WERELD & DENKEN
 
 

Parabels

De luie visser:
Een westerse toerist ziet op een derde-wereld strand een visser in de zon liggen bakken. De toerist vraagt aan de visser waarom hij niet aan het vissen is, en de visser antwoordt:
"Waarom, ik heb al vis genoeg"
"Nou, dan kan je de extra vis verkopen, en het geld sparen"
"Waarom, ik heb al geld genoeg".
"Nou, van dat gespaarde geld kan je later rustig gaan leven".
"Oh", zegt de visser, "ik leef nu al rustig".


De roofridder:
De (roof-) ridder leeft in zijn slot, en voorziet in zijn levensonderhoud met de meeropbrengst van de boeren van het dorp. Dat kan hij niet in zijn eentje, daarvoor huurt de (roof-) ridder soldaten, die hem helpen bij zijn activiteiten, en ook van de boeren leven.

Vertaling:
In de moderne maatschappij bestaan ook allerlei machtsverhoudingen, waarbij degenen die het echte werk doen, goederen maken, meestal onderaan de ladder staan. Als de bazen hun macht gebruiken voor het vergaren van meer van die goederen, of het overeenkomstige geld, dan nodig is voor een goed maatschappelijk functioneren, dan gedragen deze zich als roofridders.


De mijnwerkers:
Dorp A en dorp B liggen beiden nabij een kolenmijn. In mijn A delven sommige mijnwerkers acht zakken kolen per dag, en andere twaalf. Ze nemen iemand in dienst die het aantal zakken kolen telt, en de opbrengst verdeeld. De teller krijgt hetzelfde als de gemiddelde mijnwerker. De mijn in B is aan iemand gegeven, die de mijnwerkers uitkiest en hen geld geeft naar de hoeveelheid kolen die ze delven, en voor zichzelf houdt hij van iedere zak kolen een kwart in. Als de mijnwerkers in zowel A als B gemiddeld tien zakken kolen delven, en er werken in zowel in A als B honderd mijnwerkers, krijgt de teller in A geld ter waarde van tien zakken kolen, en de "eigenaar" in B geld ter waarde van 250 zakken kolen.

Vertaling:
Zowel teller als eigenaar staan voor iedereen die betrokken is bij de organisatie van werkzaamheden. Het eerste model is dat van de gelijkwaardigheid van arbeid, het tweede is het bazen en het kapitalistische model (in het kapitalistische model neemt men aan, zoals het woord zegt, dat het geld de baas is, maar achter het geld staat natuurlijk altijd mensen). Het spreekt voor zich dat het huidige economische model het bazenmodel is. Bazen is hierbij een pars pro toto, staande voor bazen en niet-bazen. Voor niet-bazen bestaan reeds allerlei al bekende woorden: slaaf, horige, arbeider, enzovoort, maar de kern is de ongelijkwaardigheid; de verschillende termen voor niet-baas drukken de sterkte van die ongelijkheid uit. De status van de gemiddelde werker in het kapitalistische systeem kan gemeten aan de hoeveelheid vrijheden die ze hebben, en komt uit op een positie ergens tussen horige en gelijkwaardige, maar dichter bij horige dan bij gelijkwaardige.


De Oude Chinese Man Die Zijn Paard Kwijt Raakte (The Old Man Who Lost His Horse):
There was once an old man who lived with his only son at the border of the state. They were fond of horses and often let them graze freely in the meadow. One time a servant reported to the old man, "A horse is missing! It must have gone into the neighboring state." His friends felt sorry for him, but the old man was not bothered at all by the loss. As a matter of fact, he said, "Who knows! The loss may bring us good fortune!" A few months later, a strange thing happened. Not only did the missing horse return home safely, it also brought back with it a fine horse from the neighboring state. When his friends heard the news, they congratulated the old man on his good luck. But the old man said, "Who knows! This may bring us ill fortune!"
     One day, when the old man's son was riding the fine horse, he accidentally fell off the horse, broke his leg, and was crippled. Many friends came to comfort the old man, but the old man was not the least disturbed by the accident. "Who knows! This may bring us good fortune after all!" he said.
     A year later, when the neighboring state sent troops across the border, all the young and strong men were drafted to fight the invaders, and most of them got killed. The old man's son was not drafted because he was crippled and so his life was spared.Naar IRP home , Nieuwe artikelen , Algemeen overzicht , Site map , of naar site home .