WERELD & DENKEN
 
 

VWO, de niveaudaling

25 mei 2006; 9 feb.2011

De naam van het VWO geeft al aan waarvoor het voor bedoeld is, en hoe het lange tijd heeft gefunctioneerd: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
    Maar toen de linkse krachten het onderwijs in handen kregen, kwam ook het VWO onder vuur te liggen. Wetenschappelijk onderwijs, onderwijs voor de excellenten, was niet gelijkmakend, en de voorbereiding daartoe dus ook niet. Dus moesten er meer mensen toegang krijgen, en dús moest het niveau omlaag.
    Die niveaudaling wordt geïllustreerd in onderstaande interview met een scholier die briljant wordt gevonden, omdat hij VWO-examen doet in twaalf vakken. Twaalf vakken waren op oude HBS de standaard, en examen was er in op zijn minst 10 vakken: vier talen, aardrijkskunde en geschiedenis, natuurkunde, scheikunde en biologie, en twee of drie wiskundevakken (het geheugen van de redactie laat het hier even afweten). Wat vroeger redelijk normaal was, is nu bijzonder. Geen duidelijker bewijs voor de algehele daling in niveau. By the way: een deel van die examens had naast het schriftelijk ook nog een mondeling gedeelte. Dat is allang afgeschaft - veel te moeilijk:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2006, van verslaggever Robin Gerrits

Interview | Rotterdamse vwo’er wil met een dozijn eindexamenvakken uit alle vier de profielen een unieke prestatie leveren
 
‘De Nobelprijs winnen, dat lijkt me wel aardig’

Tienduizenden vwo’ers zijn aan hun centrale examens begonnen. Woensdag beten 228 leerlingen met Russisch in hun pakket het spits af. Vandaag begint Werner Daalman uit Rotterdam met Grieks aan een unieke prestatie.


Examen of niet, woensdagavond genoot hij onbezorgd van de Champions League-finale. Anders gezegd: een monomane studie-nerd is hij bepaald niet. Toch probeert Werner Daalman (17) uit Rotterdam de komende weken iets bijzonders: eindexamen doen in alle vier tweede-faseprofielen van het vwo, met Spaans als extra vak, en dan ook nog cum laude.
    Bovenbouw-coördinator Jan-Willem Ouwerkerk van Werners school, het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, bevestigt zoiets nog nooit te hebben meegemaakt. Ook de Arnhemse examenfabriek Cito en de cijferaars van de IB-Groep in Groningen weten niet van eerdere gevallen. ...


Red.:   Tja ...
     Vijf jaar later wordt, naar aanleiding van bezuinigingen


Uit: De Volkskrant, 09-02-2011, door Ianthe Sahadat en Anneke Stoffelen

Universiteit kan talent straks de ruimte geven

Niet iedere student kan straks nog overal terecht, als het aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs ligt. Een hbo-propedeuse biedt niet per se toegang tot een universiteit. De regering wil dat onderwijsinstellingen zich meer specialiseren. Wie psychologie wil studeren, kan in de toekomst niet meer vanzelfsprekend van Groningen tot Maastricht terecht.
...
Verschillende smaken hbo

...    Ritzen ziet in het hbo voor vwo'ers vooral een oplossing voor al die studenten psychologie, rechten en communicatie die uit een soort vanzelfsprekendheid naar de universiteit zijn gekomen, maar vaak al in het eerste jaar afhaken. Een vwo-diploma betekent in zijn visie niet automatisch dat iemand geschikt is voor het wetenschappelijk onderwijs. ...


Red.:   Een voorbereidend-wetenschappelijk-onderwijsdiploma betekent niet dat je geschikt bent voor wetenschappelijk onderwijs ...
    Tja ...
    De ophef over het hbo in 2011 is nog niet echt overgeslagen naar andere onderwijstakken, waar het natuurlijk hoogstens gradueel beter is, want de basisoorzaken van de rampspoed in het hbo slaan op het hele onderwijs - al was het maar omdat ze grotendeels ook slaan op de maatschappij in het algemeen:
 

Uit: De Volkskrant, 06-07-2011, column door Aleid Truijens

Kennisniveau op vwo moet drastisch hoger

Tussentitel: Vwo'er met een 8 weet echt niet veel meer dan een met een 6

Eén ding moet je staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs nageven: hij is de eerste bewindsman sinds tijden bij dit ministerie die iets wil doen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hij geeft niet alleen toe dat de prestaties armzalig zijn, hij wil ze ook verbeteren. Het is echter de vraag of de voorgenomen maatregelen zullen helpen. ...
    Je kunt niet willen dat de helft van de bevolking hoogopgeleid is - de Lissabon-doelstelling - en tegelijk denken dat het kennisniveau níet daalt. Elk jaar worden meer vwo-diploma's uitgedeeld. De stormloop op de gymnasia is onstuitbaar, maar de proefvertaling Latijn dreigde te worden afgeschaft: véél te moeilijk.
    Kinderen worden niet vanzelf slimmer. Diploma's raakten onderhevig aan inflatie. De vaststelling van Martin Slagter (O&D, 4 juli) dat zijn huidige hbo'ers massaal zakten voor een eindexamenopdracht schrijven van de meao van 20 jaar geleden, is illustratief. Ervaren docenten zeggen het vaak: het huidige vwo-niveau is dat van de oude havo, de havo lijkt sprekend op de vroegere mavo, enzovoort. Zulke critici zijn jarenlang weggezet als 'verzuurd'.
    Deze neergang buig je niet eventjes om door hogere eindexamencijfers te eisen bij de toelating tot de universiteit. Een vwo'er met een 8 voor geschiedenis weet echt niet veel meer dan een met een 6. Wat wél zou helpen is een drastische verhoging van de inhoudelijke eisen, het kennisniveau, op het vwo. Minder vwo'ers, maar betere. Dan wordt die opleiding de naam Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs weer waard, en hoeft het mooie systeem van een diploma dat garantie biedt voor iemands academische capaciteiten, niet bij het grofvuil.
    Cijfers zeggen niets. Een zes betekent: voldoende. Het gaat erom waar die voldoende voor staat. Als het moeite kost zo'n zes te halen, en als niet iedereen die zes zomaar haalt, dan is dat cijfer geen schande. Strengere selectie van docenten, dat zou ook enorm helpen. Maar het is natuurlijk eenvoudiger en goedkoper om de kwaliteitsdaling in het onderwijs af te wentelen op de student.


Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .