WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Amerika: oorlogszucht

Voor iedereen met een neutrale blik op de gebeurtenissen in de wereld is het duidelijk dat de Verenigde Staten het meest oorlogszuchtige land ter wereld is - Vietnam, Irak, Afghanistan, Irak, het zijn slechts de grootste voorbeelden van oorlogen die ze gestart zijn. Helaas zijn er niet veel mensen met een neutrale blik op de wereld in deze kwestie, maar onderstaand een bron die de neutrale blik bevestigd. Deze bron, voormalig Elsevier-hoofdredacteur H.J. Schoo, kan op zijn minst als neutraal worden gezien, maar zal bij afwijkingen eerder naar de pro-westerse, is: Amerikaanse, kant afwijken:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2005, column door H. J. Schoo

Het gaat beter met de wereld

Op de valreep van het oude jaar nog meer goed nieuws. De buitenlandredactie van de Volkskrant was me gisteren te vlug af met 'Het andere gezicht van 2005', maar in dat opwekkende overzicht van menselijke vooruitgang ontbrak het goede nieuws dat de wereld ook veiliger wordt. En Irak dan, Afghanistan, Soedan, de Hoorn van en sub-Sahel Afrika, de Kaukakus? Hoezo veiliger?
    Toch is dit de conclusie van het eerste jaarlijkse Human Security Report (HSR). ...
    Het HSR (www.humansecurityreport.info) is opgesteld door het Liu Institute for Global Issues van de Universiteit van Brits-Columbia (Canada) naar voorbeeld van het gezaghebbende United Nations Human Development Report. Hoewel geen VN-stuk, werd het half oktober aangeboden aan de Verenigde Naties. Financiers van het project zijn de Rockefeller Foundation en de regeringen van Canada, Engeland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland.
    De onderzoekers namen de hele periode sinds de Tweede Wereldoorlog onder de loep. Tijdens de Koude Oorlog bepaalden (anti-) koloniale oorlogen het beeld, in mindere mate gewapende conflicten gesponsord door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Koloniale oorlogen verdwenen in de jaren zeventig. 'Klassieke' oorlogen - tussen staten - deden zich al weinig voor, maar na 1990 kwam er helemaal de klad in. ...
    Ook van andere 'mythen' laat het HSR weinig heel. Negentig procent van alle slachtoffers van oorlogen zijn burgers. Vijf miljoen mensen, onder wie twee miljoen kinderen, zijn in de jaren negentig door oorlogen omgekomen. Tachtig procent van de vluchtelingen voor oorlogsgeweld zijn vrouwen en kinderen. Vooral vrouwen worden het slachtoffer van oorlog. Er zijn driehonderdduizend kindsoldaten. Allemaal beweringen die niet stroken met de feiten en vooral politieke doelen dienen. ...
    De 'historische' feiten blijken overigens vrij mild voor de VS. Zij vochten grote conflicten uit - Korea (met de zegen van de Veiligheidsraad), Vietnam, Golfoorlog I -, maar zijn niet het land dat sinds 1946 het vaakst bij 'internationale gewapende conflicten' betrokken was. Het Verenigd Koninkrijk, dat er 21 uitvocht, gaat met die titel strijken. Goede tweede is die andere vroegere koloniale macht, Frankrijk, met negentien 'scalpen', gevolgd door de VS (zestien), Rusland/Sovjet-Unie (negen) en, ex aequo, Australië en, verbijsterend genoeg, Nederland, met elk zeven 'conflictdeelnames'. Nog een mythe aan flarden. Waar een oude koloniale mogenheid annex neo-vredesapostel groot in kan zijn. ...


