WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Europese Imperium: financiën, eurocrisis

5 dec.2012

Op het moment dat deze bronnenverzameling gestart wordt, schrijvende december 2012, is er al eindeloos veel geschreven over de eurocrisis, en met name over waarom deze maar niet wordt opgelost, terwijl iedereen "weet wat er moet gebeuren". De reden waarom dit niet gebeurt was bij iedere oplettende en enigszins wantrouwende waarnemer natuurlijk allang bekend, maar recentelijk zijn de bijbehorende cijfers boven water gekomen. Die cijfers verklaren het merkwaardige feit dat iedereen ook al wist dat de schulden van Griekenland veel te hoog waren om ooit afgelost te kunnen worden, en dat een groot deel daarvan wordt kwijtgescholden of doodgewoon niet terugbetaald wordt. Dat laatste heet "faillissement". En er toch altijd werd geropen, bijvoorbeeld door Nederland epoltici als minster van Financien Jan Kees de jager en premier mark Rutte, dat nederland allehet geleende geld terug zou krijgen. twee voorbeelden waarin hieraan wordt herinnerd:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2012, door Marc Peeperkorn

Analyse | Hulp aan Griekenland

Andere woorden, zelfde tijding: redden van de euro is niet gratis

Minister van Financiën Dijsselbloem zegt het anders dan zijn voorganger De Jager, maar ze bedoelen hetzelfde: we geven de Grieken geld uit eigenbelang.


Nederland moet serieus rekening houden met verliezen op de leningen en garanties die aan Griekenland zijn verstrekt. Met die verklaring neemt PvdA-minister Dijsselbloem (Financiën) één week na zijn aantreden resoluut afstand van zijn CDA-voorganger De Jager. ...
    ... Zijn boodschap dat er 'een heel groot risico is' dat Nederland straks kan fluiten naar een deel van de in Athene uitstaande 10 miljard euro, was zorgvuldig voorbereid. Dijsselbloem heeft geen zin om net als De Jager tijdens elk debat in de Tweede Kamer te moeten schutteren bij de vraag: krijgen we ons geld terug?    ...


Red.:    Waarmee dus vrijwel alles wat tot nu toe gezegd is door zowel Jan Kees de Jager ...:

  ... als De Jager tijdens elk debat in de Tweede Kamer te moeten schutteren bij de vraag: krijgen we ons geld terug? Het 'jazeker, maar er zijn natuurlijk kleine risico's' van De Jager    ...

... maar dus ook door premier Rutte en een lange reeks figuren naast hen, bewezen is als grove leugens.


Uit: De Volkskrant, 29-11-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Waar is de Griekse melkkoe gebleven?

Tussentitel: De Jager had de winst op de Griekse leningen al opgegeven

Griekenland kost geen geld, het levert geld op. Jan Kees de Jager, de 'zuunige Zeeuw', verkocht de eerste lening aan Griekenland nog als een pakje margarine, alsof Nederland aan de Middellandse Zee een nieuwe gordel van smaragd had gekoloniseerd.
    Het sommetje klonk nog te mooi om waar te zijn in mei 2010, toen Griekenland voor het eerst 110 miljard aan noodleningen werd toegestopt. Griekenland ging zo'n 5 procent rente betalen: het zogenoemde euribortarief (de variable interbancaire rente) plus een opslag van 4 procent.
    Nadat het Nederlandse deel van 3,2 miljard uit Den Haag naar Athene was overgemaakt, rekende De Jager zich rijk. Jaarlijks zou 160 miljoen euro aan rente binnenstromen. En met een beetje ingenieuze constructie zou Nederland daar op de kapitaalmarkt niet meer dan 1 procent rente, of 32 miljoen per jaar, voor hoeven te betalen. ...
    Maar De Jager is inmiddels weer ondernemer geworden en de PVV is naar de oppositie verbannen. De nieuwe minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem lijkt te hebben besloten - met vooruitzicht op mogelijk erger - wel ruiterlijk te erkennen dat geld wordt ingeleverd. Hij gaf maandag nog eens 1 procent op, waar De Jager al 2,5 procent had ingeleverd. De laatste miljard die er nog in het Griekse vat leek te zitten is inmiddels ook opgegeven. 'Goed dat we geen geld meer verdienen over de rug van de Grieken', stelde zijn politiek leider Samsom tevreden vast. 'Er is erger voorkomen', aldus Dijsselboem zelf. Op dit moment zouden de Grieken nog maar jaarlijks 0,7 procent (de tot 0,2 procent gedaalde euribor plus 0,5 procent opslag) aan rente hoeven betalen op die lening van 3,2 miljard. Alleen met tovenaars op het agentschap van Financiën kan dat zonder verlies voor de Nederlandse schatkist.    ...


Red.:   De nieuwe minister van Financiën is dus wat minder stellig. En beweegt dus ook wat in de richting van de realiteit:


Uit: Volkskrant.nl, 04-12-2012, ANP.

Dijsselbloem: kabinet sluit niks uit bij Griekse schulden

Kwijtschelden wel ’aller-, allerlaatste maatregel’


De eurolanden zullen nog jaren bezig zijn om Griekenland te helpen uit de schuldencrisis te komen. En de Tweede Kamer zal in dit proces telkens weer met het kabinet moeten overleggen. Het kabinet sluit een nieuw steunprogramma of kwijtschelding van de schulden niet uit. .
    Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën betoogde dat dinsdag in de Tweede Kamer. 'Dit is een proces van de lange adem. Over een half jaar, sterker nog volgende maand, zitten we hier weer om de voortgang te bespreken. Dat is de realiteit van het Griekse dossier.'
    Dijsselbloem 'sluit niet uit' dat de eurolanden op enig moment in de toekomst Griekenland schulden zullen kwijtschelden. Ook een nieuw steunprogramma sluit hij op termijn niet uit. Kwijtschelden van schulden is volgens hem wel de 'aller-, aller-, allerlaatste maatregel. Ongewenst, moeten we niet doen als het niet nodig is.' ...


Red.:    En ook buiten Nederland is dit geluid voor het eerst te horen:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2012, van verslaggeefster Yvonne Hofs

Duitsland minder streng tegenover Griekenland

Merkel sluit kwijtschelden niet uit


De machtigste politicus in de eurozone sluit niet langer uit dat de eurolanden Griekenland een deel van zijn schulden moeten kwijtschelden. De Duitse bondskanselier Merkel liet die mogelijkheid zondag in een interview met het boulevardblad Bild nadrukkelijk open..
    Merkel wordt door Bild als volgt geciteerd: 'Als Griekenland op een dag weer uitkomt met zijn begroting, dus zonder nieuwe schulden te maken, dan moeten we de zaak opnieuw bekijken en beoordelen.' ...


Red.:   De grote vraag is natuurlijk: "Waarom kunnen deze stappen nu wel, waar gedurende vele vele maanden grenznede aan een jaar en meer, volstrekt onmogelijk werden geacht?" Hier komt het antwoord:


Uit: Joop.nl, 02-12-2012, door Dimitris Pavlopoulos - Arbeidseconoom VU

Griekenland: Een kwijtschelding voor wie?

Na twee leningen van het IMF en de EU en een schuldsanering in februari 2010 is een nieuwe schuldsanering onvermijdelijk inzake Griekenland. Het nieuwe kenmerk van deze sanering die zeer gevoelig ligt in Centraal- en Noord-Europa is dat de 'officiële sector' (de Europese overheden en de ECB) dit keer geld zullen verliezen.


