WERELD & DENKEN
 
 

De Koude Oorlog revisited

21 feb.2007

Het is na vijftig jaar blootstelling eraan in het westen natuurlijk moeilijk praten over de Koude Oorlog, en zeker om daarin de eigen rol kritischer te benaderen. Maar vijftien jaar na het verdwijnen van wat altijd als de oorzaak en de boosdoener werd gezien, de Sovjet-Unie, is er nu een gelegenheid om de analyse wat makkelijker te maken met behulp van een zaak die niet formeel tot de Koude Oorlog behoort, maar er toch overeenkomsten mee vertoont: de zaak die begon met "De toespraak van Poetin", maar die zich ontrolde als een soort "Tweede Koude Oorlog" (voor andere aspecten van de nieuwe Koude Oorlog, zie hier ). Rond een paar gebeurtenissen in die oorlog zijn meerdere bronnen verzameld, om de rol van de propaganda in de media te illustreren.
    De aftrap was "De toespraak van Poetin", het eerste vertoon van assertiviteit door de Russische politiek sinds de val van de Sovjet-Unie:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2007, van correspondent Arnout Brouwers

Poetin waarschuwt voor nieuwe wapenrace

Russische president veroordeelt ‘hyper-gebruik van geweld’ door VS. Rusland voelt zich sterker dan ooit.


De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag hard uitgehaald naar de Verenigde Staten en het Westen. Hij veroordeelde het ‘hyper-gebruik van geweld’ door Amerika, dat ‘zijn grenzen op bijna alle gebieden te buiten is gegaan’. Poetin noemde dit ‘erg gevaarlijk’ en waarschuwde voor een nieuwe wapenwedloop.
    Poetin deed zijn uitspraken in het hol van de leeuw: een in de Koude Oorlog begonnen jaarlijkse veiligheidsconferentie in München, die gedomineerd wordt door westerse politici. ... De Russische president richtte zijn pijlen op het unilateralisme, het denksysteem waarin er ‘een centraal machtscentrum is en een meester’. Hij verwierp de gedachte dat de NAVO en de EU het recht hebben zelf te besluiten waar ze militair ingrijpen.   ...
    Zo zal Rusland niet instemmen met een oplossing voor het Kosovo-vraagstuk als een van beide partijen zich er niet in kan vinden. Ook plaatst Poetin vraagtekens bij het INF-Verdrag uit 1987, waarin de VS en Rusland hun middellange raketten in de ban deden.
    De Russische president noemde de oostwaartse uitbreiding van de NAVO ‘een provocatie’.
 

Red.:   De politieke reacties zijn voorspelbaar:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2007, van een correspondent (Moskou)

Bush ‘teleurgesteld en verrast’ door kritiek van Russische president

Witte Huis vindt beschuldigingen aan adres van Amerikaanse regering ‘onjuist’.


Amerikaanse en Europese politici hebben verontrust gereageerd op president Poetins felle aanval op de westerse dominantie in de wereld. Zij beklemtoonden de noodzaak van verdere samenwerking met Rusland.
    ‘We zijn verrast en teleurgesteld door de opmerkingen van president Poetin’, zei de woordvoerder van president Bush zondag. ‘Maar de beschuldigingen zijn onjuist.’ Poetin rekende in zijn betoog zaterdag af met de buitenlands-politieke daden van de regering-Bush. Maar president Bush zelf noemde hij een ‘fatsoenlijke man’, waar je zaken mee kunt doen. ‘Als ik met hem praat geloof ik aan dat Rusland en Amerika nooit vijanden zullen zijn.’
    ...De Amerikaanse minister van Defensie Gates reageerde met de uitspraak dat hij, net zoals Poetin, spion was geweest. ‘En die hebben de gewoonte zich bot uit te drukken. Maar ik ben naar een heropvoedingskamp geweest.’
    Poetin hoeft zich volgens Gates geen zorgen te maken over ‘de opkomst van democratieën aan zijn grenzen’. Volgens Gates zijn er grote gevaren in de wereld en is er geen behoefte aan onnodige confrontaties. ...
    NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer noemde Poetins optreden ‘teleurstellend en niet productief’. ‘Landen die lid willen worden van een club die bestaat uit democratieën, doen dat uit vrije wil.’ De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Schwarzenberger kreeg applaus toen hij Poetin bedankte voor het opschudden van de anders zo slaapwekkende conferentie. Volgens hem had Poetins rede ‘overtuigend’ aangetoond waarom de NAVO verder uitgebreid moet worden.
 

Red.:   Nu de verrassing


Uit: De Volkskrant, 15-02-2007, column door Marcel van Dam
 
Poetins gelijk

Stom verbaasd was ik over de ontzetting in het Westen over de rede van Vladimir Poetin op de veiligheidsconferentie in München. Ik zie Poetin in het geheel niet zitten. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet veel beter is dan de leiders van de voormalige Sovjet-Unie en dat hij de democratie in Rusland meer ziet als een noodzakelijk kwaad dan als best mogelijke staatsvorm. ... Maar op de veiligheidsconferentie in München had hij het grootste gelijk van de vismarkt.
    Hij beschuldigde de Verenigde Staten van het streven naar wereldhegemonie en een bijna ongeremd gebruik van geweld in de internationale betrekkingen. Daar lijkt me geen speld tussen te krijgen. Dat de VS de wereld blijvend willen domineren, economisch en militair, is in verscheidene Amerikaanse regeringsdocumenten met zoveel woorden terug te vinden. Dat de huidige Amerikaanse regering het gebruik van geweld een bruikbaar politiek middel vindt, ook buiten de Veiligheidsraad om, blijkt uit talloze uitingen van Amerikaanse regeringsfunctionarissen, inclusief de Amerikaanse president. Poetin zegt dat deze politiek zeer gevaarlijk is. ‘Niemand voelt zich meer veilig, omdat niemand meer bij het internationale recht bescherming kan zoeken’, zegt hij. Ook die uitspraak lijkt me niet voor betwisting vatbaar. Voorts constateert hij dat door deze politiek vooral landen die door Amerika worden bedreigd ‘zich gedwongen voelen hun bewapening op te voeren of zelfs naar atoomwapens te streven’. Ook weer een waarheid als een koe. Zie het streven van Noord-Korea en Iran naar het bezit van atoomwapens.
    De manier waarop Amerika conflicten probeert op te lossen leidt niet tot minder slachtoffers, zegt Poetin, maar juist tot meer slachtoffers. In het Journaal van een willekeurige dag kan iedereen zien dat Poetin de spijker op de kop slaat. In het multi-etnische Irak vecht langzamerhand iedereen tegen iedereen, een situatie waarvoor Bush was gewaarschuwd.
    Verder stelde Poetin dat de bouw van een antiraketschild, met bases in Polen en Tsjechië, het nucleaire evenwicht tussen Rusland en de VS verstoort. Als dat evenwicht al niet verstoord zou zijn, zou Poetin ook op dit punt gelijk hebben. Wie gelooft dat dit raketschild is bedoeld om de VS en Europa te beschermen tegen eventuele raketten uit het Midden-Oosten, zoals wordt beweerd, gelooft ook in sprookjes van Moeder de Gans.
    Als De Hoop Scheffer zegt dat Polen en Tsjechië soevereine landen zijn die dat zelf mogen beslissen, heeft hij gelijk. Maar dan zou natuurlijk ook het recht moeten worden erkend van landen als Cuba en Venezuela om aan bijvoorbeeld Rusland of China militaire bases ter beschikking te stellen. Maar Amerika zou dat onmiddellijk, desnoods gewapenderhand, verhinderen.
    Volgens Poetin leven we sinds de koude oorlog in een unipolaire wereld ‘met één politiek machtscentrum, één militair machtscentrum, één centrum van besluitvorming. Dit is de wereld van één heerser, een soeverein. Met democratie heeft het niets te maken’. Wie kan het ontkennen.
    De buitenlandse politiek die Amerika voert, maakt het onvermijdelijk dat er tegenkrachten in de wereld worden opgebouwd. Het is onmogelijk dat te verhinderen. Het is lachwekkend om Amerika te horen jammeren als China met een raket een satelliet uit de ruimte schiet. Iedereen weet dat de Verenigde Staten allang in staat zijn spionagesatellieten van Rusland en China te vernietigen. ...


Red.:   Dit is ongehoord in zijn duidelijkheid. Er is in deze zaak geen kwestie van een waarheid die in het midden ligt - Poetin heeft gelijk, want de argumenten zijn kraakhelder, net al de feiten. Let vooral ook op het doorprikken van het sprookje dat een anti-raketschild in Oost-Europa tegen Iran gericht zou zijn - een aperte leugen is natuurlijk de eigenlijke beschrijving.
     De voorlopige en algemene conclusies tot zover: de Koude Oorlog is nog bijna even hevig als voorheen, en: De Koude Oorlog wordt gevoed vanuit het westen. Wat verder volgt is eigenlijk alleen maar bevestigingen hiervan
    Dit even wat betreft de directe feiten. Minstens even interessant is de reactie in de media. Naast correspondent bij dit soort international zaken, is Arnout Brouwers ook redacteur van de Volkskrant, en heeft als zodanig vrij toegang tot haar kolommen (meer over Brouwers hier ). Onderstaand zijn analyse:
 

Uit: De Volkskrant, 12-02-2007, column door Arnout Brouwers

Column | Poetin en het Westen

Machtig Rusland wekt vooralsnog onbehagen

Poetins rede in München, die zich richtte tegen de arrogantie waarmee het Westen denkt de wereld te kunnen besturen, sloeg in als een bom. Sommigen zien het als een keerpunt in Ruslands relaties met het Westen. Maar welk keerpunt?
    De relaties waren allang verslechterd – niet alleen door Ruslands gebruik van het ‘energiewapen’, maar ook door de teloorgang van de democratie onder Poetin.   ...


Red.:    Het 'energiewapen' is het beperken van de gasuitvoer in verband  met de weigering van tussenliggende staten als Oekraïne om hun rekeningen te betalen. Die moeten namelijk de wereldmarktprijs gaan betalen omdat ze niet langer vrienden zijn van Rusland.  
    En dat mag Rusland natuurlijk niet - alleen het westen mag wereldmarktprijzen vragen, vindt kennelijk ook Arnout Brouwers - Rusland moet zijn gas goedkoop leveren aan staten als Oekraïne omdat het het westen die staten steunt ...
    Je vraagt je als normaal mens af waar de lieden die in koelen bloede dit soort dingen menen en opschrijven, hun verstand hebben zitten ...
    Over naar het eigenlijke onderwerp: macht:
  Poetin heeft het Westen de wacht aangezegd. Het is afgelopen met de mondiale dominantie, er zijn andere machten in opkomst en die laten zich niet de wet voorschrijven door Washington of Brussel. Rusland is terug als supermacht.
    Tot zover valt zijn analyse goed te volgen. Het beleid van president Bush met de botte bijl te lijf gaan, dat spektakel voltrekt zich dagelijks in de westerse pers. En wat is er tegen zijn multipolaire wereldorde bestierd door de VN-Veiligheidsraad?
    Er zijn echter grote problemen met Poetins moedwillige affront. Zijn kritiek op westers machtsmisbruik is hypocriet. Bruut machtsdenken – niet getemperd door democratische controle, mensenrechten of mondiaal normbesef – is zijn specialiteit. Poetin zegt dat de VS te veel macht hebben.

Zoals we net door Marcel van Dam uitgelegd hebben gekregen: Amerika leidt minstens net zo erg aan het brute machtsdenken, en commentatoren als Arnout Brouwers zijn hypocriet als ze het anderen gaan verwijten.
   Dus is het tijd voor een rondje ouderwets schelden:
  Een Koude Oorlog zoekt Poetin ook niet. Hij zoekt respect, dat hij niet krijgt vanwege Tsjetsjenië, vanwege zijn autocratische regeerstijl en vanwege zijn confrontatiepolitiek tegen kleinere buurlanden. Rusland is herrezen, maar niemand juicht, al heeft het Kremlin nog zoveel westerse expertise ingehuurd om het imago op te vijzelen.
    Dus grijpt deze Russische patriot terug naar een beproefd middel. Hij doet als Chroetsjov zijn schoen uit en slaat er hard mee op tafel. Kijken of dat meer succes brengt.
    De Russische president heeft zijn land neergezet als meer dan een gefnuikte macht – een revanchistische macht. En dat kan gevaarlijk zijn.
    Wie historische parallellen zoekt, moet verder terugkijken dan de Koude Oorlog. Naar het Duitse revanchisme tussen de twee wereldoorlogen bijvoorbeeld. Rusland is revanchistisch, over het verlies van het sovjetrijk en over de vernederende val van supermacht tot ‘onmacht’.

En tenslotte, als hij uitgeraasd is, enige realiteitszin:
  ‘De garanties die ons zijn gegeven, bleken niets waard’, zei Poetin zaterdag. Hij verwees naar Manfred Wörner, de ex-chef van de NAVO die zei dat na de Duitse hereniging er geen NAVO troepen oostwaarts van Duitsland geplaatst zouden worden.
    Kan het Westen zichzelf hierover verwijten maken? Ongetwijfeld. Daarvoor is ook in Europa het eigen historische gelijk met te veel arrogantie uitgedragen. En zijn de handreikingen van de EU en de NAVO te inhoudsloos gebleven.

Directe conclusie: Poetin heeft dus volkomen gelijk.
    Ter bevestiging van deze mediatrend ook nog het hoofdredactionele commentaar


Uit: De Volkskrant, 12-02-2007, hoofdredactioneel commentaar

Poetins harde taal voorspelt weinig goeds

Vladimir Poetin geldt als een volleerd politicus, die assertiviteit paart aan pragmatisme en uitstekend weet hoe hij zijn publiek moet bespelen. Maar de ongemeen harde woorden die hij zaterdag op een veiligheidsconferentie in München richtte tot het Westen in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder, doen de vraag rijzen of zijn politieke instinct hem toch niet even in de steek heeft gelaten.
    Dat wil zeggen: als zijn uitval vooral was bestemd voor binnenlandse consumptie, als hij zich ten doel had gesteld het Russische eergevoel te strelen, ja dan mag zijn optreden wel als geslaagd worden beschouwd. Maar zijn directe gehoor bestond uit westerse politici en defensie-experts. De conferentie in München is een jaarlijks evenement dat nog stamt uit de Koude Oorlogstijd, en het was de eerste keer dat de Russische president hiervoor was uitgenodigd. In plaats van vrienden te maken, bewerkstelligde hij iets wat de afgelopen jaren op de door soms felle Amerikaans-Europese debatten gekleurde conferentie niet meer was gebeurd: de toehoorders uit de 26 NAVO-lidstaten sloten goeddeels de rijen in hun misnoegen over de Russische donderpreek.
    Het had heel goed anders gekund. Stel dat Poetin was begonnen met een ode aan de internationale samenwerking, met een gebaar van goede wil richting Europa, dat zich zorgen maakt over de betrouwbaarheid van Moskou als energieleverancier. Had hij zo’n aanloop genomen, om vervolgens kritische woorden te spreken over de Amerikaanse politiek en zijn beklag te doen over het ‘hyper-gebruik van geweld’ door Washington, ja dan zou zijn toespraak ongetwijfeld een gunstiger weerklank hebben gevonden bij een deel van het publiek. Want ook veel Europeanen zijn allesbehalve gelukkig met de rigiditeit die de Amerikaanse buitenlandse politiek de afgelopen jaren heeft gekenmerkt en waarvan de wrange vruchten nog steeds worden geplukt.
    Nu overheerste alom ‘teleurstelling’ over de agressieve Russische toon, die een minister uit een voormalige lidstaat van het Warschaupact deed verzuchten dat hij meer dan ooit overtuigd was van de noodzaak de NAVO uit te breiden. ...


Red.:
   Oftewel: je moet de westerse agressie bestaande uit voortdurend optrekken richting Rusland slikken, want als je dat niet doet, rechtvaardig je die agressie.
    Qua kromredeneren eentje van het soort komende van Hitler of Israel: "Wij moeten wel aanvallen, anders doen zij het".
    Kortom: de positie van de Volkskrant is volledig die van het Amerikaanse gezichtspunt - enig begrip voor het feit dat de andere kant van nature een andere blik op de gang van zaken heeft, is volledig afwezig. Laat staan dat er begrip is voor de standpunten van die andere kant. Tezamen met het taalgebruik is dit een situatie die naadloos kan aansluiten bij de gang van zaken tijdens de Koude Oorlog.
    Dit standpunt is geen toevallige mening zoals blijkt uit de toelichting bij het hoofdredactionele commentaar op de website:
Het commentaar verschijnt onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur en wordt bij toerbeurt geschreven door een van de vaste commentatoren van de Volkskrant. Het standpunt wordt bepaald in overleg tussen commentatoren en hoofdredacteur. De commentaren beogen de geest van de krant te weerspiegelen en worden om die reden niet gesigneerd.
Ten einde die 'geest van de krant' in dit geval nog wat verder te kunnen ijken, nog wat reacties van lezers op dit commentaar, via de website:
  Paul - Moskou, 18-02-2007, 19:34
Met andere woorden; zo je doet zo je ontmoet! Willen we een goed werkend energiepact met Rusland? Behandel ze dan ook als partners!!! Laat bijvoorbeeld de Russische zakenlieden niet vele uren als een hond buiten de EU ambassades in de kou wachten op een af te nemen stupide interview teneinde kans te maken op een visum om zaken te MOGEN doen in het westen!! Dankzij deze hemeltergende em vernederende arrogantie krijgen wij van de Russen straks links en rechts de financiele klappen om de oren. Russen vergeten en vergeven ons dit gedrag namelijk nooit. En neem van mij aan dat het vele duizenden Russische zakenlieden erg hoog zit.. Hun wraak zal zoet zijn.

Paul - Moskou, 18-02-2007, 19:07
Laten we alsjeblieft eerst eens gewoon ophouden met het kleineren van Rusland en hen beschouwen als gewone, volwaardige mensen. Een ieder moet goed begrijpen dat zeer veel Russen het arrogante en immer belerende westen echt meer dan zat zijn. DAT is de onderliggende boodschap van Poetin! Wij allen gaan de hoofdprijs betalen voor ons arrogante en vernederende visumbeleid, importblokkades, etc. Inderdaad.. middels onze energienota.. en we zullen echt op onze knieen moeten om de prijs schappelijk te houden.

Erik de Ruijter - ijmuiden, 16-02-2007, 16:12
Poetin sloeg de spijker kijhard op de kop. De politiek van de Navo landen t.o.v. de USA is buitengewoon dom. Men vergeet zich namelijk af te vragen of de USA en de rest dezelfde belangen hebben. Het antwoord op deze vraag is namelijk een keihard NEE. De USA heeft zich na 9/11 ontwikkeld tot een politie staat waar de mensenrechten op grove wijze geschonden worden. Zij lijkt in geen enkel opzicht op het vrije en democratische land dat onze ouders er in hun door de bevrijding gevoedde naiviteit nog in zien. Een vergelijking met Duitsland in de twintiger jaren ligt veel meer voor de hand. Het land wordt op dictatoriale wijze geregeerd, voert agressieve illegale oorlogen, het maakt gebruik van rassisme (geen Joden maar Moslims) en het heeft maling aan het internationaal recht en internationale verdragen. De USA heeft een bovendien een torenhoge schuldenlast, die zij betaald door het ongelimiteerd bijdrukken van dollars (vergelijk Reichsmark).

Robert van Waning - Amstelveen, 15-02-2007, 15:48
Marcel van Dam komt vandaag (15/2) een beetje laat als een soort Spuit Elf met zijn commentaar op de sterk overdreven en in sommmige opzichten zelfs onterechte 'ontzetting' die Poetins woorden in het westen teweeg hadden gebracht. Ik constateer tevreden dat Van Dam en ik op één lijn zitten.
    Het is jammer dat Van Dam betaald wil worden voor zijn bijdrage aan het poblieke debat (alsof hij niet al rijk genoeg is), want anders had hij gewoon meteen hier kunnen reageren. Dat zou een heel opwaardering van dit noodlijdende stukje interactiviteit betekenen. Misschien zou de redactie de reacties zelfs gaan lezen! (Er op reageren blijft natuurlijk te veel gevraagd.)

Wim Ruijter - Maarssen, 15-02-2007, 09:50
Wel vreemd dat de commentaargroep nu ineens Poetin het verwijt maakt, dat hij öngemeen harde woorden gebruikt. Vergeleken met de woorden van President Bush en zijn Neo-Conservatiebve kornuiten,gedraagt Poetin zich eigenlijk als een mak schaap. Hij doet niets anders dan de waarheid over machtswellusteling Amerika eens duidelijk uit te spreken. Hopelijk heeft onze toekomstige Minister van buitenlandse zaken Maxime Verhagen hier iets van geleerd. De macht van Amerika is tanende, Rusland en China zullen veel belangrijker worden en dus wordt het tijd om de leiband waarmee Nederland aan Amerika hangt door te knippen. Zoniet dan zal ons land steeds minder serieus genomen worden door de rest van de wereld.

Robert van Waning - Amstelveen, 13-02-2007, 10:51
Het Oosten mag niet schrikken van de Amerikaanse bommen en granaten die in het M-O bij bosjes uit de hemel vallen, maar het Westen mag wel ontsteld reageren op een (Midden-)Oosterse assertiviteit die zich vooralsnog slechts uit in harde woorden. Dat is meten met twee maten.
    Als ik kan en mag kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar woorden. Zolang er wordt gepraat, wordt er niet geschoten en gebombardeerd, tot opluchting van de gewone mensen die altijd de eerste en meest talrijke slachtoffers zijn van het alternatief waar veel westerse grootsprekers de voorkeur aan geven.
    Zolang zelfs de progressieve(?) Volkskrant adviseert om ons liever aan te passen aan de door onszelf veroorzaakte opwarming, in plaats van de oorzaken aan te pakken, hebben de energieleveranciers van de wereld het voor het zeggen. Als wij ons moeten aanpassen aan het natuurgeweld dat met de opwarming gepaard gaat, waarom dan niet aan het verbale geweld van een politieke en strategische macht waar wij jaloers op zijn?

Arie den Wood - Haarlem, 13-02-2007, 09:56
Zijn er niet-corrupte overheden in de wereld?? Waar dan?? Oh, bij ons natuurlijk. In het aangeharkte Nederland is alles verfijnd, ook het wegmoffelen van corruptie: dat heet bij ons "verschrijvingen"of "fraude"of "verkeerde vrienden"of "leren van de fouten"en ga zo maar door. Annemarie Jorritsma blijft ook zitten. Oh ja, sorry, ze wist niet wat haar man deed met" al dat water", foutje bedankt!

Herman de Coninck - den bosch, 13-02-2007, 08:43
Er wordt naar aanleiding van Poetins' toespraak gezinspeeld op een tweede koude oorlog. Misschien is dit wat overdreven, maar Europa heeft wel veel te lang gehoopt dat het uiteindelijk wel goed zal komen met Rusland. Nu zitten we met een soort mafia-KGB regime opgescheept, maar zijn we tegelijkertijd afhankelijk van het gas uit het oosten. Het wordt hoog tijd om desnoods met economische sancties Rusland duidelijk te maken dat het Europa en de VS nodig heeft meer welvaart op te bouwen.

hans wijnberg - midlaren, 13-02-2007, 07:40
Blaffende honden bijten niet.
    Uw commentaar, alsmede de reacties van de leden van de veiligheids conferentie in munchen zijn overdreven en onnodig.
    Rusland is een arm land met en dalend aantal inwoners door dalende leeftijds duur, een corrupte regering en een zwak leger . Zodra de olieprijs daalt is het uit met de lege dreigingen.
    Mijn reactie op die conferentie zou zijn : Nou en? Probeer maar eerst je eigen rotzooi te verbeteren voordat je anderen de les leest, mijn schouders ophalen en weggaan
    Hans Wijnberg

Ton van Niekerk - Haarlem, 13-02-2007, 07:21
Door de rijkdom aan grondstoffen is de macht van Rusland de laatste jaren sterk gegroeid. En in de politiek - en trouwens in het hele leven eigenlijk - draait alles om macht. Dat maakt het mogelijk dat Poetin, zeker geen verlichte democraat, dit soort uitspraken kan doen. Maar wat maken we ons verder druk? Ten aanzien van de Amerikaanse politiek sprak hij toch zeker ware woorden? Anderzijds, dat hij Bush als persoon capabel vindt, is wel een behoorlijke inschattingsfout.
    Wat zouden oude sovjet- en Stalinfans als Marijnissen en Rosenmoller overigens eigenlijk van Poetin vinden? Vast weer een zegen voor de democratie.

e.horst - heel, 13-02-2007, 01:50
Wie heeft dit onnozele commentaar nou weer geschreven? Zou die in Rusland bijna aanbeden president, een intelligente cynische machtspoliticus, nou werkelijk zo onnozel geweest zijn als de commentator beweert?
    De enigszins geïnformeerde Rus vindt het prachtig dat Europa nu een beetje afhankelijk wordt van de russische energieleveranties en soms een lange neus kan trekken naar de USA. Geen mooier podium om dat in te peperen dan zo'n conferentie.
    Bovendien kan P. over de gelauwerde democratische hoofden van het Westen (waar vind je een betere microfoon voor je boodschap?) heen, Iran, de eeuwige vijand en bevoorrechte afnemer van technologie,en de arabische wereld mooi paaien.
    De doorsnee-Rus heeft weinig op met de verfijnde westerse democratie en is veel meer geïnteresseerd in een betrouwbare politie en bankwezen en pensioenzekerheid. Al zouden sommige mannen en de meeste vrouwen graag in een alcoholvrij westen willen leven.

Hoewel dit natuurlijk niet de gemiddelde maar de kritische lezer is, plaatst het het commentaar van de Volkskrant wel overduidelijk in het licht van wat het is: onnozel. Maar onnozel in de intellectuele zin. In de politieke zin is het gewoon Koude Oorlog praat, zo men wil: Koude Oorlog propaganda.
    Waar er tot nu toe sprake is geweest van "de Volkskrant", kan men dit eigenlijk wel meteen vervangen door de term "de media", aangezien de Volkskrant geldt als de meest linkse van de reguliere media, en de rest in ieder geval op het gebied van buitenlandse politiek nog veel rechtser of reactionairder is.

Dit geval is dus wel duidelijk. Maar het echte interessante eraan is wat het zegt over de Koude Oorlog zelf. Eigenlijk is er nauwelijks een verschil aan te wijzen in de feiten aangaande deze zaak, en die van de Koude Oorlog. De analogie laat zien dat er voor het geval van de Koude Oorlog dus een gerechtvaardigd vermoeden is dat de gebruikelijke oordelen: zij zijn de oorzaak en het is hun schuld, ietwat minder juist zijn dan een nuchtere analyse van de feiten zou uitwijzen. Er is al door enkele waarnemers op gewezen dat de Koude Oorlog eigenlijk door het Westen is begonnen, bijvoorbeeld wijzende op Churchill's "IJzeren Gordijn" speech. Ook is inmiddels bekend dat de Sovjet-Unie in de vijftiger jaren voorstellen tot hereniging van Duitsland heeft gedaan, maar dan wel een neutraal Duitsland, natuurlijk - die voorstellen zijn afgewezen . Men wilde in het Westen kennelijk niet zo nodig vrede.
    Daar waar het in het geval van "De toespraak van Poetin", de "Koude Oorlog revisited", al overduidelijk is dat een groot gedeelte van het gelijk aan de andere kant ligt, zou dus ernstig overwogen en onderzocht moeten worden of dat in de echte Koude Oorlog misschien ook niet het geval is.
 

Red.:   Zelfs in Amerika was er een enkel iemand die werkelijkheid zag


De Volkskrant, 16-02-2007, column van Thomas L. Friedman (The New York Times)

Grotere NAVO kostte ons een bondgenoot

Vladimir Poetins uitval van afgelopen weekend tegen Amerika, volgens hem een bruut land dat ‘zijn nationale grenzen te buiten is gegaan, op elk gebied’, roept vele vragen op. Eerder dan te analyseren wat Poetin heeft bewogen tekeer te gaan tegen de Verenigde Staten, moeten wij ons de vraag stellen: waarom doet zulke taal het vandaag de dag zo goed in Rusland?
    Ik ben net teruggekeerd uit Moskou en ik kan u zeggen welk antwoord iedereen, ook liberale Russen, me daar gaf: uitbreiding van de NAVO.
    We moeten onszelf niet langer voor de gek houden. Na het einde van de Koude Oorlog besloten de regeringen van George Bush sr. en Bill Clinton een nieuwe veiligheidsalliantie te creëren - een uitgebreide NAVO - en vertelden ze Rusland dat het géén lid kon worden. Het Rusland dat we in de kou lieten staan, was het Rusland van Boris Jeltsin en zijn liberale, hervormingsgezinde collega’s. Zij waarschuwden ons toen dat dit hen zou verzwakken.
    Maar de Clinton-mensen zeiden: ‘Geen zorgen, Rusland is zwak. Jeltsin zal eventjes slikken en dan de grotere NAVO accepteren. Er zullen geen kosten aan verbonden zijn.’    ...
    Maar nu de hoge prijzen van olie en gas Rusland weer machtig hebben gemaakt, confronteert Poetin ons met Ruslands trots. In feite zegt hij: ‘Jullie dachten mij te kunnen wijsmaken dat de NAVO-uitbreiding niet tegen Rusland was gericht. Denken jullie echt dat we dat geloven? Nu moeten jullie eens naar mij luisteren. Verdwijn uit mijn ogen.’ In München was Poetin nauwelijks diplomatieker dan dat. Hij zei: ‘De uitbreiding heeft niets te maken met modernisering van de NAVO. Wij hebben het recht te vragen: tegen wie is de uitbreiding gericht? We kennen allemaal het antwoord: tegen Rusland.’
    Van de Russen kreeg ik keer op keer dezelfde boodschap. ‘Uitbreiding van de NAVO was niet nodig’, zei Vladimir Ryzjkov, een van de laatste liberale, kritische leden van de Doema. ‘Het huidige Rusland is geen militair gevaar voor welk buurland dan ook.’
    Aleksei Poesjkov, die op de Russische televisie een programma heeft over internationale politiek, zei: ‘De uitbreiding van de NAVO was een boodschap aan Rusland dat jullie ons niet nodig hebben.’ Poesjkov ging destijds de wereld over met de boodschap: doe het niet, want je raakt Rusland kwijt. Het antwoord dat ik kreeg was fantastisch: ‘Wat kan Rusland doen? Welke maatregelen kunnen jullie nemen?’ Ik zei: ‘We kunnen helemaal geen maatregelen nemen. Jullie zijn een bondgenoot aan het verliezen. ...’
    Ik ben er niet op uit een autocraat met een ijzeren vuist te verdedigen. Maar feit is dat de VS in Rusland een stemming hielpen ontstaan waarin een Koude-Oorlogsridder als Poetin kon gedijen. Het was een slechte beslissing, die nog altijd doorwerkt. Net op het moment dat we Ruslands steun nodig hebben, krijgen we Ruslands wraak.


Red.:    Aan Koude-Oorlogridders als Arnout Brouwers is dit allemaal niet besteed:


De Volkskrant, 16-02-2007, door Arnout Brouwers

Rusland stapt misschien uit verdrag over middenlange afstandsraketten

Rusland zal zich misschien unilateraal terugtrekken uit het INF-Verdrag uit 1987, waarin de VS en de Sovjet-Unie afspraken al hun middenlange afstandsraketten af te schaffen. Dat heeft de chef van de generale staf van de Russische strijdkrachten generaal Joeri Baloejevski donderdag verklaard.
    Rusland laat zich bij dit besluit vooral leiden door de al dan niet plaatsing van een beperkt Amerikaans raketdefensiesysteem in Polen en Tsjechie. ‘We zullen zien wat we doen, hun acties om een raketdefensie in Europa te plaatsen zijn niet uit te leggen.’
    De uitspraken van Baloejevski zijn de laatste in een serie Russische dreigementen het wapenakkoord – destijds een doorbraak in de verbetering van relaties tussen beide landen – op te zeggen.   ...


Red.:   Arnout Brouwers spreekt hier over 'een serie dreigementen' van Russische kant, maar heeft het in verband met de uitbreiding van de NAVO en het oprichten van een raketschild natuurlijk niet over 'een serie dreigende daden'. Net zoals hij verzwijgt dat de Amerikanen eenzijdig het ABM-verdrag hevven opgezegd, omdat ze dat beter uitkwam.
    Dat is dus hoe de Koude Oorlog propaganda werkt.
    De andere Oost-Europa correspondent van de Volkskrant is een Pool - anti-Russischer komen ze nauwelijks, want het feit dat het ze nooit gelukt is Rusland te onderwerpen zit de Polen nog steeds dwars:
 

De Volkskrant, 21-02-2007, van correspondent Jan Hunin

Moskou dreigt met maatregelen

Polen en Tsjechië kwaad op Rusland

Russische dreiging maakt raketschild noodzakelijk, vinden Polen en Tsjechië. Schild volgens VS nodig tegen Iraanse raketdreiging.


De Russische kritiek op de Amerikaanse plannen om in Polen en Tsjechië een raketschild te bouwen, heeft in de twee betrokken landen verontwaardigde reacties uitgelokt. Rusland zou willen dat Polen opnieuw in zijn invloedssfeer terechtkomt, zei de Poolse premier Jaroslaw Kaczynski dinsdag. ‘Vanaf het moment dat de raketbases hier zijn geïnstalleerd, vermindert de kans dat dit gebeurt sterk, ten minste voor de komende decennia.’
    Ook in Tsjechië, net als Polen een NAVO-lidstaat, sorteerde de Russische kritiek een averechts effect. ‘De Russische bedreiging is precies de reden waarom we een raketschild nodig hebben’, verklaarde vicepremier Alexandr Vondra gisteren.
    De Poolse en Tsjechische reacties volgden op een verklaring van de Russische generaal Solovtsov maandag dat de twee voormalige Oostbloklanden riskeren het doelwit te worden van een Russische raketaanval als de bouw ervan doorgaat. Volgens de Amerikaanse plannen zal de installatie van het raketschild verdeeld worden tussen Tsjechië (radar) en Polen (raketonderscheppers). Eerder had de Russische president Vladimir Poetin al met tegenmaatregelen gedreigd.   ...


Red.:   Tja, je laat in je land raketten en andere wapens gericht tegen Rusland toe, en dan ven je kwaad als ze raketten op jou richten...
     Natuurlijk vindt ook Jan Hunin (wat andere voorbeelden van zijn Koude-Oorlogspropaganda hier ) dat de Russen zich zonder morren moeten onderwerpen aan het westerse machtstreven:
  Volgens Washington is het nieuwe afweersysteem nodig om de VS en Europa te beschermen tegen een aanval met langeafstandswapens vanuit het Midden-Oosten en Iran. Tegen een Russische raketaanval zouden de tien geplande raketonderscheppers niet zijn opgewassen.
    Die geruststellende woorden hebben de Russische kritiek er niet minder op gemaakt. ...

Wat vreemd nu, hè, dat Rusland een land dat oorlogen vecht in twee andere landen, irak en Afghanistan,niet als het toonbeeld van vredelievendheid ziet. En na de lange reeks leugens over die  oorlogen ook niet bereid is deze imperialisten op hun woorden te geloven.
     Ook de hoofdredactie blijft dit maar vreemd vinden:
 

De Volkskrant, 22-02-2007, hoofdredactioneel commentaar

Moskou laat zich nodeloos provoceren

Ruzie over raketten in Europa – dat roept visioenen op van de jaren zeventig en tachtig, toen NAVO en Warschaupact met elkaar in de clinch lagen over de stationering van nucleaire wapens voor de middellange afstand ... Met de ontbinding van het Sovjet-rijk leek die tijd voorgoed voorbij.
    Niet helemaal dus. Er speelt opnieuw een rakettenkwestie. Zij het met een belangrijk verschil: het zijn juist twee voormalige lidstaten van het Warschaupact (R.I.P.) die de toorn van Moskou hebben gewekt, doordat ze hun grondgebied beschikbaar willen stellen voor onderdelen van een Amerikaans raketschild waarvan de Russen vrezen dat het hun nucleaire slagkracht zal aantasten. Het gaat om een radarstation in Tsjechië en een batterij interceptieraketten in Polen.
    De twee installaties, die in 2011 operationeel moeten zijn, zijn uitsluitend bedoeld als defensief instrument tegen een beperkt aantal inkomende raketten uit een land als Iran en missen ten ene male de capaciteit om een Russische raketaanval af te weren, zo verzekert Washington. ...


Red.:   Wat onbecommentarieerd voor waar wordt aangenomen: "Ja hoor, sprak de dief, ik hev het eerlijk meegenomen..."
  Maar die uitleg is vooralsnog niet aan de Russen besteed. Eerdere kritische commentaren werden deze week aangedikt met dreigementen. De opperbevelhebber van de strijdkrachten waarschuwde dat Rusland zich niet langer gebonden zou achten aan het 20 jaar oude akkoord over middellange afstandswapens, als de plannen voor het raketschild zouden doorgaan. Vervolgens opperde de commandant van de strategische strijdmacht dat Russische raketten op de betreffende locaties in Polen en Tsjechië zouden worden gericht. Dat leidde weer tot stekelige reacties in de twee betrokken landen, die de Russen ervan verdenken hun oude invloedssfeer in ere te willen herstellen

Errug hè ... Wat zijn die Russen toch fout, dat ze protesteren tegen troepen die oprukken richting hun grens. Van dezelfde soort als die ze in 1812, 1853, 1919 en 1941 al zijn binnengevallen.... De westerse soort.
     Een van de instrumenten van propaganda in het algemeen dus ook van de Koude Oorlog, is het geen acht slaan op weerleggingen, en leugens gewoon blijven herhalen - hierboven: De twee installaties, die in 2011 operationeel moeten zijn, zijn uitsluitend bedoeld als defensief instrument tegen een beperkt aantal inkomende raketten uit een land als Iran en missen ten ene male de capaciteit om een Russische raketaanval af te weren, zo verzekert Washington.
    Ook altijd heel goed doet het verwijten van de ander wat je zelf doet:


De Volkskrant
, 24-02-2007, van correspondent Sander van Walsum

Duitse VS-afkeer groter dan angst voor Moskou

...    De Russische macht is in Midden-Europa goed voelbaar. .... En de Russen laten geen gelegenheid voorbijgaan om Europeanen te herinneren aan hun afhankelijkheid van Russisch gas.
    ‘Interdependentie’, heet dat op z’n Kremlins. Ofwel: Rusland en Europa zijn door economische en politieke belangen aan elkaar geketend.
    Daarbij lijken de Russen zich overigens behaaglijker te voelen dan de Europeanen. Dat kon alleen al worden opgemaakt uit het vertoon van zelfvertrouwen van de Russische delegatie, onder leiding van president Poetins EU-gezant Sergej Jastrzjembski, die deze week in Berlijn de schade van de recente ‘gasoorlogen’ kwam opnemen.
    De betrekkingen tussen Rusland en Europa waren, aldus de delegatieleider, niet zozeer geschaad door het feit dat Rusland marktconforme prijzen voor zijn gas rekent, maar door de anti-Russische vooroordelen die het Westen al eeuwen zou koesteren. Zelfkritische reflecties ontbraken volkomen in de analyse van Jastrzjembski: hij eiste respect voor Rusland op. ...


Red.:   Wie in het voorgaande enige zelfkritische reflectie van westerse politieke kant heeft ontdekt, mag het zeggen.
    Terug naar de andere truc in het propaganda-offensief: eindeloze herhaling van weerlegde standpunten:


Uit:De Volkskrant, 02-03-2007, van correspondent Bert Lanting

‘Raketschild is gericht tegen Iran’

Stroom achterdochtige vragen voor generaal. ‘Strategisch evenwicht blijft onveranderd.’


Tussentitel: VS staan niet te springen om NAVO formeel te betrekken bij project

Het raketschild dat de Verenigde Staten in Polen en Tsjechië willen plaatsen, is tegen een aanval vanuit Iran gericht en vormt geen enkele bedreiging voor Rusland. Dat was de boodschap die het hoofd van het Amerikaanse Bureau voor raketverdediging, luitenant-generaal Henry Obering, gisteren in Brussel kwam brengen.
    De plannen lokten een woedende reactie uit van Moskou, dat zelfs dreigde het INF-akkoord over de vermindering van de middellangeafstandsraketten op te zeggen. ‘We keken echt op van de Russische reactie’, zegt Obering tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van de NAVO. ‘We voeren al ruim een jaar overleg met de Russen. Ik ben zelf in Moskou geweest om met minister van Defensie Ivanov te praten.’
    Obering zette de Amerikaanse plannen voor het raketafweersysteem woensdagavond nog eens uiteen op een bijeenkomst met de Russen, waar hij een stroom achterdochtige vragen over zich heen kreeg.
    Waarom staan de Amerikaanse raketten zo dicht langs de Russische grens? Hoe diep kan de Tsjechische radar Rusland in kijken en bestaat het gevaar niet dat brokstukken van de neergeschoten raketten op Russische steden zullen neerkomen?
    Maar zijn boodschap was duidelijk ook gericht aan het publiek in de Europese landen die verdeeld zijn over het Amerikaanse initiatief, dat bij sommigen herinneringen oproept aan het nooit van de grond gekomen SDI-raketschild in de ruimte van de vroegere president Reagan.   ...
    ‘Natuurlijk zijn de Russische zorgen overdreven’, zegt een diplomaat bij de NAVO. ...


Uit: De Volkskrant, 02-03-2007, door Thomas von der Dunk.