Red.:   Deze lijst behoeft enige interpretatie. Ten eerste laat het voorkomen van Nederland zien dat men deelnames niet evenveel zou moeten wegen als het starten van een oorlog. Ten tweede zou men de grootte van het conflict mee moeten wegen. Ten derde kan men in veel gevallen de Britse en Amerikaanse zaak als één en dezelfde zien. Met deze wijzigingen staan de VS met afstand bovenaan, alleen al door de Vietnam-oorlog. Dan komt waarschijnlijk Engeland, dan Frankrijk.
    Een ander aspect van hetzelfde karakter is de voortdurende ontwikkeling van nieuw oorlogstuig. Dit is niet bedoeld voor verdediging, want men is al ruim sterk genoeg. Nee,dit is voor de aanval - het staat hier duidelijk genoeg:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2010, The New York Times

Superwapen voor elke uithoek

President Obama moet een besluit nemen over een nieuw vernietigingswapen: even sterk als een klein kernwapen maar zonder nucleaire lading.

Tussentitel: 'Als de president snel wil handelen, is nu een nucleaire aanval de enige optie'

President Obama moet in de komende jaren een besluit nemen over het ontwikkelen en opstellen van een nieuw, revolutionair wapen. Het Prompt Global Strike (PGS) kan, afgevuurd vanuit de VS, binnen een uur elke hoek van de aarde met zo’n trefzekerheid en kracht treffen dat de Amerikaanse afhankelijkheid van kernwapens flink kan verminderen.
    De bezorgdheid, vooral in Rusland, over de nieuwe technologie is zo groot dat de regering-Obama ermee akkoord is gegaan dat voor elke PGS die in gebruikgenomen wordt, een nucleaire raket wordt ontmanteld. Deze regel is diep verborgen opgenomen in het nieuwe START-verdrag dat onlangs werd getekend.   ...


Red.:   Waarmee dus definitief een einde is gemaakt aan de vredelievendheid van de Verenigde Staten, het westen en de democratische landen in het algemeen. In de grote tweedeling oost-west van weleer, is het westen met grote afstand het meest oorlogszuchtig.
    Een kleine verzameling:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2010, door Stieven Ramdharie

Luchtmacht VS denkt al weer aan volgend speeltje

.... Time zette de meest ingenieuze (en coolste) uitvindingen van dit jaar op een rij en de redactie liet zich niet alleen leiden door commerciële criteria: de iPad haalt slechts de 34ste plaats.
    Eerste staat een couveuse, bedacht door studenten, die is gemaakt van auto-onderdelen; gevolgd door de bijna waterloze wasmachine, die volgend jaar op de markt komt. Op plek 4 staat de X-51A WaveRider, het hypersonische onbemande vliegtuigje van Boeing dat de VS in de komende decennia in staat moet stellen om elk conflictgebied binnen een uur te bombarderen.
    Snelheid en precisie staan centraal in dit Prompt Global Strike-programma van het Pentagon. Tijdens de eerste vlucht in mei, toen de experimentele WaveRider voor de kust van Zuid-Californië werd gelanceerd door een B-52-bommenwerper, vloog het toestel ruim drie minuten en haalde het een kruissnelheid van mach 5: vijf maal de snelheid van het geluid.
    In slechts 10 minuten legt het 965 kilometer af. ‘Dit is een nieuw wereldrecord’, zei Joe Vogel, directeur van het WaveRider-project bij Boeing. De bommenwerper is slechts een van de geheime projecten waaraan Darpa, het onderdeel van het Pentagon dat nieuwe wapens ontwikkelt, werkt om Amerika’s nieuwe wapenarsenaal vorm te geven.
    Hoewel de Amerikaanse luchtmacht alle zeilen moet bijzetten om twee problematische wapenprojecten in goede banen te leiden – het JSF-gevechtsvliegtuig en de luchtsuperioriteitsjager F-22 – denken de luchtmachtgeneraals al aan een nieuw toestel dat in 2030 moet gaan rondvliegen.
    Het nieuwste ‘speeltje’, zo meldt Newsweek, moet volgens het wensenlijstje van de luchtmacht alles kunnen: luchtgevechten winnen, grondtroepen bijstaan, verkenningen uitvoeren en de luchtverdediging van de vijand uitschakelen. ...
 