Sommigen suggereren dat deze sanering het resultaat is van fouten in het steunprogramma voor Griekenland. ...
    In 2010, toen de eerste leningen werden verstrekt aan Griekenland herhaalde de Jager dat Nederland alles terug zou krijgen met winst (door de woekerrente van 5%...). Later toen evident werd dat deze lening niet genoeg was om de Griekse schuld beheersbaar te maken, besloten de EU en het IMF een tweede lening te verstrekken en een deel van de schuld bij de zogenoemde PSI (Private Sector Involvement) kwijt te schelden. Nederlanders werden verteld dat Griekenland nog een lening van 130 miljard zou krijgen en dat er 100 miljard schuld zou worden afgeschreven. Alleen private investeerders (zoals banken) zouden verliezen leiden. Dat was euphemistisch gezegd slechts de halve waarheid...
    Nederlanders zijn niet verteld dat de overdracht van de Griekse schuld, van private investeerders naar de Europese publieke sfeer en daarmee de Europese belastingbetaler, het belangrijkste gevolg van deze sanering was. De verlaging van de Griekse schuld was nooit het doel van de PSI. (...). Bovendien moet de Griekse regering 50-60 miljard van de nieuwe lening gebruiken om de banken te ondersteunen. Het resultaat daarvan is dat de Griekse staatsschuld vandaag de dag even hoog is als voor de PSI-operatie.
    Echter, er is één belangrijk verschil met toen: overheden en de ECB nemen nu 64% van deze schuld voor hun rekening, terwijl dat in 2010 slechts 26% was. Met andere woorden: bij een Griekse faillissement lopen de banken nu een veel lager risico. Dit risico is overgenomen door de bevolkingen van Centraal- en Noord Europa. Wij zullen er voor moeten opdraaien!
    De geruststellende uitspraken van de Jager hebben plaats gemaakt voor de meer realistische uitspraken van CPB-directeur Teulings: 'we moeten de lening aan Griekenland kwijtschelden'...omdat ...'de schulden voor Griekenland inmiddels te hoog zijn opgelopen om nog terug te kunnen betalen'. Een vergelijkbare verklaring is ook gegeven door de rivaal van Merkel, Peer Steinbrueck. Nu de banken de schuld hebben overgedragen, zijn politici blijkbaar wel bereid de rekening door te schuiven naar de belastingbetalers.
    Het is evident dat Nederlandse burgers herhaaldelijk zijn misleid door hun politici. Ten eerste werd hen verteld dat de gewone Griek een crisis heeft veroorzaakt in plaats van door de foutieve structuur van de euro en het gebrek aan regelgeving in de financiële sector. Vervolgens werd hen verteld dat de leningen aan Griekenland nodig waren om de Griekse economie en de welvaart in de eurozone als een geheel te redden terwijl de redding van de banken het werkelijke doel van de leningen was. Nu wordt hen verteld dat er geen andere oplossing bestaat dan het kwijt schelden van de leningen. De vraag is, hoe lang Nederlanders deze inkomensherverdeling ten gunste van banken zullen blijven accepteren? Vooral nu is dit belangrijk dat de regering Rutte-Samsom gebruikt precies dezelfde argumenten om Nederland vergelijkbare bezuinigingen als in Griekenland op te leggen.


Red.:    En hier is dit alles allemaal uitgedrukt in en zeer begrijpelijk taartdiagram (grafiek: http://www.openeurope.org.uk/Content/Documents/PDFs/greece2ndbailout.pdf ):

 

Eerder had deze redactie het al zo verwoord, naar aanleiding van de opmerkingen van mensen als De Jager en Rutte over leningen verstrekt aan Griekenland:
  Maar hierin zit nog een impliciete leugen verborgen. Namelijk dat het de landen zijn die leningen hebben verstrekt. Dat is niet zo. Het zijn de banken die leningen hebben verstrekt aan Griekenland. En de landen hebben die leningen overgenomen om de banken, dus de rijke particulieren, te dekken ...

Dit is een langzaam brandend lont richting kruitvat.
    Overigens lijkt ook de Volkskrant dit een beetje te beseffen, want in de versie in de krant was het kwijtschelden van de kop verplaats naar de subkop, en van de door Dijsselbloem natuurlijk gelogen verhullingen voorzien:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2012, van verslaggever Robert Giebels

Minister Dijsselbloem: afschrijven is aller, aller-, allerlaatste oplossing

Kamer stemt in met steun Grieken


Tussentitel: 'Dames en heren, het gaat hier over tientallen miljarden'

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met aangepaste steunmaatregelen voor Griekenland. Zij het dat coalitiepartij VVD 'met de pest in het lijf' goedkeuring geeft aan 'deze steen op de maag', aldus Kamerlid Mark Harbers. ...


Red.:   Bla, bla, bla ...


Naar Politieke analyse  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home