Amerika

Amerika is nog voor grote groepen een voorbeeld van hoe de wereld ingericht zou moeten worden. In afwachting van een artikel van het IRP, onderstaand een reeks bronartikelen die laten zien dat Amerika eerder in aanmerking komt voor de kwalificatie van een van de grootste bronnen van het kwaad op deze wereld.
 
  Betrouwbaarheid
  Consumentisme
  Cultuur, algemeen
  Gelijkschakeling
  Geloof
  Machtspolitiek
  Meningsvrijheid
  Moraliteit
  Nationalisme
  Oorlogszucht
  Parasitisme
  Propagandaleugens (Eng.)
  Reputatie in niet-westerse wereld
  Sekte-karakter
  Tweedeling
   


Naar Politiek lijst , Politiek & media overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]