Niet NAVO maar Bush heeft de Russen vervreemd

Heeft de uitbreiding van de NAVO met Polen en Tsjechië de Russen vervreemd van het Westen, en verklaart dat de anti-Amerikaanse houding van Poetin? Nee, het zit anders, zegt Thomas von der Dunk.


Wie ‘verloor’ Rusland? De felle, maar niet onbegrijpelijke reactie van Moskou op de gretigheid waarmee de Tsjechische en de Poolse regering het Amerikaanse voorstel voor een raketschild omarmen, maakt die vraag actueel.
    Volgens Thomas Friedman (Buitenland, 16 februari) was de uitbreiding van de NAVO eind jaren negentig de cruciale fout waardoor het Westen van Rusland is vervreemd. Die fout is er mede debet aan dat het na de hoopvolle ‘vrije jaren’ van Jeltsin nu met Poetin de autocratische kant opgaat.
    Dat is te simpel. Ten eerste heeft elk soeverein land het recht te bepalen bij welke bondgenootschappen het zich wil aansluiten, een recht dat uiteraard ook geldt voor Iran, Cuba of Noord-Korea. De NAVO wilde niet alleen de Amerikanen erin en de Russen eruit houden, maar ook, na twee wereldoorlogen, de Europese vrede bewaren. Die rol bezit zij nog steeds, los van de discutabele recente expansie van haar werkterrein richting Afghanistan. Het toetreden tot de NAVO was, in het licht van de Russische traditie om Oost-Europa en de Kaukasus als schootsveld binnen de eigen invloedssfeer te willen trekken, een, vanuit het oogpunt van de Balten, Polen,Tsjechen et cetera, zowel begrijpelijke als legitieme poging om de nieuw herwonnen onafhankelijkheid voor de toekomst veilig te stellen.
    Dat men gebruikmaakte van de verzwakte positie van Rusland onder Jeltsin is juist, maar daarom niet laakbaar. Men kon moeilijk wachten tot Rusland weer zo sterk was dat het dit zowel onmogelijk als meer dan ooit noodzakelijk zou maken, omdat het dan opnieuw zou pogen de westerse buurlanden in zijn greep te krijgen. Die geostrategische insteek van het Kremlin is namelijk eeuwenoud, onafhankelijk van welke ideologie ook, en dus geenszins met het communisme verdwenen.   ...


Red.:   Ach, die Thomas. Hij is historicus, maar is zijn rijtjes jaartallen vergeten te leren. Nog een keertje dan maar:
1812:  Inval van Frankrijk in Rusland (Napoleon)
1853:  Inval van Engeland in Rusland (Krimoorlog)
1919:  Inval van Engeland in Rusland (i.h.k.v. Russische burgeroorlog)
1941:  Inval van Duitsland in Rusland (Tweede Wereldoorlog)
Invallen van Rusland in het westen: geen.
   
En weer eentje van Brouwers:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2007, door Arnout Brouwers

Poetin vist lekker in troebel Europees water

Grappig eigenlijk, hoe Europese discussies over raketverdediging altijd tweedracht, verwarring en veel onzinnige uitspraken veroorzaken. In het Kremlin kan de champagne open: in korte tijd is het president Poetin gelukt om de vestiging van een beperkte raketverdediging in Polen en Tsjechië tot hoofdthema van de Europese politiek te promoveren.
    Voor Europeanen valt er weinig te lachen. Die zijn ook zonder een splijtend debat over een non-issue al verdeeld genoeg. Als calculerende Europeaan zou ik zeggen: doe mij maar zo’n raketschild, hoe beperkt ook. Baat het niet dan schaadt het niet. En als de miljarden die de VS erin investeren ooit echt bescherming bieden tegen raketten van Iran of jihadi’s – mooi meegenomen. Dan zullen wij Europeanen er – onder luid protest en met veel boegeroep – mee akkoord gaan dat het systeem ons ook beschermt.    ...
    De Russische voetzoeker is zo doeltreffend omdat hij gericht is op de anti-Amerikaanse breuklijn die Europa doorklieft. Oud-minister van Defensie Rumsfeld sprak in 2003 voor het eerst over Oud en Nieuw Europa. Hij kreeg woedende reacties, waarschijnlijk omdat hij gelijk had.   ...


Red.:   Tja, je provoceert een andere partij, en als deze dan regeert, is het natuurlijk huns chuld...
    En waar gaat dan hierom:
  In grote delen van West-Europa heeft de Amerikaanse diplomatie ondertussen de status van een melaatse. Elk initiatief is bij voorbaat besmet, ongeacht de inhoud.

Om het rabiate Amerikanisme dat in die kringen heerst.
    Nog zo'n atlanticus doet een duit in het zakje:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2007, van verslaggever Paul Brill

Interview | Daniel Fried

‘Kritiek op afweersysteem is totaal ongefundeerd’

‘Waarom Moskou zo’n ophef maakt over het raketschild zou je daar moeten vragen.’


‘Een totaal ongefundeerde bewering.’ Daniel Fried schrikt bijna zelf van de stelligheid waarmee hij antwoord geeft op een vraag over de Russische (en Duitse) kritiek op de plannen voor een Amerikaans afweersysteem in Polen en Tsjechië tegen een eventuele raketaanval uit het Midden-Oosten.   ...
    Maar als het zo duidelijk is dat het beoogde schild geen strategische gevolgen heeft voor de militaire krachtsverhouding in Europa, waarom maakt Moskou er dan zoveel misbaar over? Fried: ‘Dat moet je daar vragen. Ik denk dat ze zeer wel weten dat er geen sprake is van enige dreiging jegens hen.

Tussenstuk:
Daniel Fried

De Amerikaanse staatssecretaris van Europese Zaken was tot mei 2005 Speciale Assistent van de president voor Europese Zaken. Van 1997 tot 2000 diende Fried als ambassadeur in Polen. Ook was hij directeur van de Nationale Veiligheidsraad.


Red.:   Bla bla bla ...En ons slaafje schrijft alles braaf op.
    De volgende bekende Cold War warrior:


De Volkskrant
, 29-03-2007, door Arend Jan Boekestijn, Tweede Kamerlid voor de VVD.

Raketschild moet er komen, met NAVO-etiket

Er moet wel degelijk een raketschild komen, vindt Arend Jan Boekestijn. Maar dan moet er een NAVO-stempel op staan, en Nederland moet daarvoor gaan pleiten.


Tussentitel: Het is angstaanjagend hoe gemakkelijk Poetin Europa uit elkaar speelt

In Duitsland hebben de Amerikaanse plannen voor de aanleg van een raketschild in Europa tegen Iran vele tongen in beroering gebracht (Forum, 27 maart), maar in de vaderlandse politiek is het eigenlijk oorverdovend stil gebleven.


Red.:    Logisch. Nederland is altijd, na Engeland, de trouwste vazalstaat van Amerika geweest.
    Er is een NAVO-top, dus weer aanleiding voor nieuwe propaganda:
 

De Volkskrant, 26-04-2007, van correspondent Bert Lanting

Amerikaans raketschild | Project is niet de enorme splijtzwam binnen de NAVO waarvoor iedereen bang was

VS slijten raketdefensie met succes

Slechts mitsen en maren in de NAVO voor Amerikaanse schild in Europa. Rusland blijft fel tegen.


De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice zal vandaag op een informele bijeenkomst van de NAVO in Oslo proberen Rusland alsnog ervan te overtuigen dat het niets te vrezen heeft van het raketschild dat de Verenigde Staten in Europa willen installeren. De omstreden Amerikaanse plannen vormen het belangrijkste gespreksonderwerp op de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen.
    Of Rice veel succes zal boeken, is nog maar de vraag gezien de ronkende verklaringen die Russische topfiguren de afgelopen dagen hebben afgelegd. ...


Red.:   Merk op hoe de bovenkop de meest propagandistische uitspraak, die van de NAVO-woordvoerder, weerspiegelt, terwijl de bezwaren van diverse landen daarin niet worden genomen - echte propaganda dus. Onderstand een artikel dat laat zien dat alle bezweringen over de beperkte doelen van het systeem volstrekt gelogen zijn:
 

Uit: De Volkskrant, 26-04-2007, van verslaggever Stieven Ramdharie

Dromen en dollars tegen de dreigende raketten

Van alle wapenprogramma’s in de VS krijgt het antiraketsysteem elk jaar het meeste geld. Twijfels of het echt werkt.


...   De VS besteden jaarlijks zo’n 11 miljard dollar aan antiraketwapens, van een Boeing 747 voorzien van een laserwapen tot raketten op Aegis-oorlogsschepen. Maar een betrouwbaar beschermingssysteem is er na decennia onderzoek en ontwikkeling niet. ...
    Bijna een kwart eeuw nadat president Reagan met zijn futuristische Star Wars-plan kwam, overheerst nog altijd de scepsis in de VS als het omstreden raketschild ter sprake komt. Soms zelfs bij vroegere voorstanders. ...
    ... Missile Defense mag dan niet bijster populair zijn onder met name wetenschappers, in het Congres krijgt het antiraketsysteem elk jaar het meeste geld van alle wapenprogramma’s. In 2013, zo verwacht het Congres, zullen de kosten stijgen tot jaarlijks 19 miljard dollar: drie keer zo veel de defensie-begroting van Nederland.
    Het hart van het raketschild, dat overigens nog volledig in ontwikkeling is, bestaat nu uit vijftien onderscheppingsraketten opgeslagen in silo’s in Alaska en Californië. Eind dit jaar moet dit Ground-based Midcourse Defense System (GMD) 24 raketten tellen. Nog eens tien onderscheppingsraketten zijn gepland in Polen, evenals een radarinstallatie in Tsjechië.
    Het schild omvat verder drie Aegis-schepen die, net als de raketten in Alaska en Californië, de vijandelijke raket moeten onderscheppen in de ‘midfase’ van de vlucht: een periode van twintig minuten voordat de raket begint te dalen.
    Verder wordt gewerkt aan nog een op land gestationeerd afweersysteem, Thaad, waarmee raketten in de laatste minuut van de vlucht moeten worden onderschept. Tenslotte moeten er tegen 2017 zeven 747’s rondvliegen om raketten al direct na lancering te vernietigen.
    ‘Als je (een raket) afvuurt’, waarschuwde president Bush Amerika’s vijanden in 2004, ‘zullen wij het neerhalen.’ Niemand, zelfs niet binnen het MDA in Washington, kan de president nu echter de garantie geven dat een toekomstige Noord-Koreaanse intercontinentale raket op weg naar Alaska, Hawaii of het Amerikaanse vasteland, ook echt kan worden vernietigd. ...
    Slechts in de helft van de proefnemingen wist de raket doel te treffen. Toch wil het Pentagon al in 2008 de eerste Thaad-eenheid in bedrijf stellen. Na ruim 100 miljard dollar in de afgelopen kwart eeuw aan onderzoek en ontwikkeling van antiraketwapens, viert optimisme nog altijd de boventoon in het Pentagon.


Red.:   Dat onschuldige raketschild, hè ...
   Arnout krijgt een schok:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2007, van correspondent Arnout Brouwers

NAVO-top | Uitlatingen Russische president slaan in als een bom op bijeenkomst in Oslo

Poetin schort wapenakkoord op

Russische president zet zich af tegen plannen voor een raketschild in Polen en Tsjechië. Moskou zegt wapenverdrag met NAVO op als overleg faalt.


De Russische president Poetin heeft een moratorium afgekondigd op het met NAVO-landen gesloten Verdrag inzake Conventionele Wapens in Europa (CFE). In zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement heeft Poetin zich opnieuw krachtig afgezet tegen westerse defensieplannen en ‘buitenlandse inmenging in de Russische democratie’.
    Verwijzend naar de plannen voor stationering van delen van een Amerikaanse raketschild in Polen en Tsjechië, zei Poetin dat Rusland zich niet langer gehouden acht aan het CFE-verdrag uit 1990 ‘totdat alle landen zich er strikt aan houden’. Als overleg met de NAVO over Russische zorgen niets oplevert, zal Moskou het verdrag opzeggen.   ...
 

Red.:    Passende reactie op de provocaties vanuit het westen. Maar Arnout is het er natuurlijk niet mee eens:
  Poetins robuuste en antiwesters getinte toespraak ...

Maar hij krijgt hulp:

 
Uit: De Volkskrant, 27-04-2007, van verslaggever Bert Lanting

‘Bezorgdheid’ over Rusland op NAVO-top

Jaap de Hoop Scheffer: wapenakkoord is hoeksteen van de Europese veiligheid.


Tussentitel: Minister Lavrov slaat harde toon aan tijdens overleg in Oslo

De NAVO-landen hebben donderdag hun ‘diepe bezorgdheid’ uitgesproken over de aankondiging van de Russische president Poetin dat zijn land voorlopig niet meer bereid is mee te werken aan het Verdrag inzake Conventionele Wapens in Europa (CFE) met de NAVO. ...
    De uitlatingen van Poetin sloegen in als een bom op de bijeenkomst waar de NAVO-landen onder meer overleggen over de Amerikaanse plannen voor een raketschild. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice zei dat Rusland het verdrag moet naleven. ‘Dit zijn verdragsverplichtingen en we verwachten dat iedereen daaraan voldoet.’   ...


Red.:   Kijk, dat wij onze verdragsverplichtingen mogen opzeggen, betekent nog niet dat zijn het mogen, natuurlijk ...Nee, daar zijn we buitengewoon verbaasd over:
  Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen was ‘buitengewoon verbaasd’ over het ‘zeer harde’ dreigement van de Russische president. Hij vond dat Poetin ‘appels met peren’ vergelijkt door een verband te leggen tussen de plannen voor het raketschild en de naleving van het CFE-verdrag, dat limieten stelt aan het aantal troepen en conventionele wapens in Europa.

Grappig, hè: je noemt andermans appel gewoon een peer... Maar er zijn nog meer van die grappenmakers:
  ‘De NAVO-landen zijn van mening dat het CFE-wapenakkoord een van de hoekstenen van de Europese veiligheid vormt’, zei NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer op een bijeenkomst van het bondgenootschap in Oslo.

Jaap de Hoop Scheffer vindt het CFE-wapenakkoord een hoeksteen van de Europese, bedoeld wordt: westerse, veiligheid. Geen seconde komt het in zijn hoofd op dat de Russen het ABM-akkoord (dat raketafweersystemen verbiedt) wel eens door de Russen als een hoeksteen van hun veiligheid gezien zou kunnen worden - een verdrag dat eenzijdig door het westen is opgezegd.
    En Maxine Verhagen vindt het dreigen met de tegenactie van het opzeggen van een akkoord een "zeer hard dreigement". Het is komedie van de hoogste plank.
    Om de volgende dag in gezamenlijkheid rustig verder te gaan met de voorstelling. Het bericht:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2007, ANP, Reuters

Poetin zet geschil om raketschild verder op scherp

Russische president: afweersysteem vergroot de kans op wederzijdse vernietiging. NAVO-chef De Hoop Schetter ervaart opmerkingen als 'een koude douche'.


De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag het geschil over een te bouwen Amerikaanse raketschild in Tsjechië en Polen verder op scherp gezet. Poetin zei dat het afweersysteem de kans op 'wederzijdse vernietiging' vergroot.
    Hij sprak de woorden na overleg met de Tsjechische president Vaclav Klaus. Een dag eerder had Poetin al de opschorting aangekondigd van het uit 1990 stammende Europees Verdrag over Conventionele Wapens (CFE). ...
    Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen zei in Oslo dat het Kremlin vaker met alternatieven moet komen in plaats van alleen maar afwijzingen. ...


Red.:   De "analyse":


De Volkskrant, 28-04-2007, door Bert Lanting

Buitengewoon geharnaste opstelling van Moskou is poging eindelijk serieus te worden genomen

Russische beer gromt om erkenning

Analyse | Rusland en de NAVO | Het voorlopig opschorten van let wapenverdrag door Rusland heeft vooral een symbolische betekenis.


Tussentitel: Poetin heeft met zijn jongste actie weinig sympathie gewekt

Een nieuwe Koude Oorlog is het nog niet, maar de temperatuur daalt wel snel tussen de NAVO-landen en Rusland. President Poetin liet eerder deze week een diplomatieke bom ontploffen met de aankondiging dat Rusland voorlopig de medewerking opzegt aan het CFE-verdrag over de conventionele wapens in Europa.   ...


Red.:    Russische beren grommen. Amerikaanse adelaars zijn daarentegen hetzelfde als kanariepietjes - in plaats van landen-scheurende roofvogels die ze in werkelijkheid zijn: Vietnam, Irak, Afghanistan, de adelaar scheurt ze allemaal aan stukken ... En de media doen braaf mee met het tot kanariepietje maken van deze roofvogel.
   In dit stuk staat, anhet einde weliswaar, ook nogeen kleinstukjewerkleijkheid;
  De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet in Oslo doorschemeren dat de regering-Bush nu in gelijke munt krijgt terugbetaald voor het besluit in 2001 om het ABM-verdrag, dat jarenlang de basis vormde van het nucleaire machtsevenwicht tussen de VS en Rusland, in de prullenmand te gooien. 'Dat was een goedwerkend verdrag dat de Amerikanen doelbewust hebben verwoest', zei hij op bittere toon.

Geen commentaar van de auteur, wel een reactie van de roofvogel:
  Volgens de Amerikaanse regering was het nodig dat verdrag op te zeggen, omdat het de VS belemmerde een raketschild tegen kernaanvallen van 'schurkenstaten' te bouwen. 'Maar de prijs daarvan is wel dat ook Rusland nu aan verdragen begint te morrelen', zegt een diplomaat.

Goh, zou het kunnen ...?
    Nog een grap uit het artikel:
  Te oordelen naar de reacties op een NAVO-bijeenkomst in Oslo heeft Poetin met zijn actie weinig sympathie gewekt bij de Europese landen.

"De Europese landen hebben weinig sympathie" voor de harde tegenwoorden tegen de nog veel hardere actie van het plompverloren neerzetten van een strategisch nieuw wapensysteem. Weer een lach in het theater.
    Maar, hoera, ineens midden in de voorstelling een serieuzere noot: het besef zelf begonnen te zijn met het schenden van bestaande verdragen. Ongetwijfeld veroorzaakt door het besef dat je nu echt niets terug kan zeggen. Behalve dat je niet blij bent.
    Maar dat is dan je eigen schuld, natuurlijk.
    Na een korte pauze weer twee berichten over de zaak:


De Volkskrant
, 10-05-2007.

‘Te weinig overleg VS over raketschild’

Volgens de Slowaakse eerste minister Robert Fico hebben de VS een grote fout gemaakt door te weinig overleg te plegen over de installatie van een raketschild in Centraal Europa. ‘Het raketschild is een bilaterale zaak tussen de VS en Polen en Tsjechië. Daarom ben ik het er niet mee eens’, verklaarde Fico woensdag in de Oostenrijkse krant Die Presse. Slowakije grenst aan zowel Polen als Tsjechië, de twee landen die bij de installatie van het raketschild betrokken zijn.  ...


De Volkskrant, 16-05-2007, ANP, AP

‘Rusland kan raketschild niet stoppen’

Rice in Moskou om moeilijke relatie tussen VS en Rusland te verbeteren.


De Verenigde Staten zullen niet toestaan dat Rusland de bouw van een raketschild in Europa tegenhoudt. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condaleezza Rice in Moskou, kort na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Het waren de eerste besprekingen tussen de twee landen sinds februari, toen Poetin de VS ervan beschuldigde de wereld te willen domineren.
    Rusland is fel gekant tegen het Amerikaanse voornemen om in Polen en Tsjechië een raketschild op te zetten. Volgens de VS is het afweersysteem gericht tegen raketten die potentieel uit Iran zouden kunnen komen, maar Moskou meent dat het systeem is gericht tegen het Russische raketarsenaal.
    Het tweedaagse bezoek van Rice is een poging de moeilijke relatie tussen Rusland en de VS in rustiger vaarwater te brengen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, liet weten dat beide landen zich hebben voorgenomen voortaan geen ruzie meer te maken in het openbaar.   ...


Red.:   Het duiveltje spring uit de hoed: overleg had niet in de hoofden van de Amerikanen gezeten, omdat het besluit van de Amerikanen al vast stond. "Overleg" - het woord is pure propaganda.
    Ondertussen blijft Arnout bij het oude liedje:
 

De Volkskrant, 31-05-2007, door Arnout Brouwers.

Proeflancering Russische RS-24 mag militair gezien logisch zijn, de campagne tegen de VS dient een ander doel

Moskou laat vijandbeelden herleven

Het Kremlin zoekt opnieuw de confrontatie met de VS – om de binnenlandse steun te vergroten en Europa te splijten.


Wat betekent de geslaagde proeflancering dinsdag van de RS-24, een nieuwe Russische intercontinentale raket (ICBM) uitgerust met onafhankelijk aangedreven en gestuurde raketladingen (MIRVs), die kunnen worden voorzien van kernkoppen?
    Hierop is een militair en een politiek antwoord te geven. Het militaire antwoord voert terug naar de ‘strategische relatie’ die, ook lang na de instorting van de Sovjet-Unie, nog bestaat tussen Rusland en de VS, de twee grootste kernmachten ter wereld. Deze werd verstoord door het Amerikaanse besluit in 2002 het ABM-verdrag op te zeggen, dat defensie tegen ballistische raketten verbiedt. De nieuwe RS-24, die vanwege zijn geavanceerde MIRVs elke raketverdediging kan omzeilen, is hier na bijna vijf jaar het antwoord op.
    In de nadagen van de Sovjet-Unie werd het START-verdrag getekend, dat de opstelling van allerlei soorten strategische wapens drastisch terugbracht. In 1993 volgde het START II-verdrag, dat vooral beperkingen oplegde aan de aantallen MIRVs. Deze werden als een destabiliserend aanvalswapen beschouwd, omdat je in een klap de tegenstander en zijn wapenarsenaal ermee kan uitschakelen.
    Toen de VS uit het ABM-Verdrag stapten, trok Rusland zich terug uit het Start-II verdrag. ...
    Hoewel het Russische streven naar strategische pariteit met de Amerikanen begrijpelijk is vanuit hun wens weer als supermacht erkend te worden, is de felle campagne tegen het raketschild militair gezien nonsens. ...


Red.:   George Bush is in Europa, dus begint het hele circus weer opnieuw:


De Volkskrant, 04-06-2007, van correspondent Arnout Brouwers.

Rusland in het geweer tegen Amerikaanse plannen voor raketschild met steunpunten in Oost-Europese landen.

Poetin ‘richt raketten weer op Europa’

Moskou voorspelt nieuwe wapenwedloop. Amerikaanse bewindsvrouw: Kremlin leeft nog in een ander tijdperk.


Als de Verenigde Staten hun plannen voor raketdefensie doorzetten, zal Rusland zijn raketten weer op Europa gaan richten. Dat heeft president Vladimir Poetin gezegd in een interview met westerse journalisten.
    ‘Ja, natuurlijk’, zei Poetin in antwoord op de vraag of de bouw van een raketschild Rusland zou nopen, net als tijdens de Koude Oorlog, weer raketten op militaire installaties in Europa te richten. ‘Als de Amerikaanse nucleaire capaciteit groter wordt in Europa, zullen we onszelf nieuwe doelen moeten stellen in Europa’, zei Poetin.
    De uitspraken passen in een al maanden durend krachtig Russisch offensief tegen de Amerikaanse plannen. Eerder waarschuwde Poetin voor ‘een nieuwe wapenwedloop’, uitten Russische generaals dreigementen tegen Polen en Tsjechië (de landen waar delen van de raketafweer geplaatst zouden worden), en bevroor Rusland zijn ontwapeningsverplichtingen onder het verdrag op de conventionele wapens in Europa.
    Vorige week keerde Poetin zich nog tegen Amerikaans ‘imperialisme’ en een politiek die andere landen een ‘dictaat’ oplegt.
    Op haar beurt zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, dat de VS Rusland graag als ‘partner’ willen in de 21ste eeuw – ‘maar Rusland denkt en gedraagt zich soms volgens de nulsom-calculaties uit een ander tijdperk’.   ...

 

Red.:   Waar Arnout het van harte mee eens is, want anders zou hij wel genoteerd hebben dat de Amerikanen ermee begonnen waren met hun militair oprukken richting Rusland.
    Net als Poolse Jan:


De Volkskrant, 05-06-2007, van correspondent Jan Hunin

Bush op tournee voor raketschild

Bush vraagt in Praag steun voor raketdefensie. Tweederde Tsjechen is tegen en wil referendum. Regering omarmt plan VS.


De Amerikaanse president Bush is maandagavond in de Tsjechische hoofdstad Praag aangekomen tijdens de eerste etappe van een achtdaagse rondreis door Europa. Hij komt er steun werven voor de Amerikaanse plannen om in Midden-Europa een raketschild te installeren.
    Bush is in Tsjechië op doorreis naar het Duitse Heiligendamm, waar de leiders van de G8 elkaar van woensdag tot vrijdag treffen.
    De controverse over de Amerikaanse plannen bereikte zondag een nieuw hoogtepunt met de waarschuwing van de Russische president Poetin de Russische raketten opnieuw op Europa te richten als Washington zijn plannen doorzet. Maandag beschuldigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice Poetin van Koude-Oorlogstaal: ‘Dit is 2007, niet 1987.’ Bush zei bij zijn vertrek naar Tsjechië dat de Koude Oorlog voorbij is.
    Over de installatie van het raketschild, dat de Verenigde Staten en Europa moet beschermen tegen een raketaanval uit zogenoemde schurkenstaten als Iran en Noord-Korea, wordt op dit ogenblik druk onderhandeld tussen Washington, Praag en Warschau. Volgens de Amerikaanse plannen zal Tsjechië de radar krijgen en wordt het afweersysteem dat de vijandelijke raketten uit de lucht moet halen in Polen gestationeerd.   ...


Red.:   En correspondent Sander heeft de roofvogel-aanhangers in Duitsland gevonden:


De Volkskrant, 05-06-2007, van correspondent Sander van Walsum

Buitenlandwoordvoerder CDU/CSU hekelt anti-Amerikaanse reacties op Koude Oorlogstaal Russische president

‘Duitsers hebben zich in val Poetin laten lokken’

‘Poetins dreigementen hadden vooral in Duitsland effect.’ Merkel houdt rug recht.


De Russische dreigementen tegenover Europa zijn vooral ingegeven door de wens Europa en de VS verder tegen elkaar uit te spelen. Dat zegt Karl-Theodor zu Guttenberg, buitenlandwoordvoerder van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag. Uit contacten met Russische veiligheidsdeskundigen is hem gebleken dat Rusland de bezwaren van de EU en de VS tegen de Iraanse atoombewapening deelt, en dat het Amerikaanse antwoord hierop – een in Polen en Tsjechië te stationeren raketschild – de Russen geen angst inboezemt. Daarvoor ontbreekt, aldus Guttenberg, ook elke grond. ‘Van het Amerikaanse afweersysteem gaat geen bedreiging naar Rusland uit.’
    Dat de Russische president Poetin toch tegen de Amerikaanse plannen fulmineert, en Europa zelfs dreigt met de stationering van nieuwe raketten, heeft een andere achtergrond. Hij wil de aandacht ervan afleiden dat de Russen de opbouw van een nucleaire industrie in Iran niet hebben kunnen verhinderen, en hij wil profiteren van het tanend gezag van de VS in Europa.   ...
    Duitse commentatoren en politici uiten opmerkelijk veel begrip voor de Russische gevoeligheden, en roepen de Amerikanen op van de stationering van afweerraketten af te zien of het project in NAVO-verband en in samenspraak met Moskou uit te voeren.
    Daarbij verliezen zij volgens Guttenberg de proportionaliteit nogal eens uit het oog. ...
 

Red.:   En ook weer tijd voor wat beschouwing vanaf de burelen:


De Volkskrant, 05-06-2007, hoofdredactioneel commentaar

Europa moet tegenwicht bieden aan Poetin

In de controverse rond de eventuele installering van een Amerikaans raketschild in Polen en Tsjechië heeft president Poetin een forse stap omhoog gezet op de escalatieladder. In een vraaggesprek met enkele buitenlandse kranten waarschuwde hij dat Rusland zijn raketten weer op militaire objecten in Europa zal richten als de inrichting van een verdedigingslinie tegen raketten uit zogeheten schurkenstaten doorgaat.
    Louter militair gezien heeft de waarschuwing niet bijster veel om het lijf. Met de moderne technologie is het nu al een koud kunstje om raketten op een nieuw doel te richten. Maar de politieke lading van Poetins uitspraken is wel degelijk alarmerend. Ze geven aan dat de Russische leider schaamteloos het wapen van de intimidatie inzet ...


Red.:   Wat een beschaving... De roofvogel zet miljoenen bommen in tegen alles wat beweegt, ten einde zijn zin door te drijven.
    Natuurlijk volgde nog veel meer van dit soort propaganda. En om die stroom te bestendigen, huurde de Volkskrant een nieuwe Koude-Oorlogauteur in, ene John Vinocur, die deze rol al eerder had vervuld in de internationale pers. Een klein stukje uit een column:


De Volkskrant, 05-06-2007, column door John Vinocur

Bush en de meedogenloze agenda van Poetin

De moeilijkheid met de manier waarop de regering-Bush een steeds agressiever wordend Rusland aanpakt, is dat Poetin een stuk doelmatiger terugduwt. Poetin heeft het initiatief en weet te intimideren. ...
    Alleen maar vol respect vragen of Poetin een toontje lager wil zingen zal niet helpen.

John Vinocur is columnist van The International Herald Tribune, vertaling: Cees Koster


Red.:   Met daartussen een heel betoog gevuld met kremlinologie à la G.B.J. Hiltermann . En dat hele betoog is met één zinnetje onderuit te halen, inhakend op de laatste zin van Vinocur: "Alleen maar vol respect vragen of Bush dat raketschild weg wil halen zal niet helpen."
    Tijdens de conferentie doet Poetin een meesterzet: Hij biedt aan in plaats van de te bouwen radar in Tsjechië, een bestaande, grote radarpost in Azerbeidzjan te gebruiken. Arnout heeft er niet van terug:


De Volkskrant, 05-06-2007, door Arnout Brouwers

Vladimir Poetin scoort op alle fronten

Door een Azerbeidzjaans konijn uit de hoed te toveren, toont Poetin zich de sluwe vos in de internationale diplomatie.


Tussentitel: Rusland is terug op het toneel - als wereldmacht of als hindermacht

Als de internationale diplomatieke wereld een dierentuin is – en daar lijkt het soms op – dan komt Vladimir Poetin de rol toe van sluwe vos. Met zijn verrassende voorstel om een radarstation in Azerbeidzjan te gebruiken voor een gezamenlijke raketdefensie scoort hij op alle fronten.  ...
    Wat is de stand van zaken? Ten eerste heeft Poetin zich met deze opening een plek aan tafel verworven over de aard, omvang en plaats van een toekomstig Amerikaans raketschild. Amerikanen en Russen gaan nu om de tafel zitten om de haalbaarheid van Poetins voorstel te bestuderen. Dat is winst voor Poetin, want tot nu toe gold het Amerikaanse dogma dat de raketdefensie in Midden-Europa er zeker zou komen, ongeacht de Russische bezwaren.
    Het mooiste aan Poetins zet is dat hij hiermee punten scoort voor de deëscalatie van een conflict dat hij zelf heeft veroorzaakt. Een maandenlange campagne tegen de raketplannen, maar ook tegen het hele ‘desastreuze’ en ‘imperialistische’ Amerikaanse beleid, waarbij de VS indirect zelfs met het Derde Rijk werden vergeleken, ging eraan vooraf.  ...


Red.:   Even een leugen tussendoor. Hoewel je je kan afvragen of je de uitspraken van iemand met een permanent verstoord beeld van de werklelijkheid wel van leugens kan beschuldigen (de werkelijkheid: het oprukken van westerse troepen richting Rusland en het plaatsen van anti-raket-raketten)
  Het venijn van het Russische voorstel zit hem trouwens in de details. De Russen maakten direct duidelijk dat zij Azerbeidzjan als vervanging, niet als toevoeging zien, van de installaties in Polen en Tsjechië. Eerder hebben de VS belangstelling getoond voor een derde raketafweerbasis ‘ergens in de Kaukasus’ (denk aan Georgië), dus wellicht komt Azerbeidzjan gelegen als extra basis.   ...
    In het Russische voorstel ligt dus op voorhand al nieuwe conflictstof besloten, die blijkens uitspraken van Russische politici zal worden gebruikt als ‘bewijs’ dat de Amerikanen vuil spel spelen. ...
    De Amerikanen kunnen intussen weinig anders doen dan lichtpuntjes zien in Poetins voorstel: er wordt tenminste gepraat en Poetin erkent nu, na maandenlange het tegendeel te hebben beweerd, dat de raketdefensie niet tegen Rusland is gericht. In de komende besprekingen zal duidelijker moeten worden of Poetins voorstel meer is dan een tactische zet.
    De raketdiplomatie bevestigt dat Rusland terug is op het politieke toneel. Resteert de vraag of het terug is als grootmacht of vooral als hindermacht. Uit Poetins uitspraak dat het door zijn plan onnodig wordt om raketten op Europa te richten (zoals hij onlangs dreigde) blijkt dat het Kremlin het volume van zijn intimidatiecampagne in ieder geval tijdelijk heeft willen terugdraaien.

Wat is de wereld toch simpel voor de Arnoutjes die er opleven: als je vijand tegenwerkt, werkt hij tegen, en als hij meewerkt, werkt hij ook tegen.
    Een tijdje later, wanneer Rusland weer een aantal zetjes terug heeft gedaan:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2007, van correspondent Arnout Brouwers

Russen slaan hun vleugels uit

Incidenten met de Russische krijgsmacht stapelen zich op. Komt er een nieuwe Koude Oorlog aan, of is dit het Russische gevoel voor humor?


Rusland beschikt over de grootste nationale landmassa ter wereld. Maar de Russische krijgsmacht lijkt de nationale grenzen steeds meer als een beknelling te ervaren. Als jonge vogels willen ze het nest uit – het liefst in alle windrichtingen tegelijk. De afgelopen weken hebben Britse radars – voor het eerst in lange tijd – weer signalen opgevangen van aankomende Russische jachtvliegtuigen of bommenwerpers. Het incident met de Britten kwam op het hoogtepunt van de Litvinenko-affaire. Geintje. En bovendien volstrekt legaal.
    Daarna filosofeerde een Russische admiraal dat Rusland eigenlijk weer permanent aanwezig moet zijn in de Middellandse Zee. Europeanen vinden alles best, maar de Israëli’s waren er niet echt van gecharmeerd. Is dit nog humor?
    Deze week lijkt het alsof de Russische luchtmacht definitief heeft besloten de wereldpers door de zomer heen te helpen. Eerst was er de vlucht door het Georgische luchtruim, inclusief raketdropping. ...
    De commandanten van de luchtmacht in de sectoren noord en oost hadden het opzetje beter begrepen. Ze lieten zich inspireren door de expeditie naar de noordpool (‘wat is het hier prachtig’, sprak de expeditieleider ontroerd, alsof hij echt op de maan stond en niet door een bevlekt raampje naar troebel ijswater tuurde). Geintje – maar ook een aanslag op de gemoedsrust van de milieubewuste westerling: olieboringen op de noordpool!
    Prompt volgden deze week de ‘arctische oefeningen’ van de Russische luchtmacht. ...
    Gisteren was de cirkel rond, met de Russische oefenvlucht naar het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan. Majoor-generaal Pavel Androsov: ‘Er is een oude traditie waarbij onze jongens de oceaan overvliegen om Amerikaanse piloten visueel te groeten. Gisteren hebben we die traditie nieuw leven ingeblazen.’ Hoezo nieuwe Koude Oorlog? Geintje!


Red.:   Arnout vergeet even te kijken naar wat de Verenigde Staten zo allemaal heeft rondvliegen en varen over de hele wereld - en stuk of zeven reusachtige vliegdekschepen varende op atoomkracht, bijvoorbeeld. Vergeleken daarmee zijn die Russische vliegtuigen maar speelgoed.
    We zijn bijna een jaar verder, en nu komen we in het eindspel - of in muziektermen: de coda:


Uit: De Volkskrant, 25-07-2008, van correspondent Cees Zoon

Terugkeer van de Russen in het Caribisch gebied

Moskou overweegt bommenwerpers in Cuba te plaatsen | VS: 'Russen gaan te ver'


Keren de Russen terug in de Cariben, zoals ten tijde van de Koude Oorlog? Toen was Cuba de vooruitgeschoven post van het wereldcommunisme pal voor de deur van de VS, en voerden Amerikanen en Russen een indirecte oorlog in Nicaragua en El Salvador. Berichten van de afgelopen dagen wekken de suggestie dat Rusland een militaire comeback overweegt, met Cuba en Venezuela als de uitvalsbases.
    Moskou zou overwegen zijn lange-afstandbommenwerpers een ‘technische stop’ te laten maken in Cuba. De strategische bommenwerpers TU-160 en TU-95MC zouden kunnen tanken tijdens hun verkenningsmissies boven de Atlantische Oceaan. Het idee is een antwoord op de installatie van het antiraketschild in Tsjechië en Polen door de VS. ‘Voor het moment zijn het slechts overpeinzingen’, zei een hoge Russische functionaris, ‘maar dat betekent niet dat er niet iets reëels achter zit.’
    Overpeinzingen over militaire plannen, hoe vaag ook, roepen altijd direct reacties op. De Amerikaanse generaal Norton Schwarz, kandidaat-opperbevelhebber van de luchtmacht, zei in de Senaat dat de Russen bij uitvoering van deze suggestie ‘de rode lijn overschrijden’. ...


Red.:   Dat is toch echt brullen van het lachen. Het doet terugdenken aan de tijden van de Cuba-crisis, toen de Amerikanen eerst korte-afstandsraketten plaatsten in Turkije, en daarna bijzonder verontwaardigd deden toen Rusland hetzelfde deed in Cuba (Wikipedia). En nog gelooft de hele westerse wereld het Amerikaanse verhaal ...  Kan je nagaan hoeveel waarde al die andere oordelen en bijbehorende morele verontwaardiging hebben: totaal niets!
     Maar pas drie volle jaren later komt de echte climax. Het bericht komt uit de eerste grote stroom onthullingen van WikiLeaks, wat een perfecte kans is om er verder niet op in te gaan inde media:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2010, van verslaggever Stieven Ramdharie

Geheim NAVO-plan: Baltische landen blij

Een via WikiLeaks uitgelekt plan voor bescherming van Estland, Letland en Litouwen brengt de VS in verlegenheid.

Officieel benadrukt Hillary Clinton, op bezoek in Moskou, steeds het belang van 'goede samenwerking' met Rusland. De Koude Oorlog is voorbij, de Russen zijn nu een 'partner'. Maar in het geheim keurt ze, zoals op 26 januari dit jaar, de uitbreiding goed van een geheim NAVO-verdedigingsplan, Eagle Guardian, met de drie Baltische staten.
Ter bescherming tegen wie? Tegen datzelfde Rusland. Voor het eerst sinds het uiteenvallen van het Warschau Pact, zo blijkt uit dinsdag via WikiLeaks uitgelekte documenten, heeft de NAVO een militair plan opgesteld voor militaire verdediging van Estland, Letland en Litouwen.
    Het moet van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken vooral geheim blijven. 'Een openbare discussie zal leiden tot onnodige toename van spanningen tussen de NAVO en Rusland', schrijft Clinton aan haar diplomatieke posten.   ...


Red.:    Waarmee er voor de bijdragers aan het voorgaande eigenlijk nog maar één eervolle weg openstaat: ontslag nemen.
    De eerste conclusie is dat de Amerikanen constant keihard hebben gelogen. Wat geen verrassing is, omdat Amerikanen in het kader van de buitenlandse politiek stelselmatig keihard liegen .
    De tweede conclusie is dat degene die zonder verdere overweging uitgingen en uitgaan van de waarheid van de Amerikaanse beweringen, slechts marginaal minder erge leugenaars zijn. Het willens en wetens reproduceren van een leugen is even erg als de leugen zelf, en eventuele schuldvermindering is slechts mogelijk narmate men minder van de leugen bewust is.
     Voor het geval van de Amerikaanse leugens is het zo dat iedere beroepswaarnemer van de eerdere Amerikaanse leugens op de hoogte is - bewust of onbewust. Voor een ontkenning daarvan zijn de zaken genoemd in Amerikaanse leugens te beroemd.
    Dan blijft er maar één mogelijke verklaring over voor de steun die alle bovenstaande, en nog talloze ongenoemde, waarnemers aan de Amerikaanse leugens hebben gegeven: men heeft ze niet willen zien, of men was zodanig verblind dat men ze niet heeft kunnen zien - waarbij die laatste twee processen vermoedelijk één en hetzelfde zijn.
    De hoger oorzaak van die verblindingsprocessen is inmiddels bekend uit de psychologie: de filtering van de werkelijkheid door reeds in de geest bestaande denkbeelden, het sterkst zijnde die ten gevolge van ideologie. Wat zich hier boven voordoet als extremen vormen van onbenul, is het gevolg van verblinding van de geest door ideologie - de westerse ideologie van de Koude Oorlog.
    Er was tot nu toe geen tijd om de nieuwe Koude Oorlog die hetzelfde is als de oude te verslaan. Maar voor de volledigheid wel alvast het laatste punbt van erkenning dat die Koude oorlg gestart en gevoed wordt door het westen. Want er zijn een paar secundaire zaken verbonden aan die oorlog, die de stadia beter aangeven dan de primaire. De eerste is het vallen van de term "spionage" - de tweede is deze:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2014, van verslaggever Mark Misérus

Instanties dekken elkaar bij jacht op internationaal succes

'Doping in Rusland systematisch'


In de jacht op internationale sportsuccessen heeft Rusland een dopingsysteem ontwikkeld waarmee sporters ...
    Hajo Seppelt, journalist bij de Duitse publieke omroep ARD, levert in zijn vanavond uitgezonden documentaire bewijzen ...


Red.:   Dit is de Koude Oorlog gevoerd tegen Rusland: "Wij verzamelen inlichtingen, zij spioneren - wij verzorgen onze sporters goed, zij gebruiken doping". Dat de boodschap wordt gebracht door journalisten, is een ander kenmerk. En je bent er dan vrijwel zeker van dat alles gelogen en in elkaar gezet is. Oh, en alles wordt natuurlijk door de overige media overal ter (westerse) wereld meteen opgepikt en liefst nog aangedikt. Er zullen binnenkort ook vast wel weer Russische kosmonauten omkomen , gevolgd door ontkenningen vanuit het kamp van de vijand.
    En als de temperatuur nog hoger is opgelopen, krijg je ook dit:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2014.

Schaatsen

Ook Leenstra en Wijst overwegen boycot EK allround in Rusland


In navolging van schaatscoach Jan van Veen overwegen ook Marrit Leenstra en Ireen Wijst het EK allround in het Russische Tsjeljabinsk te boycotten. Beide schaatssters vinden het tijd dat de sportwereld een signaal afgeeft aan de buitenwereld. 'Politiek gezien deugt er natuurlijk heel veel niet in Rusland', zei Wüst bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn. 'Gevoelsmatig klopt het dan ook niet om in dat land mijn titel te verdedigen.' Schaatscoach Van Veen gaf eerder al te kennen Rusland begin januari te zullen mijden, ook al zijn zijn eigen schaatsers daarvan de dupe. De rol van Rusland in de wereldpolitiek alsmede de betrokkenheid van het land bij de vliegramp met MH17 en de nasleep daarvan zijn de belangrijkste redenen. ...


Red.:   Natuurlijk is de rol van Amerika bij het bombarderen cvan Afghanistan, Irak en Syrië, met de in 2014 volop erkende desastreuze gevolgen, slechts reden voor lof en waardering ... Net als het optrekken van het westen van de Oder-Neisse in 1945 naar de Poolse grens tot aan 2013, en het actuele verdere oprukken naar de Dnjper in 2014. Reden voor de boosheid van de schaatsers, dat oprukken.  Toch ...? Je bent toch tegen oprukken richting andermans grenzen...?
    De hernieuwde Koude oorlog is natuurlijk gefundeness Fressen voor de dinosaurussen van de vorige. Een daarvan heeft iets opzienbarends ontdekt: na de nu al enige jaren durende campagne rond de kreet "Poetin deugt niet!" heeft hij een nieuw aspect ontdekt:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2014, rubriek De week van Paul Brill, door Paul Brill, buitenlandcommentator van de Volkskrant.

Dit was het jaar van de sterke man

Tussentitel: Er is geen twijfel mogelijk: Poetin deugt echt niet

En waarom:

  Neem Vladimir Poetin. Nu hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft uitgenodigd om volgend jaar de viering van de overwinning op nazi-Duitsland te komen bijwonen, is er geen twijfel mogelijk: hij deugt echt niet.

Om je krom te lachen ... De buitenlandcommentator trekt zijn hoofdconclusie: "Poetin deugt echt niet". Volgende week: "Poetin deugt echt en helegaar niet".
    Overigens: de Volkskrant doet ook volop mee aan de acties tegen "misbruik van uitkeringen". Bovenstaande is een duidelijk geval van "misbruik van abonnementsgelden". Waarvan er nog veel meer gevallen zijn. Bij de Volkskrant en elders in de media.
    Er staat hier nog weinig over de daadwerkelijke campage (er is wat verzameld bij Denkfouten, absurditeiten uitleg of detail ), maar hier alvast wel een volkomen kenmerkend resultaat ervan: het afdwalen richting gestooordheid. Een eerste voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting

Oorlog in Oekraïne

Alles wijst erop dat Rusland blijft stoken in Oekraïne ...Red.:   Iedereen weet wat 'Alles wijst erop ...' betekent in de context van internationale politiek: "We hebben geen draad bewijs ...". "Alles wijst erop dat de Sovjet-Unie op het punt staat het westen binnen te vallen", "Alles wijst erop dat de Vietnamezen vuile comminsten zijn", "Alles wijst erop dat Saddam Hoessein massavernietingwapens heeft", "Alles wijst erop dat Assad gifgas heeft gebruikt" enzovoort.
  De oorlog in Oekraïne is opnieuw in volle hevigheid opgelaaid. Pro-Russische rebellen lanceerden afgelopen week een offensief om hun positie te versterken. Bij de stad Donetsk namen ze na maandenlange strijd de luchthaven in.

De werkleijkheid: de Kiev-fascisten zijn twee weken terug een offensief begonnen en hebben de luchthaven van Donetsk veroverd. De Oost-Oekraïners zijn een tegen-offensief begonnen.
  Ook de retoriek van het Kremlin begint steeds feller te worden. President Vladimir Poetin beschuldigde de NAVO er gisteren van dat zij de Oekraïense strijdkrachten als een soort vreemdelingenlegioen gebruikt om Rusland in toom te houden.

Een volkomen accurate beschrijving van de werkelijkheid: middels de Kiev-fascisten is de NAVO nu opgerukt vanaf de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2014-2015.
  Het is een ongerijmde beschuldiging die laat zien hoe griezelig ver het Kremlin van de werkelijkheid verwijderd is geraakt.

Dit is een ongerijmde verdraaiiing van de werkelijkheid op de grond, die die laat zien hoe griezelig ver het westen van de werkelijkheid verwijderd is geraakt. En dat betreft met name politiek, elite, en media.
    En in het voortdurende haasje-over uit de behoefte om steeds maar weer sterkere uitdrukkingen te gebruiken, is de volgende ruimschoots over de grens van het gestoorde gedoken:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2015, door H. Wynaendts, van 1986 tot 1989 directeur-generaal Politieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken en van 1989-1997 ambassadeur van Nederland in Parijs.

Poetin schuldig zwaarste misdaad

...    Ondanks ontkenningen van Moskou zijn de bewijzen van de recente Russische militaire interventie in Oekraïne in overvloed aanwezig. ...
    In Neurenberg betrof de aanklacht tegen de nazi-leiders dan ook 'participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of a crime against peace', en 'planning, preparation, initiation or waging a war of aggression and other crimes against peace'. Duidelijker kan het niet.
    Recentelijker is in 2002 in het Statuut van het Internationaal Strafhof vastgelegd dat agressie een van 'the most serious crimes of concern to the international community' is.
    De Russische militaire inmenging in Oekraïne, waar inmiddels meer dan 5.000 militairen en burgers de dood hebben gevonden, om maar te zwijgen van het aantal gewonden en de grootscheepse vernietiging van have en goed, kan bezwaarlijk anders gekwalificeerd worden dan agressie tegen Oekraïne en dient als zodanig te worden beschouwd als 'a supreme international crime'. Daarvoor is president Poetin ondanks zijn manipulatie van de feiten verantwoordelijk, met alle gevolgen van dien.


Red.:   Stel je voor ...: 5000 doden. Dat is sinds de start van de geschiedenis nooit voorgekomen. Djenghis Khan, Timoerlan, Stalin, Hitler, Mao, Johnson, Nixon ... Ernstige misdaden hebben ze begaan, maar 5000 doden ... Vijfduizend doden ... Dat is ongekend! Die Poetin is de term "onmens" niet eens waard ...
    De Volkskrant heeft al eerder geklaagd over "pro-Kremlintrollen" onder de reageerders. En nu doen ze het weer... (dit is een aansluitende reeks, in omgekeerde chronologische volgorde)
  ruud volkskrant  -  zaterdag 31 januari 20:12:50
Als deze reacties representatief zijn voor de Nederlandse bevolking, mag je toch concluderen, dat er een flinke kloof zit tussen de Nederlandse burgers en hun "vertegenwoordiging" in Brussel. Blijkbaar horen wij daar niet thuis.

Herman Reinder  -  zaterdag 31 januari 20:06:54
Wie is de aanstichter van het conflict geweest? Juist ja. De VS met als lopers de Europese landen, die al in 2013 met hun politici op het Maidanplein stonden, om de demonstranten moed in te spreken. Amerika dacht op een presenteerblaadje De Krim aangereikt te krijgen.

WTJGM  -  zaterdag 31 januari 17:48:27
Godallemachtig wat een gezwam komt uit de luchtgevulde koker van Wynaendts! Kennelijk is het onderwijsniveau al tot EU-gareel gedaald. Als 'volstrekt duidelijk is wat agressie inhoudt en wie de agressor is', wat had de VS dan in Irak te zoeken? Gifgas of olie? En waarom zette Amerika -volgens Joe Biden- Europa onder zware druk om die sancties uit te voeren? Wie houden Israel de hand boven het hoofd om die roofstaat te legaliseren ten koste van een Palestijns volk? Russische inmenging in de Ukraine? Waar hebben de VS zich overal niet ingemengd, ongevraagd? Snel terug naar het ROC, Wynaendts!

Carolus Janssen  -  zaterdag 31 januari 17:35:19
Hr. Wynaendts, het feit dat Stalin niet ter dood werd veroordeeld laat slechts zien dat Neurenberg niet representatief is voor hoe een proces moet worden gevoerd.

Aleksander  -  zaterdag 31 januari 17:29:56
1. Putin heeft niet gezegd dat er een NAVO-eenheid meevecht in de Oekraïne. Hij heeft gezegd dat het Oekraïense leger de facto een vreemdelingenlegioen in NAVO-dienst is. 2. De Oekraïense generale staf heeft eergisteren bevestigd dat er geen reguliere Russische militaire eenheden in de Oekraïne vechten. Dus hoezo interventie? Maar Wynaendts weet: hoe groter de anti-Russische leugen - hoe groter de kans dat deze in de Volkskrant wordt afgedrukt.

Victor 23  -  zaterdag 31 januari 17:17:40
De echte oorlogsmisdaden en wreedheden tegen de menselijkheid werden en worden gepleegd door de VS heer Wynaendts! Massale bombardementen door onze helden de VS, hebben miljoenen mensen het leven gekost weet u nog?, Korea, Vietnam enzv. teveel om op te noemen. er is maar een land waarvoor mensen levens niet tellen en dat is de VS. Wij hebben onze vrijheid te danken aan het sovjetleger en daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor!

ConnectTheDots  -  zaterdag 31 januari 16:58:17
En wáár was de heer Wynaendts toen George W Bush en Tony Blair en Jan Peter Balkenende besloten ons mee te trekken in een, op een heel pak leugens gebaseerde aanvalsoorlog tegen Irak, waarbij we niet over duizenden, maar honderdduizenden doden spreken? Heeft meneer Wynaendts inmiddels, na 12 jaar, zich daarover al een mening geformuleerd, of is dat nog steeds niet opportuun, en gevaarlijk voor zijn carriere?

Herman Reinder  -  zaterdag 31 januari 16:54:05
Dhr,.Wijnands een typisch atlantisch denkende rakker, die meent op grond van zijn voorgaande loopbaan expert te zijn op Oost-Europgebied. Amerika , de NAVO en Europa als bondgenoot kunnen de goede oude tijd met zijn containmentpolitiek maar niet vergeten. Waarom mag het Westen zijn invloedssferen wel uitbreiden, en het andere landen misgunnen dat hun invloedssfeer een beetje gerespecteerd wordt? Okraine krijft de Krim niet terug. De invloed van het Westen is echt wel zo groot dat de burgeroorlog in het oosten van de Oekraine morgen nog beeindigd, isw met Rusland. Oekraine is namelijk failli

wouterfr  -  zaterdag 31 januari 15:42:12
Poetin is mijn vriend niet, maar nog veel minder die idioten als van Baalen en consorten die op de plaats 'Maïdan'stonden te oreren en loze beloftes rondstrooiden aan de oekraïners. Terwijl de EU de west-europese bevolking al lang de neus uitkwam hebben zij de doos van pandora geopend die nu met geen mogelijkheid meer te sluiten is. Zorgen dat de relatie met Rusland weer stabiel wordt is het enige wat de EU te doen staat en veel minder blind varen op de VS. van Amerika met zijn geheime afluistermethodes.

Amadeus Amateurtheoloog  -  zaterdag 31 januari 15:02:30
Wie kan bewijzen dat Poroshenko niet een marionet van het westen is? Wie kan bewijzen dat de CIA niet op de achtergrond werkzaam is? Moet de CV van dhr. Wynaendts soms bewijzen dat hij het bij het rechte eind heeft? Je weet tegenwoordig niet meer wat je wel of niet moet geloven. Ik ben bang dat het allemaal meningen zijn.

rope88  -  zaterdag 31 januari 14:29:45
Goh, is die andere oorlogsmisdadiger, die Netanyahu, nu helemaal buiten beeld, of is het omdat het makkelijker schelden is op Poetin?

André Brenders  -  zaterdag 31 januari 14:06:22
Hr. Wynaendts, Hoogst interessant, nu het bewijs nog.

Das Leben der Anderen  -  zaterdag 31 januari 13:49:59
2; Ik vind het een GOSPE dat de VK zich door een oud ambassadeur die zijn ego titel niet los kan laten (pensioen ergernis nummer 1) vandaag de dag zich door zulks iemand laat inlichten op gronden van pure kreten zonder bewijzen!¿ Het VOLK word gewoon misbruikt,OOK HIER WEER. Laat ons zelf conclusies trekken en kauw geen niet geverifieerde conclusies voor als ware 'T zoete broodjes. Wij hier krijgen steeds vaker te beleven hoe hoge topambtenaren functioneren,ze zijn maar mensen die hun geneugten en zelfzucht behoeften niet onder controle hebben. En spelen ons waarheid getrouwheid voor!! BA 

Die Wynaendts is gestoord, en nog veel gestoorder zijn de lieden die zijn gestoorde product in hun krant zetten - zie ook dit voor de duidelijkheid nog maar eens herhaalde commentaar:
  Aleksander  -  zaterdag 31 januari 17:29:56
1. Putin heeft niet gezegd dat er een NAVO-eenheid meevecht in de Oekraïne. Hij heeft gezegd dat het Oekraïense leger de facto een vreemdelingenlegioen in NAVO-dienst is. 2. De Oekraïense generale staf heeft eergisteren bevestigd dat er geen reguliere Russische militaire eenheden in de Oekraïne vechten. Dus hoezo interventie? Maar Wynaendts weet: hoe groter de anti-Russische leugen - hoe groter de kans dat deze in de Volkskrant wordt afgedrukt.

En dan te bedenken: "De Volkskrant is de grootste kwaliteitskrant van Nederland'.  En "De publieke omroep is drie keer de Volkskrant".
    En ter bevestiging van de campagne, hier een nauwelijks minder gestoord artikel van één van de cultureel-bepaalde anticommuniststen van The Jew York Times uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 03-02-2015, door Thomas Friedman,  columnist van The New York Times. Vertaling: Leo Reijnen

Wat gaat Poetin doen?

Vorig jaar maart zei Hillary Clinton dat Poetins aanval op Oekraïne, zogenaamd ter bescherming van de Russisch sprekende bevolking daar, hetzelfde was als 'wat Hitler in de jaren dertig heeft gedaan', namelijk de etnische Duitsers gebruiken als excuus om buurlanden binnen te vallen. Destijds vond ik die vergelijking nogal overdreven. Nu niet meer. ...


Red.:   Weer eentje voor de verzamling retorische trucs: "Ik ben om". Terwijl de spreker/auteur natuurlijk nooit iets anders gedacht heeft dan hij nu zegt, maar door te zeggen dat je "om" bent, suggereer je "nadenken" over de situaite en dat het vernaderd is en nu erger.

  Poetins stiekeme inzet van Russische soldaten om Oekraïne binnen te dringen ...

Bewijs het.
  ... en heimelijk de door Moskou betaalde Oekraïense rebellen te steunen ...

Bewijs het.
    En zonder geleverd bewijs, is het in dit soort situaties (anderend aan oorlog), is alles gezged over de vijand per definite niet waar.
  ... is de smerigste geopolitieke straatroof van deze tijd. ...

Om zo schaamteloos te leigen, vanuit het imperium dat overal ter wereld bombardeetrt, moet je bijna wel een Jood zijn. Netanyahuh is de absolute ster erin.
  .En het wordt allemaal afgedekt met een web van leugens waarvan nazipropagandachef Goebbels nog het schaamrood op de kaken zou krijgen ...

Een overduidelijk geval van spiegeling.
  ... en dat allemaal om de hervormingsgezinde beweging in Oekraïne uit te schakelen voordat die de kans krijgt een democratisch model te verwezenlijken ...

Een relatief kleine leugen: in Kiev zetelen fascisten en neonazi's die de macht hebben gegrepen met een geweldadige opstand, en nu oorlog voeren tegen burgers die niet door hen geregeerd willen worden.
    En dat allemaal om aan te sturen op het heet-maken van de Koude Oorlog:
  ... bepleit ik dat we onze militaire steun aan het Oekraïense leger nu meteen opvoeren ...

Hoe zou die holocaust nu toch ontstaan zijn?
    De Volkskrant laat weer alle oude-bekende strijders van de Koude Oorlog aanrukken. Aan de beurt is Timothy Garton Ash uitleg of detail , blank, maar precies dezelfde culturele profiel als de Joden: kosmopolitisme, nomadisme en parasitisme. Allemaal ten koste van de residente burgers, waarmee Rusland vol zit:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2015, door Hans Wansink

Timothy Garton Ash: Stop Poetin

Vladimir Poetin is de Slobodan Milosevic van de voormalige Sovjetunie: net zo slecht, maar dan groter, schrijft Oxford-hoogleraar en publicist Timothy Garton Ash in een opmerkelijk stuk op de site van de Britse krant The Guardian ...


Red.:   Het andere kenmerk dat de Joodse en goyse parasieten gemeen hebben: smerige woordvaardigheid.
  Hij wijst erop dat in het gewapende conflict al vijfduizend doden zijn gevallen en een half miljoen mensen van huis en haard verjaagd.

Allemaal veroorzaakt door de fascistische oorlogshitsers in Kiev, die gewoon terug konden trekken uit Oost-Oekraïne, zoals de Russen zich terug hebben getrokken uit Oekraïne na de val van de Sovjet-Unie. Russen zijn kennelijk beschaafder van Oekraïeners en westerlingen.
  Ash vindt dat Oekraïne beter bewapend moet worden. Europa is te verdeeld om daarvoor te zorgen, dus moeten de VS de zware bewaping leveren.

En weer een oproep voor oorlog, dus.
  De propaganda van Poetin, via tv en sociale media, is zeer effectief bij Russisch sprekende minderheden in heel Oost-Europa. Die geloven allemaal dat de regering in Kiev uit fascisten bestaat, dat de NAVO een agressor is en dat de EU een decadent zooitje is.

Dat is geen propaganda, maar een weergave van de feiten: in Kiev zitten fascisten die aan de macht zijn gekomen middels geweld, de NAVO is opgerukt vanuit Polen Oekraïne in en dus de agressor, en de EU, haar leiding althans, is een decadent zootje bestaat uit Joodse en goyse oligarchen, geldwolven en parasieten uitleg of detail . En de Russen geloven dus niet de propaganda, de Russen zien de fascisten in Kiev, ziet de NAVO in Oekraïne, en vinden dat de EU een decadent zootje is. Dat laatste net als een meerderheid van de burgers in de EU.
   De Volkskrant laat de hele rij kakkerlakken in parade langskomen. Hier de uit de door de Tweede Wereldoorlog verloren Duitse gebieden afkomstige revanchiste Laura Starink, die al heel lang loopt te stoken:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2015, door Laura de Jong

Interview | Laura Starink

De Amerikaanse regering overweegt wapens te leveren aan Oekraïne

'Het houdt een keer op, er is een moment dat je niet anders kunt', zegt journalist Laura Starink, schrijver van het recent verschenen boek 'De schaduw van de grote broer'.


Red.:
   Het eerste kenmerk van fascisten de grep naar geweld. Vanwege de scjin van fatsoen naturlijk vergezled van krokodillentranen:

  Moet het Westen Oekraïne gaan bewapenen?
'Ik ben daar altijd heel huiverig voor geweest, van meer wapens krijg je meer ellende. ...'

Maar:
  Het houdt een keer op, er is een moment dat je niet anders kunt. Het Westen probeert weg te kijken want niemand weet hoe hier uit te komen zonder een frontale oorlog met Rusland, terwijl die oorlog in feite al aan de gang is.

Inderdaad: de fascisten in Kiev proberen mensen te onderdrukken die niet door fascisten bestuurd willen worden.
    En ze geeft ook nog even een inkijkje in haar mate van realiteitszin:
  Of Poetin voelt zich bedreigd, en handelt als een kat in het nauw.
'Ach, wat een flauwekul. Het maagdelijke Rusland dat zich omsingeld voelt door het Westen. Het is totale kul dat de Navo hem iets wil aandoen. ...'

Het feit dat de NAVO is opgerukt van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2014 is 'totale kul'
  ' ... Kijk op de kaart ...'

Hebben we gedaan. Maar eerst nog een andere bijdrage van dezelfde pagina in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2015, door Carsten Luther, redacteur internationale politiek bij Die Zeit

Wapens laten zien dat Oekraïne niet alleen staat

Militair is de oorlog in Oekraïne niet te winnen. Toch zouden juist Amerikaanse wapenleveranties aan Kiev de diplomatie kunnen versterken, schrijft Carsten Luther in een commentaar van Die Zeit, hier ingekort weergegeven.

Red.:   Een bekend argument - het argument van "Oorlog is Vrede", oftewel "Big Brother"-taal ... Fascisten bedienen zich er bijna standaard van: "Oorlog voeren om de vrede te veroveren": voorbeelden: Vietnam, Afghanistan, Irak, nog een keer Irak, Libië, Syrië, enzovoort.
    En onderaan de pagina nog een klein artikeltje van Arend Jan Boekestein die het sturen van wapens toch niet zo'n goed idee vindt. Globale verhouding voor en tegen in de Volkskrant: ergens rond de 5 op 1 of erger. En op de televisie hetzelfde, natuurlijk: Edward Lucas heeft alweer met bloeddoorlopen ogen staan pleiten voor onmiddelijke bombardementen op het Kremlin - bij zijn vaste zender Nieuwsuur uitleg of detail (07-02-2015, na 11:00 min.).
    Goed, we zouden nog terugkomen op Laura Starink, die deskundige die een boek heeft geschreven en daarom wel extra betrouwbaar moet zijn. Hier was haar intellectuele observatie:
  Of Poetin voelt zich bedreigd, en handelt als een kat in het nauw.
'Ach, wat een flauwekul. Het maagdelijke Rusland dat zich omsingeld voelt door het Westen. Het is totale kul dat de Navo hem iets wil aandoen. Kijk op de kaart ...'

Wat we dus gedaan hebben. Althans: populair-wetenschappelijk magazine KIJK heeft dat gedaan:


KIJK, nr. 13-2014, door Leo Polak:

Rusland op ramkoers

De spreekwoordelijke Russische beer is dit jaar fors aan het grommen geslagen. Maar Moskou vertoont al langer steeds britaler gedrag tegeover het westen. Veel mensen vrezen zelfs dat Vladimir Poetin aan een doorstart van de gevreesde Sovjet-Unie werkt. Zal het echt zo'n vaart lopen?Red.:   En de rest van het artikel heeft dus ongeveer dezelfde inhoud als de reeds bekende verhalen. Wat wel anders is, is de toon. Het hitsige, oververhitte en rabiate van de Volkskrant en haar Joden, goyse Joden en Duitse revanchisten ontbreekt. En er is zelfs een lichte noot. Deze licht noot:

Begeleidende tekst:
  De maker van deze satirische kaart probeert enig begrip te kweken voor het Russische 'omsingelingssyndroom'.  Onderaan staat: 'Kijk eens hoe dicht ze hun land bij onze militaire bases hebben gelegd'. Die bases worden aangegeven met een NAVO-logo.

Fijn. Alle weergegeven feiten kloppen: dit is Rusland en dat zijn de militaire bases van de NAVO. Oftewel: het idee van 'omsingeling' is niet een idee, maar een feit. Het idee dat er sprake is van een omsingelingssyndroom' is een leugen. Het idee dat hier sprake is van satire is misshcien waar, maar zoals zo vaak : satire gebaseerd op een pijnlijk wekrleijkhied: een voor het westen pijnlijke werkleijkheid.
    En wat die satire zonder één enkele twijfel laat zien, is dat mevrouw Laura Starink gestoord is: ze verkondigt het precies tegenovergestelde van de werkelijkheid. Ze is diepliggend gestoord. Bij de rest is dat minstens even erg, of erger zoals in het geval van Edward Lucas: kijk nogmaals naar de beelden, en concludeer zelf: die man heeft sterke psychiatrische medicatie nodig. Platspuiten. Of electroshock.
    En de lieden bij de Volkskrant, Nieuwsuur, en de rest van de media die deze gestoorde oorlogshitserij verspreiden, verdienen vanwege morele deprivatie om te beginnen geseling afgewisseld met ijskoude douches. Helpt dat niet, ook platspuiten of electroshock.
    Als een kleine illustratie van hoe hevig de campagne is, de tweede van twee ingezonden brieven over de zaak, de eerste pleitende voor vrede op idealistische gronden. Dit is de tweede - de eerste kopregel is die van de website boven de verzamlde reacties:


Zo uniek is Hitler nu ook weer niet
...
De Volkskrant, 11-02-2015, ingezonden brief van N. Nomi, Amsterdam

Oorlogsdreiging (2)

Merkel praat in Moskou en Poetin stuurt achter haar rug 1.500 manschappen met raketwerpers. Dit zijn gewoon de spelletjes van Hitler vóór 1938 en Chamberlain heet nu Merkel. Want zo uniek is Hitler nu ook weer niet.
    Het is maar goed dat we de Hitler van ná 1938 niet zullen meemaken, omdat we nu een NAVO hebben en kernwapens. Anders had Poetin zo de Oostbloklanden weer ingelijfd, als hem dat niet zou verleiden tot nog meer.
    En dat alles onder het toeziend oog van slappe westerse politici die hun geschiedenis niet kennen. Een machtspoliticus stopt namelijk alleen als je hem aanpakt. En kletsen is niet aanpakken.


Red.:   Niets anders dan napraterij (van leugens van de Kiev-fascisten) en de meest modderige onderbuikgevoelens. Daar geplant door de media.
   In Rusland is een oppositie-politicus vermoord. Boris Nemtsov. Op een weg vlak voor het Kremlin. Waarop ieder zinnig mens zegt: als het Kremlin hier de hand in had, was dit de op één na laatste plaats, komende na alleen het plegen van de moord ín het Kremlin. want argumenteer je vanuit het Kremlin als cynische dader, dan is deze keus onlogisch want dan zou je het in het Kremlin doen. Redeneer je vanuit het Kremlin als paranoïde dader, dan is deze keuze onlogisch want dan zou je het in een achterafsteegje in het Russische equivalent van Lutjebroek doen. Ga je echter uit van daders die het Kremlin zwart wilen maken, dan is vlak voor het Kremlin de optimale plaats - er vanuitgaande dat ze geen toegang hebben tot het Kremlin zelf.
    Volkomen sluitende logica. Maar niet als je van tevoren al een vaststaande mening hebt. Die mening zijnde dat al het goede uit Amerika komt en al het kwade uit Rusland. Als je deelneemt aan de Koude Oorlog. Zoals vrijwel de gehele westerse media en politiek. Dus na het bekend worden van het feit, krijgen in het Nederlandse nieuws eerst het NOS Journaal, op 28-02-2015, dat om 18h00 (na 3:02 min.), 20h00 , en 22h00 (citeren aartsvijand Porosjenko) beweert dat "omdat het vlak voor het Kremlin gebeurd is, het ondenkbaar is dat het Kremlin hier niet op één of andere manier de hand in heeft gehad". Logica van de soort "De maan is van groene kaas, omdat ze dezelfde kleur heeft als die van groene kaas". Gevolgd door "experts" in Nieuwsuur als Michel Krielaars (na 10:45 min.) en de volgende dag (01-03-2015) in Buitenhof Hubert Smeets (na 22:02) die speciaal opgeroepen is voor de rubriek "Buitenlandse media" om zijn Koude Oorlogsgif te kunnen spuien. Het mooist is echter de toespraak van de internationaal directeur van Human Rights Watch, Kenneth Roth in Nieuwsuur (na 15:11 min.). Die Roth blijkt van de soort die, net als vroeger Herman Kahn , onmiddelijk atoombommen op Rusland wil gooien, omdat Rusland nog niet in de macht is van de oligarchen van New York City en Jew York City.
    En dat allemaal vergezeld gaande van de meeste ernstige blikken, blikken die oorlog aankondigen, en even ernstig ja-knikken van de presentatoren.
    De zoveelste in de eindeloze stroom:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Brussel kan geen drie draken tegelijk verslaan

Wat vindt men in Brussel urgenter? De redding van de Europese Unie, de indamming van Rusland of de vernietiging van het kalifaat? ...
    De kern van het probleem Rusland is dat Poetin de uitkomst van de Koude Oorlog, namelijk het verlies aan invloed in Oost-Europa, niet accepteert. Dat vertaalt zich nu in de heimelijke, maar doelbewuste destabilisatie van Oekraïne, teneinde te verhinderen dat dit land straks tot EU en NAVO behoort. ...


Red.:   Eruit gelicht, vanwege een inhoudelijke reactie (zeer zeldzaam):


Uit: De Volkskrant, 10-03-2015, door Krijn Lock, werkte bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Idealisme helpt ons van de wal in de sloot

We kunnen voor onze buitenlandse politiek beter bij Angela Merkel te rade gaan dan bij Von der Dunk.


Cultuurhistoricus Thomas von der Dunk stelde in O&D op 6 maart de vraag of de Europese Unie succesvol kan zijn in de vernietiging van Islamitische Staat ...
    Het alom aanwezige Nederland Gidsland vormt sinds de dekolonisatie de kern van het Nederlandse buitenlandbeleid. Nederlandse economische- en veiligheidsbelangen worden wel gediend maar zijn secundair aan het bevorderen van mensenrechten. Ondanks dat mensenrechten inderdaad een belangrijk onderdeel van de westerse beschaving vormen, resulteert dit geregeld in een zucht naar maakbaarheid die totaal niet aansluit bij de realiteit.
    Vladimir Poetin is een dankbaar mikpunt van Nederlandse kritiek. Rusland is inderdaad een verre van perfect land waar de mensenrechten stevig onder druk staan. Echter, het land zal op korte termijn niet veranderen. ...


Red.:   Echter, het land is eindeloos veel beter dan de hele niet-westerse wereld in alle opzichten. Maar die zijn niet communistisch. Sorry: wáren niet communistisch ...
    Nog niet in deze verzameling (vermoedelijk in één van de Leugens-verzamelingen): de affaire-Litivinenko: de Rus die werd vermoord door de Russen op de manier dat Hans van Hans en Grietje zijn spoor wenste te verbergen; door het uitvoering strooien van broofdkruimels. Oh nee: Hans wilde juist zijn spoor duidelijk zichtbaar maken. Nou, da daders van de moord op Litvinenko ook! Ze gebruikten een radioactief materiaal, dat bovendien alleen in het huisje van Hans, uhh, de fabriek van de Russen, gefabriceerd kon worden:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2015, van de buitenlandredactie

Polonium uit Rusland vergiftige Litvinenko

Tussentitel: Natuurkundige: gif komt zeker uit Avangard-fabriek in de stand Sarov

Het radioactieve gif waarmee de Russische Poetin-criticus en overloper Aleksandr Litvinenko in 2006 werd vermoord, kan alleen uit Rusland afkomstig zijn geweest. Dat heeft Norman Dombey, een vooraanstaand natuurkundige, verklaard in het onderzoek naar de moord op Litvinenko. ...


Red.:   Maar natuurlijk ... De referenties van die Dombey, een actievoerdertype dat ook pleit voor het bombarderen van Iran omdat "die een atoombom willen": hij is emeritus-hoogleraar in de theoretische natuurkunde. Oftewel: concluderen alle experimenteel natuurkundige onmiddellijk: eentje van de soort die met zijn neus in stoffige boeken of een computerbeeldscherm zit, zonder een greintje verstand of benul van de praktische en werkelijke wereld.

  De voormalige agent van de Russische inlichtingendienst FSB stierf drie weken nadat hij een kop thee met polonium erin had gedronken in de Pine Bar van het Millennium Hotel in Londen.

Wil je hem echt vermoorden, gooi er dan strychnine in. Wil je hem echt vermoorden en heb je een hang naar het verleden, doe het dan met rattenkruit. Wil je hem vermoorden op zodanige manier dat die nog weken kan kwaken dat het Poetin was, en zelf sporen leggen die naar Poetin lijken te leiden, doe het dan met polonium. En lok een paar Russen naar hem toe met de belofte om over terugkeer te willen praten.

  Hij had daar een onderhoud met twee Russen, Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtoen, die ervan worden verdacht dat zij Litvinenko hebben vergiftigd. Litvinenko was jaren eerder naar Londen gevlucht, nadat hij het met de FSB aan de stok had gekregen wegens zijn kritiek op Poetin.

En laat sporen achter in een vliegtuig:
  In dit geval leidde dat terug naar Moskou: in de vliegtuigen die Kovtoen en Loegovoj namen werden later ook sporen van polonium gevonden.

Ja ja, deze Hansje heeft zijn werk goed gedaan ...
    En kijk eens hoe goed de hersenspoeling bij velen werkt:


De Volkskrant, 14-03-2015, ingezonden brief van Herman van Vuure, Hoorn

Wie anders?

Was er dan iemand die twijfelde aan het gegeven dat Poetin achter de moord op Boris Nemtsov en Aleksandr Litvinenko zit? En achter alles wat er 'legaal' in Rusland en omstreken gebeurt?
    Voor ons is het bewijs voldoende, voor Poetin en de zijnen zal er nooit voldoende bewijs zijn voor wat dan ook.
    Mocht er toch iemand met iets komen wat voor Poetin gevaar oplevert, dan is de liquidatie van die figuur al geschied vóór het wereldkundig is gemaakt.


Red.:   Zombie-praat ...
    Hier een opvallend stukje uit die campagne. Geïnterviewd wordt iemand die gestuurd en betaald wordt vanuit het westen om propagandaleugens te verspreiden:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2015, van verslaggever Bert Lanting

Interview | Ella Poljakova

'De waarheid bestaat niet in Rusland'

Tal van Russische soldaten kwamen om in Oekraïne ...


Tussentitel: De Russische bevolking is bereid de prijs van een omgekomen zoon te betalen

Red.:  Zegt Ella Poljakova namens Ella Poljakova tegen Bert Lanting van het leugen en propagandabureau van het westen, branche de Volkskrant, Nederland.

  ... maar iedereen houdt zijn mond. ...

Zegt Ella Poljakova namens Ella Poljakova tegen Bert Lanting van het leugen en propagandabureau van het westen, branche de Volkskrant, Nederland.
  'Nabestaanden worden afgekocht', zegt Ella Poljakova van Soldatenmoeders.

Namens Ella Poljakova tegen Bert Lanting van het leugen en propagandabureau van het westen, branche de Volkskrant, Nederland. Die hierin alleen staat:
  De oorlog in Oekraïne heeft het klimaat in Rusland compleet veranderd, zegt Poljakova. 'Het conflict verdeelt ook Rusland. Sinds de Russische annexatie van het schiereiland Krim woedt er een burgeroorlog in Rusland, vaak zelfs binnen gezinnen. Met een deel van mijn familie kan ik ook niet meer praten.'

Oftewel: het geheel is van de soort "Alweer een spookrijder - en weer eentje"- en weer eentje ...
    De koppen worden gevolgd door een groot artikel over deze Ad ponandem beweringen zonder één enkele onderbouwing. En met deze saillante leugen:
  Tegelijkertijd zetten de autoriteiten haar organisatie steeds verder onder druk. Soldatenmoeders heeft het stempel 'buitenlands agent' gekregen, omdat de organisatie geld zou ontvangen vanuit het buitenland.

Want door dat '... zou ontvangen ...' stata hier dat dit niet zo is. Zelfs op het westerse Wikipedia staat dat de organisatie '... has not received any funding from foreign (non-Russian sources) since May 2014.' uitleg of detail . Oftewel heeft wel geld heeft gekregen voor mei 2014. Vermoedelijk van één van de "human rights" organisaties zoals die van George Schwartz-Soros. Die ook de fascistische opstanden in Oekraïne hebben gefinancierd en gestuurd.
    Wat is de grote reden van deze episode van de Koude Oorlog: de onderdrukking van de verdedigers van vrijheid en democratie gezeteld in Kiev door de schurken-rebellen van Poetin in Oost-Oekraïne, en Poetin zelf. De mantra gedurende zoiets als een jaar. Hier hoe de werkelijkheid de leugens inhaalt - er is wat vertaling nodig maar niet meer dan een klein beetje:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2015, van verslaggever Bert Lanting

Intern conflict Kiev leidt tot ontslag gouverneur

Na de oorlog in het oosten van het land is in Oekraïne een tweede conflict losgebarsten: een machtsstrijd tussen de oligarchen die een groot deel van de economie in handen hebben.    ...


Red.:   Pardon...? Oekraïne was toch een democratie ...? En geen oligarchie ...
  Woensdag ontsloeg president Petro Porosjenko de gouverneur van de regio Dnepropetrovsk Ihor Kolomojski, een van de rijkste zakenlieden van het land. .

Pardon...? Hoe kan een president in zijn eentje zo maar een goeverneur ontslaan? Oekraïne is toch een democratie met een parlement dat de baas is? Zomaar ondergeschikten ontslaan is zoals een dictatuur werkt.
  Kolomojski werd door Porosjenko, zelf ook een multimiljardair met uitgebreide bezittingen, aan de kant gezet nadat Kolomojski gewapende mannen op een oliebedrijf in Kiev had afgestuurd.
    Kolomojski's mannen, gemaskerd en bewapend met kalasjnikovs, drongen eind vorige week het hoofdkwartier van het oliebedrijf Ukrnafta in Kiev binnen. Ook bezetten zij het gebouw van het dochterbedrijf Ukrtransnafta, een onderneming die oliepijpleidingen beheert.
    Kolomojski dook zelf op bij de bezettingen. ...

Oftewel: die Kolomojski is gewoon een sub-dictator. Een schurk. Type Saddam Hoessein, Bashar al-Assad, Moamar Khadaffi ... maar dan één rang lager.
    Hoe is hij dan daar gekomen, op die positie?
  Hij werd na de opstand tegen president Janoekovitsj benoemd tot gouverneur van Dnepropetrovsk.

Door degene die hem ook weer ontslagen heeft, natuurlijk. Pororsjenko. En waarom wordt hij nu weer door die Porosjenko afgezet?
  De overval op de bedrijven was een rechtstreekse uitdaging aan het adres van de regering van president Porosjenko.

Dus wat maakt dat die Porosjenko? Tot precies eenzelfde soort figuur als die Kolomojski: een steenrijke dictator en schurk. Met huurlingenlegertjes:
  De steenrijke gouverneur richtte enkele vrijwilligersbataljons op die hij uit eigen zak betaalde. Die bataljons speelden later een belangrijke rol in de strijd tegen de rebellen, maar werden ook van wandaden beschuldigd.
    ...Porosjenko. Uit voorzorg stuurde de regering twee bataljons van de Nationale Garde naar Dnepropetrovsk.

Die 'Nationale Garde' zijn de huurlingenlegertjes van Porosjenko. Iemand die oorlogen begint tegen dat deel van de bevolking dat hem niet wil. Zelfs de Volkskrant snapt daar iets van, uitgedrukt in eufemismen:
  De oligarchenoorlog laat ook zien dat er in ieder geval in één opzicht niets is veranderd sinds de opstand tegen Janoekovitsj. ... nog steeds maken rijke zakenlieden zoals Kolomojski, Porosjenko en Rinat Achmetov de dienst uit in het land.

Met daartussenin een uitspraak die hier dus ontmaskerd is als een leugen:
  Een van de doelen van de demonstranten op het Maidan-plein was de macht van de oligarchen aan banden leggen.

De leugen uit en van het begin van het verhaal: die lieden op de Maidan was fascistisch tuig betaald door Porosjenko en vermoedelijk ook dus Kolomojski, die door keiharde proganda wat nationalistische meelopers hebben gekregen en nog wat gestoorde lieden, die, toen er een onderhandelingakkoord was met Janoekowitsj, dat akkoord torpederden door een kleine honderd van de eigen opstandelingen dood te schieten en de schuld te geven aan Janoekowitsj met behulp van de propagandamachine. Met bijbehorende censuur op de waarheid - die is, overduidelijk voor iedereen met een onafhankelijk blik, dat dit van begin af aan een strijd is tussen oligarchen. Met, zoals gewoonlijk, de meest schurkachtigen als winnaar.
    Dit ene redelijk onschuldig lijkende bericht bevestigt al deze voorheen al voor de hand liggende scenario's: in Kiev schuilen fascisten en schurken. Die oorlog voeren tegen hen die hun fascisme en schurkachtigheid in de gaten hebben.
    En dit alles gesteund vanuit het westen, omdat het de belangen van Rusland lijkt aan te tasten. Net zoals het is Servië en Kosovo is gegaan: het Albanese tuig werd geholpen omdat het de Serviërs en daamee de belangen van Rusland aantasten.
    Een bijzonder onvoorzichtige erkenning van de aard van de Oekraïners die nu aan de macht zijn door Rusland-haatster Laura Starink:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2015, boekrecensie, door Bert Lanting

Spoken uit het verleden

Slaviste Laura Starink schetst hoe de Tweede Wereldoorlog landen als Oekraïne blijft verdelen. En hoe Rusland gebruik maakt van het verleden.


Elk jaar op 16 maart marcheren duizenden mensen door de Letse hoofdstad Riga ter herdenking van de gevallen soldaten van de Letse SS-legioenen die in de Tweede Wereldoorlog tegen het Rode Leger vochten. ...


Red.:   Oh ja, ook die nog. Mar dat was allang bekend bij geïnteresseerde: de Balten behoorden tot de ergste collaborateurs en de ergste kampbeulen. Samen met de Oekraïeners - zoals Demjanjuk. En ook het ergste antisemitisme stamt uit die hoek van de wereld.

  Ze laat zien hoe de Russiche president Poetin de opstand van de Oekraïners tegen president Janoekovitsj aangreep om spoken uit het verleden wakker te roepen.

Het is natuurlijk precies andersom: het waren de fascisten van Svoboda en Rechtse Sektor op de Maidan die het communistisch verleden als spook opriepen.
  Moskou schilderde de nieuwe leiders af als erfgenamen van de Oekraïense collaborateur Bandera ...

En weer is het net anders: degenen op de Maidan die geen fascisten waren,  waren inderdaad aanhangers van Bandera, wat ze vol trots toonden, met bijpassende vlaggen, ook op de televisie. Daar kwam geen "afschilderen vanuit Moskou" aan te pas.
  Inderdaad telt het Oekraïense politieke landschap enkele onfrisse partijen, maar Starink wijst erop dat ze maar weinig invloed hebben in regering en parlement.

Vertaald met behulp van "het onregelmatige werkwoord" : het Oekraïense politieke landschap zit vol onfrisse partijen en ze hebben een dominante invloed in regering en parlement.
    Hartelijk dank voor deze erkenning.
    En nog een teken van terugtocht:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2015, van verslaggevers Natalie Righton en Olaf Koens

Minister Koenders voert 'stevig' gesprek in Moskou over onderzoek MH17

Tussentitel: 'Het zijn geen gemakkelijke gesprekken; we zijn het op veel punten oneens'

Voor het eerst sinds de ramp met passagiersvlucht MH17 heeft een Nederlandse minister Rusland bezocht om te spreken over de noodaak van het vervolgen van de daders. ...


Red.:   Vooringenomenheid: een ongeluk heeft geen daders.
  Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) sprak vrijdagavond in Moskou met zijn Russische collega Lavrov. 'Het zijn geen gemakkelijke gesprekken omdat we het op veel punten oneens zijn', stelde hij na afloop in een schriftelijke verklaring. 'Maar het zijn wel gesprekken die moeten worden gevoerd.'

Waarom? Kom maar met je onderzoek.
  Het bezoek ligt gevoelig, omdat in westerse media de meest waarschijnlijke lezing is dat Rusland achter het neerschieten van het passagierstoestel zit.

De westerse media zijn vooringenomen.
  Koenders: 'Het is van groot belang dat we voortbouwen op Veiligheidsraadresolutie 2166. Daarin commiteert de internationale gemeenschap zich aan de opsporing en de berechting van de daders.'

Een leugen, want als blijkt dat de West-Oekraïners de daders zijn, zal die berechting er nooit komen. En de West-Oekraïners zijn al de daders, als het bewezen wordt dat de Oost-Oekraïners dachten op een militair toestel te schieten, want de West-Oekraïners zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een burgervliegtuig boven oorlogsgebied.
    Dus waarom al die moeite ...
  Het was voor het eerst sinds de ramp op 17 juli vorig jaar dat een Nederlandse minister in de Russische hoofdstad was.
... als het daderschap al vaststaat? Daarom:
  Voor Koenders was het belangrijk het gesprek met Moskou te hervatten. Alleen zo kan hij op 17 juli, één jaar na de ramp, aan nabestaanden toezeggen dat ook Rusland medewerking verleent aan het afronden van het onderzoek naar toedracht en daders.

Een deadline. Maar het probleem ligt helemaal niet bij de Russen:
  Aannemelijk is dat de Russen aan Koenders enkele stekelige vragen hebben gesteld. Waarom het door Nederland geleide onderzoek naar de ramp zo lang duurt; waarom westerse media zo vooringenomen zijn over de schuld van Rusland; en waar de Amerikanen blijven met de satellietbeelden die zouden aantonen dat Russische militiairen een BUK-raket hebben vervoerd waarmee vlucht MH17 is neergehaald. Al met al geen gemakkelijk gesprek voor Koenders.

Conclusie:
  Al met al geen gemakkelijk gesprek voor Koenders.

Een terugtocht. Zouden ze bij de Volkskrant ingeseind zijn?
    Oh ja, er kwam nog wat langs:
  Naast de MH17 en de oorlog in Oekraïne is tijd ingeruimd voor overleg over het inreisverbod voor drie Nederlandse parlementariërs 'Ik ben het niet eens met het instellen van deze lijst. Ik heb aangedrongen op volledige transparantie en een bezwaarmogelijkheid voor personen die op de lijst staan.'

Om je krom te lachen ... Eerst uitgebreide lijsten met inreisverboden afvaardigen, en dan klagen als de andere partij het ook doet.
    "You cannot be serious!!!", zou John McEnroe uitleg of detail hartstochtelijk roepen.
    Er is inderdaad een boodschap uitgegaan, want op dezelfde dag komt ook Elsevier met een terugtocht. En een nog sterkere, Nu was Elsevier van begin af aan, samen met GeenStijl, het enige media-orgaan dat systematisch kanttekeningen heeft geplaatst bij de rabiate westerse propaganda - RTL Nieuws heeft dat eenmalig gedaan over de berichten over plunderingen door hulpverleners:


Uit: Elsevier.nl, 06-06-2015, door Servaas van der Laan

In propagandaspel rond MH17 zijn niet alleen Russen verdacht

In het wespennest dat is ontstaan rond de ramp met vlucht MH17 worden in het westen vaak Russische bronnen als propaganda bestempeld. Toch spelen lang niet alleen Russen het vuile propagandaspel mee.Red.:   Sterke binnenkomers. En het wordt nog beter:

  Het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel moest deze week flink door het stof.
     Het blad staat bekend om goede onderzoeksjournalistiek op basis van gedegen feitenonderzoek

Het Duitse weekblad Der Spiegel staat bij onafhankelijk waarnemers vooral bekend als een brave pion in de Koude Oorlog.
  De online redactie van het blad plaatste een opvallende excuusbrief naar aanleiding van het blinde vertrouwen dat het tijdschrift had gehad in het burgerjournalistenplatform Bellingcat. Dat vertrouwen, zo ontdekte Der Spiegel zelf, was niet terecht.

Dat vertrouwen was gebaseerd op het feit dat Bellingcat een andere pion is in de Koude Oorlog. net als Der Spiegel.
  Wat is er aan de hand?
De meeste analisten gaan er intussen vanuit dat vlucht MH17 afgelopen zomer uit de lucht is geschoten door een zogenoemde BUK-raket. Maar wie die raket heeft afgeschoten en vanaf welke plek is allerminst duidelijk. Oekraïne wijst de Russische separatisten als schuldige aan, terwijl Rusland beweert dat Oekraïne de raket afschoot.
    Het bewijs voor het Russische standpunt zijn satellietbeelden waarop een BUK-installatie op Oekraïense grondgebied te zien zou zijn. Het Russische leger presenteerde deze beelden al daags na de vliegramp vorig jaar.
    Volgens Bellingcat, een website van de Britse blogger Eliot Higgins, zijn die satellietbeelden vervalst. De beelden zouden van een andere dag zijn en bovendien zou er met hulp van Photoshop een BUK-installatie op zijn getoverd.
    Als Higgins, een werkeloze hobbyist zonder enige relevante professionele ervaring op dit onderwerp ...

De eerst keer dat dit wordt opgemerkt in de media.
  ...     een Rus was geweest, zou hij door westerse media ongetwijfeld zijn weggezet als een complotdenker. ...

Nee. Hij zou de media nooit gehaald hebben.
  ... Bellingcat schrijft al vanaf het begin dat de pro-Russische separatisten de Boeing uit de lucht hebben geschoten en komt voortdurend met 'bewijzen' voor dit standpunt. Het is precies dezelfde werkwijze die Russische propaganda-media hanteren en die door het westen zo wordt verafschuwd.

Precies.
  Maar Bellingcat wordt door westerse media, onder aanvoering van Der Spiegel, uiterst serieus genomen. 'Hoe Rusland het MH17-bewijs manipuleerde,' schreef het weekblad afgelopen maandag nog. Het artikel is volledig gebaseerd op een analyse van de satellietbeelden door Bellingcat. Ook Nederlandse media penden de analyse van Bellingcat driftig over. Slechts een enkeling, onder wie Joost Niemöller, plaatste vraagtekens bij de conclusies.
    Waarom dat blinde vertrouwen in dit platform voor burgerjournalisten? Die vraag is kennelijk ook gesteld op de redactie van Der Spiegel in Hamburg. Het tijdschrift vroeg een échte forensisch wetenschapper de analyse van Bellingcat onder de loep te nemen. Het oordeel van de wetenschapper was vernietigend: de analyse van Bellingcat is niet forensisch verantwoord, en bovendien zeer subjectief. Op basis van het 'bewijs' van Bellingcat kan met geen mogelijkheid worden aangetoond dat Moskou de beelden heeft gemanipuleerd, zo oordeelde de wetenschapper.
    Der Spiegel besloot Bellingcat maar eens verder onder de loep te nemen en ontdekte dat één van zijn medewerkers een voormalige werknemer van de Stasi is geweest. Het tijdschrift plaatste vervolgens een 'mea culpa' op zijn website. Het blad zegt van deze fouten te hebben geleerd en belooft een betere omgang met bronnen in de toekomst.

Volstrekt waardeloos, deze verzekering, want er eerder dit soort fouten gemaakt, die eerder zijn aangetoond, waarna men soortgelijke dingen heeft gezegd, en men maakt in alles aangaande de zaak Oekraïne weer precies dezelfde fouten. Eén woord is voldoende : "Massavernietigingswapens".
    De reactie van de Volkskrant op de onthullingen van de westerse propaganda:


Uit: De Volkskrant, 10-06-2015, door Zjanna Nemtsova (Vertaling: Bert Lanting)

Rusland en propaganda

De Russische propaganda doodt

Journaliste Zjanna Nemtsova, dochter van de in februari vermoorde oppositiepoliticus Boris Nemtsov, heeft na bedreigingen Rusland verlaten. Hieronder citaten uit een opiniestuk van Nemtsova, dat gisteren verscheen in de Russische zakenkrant Vedomosti.


'De Russische propaganda doodt. Ze doodt niet alleen de redelijkheid en het gezonde verstand, maar doodt ook letterlijk. De tragische dood van mijn vader op 27 februari 2015 was een politieke afrekening waarvoor de medewerkers van de staatsmedia de verantwoordelijkheid dragen. Jarenlang hebben die de haat tegen hem en de oppositie aangewakkerd door hen af te schilderen als ‘landverraders’.    ...


Red.:    Om te brullen van de lach ... Ten eerste is dit stuk, vanuit Russisch oogpunt, landverraad. Ten tweede was die Nemtsov, Joods, deel van het Russische bestuur ten tijde van Jeltsin, de Jood Gaidar, en de Harvard-Joden van Jeffrey Sachs - in een tijd dat Rusland voor honderden miljarden en mogelijk in de biljarden is geplunderd door Russische oligarchen waaronder een ruime portie Joden uitleg of detail . Ten derde verschijnt dit stuk in een krant die betaald wordt door westerse oligarchen (waaronder een ruime portie Joden):


Van: wikipedia.org, opgeslagen 10-06-2015.

Vedomosti

Vedomosti (Russian: Ведомости, literally "The Record") is a Russian language business daily. The paper is published in Moscow. It is a joint venture between Dow Jones, the Financial Times and the publishers of The Moscow Times.    ...


Red.:   Om nogmaals is lachen uit te barsten.
    En tenslotte: om over schuld te praten:

Van Baalen Verhofstadt

Hier staan VVD-parlementariër Hans van Baalen en europarlementariër Guy Verhofstadt de meute op het Maidanplein in Kiev op de hitsen om een oorlog te beginnen tegen iedereen die zich verzet tegen de fascisten op dat plein en degenen die daar achter staan - waaronder de huidige president Porosjenko, Joods. Met vele duizenden dode Oost-Oekraïners als gevolg.
    Ga daar eens over klagen, Joodse mevrouw Nemstov ...
    En nog meer stinkende propaganda - waarschijnlijk is deze speciaal besteld in verband met de onthullingen - Olaf Koens levert trouw:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2015, van correspondent Olaf Koen

Kremlin-trollen bestoken het internet

Er zijn in Rusland hele bureaus die niets anders doen dan commentaar leveren op sociale media. De strekking: Poetin is de beste, het Westen is een slappe hap.Red.:
   Riposte:
  Anti-Kremlin-trollen beheersen de media

Ondertitel:
  Er zijn in Rusland hele bureaus die niets anders doen dan commentaar leveren op sociale media. De strekking: Poetin is de beste, het Westen is een slappe hap.

Riposte:
  Er zijn in het Westen hele media die niets anders doen dan commentaar leveren via de media. De strekking: het Westen is de beste, Poetin is een schurk

Met plaatjes.

  ... Ilja Klisjin, de chef internet van Dozjd, het laatste onafhankelijke televisiekanaal in Rusland ...

'Onafhankelijk", definitie: (indien toegepast op Russische instellingen of persoenen): Betaald door het Westen, ideologische gebonden aan het Westen, of beide. Ander voorbeeld: de CPN was "een onafhankelijke politieke partij" .Daarom werden leden van de CPN ook gevolgd door de BVD/AIVD en mochten leden  ervan vele functies niet vervullen.
   Die Klisjin is de bron van de rest van het artikel. Ze, Dozjd, zijn van dit allooi (Wikipedia.org uitleg of detail , opgeslagen 11-06-2015):
  On 26 January 2014, Dozhd ran a survey on its website and in live "Dilettants" discussing program asking viewers if Leningrad should have been surrendered to the invading Nazi army

NSB-niveau.
    En op NSB-praatjes krijg je reacties:
  'De reacties op Facebook? Eigenlijk is het een grote afvalbak. Het is echt verschrikkelijk. We lezen het niet, en als het zou kunnen, zou ik de mogelijkheid om te reageren gewoon uitzetten.'
    ...zelfs wanneer we een artikel hebben over goede doelen staat het in de comments vol met bagger. De Russische trollen beschuldigen ons er van NAVO-spionnen te zijn, of de fascisten te steunen: jullie schrijven over goede doelen, maar in Oekraïne komen kinderen om het leven!'

Niveau: NSB'ers klagen over het feit dat mensen reageren met beschuldigingen dat ze de nazi's steunen.
    Dit geheel en al volgens de Volkskrant-lijn, bij monde van Ombudsvrou Annieke Kranenberg, die die mensen die bezwaar maken tegen de steun aan de fascisten in Kiev en de oorlogshetzerij in het algemeen, bestempelt als pro-Kremlintrollen.
    De nijdigheid over het staan brengen van de opmars richting Moskou kent geen grenzen. Escalatie na escalatie...


Uit: De Volkskrant, 15-06-2015, van de buitenlandredactie

Amerikaans militair materieel naar buurlanden van Rusland

De Amerikaanse regering overweegt tanks, pantserwagens en ander zwaar militair materieel in Polen en de Baltische landen te stationeren  ....


Red.:   Na escalatie. Gepaard gaande natuurlijk met een hele berg aan "Saddam's mssavernietigingswapens":
  ... om Rusland af te schrikken van eventuele militaire avonturen zoals in Oekraïne.

Net als Hitler in 1941 terugschoot tegen de Polen om een evenetuele Poolse invan voor te zijn.
   ... volgens de Poolse en Litouwse regering wordt er al met Washington onderhandeld over de opslag van het materieel.
    Beide landen zijn opgetogen over het vooruitzicht dat de VS hun militaire aanwezigheid in het gebied gaan versterken.

Landen vol met fascistische collaboraturs en antisemieten van de pogrom-soort.
    Volgt nog wat gezeur over verdragen wat ntuurlijk allemaal je reinste onzin is: Amerika houdt zich nooit aan verdrgen zodra ze niet meer opportuun zijn, zie het ABM-verdrag dat ze eenzijdig hebben opgezegd. Toen het ze beter uitkwam.
     Een mooi verhaal van een mooi iemand:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2015, door Olaf Koens

Een wat gespannen avondje in Rusland

Ga je even een glaasje drinken met je collega's, sta je ineens oog in oog met een oorlogscrimineel. Het kwam Olaf Koens in Moskou.


Red.:   Stijl: "Sla je je ochtendkrant open, sta je ineens oog in oog met een aan pseudologia fantastica lijdende cokesnuiver". Vergezeld van andere gekken:
  Ik sta voor de deur van een café in het centrum van de stad... Plots staat er een man voor me. Kale kop, zwarte kleding, een buikje. Een bekend gezicht. Ook hij herkent me. We geven elkaar een hand en de man loopt naar beneden.
    'Is dat niet, dat is toch, wacht eens, dat is toch die assistent van Borodaj?', vraag ik aan een collega van de New York Times. Hij begint ook te stotteren. 'Nee man. Dat is, dat was, ik bedoel - nee, dat is Borodaj zelf!'
    Tegen de potige adjunct-hoofdredacteur van een grote Russische krant stel ik voor hem op de grond te leggen, in een auto af te voeren en bij de Nederlandse ambassade over het hek te gooien. 'Of we bellen de politie?', vraagt een andere collega. 'Ben je gek, hij is nog nergens van beschuldigd', zegt de adjunct. 'We kunnen hem ook gewoon een klap voor zijn smoel geven', zegt weer iemand anders.

Die ook nog eens heel verontwaardigd zal zijn als de Russen gewoon doen wat ze zouden moeten doen met een aan pseudologia fantastica lijdende cokesnuiver die willekeurige beschuldigingen in het rond strooit: het land uitgooien.
    Je strooit maandenlang met oorlogstaal, en wat doe je dan als je tegenstander iets terugzegt ...:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting

Rustig aan

Rusland en de VS moeten hun INF-geschillen gescheiden houden van het conflict over Oekraïne
.

...    Het ging vooral om de taal. De afgelopen tijd roffelt het Kremlin steeds vaker op de nucleaire trom, kennelijk om de rest van de wereld eraan te herinneren dat Rusland nog steeds een supermacht is. Rusland dreigde kernraketten te plaatsen op het vorig jaar geannexeerde schiereiland Krim en liet Denemarken dreigend weten dat het zijn kernwapens op Deense doelen zou richten als dat land zou meedoen aan het Amerikaanse raketschild tegen landen als Iran.
    Onverantwoordelijke taal ...


Red.:   ... dan noem je dat 'Onverantwoordelijke taal'.
    En het vuurtje wordt weer wat verder opgestookt - er gaan drie kooltjes op:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, van verslaggever Erik Kersten

KLM doet pianiste in de ban na MH17-tweet

KLM schrapt de Oekraïens-Amerikaanse pianiste Valentina Lisitsa uit het inflight entertainment-programma. ...
    De vliegmaatschappij bevestigt het besluit via een woordvoerder. 'We zijn er via sociale media op geattendeerd dat Lisitsa sympathie heeft betuigd voor de aanval op MH-17', zegt een woordvoerder. 'Dat is afschuwelijk. We verwijderen haar muziek nu van alle vluchten.'


Red.:   Hm, goede kans dat het een leugen is van Oekraïense fascisten. Noodzaak dus ook bewijs te leveren. Hier is dat bewijs (afkomstig van de webversie van het artikel:


Even lezen (download desnoods het grotere origineel), enm inderdaad: niets te vinden over MH17. Wel wat over het fascisme van die lieden in Kiev. Kijk, en dat is een mening die niet mag in het westen. Dus weg met die mening. De censuurpot in.
    Volgende artikel (zelfde krant):


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, van verslggever Bert Lanting

Mogelijk drie jaar cel voor Russische kunstenaar Pavlenski

De Russische performancekunstenaar Pjotr Pavlenski hangt een gevangenisstraf van mogelijk drie jaar boven het hoofd. Pavlenski moest deze week voor de rechter verschijnen wegens een protestactie tegen de oorlog in Oekraïne, waarbij hij eerder dit jaar in het centrum van Sint-Petersburg autobanden in brand stak.    ...


Red.:   Het nieuws: dat er mogelijk nieuws komen gaat. Een bekende manier om "nieuws" te brnegen: eerst een paar voorwarmertjes ove rhet nieuws datr ko,men gt, dan het neiwus zlef, uitgebreid natuurlijk, en darna nog een antlaflevringen nalyse.
    Alleen heet dat in de werkelijke wereld geen "neuws" maar "proprganda". Van deze soort:
  In de Sovjettijd sloten de autoriteiten ook al dissidenten op in de Serbski-kliniek.

Propaganda van de soort: "Morgen regent het atoombommen afgevuurd vanuit het Kremlin".
    Derde artikel (nog steeds dezelfde krant):


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, door Julian Hans

'Een schandelijk vonnis'

In de strafmaat voor filmregisseur Oleg Sentsov spiegelt zich het einde van Poetins bewind, schrijft commentator Julian Hans.


Nadat de rechter het vonnis had voorgelezen, hieven de aangeklaagden het Oekraiense volkslied aan. 'Nog zijn roem en vrijheid van Oekraïne niet gestorven. En ook wij, broeders, zullen heren in eigen land zijn.'    ...


Red.:   Oftewel: deze lieden zijn OekraIense extreem-nationalisten, en steuners van een fascistisch regime.
  Filmregisseur Oleg Sentsov en mede-aangeklaagde Aleksandr Koltsjenko, die tien jaar kreeg, zouden een terroristische organisatie hebben opgericht, brand hebben gesticht bij kantoren van twee pro-Russische organisaties en een aanslag op een beeld van Lenin hebben beraamd.

Wat dus heel wel waar kan zijn, want ze zullen niet in de Krim zijn geweest om er de duiven te voeren. En ook niet om Russen toe te juichen.
  Het gerechtshof baseerde zich louter op afgedwongen getuigenverklaringen, bewijzen waren er niet. En zelfs als ze betrokken zouden zijn geweest: bij de aanslagen werd niemand gewond, er was kleine materiële schade.

Ach jee ... Type: de brug was open en mijn band was lek. Gecombineerd met "Ik verzamel inlichtingen en jij spioneert". Geschreven met de typemachine van de oude kremlinogen:
  Maar het doel van het proces was ...

... een bedoeling afgeleid vn de vlucht van de duiven rond de torens van het Kremlin. Met ...
  ... het Westen protesteert ...

... onder vermelding van de volkomen redelijke en vrije behandeling die Julian Assange en Bradley Manning ten deel valt: helden toegejuicht door media en politiek en langs alle pleinen van het vrije westen gevoerd ter illustratie van hoe vrij het vrije westen is.
    Leuk hè, zo'n rijtje artikelen in één en dezelfde krant ...? En schandalig, die proprganda die de Russische media bedrijven ... Dat die Van Baalen en Verhofstadt naar Kiev zouden gegaan zijn om de fascisten op te stoken tegen Rusland ... Helemaal niks van waar. Die gingen ook alleen maar naar dat plein om de duiven te voeren ...
    Een onderwerp dat en aparte verzameling waard is: China. Hier een eerste stuk daarover, als een opvallende uit een stroom berichten met allemaal dezelfde boodschap: het gaat allemal fout in China en dat is allemaal de schuld van de communisten. Dit dus geheel in tegenstelling tot de berichtgeving over Afrika, waar dus best wel goed gaat. Volgens de berichtgeving. Dus is het volkomen logisch dat de Afrikanen in China zitten om daar de Chinezen vooruit te helpen (schreef hij honend). Hier het zoveelste alarmbericht van Koude-Oorlogsstoker Fokke Obbema:


Uit: De Volkskrant, 31-08-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

China's problemen

Corruptie en falend crisismanagment - de Chinese leiders riskeren de woede van middenklasse


Tussentitel: Chinese burgers krijgen de klappen

Met een militaire parade hoopt president Xi donderdag de aandacht van de wereld af te leiden, na de rampmaand augustus waarin het vooral over de problemen van zijn land ging. Volop in de aandacht kwamen die door de vorige week instortende beurskoersen in Shanghai, met wereldwijde repercussies. Daaraan vooraf ging de ramp in Tianjin. In beide gevallen overtuigde het crisismanagement niet. De klappen kwamen terecht bij burgers uit de middenklasse. Die zou de regering juist te vriend moeten houden om de stabiliteit in het land te behouden.    ...


Red.:   Enzovoort.
    Ook een oud onderdeel van de Koude Oorlog: de sleep aan mee-schrijvers:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2015, door Rogier Ormeling, publicist

Shell buigt opnieuw voor Vladimir Poetin

Shell en BASF werken gewillig mee aan een sterkere positie van Gazprom op de West-Europese markt.


De timing was opvallend en kan zelfs cynisch worden genoemd. Terwijl de aandacht in Europa uitging naar de vluchtelingencrisis werd afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat Gazprom en een aantal Europese partners waaronder Shell en het Duitse chemieconcern BASF alsnog de overeenkomst zullen uitvoeren die vorig jaar vanwege de spanningen tussen Rusland en het Westen werd afgeblazen.    ...
    ...Vergeten zijn de ruwe behandeling van Shell bij het Siberische Sachalin-project. Vergeten de bezetting van de Krim, de achtduizend slachtoffers van de oorlog in Oekraïne die nog steeds gaande is en het neerhalen van de MH17.     ...


Red.:   Gelogen wordt over het feit dat de oorlog in Oekraïne gestart is door de fascisten in Kiev, en dat het westen die fascisten (mede) aan de macht heeft gebracht, en dat het neerschieten van MH17 dus voornamelijk de schuld is van die partijen.
    En natuurlijk in de voorste rijen ...:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2015, door Masha Gessen (The New York Times)


Red.:   Een moslim die dertig jaar in in Arabirië woont en daarna een jaar in Nederland, geld als volbloed Nederlander en wee degene die de moslim aanduidt als Arabiriër ... Die is een racist. Deze Masha Gessen is geboren in Rusland maar op haar veertiende zijn haar ouders naar Amerika verhuisd alwaar ze nu zo'n 34 jaar woont. Maar haar boodschap is geloofwaardiger, denkt de Volkskrant, door haar de afficheren als (mede) Russisch. Want natuurlijk komt er anti-Russische vuiligheid uit, want, veel relevanter dan die Russische origine is natuurlijk die andere die niet vermeld wordt: haar Joodse. En wie een Russische origine het vermelden waard vindt, is een gore leugnaar bij het niet vermelden van die andere, veel cultuur- en denken-bepalender afkomst: Joden zijn bijna even per definitie anti-Russiscch als pro-migratie. Want de Russische cultuur is sterk resident - de Rus keert terug naar zijn datsja - Joden wonen in huizen op wielen. Dixit Grunberg uitleg of detail , wiens eigen versie de hotelkamer is.
    Goed, deze Joodse gaat Ruslandhaat ventileren, en de standaardmodus dezer dagen is "Schelden op Poetin":
  Elton John, Syrië en Poetins comeback

Weg met het gezeur over Oekraïne en homorechten, hier komt Poetin de Syrië-diplomaat.

Red.:   Rusland helpt president Assad, in zijn strijd tegen IS, en dat is zeer pijnlijk voor Amerika, wnat die wil ook iets doen tegen IS en bombardeert in Irak en Syrië (waar niet, hè ...), maar het helpt niet zo ... Dus des te pijnlijker dat ze eerst zo sterk tegen Assad waren, en Rusland Assad steunt. Een zeer schrijnend onderbrokeje, dat gedeo in Syrië.
    Overigens: die kop gaat over dit:
  Vladimir Poetin heeft niet met Elton John gebeld met de suggestie om LHBT(Lesbisch, Homo, Bi en Transgender)-rechten in Rusland te bespreken, maar veel mensen dachten van wel. Maandag schreef John op Instagram dat hij zo'n telefoontje had ontvangen. Dinsdag ging dit bericht helemaal los, en bereikte het zelfs de staatsgezinde geschreven pers in Rusland. Aan het eind van de dag ontkende Poetins woordvoerder dat het telefoontje ooit had plaatsgevonden.

Geinig is dat ... Iemand van The Jew York Times, die alles klakkeloos overneemt dat het Pentagon en de CIA ze toeschuift, beschuldigt de Russische media van regeringsgezindheid ...
  Het zegt iets over de staat van de Russische media dat noch de oppositiejournalisten noch de staatsgezinde eraan dachten om voor publicatie even de persafdeling van het Kremlin te bellen.

Tja ... Als iemand in Zuid-Korea verklaart dat Kim Jung Un zijn eigen vrouw geroosterd heeft en opgegeten, neemt ook niemand de moeite om naar Pyongyang te bellen. Zelfs niet nadat die betreffende een dag later gezond en wel in het openbaar verschijnt, en dit soort voortvallen zich al een keer of drie heeft voorgedaan ...
    Die Gessen is op zijn minst licht hysterisch dat ze dit durft op te schrijven. Maar het echte schelden moet nog beginnen:
  Poetin ... internationale paria ... economie ... doodsspiraal ... handlangers... schandpaal ...

Enzovoort. "Licht hysterisch" is geworden "zwaar hysterisch".
    Eén van de aangeboren Joodse kwalen, vooral bij vrouwen sterk dominant. Mannen zijn daarom ook heel vaak psycholoog of psychiater.
   En nog even wat persoonlijke linkjes:
  De zanger woonde vorige week een politieke conferentie bij in Kiev, en sprak met president Porosjenko over LHBT-rechten. Hij positioneerde zich een beetje als mondiale LHBT-ambassadeur. En vertelde de BBC dat hij graag Poetin zou ontmoeten om hierover te praten.

Juist ja ... Een beroemde homo gaat naar het nieuwste wingewest van het westen geregeereerd door een Joodse oligarch om homorechten te bepleiten. In een streek, Oekraïne, die bekend staast als broeinest van antisemitisme, conservaties en fascisme - ze begonnen de Tweede Wereldoorlog met grootscheepse collaboratie met de Duitsers en hangen voor een flink deel nog steeds die stroming aan, onder andere die lieden die burgeroorlog voerden in Kiev, regelrechte neonazi's, en de zogenaamde Bandera-fascisten. Stromingen die echt voor homorechten zijn... Maar niet heus. Die conferentie en dit tripje was natuurlijk doodgewoon Ruslandhaat. Omdat men in Rusland homodemonstraties heeft verboden. Omdat de meerderheid van de bevolking dat wil.
    Waar ook meteen nog een link uit volgt met mevrouw, want die is, alom bekend, lesbisch.
    En zo zijn alle cirkels weer gesloten.
    En schrijven dat ze kan ...
    Het volgende is van de dag ervoor. Een bericht op pagina 2 ter introductie van een groter artikel verderop in de krant:

Uit: De Volkskrant, 18-09-2015, van verslaggever Olaf Tempelman

Niet Mladic maar Milosevic direct verantwoordelijk voor executies

Het Joegoslavië Tribunaal had ten tijde van de dood van de Servische oud-president Slobodan Milosevic in 2006 veel hard bewijs voor zijn directe verantwoordelijkheid voor genocide in Bosnië. De massa-executies van Srebrenica vloeiden niet voort uit een eigengereid bevel van generaal Ratko Mladic. Voormalig president Milosevic had wel degelijk contact met generaal Mladic.    ...


Red.:   De bekende Koude-Oorlogs retoriek die alles wat er in de Sovjet-Unie gebeurde toeschreef aan Stalin, en alles wat er in de Joeglslavië-oorlog gebeurde toeschrijft aan Milosevic - het hebben van een symbool is van groot belang in een propaganda-campagne. Dus de geloofwaardigheid van deze stelling is op zijn best 20 procent.
    Even verder lezen:
  Dat blijkt uit het proefschrift dat Nena Tromp-Vrkic, van 2000 tot 2006 werkzaam voor het onderzoeksteam van het Tribunaal in de Milosevic-zaak, vandaag aan de Universiteit van Amsterdam verdedigt.

ALARM! Een Joegoslavische naam. Die streek waar de diverse volken elkaar naar het leven staan. Straks maar eens even opzoeken als er wat tijd over is.
    Even verder de krant doorbladeren. (...) Daar is het grote artikel:

Uit: De Volkskrant, 18-09-2015, door Olaf Tempelman

Interview | Nena Tromp-Vrkic

'Milosevic trok bewust rookgordijn op'

Voormalig president Milosevic had wel degelijk contact met generaal Mladic. De 'slager van Srebrenica' handelde niet op eigen houtje, toont onderzoeker Nena Tromp-Vrkic aan.


Tussenstuk:
CV
Nena Tromp-Vrkic werd in 1962 geboren in Orahovica in het voormalig Joegoslavië. Zij studeerde politicologie aan de universiteit van Zagreb en Slavische talen aan de universiteit van Groningen. Sinds 1992 is zij verbonden aan de afdeling Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 geeft zij les over de impact van het Joegoslavië Tribunaal aan masterstudenten Holocaust en Genocidestudies.


Red.:   Dit CV stond boven de pagina en viel dus meteen in het oog. En daarin stond de geboorteplaats van de mevrouw. Nou, was dat niet even makkelijk. Dus meteen even een google-venster geopend en ingetikt Orahovica - hier is het resultaat (Wikipedia.org, opgeslagen 20-09-2015):
  Orahovica

Orahovica is een stad en gemeente in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina. Orahovica telt 5792 inwoners.

Brullen van de lach!!! Die mevrouw is Kroatisch. De bloedvijanden van de Serviërs, die de Serviërs bij de honderduizenden hebben uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog, tezamen met het minieme detail van collaboratie met de nazi's.
    En nadat het lachen is uitgestorven: die Volkskrant (die deze cruciale informatie omtrent de bron weglaat) is een gore leugenachtige propagandakrant vergeleken waarbij de door de Volkskrant zo gehate De Telegraaf en toppunt van betrouwbaarheid is. Het liegen is de Volkskrant zo ingegeven, dat ze het niet eens meer merken dat ze het doen. En niet geheel toevallig hier gedaan onder de naam van iemand met een oud-testamentische origine, want het onderhouden van een parasiterende nomadistische cultuur temidden van een productieve omgeving uitleg of detail kan natuurlijk alleen werken met een schier oneindige en voortdurend veranderende voorraad van leugens.
    Wat grappig ... Een erkenning:


De Volkskrant, 28-09-2015, rubriek Stekel, door Sander van Walsum

De klassieke Ivan

Rusland wordt graag serieus genomen, maar wil niet als agressor worden weggezet. Het reageerde dan ook gebelgd op de Noorse dramaserie Occupied, over de bezetting van Noorwegen door het Russische leger. Een kwart eeuw na het einde van de Koude Oorlog blijken filmmakers het nog maar moeilijk zonder Russische schurken te kunnen stellen. Bij wrede Duitsers kunnen wij ons onderhand niet zoveel meer voorstellen. Arabische film-terroristen zijn, in het licht van de werkelijkheid, lachwekkende creaturen - die je bovendien niet zomaar Noorwegen ziet bezetten. Dus grijpen we terug op de klassieke Ivan. Laat de Russen hun zegeningen tellen: we achten hen tenminste tot machtsvertoon in staat. Jammer alleen dat ze in Occupied door de EU en de VS worden gesteund. Ze zouden het best alleen af kunnen.


Red.:   Zo zeker voelen ze zich van hun macht over de burgers ...
    En even later gaan de Koude Oorlogshetzers weer vol op het orgel:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2015, door Bert Lanting

Direct nadat het hogerhuis toestemming heeft gegeven voor militaire acties in Syrië, schiet Poetin Assad te hulp. Ondertussen opent Frnkrijk de aanval op de Syrische president

VS overvallen door luchtoffensief van Poetin

Tussentitel: Waarom geen coalitie met Assad tegen IS?

Rusland heeft zich in de strijd in Syrië gemengd. Russische gevechtsvliegtuigen bestookten woensdag volgens Amerikaanse functionarissen doelen bij de Syrische stad Homs. ...
    De VS voelden zich duidelijk overvallen door de Russische aanvallen. Het Pentagon noemde het Russische optreden 'agressief' en klaagde dat Rusland niet vooraf met Washington had overlegd. ...
Red.:   Brullen van de lach ... 'Het Pentagon noemde het Russische optreden 'agressief'    ' ... Het land dat de halve wereld heeft gebomberd, beschuldigt een ander land van agressie ...
    De Volkskrant voegt er ter adstructie nog een lijstje aan toe:
  Tussenstuk:
Eerdere acties van Rusland

1979: Sovjettroepen vallen Afghanistan binnen om het communistische bewind overeind te houden. De inval loopt uit op een slepende oorlog die aan zeker 15duizend Sovjetmilitairen het leven kost. In 1989 geeft Moskou het op en trekken de Sovjettroepen zich terug uit het land.

2008: Russische troepen vallen Georgië aan, nadat Georgië had geprobeerd de opstandige regio Zuid-Ossetië weer in handen te krijgen. Russische troepen slagen erin tot diep in Georgië binnen te dringen, maar er gaat van alles mis. Voor Poetin is die ervaring reden om een grootscheeps militair moderniseringsprogramma af te kondigen.

2014: Na het omverwerpen van de Oekraïense president Janoekovitsj geeft het Kremlin het sein voor een geheime operatie om het Oekraïense schiereiland Krim te bezetten. De operatie van de 'groene mannetjes' die later steun van krijgen van reguliere Russische troepen, verloopt gesmeerd, ook al omdat Kiev het niet op een rechtstreekse oorlog wil laten uitlopen.

2014: Pro-Russische rebellen krijgen delen van de Oekraiense regio's Donetsk en Loehansk in handen. Zij krijgen steun van vrijwilligers uit Rusland. Moskou levert wapens aan de rebellen. Ook nemen Russische eenheden deel aan zeker twee beslissende veldslagen: bij Ilovajsk en Debaltseve.

Nogmaals brullen van de lach. Ten eerste is er natuurlijk een dubbeltelling: De Krim en Okaraïne zijn dezelfde zaak. Ten tweede: in het geval "De Krim" is er geen oorlog gevoerd. Ten derde: De Krim was altijd al Russisch en door Oekraïne bezet - er woonden voornamelijk Russen. Ten vierde: er is over het ophefffing van de Oekraïense bezetting gestemd.
    En het Georgische geval: Georgië viel een autonome Russische regio aan - dit kan nooit tellen als een Russische actie.
    En het Oekraïense: dat is begonnen door fascisten en neonazi's met en gewelddig opstand in Kiev, gesteund door het westen. Ook hier is er geen sprake van een aanval. Het zijn de fascisten in Kiev die het oosten van het land aanvalt dat zich vreedzaam wil afscheiden van de fascisten.
    Blijft van het lijstje slechts één indisputabel geval over.
    In het geval Amrika telt het lijstje iets van twee dozijn gevallen.
    Brullen van de lach ...:


Uit: Volkskrant.nl, 08-10-2015, door Persis Bekkering

Aleksijevitsj krijgt Nobelprijs voor de Literatuur

De Wit-Russische schrijver Svetlana Aleksijevitsj (67) is de winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur, 'voor haar meerstemmige werk, een monument voor lijden en moed in onze tijd', aldus het jurycommentaar.Red.:    Tetterettettééé ... TEN AANVALLL!!!
    Wnt merhoefjenog nauwelijsk t weten  - de roepen Koude Oolrog beginnen hun volgendeoffensif. Wt iedereen kennlijk allng wist (deze redctie had het te druk met nder zaken omopzijn hoed te zijn):
  Aleksijevitsj, dit jaar favoriet van de bookmakers ...

Ondnks de competitie vn onindig vl btere schirjvrs:
  Ook Amerikaan Philip Roth, Japanner Haruki Murakami en Keniaan Ngugi Wa Thiong'o kwamen op veel lijstjes voor...

En, ongetwijfeld onbedoeld, onthult men ook nog even de motivatie:
  Met Aleksijevitsj kiest het Nobelcomité voor het eerst in jaren weer een echt geëngageerde schrijver, na eerdere, meer teruggetrokken winnaars als Patrick Modiano en Tomas Tranströmer.

Weer brullen van de lach, want dat 'geëngageerde' is natuurlijk een eufemisme voor "neoliberaal judeo-kosmopolitisch en sterk anticommunsitisch":
  Tijdens een persconferentie in haar hoofdstad Minsk zei Aleksijevitsj: '... ik hou niet van de wereld van Beria, Stalin, Poetin en Shoigu, het Rusland waarin 86 procent van de mensen zich verheugt als mensen sterven in Donbass, waarin Oekraïners worden uitgelachen en waarin men gelooft dat alles op te lossen is met geweld.'    ...

Weer brullen van de lach ... Ze heeft zich zojuist verklaard voor de wereld van het geweld van neoliberale judeo-kosmopolitisme, dat in de vorm van Amerika dagelijks bombardeert over de hele wereld ten einde te proberen haar dominantie te vestigen en handhaven door middel van geweld.
   
   Na haar debuut in 1985, De oorlog heeft geen vrouwelijk gezicht, over Russische vrouwen in het Rode Leger, werd Aleksijevitsj beschuldigd een nestbevuiler te zijn, omdat de getuigenissen geen glorieus beeld schetste van de oorlog tegen Hitler. De Russische president Vladimir Poetin noemt ze 'een boefje'.

En nog een nazi-steuner ook - ook een veelvoorkomende combinatie. Churchill wilde ook al graag meteen doorstoten naar Moskou ...
    In de krant staat het nog iets duidelijker:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2015, door Persis Bekkering, Sjeng Schijen

Onverzettelijk, menselijk, te midden van het naakte kwaad

De Nobelprijswinnares geeft met haar documentaire literatuur een stem aan de stemlozen.


De Wit-Russische schrijster Svetlana Alexijevitsj (67) is de winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur, 'voor haar meerstemmige werk, een monument voor lijden en moed in onze tijd', aldus het jurycommentaar.
    ...  Vorig jaar verscheen Het einde van de Rode Mens, waarvoor ze honderden mensen interviewde over hun leven tijdens en na de Sovjet-Unie.    ...
    De Nobelprijs is de erkenning van haar inspanningen om de Sovjetervaring vast te leggen in documentaire literatuur. Die onbarmhartige opgave resulteerde in een serie boeken onder de noemer 'Stemmen uit Utopia'.    ...
    Haar meest recente werk, Het einde van de Rode Mens, geldt als hoogtepunt van de reeks. ...
    Alexijevitsj staat in een traditie van auteurs in het Russische taalgebied die de beschrijving van de reële, herkenbare werkelijkheid gebruiken om bewustzijn te kweken voor de geschiedenis en de actualiteit, om een stem te geven aan de stemlozen, met als doel die werkelijkheid te veranderen. ... Dat literaire engagement werd voortgezet in de Sovjet-Unie, door schrijvers die niet alleen de werkelijkheid probeerden te beschrijven, maar daarvoor vooral gebruikmaakten van documentair materiaal. Dat geldt voor Vasili Grossman, net als Alexijevitsj een journalist, maar ook voor Varlam Sjalamov, wiens verhalen uit Kolyma de ongekuiste verhalen van overlevenden van Stalins Goelag verslaan. Alexander Solzjenitsyn, die eveneens een Nobelprijs ontving, combineerde journalistiek en historisch onderzoek in zijn boeken.    ...
    Daarom is het werk van Alexijevitsj, ondanks de gruwelen van het leven in de Sovjet-Unie die het beschrijft, ook een monument voor de traditie van het Russisch humanisme, dat een voorbeeld is van onverzettelijke menselijkheid, die standhoudt te midden van cynisme, onverschilligheid, en het naakte kwaad.


Red.:   Kortom: een voortzetting van de oudere Koude Oorlog-schrijverij ten einde in het gevlei te komen van het Judeo-Amerikaanse Imperium dat is ontstaan is door meervoudige genocide, en haar hoogtepunt kende in de poging tot het uitroeien van het Vietnamese volk omdat dit niet voor het Imperium wilde buigen.
    De lokale bloedzuigers en volkshaters komen er onmiddellijk op klaar, hier bij monde van Sheila S. uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 09-10-2015, column door Sheila Sitalsing

Monument

Toen de 'grote bloedplas van het communisme' geschiedenis was, volgde de desillusie van de vrijheid. Zo schrijft Svetlana Alexijevitsj het op in het Einde van de Rode Mens...
    Om dit soort zinnen moet een mens wel redeloos van haar houden.    ...
    'Ouders: vrijheid is ...
    'Kinderen: vrijheid is liefde ...
    Topjournalistiek is het, wat zij bedrijft.    ...
    'Een monument voor lijden en moed' noemt het Nobel-comité haar werk. Het is ook een monument voor journalistiek op zijn best.

Red.:   Die hele elite is één grote stinkende volkshatende bende.
    Nog meer absurditeiten: zelfs de lijken van de Koude Oorlog worden opgegraven:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2015, column door Max Pam

Kremlin-watchers, lees Karel van het Reve

Om mij heen bemerk ik enige verbazing over de houding van Rusland in zake de wereldproblemen. Poetin houdt zich niet meer aan spelregels die wij fatsoenlijk achten. ...


Red.:   Brullen van de lach: de regels die wij fatsoenlijk achten is "Wij mogen bombarderen en invaderen waar we ook maar willen, en zij mogen niks".
  Wie een beetje bekend is met het werk van de slavist Karel van het Reve (1921-1999) kan echter een eind komen met het begrijpen van wat zich momenteel in Rusland afspeelt. Weliswaar heeft Karel van het Reve het vaak over de Sovjet-Unie en het communisme dat tijdens zijn leven regeerde, maar de Sovjet-Unie van toen telt opvallend veel overeenkomsten met het huidige Rusland en het poetinisme.

Het oprukken van het westen van de Oder-Neisse naar de Dnjepr heeft opvallend veel overeenkomsten met het oprukken van Hitler.
    De hernieuwde Koude Oorlog is natuurlijk uitsluited en alleen te wijten aan Russische acties. Zoals elke keer weer blijkt:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2015, van verslaggever Theo Koelé

Met Montenegro speelt NAVO Russisch roulette

Het staatje Montenegro mag toetreden tot de NAVO, zeer tegen de zin in van Rusland. Zet de NAVO daarmee de alliantie tegen IS op het spel?


De beslissing van de NAVO om het ministaatje Montenegro uit te nodigen voor het lidmaatschap voert de toch al hoog opgelopen spanningen met Rusland verder op. Moskou beschouwt elke uitbreiding van het Atlantisch bondgenootschap als een provocatie. ...


Red.:  Volkomen ten onrechte, natuurlijk. Het is tenslotte Rusland dat opgerukt is van de Dnjepr in 1945 naar de Oder-Neisse in 2015.
    De Volkskrant introduceert een nieuwe employee van het Joodse Project Syndicat voor de volgende aflevering in de campagne:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2015, column door Omar Ashour, doceert veiligheidstudies aan de University of Exter en schreef The De-Radicalization of the Jihadists.  Vertaling Melle Trap © Project Syndicate

Poetin speelt Russisch roulette


Red.:
   En, in tegenstelling tot wat men gewoonlijk beweert, iemand die behoort tot de Joodse denkkring, namelijk een medesemiet en -Midden-Oostiër (onderling hebben ze ook wel ruzie, maar dat is familieruzie). En een jihadi-excuseerder op de koop toe. Zijn boodschap is het bondigst samengevat in de tussentitels van de webversie:
  Het vernietigen van IS staat vrijwel zeker wel op Poetins agenda, maar hij heeft ook andere doelen
In het Midden-Oosten herinnert men zich wat volgde op de Sovjet-invasie van Afghanistan 36 jaar geleden
Zoals in het verleden heeft het Westen ook nu geen geloofwaardige strategie om Poetin te beteugelen

Enzovoort.
    Een stukje sterke satire. Probeer uw lachen niet in te houden:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2015.

Commentaar | Kernwapendrones

Ruslands' asymmetrische antwoord?

Rusland lijkt te werken aan een onbemande onderwater-drone uitgerust met een kernwapen. ...

The Washington Post


Red.:    Schande, schande, schande!!! Die vuile Russen werken aan een drone! Dat kan toch niet? Drones, dat is een recht van ons Amerikanen, want wij Amerikanen werken aan de bevrijding van de wereld. Voor dat goede doel hebben we als Amerikanen Vietnam naar het stenen tijdperk gebombardeerd, en later nog veel meer landen, en nu gaan die Russen ons bedreigen. Met een een drone. Dat kan echt niet. En dat gaan we als kritische en vrije en van de regering volkomen onafhankelijke pers nu uitleggen:

  Vanaf de eerste dagen van het atoomtijdperk zijn kernwapens gemaakt met het oog op twee doelen - militaire doelen en steden en industrie. ...
   Maar het vermogen steden te verwoesten speelde een grote rol in de publieke opinie en in het afschrikkingsconcept dat bekend stond als mutually assured destruction (MAD), gegarandeerde wederwijdse vernietiging.
    De atoombom als stedenvernietiger joeg altijd angst aan. Gelukkig zijn de voorraden van deze wapens in de afgelopen twintig jaar drastisch verminderd. Dus waarom zou iemand terug willen naar de tijd van nucleaire angst? Die vraag hangt boven de markt nu Rusland bezig is met de ontwikkeling van een van een kernwapen vooriene onbemande onderwater-drone.

Nogmaals: Schande, schande, schande!!! Ze moeten zich aan onze regels houden!
  Het nieuwe wapen werd onthuld toen president Poetin de leiders van de Russische strijdkrachten ontmoette in Sotsji in november en een tv-verslag een pagina liet zien van de militaire briefing. Het Kremlin verklaarde later dat de video die het 'Oceaan Multidoel Systeem Status C liet zien, niet had mogen worden uitgezonden - maar toen was de video online al de wereld over gegaan.
    Rusland lijkt een tactisch nucleair wapen te ontwikkelen dat een haven ingestuurd kan worden om daar een grote vloedgolf te veroorzaken - en de vernietigende werking van een nucleaire explosie. Het zou gebruikt kunnen worden om een militair doel zoals een onderzeeboot of marinebasis aan te vallen, maar steden of industrie zouden ook geraakt kunnen worden. Volgens de video is het doel: 'schade toebrengen aan belangrijke componenten van de economie van de vijand in een kustgebied en het toebrengen van onaanvaardbare schade aan het territoir van een land door het creëren van grote gebieden die vanwege radioactieve vervuiling niet langer geschikt zijn voor militaire of economische activiteit voor een langere periode'.
    Er zijn geen wapenbeheersingsverdragen die dit tegenhouden; kleinere kernwapens zijn nooit in een verdrag beperkt.

Voor de derde keer: Schande, schande, schande!!! Die verdragan zijn toch zo ontzettend belangrijk! Je kan de rest van de wereld ze laten tekenen door ze achter de schermen te bedreigen (iedereen weet van die eerdere bombardementen), en als ze je open gegeven monent niet meer uitkomen, verscheur je ze gewoon [het ABM-verdrag, red.].
  De Russische drone die nu op de tekentafel ligt, kan een weerspiegeling zijn van het vaak door president Poetin verwoorde verlangen om op het Amerikaanse raketschild te antwoorden met een 'asymmetrisch wapen'. Als dat zo is, is dit een buitengewoon gevaarlijk wapen. Het zou de kernwapendreiging kunnen uitbreiden naar een heel nieuw gebied.

Voor de vierde keer: Schande, schande, schande!!! Dat raketschild (dat we konden bouwen na het verscheuren van dat verdrag) had natuurlijk niets met oorlog te maken. Dat is er alleen voor de vrede. En nu willen die vuile Russen het omzeilen ...
  Helaas zal er in Moskou weinig gedebatteerd worden over de drone, omdat de nieuwsmedia en het parlement daar grotendeels onder controle staan van de heer Poetin en er weinig kritische reflectie is over zijn militaire avonturen.

Voor de vijfde keer: Schande, schande, schande!!! Dit geheel in tegenstelling tot ons in Amerika, waar door de bezwaren van de pers dat raketschild er nooit is gekomen.
    Oh ja, dat is er toch wel. ...
    Nou ja, even goed: Schande, schande, schande!!!
    En het lokale persbureau van de CIA, met als bureauchef Bert Lanting, neemt het allemaal gewoon over.
    Nog een grappige:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2016, van verslaggever Jeroen Visser

Verdachten MH17 krijgen gezicht

Een onafhankelijk onderzoekscollectief  ploos het Russische Facebook uit over de BUK en MH17: 'We hebben de namen, de rangen en de commandostructuur in kaart gebracht.'


Het onderzoekscollectief Bellingcat heeft twintig Russische militairen geïdentificeerd die betrokken moeten zijn geweest bij de lancering van de BUK-raket die op 17 juli 2014 de MH17 neerhaalde.
    Journalist Eliot Higgins van Bellingcat ...


Red.:   Na de term 'onafhankelijk' als tweede woord in de onderkop, in combinatie met de relatie mt Rusland via 'MH17', weet je dus onmiddleijk dat er een stroon leugens en propagande volgt.'. 'onderzoekscollectief' = "een stel loslopende amateurs", 'Journalist': "hobbyist met een website", enzovoort.
    Welke kwalificaties in vier woorden onderbouwd kunnen wordan, gaande over de mensen die samengespannen zouden hebben om een verkeersvliegtuig neer te schieten waar zij noch hun land absoluut niets aan voordeel en oneidig veel aan te voorzien nadeel van hebben ondervonden:"Wat is het motief?"
    Higgins is te dom om de uit iedere Sherlock Holmes-achtige detective bekende vraag te stellen, en de media een niet nader te determineren combinatie van dom en kwaadaardig om hm eraan te herinneren.
    Vervolggrap:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2016, door Bert Lanting

Analyse | Namen noemen in de zaak MH17


Red.:   Brullen van de lach: een artikel van Bartje Lanting aankondigen als "analyse"...
  Russische MH17-bijdrage: rookgordijnen

De kop verraadt de inhoud al: een heropdienen van eerdere GBJ Hilterman kremlinologie.Terwijl hij in het begin en aan het einde zelf loslaat hoe dit nu weer allemaal in het nieuws komt:
  Juist op een moment dat Rusland pogingen doet zijn diplomatieke isolement te doorbreken, steekt de MH17-zaak weer zijn kop op. ...
    De afgelopen maanden is het Kremlin druk bezig geweest de diplomatieke schade van de annexatie van de Krim en de steun aan de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne te beperken. Moskou legde de rebellen aan de ketting en dwong hen af te zien van hun plannen nog meer grondgebied te veroveren. Tegelijk wierp Rusland zich op als de onmisbare bemiddelaar bij het zoeken naar een uitweg uit de burgeroorlog in Syrië. Die strategie dreigt nu te worden bedorven door het spook van de MH17.

Ach ja, en dan bel je sneue Eliot, en hoppa, daar zijn weer een paar dozijn vage foto's en fantastische verhalen.
   In de webversie van het artikel stond ook nog een verwijzing naar een eerder artikel:
  Lees ook:

MH17-getuigen vinden wordt het grootste probleem

Sterker: het vinden van foto's van het ter hemele varen van die BUK zijn tot nu toe even  moeilijk geweest als het vinden van  foto's het ter hemele varen van Jezus. Terwijl die BUK toch met een luid gekrijs en een dik rookspoor aan zijn tocht is begonnnen, in een tijdperk dat er meer foto-vaardig mobieltjes in omloop zijn dan mensen op Aarde. En Eliot Higgins een hele schoenendoos vol heeft aan foto's van de BUK onderweg op de bijbehorende vrachtwagen (onder camouflage), een vrachtwagen die oneindig veel minder opvallend is als een raket die brullend en een dik spoor achterlatend voor de wijde omtrek zichtbaar 10k ilometer hoog het luchtruim insuiss. Wel brandende wrakstukken, geen BUK-spsoor. En wel foto's van de daders ... Maar dat laatste was niet zo moeilijk: er zijn ruim er 200 miljoen, weliswaar helft vrouw, maar toch nog keuze zat. Zet er een oogmasker op, en daar is je schurk.
    En nog een grap - van het nieuwe ratje in Moskou:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2016, van correspondent Tom Vennink

Moskou heeft andere prioriteiten

Inwoners van Moskou hoeven niet bang te zijn voor luchtaanvallen op hun stad. Gisteren plaatste het Russische ministerie van Defensie twee extra luchtafweersystemen van het gloednieuwe type S-400 Triumph buiten de hoofdstad om die te beschermen tegen vijandelijke vliegtuigen. Het avondjournaal op de Russische publieke omroep zond luchtbeelden van de plaatsing uit.    ...


Red.:   Ironisch bedoeld. Even ironisch: "Dit direct na de beelden van Amrikaanse F-15's vliegend boven Warschau, met de boodschap":
  Inwoners van Warschau hoeven niet bang te zijn voor luchtaanvallen op hun stad. Gisteren plaatste het Amerikaanse ministerie van Defensie twee extra luchtafweersqudrons van het gloednieuwe type F-15 Strike Egle buiten de hoofdstad om die te beschermen tegen vijandelijke vliegtuigen.

En nogmaals lachen ... (Dit is echt gebeurd! De NAVO  plaatste ook nog een Rapid Deployment Force)
    Maar het ging eigenlijk om deze:
  Het is in Rusland geen nieuws dat een westers onderzoekscollectief twintig Russische militairen geïdentificeerd heeft die betrokken moeten zijn geweest bij het neerschieten van een passagiersvliegtuig met 298 inzittenden.

Weer bulderend lachen. Hier wortd het verwijt gemaakt dat de Russische media de westerse propaganda niet uitzenden ...
    En nog eentje:
  Alleen wie goed zoekt naar de nieuwe ontwikkeling rondom het onderzoek naar MH17 kan er hier en daar wat over vinden.

Riposte: Alleen bij GeenStijl kan je lezen dat de West-Oekraïense fascisten weigeren de radarbeelden van die dag vrij en aan de Onderzoekscommissie te geven uitleg of detail .
     En men gaat parmantig verder:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2016, van verslaggeefster Natalie Righton

Getuigen vinden wordt nog het grootste probleem

Hoewel diverse namen van betrokkenen bij het neerschieten van passagiersvlucht MH17 al tenminste acht maanden bekend zijn bij het kabinet, de MIVD en het Openbaar Ministerie ...


Red.:   Hoe dan? Zo dan:
  'Ik denk niet dat het nieuwste namenlijstje een verrassing is voor de MIVD en ook niet voor het kabinet', zegt directeur Ko Colijn van instituut Clingendael. 'Op 8 november 2014 heeft Bellingcat al gezegd dat de Russische 53e luchtafweerraketbrigade de BUK-raketinstallatie heeft vervoerd die MH17 heeft neergehaald. Op 13 mei 2015 zijn door Bellingcat al vier mensen genoemd, waaronder die van ene Vladimir P en Dmitri Z. Ik ga ervan uit dat de MIVD daarna onmiddellijk aan het werk is gegaan; wie zitten in die brigade en wie was verantwoordelijk voor het afvuren van de BUK?'

Brullen van de lach: 'het kabinet, de MIVD en het Openbaar Ministerie' hebben hun gegevns linea recta van Eliot Higgins ...
   Overigens is die onderzoekscommissie zo corrupt als de nete, natuurlijk - uit het artikel van Lanting:
  In een onderschept telefoongesprek met de rebellen zegt een Russische officier dat de BUK-installatie veilig in Rusland is aangekomen. De OVV zei geen reden te hebben om aan de echtheid van die opnamen te twijfelen.

Alleen al deze uitspraak is een 100 procent leugen: die bandopname komt van de West-Oekraïense fascisten, degenen die schuldig zijn want hebbende door laten vliegen burgrluchtvartverkeer terwijle r een oorlog aan de gang was, die dus alle reden hebben zich in te dekken. Nog helemaal los van het feit dat er niets makkelijker vervalsbaar is dan een bandopname: zet twee acteurs in een studio, en hop: daar is je opname ...
      Een nieuwe stroom leugens in dit dossier:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, van verslaggever Frank Hendrickx

Twist rond radarbeelden MH17 duurt voort

Rusland en Oekraïne moeten volgens experts over meer radarbeelden van de fatale MH17-vlucht beschikken dan nu bekend is. Veel nabestaanden willen dat die beelden boven water komen, maar volgens het Openbaar Ministerie is dat niet strikt noodzakelijk. Ook het kabinet stelt zich afwachtend op.    ...
    Op z'n minst drie Oerkaïense en één Russische civiele radar moeten beelden hebben gemaakt van de aanslag op de MH17, zo verklaarden meerdere specialisten gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daarnaast moeten er ook nog militaire radarsystemen aanwezig zijn geweest.
    Volgens Oekraïne waren alle radars defect, hoewel dat volgens radardeskundige Piet van Genderen van de TU Delft 'vreemd' is. ...


Red.:   Er is nauwelijk helderder gelogen, hier op aarde. Maar dit zijn ook rasechte fascisten en beulen, daar in Kiev.
  Rusland en Oekraïne zijn volgens internationale verdragen verplicht om de gegevens over te dragen, maar volgens het kabinet biedt het aanspannen van procedures tegen Moskou en Kiev bij de International Civil Avation Organisation (ICAO) geen garantie op succes. Bovendien kan de samenwerking met Rusland dan nog moeizamer worden.

Een nauwelijks minder heldere leugen vanuit Nederland: het bemoeilijken van de samenwerking met Rusland is iets dat tot nu toe met groot enthouisasme is beoefend, inclusief directe beschuldigingen van betrokkenheid. Zonder een enkel bewijs.
  Sommige nabestaanden leefden tot voor kort in de veronderstelling dat ook Amerika niet alle radargegevens heeft overgedragen, maar dat blijkt niet te kloppen. Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) als het OM beschikken over die gegevens, openbaarde het kabinet donderdag in een brief.

Amerika is gezworen vijand van Rusland. Niets maar ook helemaal niets dat er van die kant komt is te vertrouwen op wat dan ook. En voor alles dat "geheim" is, geldt dat in het kwadraat. Nog los van het feit dat die beelden sowieso van zeer veraf komen en dus vermoedelijk waardeloos zijn.
  Zowel de OVV als de onderzoekers van het OM zeggen daarmee over voldoende informatie te beschikken om conclusies te trekken over de aanslag op de MH17.

Voldoende voor het uiten van onsubstantieveerbare beschuldigingen. En bij het uiten van onsubstantieveerbare beschuldigingn zijn feiten natuurlijk uitermate onwelkom:
  Extra Russische en Oekraïense gegevens zouden niet strikt noodzakelijk zijn.

Wat een gore leugenaars.
    De kleinste aanleiding is voldoende voor weer een nieuwe oorlogsspeech:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2016, door Arnout Brouwers

Europa's dilemma: speler of speelbal

...ministers, politici, academici, en andere veiligheidsexperts ... tijdens hun jaarlijkse defensie-powwow, in München. ...
     Wat is 'München'? Er is natuurlijk het München van 1938, van de 'appeasement' van Hitler. ...


Red.:    "Jezelf een voorzet voor open doel geven" ...Die kende we nog niet expliciet als retorische truc. Want wat hiermee bedoeld wordt en volgt is natuurlijk: "Poetin is Hitler dus die moeten we ook niet appeasen":
  Waar Merkel vorig jaar de 'long game' tegen Poetin afkondigde, staan nu de sancties tegen Rusland alweer ter discussie.

Een bijzonder foute zaak, want ...:
  ... het Russische leger de Oekraïners nog een keer genadeloos in de pan had gehakt in het strategisch gelegen Debaltsevo. ...

...het Russische leger vecht al tegen ons. Waar we wat tegen moeten doen:
  ... door militair te durven ingrijpen waar Europeanen dat kúnnen ...

...en omdat te kunnen, moeten we ons huidige kunnen uitbreiden door het invoeren van:
  Een militaire en sociale dienstplicht voor mannen én vrouwen ...

Met natuurlijk...:
  .... Europa met zijn eerste gepantserde 'Conchita Wurst-brigade', gemaakt van dubbelgehard staal ...

...meer en nieuwe wapens, waarbij dat 'Conchita Wurst-brigade' ...
  Dertien jaar geleden was het de sluwe vos Rumsfeld die dit continent verdeelde in een 'oud' en een 'nieuw' Europa. Hij doelde daarmee op de 'oude' lidstaten van de NAVO en EU - en de nieuwe Centraal- en Oost-Europese lidstaten.

...erop slaat dat die niuewe brigades samengsteld zijn uit voornamelijk Centraal- en Oost-Europese troepen, zoals Hongaren en Roemenen ook al met de nazi's in Tweede Wereldoorlog vochten tegen  Rusland.
    Van groot belang is daarbij ook de wetenschap dat...:
  ... het anti-Europeanisme van de huidige links- én rechtspopulistische partijen die te hoop lopen tegen alles wat ons continent verbindt en veilig houdt ...
    ...ook in Nederland zijn er, net als in veel andere EU-landen, mensen en partijen opgekomen die het oude Europa willen laten zegevieren. 

... want dat is ...:
   ... Dát is weinig meer dan een recept voor zelfvernietiging. ...
    Ook Nederland is daarmee een frontlijnstaat geworden. Want het destructivisme heeft een prijs.

...en er zit dus niet anders op dan die krachten uit te schakelen en te vernietigen. Te beginnen met een agressieve propagandacampagne:
  Tussentitel:  Het is geen toeval dat populisten ondersteund worden vanuit Moskou

En omdat het gaat om ...:
   ... de Europese ordening ... maar ook Europese waarden als democratie, tolerantie en vrijheid

... zijn die nieuwe Europese brigades ook noodzakelijk om de interne bedreiging uit te schakelen. Met als algemeen motto, bekend uit betere tijden:
 
 
Liever atoomdood dan rood!

En dat die inzet noodzakelijk is, bleek onmiddellijk uit de hoeveelheid pro-Kremlintrollen en -spionnen die al in Nederland ondergedoken zit:
  karel_g_jong - zaterdag 13 februari 22:18
Wat een gebrek aan kritisch denkvermogen in dit artikel. Dit is een goed voorbeeld van de politiek van de angst. Het is oorlogstaal. En het heeft het niveau van een vier jarige die alleen instaat is om de ander van al het leed in de wereld te beschuidigen (omdat hij zich niet kan inleven wat het eigen vertoonde gedrag bewerktstelligt in het leven van de Ander - de zogenaamde 'theory of mind').

JPHR - zaterdag 13 februari 15:36
"Met op de achtergrond Amerika, een ordenende macht die niet zoveel meer ordent als zijn bondgenoten zouden wensen" Zou de auteur kunnen aangeven waar de US na 1945 als ordenende macht heeft opgetreden. Zo uit mijn hoofd misschien Japan na die twee atoombommen, maar de US was geen ordende macht in Vietnam Laos & Cambodja, niet in Chili, niet in Afghanistan, niet in Irak niet in Libië en zeker niet in Syrië waar het zelf die proxy war via Turkije initieerde. Dit even uit mijn hoofd zie: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States
#20th_century_wars

Rob_K - zaterdag 13 februari 15:27
Dus dit is wat Remarque bedoelt met kwaliteitsjournalistiek. De doorgedraaide waanzin van een complot denker. Vorige keer probeerde hij de lezer nog wijs te maken dat er in Syrië een bestand bestond, dat door de Russen niet zou zijn nagekomen. En was het niet Ross Douthat in de Volkskrant, die vond dat Merkel moest opkrassen? Dankzij kwaliteitsjournalisten als Brouwers, moeten politici zich steeds vaker verantwoorden voor uitspraken die zijn verdraaid of die ze zelfs niet eens hebben gedaan. Gooi die factsheets van de Navo nu eindelijk eens in de prullenbak.

Tenred - zaterdag 13 februari 14:54
En ja hoor, daar gaan we weer, het zoveelste stukje anti-Rusland propaganda. Wanneer gaat men nu eens inzien dat de VS alleen de belangen van de VS dienen? Constant bezig om -via verdeel en heers- te zorgen dat de rest van de wereld tegen elkaar wordt opgezet zodat de VS de machtigste speler zijn en overal de dienst uitmaken. Vrede en samenswerking in Europa, we waren na de val van de muur goed op weg, tot de VS (samen met de EU-opperhoofden) de Oekraine gebruikte om weer een wig te drijven in deze samenwerking. Alleen in Amerikaans belang.

Allemaal de bak in. De vrijheid van het vrije westen staat op het spel. Om te beginnen dus in Oekraïne.
    Het nieuwe ratje is een soort combinatie van Bert Lanting en Bert Wagendorp uitleg of detail : zit met zijn enkele hersencel en een rood hoofd als een razende te tikken op zijn toetsenboordje:
Tikkertje

Hier zijn laatste epistel:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2016, door Tom Vennink

Nergens geld voor, behalve het leger


Red.:   Ja echt ... Dit gaat niet over Amerika, veruit het meest oorlosgzuchtige land ter wereld uitleg of detail dat overal bombardeert en dat bereid is tot volledige armoe te vervallen als ze maar het machtigste leger hebben, de modernste luchtmacht en de machtigste vloot. Hoeveel uiterst kostbare vliegdekschepen heeft Amerika? Acht. De rest van de wereld: drie - Rusland, China en Frankrijk: ieder één.  Endie zijn ook nog eens half zo groot ...
     Zo gaat het razende tikkertje verder met het beschrijven van de Amerikaanse mentaliteit, maar in spiegelbeeld:
  De Russische defensieminister Sergej Sjojgoe bevindt zich in een bijzondere situatie: terwijl het hele land moet inbinden door de zwaarste economische crisis in jaren, blijven zijn geldpotjes vrijwel allemaal ongeschonden.

Zoals het gaat in Amerika.
  Net als de hevige gevechtsmissie in Syrië.

Zoals in Amerika het doet: hevige bombardementen op Vietnam, hevige bombardementen op Afghananistan, hevige bombardementen op Servië, hevige bombardementen op Irak (2x), hevige bombardementen op Libië (2x), hevige bombardementen op Syrië, enzovoort.
  De piloten van de Russische bommenwerpers scheren iedere dag dapper ...

De piloten van de Amerikaanse bommenwerpers en drones scheren iedere dag dapper ...
  Russen lijken er geen problemen mee te hebben dat er miljarden naar oorlogsvoering gaan ...

Amerikanen lijken er geen problemen mee te hebben dat er miljarden naar oorlogsvoering gaan.
  Op televisie is de Russische missie een militair meesterwerk. Wie de beelden gelooft, denkt dat er na ruim vier maanden en meer dan zevenduizend bombardementen nog geen enkele burgerdode gevallen is. Bijna elke bom raakt een terrorist.

Op televisie is de Amerikaanse missie een militair meesterwerk. Wie de beelden gelooft, denkt dat er na ruim vier jaar en meer dan zeventigduizend bombardementen nog geen enkele burgerdode gevallen is. Bijna elke bom raakt een terrorist.
  De felle westerse kritiek op de Russische missie bereikt het grootste deel van de bevolking niet.

De felle Russische kritiek op de Amerikaanse missie bereikt het grootste deel van de bevolking niet.
  De machtige staatskanalen berichten niet dat mensenrechtenorganisaties zich grote zorgen maken over het grote aantal burgerdoden door de Russische bommen. ... Naar een onafhankelijke zender zappen kan niet.

De volkomen gelijkgeschakelde Amerikaanse nieuwskanalen berichten niet dat de door de Amerikanen gebombardeerde bevolkingen zich grote zorgen maken over het grote aantal burgerdoden door de Amerikaanse bommen. Naar een onafhankelijke zender zappen kan niet.
  Een kwart van de Russen steunt de missie in Syrië om een andere reden: Rusland moet de regering-Assad beschermen tegen een complot van de Verenigde Staten om over de hele wereld revoluties te bewerkstelligen.

Dat er door Amerika opgestookte revoluties zijn geweest in Perzië, half Latijns-Amerika, Servië, Georgië, Libië, Oekranïe (2x), enzovoort zijn allemaal vuile leugens.
  Onder Poetin is het defensiebudget ... In 2015 ging 59 miljard euro naar defensie ...

In Amerika ging in 2015 463 miljard naar defensie.
  ... de grootste dreiging, als je de staatstv gelooft, komt van de oprukkende NAVO die tegenwoordig oefent in de Baltische staten, het vroegere Sovjetterritorium.

De grootste dreiging, als je de gelijkgeschakelde westerse tv gelooft, komt van de oprukkende Poetin die tegenwoordig oefent aan de grens van Rusland met Oekraïne, het vroegere Sovjetterritorium dat nu verkeert in het kamp van de NAVO.
     Kent u de term "persmuskiet" nog? Een ouderwetse aanduiding voor journalisten die het niet zo nauw nemen met hun berichtgeving. De activiteiten van Tom Vennink hebben deze redactie geïnspireerd tot het bedenken van de term "perskakkerlak". Het soort wezen waarvan je hoopt dat er een gelegenheid komt om ze onder een stevige schoenzool te verpletteren. Bij een revolutie of zoiets.
    En oh ja: hetzelfde geldt natuurlijk voor Lanting, Brouwers, Wagendorp, enzovoort.
    Het geschrijf van de Volkskrant-perskakkerlakken heeft natuurlijk wel effect op zwakkere geesten:


De Volkskrant, 17-02-2016, ingezonden brief van Willem van Haarlem, Amsterdam

Stem voor Oekraïne

Het valt mij op dat SP-bonzen als Van Bommel (+) en Kox bij verschillende gelegenheden in deze krant (Ten eerste, 1 februari, O&D, 15 februari) angstvallig om de hete brij heen draaien als het om het Oekraïne-referendum gaat. Voorstanders en tegenstanders geven natuurlijk hun eigen uitleg aan allerlei verdragsbepalingen, maar wat de argumenten van de SP betreft het volgende: het is simpelweg niet waar dat de Russisch sprekende helft van de Oekraïners tegen zou zijn.
    Bij de laatste verkiezingen stemde slechts 7 procent op anti-verdragspartijen, terwijl 7 procent in de bezette gebieden niet kon stemmen. Dat betekent dus dat minimaal 86 procent van de Oekraïners voor is, zoals de inzet was van die verkiezingen.
    Dat fiftyfifty-verhaal is Russische propaganda. Verder doet het er niet toe dat enkele Oost-Europese staten het verdrag beschouwen als een opstapje naar de EU, want het gaat erom hoe de hele EU het interpreteert, en dan blijkt dat daar geen sprake van is.
    Maar het belangrijkste, de hete brij, is dat de tegenstanders als nuttige en naïeve idioten van het Kremlin Poetin, een groot gevaar voor de wereldvrede en Europa in het bijzonder, in de kaart spelen. Zo wordt Oekraïne op een presenteerblaadje aan hem overgeleverd en staan de Russen in één keer duizend km dichterbij de grenzen van de EU dan nu.
    En het moet nog maar eens een keer gezegd worden, cru maar waar: de tegenstanders spuwen zo uiteindelijk op de graven van de MH17-slachtoffers.
    Blijkbaar is het de SP nog steeds niet gelukt om afscheid te nemen van haar leninistische wortels in hun houding tegenover het Kremlin. Mijn stem zijn ze in ieder geval voorgoed kwijt. En ik denk niet dat ik de enige ben.


Red.:   Ziet 'm al zitten schrijven aan z'n briefje ...:
Tikkertje

... met een paars aangelopen hoofd ...
    Kijk er eens ... De meest gematigde commentator bij de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2016, colum door Martin Sommer

Denkbeelden over Oekraïne

Lijstjes met voorbedrukte vragen en antwoorden helpen niet bij echte dilemma's.


...    Poetin is onze tegenstander en dat is een goede reden om ja te stemmen over dit verdrag met Oekraïne. ...


Red.:    Bommen erop.
    Overigens: de islam is natuurlijk op geen enkele manier ooit onze tegenstander.
    En van de andere kant van hetzelfde stuk papier:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2016, door Arnout Brouwers

'Obama miskent Russische trots'

'De Russen zitten veel meer dan vorig jaar achter het stuur in Syrië', vertelt politicoloog Ian Bremmer in München aan Arnout Brouwers. 'Ze voelen zich tekort gedaan en willen de Amerikanen in hun hemd zetten.'


Tussentitel:  De notie van een Tweede Koude Oorlog is heel aantrekkelijk voor Russische binnenlandse consumptie
...
De Russische premier Medvedev spreekt over een nieuwe Koude Oorlog. Wat betekent dat?
'De notie van een tweede Koude Oorlog is heel aantrekkelijk voor Russische binnenlandse consumptie. Het is nuttig voor Russische leiders om door ons als vijanden gezien te worden. We zijn nog ver verwijderd van toenadering. De Russen voelen zich zeer van ons vervreemd.    ...


Red.:     De Russen hebben ons beschuldigd van het voortdurende schenden van de mensrechten, van het neerschieten van MH17, van het bezetten van Oekraïne, van het bedreigen van Polen en de Baltische Staten, hebben vliegdekschepen naar de Amerikaanse kust gestuurd, en zijn zware economische sancties tegen het westen begonnen. Dus het is volkomen terecht om ze te beschuldigen van het starten van een Tweede Koude Oorlog.
    In wat dus gezien kan worden als een drieluik verscheen een paar dagen eerder ook nog een lang artikel op website. Een paar uittreksels:


Uit: Volkskrant.nl, 16-02-2016, door Joris Van Bladel is slavist en lid van de wetenschappelijke raad van het ministerie van Defensie van Oostenrijk

Het Westen heeft geen idee hoe met Rusland om te gaan

De toekomst is inktzwart als het Russische staatsbestel na Poetin zou instorten. Maar ook als Poetin aan de macht blijft, is het Westen de regie kwijt.


De strategie van Vladimir Poetin in Syrië wordt in een zopas verschenen artikel in De Morgen beschreven als een negentiende-eeuwse machtspolitiek. ...


Red.:  Brullen van de lach! Riposte: "De strategie van Uncle Sam in Vietnam, Latijns-Amerika, Cuba, Afghanistan, Kosovo, Irak (2x), Libië (2x) en Syrië wordt in een zopas verschenen artikel in De Morgen beschreven als als pure barmhartigheid zonder één enkele vorm van eigenbelang". 
    Hoe durven ze ....
    Maar ja, De Morgen is net zoiets als de Volkskrant ...Rabiaat politiek-correcte Koude Oorlogskrantjes.
   Of in de woorden van twee reageerders:
  Victor 23A - dinsdag 16 februari 16:57
Voor Rusland USA te lezen. Verder klopt alles, de drang naar wereldoverheersing, het onderwerpen van de kleine landen (zoals Nederland), overal ter wereld inrichten van militaire bases, landen die niet naar de USA pijpen dansen bedreigen met militaire acties (zoals NK). De competitie tussen de grote landen. Het monopolie in de financiële wereld enz. enz. Wie stopt de USA? Rusland China? hopelijk beiden zonder kernoorlog a.u.b.

WTJGM - dinsdag 16 februari 16:29
Gaat dit artikel nou over Moskou, Washington of Brussel? ik kan namelijk geen verschillen ontdekken, vandaar. Maar wat ik wel weet is dat Poetin een ruime meerderheid van de bevolking achter zich mag weten (hoe zat dat ook weer met Brussel?), en hij v.w.b. imperialisme met landlengtes verschil wordt verslagen door Amerika. Tenslotte: een Brussel dat niet in staat is tot enig beleid zal altijd de regie kwijt zijn, want kruiwagenkikkers laten zich niet temmen. Tevens prima reden om weer snel naar de soevereine staten van voorheen terug te keren.

Maar de pedant schrijfmeneer is bijzonder ingenomen met zijn hersenproducten:
  Hoewel een metafoor is er weinig af te dingen op deze voorstelling van zaken. De vraag is echter waarom deze observatie zoveel ophef maakt. Er is namelijk niets nieuws onder de zon.
    Reeds in mijn proefschrift (2004) wordt de negentiende-eeuwse militaire cultuur van Rusland in contrast geplaatst met de postheroïsche militaire organisatie in het Westen.

Inderdaad, het o zo virulente Russische imperialisme is al heel oud. Waartoe dit leidt hebben we gezien in 1812 met de inval in Frankrijk, in 1852 met de inval in Engeland, en in 1941 met de inval in Duitsland.
    Nee, de geschiedenis leert dat het westen op zijn uiterste hoede moet zijn met dat imperialistische Rusland, dat tenslotte sinds 1945 is opgerukt van de Dnjepr in Oekraïne naar de Oder-Neisse in 2016 ...
   Op dezelfde dag is in de enigzins literair vormgegeven aforismen-rubriek In het kort   het volgende genoteerd:
  Aanhangers van de ideologieën van Judaïsme, islam, neoliberalisme, politieke-correctheid, en de Koude Oorlog gedragen zich ten opzichte van hun tegenstanders als psychopaten.

Of in termen geïntroduceerd in deze verzameling: hier is sprake van zware kakkerlakkigheid.
    Kan bijvoorbeeld iemand op dat kakkerlakje Vennink gaan staan ... ?
     Na het weekeinde nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2016, column door René Cuperus, cultuurhistoricus

Merkel kan wel wat hulp gebruiken

...    Merkel is ook centrale spil in het Russisch-Europees conflict rondom Oekraïne. Wat haar daar hoofdbrekens en oogwallen bezorgt, is niet alleen het oorlogszuchtige gedrag van Poetin ...


Red.:   Hier een voorbeeld van oorlogszuchtig gedrag, van lieden die oorlog willen tegen Poetin:

Verhofstadt en Van Baalen roepen fascisten in Kiev op tot oorlog tegen Rusland.
     En daar is Bellingcat weer - de website die dode Russische kosmonauten opspoort uitleg of detail . De Volkskrant wijdt er weer twee volle pagina's aan:

Deze redactie heeft er geen eigen woorden aan te besteden. Een enkel beeld zou moeten volstaan:

 En een enkele link:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 24-02-2016

Atlantic Council

This article is about the US think tank. For the NATO body, see North Atlantic Council.

The Atlantic Council is a think tank in the field of international affairs. Founded in 1961, the Council provides a forum for international political, business, and intellectual leaders. It manages ten regional centers and functional programs related to international security and global economic prosperity. It is headquartered in Washington, D.C.

History
The Atlantic Council was founded with a mission to encourage the continuation of cooperation between North America and Europe that began after World War II. ...
    In February 2009, James L. Jones, then-chairman of the Atlantic Council, stepped down in order to serve as President Obama's new National Security Advisor and was succeeded by Senator Chuck Hagel. In addition, other Council members also left to serve the administration: Susan Rice as ambassador to the UN, Richard Holbrooke as the Special Representative to Afghanistan and Pakistan, ... Four years later, Hagel stepped down to serve as US Secretary of Defense. Gen. Brent Scowcroft served as interim chairman of the organization's Board of Directors until January 2014 ...
    The Atlantic Council has influential supporters, with former NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen calling the Council a "pre-eminent think tank" with a "longstanding reputation", and former U.S. Senator Richard Lugar (R-IN) noting that the Council is "held in high esteem within the Atlantic community". ...


Red.:   Afgekort: de Atlantic Council is een club van de ergste Koude Oorlogshavikken.
    Oké, voor volligheid nog twee meer neutrale waarnemers (volledige artikelen want cruciaal bewijs in een cruciale zaak). Als eerste RTL-journalist Jeroen Akkermans:


rtlnieuws.nl, 24-02-2016, door Jeroen Akkermans uitleg of detail

Daders MH17 volgens Bellingcat: 3x2=1+1

Als je niets of niemand meer gelooft over MH17, stop dan met lezen. Maar je leest waarschijnlijk toch door, want het gaat hier om de onderste steen van MH17.

Tussentitel:  Bellingcat was vrij snel al zeker van zijn zaak. Het joeg na de aanslag op één BUK-transport, met vooral journalisten uit het westen juichend langs de kant.
De burgerjournalisten van Bellingcat groeiden uit tot MH17-agendasetters van de gevestigde (westerse) media. De gaten in de theorie namen we voor lief.
De burgerjournalisten maken de president van Rusland als opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten eindverantwoordelijk.
Bellingcat lijkt alleen te zoeken naar een deel van de waarheid, waarmee de hele zoektocht op de tocht komt te staan.


Over een paar maanden hoopt het Joint Investigation Team (JIT) de daders aan te wijzen. Bellingcat daarentegen houdt het er al lang op dat de schuldigen in Rusland bij de 53ste Luchtafweergeschutbrigade van Koersk gezocht moeten worden. Het claimt het gezicht, de naam en de toenaam van verdachte hoge en lage militairen te kennen.

Bellingcat
​Het platform van burgerjournalisten moet het hebben van online video- en foto-onderzoek. Dat is een schier onuitputtelijke, maar ook verraderlijke bron. Er kan flink gerotzooid zijn met het materiaal. Bellingcat stoelt de verdenking van verdachten uit Rusland met name op vier cruciale foto's en drie video's van een Russisch BUK-transport (inmiddels beter bekend als 3x2, de aanduiding op het verdachte BUK-voertuig) aan de frontlinies.

Bellingcat spoort in het rapport mogelijke verdachte militairen van de rakettenbrigade op en brengt de commandostructuur van het eerste, tweede en derde Bataljon overzichtelijk in kaart. Maar pas op! 'It should be noted that there is no direct evidence that any of these soldiers were involved in the downing of MH17', aldus het rapport. Dat wringt.

Bellingcat was vrij snel al zeker van zijn zaak. Het joeg na de aanslag op één BUK-transport, met vooral journalisten uit het westen juichend langs de kant. Maar je wilt gaandeweg ook onderbouwing voor de gerede verdenking tegen Rusland. Uitsluitsel had meteen verstrekt kunnen worden door Oekraïne, Rusland of Amerika.

Maar nee, de oorlogspartijen weigerden primaire radardata te leveren en onze Amerikaanse Big Brother kneep in tweede instantie plots een oogje dicht. Dat doen partijen alleen als ze belang bij geveeg onder de mat hebben. Weg transparantie. De waarheid krijgt het benauwd van het gesluip van staten. Je vraagt je af of het JIT opgewassen is tegen de macht en het spel van internationale overheidsinstanties.

MH17 zou mijn dagtaak moeten zijn zolang de waarheid zoek is. Maar mijn journalistieke agenda is alweer volgelopen met de waan van de dag. Leg dat maar eens uit in relatie tot een onopgehelderde moordpartij waarbij bijna 300 mensen, waaronder bijna 200 Nederlanders, uit de lucht zijn geschoten. En ik maar druk doen. Gisteren carnavalsvierders, vandaag brandstichters en morgen asielzoekers. Je kunt het publiek niet kwalijk nemen dat ze een voorschot proberen te nemen op de waarheid. Noem het engagement.

Dus welkom burgerjournalistiek. Het is immers om moedeloos van te worden dat forensisch onderzoek pas kon beginnen vijf maanden na de crash in een oorlogsgebied en het antwoord op de schuldvraag mede daarom nog steeds uitblijft. Waarheid is in tegenstelling tot de leugen taai. Tijd werkt dus in het voordeel, maar juist op de lange baan loert de onverschilligheid. Over tot de orde van de dag.

Bellingcat brengt MH17 even terug op de publieke en journalistieke agenda. Een burgerjournalistenplatform mag publiceren wat en wanneer dat maar wil, mag partijdig bij het leven zijn en onderzoek doen volgens, zoals het zelf zegt: het 'plausible-hypothesis principe'. Dus volgens het principe van: laten we aannemen 1 + 1 = 2. Prima, maar de vrijblijvendheid is meteen het probleem van het burgerengagement. Je kunt er alle kanten mee op.

Bellingcat schotelde ons al snel na de aanslag de sporen van een verdacht BUK-transport voor, terwijl geen enkele schakel in de keten van het BUK-transport boven alle twijfel is verheven. Toch zijn er aanvankelijk weinig vragen bij gesteld. De burgerjournalisten van Bellingcat groeiden uit tot MH17-agendasetters van de gevestigde (westerse) media. De gaten in de theorie namen we voor lief.

Neem de foto van Paris Match in Donetsk:Het koningsstuk in de optelsom van Bellingcat – ook het JIT maakt er gebruik van in de video-oproep voor getuigen – verklapt geen publieke EXIFdata, waarmee de identiteit van een foto is vast te pinnen. Zonder EXIF kan er met schaduwen op een voertuig of het tijdstip van de foto gerommeld worden. Met andere cruciale foto´s van het transport is het niet anders: een journalist moet er twijfels bij hebben. Elke foto kan echt zijn, maar het hoeft niet. Het bewijs loopt zo als zand door de vingers.

Likely
In dit stadium zijn die vraagtekens van groot belang want we hebben nog geen hard bewijs tegen verdachten gezien. Als één of meerdere foto's en/of video's van het BUK-transport in Oekraïne of op weg daarnaartoe wegens manipulatie geschrapt moeten worden, komt een analyse van de sociale media van een raketbrigade nog meer op losse schroeven te staan. Hoe de verdachte BUK in Oekraïne beland zou zijn? Niemand die het zegt. Wat moet je dan met zo'n rapport?

De foto's van militairen uit de verdachte raketbrigade vertonen hetzelfde euvel als de BUK-transportbeelden. Bellingcat is niet zeker van zijn zaak en kan dat ook niet zijn. Liefst 119 keer neemt schrijver Daniel Romein, naar verluidt een Nederlandse IT-expert, zijn toevlucht tot een beproefd lapmiddel: '(un-)likely'. 'They likely all belong to the same unit'. 'Anton likely moved to the 2nd Batallion later'. 'If the crew of the Buk that downed MH17 came from Russia, they very likely were transported together with Buk 3x2 in the 23-25 June 2014 Buk convoy and were most likely soldiers of the 2nd Battalion'. Dat voorbehoud hapert steeds hinderlijker, zeker waar tegelijk wel met de beschuldigende vinger gewezen wordt.

Bellingcat neemt de identiteit van verdachte soldaat Anton nog wel in bescherming tegen het grote publiek, maar Vladimir moet eraan geloven. De burgerjournalisten maken de president van Rusland als opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten eindverantwoordelijk. Zo'n foto van een verdacht staatshoofd glimt in elk rapport.

Maar hoe zit het met de verdachten aan Oekraïense kant? Als ik optel wat Oekraïne nalaat om de daders van de moord op honderden mensen op te sporen, kan ik ook aannemen dat Oekraïne iets te verbergen heeft. Kiev heeft geen primaire radardata ter beschikking gesteld. Tal van getuigen zeggen dat ze een zilverkleurig jachtvliegtuig in de lucht hebben gezien rond het tijdstip van de crash. Nemen we even aan dat de jager niet heeft geschoten, dan nog zou het van medeplichtigheid beschuldigd kunnen worden. Het zou veel geheimzinnigheid van Oekraïne en bondgenoot Amerika kunnen verklaren, neem ik aan.

Als Bellingcat zo diep kan graven in de Vkontakte van een Russische kazerne in Koersk, waarom dan niet ook op bijvoorbeeld het sociale-mediagebruik gedoken van de Oekraïense luchtmachtbasis in Dnjepropetrovsk?

Maar Bellingcat heeft zich tot dusverre niet aan Oekraïense kant gewaagd, wat de geloofwaardigheid van de burgerjournalisten niet ten goede komt. Het lijkt alleen te zoeken naar een deel van de waarheid, waarmee de hele zoektocht op de tocht komt te staan. En dan te bedenken dat oorlogspartij Oekraïne als lid van het JIT achter de schermen over de schouders van de onderzoekers mag meekijken. Dat schuurt het rechtsgevoel.

Tribunaal
Tot de publicatie van het rapport van het JIT zullen we moeten gissen naar de waarde van het laatste Bellingcat-rapport. Maar ik gooi het nog niet weg. Stel dat het JIT met harde bewijzen komt dat de BUK is afgeschoten door een eenheid van de rakettenbrigade uit Koersk wordt dit rapport ineens van belang voor een mogelijk tribunaal. Want dan krijgt de rechter de identiteit van mogelijke verdachten op een presenteerblaadje aangereikt, wat de kans op vervolging aanmerkelijk zou vergroten.

We zitten nog midden in de strijd om de toedracht rond MH17 en ik heb geleerd dat de waarheid het eerste slachtoffer is van elke oorlog. Ik ben dus op mijn hoede. MH17: eind goed, nooit goed.


Red.:   Zo, dat is al een hele Zuidpool aan ijs op het vuur van Bellingcat, de Volkskrant, de NAVO, en Dr. Strangelove. Nog een nakomertje:


geenstijl.nl, 24-02-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Bellingcat: 'Deze Russen zijn betrokken bij MH17'

Typisch: Bellingcat publiceert vandaag een nieuw rapport waarin het online onderzoeksbureau de MH17 schuldvinger wijst naar leden van het Tweede Bataljon van de 53ste Russische Luchtafweerraketbrigade en hun hogere bazen, en meteen beweert de site te worden ge-DDoSt. Het kan ook gewoon druk zijn, want Bellingcat is de enige die na anderhalf jaar conclusies durft te trekken waar het Joint Investigation Team onder leiding van Nederland nog niet aan toe is. Volgens het rapport van NAVO-medewerker Eliot Higgins ligt de verantwoordelijkheid voor het downen van MH17 bij de Russische minister van Defensie Sjojgoe en bij president Poetin. "Zij leverden het wapen, dat waarschijnlijk werd bediend door het Russische leger, waarmee vlucht MH17 werd neergehaald", staat in het rapport, maar men wist niet te achterhalen wie er fysiek op de launch button heeft gedrukt. Er is dus door Bellingcat een legereenheid opgespoord, er zijn twintig namen van betrokkenen bekend en Poetin en zijn MinDef zijn volgens Bellingcat eindverantwoordelijk. Nu alleen de échte smoking gun nog: Als Kiev, Moskou en Washington nou eens over de brug komen met de primaire radarbeelden waar Den Haag & Openbaar Ministerie geen behoefte aan zeggen te hebben, dan hoeven we niet met z'n allen uit arren moede onze hoop te vestigen op online onderzoeksbureaus die hun bewijzen verzamelen door social media af te speuren naar soldatenplaatjes om het who-is-who plakboek van een internationaal strafrechtelijk onderzoek mee te vullen, volgens een "plausible-hypothesis principe" waar je volgens Jeroen Akkermans (RTL) "alle kanten mee op kunt". Maar als je op internet zegt dat er chemicaliën in vliegtuig-strepen zit, word je uitgelachen…


Red.:   Een onderzoeksteam dat een overduidelijk belangrijk bewijsstuk niet wil hebben ... Dan is er maar één enkele conclusie: dit onderzoek is corrupt tot op het bot. En de echte dader ...? Probeer eens degene die het hardste liegt - met op afstand de grootste kanshebber: Oekraïne, dat drie radars in de buurt had en beweert dat ze allemaal in onderhoud waren ... (Serieus!).
    Overigens: de Volkskrant heeft niets anders dan laatdunkende tot cynische woorden over voor het internet uitleg of detail . Nu ineens niet. Wat zegt dat over de Volkskrant ...?
    Terug naar de doping. Men heeft daarin een prachtig plannetj in elkaar gedraaid, en succesvol uitgevoerd. Bij het rondspeuren naar bewijzen voor Russische doping, kwam men een aldaar bij iedere apotheek verkijgbaar middeltje, Mildronat, tegen, niveau vitaminepreparaat, waarvan de bijsluiter, al dan niet correct, vermelde dat het ook helpt bij herstel na zware inspanningen. Effect onbewezen. Hoogstwaarschijnlijk dus niet, want anders was het allang verspreid over de hele wereld. Maar dat was het niet - het was "Russisch". En dit werd het plannetje: we geven het middeltje een duistere naar doping ruikende naam, we zetten het op een onverwacht moment min of meer stiekem op de dopinglijst, en gaan dan Russische atleten testen. Succes gegarandeerd, niemand zal er ooit vraagtekens bij zetten: die Russen zijn allemaal dopingslikkers. Kijk maar de resultaten: ze winnen altijd alles van die nooit-doping gebruikende westerse atlete die nooit iets winnen omdat ze altijd verliezen van al die dopingslikkende Russische atleten. En dat zetten we dan triomfantelijk in krant eerst op de website:


Uit: Volkskrant.nl, 08-03-2016, door Tom Vennink

Verboden middel meldonium aangetroffen bij atleten in drie Russische sportens

De Russische schaatser Pavel Koelizjnikov en volleyballer Alexander Markin zouden positief hebben getest op doping, zo werd dinsdag bekend. Het zou in beide gevallen gaan om het medicijn meldonium, waar de Russische tennisster Maria Sjarapova tijdens de Australian Open in januari ook positief op testte.


Red
.:
   Eentje uit een eindeloze stroom soortgelijke berichten, gepaard gaande met het bijpassende gehuil:

  Tussentitel: Als dit allemaal waar is, dan heeft hij me zoveel afgepakt de afgelopen periode - De Nederlandse schaatser Kjeld Nuis over Koelizjnikov

Dit alles natuurlijk ook uitgebreid op de televisie. Maar, zoals gezegd: consequent liegen is heel moeilijk, vooral op langere termijn:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2016, van corresponent Tom Vennink

Meldonium haal je in Moskou gewoon bij de apotheek

Meldonium: het is een goede naam voor het middeltje ...


Red:   Inderdaad: het is een goede naam. Als het deel uitmaakt van een zwartmaak-plannetje. Maar bij dit artikel stond, schijnbaar onvoorzichtig maar het stond al overal op het internet, een afbeelding van het middel:

Hé, dat is toch ineens níet de goede naam. En dit ook niet:


Uit: Volkskrant.nl, 12-03-2016, door Tom Vennink

Apotheker Nigel verkoopt meldonium bijna dagelijks

...    Ze verkopen al twintig jaar meldonium, of Mildrate zoals het ook wel bekendstaat in Rusland. ...


Red.:   Je hoeft geen Russisch te kennen maar alleen cyrillische tekens te kunnen ontcijferen om te weten te komen hoe "Meldonium" wel heet: "Mildronat" of meer fonetisch: "Mieldronat" (en: "40 kapsules van 250 mg").
    Maar om het foutieve beeld te benadrukken, had men in de krantversie de titel van het tweede artikel nog licht aangepast:

  Dopingmiddel Meldonium haal je in Moskou gewoon bij de apotheek

Oftewel: hier wordt weer op psychopatisch niveau gelogen ("liegen alsof het gedrukt staat"). Een spijkerhard bewijs dat de hele actie een vooropgezet plan was.
    Wat een gigantische smeerlapperij.
     Even aandacht voor een ouwe getrouwe, die hier nog zelden figureert omdat de nieuwe lichting zoveel "beter" uit zijn woorden komt:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2016, colum door Paul Brill

Weer laat iedereen zich door Poetin verrassen

...   Was de militaire interventie in Syrië vorig jaar een eersteklas coup de théâtre, even verrassend was deze week de aankondiging dat de Russische troepen, of althans een groot deel ervan, weer vertrekken. Hun missie is namelijk voltooid, aldus Poetin.
   Daarop valt weinig af te dingen. Alle doelen zijn bereikt. ...En passant heeft Poetin ook nog eens de druk op Turkije en de EU kunnen opvoeren door met genadeloze bombardementen ...


Red.:   Ja ja, die Amerikaanse bombardementen (en van hun hulpjes) zijn uitsluitend en alleen genadevolle bombardementen.
    Hetgeen terugdenken aan deze:


Uit: De Volkskrant, 16-03-2016, hoofredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Poetin en Syrië

President Vladimir Poetin verraste met zijn aankondiging dat hij de meeste jachtvliegtuigen zal terugtrekken uit Syrië ...
    ... Het officiële doel van de interventie - het verslaan van 'de terroristen' - is allerminst bereikt. En de brute bombardementen ...


Red.:    Ja ja, die Amerikaanse bombardementen (en van hun hulpjes) zijn uitsluitend en alleen zachtmoedige bombardementen.
    Het Oekraïne-referendum komt er over een kleine week aan, en dus tijd om ook de slachtoffers van MH17 in te zin. Ingehuurd is iemand met de geur van deskundige:


Uit: De Volkskrant, 01-04-2016, door Ton Zwaan, emeritus-hoofddocent Genocidestudies UvA/NIOD

Genoegdoening MH17 is ijdele hoop

Bestraffing van de verantwoordelijken voor het neerschieten van de MH17 is niet te verwachten.

Tussentitel: Voor alle oprecht betrokken Russen uit het gebied past een woord van waardering


Red.:   Flauw hoor, van deze redactie, om meteen die tussentitel erbij te plakken. Het is namelijk een alom bekend feit dat degene die de slachtoffers geborgen hebben en eer aan hebben betoond, de burgers van Oost-Oekraïne waren - met name ook beroepshulpverleners als brandweerlieden en dergelijke die onder andere een koeltrein hebben geregeld voor de stoffelijke resten. Oekraïeners. Geen Russen. Meneer Zwaan is al helemaal "af".
    Maar het is ook zo leuk en instructief om de rest van zijn leugens en retorica te ontleden. Aan de slag.
  Op 17 juli 2014 is boven het oosten van Oekraïne vlucht MH17 van Malaysia Airlines met een Buk-luchtdoelraket vanaf de grond neergeschoten. In menselijk opzicht was het een grote ramp: alle 298 inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, zijn daarbij omgekomen. ...

Gevolgd door twee lange alineas over leed. Gevolgd door:
  De door het Russische regime aangestuurde geheim agent en militair avonturier Igor Girkin (Strelkov), eerder actief bij de Russische annexatie van de Krim en op dat moment de hoogste militair van de 'Volksrepubliek Donetsk', meldde na het neerhalen triomfantelijk op Facebook dat een militair transportvliegtuig van Oekraïne - een Antonov 26 - met succes uit de lucht was geschoten.

Zeggen de fascistische West-Oekraïeners uit Kiev, de enigen die belang hebben bij dat neerschieten, en van wie de drie radars in de buurt er geen eentje aanstond, "wegens onderhoud". De afluisterapparaten waren, volgens eigen zeggen, dus niet in onderhoud. Wel vreemd, want kort ervoor moeten ze dat wel geweest zijn, anders hadden ze al alles van die plannen van die Strelkov vernomen.
    Gevolgd door nog meer feiten:
  De Russische militaire bemanning van het mobiele Buk-grondluchtraketsysteem dat de fatale raket heeft afgevuurd ...
    ... De mobiele installatie die de raket afvuurde, werd onmiddellijk teruggehaald naar Rusland. Een paar weken later werden Strelkov en Borodaj 'teruggeroepen naar Moskou' ...

En uiteindelijk het definitieve bewijs:
  Resteert het laatste bedrijf: de strafrechtelijke kant. Dankzij het intensieve speurwerk van het onafhankelijke onderzoeksnetwerk Bellingcat is al veel ... boven water ...

Brullen van de lach!
    Gevolgd door nog meer levenszekerheden (de retorische vraagtekens hebben we hier natuurlijk weggelaten):
  ... Russische officieren hebben de inzet van de Buk-eenheid in oostelijk Oekraïne goedgekeurd ... bevelen van de centrale Russische legerleiding ... bemoeienis van het Russische ministerie van Defensie ... overleg met collega's en de president ...

En dat is zo, want:
  ... over de Russische annexatie van de Krim is inmiddels genoegzaam bekend dat die heeft plaatsgevonden door een zorgvuldig geplande en van hogerhand nauwlettend geregisseerde militaire en politieke actie.

En omdat de "inname" van de De Krim volkomen gepland was (iets van groot belang voor Rusland), is het neerschieten van MH17 (iets tegen alle belang van Rusland) dat ook (denk nog even aan dat afluisteren van Strelkov: die afluisterapparaten stonden dus inderdaad niet aan):
  Er is geen reden aan te nemen dat het in oostelijk Oekraïne in dit geval anders is gegaan.

Serieus. Het staat er echt.
   Gevolgd door nog wat levenszekerheden:
  Rusland is geen democratie en geen rechtsstaat en het huidige regime zal de campagne van ontkenning en desinformatie voortzetten ...Rusland levert ook geen onderdanen uit. ...

Volgende optreden in de Volkskrant: een show van Peppi en Kokki.
    En dat volgende optreden bleek nog in hetzelfde katern te staan. een interview met een diplomaat van het grijstempelige aristocretensoort, wiens intellectuele bagage nauwelijk rijker gevuld is dan die van de de heer Zwaan:


Uit: De Volkskrant, 01-04-2016, door Fokke Obbema en Jeroen Visser

Interview | Pierre Vimont, oud-baas diplomatieke dienst EU

'We hebben ons niet genoeg verplaatst in Poetin'

Topdiplomaat Pierre Vimont onderhandelde intensief over het associatieverdrag met Oekraïne. In aanloop naar het referendum geeft hij een bijzonder inkijkje.

Vraag in Brussel wie het meeste verstand heeft van het associatieverdrag met Oekraïne en alle vingers wijzen naar hem: de 66-jarige Fransman Pierre Vimont. ...
    'We gingen in 2008 onderhandelen over het associatieverdrag zonder dat we de geopolitieke aspecten ervan goed begrepen. Met enige aarzeling had Rusland in de jaren negentig geaccepteerd dat voormalige Oostbloklanden als Polen in de EU-sfeer terecht waren gekomen. Maar Oekraïne is voor hen een ander verhaal. De cultuur is veel meer verweven met die van Rusland en het land heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Bovendien ligt het in het hart van botsende invloedssferen. Dat Poetin vindt dat Rusland invloed moet uitoefenen in Oekraïne, hebben we destijds onvoldoende onderkend.'    ...


Red.:   Enige realiteitszin, zou je zeggen. maar even vederop:

  Bent u het dan ook eens met de tegenstanders van dit verdrag die het als een provocatie van Rusland zien?
'Nou, ik ben bereid kritisch te zijn over de EU, maar we moeten ook eerlijk zijn over de rol van Rusland. Dat land heeft met de annexatie van de Krim tal van internationale conventies geschonden, niet in het minst de afspraken over de onafhankelijkheid van Oekraïne, inclusief de Krim. Die had Rusland zelf eerder erkend. Ook de Russische bemoeienis met het oosten van Oekraïne kan niet door de beugel.'

Brullen van de lach! En ook "af". Die Russische reacties kwamen ná de westerse provocaties en het westerse oprukken. En ook weer de leugens: De Krim hoorde altijd al bij Rusland, en het zijn de Oost-Oekraïeners zlef die niet geregeerd willen worden door Bandera-fascisten en Joodse oligarchen.
    Nog wat Koude Oorlogwaarheid. Van een dag later, maar stevig verborgen:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2016, door Tom Vennink

Maidan mayday

Europa en Nederland komen er niet best vanaf in Pieter Waterdrinkers meeslepende roman 'Poubelle', over de afgelopen jaren in Oekraïne. De Rusland-chroniqueur licht toe in boekdecor Kiev.

... Maar Pieter Waterdrinker (54), chroniqueur van het moderne Rusland en correspondent voor De Telegraaf en Vrij Nederland, leeft al meer dan twintig jaar in een andere wereld. En dat maakt zijn tiende boek zo interessant.
    Poubelle gaat voor een groot deel over Nederland, maar kan alleen vanuit het buitenland geschreven zijn. Het is een gedurfde roman die Nederlanders een spiegel voorhoudt. Poubelle behoort tot een genre dat in de Nederlandse literatuur nauwelijks nog bestaat: fictie die zich afspeelt te midden van een belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis.
    Het decor voor het meeslepende fictieverhaal is het Europa dat afstevent op de ramp met de MH17. Een gefrustreerde schrijver met huwelijksproblemen trekt vrijend en drinkend door Zuid-Frankrijk, de Russische kunstwereld, de Amsterdamse grachtengordel en belandt als europarlementariër op het podium bij de Maidanrevolutie in Kiev, waar hij de demonstranten belooft dat Oekraïne kan rekenen op een toekomst in Europa. Net zoals de europarlementariërs Guy Verhofstadt en Hans van Baalen in 2014 de betogers in Kiev aanmoedigden.
    Met het verschil dat je in het boek meekijkt in het hoofd van de politicus die Oekraïne gouden bergen belooft. In het hoofd klinkt het: die beloften kunnen we als Europa nooit waarmaken, dit is je reinste volksverlakkerij. Zijn we door het geven van die valse hoop niet medeaanstichters geworden van de oorlog in Oost-Oekraïne? En hadden we die oorlog voorkomen, dan was de MH17 ook niet ...
    Het Premier Palace Hotel is het duurste hotel van Kiev. ...
    In het Premier Palace Hotel vond Waterdrinker een belangrijke bouwsteen voor zijn roman. 'Tijdens Maidan zat het hier vol ingevlogen Amerikanen en Europeanen', zegt Waterdrinker bij een americano in de donkerbruine bar van het hotel. 'Hier werd misschien wel meer beslist dan tussen de demonstranten op het plein.' Dit zijn de hotels waar politici neerstreken om het Oekraïense volk toe te spreken. Zoals Guy Verhofstadt en europarlementariër Wessel Stols uit Poubelle.    ...


Red.:   Mogelijkerwijs werd ook daar het besluit genomen om de overeekomst met Janoekowitsj te torpederen door honderd van de eigen mensen dood te schieten en schuld in de schoenen van de regering te schuiven ...
    Het Oekraïne-referendum is dik verloren door de elite, en de Volkskrant lucht de stinkendste delen van haar onderbuik:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2016, door Eddy Szirmai, hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Universiteit Maastricht.

Donkere dag in de Nederlandse politiek

Nederlanders konden bij het Oekraïne-referendum kiezen tussen 'goed' en 'fout'. Ze kozen fout.

Met een tweederde meerderheid hebben de deelnemers aan het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op 6 april 'nee' gestemd. ...
    Laten we de feiten nog eens op een rijtje zetten. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 ...


Red.:   Waarna het voor ongeveer tweederde van het artikel gaat om een uitgebreid "Poetin is Hitler". En dus:

  Daarom verdienen de gangmakers van het referendum geen felicitaties, maar minachting.

Gevolgd door die andere traditional:
  Thierry Baudets radicaal anti-Europese opvattingen zijn doortrokken van het kleinburgerlijk spruitjesnationalisme en lokaalpatriottisme ...
    Het bontst maakt Arjan van Dixhoorn het. ...

De persoonlijke beledigingen.
    Gevolgd door nog een kleine ... :
  Een verstandige regering zal ... de uitkomst ... naast zich neer moeten leggen.

... "Wij zijn verstandig" naast het eerdere "Wij zijn goed". En oh ja:
  Arjan van Dixhoorn ... Dit is waar stompzinnigheid overgaat in kwaadaardigheid.

"Jullie zijn kwaadaardig".
    Voor een nog wat minder geacheveerde versie hiervan, zie Peter "Psycho" Middendorp uitleg of detail .
    Er was even wat afleiding door onbelangrijke zaken als bomaanslagen door moslims en dat referendum, maar zodra die stof weer grietnedels is neergedaald, gaat het over tot de orde van de dag: het inhalen van moslim-immigraten en de strijd tegen hetRijk van het Kwaad:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2016, door Arie Elshout

Interview | Alexander Vershbow

'Paraat tegen de groene mannetjes'

De afschrikking moet worden aangepast aan de 21ste eeuw, aan de sluwheid van Poetins Rusland, betoogt de tweede man bij de NAVO.

Wat baart u de meeste zorgen als het om Europa gaat? Alexander Vershbow, tweede man van de NAVO, verrast met zijn antwoord. Hij noemt niet meteen de dreiging van Rusland of 'Islamitische Staat' (IS), maar wijst naar de Europeanen zelf. Ze dreigen steeds meer verdeeld te raken....


Red.:   Terecht, terecht: als je wilt optrekken tegen de bolsjewieken, moet eerst voor eenheid in eigen huis zorgen. Dat wist Hitelr ook al.

  Ooit symboliseerde de 'Russische beer' de dreiging uit het oosten, met vijftig divisies geposteerd pal op de grens met het Westen. Maar de beer heeft plaatsgemaakt voor de 'Little Green Men', de groene mannetjes.
    Deze Russische militairen zonder insignes zijn officieel geen Russische militairen. Als zij andermans land inpikken zijn zij 'beschermers' van de Russische minderheid en geen agressors. ... Zo ging het in 2014 toen de Russen De Krim afpakten van Oekraïne, zo kan het weer gaan in een Baltische staat.

De bekende leugens: De Krim was altijd Russisch en ingepikt door de Oekraïeners, en als Rusland land had willen  veroveren, dan hadden de dat makkelijk kunnen doen met Georgië toen dat Zuid-Ossetië binnenviel.

  Rusland verraste op De Krim iedereen. Kan de NAVO voorkomen dat zoiets gebeurt in een Baltische lidstaat, met een optreden van de 'groene mannetjes'?

Een leugen van de Volkskrant: op De Krim kon Rusland niet verrassen, want ze waren er al. Een grote marinebasis en alle soorten troepen die daar bij horen.

  Aan het echte front hebben de Russen niet alleen meer hun tanks en raketten maar passen ze ook nieuwe, schimmiger strijdmiddelen toe om landen te ontwrichten en te intimideren. 'Hybride' oorlogvoering heet het. Oorlog voeren met een mistmachine.
    Of met speldenprikken en plaagstoten. Vorige week hinderde een Russische straaljager een Amerikaans verkenningsvliegtuig boven de Oostzee. Twee Russische gevechtsvliegtuigen voerden schijnaanvallen uit op een Amerikaans oorlogsschip. Desondanks is er vandaag weer een bijeenkomst van de NAVO-Rusland-raad. Voor het eerst sinds de crisis van 2014.

Brullen van de lach: Amerika deelde provocerende stoten uit door oorlogsbodems en miltiaire vliegtuigen naar de Russische grens te sturen.
  Die mistigheid kan regeringen doen aarzelen. Duitsland is altijd bang Moskou te provoceren.
'We zouden de militairen bevoegdheid kunnen geven op voorhand de snelle-reactietroepen te activeren. ...

Het invliegen van Amerikanen bij het begin van een crisis kunnen critici een provocatie noemen.
'In een crisis troepen verplaatsen van het ene NAVO-gebied naar het andere is een defensieve actie.'

Riposte: "Het verplaatsen van Russische middenafstandsraketten naar Cuba is een defensieve actie".
    Tussen twee haakjes: begint u al een idee te krijgen met deze zelfs voor de Koude Oorlog uitzonderlijk glasharde leugens ...Niveau: de Palestijnen bezetten Joodse grond op de Westoever.
  Bij de rechtvaardiging van de annexatie van de Krim produceerden ze valse beschuldigingen over een door de NAVO gesteunde staatsgreep en over het zelfbeschikkingsrecht van de zogenaamd onderdrukte Russische bevolking op het schiereiland.

De door de NAVO  (en de EU) gesteunde staatsgreep was in Kiev en volgde op het doodshcieten van een honderdtal betogens door Oekraïense fascisten en nazi's, en het doet er niet toe of de bevloing op de De Krim al dan niet onderdrukt is: het waren altijd al en zijn in ruime meerderheid Russen. Sebastopol is een Russische stad.
    Oké, dat was de materiële kant van de zaak. Maar tussendoor zegt de atoombomgooier ook iets over de propagandastrijd:
  "... 'In een crisis troepen verplaatsen van het ene NAVO-gebied naar het andere is een defensieve actie.'

Het publiek kan dat anders zien.
'Sinds Oekraïne doen we veel aan strategische communicatie. We hebben te maken met een gewiekste tegenstander met een zeer geavanceerde propagandamachine.

Brullen van de lach!  'Een zeer geavanceerde propagandamachine' met vele informatie- neiuws en meningskanalen, zoals daar zijn de NPO met haar NOS Journaals, de praat- en meningsshows vol met Russen en lokale bolsjewieken, en niet te vergeten al die sterk pro-Russische kranten en weekbladen ...
    Deze meneer moet op één of andere manier gestoord zijn. Hier de hint om daar achter te komen:
  U was ambassadeur in Moskou en kent Poetin. Wat wil hij?

Naar Rusland worden alleen echte Ruslandhaters gestuurd. Dus maar eens wat meer informatie ingewonnen:


Uit: wikipedia.org, opgeslagen 20-04-2016. uitleg of detail

Alexander Vershbow
...
Ambassador to Russia
Vershbow was US ambassador to Russia from 2001 to 2005. He is famous for ignoring the official ceremony of giving his letter of credence to Russian President (V. Putin) for which the reason of "a planned vacation" was given.    ...


Red.:   Geweldig, dat 'due to his planned vacation' ... Het is precies andersom als hier gesuggereerd: een ambassadeur plant zijn privé-activiteiten per defintie rond die van zijn werk. Natuurlijk was de werkelijke reden dat hij president Poetin niet persoonlijk wilde ontmoeten. Op diplomatiek niveau een schoffering van de hoogste orde.
    Bent u er al bijna? Dit moet een rabiate Ruslandhater zijn. Van de ergste soort. Deze soort uitleg of detail : ja ja, ook deze meneer is Joods.
    Vandaar dat rabiate liegen uitleg of detail op een niveau dat vooral bekend is uit Israël, bij monde van figuren als Benjamin Netanyahu.
    Weer een oud thema opgediept: de complotten:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2016, door Anne Sachtleven

Chatbots ontregelen politieke debat

Het nieuwste politiek wapen zijn 'bots', geautomatiseerde boodschappen die het sociale mediaverkeer kunnen ontregelen en beïnvloeden. Ook bij de Amerikaanse presidentsverkeizingen.


Sociale media en politiek activisme: even bracht het democratie 2.0 voort. Via de digitale weg bleken politici als Alexander Pechtold en Frans Timmermans plots bereikbaar voor de gewone man. Meer dan eens zijn massaprotesten en zelfs revoluties gefaciliteerd door Facebook en Twitter. Maar er is een kentering aan de gang. Zogenoemde 'bots', geautomatiseerde nepprofielen, proberen steeds vaker het digitale debat te manipuleren. ...
    Zulk semi-automatisch gebruik van bots lijkt een beproefde methode door de zogenaamde 'troll farms' in Rusland. ...


Red.:   De term 'lijkt' betekent in dit soort contexten één duidelijk ding: "Er is geen spetter bewijs".
  Eerder werd bekend dat het Kremlin mensen inhuurt ...

En 'Eerder werd bekend' betekent: "In The New York Times (of iets dergelijks) heeft een volkomen ononderbouwd bericht gestaan afkomstig van de CIA of het Pentagon".

  ... voormalig Vrij Nederland-verslaggever Tim de Gier dacht te maken te hebben met Kremlin-gestuurd commentaar wanneer het weekblad over MH17-ramp schreef. 'Er stonden half-afgemaakte zinnen en allerlei opmerkingen die totaal niet logisch waren. Ik durf niet te zeggen of het commentaar geautomatiseerd of menselijk was.'

Dat beweerde de Volkskrant ook, terwijl de commentaren kwamen van mensen die daar al lang reageerden. Alleen waren er ook daar velen die de leugens over MH17 keihard doorprikten. Niet zo moeilijk, als Oekraïne beweert dat drie radars tegelijk in onderhoud waren en de Nederlandse speurders beweren die gegevens niet nodig te hebben. Zo zichtbaar leugens als politieke leugens dat zelden zullen zijn.
  Probeerden bots het Nederlandse MH17-debat te verstoren? 'Zeer waarschijnlijk', zegt Woolley. Zeker is dat de Russen publieke opinie over Oekraïne probeerden te beïnvloeden, getuige een handleiding van een troll farm in handen van de Volkskrant.

Keiharde leugens om andere leugens te maskeren.
  Probeerden bots het Nederlandse MH17-debat te verstoren? 'Zeer waarschijnlijk', zegt Woolley. Zeker is dat de Russen publieke opinie over Oekraïne probeerden te beïnvloeden, getuige een handleiding van een troll farm in handen van de Volkskrant.

De algehele status van deze berichten is heel simpel: complottheorie.
    Kort achter elkaar twee gevallen van de geschiedsvervalsing die er natuurlijk ook bij hoort:


De Volkskrant, 06-05-2016, ingezonden brief van Bert Ten Holter, Prinsenbeek

Russische offers

Alle respect voor het werk van Nigel Hamilton ('Roosevelt verborg zijn kracht', Sir Edmund 4 mei) maar zijn studie is incompleet. Het grootste offer is gebracht door de Sovjet - Unie. Van de 50 miljoen doden uit de Tweede Wereldoorlog zijn er zo'n 20 miljoen (!) gevallen in het land van Stalin.
    Van alle 100 Duitse soldaten die sneuvelden zijn er 92 gevallen in de strijd aan het Oostfront. Stalin was een massamoordenaar voor zijn eigen bevolking, daar kan geen twijfel over bestaan, maar hij doet de inzet van de Russen tekort als hij hun strijd tegen Hitler domweg negeert.


Red.:   Slechts een miniem voorbeeld van deze aanpak. De volgende is wat krasser:


Uit: canvas.be, 03-05-2016. uitleg of detail

Apocalyps Stalin

Heerser van de wereld

1944.Op weg naar de overwinning in Berlijn, ontdekken de Russen de gruwel van Hitlers vernietigingskampen. 15 jaar eerder had Stalin het plan van de 'nieuwe mens' gelanceerd. Hij zou de Sovjet-Unie maken naar zijn ideaalbeeld. Maar achter de kolossale metrostations, de enorme fabrieken en de gigantische collectieve boerderijen, schuilen de slaven van de goelags. De overwinning van Stalin op Hitler, na diens pogingen om de Sovjet-Unie kapot te krijgen, maken hem tot halfgod, met als offer 9 miljoen soldaten en 20 miljoen burgers.


Red.:   Dit is de tekst. Met natuurlijk het idee dat iedere Rus in de goelags zat. Grappig, wnat volgens dezelfde documentaire werd er niets zinnigs geproduceerd, dus waar die metrostations, in Moskou, vandaan zijn gekomen ...
    Maar nog leuker is dir:

Een screenshot op 45:02 - 45 minuten en 2 seconden in de documentaire (download het plaatje om de tijdteller te kunnen lezen). Het is 1941. Wat gepraat, en even later

Een screenshot op 45:26 - 24 hele tellen later. En we zijn simsalabim in 1945.
    Stel je voor, om iets te zeggen over Stalin in de oorlog. Dan zou je moeten uitduiden hoe het mogelijk dat een brute dictator die alleen maar terreur heeft uitgeoefend en zijn volk naar de volledige rampspoed heeft geleid tezamen met dat rampspoedige volk de hoog-ontwikkelde en fanatieke oorlogsmachine met bijbehorende hoog-ontwikkelde industriële basis van het meest moderne West-Europees land heeft kunnen vermalen.
    Te veel om de verhapstukken, zoiets.
    Dus laat je het gewoon weg.
    Overigens: tot aan de val van de muur was het idee over de Tweede Wereldoorlog (in Europa) ongeveer dit: Battle of Britain, El Alamain, Normandië, Remagen, Berlijn. En oh ja, er was ook iets gebeurd in Rusland.
    Weer een Brill'etje:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2016, colum door Paul Brill

Merkel of Poetin, wie heeft de langste adem?

...    Niemand wil oorlog met Rusland omwille van de Krim en Oekraïne. Maar evenmin kan worden berust in de schending van de Europese territoriale orde vanuit Moskou. ...


Red.:   De schending van de territoriale orde in Joegoslavië en Servië was natuurlijk geen enkel probleem ... Inclusief de bijbehorende bomardementen op burgers. Maar ja, je moet wat schrijven, ook als je, net als Bert Lanting, maar één enkele hersencel hebt ...
    Agewisseld door een ander één-breincelletje:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2016, door Tom Vennink, is correspondent in Moskou.

Media in Rusland

Overal zegevieren Russische sporters


Red.:   "In Rusland wordt positief bericht over de eigen sporters - nogmaals een bewijs van de kwaadaardighed van het systeem!"

  In internationale media wordt over Russische sporters geklaagd ...

Brullen van de lach!!! Dat 'internationale media' ... Dan moet je toch zeer beroerd in je geestelijke vel zitten, als je dit zonder tranen in je ogen weet op te schrijven. Natuurlijk is dit "De westerse media". Er zijn geen andere in het westen. Dit in tegestelling tot ...:
   Sport Express staat helemaal in het teken van het EK. Ook Sovsport en de grote dagbladen leven met het Russische team toe naar Frankrijk. Voor doping is geen ruimte.
    Alleen de krant Novaja Gazeta gaat er stevig over door. ...
    Maar Novaja Gazeta is eigenlijk altijd kritisch ...

... Rusland, waar er wel een pro-westers medium is: Novoja Gazeta. En vroeger nog meer, maar die zijn de Russen allemaal aan het sluiten, onder het motto: "Geen pro-Russische media in het westen, dan geen pro-westerse media in Rusland".
    Maar dat is natuurlijk een grove schending van de persvrijheid. En van de vrijheid van meningsuiting. En de democratie. En de vrijhandel. En de vrije ondernemingsgewijze productie. En het recht van de financiële markten om de hele wereld te beheersen.
    Goed, men heeft zichzelf overtuigd: "Bommen op Moskou" uitleg of detail , en "Alle Russische sporters in de ban". Ter toelichting van de collectieve waanzin, even een berichtje van de andere kant van het Gietijzeren Gordijn:


De Volkskrant, 17-06-2016.

Russische atlete: Niet mijn doping

Isinbajeva: 'Laat me meedoen in Rio'


De Russische atlete Jelena Isinbajeva (34), die twee keer een gouden medaille won tijdens Olympische Spelen, claimt in The New York Times het recht op deelname aan de Spelen van deze zomer in Rio.

Binnenkort hoop ik in de discipline polsstokhoogspringen mee te doen aan de Olympische Spelen in Rio. Het zouden mijn vijfde en laatste Spelen worden - een unieke prestatie voor een vrouw en een verre droom toen ik mijn carrièrre begon, bijna twintig jaar geleden.
    Maar deze droom komt misschien niet uit. Ik en mijn Russische collega-atleten zijn geschorst door de Internationale Atletiekfederatie, mogelijk ook voor de Spelen, nadat het Wereld Anti Doping Agentschap beschuldigingen van door de staat georganiseerd dopinggebruik door Russische atleten bevestigde.
    Vrijdag [vandaag, red.] stemmen ze daarover. Als ze de schorsing handhaven, worden diegenen onder ons die nooit een verboden middel hebben gebruikt, gestraft voor het gedrag van anderen.
    Ik sta volledig achter de strijd tegen valsspelers die bewust ervoor kiezen de dopingregels te overtreden en de reputatie bezoedelen van hun geboorteland en hun medeatleten. Zij moeten ter verantwoording worden geroepen; door hun acties bevinden mensen als ik zich in deze situatie en moeten ze vechten voor hun recht om mee te doen.
    In bijna twintig jaar sporten, inclusief vier Olympische Spelen, ben ik nooit gezakt voor een dopingtest. En ik ben in de hele wereld getest - al mijn 28 wereldrecords werden in het buitenland gevestigd.
    Sinds ik weer als sporter actief ben geworden, na de geboorte van mijn dochter twee jaar geleden, heb ik ontelbare uren opgeofferd om nog een keer aan de Spelen te kunnen meedoen; onderwijl proberend de uitdagingen van het moederschap te combineren met die van een intensief trainingsschema.
    Doping is een mondiaal probleem dat een schaduw heeft geworpen over atletiek in veel landen. Dus als sommige Russische atleten een dopingtest niet gehaald hebben, waarom moeten Ruslands 'schone' atleten dan in de ban worden gedaan? Waarom zouden we in Rio niet de strijd mogen aangaan met andere schone atleten?
    Tenslotte gaan de Spelen over individuen, niet naties.
    Als iemand die een liefdadigheidsinstelling heeft opgericht om kinderen meer te laten sporten, weet ik hoe belangrijk de Spelen zijn om een nieuwe generatie atleten te inspireren. Ruslands kinderen hebben helden nodig. Ik ben vastbesloten niet de kans te missen mijn Olympische droom waar te maken. En ik zal vechten voor het recht van volgende generaties om hun dromen te verwezenlijken.


Red.:  "Dat kan allemaal niet bommen. Russen zijn schurken. Allemaal. We moeten daar voor eens en altijd een einde aan maken. Voltooi wat Hitler niet klaarkreeg! Bommen op Moskou! Wij financiële bazen in New York zullen regeren over de hele wereld. Wij staan hier allenmaal achte. Van Edward Teller tot Loyd Blankfein!"
    Nog een fraaie illustratie:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2016, door correspondent Tom Vennink

Atletiekfederatie handhaaft schorsing Rusland

...    Het vertrouwen in de Russische sport zakte het afgelopen halfjaar verder weg door onthullingen in de media. Grigori Rodtsjenkov, ex-directeur van het dopinglaboratorium in Moskou, vertelde in The New York Times uitgebreid hoe hij sporters massaal van doping voorzag en hoe hij met medewerking van de Russische geheime dienst dopingstalen verdoezelde tijdens eerdere Olympische Spelen.


Red.:   The Jew York Times is het populairste publicatie-orgaan van CIA en Pentagon. Niveau: "Russische vliegtuigen boven onze oorlogsbodems vlak voor hun kust zijn een provocatie".
    Overigens hebben die Russen er werkelijk niets van begrepen:

  Polsstokhoogspringster Jelena Isinbajeva spreekt van 'een mensenrechtenschending'.

Het uitvoeren van collectieve straffen is inderdaad een mensenrechtenschending, tenzij gedaan door het westen, zie bijvoorbeeld door de Joden in Israël: daar zijn colletieve straffen toegestaan. Daarover geen verontwaardigde publicaties van The Jew York Times.
    Het commentaar van de Volkskrant op het geeuren. Gereproduceed in zijn geheel zodat men het oordeel erover niet kan aanvechten:


De Volkskrant, 20-06-2016, hoofdredactioneel commentaar, door correspondent Bert Lanting

Staat en individu

Rusland is terecht gestraft voor zijn dopingprogramma. Wat kritische zelfreflectie zou het Kremlin sieren.

Tussentitel: Schorsing is zuur voor atleten, maar terecht

'Er zijn algemeen aanvaarde rechtsbeginselen en een daarvan is dat verantwoordelijkheid altijd individueel moet worden beoordeeld.' Zo reageerde de Russische president Vladimir Poetin op het 'oneerlijke' besluit van de Internationale Atletiekfederatie IAAF dat Russische atleten wegens de diepgewortelde dopingcultuur in Rusland niet aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro mogen meedoen.
    Natuurlijk is de schorsing zuur voor Russische atleten die zich niet zondig hebben gemaakt aan het gebruik van stimulerende middelen. Maar dat er mogelijk onschuldigen worden getroffen is nu juist het gevolg van de heersende cultuur in Poetins Rusland, waar het individu geheel ondergeschikt is gemaakt aan het belang van de staat.
    Onder dat motto hebben de Russische autoriteiten een uitgebreid apparaat opgebouwd om hun sporters van doping te voorzien en te voorkomen dat de gebruikers zouden worden betrapt. Nu dat geheime programma is uitgelekt, klaagt Moskou over een 'anti-Russische campagne'.
    Vooral de weigering van de Russische autoriteiten de hand in eigen boezem te steken is verontrustend. President Poetin verzekerde afgelopen weekeinde nog dat de overheid het gebruik van doping nooit heeft getolereerd. 'Als iemand hier politieke munt uit probeert te slaan is dat een ernstige vergissing'.
    Tegelijkertijd lieten de Russische autoriteiten weten dat zij een strafrechtelijk onderzoek zijn begonnen tegen Vitali Rodtsjenkov, het voormalige hoofd van het Russische antidopingagentschap die in The New York Times een boekje opendeed over systematisch geknoei met bloed- en urinemonsters bij de Winterspelen in Sotsji. Volgens de Russische justitie heeft hij het Russische antidopingbeleid 'in diskrediet gebracht' en 'staatsbelangen geschaad'.
    Poetin probeert het Internationaal Olympisch Comité nu over te halen de schorsing alsnog op te heffen, maar dat zou een verkeerd signaal zijn. Zeker nu gebleken is dat de Russische geheime dienst FSB betrokken was bij de dopingfraude en onderzoekers van het antidopingagentschap WADA bedreigt, moet Moskou duidelijk worden gemaakt dat staatsinmenging ontoelaatbaar is. Met klachten moeten 'schone' sporters bij het Kremlin zijn.


Red.:   Hierin worden alle vormen van onafhankelijk strafrechterlijk onderzoek en bewijsvoering, en het principe dat straf slechts opgelegd kan worden aan een individu indien voor dit individu de daad bewezen is, opzij geschoven met slechts één zichtbaar doel: de rechtvaardigen van het voeren van oorlog. Nu nog een Koude Oorlog, maar met Amerikaanse en Eurospe troepen in manoeuvre voor de Russische grens en Amerikaanse en Europese oorlogsbodems voor de Russische kust en oorlogstaal in respons op Russische tegenacties, kan een onafhankelijke waarnemer niet anders concluderen dan dat een Hete Oorlog de bedoeling is. Net zoals Israël die in 1967 heeft gerechtvaardigd, een rechtvaardiging die de huidige westerse oorlogshetzers hebben aanvaard: "Wij moeten nu toeslaan voordat de vijand dat doet".  
    De Volkskrant hetst hier richting Hete Oorlog, en pleegt daarmee een misdaad tegen de menselijheid.
    Nog een punt: wat is de emotie die achter dit alles zit. Hier is de clou:
  ... Poetins Rusland, waar het individu geheel ondergeschikt is gemaakt aan het belang van de staat.

Afgekort: "communisme". Dit is de strijd van het absolute individualisme. Het kosmopolitisme. Het neoliberalisme. Het anti-residentisme. Dit is de strijd van het nomadisme. Van het Joodsisme. Van de Joden waarmee de Volkskrant vergeven is (direct onder vorige artikel):


De Volkskrant, 20-06-2016, rubriek Stekel, door Olaf Tempelman

Vegetarisch luipaard

'Ook nieuwe "schone" Camorra-baas betrokken bij cocaïnehandel'; 'Verse voorzitter gemeenteraadsfractie SP koesterde óók sympathie voor Mao'; 'Nieuwe directeur Helmonds autobedrijf deed mee aan deals van voorganger'. Waarom deze berichten niet in de krant staan, begrijpt iedereen. Het is de vraag waarom berichten dat de nieuwe FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekwaam is in list en bedrog dat wel doen. Je kunt niet in een organisatie de top bereiken zonder in enigerlei mate betrokken te zijn bij de praktijken van die organisatie. Het equivalent van de 'schone' FIFA-functionaris is het vegetarische luipaard of de humane stalinist. Dat de opvolger van Stalin bloed aan zijn handen zou hebben, viel in 1953 te voorspellen. Er was aan de top van het Sovjet-apparaat namelijk niemand over zónder bloed aan de handen.


Red.:   Het datgene dat ze het hoogste zit naast het eigen sociopate individualisme uitleg of detail : dat er elders mensen zijn die sociaal en in gemeenschap, in communio, willen leven. Daarvoor hebben ze uitleg of detail  dit in petto:

De Joodse versie van de zin van het leven .
    In de houding ten opzichte van China gedraagt men zich even stupide:


Uit: De Volkskrant, 16-06-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Fokke Obbema

Chinese diefstal

Europese landen en de Verenigde Staten moeten één vuist maken tegen Chinese bedrijfsspionage.


Chinese hackers jaagden op de defensiegeheimen van een Duits-Nederlands bedrijf, zo onthulde de Volkskrant.


Red.:   Eén of andere partij pleegt internet-spionage. Ze gooien er wat Chinsese karakters tussen, en hop, alweer is China betrapt op spionage.
    Dit soort niveau. Of dit:
  ... China onderscheidt zich door de omvang van de hackerspraktijken en door de betrokkenheid van de overheid. Dat laatste wordt steeds ontkend, China zegt zelf slachtoffer te zijn, maar de bewijzen zijn er wel. Zo bleek The New York Times in 2013 te zijn gehackt door een door het Chinese leger gerunde eenheid.

Het reguliere publicatie-orgaan van CIA en Pentagon zegt dat de Chinezen spioneren. Dus spioneren de Chinezen. Dus:
  Dat maakt Peking verantwoordelijk en aanspreekbaar.

Zou die Obbema, net als Lanting en Vennink, ook slechts één enkele hersencel hebben?
    Eens even kijken ... Hoe zat het ook al weer ...? Internetonderzoekers verdienen alle lof voor hun inspanningen om de waarheid over MH17 boven water te krijgen. Zo zat het. Toch?


Uit: Telegraaf.nl, 25-06-2016, door Paul Eldering en Jolande van der Graaf uitleg of detail

Duitse MH17-jager nu zelf prooi

... de Duitse privé-detective Josef Resch ...

...    De speurder loofde eerder voor een onbekende opdrachtgever liefst 47 miljoen dollar uit voor gouden tips over de daders. In een reportage in deze krant vertelt hij vandaag over zijn bizarre speurtocht.
    Een Russische informant ‘Otto’ gaf Resch diverse geheime documenten waarvan de Duitse privé-detective de echtheid niet kon vaststellen. “Het gaat om stukken in Cyrillisch schrift die wij vertaald hebben in het Duits. Of de documenten echt of vals zijn, valt niet te zeggen.”    ...
    Eén ervan (de eerste vier pagina’s rechts) is een verhoor van een Oekraïense officier die verklaart dat op 17 juli 2014, de dag van de MH17-aanslag, drie Oekraïense gevechtsvliegers in het gebied actief waren. Onder hen een piloot die niet in de logboeken is terug te vinden.
    Twee gevechtstoestellen, staat in het verslag, hadden opdracht om een luchtdoel in Oost-Oekraïne te vernietigen. Die ‘licence to kill-missie’ zou volgens plan zijn uitgevoerd en zijn ondersteund door luchtafweergeschut op de grond. De militaire piloten zijn met onbekende bestemming vertrokken.    ...


Red.:   En nog wat van dergelijke zaken. Ook allemaal bijzonder waardevol, net als de inspanningen van Bellingcat, natuurlijk. Dus is hij een prooi van de Russen, toch?
  Een groot raadsel is het de Duitse privé-detective Josef Resch waarom de Nederlandse en Duitse justitie hem in het vizier hebben vanwege zijn MH17-onderzoek.

Resch zegt vandaag in een exclusief interview met De Telegraaf onder meer: “De Amerikaanse regering en Duitse geheime dienst BND riepen direct na de aanslag op de Boeing 777 dat pro-Russische separatisten achter de massamoord zitten. Dan mogen we aannemen dat de bewijzen daarvoor inmiddels bij justitie en het Joint Investigation Team liggen. Wat moeten de opsporingsdiensten dan nog bij mij?”

Een retorische vraag, die vraag ... Die diensten zijn bang dat met iets komt dat niet apst in het enig juiste scenario: Poetin drukte hoogspersoonlijk op de knop.
    Er komt een NAVO-top aan, en daar gaan natuurlijk nieuwe vijandige stappen tegen Rusland angekondiugd worden. Je moet je militaire uitgaven tenslotte met iets vernaywoorden. Dus ten bate van dit alles is het NOS Journaal al met een hetze-campagne op tv begonnen, en de Volkskrant is natuurlijk ook al bezig. Hier eentje van één-hersencel Tom Vennink:


Uit: De Volkskrant, 05-07-2016, van correspondent Tom Vennink

Moskou is uit op escalatie van onmin met de buren

In de aanloop naar de NAVO-top in Warschau heeft president Poetin alvast enkele schoten voor de boeg gelost. Poetin dreigt dat nieuwe stappen van de NAVO in Oost-Europa kunnen rekenen op een Russische reactie.    ...
    Tijdens een bezoek aan Helsinki sprak Poetin ferme taal over de toenemende samenwerking tussen Finland en de NAVO ...


Red.:   Oftwel: de NAVO hyeeft enkele schoten voor de goeg gelost richting Rusland, de laatste zijnde het aansuilen van Finland, en Rusland zegt dat hetr dan gaat reageren. Oftewel:
  NAVO is uit op escalatie van onmin met de buren

En:
  Poetins woorden zijn gericht aan de NAVO-leiders die vrijdag bijeenkomen in Warschau. Hoofdpunt op de agenda: de stationering van een roulerende troepenmacht in Polen en de Baltische staten van vierduizend soldaten. Aan de grens met Rusland dus.

Oftewel:
  NAVO is uit op escalatie van onmin met de buren

En:
  In de afgelopen 25 jaar is de NAVO steeds dichterbij gekomen. Inmiddels traint de vijand van de Koude Oorlog op een paar honderd kilometer afstand van de Russische grens.

Oftewel:
  NAVO is uit op escalatie van onmin met de buren

En:
  Vorige maand toonde de NAVO zijn spierballen aan de Russen. Tien dagen lang simuleerden 31 duizend militairen oorlogssituaties met drieduizend voertuigen, honderd gevechtsvliegtuigen en twaalf marineschepen. De oefening in Polen was, zo benadrukte de NAVO, de grootste sinds de Koude Oorlog.

Oftewel:
  NAVO is uit op escalatie van onmin met de buren
 
En nog veel meer onzin. Maar Vennink heeft maar één enkele hersencel en die hersencel zegt: "Alles wat Poetin doet is fout, en alle wat wij doen is goed".  Een land naar de hel bombarderen met 2 miljoen doden? Wij doen het, dus is het goed. Enzovoort.
    En Arnout Brouwers draagt natuurlijk ook zijn steentje bij aan de Koude Oorlogspropaganda:


Uit: De Volkskrant, 05-07-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Het Westen en Rusland

De aankomende NAVO-top in Warschau markeert de nieuwe relatie tussen westerse landen en Rusland na de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne ...


Red.:    De werkelijkheid: "De aankomende NAVO-top in Warschau markeert de nieuwe relatie tussen westerse landen en Rusland na de annexatie West-Oekraïne door de EU en de NAVO". De Krim was en is natuurlijk altijd al Russisch gebied geweest, zie de Krim-oorlog tussen Rusland en Engeland, 1852.
  ... de kerntaak van het bondgenootschap, de bescherming van het NAVO-grondgebied, is weer afgestoft en wordt ingevuld door meer materieel te plaatsen in Oost-Europa, door regelmatiger oefeningen aldaar, en de organisatie van een snelle(re) reactiemacht.

Oftwel: de Koude oolrog is weer in alle hevigheid terug, tezamen met ...
  ... frequente door Russische jagers uitgelokte 'bijna-incidenten'

... Amerikaanse vliegtuigen en oorlogsbodems die voor de Russische kust patrouilleren, onder Russische vlietuigen door.
    Want:
  Waar Russische leiders voor binnenlandse consumptie bewust de internationale spanningen opklopten,

... waar Westerse leiders voor binnenlandse consumptie bewust de internationale spanningen opkloppen ...
  ... zit in het Westen niemand te wachten op een confrontatie met Moskou.

.. zit in het Westen iedereen te wachten om de spanningen mer Rusland op te kloppen> Zingeving voor de NAVO afleiding van de werkelijke dreiging van de vijfde-colonne moslims, de kredietcrisis die de bevolking te links dreigt te maken ... Noem maar op. Al die dingen waar de oude Koude Oorlog ook voor was.
    Die op het ogenblik ...
  ... aan pacificatie van Oost-Oekraïne, waar nog dagelijks doden vallen.

... heet wordt gevoerd door met de NAVO-sympathiserende fascisten in Kiev tegen de burgerbevolking van Oost-Oekraïne.
    Kortom: de NAVO heeft de rol overgenomen van Hitler-Duitsland, in haar steeds verder oprukken richitng Rusland, onder het voortdurend uiten van beschuldingen van Russische agressie. Waarvoor Goebbels ook nog deze aanpak had:
  Oorlogstaal hoeft niet met oorlogstaal beantwoord te worden.

"Vanaf drie uur twaalf wordt er teruggeschoten".
  ... iets dat de Noren, oude buren van Rusland, als geen ander begrijpen.

Iets dat de Russen, aloude slachtoffers van het Westen, maar al te goed begrijpen.
    Hahaha ... Hiier de kop van dit artikle op de website:

  Een nieuwe Koude Oorlog? Nee, bedankt

En hiuer de tussentitel in d ekrant:
  Tussentitel: Een nieuwe Koude Oorlog? Nee, dank u

En hier de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2016, van verslaggeefster Natalie Righton

Militairen naar Litouwen voor NAVO-missie

Het kabinet stuurt aan op de uitzneding van circa 150 militairen van de landmacht naar Litouwen. Zij worden meteen an de zomer op rotatiebasis - zo'n zes tot negen maanden lang - onderdeel van de nieuw te starten NAVO-missie met vierduizend militairen in Polen en de Baltische Staten. ...


Red.:    En hier de officiële versie van de Westerse propagandaleugens:
  Het doel van de missie is verdediging en afschrikking en is niet bedoeld om Rusland te provoceren, benadrukken zowel Hennis als minister Koenders (Buitenlandse Zaken) woensdag in de Kamer.

Dit geheel in tegenstelling tot wat de Russen doen door vliegtuigen te sturen naar NAVO-vliegtuigen en NAVO-oorlogsbodems voor de Russische kust. Dat zijn provocaties.
    Oftewel: die taal van Koenders, Hennis en de Volkskrant is de taal van Hitler, Goebbels en de Völkischer Beobachter.
    En dan is er altijd nog een eindeloze reeks lakeien genaamd "Kremlinologen" of tegenwoordig ook "Poetinologen" die je als Koude Oorlogshitsende krant graag alle ruimte geeft:


Uit: De Volkskrant, 08-07-2016, door Dirk-Jan Van Baar, historicus

Churchills nazaten zijn helaas kleinduimpjes

Brexit is een uitnodiging aan het Kremlin om de westerse eensgezindheid te testen.

Tussentitel: Churchill begreep dat democratieën zich moesten verenigen tegen totalitaire dictaturen

...    Brexit is een uitnodiging aan het Kremlin om de westerse eensgezindheid te testen. Poetin is echt de man voor zulk stuntwerk. Dat de hele politieke kaste in het Verenigd Koninkrijk dat veronachtzaamt, laat zien wat voor kleinduimpjes er actief zijn.    ...
    De Britten hebben Winston Churchill ... Als geen ander begreep hij dat de democratieën zich moesten verenigen tegen totalitaire dictaturen, dé les van de jaren dertig en hét strategische verhaal achter het Atlantisch Bondgenootschap.    ...


Red.:   En de rest van het verhaal is prietpraat rond deze stelling: "Rusland is het Grote Gevaar voor het Westen".
    Zoals bewezen in 1812, 1852, 1919 en 1941 ...
    De dopeing, volgende fase. het arikle van de New York Times met de betaalde "informant" is van een Amerikaan aan de canadees gegeven, due heft er een neoiwu kaftje om gedaan, en hops, weer alle voorpgina's van de krnaten en alle tv-journaals vol met Russsische doping - oh ja: toverwoord: "Onafhankelijk", als in "onafhankleijk onderzoek" - alle journaals in het hele westen herhaaldne het woord drie keer. Want het "onderzoek" was niet gedaan door een Amerikaan, maar door een Canadees:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2016, van verslaggever Mark van Driel

Rapport: geen enkele twijfel over staatsdoping

Russische sport wacht zware straf

Forse sancties tegen de Russische sport lijken onafwendbaar na een vernietigend rapport over staatsdoping dat maandag is verschenen. ...
    De 'Verdwijnende Positieve Methode', heet dat systeem in het rapport dat maandag werd gepresenteerd door de jurist Richard McLaren. Volgens de Canadees is boven elke twijfel verheven, in de juridische betekenis van het woord ...


Red.:   Leuk hè, dat 'in de juridische betekenis van het woord' ... Oftewel: het is niet gewoon "waar", het is "Echt, heus, heius, heus, heus, heus waar'.
    Waarop zelfs de simpelste ziel alleen al na dit soort woorden de grootst mogeljk argwaan zal gaan koesteren.
    Die onmiddellijk bevestigd wordt:
  De directe aanleiding voor het onderzoek, dat met enige spoed moest worden afgerond om voor de Zomerspelen nog strafmaatregelen tegen Rusland te kunnen nemen, was een interview in The New York Times met Grigori Rodtsjenkov ...

Oftewel: het artikel in The New York Times van een nieuw kaftje voorien. Als ze bewijs hadden, zouden ze het onmiddellijk live op televisie presenteren, en er kwam helemaal absoluut niets. Het enige wat je kreeg was lulkoek, van de soort waarmee je razendsnel scoort op de lulkoekbingo van de Koude Oorlog: 'vernietigend rapport', 'boven elke twijfel verheven', 'staatsdoping', 'geschokt', 'dopinglaboratorium', 'codewoorden', 'Red', 'sleutelrol', 'geheime dienst,  'FSB', 'ontvlucht', 'stierven ... onder onduidelijke omstandigheden'. Opvallende afwezigen: "KGB" (maar is nu: "FSB"), "agent", "communist", "vergiftigde", "polonium".
    Oh ja, de Vlaming die de vorige keer stelde dat de "gebruikte truc", het verwisselen van flesjes urine, helemaal niet kon omdat de flesjes een unieke onvervalsbare code hadden, kwam dit keer met het verhaal dat het "Het dus allemaal heel geraffineerd moest zijn".  Hij keek erbij alsf hij zojuist in zijn broek had gepoept ...
    Het probleem van het absurde standpunt is dat het naar buiten komt zoadra je ook maar een centimeter van het absurde standpunt afwijkt:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Het hoogste recht

De Russische sport werd een vrijplaats voor doping. Maar dat maakt niet elke Russische sporter schuldig.

...    In de atletiek, waar de Russen al geschorst zijn, kregen sporters nog wel de gelegenheid om te bewijzen dat ze schoon zijn. De omgekeerde bewijslast dus. ...


Red.:    Een seconde afgeweken van de steenharde absurde lijn, en daar heb je het al: een erkenning van een meer dan flagrante schending van alle rechtsbeginselen: iemand is onschuldig, tot bewezen is dat hij schuldig is. En de Volkskrant schrijft zo maar het tegenovergestelde. Men is totaal blindgeslagen door de eigen propaganda.
     Kort geformuleerd worden zaken altijd duidelijker:


Volkskrant.nl, 24-07-2016. uitleg of detail

Staatsdoping Rusland

Het ziet er slecht uit voor de Russische sport. Vandaag horen de Russen of ze nog naar de Olympische Spelen mogen. De olympische uitsluiting van Rusland wegens staatsdoping lijkt gemakkelijker geworden door een uitspraak van sporttribunaal CAS. De arbiters oordeelden donderdag unaniem dat atletiekfederatie IAAF het recht heeft Russische atleten als groep te schorsen voor de Zomerspelen, zonder dat bij ieder individu doping is vastgesteld.


Red.:    Collectieve straf mag. In oorlogstijden. Foto van Poetin erbij:

Bewijs geleverd!
     Overigens: hier ook bewijs:


De Volkskrant, 22-07-2016, rubriek Stekel, door Philippe Remarque

Polonium-woordvoering

... De Volkskrant onderzoekt de verkeersdoden op 130-kilometerwegen in 3 jaar. Minister Schultz: geen conclusie mogelijk op basis van 1 jaar. De krant meldt dat toxicologen waarschuwen voor de stof GenX, die teflonfabriek Chemours uitstoot. De directeur: heel vervelend dat mensen bang worden gemaakt, dit gaat over een stof die we niet meer uitstoten.
    Niet waar, wel een rookgordijn. Aardige verdedigingslinie, maar gisteren liet de Russische minister van Sport Moetko, heer van de vervalste urinemonsters, zien hoe het nog beter kan: hij zei dat Rusland zuiver is en de atletiekfederatie die straf uitdeelt voor het Russische bedrog volstrekt corrupt. Polonium-woordvoering: als je liegt, dan met een volledige omdraaiing.


Red.:   Bewijsvoering: minister Schultz liegt, teflonfabriek Chemours liegt, dus alle Russen liegen. Extra bewijs: POLONIUM!!! 
    Dit is liegen op Joods niveau : "De Palestijnen bezetten de Westoever, want die behoort historisch en religiieus aan de Joden".
    Oftwel: het liegen van de Volkskrant wordt geïnspireerd vanaf de hoogste rangen.
    Dit is niveau "journalist is rat" allang ontstegen ... Dit is niveau "kakkerlak"...
    Overigens is het feit dat ze nu over doping staan te liegen, het best mogelijke bewijs dat ze ook over dat polonium hebben gelogen!
    En weer is het niveau gedaald. De kachel is uitgegaan...? De schuld van Poetin!


Uit: De Volkskrant, 26-07-2016, van de buitenlandredactie

Hack van e-mails Democraten: helpt Poetin Trump een handje?

Probeert de Russische president Vladimir Poetin via zijn inlichtingendiensten de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, ten gunste van de Republikeinse kandidaat Donald Trump?
    Die vraag houdt Amerikaanse politici, commentatoren en internetdeskundigen bezig na het uitlekken van duizenden e-mails uit het partijapparaat van de Democraten, dit weekeinde. De campagneleider van Hillary Clinton, Robby Mook, stelde zondag op gezag van experts dat de e-mails naar buiten waren gebracht 'door Russen met het doel Donald Trump te helpen.' Deze 'Russen' zouden de informatie hebben doorgespeeld aan de klokkenluiderssite Wikileaks. De FBI onderzoekt de zaak.


Red.:      Bijzonder grappig, dat 'op gezag van experts' ... Niveau: "Tante Betje die over de tuinheg hangt ..."
  'Er zijn nogal wat bewijzen dat de dump van Wikileaks een georkestreerde daad was van de Russische regering om de presidentiële campagne van Hillary Clinton te ondermijnen', zegt technologiedeskundige Patrick Tucker van DefenseOne, een in veiligheidsvraagstukken gespecialiseerd online tijdschrift.

"Zei tante Saar ...".
  Commentator Paul Krugman van The New York Times vroeg zich dit weekeinde af of Trump in het Witte Huis een uitgesproken pro-Russische politiek zou willen voeren, 'ten nadele van bondgenoten en het eigenbelang' van de VS.
 
De Joodse stem doet natuurlijk ook op hoge toon mee, gepaard gaande met ...:
  Verontrustend vond Krugman ook dat het zakenimperium van Trump mede in stand wordt gehouden met geldstromen uit Rusland.

De bekende oud-testamentische zwartmakerij.
    Zelfs Grunberg vindt dit toch wat twijfelachtig - hoewel het verepseriden van he virus natuurlijk de besmetting helpt. Maar de reden om het te citeren is deze:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2016, column door Arnon Grunberg

Hack

WikiLeaks publiceerde 19 duizend e-mails van het Democratische Nationale Comité ...
    In The New York Times schrijven David E. Sanger en Nicole Perlroth dat Rusland allicht achter deze hack zit om Trump te helpen.


Red.:   Twee Joden van The Jew York Times.
    Overigen hebben Joden verder natuurlijk geen enkele invloed - ook niet in de politiek:
 
  ... Democratische Nationale Comité, waarna de voorzitter van dat comité, Debbie Wasserman Schultz, moest aftreden

Die Debbie Wasserman Schultz is natuurlijk ook helemaal niet Joods, wnat anders zouden die toch invloed hebben ...
    Ook elders doen ze hun best:


Uit: De Volkskrant, 29-07-2016, van de buitenlandredactie

Rusland en Assad bieden 'veilige aftocht' uit Aleppo

Rusland en het bevriende Syrische bewind ...
    De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) maakte gisteren bekend dat de Syrische strijdkrachten bij hun aanvallen op Aleppo, maar ook elders, verboden clustermunitie gebruiken. De wapens, die in vaak honderden kleine bommen uiteenvallen, hebben vooral slachtoffers gemaakt onder de burgerbevolking.
    Rusland ontkent elke betrokkenheid, maar volgens HRW is er 'toenemend bewijs' dat ook de Russen de wapens inzetten in Syrië. ...


Red.:   De Joden van HRW, Kenneth Roth enzovoort ... Overal doen ze hun best.
    Trouwens, ook de Volkskrant. De kop van het artikel zoals komend van de persbureaus (AP, Reuters, ANP) uitleg of detail :

  Rusland en Syrië zetten hulpactie op touw bij omsingeld Aleppo

De term 'Syrië' is neutraal, de term 'hulpactie' is neutraal.
    De versie van de Volkskrant:
  Rusland en Assad bieden 'veilige aftocht' uit Aleppo

De term 'Assad' is propaganda (suggestie: hij staat alleen), de term 'veilige aftocht' is voorzien van accnbeten en die zijn propaganda (suggestie: het is niet echt).
    Kijkerdekijk .... Een dikke stroom dikke leugens toegegeven:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2016, van verslaggever Frénk van der Linden

'KNVB moet in gesprek met nabestaanden MH17-ramp over WK in Rusland'

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond zou er verstandig aan doen om voor dinsdag, als Oranje in Stockholm tegen Zweden de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 in Rusland speelt, contact te zoeken met de nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp.    ...


Red.:   Waarom? Daar heeft Rusland toch niets mee te maken? Er is een onderzoek gaande naar "de daders" van het afvuren van de luchtafweeraket, maar dat is niet afgerond. Dus er is geen "dader". En de meest vermoedelijke dader is Oekraïne -  de enige persoon of instantie met een motief.
    Maar die opmerking natuurlijk alleen maar een voorzet voor dit:
  Veel van de nabestaanden zijn fel gekant tegen het streven van het Nederlands elftal deel te nemen aan het toernooi in de voormalige Sovjet-Unie. Zij wijzen erop dat Rusland direct of indirect betrokken is geweest bij het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysian Airlines.

Een onzin-redenatie (preciezer: Non sequitur), want ook Oekraïne en Malaysia Airlines zijn direct of indirect betrokken geweest bij het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysian Airlines. Wat er dus werkleijk staat is: "Volgens ons heeft Rusland het gedaan". Dat hebben ze niet van de feiten want die zijn niet vestgesteld. Dat hebben ze dus van de berichtgeivng. De berichtgeving in Nederland was dus niet onanhankelijk en niet neutraal. En natuurlijk dan ook niet het onderzoek naar oorzaak en "daders".
    Oftewel: alle gebruikte terminologie in deze zaak aangaande "neutraal", "objectief" en vooral "onafhankelijk" zijn botte leugens.
    Dat was alleen nog maar uit de aankondigende artikel -  nog even hoe ongenuanceerd en gekleurd uit het "grote artikel":


Uit: De Volkskrant, 05-09-2016, door Frénk van der Linden

Slachtofferleed versus Oranjeliefde

'Als jij de directeur van de KNVB was, zou ik vragen of je kinderen had. ... zou je dan met het Nederlands elftal naar Rusland willen?''
    Silene Frederiksz (verloor zoon Bryce en schoondochter Daisy bij de MH17-ramp)
    'Laat Oranje straks gewoon lekker in Rusland gaan voetballen. ...ik denk dat Poetin en zijn maten daar medeschuldig aan zijn. ...'
    Robbert van Heijningen (verloor broer Erik, diens vrouw Tina en hun zoon Zeger)
    '... Eigenlijk worden we voor de tweede keer getest door Rusland.'
Huub Dormans (verloor zijn zwager en vriend Harrie)    ...
    Wim Renkers, gepensioneerd onderwijsman, mist zijn broer Jeroen, ... tot zijn verbijstering zien inmiddels miljoenen van dezelfde Nederlanders reikhalzend uit naar deelname van Oranje aan het wereldkampioenschap 2018, door de FIFA toegewezen aan Rusland  ...  
    ... Hans de Borst (verloor bij de MH17-ramp zijn jonge dochter Elsemiek, zijn ex-vrouw, haar nieuwe echtgenoot en hun zoontje).  ...'Blijf daar weg, zou ik tegen bondscoach Danny Blind willen zeggen.  ...
    'Ik zou me eigenlijk politiek correct moeten opstellen, iets moeten zeggen in de trant van: het onderzoek naar de betrokkenheid van Rusland bij de MH17 is niet afgerond, en dus zijn conclusies nog niet op hun plaats', zegt Silene Frederiksz (verloor zoon Bryce en schoondochter Daisy). 'Maar het staat voor 99 procent vast dat de Russen een schandelijke rol hebben gespeeld. Ik verdom het dan ook om mijn tong in te slikken.'    ...
    Truus van der Meer (verloor haar kleinkinderen Sophie, Fleur en Bente): 'Ik ben vast een veel te gevoelige oude vrouw. Het is allemaal nog zo vers dat ik me niks kan voorstellen bij sporters die zin hebben om te voetballen in Rusland. ...

De onderzoekers - Een onaf verhaal
Hoe bezien psychologen de innerlijke worsteling van nabestaanden? 'Complexe rouw' is de specialiteit van Jos de Keijser, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderhoudt contact met tientallen Nederlanders van wie dierbaren omkwamen in Oekraïne. 'Pogingen om Oranje door acties te weerhouden van deelname aan het WK 2018 in Rusland ...
    Klaas-Jan Rodenburg, directeur Landelijk Steunpunt Rouw, noemt vlucht MH17 'een onaf verhaal'. ... Volgens Rodenburg is het aanwijzen en berechten van schuldigen de cruciale schakel in het verwerkingsproces. 'Als de rechterlijke macht geen bevredigende uitspraak doet, als er geen vergelding komt, blijft een mentale tijdbom in die mensen tikken. Zeker nu er al sprake is van wrok. Die groeit doordat onze overheid publiekelijk weinig tot niets tegen de Russen onderneemt. ...'

De ja-zeggers - Door met het leven
Effe Fietsen op Zondag, EFOZ, heette de wielerclub waarvan Harrie Wagemans lid was. Met zijn trekkingfiets aan boord van de MH17 ... Met zwager Huub Dormans, ...Met enige huiver probeert hij zich voor te stellen hoe het zal zijn als Oranje de kans krijgt om voor het oog van Vladimir Poetin te spelen. ...


Red.:    Juist ja ...
    En hier de enige stem van de rede:
  Evert van Zijtveld (verloor twee kinderen en zijn schoonouders), is bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17, die de belangen van nabestaanden behartigt. Hij sms't een officieel statement: 'Het lijkt de Stichting Vliegramp MH17 ongepast om sportactiviteiten te betrekken in een geopolitieke strijd. Het is nog steeds niet duidelijk wat de inhoudelijke betrokkenheid is van Rusland en Oekraïne inzake het neerhalen van de MH17. Het is wachten op het Openbaar Ministerie aangaande de feiten van de toekomstige vervolging.'

Maar dat is dus doodgewoon een weergave van de formele situatie.
    Dat waren de aantallen aangevende de objectiviteit van de campagne. Nu nog even de diepte ervan:
  Wie nabestaanden spreekt van de Nederlanders die omkwamen bij de MH17-ramp ...
    Maar als het gaat om Rusland, zijn de gevoelens vrijwel eensluidend. Het is een corrupte schurkenstaat. Een politieke boevenbende. Een oude vijand in een nieuw jasje.

Oftewel: het is een rabiate haatcampagne. En gore boevenbende. De Nederlandse media.
    Ach jeeee ... Alweer een voorspelling uitgekomen:


Uit: De Volkskrant, 21-09-2016, door Mark Misérus

Wanneer verandert een onschuldig pufje in verkapte doping?

Nadal, Wiggins en Farah móchten het nemen: middeltjes die normaal gesproken verboden zijn voor topsporters. De dopingwaakhond had het immers goedgekeurd. Toch brengen medische hacks de sporters nu in verlegenheid.

Tussentitel: Wacht maar op het sensationele bewijs van bekende sporters die verboden middelen nemen - Fancy Bears, hackers die gegevens stalen van dopingswaakhond WADA

De toptennisser die vlak na de US Open een onstekingsremmer tegen zijn probleemknie krijgt toegediend. Of de Tourwinnaar die een paardenmiddel tegen hooikoorts neemt in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Misschien deden ze niets illegaals. Toch moeten Rafael Nadal en Bradley Wiggins zich verdedigen tegen hun medicijngebruik.
    Het Russische hackerscollectief Fancy Bears sprak vorige week stoere taal toen het de eerste tranche met medische informatie van topsporters online zette. 'Wacht maar op het sensationele bewijs van bekende sporters die verboden middelen nemen', klonk het.
    Die belofte hebben de hackers nog niet waargemaakt. Wel hebben ze een debat op gang gebracht over de vrijbrieven waarmee topsporters als Nadal, Wiggins, Chris Froome en Mo Farah spuiten, pillen en zalfjes konden gebruiken die voor sporters normaal gesproken verboden zijn.
    Al tientallen jaren woedt er in de sport een discussie over het gebruik van de zogeheten medische attesten. Tegenstanders vinden dat het verlenen van dispensatie dopinggebruik vereenvoudigt en mogelijk zelfs aanmoedigt. Een betere legitimatie voor het zetten van een spuit is er niet dan een verklaring waarmee de arts zich pal achter zijn sporter schaart.   ...
    Een van hen is daarbij al als een leugenaar ontmaskerd. In zijn autobiografie in 2012 bezwoer Bradley Wiggins dat hij nog nooit een injectienaald van dichtbij had gezien, behalve toen hij zijn vakantievaccinaties kreeg of kampte met diarree of uitdroging. Hij vergat de injectie te vermelden die hij in de Tour de France van 2011 kreeg.
    De dispensatie om zijn hooikoorts onder controle te krijgen, trekt de aandacht. Triamcinolone acetonide is een zwaar medicijn met zo veel bijwerkingen dat het Britse ministerie van gezondheid heeft gewaarschuwd voor de langetermijneffecten ervan. Aan dat advies had de Tourwinnaar van 2012 kennelijk geen boodschap.    ...


Red.:   Samengevat: dat WADA is een stinkende corrupte bende Koude Oorlogshetzers, die natuurlijk nog veel meer verborgen houden als een simpel hack dit al onthult ...
    De moslims in Servië willen zelfstandigheid: het westen is voor. De Serviërs in Moslimië willen zelfstandigheid: het westen is tegen:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2016, van verslaggever Jarl van der Ploeg

Serviërs in Bosnië rijten wond open

Hij doet het. Met een geleende pen en een ferme glimlach stemt president Milorad Dodik van de Republika Srpska (de Servische Republiek): 'JA'. Ondanks een verbod van 's lands hoogste rechter kruist hij het vakje aan. Ondanks berispingen vanuit Brussel en Washington laat hij trots zijn stembiljet zien. Ondanks waarschuwingen van legerleiders over een nieuwe burgeroorlog geeft hij een trots tikje op de stembus: weg biljet. 'Leve de Republika Srpska!' ...


Red.:   Grappig hè ... ? Simpel hè ... ? Gestoord hè ...?
    Even het Vennink-archief wat verder vullen:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2016, door Tom Vennink

Analyse | Westerse dreigementen

Niemand durft Moskou te trotserenRed.:    Nou, daar is anders niets van te merken: de NAVO-oefeningen voor de Russische grens nemen steeds dreigender vorm aan, en de Amerikaanse oorlogsbodems beschouwen de Russische kust als hun eigen.

  Waarom komt Rusland weg met de 'oorlogsmisdaden' in Syrië? ...

Antwoord: omdat die 'oorlogsmisdaden' bestaan uit westerse propganda - ze komen uit dezelfde koker als de Iraakse massa-vernietigingswapens uitleg of detail en de Koeweitse couveusebaby's uitleg of detail . Er is in Syrië oorlog tussen soennietische baardmannen en de beschaving.
  Oost-Aleppo .... Meer dan driehonderd mensen zijn er de afgelopen tien dagen omgekomen.

300 barbaarse baardmannen minder. De wereld gaat vooruit.
  Wie de overgebleven 250 duizend inwoners gaat redden? Westerse landen spreken wel van oorlogsmisdaden, 'een levende hel' en 'de apocalyps', maar niemand grijpt in.

Prietpraat, dus. De bevrijding van Berlijn eistte vele tienduizenden slachtoffers.
  Dreigementen uiten tegen Rusland is makkelijk, maar wie durft ze na te komen in Syrië, en op het MH17-dossier? Vraag het aan vijf deskundigen binnen en buiten Rusland en er komt vijf keer hetzelfde antwoord: op dit moment niemand.

Vijf deskundigen ... Grapje, natuurlijk. Riposte: Vraag aan vijf deskundigen binnen Hitler's generale staf wat ze vinden van de Russische reactie op Hitler's dreigementen ...
    Hier zijn de vijf:
  'De Russische autoriteiten blaken van zelfvertrouwen', zegt Nikolaj Kozjanov (Chatham House, Sint-Petersburg)

Chatham House: westerse Koude Oorlogsclub.
  Landen die protesteren tegen die visie, zoals de VS, maken geen indruk op het Kremlin. Hun onderhandelingspositie is veel zwakker, volgens Ulrich Speck (onafhankelijk analist, Brussel)

Voor de definitie van 'onafhankelijk' zie hier - voorbeelden: "onafhankelijk onderzoek naar Russische doping" (door WADA dat puur westers is) en "onafhankelijk onderzoek naar MH17", door JIT waar dader Oekaraïne deel van uitmaakt).
  Nederland zit met hetzelfde probleem als de VS in Syrië, zegt Stefan Meister (German Council on Foreign Relations, Berlijn)

German Council on Foreign Relations: westerse Koude Oorlogsclub.
  'In Rusland weten ze dat de VS niet weg kunnen lopen bij het diplomatieke proces', zegt Joerg Forbrig (German Marshall Fund, Berlijn)

German Marshall Fund: westerse Koude Oorlogsclub.
  Is het resultaat dat Rusland zijn gang kan gaan? Voorlopig wel, denkt Dmitri Trenin (Carnegie Center, Moskou)

Carnegie Center: westerse Koude Oorlogsclub.
    Oh ja, nog die andere kwestie:
  ... de aanslag op MH17, het tweede internationale dossier waarop Rusland wordt aangevallen. MH17 staat op de Russische tv niet voor een aanval op 298 mensen, maar voor een informatieaanval op Rusland. Met Oekraïeners als eigenlijke daders.
    'Ze moeten stoppen met het verspreiden van allerlei onzin over de kwaliteit van het onderzoek', waarschuwde premier Rutte dit weekend.

De 'onzin' zijnde dat dader Oekraïne (ze weigeren hun rardarbeelden te geven en dat doet alleen een dader) deel uitmaakt van het onderzoek en een deel van "het bewijs" heeft geleverd, en dat de rest van het bewijs komt van Elliot Higgins, een NAVO-employee die beweert het te hebben van het internet ... uitleg of detail
     Geinig. Onze coorespondent pakt een ander gevalletje op, en er gaat weer het een en ander mis:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2016, van correspondetn Tom Vennink

De bestelde moord op Nemtsov

Hoe kon een rivaal van de Russche president vlakbij het Krmlin worden vermoord? ...


Red.:   Foutje 1: er is sprake van een complot. Volgens Tom. Tommetje doet aan complottheorieën. Di=us ook bij MH17. En de doping. Enzovoort.
   Foutje 2:
  Is dit een onafhankelijk proces?

Tommetje gaat nu wél vragen stellen. Riposte: "Is MH17 een onafhankelijk proces?" Antwoord: "Nee. Oekraïne zit op de politie- en rechtersstoel".
    Volgende vraag:
  Wie zijn de verdachten?

Antwoord: De West-Oekraïners en de Oost-Oekraïners.
    Derde vraag:
  Wordt duidelijk wie de opdracht gaf voor de moord?

Dat kan alleen de West-Oekraïners zijn, want allen zij wisten dat het een burgervliegtuig was.
    Brullen van de lach!!!
    Natuurlijk komt het meeste uit binnenlandse media, maar hier een leuk smanevattend artikle dat laat zien dat men in (bijna) de hele westerse wereld even egstoord is. Aanleidng"Poetin zegt een bezoek aan Frankrijk af omdat de Fransen de Russe n hebben beschuldigd van "oorlogsmisdaden in Syrië omdat Rusland aldaar de religieuze extremisten en terroisten bestrijdt de kop is die van de webversie omdat de krnatneversie geen echte kop had:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2016.

Ander commentaar

'Poetin volhardt in de fictie van een westers complot'

De Russische president Poetin heeft een bezoek aan Frankrijk afgezegd. Hij was niet langer welkom nadat Rusland een veto uitsprak over een Frans voorstel bij de VN voor een staakt-het-vuren in Syrië. Zowel Le Figaro als Le Monde steunt president Hollande. Ze zijn bang voor de 'obsessieve' politiek van Poetin. ...


Red.:   Brullen van de lach!!! Vertaling: Poetin wil niet kritiekloos uitvoeren wat het westen wil ...

  Le Figaro

'Geen 'mondain bal' voor Vladimir Poetin. De Russische president die in Parijs zijn grootse terugkeer op het westerse diplomatieke toneel wilde maken, heeft afgezegd....

Hahaha ... Hte ging alleen om het openen van een grote orthodoxe kathedraal.

  Frankrijk, dat op de eerste rij staat bij de aanklagers van 'de martelaar van Aleppo' en zijn stoet oorlogsmisdadigers, kon - zeker na het Russische veto in de Veiligheidsraad dat het Franse voorstel blokkeerde om een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen van de Russische bombardementen ...

verrk ... Men was vene vergeten aan de religieuze extremisten en terroristen in Aleppo te vragen om op te rotten naar het IS-kalifaat of nog beter met vechten tegen de beschaing te stopeen.
  ... Het gevaar bestond dat de Russische diplomatie die probeert Poetin heilig te verklaren ...

Dat is schandalig! Nee, dan wat wij van het wetsen doen: religieuze extremisten en terroristen in Aleppo heilig verklaren

  Poetin zit nu weer iets dieper in een nieuwe 'As van het Kwaad', de alliantie met Syrië, Iran en het autoritaire Turkse regime van Erdogan, gericht op het herstel van de Russische macht terwijl het zich keert tegen de VS en het Westen. Rechts Frankrijk doet een beroep op 'pragmatisme', maar Hollande overweegt Rusland nieuwe sancties op te leggen wegens Syrië. ...

Enzovooet. Hersenloze KO-prietpraat.
    Volgende medium:
  Le Monde

'Terecht, en door vrijwel de hele Veiligheidsraad gesteund, heeft Frankrijk een ontwerpresolutie ingediend voor een staakt-het-vuren in Syrië. Rusland sprak zijn veto uit. Terecht heeft Frankrijk daarop het bezoek van Poetin aan Parijs willen herijken. Hollande wilde hem ontmoeten voor een gesprek over Syrië, maar de inwijding van een orthodoxe kathedraal, anders dan voorzien, niet bijwonen. Parijs wilde met Poetin praten, maar hem niet eren. Dat stelde de Russische president niet op prijs.
    De relaties tussen Rusland en het Westen zijn sinds 1989, de val van de Muur, niet meer zo gespannen geweest. De Russische president heeft een obsessief anti-westers discours ontwikkeld, vooral voor binnenlandse doeleinden. Dat zijn land wordt ingesloten. De VS en Europa zouden geen ander doel hebben dan te verhinderen dat dat weer een grootmacht werd, terwijl de politiek van Obama eerder het tegendeel bewijst. Maar Poetin volhardt in zijn positie en houdt vast aan de fictie van een westers complot dat alle conflictsituaties zou verklaren, van Georgië en Oekraïne tot het Midden-Oosten.
    Hij toont zijn kracht door zich te verzetten. Maar in tegenstelling tot wat de hielenlikkers van Europees rechts denken, is dat eerder een uiting van een puberale dan van een volwassen vorm van diplomatie.

Hersenloze KO-prietpraat.
  Die Welt

'De nieuwe IJstijd tussen het Westen en Rusland heeft veel facetten maar slechts één kern: de wil van Poetin om Rusland ook letterlijk weer groot te maken. ...

Ahhhh... Poetin is alweer aan het oprukken van de Dnjepr naar de Oder-Neisse ...
  ... Hij acht de wereldorde sinds 1945 achterhaald en hij wil die vervangen door het recht van de sterkste. Niet zoals met kanonneerbootpolitiek uit de negentiende eeuw maar met atoomwapens.
    Die wil leidde tot de annexatie van de Krim middels het eenzijdig, gewelddadig wijzigen van de grenzen. Poetin werkt niet alleen in het Baltische gebied of het Midden-Oosten aan het veroveren van invloedzones, hij wil ook gebied. De brutale interventie in Aleppo ten gunste van Assad ...

Brullen van d elach!!! De interventie ten gunbste van de Albanezen is Kosovo is natuurlijk een totaal ander geval ... Dat is absoluut niet 'brutaal' ... Dat was doodgewoon "bescheiden" ...
  ... Sinds 1945 geldt dat grenzen niet dan met toestemming van de VN veranderd kunnen worden. ...

Weer brullen van de lach ...

  ... Een grootmacht die dat niet respecteert, is gevaarlijk.  ...

Dus Amerika is gevaarlijk.
  ... Als Poetin met zijn politiek van geweld de overwinning behaalt, is geen grens op aarde meer zeker, van de Balkan tot Vuurland. Wat dat betekent, moeten juist diegenen beseffen die in de vluchtelingencrisis de lof zingen van zekere, gecontroleerde grenzen. Het klinkt mooi om te zeggen: we willen praten maar sancties hinderen ons daarbij. De waarheid luidt: Wie nu toegeeft aan Poetin brengt onheil over de hele wereld.'

De meest stupide KO-prietpraat.
    Hm, schort dat laatste nog even op ... Er deed zich snel een nieuwe gelegenheid voor dit te overtreffen:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2016, door Arie Elshout

Rustig filosoferen over de Russen is de EU niet gegend

Vandaag komen de EU-leiders in Brussel bijeen om na te denken over langetermijnsrelatie met Rusland. ...


Red.:   Alle leiders bij elkaar, en de Volkskrant spreidt het geheel uit over twee volle pagina's. Dat belooft wat:
  ...Tenminste: dat was het plan. Bommen op Aleppo, kogels in Oekraïne en raketten in Kaliningrad dwingen Europa zich ook te beraden op een directe actie. ...

Oké, dat zijn de koppen. Verderop natuurlijk een uigebreider exposé wat er allemaal is gebeurd: het plaatsen van anti-raketsystemen in Polen en Roemenië door de NAVO, een door de NAVO en EU georganiseerde coup door fascisten en neonazi's in Oekraïne, Amerikaanse oorlogsbodems die af en aan varen door de Baltische Zee en de Zwarte Zee in zicht van de Russische kust, en oefeningen met tienduizenden NAVO-troepen aan de grens met Rusland. Plus wat de Volkskrant nog meer in haar archieven heeft staan. Hier is hun professionele resumé:
  De wrijvingspunten stapelen zich razendsnel op. Het wordt gaandeweg een omineus rijtje. Poetin stookt in Oekraïne, gooit bommen op Aleppo, vestigt een permanente marinebasis in de Syrische stad Tartus, werkt aan de heropening van Sovjet-bases in Vietnam en Cuba en stationeert Iskander-raketten in Kaliningrad, een Russische enclave tussen de NAVO-landen Litouwen en Polen.    ...

Oké, de eigen kant eerste. Nu de andere:
  Het is weinig bevorderlijk voor de betrekkingen met het Westen. ...

Brullen van de lach!!! Ze belichten alleen de eigen kant van wat er gebeurt is. Vandaar het laatste deel van die onderkop:
  ... In Berlijn bleek woensdag al hoe moeilijk dat is.

Wat een stelletje debiele kleuters.
    Overigens: als je dat snel wilt weten, zoek dan eerste even op dit soort passages:
  ... Poetin weet van die verdeeldheid, zij speelt hem in de kaart, hij buit haar uit. ...

De raszuivere originele Kremlinologie "Toen Brezjnjev vanmorgen opstond, zei hij bij het ontbijt tegen de KGB-chef ..." ...
    Debiele kleuterniveau.
    Nog meer van dit soort materiaal:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2016, door Arie Elshout

Geen EU-sancties na Russische bombardementen op Aleppo

De Europese leiders zijn het op hun top niet eens geworden over het afkondigen van sancties tegen Rusland vanwege zijn bombardementen op Aleppo. ...
    Tal van Europese leider briesten op de top in Brussel van verontwaardiging over de luchtaanvallen op de oostelijke wijken van Aleppo. De Britse premier Theresa May sprak van 'ziekmakende wreedheden' die het Syrische regime van Bashar Assad met Russische luchtsteun begaat. Volgens de Europese Unie worden ziekenhuizen, medisch personeel, scholen en cruciale infrastructuur opzettelijk bestookt. Daarbij zouden ook fragmentatiebommen en gifgas worden gebruikt.
    De afschuw over het geweld tegen burgers bracht Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië ertoe een ontwerpverklaring voor te stellen waarin werd gerept van mogelijke sancties, ook tegen Rusland dat met zoveel woorden werd genoemd. Oorspronkelijk was het de bedoeling op de top slechts in algemene zin te discussiëren over de relatie met Moskou. Maar door de escalatie van de strijd in Aleppo waren de grote drie ervan overtuigd geraakt dat de leiders zich daar niet toe konden beperken. Er moest inzake Syrië, waar volgens de Franse president oorlogsmisdaden worden begaan, een daad worden gesteld. ...
    ... Ook Merkel gebruikte woorden als 'onmenselijk' en 'barbaars'. ...


Red.:    Natuurlijk zijn de eigen bombardemten uiterst humaan, liefhebbend en doden ze niemand ...
    Wat een debiele kleuters.
    Even gemist, van dezelfde dag, de werkelijkheid:

Pardon ...? Waar?
    Goed kijken. Het is dat kleine berichtje naast de roze advertentie. Leesbaar in de grote te downloaden versie. Maar ook zo:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2016.

Inwoners Aleppo ook in gevechtspauze niet weg

Ondanks het staakt-het-vuren in Aleppo hebben vrijdag geen evacuaties plaatsgevonden van slachtoffers van de gevechten in de Syrische stad. ... De 'humanitaire pauze' begon donderdag en duurt tot zaterdag. De Syrische regering opende een corridor voor degenen die willen vluchten. I


Red.:   Oftewel: ze zitten daar allemaal vrijwillig. Het zijn allemaal soennitische extremisten en terroristen, die geen hoger doel in het leven hebben dan het vestigen van hun eigen versie van kalifaat en sharia.
    De Russen hebben een vleigkampschi[ plus begeleidende schepen naar Syrië gestuurd. Daarbij varende door Het Kanaal.Reden voor weer hele rare taal:


Uit: De Volkskrant, 02-11-2016, door Patrick van IJzendoorn

Chef geheime dienst verbreekt eeuw stilte wegens Poetin


Red.:   Oh ja, dat was het andere onderwerp dat het artikle behalndeltt. Al even absurd:
  ... spanning die de baas van de binnenlandse inlichtingendienst, Andrew Parker, ertoe heeft genoopt om een interview te geven aan The Guardian. Het is voor het eerst in de 107-jarige geschiedenis van MI5 dat een zittende spionnenchef naar buiten treedt. Hij verklaarde dat de Russen actief zijn op Brits grondgebied, maar ook in de rest van Europa. Ze richten zich volgens Parker niet alleen op militaire geheimen, maar ook op industriële, politieke, diplomatieke en economische.

Brullen van de lach!!! Vanwege het bestaan van Wladimir Poetin doorbreekt de MI5-chef zijn eeuwenkange stilzijgen, om te verkondigen dat er Russische spionnen zijn in Engeland!
    En dat heeft allemaal helemaal niets met het opstoken van een Koude Oorlog te maken.
    Goed, maar nu die schepen:
  ... Ter hoogte van Dover blies men een grote hoeveelheid zwarte rook de lucht in. Het was precies 211 jaar na de Slag om Trafalgar.

Ja ja, het was ook precies 1234 jaar nadat Djengjis Khan de Azië onder de voet liep ...
    Maar die schepoen deden nog iets verschrikkelijks - zie de laatst woorden van het stuk:
  ...  al dobbert de Russische marine treiterend voor de kust.

Rollend over de vloer en brullend van de lach!!!    
    Moeten we hier nog iets zeggen over die NAVO-schepen voor de Russische kust en in de Zwarte Zee ...?
    Oh nee, die zijn voor Het  Bewaren van de Vrede ...
    Weer zo'n geini gevalletje voor vergelijking. Al enige tijd is bekend dat de Amerikaans ergering alle data van websiet als google krijgt, of doodgewoon anderszins aftapt. Dus alle gegevens van alle gebruikers zijn allang in handen van de Amerikaanse regering. Heel gweoon. Natuurlijk. Dus ook dit is heel gewoon:


Uit: De Volkskrant, 18-11-2016, vdoor Tom Vennink

Moskou sluit netwerksite LinkedIn af

Russen kunnen geen gebruik meer maken van Linkedln. De Russische overheid haalt de zakelijke netwerksite uit de lucht omdat Linkedln nieuwe privacywetgeving zou overtreden.    ...


Red.:   Leuk hè, dat 'zou'... Zou dat nou echt onduidelijk zijn? Zo meteen de oplossing van dit raadsel.
  Met een reeks nieuwe wetten probeert de Russische overheid meer grip te krijgen op het internetgebruik van de bevolking.

Nou, dat wordt een hele inhaalwedstrijd, dus: de Amerikaanse regering hééft al grip op het internetgebruik van de bevolking.
  Vandaag zette de internetwaakhond Roskomnadzor Linkedln op de lijst geblokkeerde sites en begon met de uitvoer van de blokkade. Sommige mensen in Rusland kunnen de site al niet meer bereiken.

Ja? Waarom dan?
  Linkedln is het eerste grote sociale netwerk dat slachtoffer wordt van de wetten. Die verplichten buitenlandse internetbedrijven om persoonlijke data van Russische gebruikers op te slaan in Rusland. Een rechtbank in Moskou oordeelde vorige week dat Linkedln de wetten overtreedt.

Ah ha ... De nieuwe Russische wetten willen doodgewoon dat de gegevens van Russische gebruikers niet in handen komen van de Amerikaanse regering. En CIA, Pentagon enzovoort.
  Een rechtbank in Moskou oordeelde vorige week dat Linkedln de wetten overtreedt.

Omdat ze nog steeds in Amerika opslaan, zal wel. Inkoppertje, dus.
   
  De vrees van critici is dat privégegevens van gebruikers praktisch overgeheveld worden naar de Russische overheid.

Geinig, dit hè. Natuurlijk had sneumannetje Vennink de inleiding alhier niet gelezen. En slechts één enkele hersencel dus zelf bedenken kon hij dit niet.
  Deze zomer ondertekende Poetin nieuwe antiterrorismewetten die de veiligheidsdiensten toegang geven tot informatie van telecom- en internetproviders. De providers moeten alle telefoongesprekken, sms'jes en andere berichten een halfjaar opslaan. Gegevens over de gesprekken en berichten moeten in totaal drie jaar bewaard blijven. Versleutelingssoftware is verboden.

Hoe ze aan die wetten zijn gekomen: ze heben doodgewoon de Amerikaanse versie door de Google-translate gehaald. ...
    Hè, Tommetje ...
   Het is niet bekend of Linkedln van plan is te zwichten voor de blokkade door data toch naar Rusland te verplaatsen.

Oh ja: de Russische rechter had dus inderdaad doodgewoon gelijk. Dat 'zou' was weer eens doodgewone Koude Oorlogsmanipulatie.
    Arnout browues heeft weer eens een artikletje naar zijn smaak gelezen in één van de Joodse publicaties uit New York: The Wall Street Journal. Weet u wel ... Wall Street ... Waar de financiële macht zetelt van de Joden die ook zo'n bloedhekel hebben aan Rusland ...?  Hier is wat ze te meleden hebbeN:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2016, geplaatst door Arnout Brouwers

WSJ: 'Provocatie uit Moskou'f

Onder de kop 'From Moscow, with Provocation', hekelt de Wall Street Journal het Russische besluit Iskander-raketten en het S400 luchtdoelsysteem in Kaliningrad te plaatsen.

'Een senior lid van het Russische parlement kondigde maandag aan dat Moskou korte afstands ballistische raketten zou ontplooien in Kaliningrad, de Russische exclave tussen Polen en Litouwen, evenals een geavanceerd luchtafweersysteem. Zie dit als Vladimir Poetins’ eerst test van Donald Trump als opperbevelhebber.'    ...


Red.:   Oké, even een een internet-browser openen, intikken "iskander plaatsing", en uit de veelvoud van artiklen is dit gekozen:


graphicnews.com, 17-12-2013. uitleg of detail

Plaatsing Iskander- raketten

Russia has reportedly deployed nuclear-capable Iskander missiles close to its borders with NATO countries. The move is seen as a response to U.S. plans for a missile defence shield in Europe.


Red.:   Dat was het hele artikel. Qua tekst (gemengdtalig, vreemd - maar kiest u gerust een ander). Want zoals de naam al zegt: deze site doet 't met plaatjes. Hebben we hier niet nodig, dat mooie plaatje.
    Leest u die tekst nog eens. Werp ook even een blik op de datering. Leest u nu nog een keer de aanhef van het WSJ-artikel. Dat is knap, hè, zo glashard liegen ...
    Hier de overige informatie, met wat eraan voorafging tussengevoegd:  
  'De reden dat Obama doorging met het SM-3 plan was jaren van Russische provocaties in Midden- en Oost-Europa: schending van het INF-Verdrag uit 1987 dat nucleaire en conventionele raketten (en lanceerinstallaties) met een bereik tussen de 500-5500 kilometer in de ban deed [na het opzeggen/schenden van het ABM-verdrag, red.], nucleaire dreigementen door Russische diplomaten tegen Europese landen [na provocerende oefeningen aan de Russche grens, red.], provocerende vliegincidenten nabij het Europese luchtruim [na procerende luchtoefeoingne in Estalnd en Polen, red.], de invasie van Oekraïne [door het westen, red.], en de algehele Russische terugtrekking uit het CFE Verdrag uit 1992, dat plafonds stelde aan troepenniveaus voor NAVO- en voormalige Sovjetstaten.' [idioot, dat zijn nu NAVO-staten, red.]

Zoals al gezegd: de Joden zouden het liefst gisteren atoombommen gooien op Rusland - Amerikaanse Joden stammen heel vaak uit Oost-Europa. Overigens was de auteur niet te achterhalen, maar vermoedelijk beginnen ze langzamerhand lont te ruiken, in dat achtergrond wordt nagetrokken. De gebezigde taal is echter zo overduidelijk Joodsachtig, dat het bijna niet anders kan.
    En alweer een stomme zet van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2016, door Ana van Es

Westen verliest slag om Aleppo

Het leger van Assad rukt steds sneller op tegen de rebellen in het omsingelde Aleppo. Het laatste militaire bolwerk van de bondgenoten van Obama wnakelt. De Syrische oppositie raakt zo kansloos.

Tussentitel: Deze rebellen zijn door westerse diplomaten jarenlang gezien als een democratischer alternatief voor Assad


Red.:   Juist ja... Het is het westen tegen Rusland. Oftewel: Koude Oorlog.

  Het slagveld van maandag betekent het begin van het einde voor de rebellen in Syrië, vaak gesteund door de Amerikaanse president Obama.

Want ze zijn tegen de door de Russen gesteunde Assad:

   Sommige van deze rebellengroepen zijn door westerse diplomaten jarenlang gezien als een democratischer alternatief voor Assad ...

Een gore leugen: het zijn soennitische extremisten.

  ... Assad, die wordt beschuldigd van oorlogsmisdrijven en mensenrechtenschendingen.

Omdat de Russen hem steunen.
  Onlangs waarschuwde het Institute for the Study of War al dat de oorlog in Oost-Aleppo vooral de gematigde rebellen zal treffen ...

Weer die leugen: er bestaan geen 'gematigde rebellen'.
  ... 'daarbij potentiële bondgenoten van de VS uitschakelend en voeding gevend aan het contra-terrorismeverhaal van de Syrische president Bashar al Assad.' Woordvoerders van Assad noemen alle rebellen namelijk 'terroristen'.

Woordvoerders van het westen noemen alle terroristen namelijk 'rebellen'.
  Maandag zijn ook gematigde, door het Westen gesteunde groeperingen uit wijken in Aleppo verjaagd. Zij zijn net zozeer tegen de terreurbewegingen IS en Al Qaida gekant als tegen Assad.

Een gore leugen: ze hebben er nog nooit een schot tegen gelost. Het staat er nota bene:
  In werkelijkheid ligt in Oost-Aleppo een allegaartje aan rebellen onder vuur. Er zijn terreurbewegingen zoals Jabhat Fatah al Sham, 'Front voor de verovering van de Levant', zeg maar Al Qaida in Syrië.

En aan het einde van het artikel wordt ook nog eens een eindeloss in alle media en vooral op televisie verkochte leugen herhaald:
  Vaststaat dat Assad zijn oorlog met vuile middelen voert: eerder deze maand bombardeerde hij vijf overgebleven ziekenhuizen in Oost-Aleppo, die toch al kampten met een groot tekort aan artsen en medicijnen - een oorlogsmisdrijf volgens de VN.

Tel alle berichten over bombardementen op ziekenhuizen op, en je komt op vele honderden. Hier is de werkelijkheid:

  ... Maar, zo benadrukt het Rode Kruis: daarmee is niet gezegd dat alle ziekenhuizen gesloten zijn, in tegenstelling tot wat Syrische activisten beweren.
    'Ze zeggen dat alle ziekenhuizen zijn vernietigd. Maar dat zeiden ze vorige maand ook. Wij weten het niet. Als Internationaal Rode Kruis willen wij niet in dit propagandaspel worden betrokken.'

En ook het Rode Kruis is eigenlijk een westerse organisatie, dus dat over die ziekehuizen is één grote smerige leugen.
    Net als de aanhef van het artikel:
  Een meisje van zeven, Bana Alabed, twittert over haar leven in Oost-Aleppo. In één van haar laatste berichten schrijft ze, met hulp van haar moeder: 'Vannacht hebben we geen huis, het is gebombardeerd & ik kwam in het puin terecht. Ik zag doden en ik stierf bijna.'

De eerste alinea in zijn geheel. Helemaal aan het einde staat de werkelijkheid:
  Bij gebrek aan controleerbare informatie over het leven in wat VN-gezant Egeland omschrijft als 'de ergste oorlog van onze generatie', moet de wereld het doen met getuigen als Bana, zeven jaar oud. Hoe het meisje kan twitteren in een stad waar geen stroom is en internet grotendeels platligt, is een raadsel. Maandag schrijft ze: 'We zijn tussen leven en dood.'

Dat meisje bestaat misschien, maar als er dus één plaats is waar ze niet zit, is dat Aleppo. Dit soort verhalen zijn allemaal de meeste grore en smerige leugens.
    De Volkskrant publiceert het gewoon, en gaat door met haar smerigheid:


Uit: De Volkskrant, 01-12-2016, door Ana van Es

Assads bus rijdt naar ongewisse toekomst


Red.:    Eerste nieuws dat nog niet gebeurd is.
  Met groene bussen vervoert het leger van president Assad burgers uit de verwoeste rebellenwijken in Oost-Aleppo naar regeringsgebied. Wat staat hun te wachten na de 'evacuatie'?

Tweede niet-nieuws.
  Maar de groene bus, ooit in Syrië een vertrouwd beeld in het openbaar vervoer, staat voor zoveel meer: het mislukken van de revolutie, weer overgeleverd zijn aan president Assad, een toekomst vol onzekerheid.

Derde niet-nieuws.
  Wat gebeurt er met burgers die in de bus stappen?

Vierde niet-nieuws.
  Door de bus te nemen naar regeringsgebied, wil Assad maar zeggen, kunnen burgers het vege lijf redden.
    'Een middeleeuwse tactiek,' stelt VN-ondercommissaris voor vluchtelingen Stephen O'Brien. ...

De burgers laten zitten waar er gestreden wordt? 'Een middeleeuwse tactiek,' stelt VN-ondercommissaris voor vluchtelingen Stephen O'Brien.
  Wanneer er niet nu iets gebeurt, waarschuwt de VN-functionaris, dreigt Oost-Aleppo 'een gigantisch kerkhof' te worden.

Vijfde niet-nieuws.
  Woensdag stierven in de belegerde rebellenwijk Jub al Qubba 45 burgers door mortieraanvallen. Volgens hulpverleners van de actiegroep The White Helmets hadden de burgers zich op straat verzameld om te vluchten, toen zij werden getroffen door een bombardement van het regeringsleger. Maar volgens de Syrische regering is de dodelijke aanval juist uitgevoerd door de rebellen zelf.
    Dit staat vast: als de foto's niet zijn gemanipuleerd - wat je in de Syrische burgeroorlog nooit kunt uitsluiten - dan dragen de slachtoffers burgerkleding en liggen naast hen grote tassen, alsof ze op reis wilden gaan.

Totaal verkeerde opmerking: er is allang aangetoond dat alle foto's van de Syrische burgeroolrg zijn gemanipuleerd, tenzij keihard aangetoond dat het niet zo is.
    En tenslotte nog wat echt-nieuws:
   In augustus arriveerden de bussen ook al in Daraya, een rebellenwijk aan de rand van Damascus. Door westerse overheden en denktanks ... werd Daraya met belangstelling gevolgd: de wijk leek in handen van gematigde strijders van het Vrije Syrische Leger, waarmee beter te praten valt dan met hun vaak streng islamitische broeders in Aleppo.

Aaahhhhh, die lui in Aleppo zijn dus toch niet gematigd ...
    Je moet toch altjd zo opletten als je liegt ...
    Weer eentje van Arnout Brouwers, van een ander "slagveld":


Uit: De Volkskrant, 13-12-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Russische streken

In oktober beschuldigde de regering-Obama Rusland ervan de Amerikaanse verkiezingen te willen beïnvloeden en verstoren. ...


Red.:   Vertaald: de elites die de democraten steunen: Joden, Joodsisten en gekleurden, probeerden door alle mogelijke propagandamiddelen Donald Trump uit het Witte Huis te houden.
   Ook westerse computerbeveiligingsbedrijven kwamen al snel tot de conclusie dat de hackers van e-mails van de Democratische Partij uit Russische hoek kwamen.

Anders geen nieuwe opdrachten vanuit de bestuurlijke elite.
   Maar nu melden Amerikaanse kranten ...

Amerikaanse elite-propagandakanalen.
   ... dat volgens de CIA ...

De club die het bestaan van massavernietigingswapens aantoonde toen de bestuurlijke elite dat graag wilde.
   ...  bedoeld was om Donald Trump te laten winnen. ...

Iets dat al driehonderd keer geroepen is ...
   ...  Dat is een nieuwe, brisante beschuldiging.

Dat is dus een neieuwe brisante leugen.
    Maar die leugen heb je nodig, dat het nieuws is, om dit stuk te kunnen schrijven.
    Intussen is redelijk duidelijk dat de meeste mesen dit soort verhalen niet meer gelvoien:
   ...  Het is belangrijk maat te houden inzake de speculaties over een Russisch complot dat al dan niet de loop van de verkiezingen heeft veranderd. ...

Maar als je die knoop nu eenmaal in je systeem hebt, dat schrijf je dat artikel toch. met dit soort "waarschuwingen":
   ...  Het is dus van belang dat er snel een grondig onderzoek komt, gesteund door Republikeinen en Democraten. En als er bewijzen zijn, maak deze dan zo veel mogelijk openbaar. ...

Je zou zeggen: zonder bewijzen publiceer je niets, maar die knoop in je brein, hè ... En dan schijf je dit soort onzin:
   ...  Ook in Europese landen, waar Russische invloed (en soms ook donorgeld) zich al langer manifesteert, is waakzaamheid en diepgaand onderzoek naar beïnvloeding geboden. ...

En dit (in de onderkop):
   Dat Rusland wilde stoken in de Amerikaanse verkiezingen is aannemelijk. ...

Is dus allemaal in tegenspraak met dit:
   ... Het is belangrijk maat te houden inzake de speculaties over een Russisch complot  ...

Wat dus de zoveelste retorische truc en leugen is om de giftige propaganda beter te laten werken.
    Overigens, steeds minder mesen geloven dit soort rotzooi:
   pahs - dinsdag 13 december 11:21
Op zich verbazend dat hier zoveel ophef over is. Het staat in elk geval in schril contrast tot de lauwe reacties op de gekochte invloed van een hongaars-amerikaanse miljardair op verkiezingen in Nederland. Is dat niet meten met twee maten?

Karl-Marx-op-klompen - dinsdag 13 december 11:22
Gaan we nou bang worden voor die Russen?

Rob_K - dinsdag 13 december 12:34
Wat vooral belachelijk is, is dat de hele pers weer achter een artikel aan loopt uit de Washington Post dat volledig is gebaseerd op anonieme bronnen. Het is dus niet de CIA die beweert dat Rusland er achter zit, maar de Washington post. De grootste bron van nep nieuws vormen niet de sociale media, maar de gevestigde media en zij zijn dat al sinds mensenheugenis. De VN beschuldigen in Syrië ook niemand, hoewel de VK dat wel beweert, dat doen niet geverifieerde berichten, uit bronnen die vaak onbetrouwbaar zijn gebleken.

Muzzled - dinsdag 13 december 13:22
Speculeren? Suggestieve borrelpraat hoort helemaal niet in een objectieve nieuwsblad thuis maar op een activistische website als b.v. 'raamoprusland'. Lezers met een afwijkende mening zijn allang bezweken en afgehaakt onder uw 'mening' heer Brouwers, goed dat er nog enige niét vooringenomen journalisten zijn zoals Wierd Duk. b.v. Heeft Trump (geen fan) niet gewoon 'n punt door te wijzen op het CIA rapport over Irak, dé oorlogsmisdaad van de eeuw waarbij de bloedeloze 'regime-change' op de Krim wat magertjes afsteekt? O heerlijk handige hypocrisie toch...

Twee aanvullingen: die'hongaars-amerikaanse miljardair' uit de eerste reactie is de Joods-Amerikaanse miljardair George Schwartz-Soros - die op alle mogelijke manieren probeert de Europese publieke opinie te beïnvloeden uitleg of detail . En de activistische website als b.v. 'raamoprusland' ' uit de laatste reactie is de website van Ruslandhaters Hella Rottenberg, Laura Starink, Hubert Smeets, en dergelijke. Hier Arnout in een gezellig samenzijn met Starink:
 

Het is één grote Ruslandhatende propagandakliek.
    Weer een nieuwe held in het Koude Oorlogsliegen:


Uit: Volkskrant.nl, 28-01-2017, door Huib Modderkolk

Worden Russen vastgezet om hacks in Amerika stil te houden?


Red
.:
   Brullen van de lach!!! Een vraagteken in de kop ... Dan weet iedere onafhankelijke waarnemer dat het hier om de hardst mogelijke leugens gaat. Met nog dit als bevestiging:
   ...  Twee onafhankelijke Russische media, RBK en Novaja Gazeta, claimen dat de arrestatie van de FSB-man ...

Nogmaals brullen van de lach!!! Die media worden betaald door George Soros. Zijn hoogst afhankelijke media. "Afhankelijk van Joodse oligarchen en de rest van het westen"-media. Dit alles in het kader van een reeds langer lopende reeks leugens:
   ...  dat de arrestatie van de FSB-man direct verband houdt met de hack van stemcomputers in de Amerikaanse staten Arizona en Illinois in de zomer van 2016. ...

Enzovoort.
    Hé ... Leuk. Feiten:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2017, door Robert van der Noordaa

Baudet schrijft Trump over MH17

Of de nieuwe Amerikaanse president niet kan zorgen voor een nieuw onderzoek naar de MH17-ramp, vroeg een groep opiniemakers per brief. Baudet tekende 'privé', zegt hij. Nabestaanden zijn geschokt.

Kandidaat-Kamerlid Thierry Baudet heeft met 25 anderen de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen druk uit te oefenen een nieuw onderzoek te beginnen naar de toedracht van de vliegramp met de MH17. Volgens de briefschrijvers is het werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en het Joint Investigation Team (JIT) niet 'onafhankelijk én niet overtuigend'.    ...
    De brief is op 24 november 2016 gestuurd, vlak nadat Trump de verkiezingen had gewonnen. Naast Baudet ondertekenden onder anderen de hoogleraren Kees van der Pijl en Karel van Wolferen. De brief is een initiatief van de omstreden Duitse journalist Billy Six, die meent dat de Russen geen rol spelen bij de ramp en alles in het werk stelt om de betrouwbaarheid van het officiële onderzoek te beschadigen.
    Baudet ... heeft getekend omdat hij sommige aspecten van het onderzoek opmerkelijk vindt.
    Baudet: 'Het JIT geeft vetorecht aan Oekraïne over welke bewijzen wel of niet kunnen worden toegelaten. Waarom heeft de VS de primaire radarbeelden nooit openbaar gemaakt? Waarom heeft de Oekraïense verkeersleiding de piloten van MH17 een routewijziging door laten voeren? Zit het team niet te veel in een tunnelvisie dat de dader van tevoren al bekend is?'
    Baudet hoopt dat de Trump een impuls kan geven aan een nieuw onafhankelijk onderzoek. 'Dat zou een heel goede zaak zijn, in plaats van meteen de Russen de schuld te geven.' Van Wolferen heeft een gelijksoortige motivatie. 'Het is heel vreemd dat Oekraïne als medeverdachte een vetorecht krijgt. Als onderzoeker is het van belang op zoek te gaan naar tegenbewijs. De verschillende scenario's van de crash zijn nooit serieus onderzocht.'
     Billy Six is samen met journalist Joost Niemöller het brein van de actie, zo laat hij weten in een telefonisch interview. Alle 26 ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat vlucht MH17 niet door een uit Rusland afkomstige Buk neergehaald is, zegt hij. ...


Red.:   De Volkskrant liegt haar eigen verhaal er achteraan zonder op de genoemde feiten in te gaan:
  Uit het onderzoek van de OVV en het JIT is duidelijk komen vast te staan dat een Russische Buk-raket het toestel van MH17 heeft neergehaald.

De kritische vragen en onderzoeksjournalistiek van de Volkskrant: het herhalen van leugens van autoriteiten.
   De Amerikanen gaan weer doen aan het "herstellen van de internationale rechtsorde":


Uit: De Volkskrant, 10-03-2017, door  Stieven Ramdharie

VS sturen honderden mariniers naar Syrië

De VS breiden hun militaire aanwezigheid in Syrië uit als voorbereiding op de aanval op IS-bolwerk Raqqa. Een paar honderd mariniers zijn geland in het noordwesten van Syrië om IS-posities te bestoken als de langverwachte aanval op de stad begint. Ook overweegt de regering-Trump zo'n duizend militairen in Koeweit te stationeren mochten ze snel nodig zijn in Syrië en Irak.    ...
    De mariniers werden in het diepste geheim vanuit hun amfibisch aanvalsschip USS Makin Island, via Djibouti en Koeweit, ingevlogen in Syrië. Het Pentagon wil niet zeggen om hoeveel militairen het precies gaat en waar ze nu zijn gestationeerd. De mariniers maken deel uit van de snel inzetbare 11de Marine Expeditionary Unit, dezelfde groep die president Trump inzette in januari bij een commando-actie in Jemen die vanaf het begin mis ging.
    De artillerie-eenheid moet met M777-howitzers, het modernste artilleriegeschut van het marinierskorps, zware 155mm-granaten afvuren op posities van IS. ...


Red.:   Dit is dan ook een rechtsstatelijk volkomen gerechtvaardigde reactie op het verzoek van de Syrische regering aan Rusland voor militaire steun, een aantal maanden terug. Dat verzoek was namelijk een flagrante schending van de internationale rechtsorde.
    Zoals de kritische journalisten van de Volkskrant, die zo sterk zijn in fact-checking, hebben uitgezocht.

Ha, weer een leuke van Tommy Vennink (de Volkskrant, 25-04-2017, door Tom Vennink):
  Reportage | Oorlog in Oekraïne
 
Op zaal ligt het geofferde Oekraïense soldatenvolk

Het front in Oost-Oekraïne is vastgelopen. Maar nog altijd vechten Oekraïense burgers tegen de pro-Russische separatisten.

Zeventig jaar geleden was het Oekraïense burgervolk ook al zo offerbereid in de strijd tegen de pro-Russische Joden.


Naar site home .