Red.:   Het is bijna verwonderlijk dat ze het wapentuig niet op nummer één zetten. Maar nummer vier is al opmerkelijk genoeg.
   En hiervoor is dat wapentuig bedoeld:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2011, column door James M. Dubik, militair expert aan het Institute for the Study of War (The New York Times)

Ingrijpen in een burgeroorlog

De Verenigde Staten moeten het karwei in Libië afmaken

President Obama houdt vol dat het beschermen van burgers het enige doel van de militaire operatie in Libië is en dat alleen de luchtmacht zal worden gebruikt om dit doel te bereiken. Maar de aanvallen van de Libische regering op burgers gaan door en het is wel duidelijk dat vliegtuigen niet genoeg zijn om die een halt toe te roepen.
    Ook al wordt dat publiekelijk niet gezegd, is het het doel van de interventie in Libië kolonel Kadhafi ten val te brengen  ...
    Het is uit met de poppenkast: de VS hebben zich in een burgeroorlog gemengd met als feitelijk doel het Libische regime ten val te brengen. Washington moet nu de consequenties van dat besluit aanvaarden.


Red.:   Net zoals de Verenigde Staten het karwei in Vietnam, Laos, Irak en Afghanistan moeten afmaken. Inclusief de bewoners die het er niet mee eens zijn.
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2011, van verslaggever Stieven Ramdharie

Libië | Luchtaanvallen tegen het bewind van Kadhafi

Opvoeren van druk op Kadhafi zelf is nieuw doel NAVO

Tussentitel: Bommen: nu zijn symbolen van de macht aan de beurt

De Libische leider Moammar Kadhafi en zijn naaste vertrouwelingen en commandanten worden steeds meer opgejaagd door de NAVO. Het bombardement door Noorse F-16's maandag op Kadhafi's hoofdkwartier, lijkt de voorbode van een nieuwe fase in de luchtoorlog. Het doel: de druk opvoeren, zorgen dat Kadhafi zich nergens veilig voelt en zelfs vlucht.   ...
    Het bombardement wierp daarom meteen de vraag op of de NAVO, nu veel militaire doelwitten al zijn gebombardeerd, achter de symbolen van het regime aangaat. Ook in de Kosovo-oorlog in 1999 ging de NAVO over tot uitbreiding van de doelen, tot in Belgrado, om de druk te verhogen. Net als toen bombardeerde de NAVO maandag ook de nationale televisie, de spreekbuis van het regime.   ...


Red.:   En net als toen was er geen mandaat, en geen morele rechtvaardig:  de Albanezen in Kosovo waren minstens net zulke grote schurken als de Serviërs. En net als toen wordt de Amerikaanse politiek bepaald door de ergste haviken:
 
  Als Kadhafi 'per ongeluk' zal worden gedood in deze nieuwe fase van het conflict, zullen weinigen in Londen en Washington een traan laten. De details over de intensivering van de luchtoorlog in Libië komen enkele dagen nadat de invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham had gepleit voor 'onthoofding' van het regime.

De afstammelingen van de moordenaars van de Amerikaanse inheemse volken.
    De dood van Osama bin laden leidt tot vele ontboezemingen:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2011, door Arie Elshout

Reportage | de Verenigde staten na Bin Laden

Het puin is geruimd, de cirkel rond

De Amerikanen hopen op militair rustiger tijden na de dood van Osama bin Laden. Maar hoe graag president Obama ook zou willen, hij heeft niet de keus zich minder met de wereld te bemoeien.

Soms kun je naar iets kijken zonder dat je het ziet. 'Dat is Wall Street, en daar vlakbij ligt Ground Zero', zeg ik tegen mijn dochter, staand aan de East River in New York. ...
    Driehonderdzestig kilometer naar het zuiden, in het Witte Huis in Washington, heeft president Obama net besloten dat het moment van de afrekening is aangebroken en begint Osama bin Laden aan de laatste dagen van zijn leven. Hij weet nog van niks, maar zondag zal op een vliegdekschip zijn dode lichaam gewassen en in een wit laken gewikkeld worden. Onder het oog van een groepje mensen zal de bundel met de stoffelijke resten vanaf een plank de oneindige zee in glijden. De zoon van de woestijn krijgt een zeemansgraf, en welke vrome reden de Amerikanen daar ook voor aanvoeren, in hun hart moet het voor hen in dit voorjaarsweekeinde voelen als een schoonmaak, een allesreinigende vuilstort. Weg ermee.
    Bijna tien jaar na 11/9 willen de Amerikanen niks liever dan een dikke streep zetten onder een lange, donkere periode, vol geweld, tweespalt, angst en haat. Er waren de oorlogen in Afghanistan en Irak, de aanslagen in Bali, Madrid en Londen, ...

Militaire traditie
En de vraag is of de Amerikanen zich ook echt uit de wereld zouden willen terugtrekken, hoe oorlogsmoe ze ook zijn en hoe graag ze Bin Ladens dood ook zouden willen aangrijpen om het militair rustiger aan te gaan doen. Amerika blijft een land met een krachtige militaire traditie. In tuinen staan borden waarop steun aan de troepen overzee wordt uitgesproken. In de kleinste stadjes hangen bij de ingang van winkels borden met de namen van stadsgenoten die dienen in Irak of Afghanistan. Overal in parken bevinden zich oorlogsmonumenten waar de gevallenen worden herdacht van de buitenlandse oorlogen die sinds 1917 zijn gevoerd. Bij overheidsgebouwen hangen zwarte vlaggen die de herinnering levend houden aan de vermisten.
    Spreek op de mariniersbasis in Quantico, Virginia, officieren-in-opleiding en het blijkt dat het beroep van militair vaak overgaat van vader op zoon. En tegenwoordig ook van vader op dochter. Het zijn slimme jongens en meiden, die net van de universiteit komen en er trots op zijn hun land te kunnen dienen als marinier.
    Dat ze overal ter wereld naar toe kunnen worden gestuurd, vinden ze vanzelfsprekend. Als de politiek daartoe besluit, dan gaan we, zegt Eerste Luitenant Charles Maloney (28), wiens vader in Vietnam diende. 'Het is niet mijn taak me af te vragen waarom wij gaan. Dat is voor de superieuren en de politici', zegt hij na een oefening in een nagemaakt Afghaans dorp, met namaakkippen, namaakgeiten en namaakwaslijnen en een echte Andrea Bailey (28). 'Hé, fuck', roept ze, als ze gebukt onder een loodzware bepakking en bewapend met een oversized geweer op haar korte beentjes de aansluiting met haar squad dreigt te verliezen. Ze heeft psychologie gestudeerd, wilde de verpleging in maar wordt marinier. Vindt ze geen onlogische stap. 'Net als in de verpleging gaat het om het helpen van mensen namens mijn land.'
    Door het huzarenstukje in Abbottabad hebben militairen als Maloney en Bailey in het land bijna een heldenstatus gekregen. Zij vormen de 'boots on the ground', de laarzen op de grond, die namens de natie vaak veel vuil en gevaarlijk werk moeten opknappen in verre landen als Afghanistan ...


Red.:   In het artikel van de Amerika-correspondent en -liefhebber Arie Elshout stonden natuurlijk ook talloze vermelding van "Amerika's verplichtingen" in het buitenland - even zo vele smerige propagandaleugens. Het was het excuus voor de massa-moord op enkele miljoenen Vietnamezen. Waarvoor ze nog steeds de schuld moeten betalen. Maar die betaling komt - ooit.
    Een grappige illustratie van het verschijnsel:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2011, televisieaankondigingen, door Bert Koetsenruijter

Onbegrepen knipoog

'Moeilijk te geloven dat 'Starship Troopers' vóór 11 september 2001 werd gefilmd, maar ondenkbaar dat zo'n film na 11 september zou zijn gemaakt.' Schreef de online tabloid Hollywood Investigator over de retoriek in Paul Verhoevens film.

Het is nu nauwelijks voorstelbaar, maar bij het uitkomen van de vermakelijke sciencefictionfilm Starship Troopers in 1997 had de kritiek in Amerika moeite de film te doorzien. De manier waarop Paul Verhoeven commentaar leverde op zijn nieuwe thuisland, de knipoog waarmee hij verwees naar de films van Leni Riefenstahl; het was aan de Amerikanen nauwelijks besteed.
    Het moet te maken hebben gehad met de casting, een van de opvallendste kenmerken van de film die gaat over een groep jongeren die, in een verre toekomst, na het eindexamen tekenen voor het leger. Dat is een nog patriottischere daad dan normaal. Want de wereld, die in Starship Troopers feitelijk synoniem is met Amerika, is in een intergalactische oorlog verwikkeld met planeten waarop grote en agressieve insecten heersen die zo nu en dan een Amerikaanse stad verwoesten. Voor de hoofdrollen koos Verhoeven jonge acteurs en actrices die op dat moment vooral bekend waren van soaps. En er zo sleek uitzien - glad, verzorgd, blakend - dat je als kijker direct weet dat hier een vette knipoog heerst. En mocht je twijfelen, dan trekt de niet aflatende tandpastalach van Denise Richards je wel over de streep. Voor ons, Europeanen, allemaal ondubbelzinnig, voor Amerikanen blijkbaar moeilijk herkenbaar.   ...


Red.:    Het is voor Amerikanen moeilijk herkenbaar, omdat het redelijk nauwkeurig overeenkomt met hun bestaande cultuur. Een oorlogszuchtige cultuur.
    En niets gaat ze meer aan het hart dan daarop bezuinigen:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2011, van verslaggever Stieven Ramdharie

Honderden miljoenen euro's minder beschikbaar voor wapens en krijgsmachtonderdelen VS

Noodklok klinkt na noodklok nu Pentagon moet bezuinigen

De gouden tijden van de Amerikaanse krijgsmacht lopen ten einde. Het Pentagon moet 330 miljard euro bezuinigen in tien jaar en het regent voorstellen van actiegroepen. ...
    Want welke nieuwe wapensystemen zullen opgeofferd moeten worden? Dreigt de krijgsmacht niet aan gevechtskracht in te boeten? Na tien jaar waarin het defensiebudget met 60 procent is gestegen zijn het onzekere tijden voor het Pentagon.
    Defensie geeft dit jaar 405 miljard euro uit. Hierbovenop komt nog eens zo'n 125 miljard euro voor de kosten van de oorlogen in Afghanistan en Irak. Zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog gaven de VS niet zoveel miljarden uit aan hun nationale veiligheid. De defensie-uitgaven belopen de helft van wat de federale regering feitelijk heeft te besteden, na aftrek van de kosten voor onder andere de sociale zekerheid.   ...


Red.:   Je kan ze bijna zien huilen ...
    En alweer hebben de oorlogshitsers een nieuw stuk oorlogstuig:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2011, van verslaggever Stieven Ramdharie

Zelfvernietigend bomvliegtuigje nieuw wapen VS

Switchblade ('Stiletto'), zo heet het eerste onbemande zelfvernietigende vliegtuigje van het Amerikaanse leger. De kleine kamikaze-drone van 2 kilo wordt deze weken operationeel in Afghanistan. Het toestel kan 20 tot 40 minuten in de lucht hangen. ...
    Kosten van het wegwerpwapen, dat voorzien is van een explosief en mee kan in een rugzak: een slordige 7.000 euro. Dat is een stuk goedkoper dan zijn grote broer, de 8 meter lange Predator van 1,7 miljoen euro, die de CIA nu gebruikt om her en der Amerika's vijanden uit te schakelen: van Jemen en Irak tot Afghanistan en Somalië.
    'Switchblade biedt een revolutionaire, snelle mogelijkheid om tot de aanval over te gaan', meldt de Californische fabrikant AeroVironment over 's werelds eerste rugzak-drone voor de soldaat te velde.
    Tien jaar na de eerste inzet van Amerika's bewapende robotvliegtuigjes (UAV's) begint het Amerikaanse leger aan een nieuw hoofdstuk in de drone-oorlog. Nadat de Switchblade al in het diepste geheim was getest in Afghanistan zal de 'wonderkogel' nu worden ingezet bij gevechtsmissies.   ...


Red.:   Mooi, hè.
    Voor de oorlogszucht worden alle wapens in gezet;


Uit VARAgids, nr. 29-2011.

Close up: Het geheime wapen van Washington

Lassie en defensiepropaganda

Hoe het Amerikaanse minsterie van Defensie Hollywood gebruikt als propagandamachine. En niet alleen de ususal suspects als Topgun (1986), maar zelfs bij Lassie! Is er dan niets onschuldigs op tv? Herhaling uit 2004.


Red.:    Niet in Amerika. Kijk daarvoor maar naar films van Paul Verhoeven als Robocop  en Starship Troopers  : de tv is daar een scherp maatschappelijke wapen. Voor de krachten van het fascisme en ander kwaad, wel te verstaan.
    Er moeten door de economische achteruitgang in Amerika honderden en duizenden miljarden bezuinigd worde- op van alles. behalve het wapentuig, dus, ook in dit soort bedragen:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2011, van verslaggever Stieven Ramdharie

Miljarden voor betere kernwapens

Er zijn minder kernraketten dan twintig jaar geleden, maar meer kernstaten en moderniseren kost veel.

Tussentitel: 500 miljard euro wil president Obama besteden aan modernisering van Amerika’s atoommacht

...    De VS spannen de kroon als het gaat om de modernisering. Ook al komt de voornaamste nucleaire dreiging nu van landen als Noord-Korea en Iran. President Obama wil dit decennium 500 miljard euro spenderen aan Amerika's atoommacht. Zo moeten twaalf nieuwe hightech kernonderzeeërs, bewapend elk met 16 atoomraketten, 58 miljard euro gaan kosten.
    Een andere grote kostenpost, 68 miljard euro, is de modernisering en het onderhoud van kernwapens en de nucleaire faciliteiten. Nog eens 32 miljard euro moet gaan naar honderd bommenwerpers en drie nieuwe typen raketten. 'Het opgezwollen atoombudget', noemde The New York Times vorige week in een commentaar de flinke uitgaven. 'Het land kan teruggaan naar duizend atoomkoppen zonder dat de nationale veiligheid in gevaar wordt gebracht.'    ...


Red.:   En het kan altijd erger:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2011, van verslaggever Maarten Keulemans

Interview | Ethicus Lambèr Royakkers wil verbod krijgsrobots

'De zelfmoordrobot komt eraan'

Steeds meer robots trekken ten strijde. Het is de vraag of dat wel zo'n goed plan is.

Ze hebben krijgslustige namen als SWORDS, Crusher en Reaper en duiken op steeds meer slagvelden op. Tijd voor reflectie op de gewapende oorlogsrobots, vindt technisch-ethicus Lambèr Royakkers van de TU Eindhoven en de Nederlandse Defensie Academie. En een verbod op robots die geheel zelfstandig vechten, betoogde hij gisteren op een debat in Amsterdam.

Robots kennen geen stress, angst of wraakgevoelens, zijn preciezer en kunnen beter afgewogen beslissingen nemen: begin pas te schieten als er op jou wordt geschoten. Ideaal toch?
'Dat is de toekomst. De Amerikanen denken dat ze rond 2040 een leger op de been kunnen brengen van autonoom opererende robots.' ...


Red.:   Die Amerikanen zijn fascistisch gribus.
    De correspondent in Amerika heeft een momentje van onoplettendheid:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2013, van correspondent Arie Elshout

Reportage | Town hall meeting

'Amerika heeft zijn handen al vol aan zijn eigen problemen'

In de Verenigde Staten is steun voor een actie tegen Syrië, als straf voor de inzet van chemische wapens, ver te zoeken, blijkt op een discussiebijeenkomst in het stadje Darien.

De Amerikaanse democratie draait deze zonnige zondagmiddag op volle toeren in Darien, een rijk slaapstadje in de staat Connecticut. De openbare bibliotheek puilt uit. Vierhonderd mensen hebben besloten hun grasmaaier en tennisracket te laten staan voor de discussiebijeenkomst met hun Congreslid. De president wil zijn steun voor het plan om voor de vierde maal in twaalf jaar een ander land aan te vallen ...


Red.:   De natie der vrede ...
    Vol trots presensteert de Volkskrant Het Rijk van de Vrede:
 

Uit: De Volkskrant, 14-05-2014, door Stieven Ramdharie

Toekomstwapens VS

Wapens in de geest van Star Wars

Sciencefictionwapens worden de komende jaren werkelijkheid. De Verenigde Staten bereiden zich voor op oorlogvoering met Star Wars-achtige laserwapens, onzichtbare oorlogsschepen en onbemande gevechtsdrones.


De Verenigde Staten zetten de komende maanden forse stappen richting de inzet van 'sciencefictionwapens'. ...

Stealth-oorlogsschip
Vanwege zijn bijzondere vorm ziet Amerika's marineschip van de toekomst er op de vijandelijke radar straks uit als een vissersbootje. Knap voor een stealth-schip van maar liefst 15 duizend ton en bijna 183 meter lang. Met de hoekige USS Zumwalt, die in 2016 operationeel wordt, begint de Amerikaanse marine de overgang naar een meer futuristisch uitziend oorlogsvloot.     ...

Superkanon
Een kanon dat raketten afvuurt met zeven maal de snelheid van het geluid? Dat doelwitten vernietigt door de kracht van de botsing, niet door de explosieve lading van een raket? Het elektromagnetische Railkanon kan over een paar jaar al werkelijkheid worden. ....

Gevechtsdrone
Twaalf jaar na de intrede van het onbemande vliegtuigje als aanvalswapen, landen drones nu op vliegdekschepen. Met de lancering vanaf de USS George H.W. Bush van zo'n drone, vorig jaar mei, hebben de VS een belangrijke stap gezet in de introductie van de onbemande gevechtsdrone. ...

Laserwapens
Over drie jaar kan het Hellads-laserkanon, gemonteerd op een drone, raketten op land en tanks uitschakelen. Het kanon kan volgens fabrikant General Atomics worden bevestigd aan de Avenger, de 'Wreker'. Dit is de opvolger van de onbemande vliegtuigen die door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA worden ingezet ...

Hightechsoldaat
Van de VS tot Frankrijk en Israël wordt de infanteriesoldaat opgetuigd en gedigitaliseerd. Soldaten van de Amerikaanse 10th Mountain Division en het elite-onderdeel Army Rangers zijn al voorzien van Nett Warrior. Dit systeem geeft soldaten en officieren op computerschermen en zelfs mobiele telefoons, een actueel beeld van het slagveld. Soldaten kunnen tijdens gevechtsoperaties op hun Samsung Galaxy Note zien waar hun collega's zich precies bevinden. ...


Red.:   In Het Rijk van het Kwaad is De Duivel bezig de techniek van zijn zwavelpotten te verbeteren.
    Die oorlogszucht heeft natuurlijk ook nog een ander aspect of misschien zelfs achtergrond:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2015, van correspondent Arie Elshout

Reportage | Rouw na schietpartij in Charleston

'Stop dat praten over  ras. Kies voor de liefde'


...    Amerika brengt het beste in mensen voort maar ook het slechtste. Het is een gewelddadig land ...


Red.:   Amerika is een gewelddadig land.
    Ook in het buitenland, zoals we al lang weten, en nu zelfs toegegeven wordt door de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2016, van correspondent Michael Persson

Wet VS maakt het mogelijk landen te vervolgen voor steun aan terreur

Het Amerikaanse Congres heeft woensdag een wet aangenomen die het mogelijk maakt andere landen aan te klagen voor hulp bij terrorisme. ...
    De kans is groot dat andere landen dat voorbeeld zullen volgen, zoals al aangekondigd door een Franse parlementariër. Dat betekent dat een land als Amerika, dat zich soms officieel maar vaak minder officieel, al dan niet gewelddadig met andere landen bemoeit, zelf kwetsbaar wordt voor gerechtelijke stappen in andere landen.    ...


Red.:   Meel-in-de-mond taal voor: Amerika is een gewelddadig ern oorlogszuchting kloteland.


Naar Amerika lijst  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .