WERELD & DENKEN
 
 

De motieven van Timothy McVeigh

Timothy McVeigh is de dader van de aanslag op het F.J. Murray gebouw, een overheidsgebouw in Oklahoma City. Bij die aanslag met een autobom werd het vrijwel volledig verwoest, en er vielen slachtoffers, het merendeel onschuldige burgers  . Bij het proces is wel enige aandacht geweest voor de motieven voor zijn daad, althans genoeg om die motieven naar buiten te brengen, maar van een evaluatie ervan is het nooit gekomen. Dat kwam omdat die motieven raakten aan een paar van de diepste problemen van de Amerikaanse maatschappij, zijn gewelddadigheid en hypocrisie.

McVeigh is, naar eigen zeggen, in twee fasen tot zijn daad gekomen. De eerste fase was tijdens zijn militaire carriŤre. McVeigh was beroepsmilitair, en heeft gevochten in de Golfoorlog van 1991. Hij was getuige van de slachting die de Amerikanen hebben aangericht op Irakese militairen en burgers die vluchtten van Koeweit naar Irak, op het moment dat de oorlog in feite al afgelopen was. Deze oorlogsmisdaad vond hij zo walgelijk, dat hij ontslag heeft genomen uit het leger. In dit proces is hij gaan nadenken over het gedrag en de houding van de Amerikaanse regering. In de periode na 1991 speelden in de Verenigde Staten intern ook een heftige discussie over de invloed van de centrale regering (the Federal government), waarin ook extreme groeperingen waren die het idee van een gewapende strijd tegen de Federale overheid overwogen. Deze zogenaamde milities waren er al eerder, maar nu kwam dit allemaal in de openheid. Bij een paar gelegenheden voelde de Federale regering zich geroepen om op te treden tegen mensen met dit soort sympathieŽn. Daarbij zijn doden gevallen, met daarbij ook onschuldige slachtoffers. Het waren deze voorvallen die McVeigh heeft aangevoerd als reden voor zijn aanslag. De aanslag was dus ook op een gebouw van een Federale overheidsinstelling.

McVeigh’s aanslag was dus gericht tegen een Federale overheid, die hij zelf had ervaren als hebbende een moorddadig karakter (Irak, de milities), en een poging om terug te slaan tegen deze regering. Hij moet zeker wel beseft hebben dat hij weinig kans had om deze strijd te winnen, maar vond het kennelijk belangrijk genoeg om een gebaar te maken. In deze zin kan men zijn daad als idealistisch en altruÔstisch kenmerken.


Naar Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home