WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Speciaal onderwijs: ideologie

10 dec.2010

Het ideologische aspect achter het opheffen van het speciale onderwijs komt vrijwel uitsluitend uit linkse hoek, en is gebaseerd op de hogere ideologie van "De gelijkheid der mensen". Waar natuurlijk iedereen die dat kan op gelijkwaardig niveau behandeld moet worden, zoals de gelijkwaardige geestelijke behandeling van lichamelijk gehandicapten - de ideologie van de linksen past dit ook toe op geestelijk gehandicapten, en talloze anderen ongelijkwaardige gevallen. En zouden ze het liefst alle kinderen ongesorteerd op wat dan ook in dezelfde klas stoppen. En omdat daar weinig tot geen zinnige argumenten voor zijn, komt men met de onzinnige:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2010, van verslaggever Robin Gerrits

Rugzakleerling niet altijd welkom in klas

Tussentitel: Toegang tot regulier onderwijs te vaak kwestie van willekeur

Toegang van alle kinderen met een handicap tot het 'gewone' onderwijs is nog nooit zo dichtbij geweest. ...
     Toch blijft inclusief onderwijs als heersende norm nog even toekomstmuziek, zo bleek in Utrecht. ...
    Op dit moment zitten circa 110 duizend kinderen vanwege hun beperking op een speciale school. Daarnaast zitten ruim 36 duizend kinderen met een rugzakje op gewone scholen. Maar mede vanwege de explosief oplopende kosten is besloten de rugzakjes af te schaffen en het geld voor extra zorg direct aan de scholen te geven. Onduidelijk is wat er met de kinderen gebeurt, want veel scholen vinden het organiseren van extra begeleiding ingewikkeld.
    De aanwezigen op de werkconferentie waren bijna allemaal sterk voorstander van een volledige toegang tot het reguliere onderwijs, omdat ze dat beter vinden voor de integratie van kinderen met een handicap. ...


Red.:   Aha. Waar in deze redenatie zit het belang van de kinderen zonder handicap? Nergens. En het gaat hier overduidelijk niet om de belangen van een speciale deelgroep, maar die van de groep van alle kinderen. Als een maatregel een bepaalde groep bevoordeelt, maar meer nadelen oplevert voor de rest, is die maatregel van de baan. In een redelijke maatschappij. En hier is het bewijs van dat nadeel:

 
Van: Volkskrant.nl, 01-05-2010, ANP.

Leraren: scholier op achterstand door klasgenoot met ‘label’

Er zijn in bepaalde klassen van basisscholen zoveel scholieren die een leerprobleem of gedragsstoornis hebben, dat hun klasgenoten daar onder lijden.

Dat constateert de helft van de leraren die over het onderwerp ‘scholieren met labels’ werden bevraagd door het tv-programma Rondom 10 en CNV Onderwijs. De resultaten van het onderzoek werden zaterdagochtend bekendgemaakt. Ruim 2.300 werknemers in het basisonderwijs vulden de uitgebreide vragenlijst in.
   Vier van de vijf leraren vindt dat deze kinderen tot extra werkdruk leiden. Ruim een derde van de docenten meent dat ze zoveel kinderen met een label in de klas hebben zitten, dat hun eigen werk eronder lijdt. Bijna de helft van de leerkrachten is van mening dat de eigen opleiding hen onvoldoende heeft voorbereid op kinderen met een zogenoemd ‘probleemlabel’.  ...


Red.:   Dit is natuurlijk voor de ideologen en hulpverleners een volkomen onwelkome boodschap. Het bericht verscheen dan ook niet in print in de Volkskrant, en ook elders heeft de redactie er niet meer van gehoord (het was zelfs verdwaald in het archief).
    Maar als de redelijke argumenten en de werkelijkheid tegen de ideologie ingaan, komt men natuurlijk met de onredelijke argumenten (alfa- en gamma-ideologen zijn goed in het manipuleren van taal en de logica):

  Astrid Haccou, moeder van een dochter met een autistische spectrum stoornis, vertelde hoe haar dochter op een speciale vwo-school voor autisten van de ene verbazing in de andere valt: 'Hoe kunnen kinderen die slecht zouden zijn in sociale vaardigheden, dit leren op een school met kinderen die hier allemaal slecht in zijn?'. En dan bovendien apart in taxi's naar school, waar geen kerstdiners zijn, geen schoolfeesten, geen maatschappelijke stages. 'Mijn dochter kan eigenlijk niet anders dan concluderen dat ze geen autist is, want al die dingen vindt ze juist wťl leuk.'

Inderdaad: die dochter is geen autist, maar iemand met iets kleins,die uit tot autist is gebombardeerd, een bekend modeverschijnsel:
 

  Miriam Kleijweg, moeder van de 12-jarige Menno, een jongen met het syndroom van Down uit Delft, illustreert hoe het in de praktijk uitpakt. Op een foto die ze heeft meegebracht, staat Menno temidden van zijn klasgenoten van groep 8 en die net als alle achtstegroepers in deze maanden zich aan het oriŽnteren is op het voortgezet onderwijs. Veel extra aandacht en een duidelijke structuur maakten het tot nu toe heel goed mogelijk dat Menno op een gewone basisschool zat.
    'Zelf wil Menno heel graag door naar wat hij noemt groep 1', zegt Kleijweg, 'En dan vooral veel gymmen en zwemmen.'

Bekende troef en altijd raak:de prijs-mongool: een uitzonderlijk goed-functionerend exemplaar moet als voorbeeld dienen om de hele groep maat toe te laten.
    Volgende:
 

  Renť Peeters, nu wethouder in Almere, maar in een vorig leven schoolbestuurder, weet hoe het werkt: 'Het verzoek om iemand met een handicap toe te laten, komt officieel bij het bestuur binnen, maar die laat de beslissing in praktijk over aan de directeur. Die kijkt vooral weer naar het team docenten, of die het zien zitten. Het gevolg is willekeur.'

Een glashelder gelegenheidsargument. Als er een strakke regel zou zijn, zou men pleiten voor "een meer individuele behandeling", met als toevoeging: "gebaseerd op de merites van het geval", waar men verder aan toe zou voegen: "de mensen met ervaring weten het het beste".
    En als alles faalt, gaan we over tot de gouden pot aan het eind van de regenboog:
 

  ... alle speciale instellingen afschaffen, zoals veel aanwezigen voorstaan ... Yolan Koster van kenniscentrum Crossover. 'Deze kinderen willen juist iets leren, en uitgedaagd worden.

 Waarbij ook de echte welbewuste waanzin niet geschuwd wordt:
 

  Maar zomaar alle speciale instellingen afschaffen ... lost ook niet alles op, verklaarde de vertegenwoordiger van het ministerie: 'Er is nog steeds een forse groep ouders die een aparte speciale school willen, omdat ze vinden dat juist dŠt beter is voor hun kind.' Immers veiliger, minder veeleisend, meer voorzieningen.   ...
     Veiligheid is bovendien een verkeerd uitgangspunt, stelde Yolan Koster van kenniscentrum Crossover. '... Veiligheid is de dood in de pot.'

    Overigens was er een directe aanleiding voor dit gebeuren:
 

  Het door Nederland ondertekende VN-Verdrag voor de Rechten van de Mens spreekt zich namelijk in artikel 24 duidelijk uit voor dit zogeheten inclusief onderwijs. Op een werkconferentie in Utrecht besprak de zogeheten Coalitie voor Inclusie woensdag hoe de uitwerking van het VN-verdrag gestalte moet krijgen.

Een volstrekte dwaasheid. Een zo algemeen verdrag zou zich nooit met dit soort specifieke en gedetailleerde zaken moeten bemoeien. Een veelvoorkomend geval waarin de ene ideologie, die van de kosmopolieten, andere ideologieŽn baart. En de lokale bureau-ideologen en -kosmopolieten werken mee:
 

  Het verdrag is nog niet door het Nederlandse parlement geratificeerd. Sinds de ondertekening zijn verschillende werkgroepen en ministeries aan de slag gegaan om op terreinen als onderwijs, wonen en werken de implicaties van het verdrag te onderzoeken. En daarbij blijken genoeg bezwaren.

En de journalist besluit het artikel met nog een gevalletje "anekdotisch bewijs"    
 

  Ervaringsdeskundige Vincent Ohlrichs, die in een rolstoel zit, heeft gemerkt hoe dat gaat: 'Ik heb pas op mijn 11de leren lezen. En alleen maar omdat mijn ouders, tegen het advies van de school in, een onafhankelijke psycholoog naar mij lieten kijken. Die zei dat ik het kon.'

    Geen beter stimulans voor kritische beschouwingen over het eigen beleid als het overgenomen wordt door de politieke concurrent. Dan blijkt men ineens zaken te kunnen zien waar voorheen de ogen gesloten voor waren:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2011, door Sharon Dijksma

VVD maakt fouten waarvan PvdA heeft geleerd

Sharon Dijksma | De auteur is Kamerlid voor de PvdA. Van 2007 tot 2010 was zij staatssecretaris van Onderwijs. Zij laakt de bewering van VVD-fractieleider Blok dat zij problemen op haar beleidsterrein onvoldoende heeft onderkend.

Tussentitel: Goed bedoelde idealen stuitten in onderwijspraktijk op fel verzet

...    Al jarenlang doet de politiek pogingen om het regulier onderwijs meer inclusief te maken voor kinderen met een zorgvraag. In de jaren negentig hadden mijn sociaal-democratische voorgangers zelfs het ideaal van een volledig inclusief regulier onderwijs. Onder het adagium 'weer samen naar school' werd het speciaal onderwijs in theorie min of meer afgeschaft. Alle kinderen moesten in de toekomst, ongeacht hun handicap, een plek kunnen krijgen in het regulier onderwijs. Het was een goedbedoeld ideaal dat in de onderwijspraktijk op groot verzet stuitte en uiteindelijk ook niet haalbaar bleek. De wijze en harde les voor sociaal-democraten was hier dat kinderen gelijke kansen bieden echt iets wezenlijk anders is dan kinderen altijd gelijk behandelen. ...
 

Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .