WERELD & DENKEN
 
 

Politieke leugens, diversen binnenlandse politiek

19 jan.2011

Elders zijn de leugens van politiek rechts behandeld . Hieronder gaat het om diverse gemengde en losstaande leugens:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2011, van verslaggevers Jan Hoedeman en  Theo Koelé

Rosenthal beschuldigt VS van valse voorstelling van zaken

Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken (VVD) beschuldigt de Amerikanen ervan dat zij een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven.


Uit een uitgelekt Amerikaans ambtsbericht via WikiLeaks bleek dat ambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken de Amerikanen zou hebben gevraagd druk uit te oefenen op PvdA-vicepremier Wouter Bos. Als Nederland zijn missie in Uruzgan niet zou verlengen, kon Nederland een plaats aan de vergadertafel van de G20 vergeten.
    Rosenthal meldde gisteravond via het persbureau ANP dat De Gooijer de Amerikanen niet had opgeroepen Bos onder druk te zetten. 'De ambtenaar heeft daartoe dus geen instructie gekregen van de minister van Buitenlandse Zaken' - destijds Maxime Verhagen (CDA), de huidige vicepremier.
    De voormalige hoge diplomaat Jan Hoekema, nu burgemeester van Wassenaar, zegt daarover: 'Eerlijk gezegd geloof ik niet wat Rosenthal nu zegt. Hij dekt De Gooijer af alsof er niets is gebeurd.' ...
    Volgens de oud-ministers van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek (1982-1993), Peter Kooijmans (1993-1994) en Jaap de Hoop Scheffer (2002-2003) is Rosenthal verantwoordelijk voor vertrouwelijke uitlatingen van diplomaten, die onder de vorige minister van Buitenlandse Zaken Verhagen werkten. De voormalige bewindslieden gaan ervan uit dat De Gooijer in de geest van Verhagen handelde.
    De Hoop Scheffer kan zich niet voorstellen dat De Gooijer niet namens Verhagen heeft gesproken. 'Ik ga ervan uit dat hij zijn boekje niet te buiten is gegaan.' Kooijmans, die zeer te spreken is over de man die ooit zijn persoonlijk secretaris was: 'Ondenkbaar, zeker op dat niveau, dat De Gooijer op eigen initiatief heeft gehandeld.'
    Van den Broek zegt dat De Gooijer als persoonlijk medewerker voor hem heeft gewerkt. 'Hij kon goed omgaan met confidentiële teksten. Hij is buitengewoon betrouwbaar voor zijn minister. Een directeur-generaal zegt geen dingen van groot belang buiten zijn minister om.'  ...


Red.:   Uit eigen kring. Oftewel: Rosenthal liegt. Zelfs de Volkskrant constateert het:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

List en bedrog

De onthullingen van WikiLeaks zijn pijnlijk voor sommige politici. Domweg ontkennen maakt het er niet beter op.    ...
    ... De onverstandigste reactie staat alvast op naam van minister Rosenthal. Hij ontkent simpelweg dat een topambtenaar van zijn departement de Amerikanen in 2009 vroeg PvdA-leider Bos onder druk te zetten om in te stemmen met een nieuwe militaire missie naar Uruzgan.
    Die ontkenning is ronduit ongeloofwaardig, zeker nu hij er niet aan toevoegt hoe het dan wél is gegaan. Waarom in hemelsnaam zouden diplomaten in het geheim een verzonnen bericht naar Washington sturen?
    Rosenthal hoopt er met zijn reactie waarschijnlijk vanaf te zijn. De waarheid is dat hij slechts nieuwe vragen oproept, ditmaal over zijn eigen geloofwaardigheid.


Red.:   Maar, nog opmerkelijker, ook de leugens in eigen kring:
  Het jongste voorbeeld treft de PvdA. De partijtop heeft lang beweerd dat het louter de schuld van het CDA was dat de SP in 2006 niet aan de formatietafel mocht aanschuiven. De SP had altijd al een andere indruk. Die wordt nu bevestigd door wat PvdA-kopstuk Frans Timmermans destijds aan de Amerikanen vertelde: de PvdA zou nooit zo onverstandig zijn om met oud-communisten in zee te gaan.

Met als een van de leugenaars partijleider Wouter Bos:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2011, door verslaggeefster Kim van Keken

WikiLeaks: PvdA wilde al ver voor de verkiezingen niet met de SP

...  Voor SP'er Jan Marijnissen zijn de stukken hét bewijs dat de PvdA zijn partij na de verkiezingsoverwinning van 2006 bewust uit de regering probeerde te houden. Toenmalig PvdA-leider Wouter Bos beweerde jaren dat Marijnissen te snel was weggelopen bij de formatie: hij zou geen verantwoordelijkheid willen dragen.   ...


Red.:   De volgende is een hele grote leugen:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2010, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar burgerschapskunde

Inkomensnivellering is goed tegen de crisis

... Als we de belasting van de 8 procent rijkste Nederlanders met 3 procent verhogen, hoeven we helemaal niet te bezuinigen, zo becijferde de econoom Geert Reuten van de Universiteit van Amsterdam onlangs. Want met deze bescheiden belastingverhoging voor een kleine groep zeer rijken halen we in één klap 18 miljard binnen. De hele bezuinigingsoperatie waar al maanden drukte om is, wordt daarmee overbodig.
    Alle politieke partijen, met uitzondering van de SP, portretteren de bezuinigingen als noodzakelijk. Het voornaamste verschil is het gevoel erbij. Links betreurt de bezuinigingen en trekt sombere gezichten. Rechts is zichtbaar blij: een lang gekoesterde wens gaat in vervulling zonder noemenswaardig protest. Te roepen dat de economie dit vereist, is eindelijk afdoende.    ...


Red.:    De noodzaak van bezuinigingen is dus een leugen van zowel links als rechts, maar rechts natuurlijk doet het natuurlijk weer het meest.
    Naarmate de zaak meer GOED is, mag er natuurlijk ook harder worden gelogen. Auteur Arnon Grunberg is enige tijd  in Uruzgan geweest, en dus enigszins een deskundige:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2011, column door Arnon Grunberg

Retoriek

Minka Nijhuis is een uitstekende journaliste. Ze heeft over Birma, Irak en Afghanistan geschreven. Bovendien is ze bijzonder collegiaal. ...
    Op haar blog schreef Nijhuis over Kunduz: 'Mijn oude huisgenoten in Kabul die Kunduz kennen als hun broekzak, schreven dat het tekort aan trainers niet de oorzaak is van de problemen met de opbouw van een politiemacht. (...) Ze dachten eerder dat het gebrek aan goede leerlingen een van de vele moeilijkheden is.'
    De enige reden om akkoord te gaan met de nieuwe, Nederlandse missie is dat wij loyaal willen zijn aan Amerika en zo onze economische belangen menen te beschermen.
    De rest van de argumenten bestaat uit onwaarheden en verdraaiingen.   ...


Uit: De Volkskrant, 31-01-2011, column door Arnon Grunberg

Hulpstuk

Leden van GroenLinks hebben een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom de fractie instemde met de nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan.
    In die brief staat onder andere: 'We kunnen het verschil maken in Afghanistan.'
    Het is niet eenvoudig een brief te schrijven die gevuld is met meer onwaarheden en paradoxen dan deze. Kennelijk worden leden van GroenLinks gaarne voorgelogen.
    Mevrouw Sap belooft dat de missie zal worden beëindigd als de veiligheidssituatie in Kunduz verslechtert.
    Dat noem ik nog eens een aanmoediging voor de taliban.  ...


Red.:   De laatstgenoemde belofte van Sap is natuurlijk ook een keiharde leugen.
    En nog eentje van Sap:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Martin Sommer

Onhandigheidsrecidivist

Minister Hillen heeft weer schade opgelopen, maar ook oppositiepartij GroenLinks zit met de brokken.

Het parlementaire jaar is weer begonnen. De eerste dag in de Kamer bracht derhalve het eerste relletje. Minister Hillen heeft in Vrij Nederland gezegd dat de missie in Kunduz 'vooral militair' is. De oppositie op haar achterste benen, GroenLinks voorop, dat alleen had ingestemd met deze riskante politiemissie als er het stempel 'civiel' op zou staan.   ...
    ... de verontwaardiging van Jolande Sap van GroenLinks klonk dinsdag schril. Haar partij is in een onmogelijke situatie verzeild geraakt - de instemming met de Kunduz-missie is afhankelijk geworden van het verzwijgen van het werkelijke karakter daarvan. Alle betrokkenen moeten het beroemde boek van de Britse journalist Phillip Knightley er nog maar eens op naslaan, dat verscheen onder de welluidende titel The First Casualty - het eerste slachtoffer van de oorlog is zoals bekend de waarheid.


Red.:   De woorden van Martin Sommer afkortende: Jolande Sap liegt.
    Het bedrijfsleven is rechts, en zodra ze hun mond open doen, stromen er dus ook grote hoeveelheden leugens uit:


De Volkskrant, 23-02-2011,

Bernard Wientjes

'Bedrijfsleven heeft geen last van positie PVV'

Het bedrijfsleven heeft in het buitenland geen hinder van de gedoogpositie van de PVV. Dat zegt werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes in een interview met de Volkskrant. Een jaar geleden zei Wientjes nog dat Geert Wilders Nederland 'op een geweldige manier beschadigt'.


Red.:   Volgende, niet minder prominente, geval:


Uit: De Volkskrant, 10-03-2011, van verslaggever Walter Keuning

Overheid kan veel besparen met opensource software

Als de gehele landelijke overheid overstapt op open-source software, kan dat een besparing van omgerekend 2,9 miljard euro opleveren. Dat blijkt uit een dinsdag vrijgegeven onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan minister Donner het bestaan eerder had ontkend.   ...
        Het rapport werd dinsdag onder druk van SP-kamerlid Rik Janssen openbaar gemaakt. Hij wist dat de Algemene Rekenkamer over het onderzoek beschikt en het gebruikt voor een eigen onderzoek naar de kostenvoordelen van open ict bij de overheid. Donner ontkende tijdens een overleg echter het bestaan van het rapport. Hij stelde dat de notitie waar Janssen het over had slechts een 'privéstuk' van een van zijn ambtenaren was.
    Nu Donner het rapport toch openbaar heeft gemaakt, heeft hij laten weten dat het niet om een 'privéstuk' gaat, maar om een 'ondeugdelijk onderzoek' en dat het daarom in eerste instantie niet naar de Kamer is gestuurd.    ...


Red.:   Om dit geval in perspectief te zien, moet vermeld worden dat Piet Hein Donner in een eerdere functie minister van Justitie was. In die hoedanigheid heeft hij een antwoord gegeven op vragen vanuit de Tweede Kamer die een juridische onjuistheid bevatten. Hierop gewezen, heeft hij de notulen van de Tweede Kamer voor die fout laten corrigeren. Hetgeen een ambtsmisdrijf is, want die notulen dienen een getrouwe weergave te zijn van het in de Kamer gesprokene. Met dit misdrijf geconfronteerd door een journalist, was zijn antwoord dat hij niets fout had gedaan, omdat hij slechts iets had gecorrigeerd.
    Kortom: Piet Hein Donner, minister van het Koninkrijk de Nederlanden en van christelijke huize, is een schaamteloos en habitueel leugenaar.
    Een onderwerp waarover door vrijwel alle politici structureel wordt gelogen: het Europese Imperium, dat ze de Europese Unie noemen:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, column door Martin Sommer

Het mechaniek van de eurotreur

Tussentitel: De komende weken zal Rutte virtuoos vertellen

Wat een geluksvogel is die Mark Rutte toch! Hij moest gisteravond bij het diner met zijn Europese collega-regeringsleiders een forse hete aardappel naar binnen werken. Brusselse bureaucraten gaan indringend meekijken of het economisch allemaal fatsoenlijk marcheert - niet alleen bij de platzakke Grieken of Ieren, ook bij ons.
    Dat is in Nederland een hoogst onwelkome boodschap. Maar laat nu net die drie militairen zijn vrijgelaten door Kadhafi. Daar komt Mark Rutte aanzienlijk liever mee thuis. ...
    ... het Kamerdebat meer leerde over het mechaniek van het Europese chagrijn. Dat begon met de vaststelling van PVV-lid Louis Bontes dat er 'geen millimeter soevereiniteit naar Europa mag, nu niet, nooit niet'. Brussel gaat zich intensief bezighouden met lonen, belastingen en pensioenen en de kwestie in Den Haag is of je dat aantasting van soevereiniteit mag noemen.
    Ja natuurlijk, vond D66 net als Bontes. Met dat verschil dat de vrijzinnig liberalen dit een uitstekende zaak vinden en een grote sprong voorwaarts in de richting van een Europese politieke unie. Als Rutte een kerel en een staatsman was, zou hij dat volmondig erkennen. Aldus D66.   ...


Red.:   Hierover wordt door Rutte dus systematisch gelogen. En met hem de hele VVD.
  Nederland levert weliswaar bevoegdheden in, maar daarvoor krijgen we zelf meer soevereiniteit terug (Ormel, CDA).

En met Henk Ormel liegt het hele CDA over deze vorm van landverraad.
    Mede volgens dit patroon:
  Vandaar de noodzaak van bijna cruijffiaanse redeneringen: er is niks aan de hand tot er wat aan de hand is. Zo pleegt minister Jan Kees de Jager het letterlijk te zeggen. Er is niets besloten tot alles besloten is.  Soevereiniteit inleveren, dat doen alleen de landen die straks onder curatele staan (Rutte). Er worden strakke regels opgesteld voor alle euro-landen, maar die gelden alleen voor de zwakke broeders.
    Het is een bekend patroon. Zo is het met de invoering van de euro en Schengen ook gegaan. De voordelen worden breed uitgemeten. Leuk één munt op vakantie, dan hoef je niet te wisselen. Mooi die open grenzen, kun je lekker doorrijden. De kleine lettertjes komen later. In de vorm van asielzoekers die ook geen grenspaal meer aantreffen. Of in de vorm van Grieken die jarenlang onopgemerkt uit de europot konden snoepen. De Kamer moest worden overgehaald, de voldongen feiten zien we daarna wel weer.

Zodanig systematisch, dat je zelfs de volgende leugens kan voorspellen:
  Vandaag, morgen en de komende weken zal Rutte virtuoos vertellen. Hij moet de oppositie verleiden, aangezien de gedogers van de PVV zeker tegen nieuwe Europese bemoeizucht zullen stemmen. Wij zullen horen dat Nederland ook zonder Europa al aan beperkte loonstijging doet; dat onze pensioenleeftijd juist een voorbeeld is voor Brussel; en dat wij zelf mogen beslissen hoe we die belastingregels invullen.
    Het zal even knap zijn als bij de Kunduz-missie, die heus echt honderdtwintig procent een politiemissie zou worden. En net als in dat geval zal over een paar maanden of over een half jaar blijken dat de werkelijkheid er anders bij ligt.
    De mensen zullen boos zijn, de regering zal zeggen dat het van Europa moest.

Bijna tijd voor de Lodewijk de Zestiende oplossing.
    Op wat lager niveau:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, Ad Verbrugge, Jan-Willem Bruins, en Presley Bergen

Hogeschool besteedt geld aan volstrekt verkeerde zaken

Slechts zo'n kwart van het hogeschoolbudget wordt besteed aan direct onderwijs door docenten.

Ad Verbrugge | Jan-Willem Bruins | Presley Bergen | Ad Verbrugge is voorzitter BON en filosoof aan de VU. Jan-Willem Bruins is docent aan de Hogeschool Windesheim. Presley Bergen is bestuurslid van BON en hogeschooldocent Nederlands en bedrijfscommunicatie.

...    Enkele jaren geleden is op het teveel aan bureaucratie al gewezen door de economiehoogleraren Bas Jacobs en Rick van der Ploeg, die hadden berekend dat tussen 1980 en 2000 de bureaucratie op de universiteit met 31 procent en op het hbo met zelfs 81 procent was toegenomen. Ondertussen blijkt uit recent onderzoek dat de zaak op veel instellingen nog veel ernstiger is, ja zelfs volledig uit de hand is gelopen.
    Guusje ter Horst, tegenwoordig voorzitter van de HBO-raad, reageerde onlangs getergd op Mark Ruttes opmerking dat 30 tot 40 procent van het budget op hogescholen opgaat aan 'gedoe', met het verweer dat uit onderzoek zou blijken dat de bureaucratie op het hbo slechts uitkwam op tussen de 22 en 25 procent - een heel gewoon percentage. Zij zei er echter niet bij dat dit percentage slechts de generieke overhead betreft; wordt ook de specifieke overhead (beleidsmedewerkers, et cetera) meegerekend, dan komt de berekening al op 36 procent volgens Bureau Berenschot. Toch dekt ook dit cijfer de omvang van de problematiek nog toe, omdat Berenschot bij zijn meting voorbij gaat aan de grote decentrale overhead binnen onderwijsorganisaties.
    Uit een recent onderzoek van de Vereniging Medezeggenschap Hogescholen (VMH) onder 11 overwegend grote hbo-instellingen blijkt dat van het personeel op een hogeschool gemiddeld slechts 57 procent geregistreerd staat als docent. De cijfers voor dit gemiddelde zijn door de hogescholen zelf aangeleverd en gewoon afkomstig van de personeelsinformatiesystemen. Het percentage docenten ligt in werkelijkheid echter een stuk lager, omdat veel van hen gewoon geen onderwijs geven of daar niet direct mee bezig zijn. Ze zijn teamleider, coördinator, kwaliteitszorgmedewerker, voorlichter, onderwijsadviseur, et cetera.
    Het meest zuivere kengetal om de inzet van middelen in de directe on-derwijsuitvoering inzichtelijk te maken, is eenvoudig uit te rekenen: welk deel van het hogeschoolbudget wordt besteed aan de directe onderwijsactiviteiten door docenten?
    Dit kengetal is enkele jaren geleden uitgerekend door de Tilburgse hoogleraar accounting Jan Bouwens, die op een bepaalde (gemiddelde) hogeschool bij elf opleidingen op 21 procent van het budget kwam. Slechts 21 procent van het budget wordt daar daadwerkelijk besteed aan onderwijs, inclusief het voorbereiden van lessen en nakijken van werkstukken en tentamens.
    Hoewel de HBO-raad bij monde van Guusje ter Horst zegt dat ander onderzoek deze cijfers kan weerleggen, leidde het verzoek om inzage daarin tot op heden niets op. Recent onderzoek van de medezeggenschapsraad van een andere hogeschool bevestigt juist het cijfer van Bouwens; men kwam daar op uit op ongeveer 25 procent. Het op verzoek van het betreffende college van bestuur ingeroepen accountantsbureau bevestigde deze cijfers.   ...


Red.:   Guusje ter Horst was voorheen multiculturalistisch politica, heeft uit dien hoofde ruime ervaring in datgene wat ze hier beoefent: keihard staan liegen.
    Terug naar het hoogste niveau:


Uit: De Volkskrant, 05-03-2011, column door Fokke Obbema, redacteur van de Volkskrant

Wel de uiers, niet de hand

Gepijnigd is het woord voor de open brief die Pieter Winsemius aan Mark Rutte schreef, vlak voor de verkiezingen. Als VVD'er én man van het milieu (oud-minister, oud-voorzitter van Natuurmomumenten) moet hij al maanden lijdzaam toezien hoe zijn partij leiding geeft aan wat hij een 'kaalslag van het natuurbeleid' noemt. ...
    Alsof groen niets voor een rechts kabinet is. Juist Mark Rutte wilde dat doorbreken. In 2008 lanceerde hij 'Groen Rechts'. ...


Red.:   Hetgeen dus niets anders was dan een gigantische leugen. Iets waar hij zich absoluut niet voor schaamt:
   De Grote Communicator wenste deze week aan de brief van Winsemius nauwelijks woorden vuil te maken:'We zijn het erover eens dat we het niet eens zijn'. Eerder zei Rutte hem: 'Je kent me toch. Hierop mag je me afrekenen.'

En die schaamteloosheid maakt dat hij in staat er voortdurende vriendelijk bij te lachen. En daarvoor blijkt het alfa- en gammavolk dat dit soort contreien domineert uiterst gevoelig.
    Op deze plek een vermoeden dat elders in andere context al eens geuit is, namelijk dat de capaciteit tot liegen verbonden is met diverse andere slechtigheden. In het geval van Rutte gaat het om het gemak waarmee hij het doet. Onafhankelijk van de omstandigheden en de aard van de leugen. Het is de reden dat hij zo populair is: hij neemt het zichzelf niet kwalijk, en blijft er positief onder. Maar liegen is iets emotioneels, en vergt, bevestigd door neurologisch onderzoek, extra inspanning van het brein. Als je die extra inspanning niet hoeft te doen, is het de vraag of je brein het wel als iets fouts signaleert. Bij Rutte, en vermoedelijk alle andere goede leugenaars, lijkt dat niet het geval. Wat weer de vraag oproept hoe het dan zit met de gevoeligheid voor andere sociale emoties. Het antwoord kwam tijdens de herdenking na de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn (09-04-2011), uitgezonden op televisie in een speciale uitzending op 20-04-2011: . De toon van Rutte is precies dezelfde als zou hij in de Tweede Kamer spreken over de JSF. Hij heeft kennelijk totaal geen contact met de emoties van de slachtoffers en nabestaanden, zoals de eveneens sprekende burgemeester dat duidelijk wel heeft. Het getoonde gebrek aan emotioneel begrip heeft duidelijke psychopate trekjes .
    Iemand anders heeft er twee verzameld:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2011, column door Sheila Sitalsing

Stukje opvoeding

Tussentitel: De kosten waren alleen te hoog in de beeldvorming

'Niek Hoek - Goudeerlijk', zette het bedrijfsblaadje van VNO-NCW een jaar geleden boven een gesprek met de bestuursvoorzitter van Delta Lloyd, de verzekeringsmaatschappij. Hoek is een gevierd man in de kringen van de haute finance, omdat hij Delta Lloyd naar de beurs bracht in de periode dat Dirk Scheringa en zijn DSB Bank met veel lawaai ten ondergingen, terwijl driekwart van de financiële wereld aan het infuus van de staatssteun lag. ...
    Verderop in het instructieve vraaggesprek staat: 'Vrienden en collega's noemen hem integer en eerlijk, ongelooflijk eerlijk zelfs. Hij wijt (sic) dat aan 'een stukje opvoeding'.'
    Vanwege dat stukje opvoeding heb ik Hoek altijd onvoorwaardelijk geloofd als hij ontkende dat Delta Lloyd zich willens en wetens met zoiets ordinairs als woekerpolissen had ingelaten.  ...
    Toch heb ik me de afgelopen week potdorie bijna op het verkeerde been laten zetten. Het was woekerpolisweek: tout verzekeringen verkopend Nederland moest naar de Tweede Kamer voor een hoorzitting over woekeren. Ik betrapte mezelf erop dat ik geboeid zat te lezen over Eric Smit en René Graafsma, financieel journalist en ex-woekerpolisverkoper met berouw, die samen het boek Woekerpolis, hoe kom ik ervan af? schreven. Ik liet me meeslepen door hun beweringen dat het woekeren schaamteloos doorgaat, dat de afgesproken compensatieregeling voor gedupeerden geen biet voorstelt en dat verzekeraars het grootste financiële schandaal van de afgelopen decennia, waarin ze miljarden van de geachte klant hebben afgeroomd, onder het tapijt proberen te vegen.
    Gelukkig was daar Niek Hoek om mij van het dwaalspoor af te halen. Hij zette de zaken recht in zijn praatje voor de Tweede Kamer, op anderhalf A4tje (dat heus niet door juristen is doodgecheckt op elke formulering die als 'sorry' zou kunnen worden aangemerkt door op schadevergoeding azende types). Zo hebben verzekeraars niemand opgelicht, edoch 'beleggingsverzekeringen in de markt gezet die in sommige opzichten niet meer voldoen aan de eisen van vandaag'. Delta Lloyd heeft 'zijn verantwoordelijkheid genomen' door het op een akkoordje te gooien met boze klanten - niet omdat het fouten heeft gemaakt, maar omdat het het probleem wilde oplossen van 'de als te hoog gepercipieerde kosten'. Gelukkig, die kosten waren dus helemaal niet te hoog! Het was allemaal perceptie. Net zoals de groeiende kritiek op de compensatieregeling volgens Hoek het gevolg is van 'verkeerde beeldvorming'.
    Je hoort de laatste dagen veel over de schijt die Hans Hillen heeft aan de waarheid en aan wat de mensen van hem denken. Het kan nog veel erger.


Red.:   Naast in de politiek die erom bekend staat, wordt er in het bedrijfsleven minstens even hard gelogen, en in de financiële wereld hoogstwaarschijnlijk nog meer.
    Terug naar de politiek, en wat meer detail over leugenaar Hillen:


Uit: De Volkskrant, 10-03-2011, column door Bert Wagendorp

Hillen


Tussentitel: Het parlementaire gepeupel moet Hans niet lastigvallen

Minister van Defensie Hans Hillen heeft de Tweede Kamer niet onjuist geïnformeerd over de wantoestanden bij de marine in Den Helder. Dat kon niet, omdat Hillen geen idee had van de diefstal, zelfverrijking en intimidatiepraktijken, en het is nu eenmaal onmogelijk onjuiste informatie te verschaffen als je geen informatie hebt.
    De schaarse informatie die Hillen wel had, deelde hij steeds met de Kamer. Die informatie betrof vooral de vaststelling dat er eigenlijk niets aan de hand was. Pas toen de Volkskrant zaterdag de beerput opende, bleek dat anders te liggen, maar ook Hillen werd daardoor volkomen verrast.
    Ik lees altijd met groot genoegen het fijne zinnetje 'het onjuist informeren van de Kamer geldt als een politieke doodzonde'. Door toedoen van Hans Hillen is dat een lege formulering geworden. Hillen hanteert eigen definities voor 'onjuist' en 'informeren' die zo ingenieus zijn, dat onjuist informeren feitelijk onmogelijk is geworden, en daarmee de doodzonde.   ...


Red.:   Een van de tactieken van de habituele leugenaar in de politiek. Met gebruik van formuleringen als:
  Hillen wist van niks, omdat de betreffende informatie bij secretaris-generaal Annink was 'weggezakt'. Daardoor had Annink verzuimd Hillen op de hoogte te brengen; je kunt nu eenmaal geen weggezakte informatie doorgeven aan de minister, want in dat geval zou het immers niet om weggezakte informatie gaan. Zodoende viel ook de secretaris-generaal niets te verwijten.
    Hans Hillen zei dat hij de zaak niet wilde bagatelliseren, waarmee hij bedoelde dat hij de zaak volkomen en tot op het bot wilde bagatelliseren en in een diepe la wilde stoppen. Daartoe vroeg hij generaal b.d. Cees de Veer om een integriteitsonderzoek. Uit dat onderzoek zal naar voren komen dat Defensie niet rot is, maar volkomen integer. Dat weten wij, dat weet generaal De Veer, dat weet Hans Hillen.   ...
Hillen is een regent, en een brutale. De verslaggever van Radio 1 noemde zijn optreden in de Kamer gisteren 'souverein', maar dat leek me niet de juiste term.

Welke conclusie omtrent liegen, geldt voor een hele sociale klasse:
  Hillen is een regent, en een brutale. De verslaggever van Radio 1 noemde zijn optreden in de Kamer gisteren 'souverein', maar dat leek me niet de juiste term.

De klasse, dus, van "regent", die we op deze website aanduiden als "oligarchen" - ze liegen habitueel en alsof het gedrukt staat om te verbergen dat ze alleen uit eigenbelang denken en handelen, en ieder van hun uitspraken moet als onwaar en een leugen gezien worden, tot het tegendeel is bewezen.
    Dit soort liegen is de norm - kijk maar naar de reactie:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2011, van verslaggevers Jan Hoedeman en Theo Koelé

Alleen SP en PvdD keuren handelwijze af

Hillen overleeft motie van wantrouwen

Een motie van wantrouwen tegen minister Hillen van Defensie heeft donderdag alleen steun gekregen van de SP en de Partij voor de Dieren (PvdD). Daarom ziet Hillen geen vertrouwensbreuk met de Tweede Kamer. Zijn handelwijze inzake de misstanden bij de marine in Den Helder stond ter discussie.   ...
    Tijdens een spoeddebat zei SP-Kamerlid Van Dijk dat Hillen de Kamer verkeerd had geïnformeerd. Zijn hoogste ambtenaren hadden hem niet verteld dat er iets aan de hand was.   ...


Red.:   Alle partijen stemmen voor het toestaan van de leugens, behalve de SP en de PVV. Dus inclusief de partijen die o zo ethisch zijn, als de PvdA, D66, en GroenLinks (over de christelijke partijen  hoeven we het over integriteit aangaande de waarheid niet te hebben, en rechtse partijen zijn de habituele leugenaars). Niet geheel toevallig is deze verdeling in  partijen dezelfde als die tussen de partijen van de oligarchie, en degene die daar niet toe behoren. Precies dezelfde .
    Terug naar de opperman:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2011, column door Bert Wagendorp

Huppakee

...   Hillen is sinds een week of drie niet meer zo van huppakee erin. Toen moesten er twee personen worden geëvacueerd uit het Libisch Sirte en vond Hillen dus wel van huppakee erin met die heli. Dat liep uit op een fiasco ...
    Wat er precies heeft gespeeld rond de twee evacués, en waarom Hillen meteen besloot van huppakee erin, weten we overigens nog steeds niet. Premier Rutte verklaarde vorige week dat hij de fractieleiders in de Kamer de geheime achtergronden had verteld. Maar dat bleek andermaal een gevalletje weggezakte informatie: de premier herinnerde zich opeens dat hij de fractieleiders juist níét op de hoogte had gesteld. Sorry.
    Dat is geen slip-of-the-tongue meer, maar een complete salto mortale.   ...


Red.:   Het liegen is voor Rutte zo habitueel, dat het hemzelf kennelijk niet meer opvalt. En dat geldt ook voor de rest van de omgeving, want die neemt er totaal geen aanstoot aan.
    Nog een stukje Hillen ter illustratie van de door alle leugenaars gehanteerde methoden:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, column door Peter Middendorp

Halffabricaat

Dubbelspel wordt pas een boeiend schouwspel als de speler publiekelijk valt, het liefst met een beetje geruis. Ik lette dus eigenlijk nooit zo op minister Hillen ...
    Aan zijn linkerzijde liep een voorlichtster, aan zijn rechterzijde een buikige vijftiger met bloeddrukwangen, die vanwege Hillen op het punt stond zijn anonimiteit te verliezen, secretaris-generaal Ton Annink.
    Dat ging zo. Hillen had tegen de Kamer gezegd dat er maar één gevalletje integriteitschending bij Defensie bestond. Kort daarop regende het in de Volkskrant van de voorbeelden. 'Ik heb Annink nog gevraagd of er meer gevallen waren', zei Hillen ter verdediging van zichzelf, 'maar hij bezwoer me dat die er niet waren.'
    Gevraagd of het niet pijnlijk was om zo door de journalistiek te worden ingehaald, zei Hillen: 'Het is een voorrecht in een land te mogen leven waarin de journalistiek ook een steentje bijdraagt aan de democratische controle.'
    Dat was een goeie. Als mijn vriendin mij met drie dampende negerinnen op witte gympies betrapt, zal ik zeggen: 'Wees blij. Wie weet hoelang ik je anders nog bedrogen had.'    ...


Red.:    De eenduidige conclusie:
  We kunnen het niet mooier maken dan het is: aan de heer Hillen kleeft de geur van bedorven integriteit

   En weer terug naar de baas van het zootje:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, van verslaggevers Douwe Douwes en Marc Peeperkorn

Rutte heeft eigen waarheid over EU

Terwijl Europese regeringsleiders vrijdagmiddag in Brusselse perszalen hun 'reuzensprong' naar een hechter Europa vierden, bleef Mark Rutte vasthouden aan zijn eigen waarheid. 'Er is geen sprake van versterkt economisch bestuur', hield de VVD-premier stug vol.
    Ook al hingen er grote spandoeken aan de muren van het Europarlementsgebouw met de tekst 'Versterkt economisch bestuur', raakten 20 duizend vakbondsleden slaags met de politie omdat ze vinden dat er te veel macht naar Brussel gaat, en sprak de Duitse bondskanselier Merkel van de 'wil om politiek verder naar elkaar toe te groeien', Rutte zei: 'Het klopt gewoon niet.'
     ... op het gebied van economische samenwerking, het 'economische bestuur', dat blijft een kwestie van 'elkaar de maat nemen, niet de wet voorschrijven'.
    Rutte staat daarmee geïsoleerd in Europa. Het staat zelfs in de preambule van het nieuwe pact: 'Dit pakket zal het economische bestuur van de Europese Unie versterken.' Commentatoren, politieke partijen ter linker en rechterzijde, academici, het is voor iedereen glashelder dat de 'economische coördinatie' zal leiden tot meer macht voor Brussel. Een 84 pagina's dik voorstel om de winstbelasting voortaan op dezelfde manier te definiëren in de zeventien eurolanden ligt al klaar.   ...


Red.:   Ook in deze zaak liegt Rutte dat het gedrukt staat (" ... is lying through his teeth"). Maar in zekere zin moet hij wel:
  Maar Rutte heeft te maken met een eurokritisch electoraat. Zijn grote concurrent op de rechterflank, de PVV, heeft van diepe euroscepsis een kroonjuweel gemaakt.

Maar zoiets geldt voor het overgrote deel van het rechtse beleid: het is alleen te verkopen met leugens. Rutte wordt door de meeste mensen een uitstekende premier gevonden, omdat hij zo vlot en relaxed praat. En dat kan hij, van uit zijn positie als rechts politicus, alleen doen omdat hij ook een uitstekend leugenaar is. Die geen berouw of gewetenswroeging heeft over die leugens. Een kenmerkend verschil in de rechtse hoek tussen VVD en CDA: de CDA politici staan hetzelfde beleid voor, maar hebben er een slechter geweten bij (vanwege de christelijke gebonden van zorgen voor de naasten en zwakken, enzovoort). Met uitzonderingen als Hans Hillen.
   Een leugen volgens het klassieke stramien van George Orwell uit 1984: je presenteert oorlog als vrede:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2011, van verslaggever Robin Gerrits

Alle instellingen mbo: plannen onhaalbaar

...    Minister Van Bijsterveldt presenteerde haar plan Focus op Vakmanschap half februari. Ze reageerde op de groeiende kritiek de afgelopen jaren dat veel mbo-opleidingen te weinig structuur en vaste lessen bieden, en dat het niveau van de afgestudeerden te zeer uiteenloopt.   ...


Red.:   Het plan heet Focus op Vakmanschap, dus ongetwijfeld zal het aantal lessen in vakmanschap verhoogt worden, en de opleiding verlengd. Dit is de werkelijkheid:
  Het actieplan van de minister, dat al op 1 januari 2013 moet ingaan, verhoogt het minimumaantal lesuren in met name het eerste cursusjaar op het mbo van 850 naar 1.000. Het belang van de stage krimpt ten gunste van algemene vakken als taal en rekenen, en de opleidingsduur wordt ingekort van 4 naar 3 jaar.

Oftewel: precies het tegenovergestelde is het geval. Zoals iedereen kan constateren:
  ...   'Met dit plan legt de minister de lat deze keer voor zichzelf te hoog', zegt MBO-Raad-voorzitter Jan van Zijl.
    Kern van de kritiek is dat de plannen van de minister afbreuk zullen doen aan het vakmanschap van de afgestudeerden; meer algemene, theoretische vakken ten koste van praktisch vakmanschap. Van Zijl noemt deze 'doorgeschoten avoïsering' ongewenst. 'Natuurlijk moet ook iemand met een mbo-3-diploma een fatsoenlijke brief kunnen schrijven', zegt hij. 'Maar je moet keuzes maken. Je kunt niet van alles het hoogste hebben.'

En wij hebben er weer een leugenaar bij. Tussen twee haakjes: het gaat natuurlijk allemaal weer om bezuinigen, want het laatste dat we willen is meer belasting betalen, ook al is het voor onderwijs.
   Terug naar onze regeringsleider - we maken er maar een soort hobby van. Maar ook in dit geval wordt het aangereikt, en in dit geval door een echte mede-neoliberaal:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2011, column door Frank Kalshoven

Het aan- en uitzetten van de geluksmachine

Tussentitel: Rutte valt met zijn metafoor een fictieve vijand aan

Als u een geluksmachine had ...zou u dan ooit de neiging krijgen die machine uit te zetten? ...
    Toch is dit de ambitie van het huidige kabinet. De doelstelling is door Mark Rutte geformuleerd in het nieuwe beginselprogramma van de VVD enkele jaren geleden, is door hem aangehaald in de Kamer ten tijde van de start van zijn kabinet afgelopen herfst, en de term 'geluksmachine' duikt dezer dagen op in allerlei voordrachten van VVD'ers. Het is een beeld dat blijft hangen - zelfs als je een tijd in Spanje bent.
    Laten we daarom eens kijken hoe boosaardig Ruttes streven precies is. ...
    Het 'uitzetten van de geluksmachine' gaat dus om het temperen van de ambities van de overheid. De overheid is in Ruttes visie te belangrijk gemaakt, te groot, te ambitieus. Je gooit er aan de ene kant belastingeuro's in en je krijgt er aan de andere kant geluk uit. Het geluk dat de staatsmachine produceert is wel rivaliserend: de staat pakt wat van uw geld af (belastingheffing) en geeft dat aan een ander (inkomensoverdracht) ...
    Zo wordt Rutte .. weer gewoon een VVD'er: de staat is te groot. Maar wij blijven zitten met de metafoor, en de argumentatie, en de wil om de deugdelijkheid hiervan te onderzoeken.
    Deze deugdelijkheid valt in scherven uiteen door het stellen van één simpele vraag: wie? Wie vindt dat 'de staat leidend moet zijn in het streven naar geluk'? Wie verdedigt het standpunt dat door Rutte en zijn kabinet bestreden wordt? Wie wordt aangevallen?
    Het antwoord is: niemand. ...


Red.:   De retorische truc die Rutte toepast, is dus door Kalshoven ontmaskerd als de bekende stroman of stropop: je dicht je opponent een ander standpunt toe dan hij heeft, en valt dan dit onjuiste standpunt aan . Maar aan de basis van elke stroman staat dus een leugen. Ook die van Rutte.
    Wat later zegt een andere columnist het nog wat nauwkeuriger:


Uit: De Volkskrant, 14-06-2011, column door Pieter Hilhorst

De pechdemper

Tussentitel: De staat is geen geluksmachine, maar een pechdemper

... De grote ambitie van Mark Rutte is om de geluksmachine uit te zetten. Met zijn metafoor maakt Rutte in een beweging alle mensen die zijn aangewezen op de staat verdacht. ...
    De metafoor van de geluksmachine maakt van overheidssteun een luxe-artikel. ...


Red.:   Waaraan Hilhorst nog een behartenswaardige maar alhier bekende toevoegt:
  Woorden zijn nooit onschuldig.

En zeker niet die van de aartsleugenaars van de VVD (en CDA), en hun huidige leugenaarskoning: Mark Rutte
    We wisselen voortdurend tussen leden van het kabinet van Rutte. Aan de beurt, eveeens bij herhaling: Marja van Bijsterveldt:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2011, van verslaggevers Maartje Bakker en Raoul du Pré

Kabinet de fout in met groei zorgleerlingen

Het kabinet heeft de groei van het aantal zorgleerlingen sterk overdreven. Het aantal kinderen dat een label krijgt opgeplakt omdat er iets met hen is, zou sinds 2003 met 65 procent zijn gestegen. In werkelijkheid is het aantal leerlingen dat lichte of zware zorg nodig heeft slechts met 15 procent toegenomen.
    Dit schrijft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Zij spreekt van 'een onvolkomenheid'. De groei van het aantal 'zorgleerlingen' is een belangrijk punt in de hoogoplopende debatten over passend onderwijs.
    Regeringspartijen CDA en VVD rechtvaardigen hun geplande bezuiniging van 300 miljoen euro steevast met een verwijzing naar de stijging. 'Het huidige systeem barst uit zijn voegen', schreef ook Van Bijsterveldt eerder aan de Kamer. Vervolgens noemde zij de stijging van 65 procent. Die speelde ook een prominente rol in lijsttrekkersdebatten rond de statenverkiezingen in maart.
    De eerste die na herberekening op heel andere getallen uitkwam, was jongerenmagazine 7Days in maart. Naar aanleiding daarvan stelde de SP Kamervragen. In antwoord daarop geeft de minister nu toe dat de stijging van 65 procent overdreven is. Alleen het aantal leerlingen met een indicatie voor 'zware zorg' is zo sterk gestegen. Het totaal aantal leerlingen met indicatie voor lichte of zware zorg steeg met slechts 15 procent.   ...


Red.:    Een verklaring voor dit verbijsterende gebeuren: een regering, de overheid, die ligt over cijfers, kan alleen gevonden in het verschijnsel van de macht der gewoonte: als gewone politici zijn de betrokkenen zo gewend te liegen, dat ze het probleem ervan niet zien ook als ze de regering vormen.
    Omdat dit een geval betreft van uiterst weerloze slachtoffers, valt het zelfs de journalistiek, die het politieke liegen toch ook gewend moet zijn, op:


Uit: De Volkskrant, 11-05-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Nodeloze verwarring

Minister Van Bijsterveldt vervuilde het debat over de zorgleerlingen met verkeerde cijfers. Excuses zijn geboden.

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs moet sorry zeggen. Sorry voor de keren dat zij in persverklaringen en in de Tweede Kamer heeft beweerd dat het aantal leerlingen waar 'iets mee is' tussen 2003 en 2009 met liefst 65 procent steeg.   ...
    Voor de stelligheid waarmee ze dat cijfer gebruikte om hard te maken dat een bezuiniging van 300 miljoen euro op het passend onderwijs absoluut onontkoombaar is. ...
    Voor de manier waarop zij zich achter haar eigen Onderwijsinspectie verschuilt nu blijkt dat de groei helemaal niet 65 procent was, maar slechts 15 procent. Alsof haar eigen ministerie voor het zicht op de leerlingenstromen geheel afhankelijk is van de inspectie.
    Voor de manier waarop zij de rectificatie van de cijfers vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde: in volmaakte stilte, zonder enige ruchtbaarheid, kennelijk in de hoop dat het niemand zou opvallen. Dit terwijl elk nieuwtje dat wél goed uitkomt meteen vergezeld wordt van mooie persberichten.    ...


Red.:   Zo zie je maar weer: liegen gaat meestal samen met andere weerzinwekkendheden.
    Een leugen die vermoedelijk voortvloeit uit een misverstand:Uit:
De Volkskrant, 09-06-2011, van verslaggever Douwe Douwes

Interview | Carola Schouten, Tweede Kamerlid Christenunie

'Kwijtschelding helpt Grieken op weg'

Kwijtschelding van een deel van de Griekse schulden is volgens Schouten onvermijdelijk. Door dit nu al te doen, zullen de Grieken eerder bereid zijn te bezuinigen.

Tussentitel: We geven ze absoluut geen blanco cheque | Carola Schouten - Tweede Kamerlid ChristenUnie


Red.:   Het lenen van geld aan iemand correspondeert in de vergelijking met een 'een blanco cheque' met de term "cheque". Het "blanco"correspondeert ermee dat degene die de cheque ontvangt er een onrechtmatig hoog bedrag op kan schrijven - erop neerkomende dat die persoon geld krijgt waar hij niets voor terug heeft gedaan. Het kwijtschelden van Griekse schulden komt erop neer dat de Grieken geld hebben gekregen waarvoor ze niets terug hebben gedaan. Het kwijtschelden van Griekse schulden is dus wel degelijk analoog aan het uitschrijven van een blanco cheque. Net als iedere verdere vorm lening, het uitschrijven van een cheque dus, omdat er geen enkele borg tegenover staat.
    En om deze leugen te verhullen, zegt men er bij: "Maar we eisen dat de Grieken bezuinigen". Dat is hetzelfde als bij de blanco cheque zeggen dat de andere partij er geen misbruik van mag maken. Als dat laatste serieus is, moet je geen blanco cheque uitschrijven, dat wil zeggen: niets lenen zonder borgstelling.
    De redenatie die gebruikt wordt door het CU-Kamerlid is een redenatie die op het ogenblik opgehangen wordt door vele "deskundigen" en politici. De meesten van hen moeten weten dat ze liegen. Het CU-Kamerlid praat verduidelijk slechts deze leugens na. Evengoed is het een leugen.Red.:   Weer terug naar de nieuwe Maria van der Hoeven (de CDA economie-minister die zei "Ik wist niet dat energie zo belangrijk was") :


Uit: De Volkskrant, 18-06-2011, van verslaggeefster Maartje Bakker

Interview | Minister Marja van Bijsterveldt

'Ik ga er honderd procent van uit dat de kwaliteit overeind blijft'

Omroepen en oppositie zijn zeer ontevreden, maar de minister blijft optimistisch.

Het gemor steeg eenstemmig op toen minister van Bijsterveldt (CDA) haar plannen voor de publieke omroep bekendmaakte. Zowel de omroepen als de oppositie zijn bang dat de kwaliteit van de publieke omroep in het gedrang komt. ...

Hoe kunt u volhouden dat de kwaliteit van de publieke omroep in stand blijft?
Marja van Bijsterveldt: 'Het bestel was erg versnipperd, met 21 omroepen. Nu gaan we terug naar 8 . Dat is overzichtelijker en eenvoudiger, zonder dat diversiteit in het gedrag komt, want de nieuwe omroeporganisaties maken een divers product.   ...


Red.:   Niveau "Oorlog is vrede". Natuurlijk is 21 verschillende meningen diverser dan acht.
  Maar toch: u heeft de opdracht om 200 miljoen euro te bezuinigen. Dat moet ergens neerslaan ...
'Er verandert ook heel wat in de programmering: tv-series gaan langer doorlopen, programma's eindigen niet meer rond april, actualiteitenprogramma's worden regelmatiger getoond.'

Allemaal vormen van meer van hetzelfde dus minder diversiteit.
  Kortom: minder variatie. Dat kun je een verschraling van kwaliteit noemen, en dat kan de weg vrijmaken om Nederland 3 te schrappen.
'Uit een tussenrapportage van de Boston Consulting Group blijkt dat de kwaliteit van de programmering niet lijdt onder de bezuinigingen. Ik ga er honderd procent van uit dat de kwaliteit overeind blijft.'

Een leugen in commissie: de eigen leugen wordt versterkt door de leugen van een externe partij die ingehuurd is om leugens te verkondigen. Want dat is de kerntaak van consultancy bedrijven: in opdracht van bedrijven en overheid leugens verkondigen. Zouden ze dat een keer niet doen, krijgen ze volgende keer geen opdracht. Overigens: zelfs de Volkskrant die beslist geen fan is van de publieke omroep (de concurrentie) ziet onverkort minder variatie:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2011, van verslaggeefsters Maartje Bakker en Ana van Es

Aanbod van publieken verschraalt

Het tv-aanbod op Nederland 1, 2 en 3 gaat ingrijpend veranderen. Dat is het gevolg van de invulling van 200 miljoen euro aan bezuinigingen op de publieke omroep waarover het kabinet vrijdag heeft besloten.
    Wie zapt langs de plannen van minister Van Bijsterveldt (Media), ziet dat er in 2015 minder programma's op tv zullen zijn. De looptijd van de programma's wordt langer en ook in de zomer lopen programma's gewoon door. Series van Nederlandse bodem zullen deels zijn ingeruild voor buitenlandse aankopen. En het zal de kijker tegen die tijd niet meer verbazen dat na het journaal een blokje regionieuws volgt.


Red.:   Die Marja toch ...
    En weer terug naar de rode draad van deze verzameling:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2011, column door Max Pam

Heel veel beter dan de Grieken zijn we niet

...    Een jaar geleden verklaarde Mark Rutte voor de EO-camera dat het persoonsgebonden budget een sociale verworvenheid is, 'een kwestie van beschaving', die beslist moest blijven bestaan. Maar nauwelijks was Rutte aan de macht, of een van zijn eerste beslissingen was het afschaffen van het pgb. De EO vroeg de premier om zijn omslag toe te lichten, maar dat wilde Rutte niet. Ook de VVD-woordvoeder voor dit dossier bleef liever thuis.    ...
    Het pgb, de hulp aan Griekenland waar de VVD als oppositiepartij tegen was, de draai in de wet op de blasfemie, het is verleidelijk om te spreken van de partij Voor Volksverlakkerij en Democratie. ...
    Een jaar geleden verscheen Rutte verontwaardigd op de televisie om tegen te spreken dat de door de EO gevonden familie die het met een pgb moest doen, erop achteruit zou gaan. 'Integendeel', riep Rutte, 'bij de VVD gaat die familie er juist op vooruit.' Ze hadden bij de VVD nog piekfijn nagerekend. Het was een kritiek moment in de campagne. Als Rutte toen had gezegd 'nee, wij gaan het pgb afschaffen', dan had hij het aureool van een asociale partij verworven. ...


Red.:   Dat laatste is een onjuiste voorstelling van zaken door Pam: de VVD is asociaal, en als ze gezegd hadden dat ze de pgb wilden afschaffen, was dat toen al duidelijker gebleken.
    We gaan verder met het kabinet. De volgende: minister Maxime Verhagen. Deze lag onder vuur van de linksige media, omdat hij verklaarde begrip te hebben voor de "angst" (is: de weerzin) van de Nederlandse burger voor wat er zoal vanuit het buitenland hier binnen is gekomen aan mensen en invloeden. Het tegenoffensief was een interview in de Volkskrant, waarin de minister zich van zijn gevoelige en integere kant wil laten zien:


Uit: Volkskrant Magazine, 02-07-2011,  door Greta Reimersma

... Maxime Verhagen ...

Tussentitel: ‘Ik ben een open boek, ik zal nooit iemand achter zijn rug onderuit trappen’

Onbetrouwbaar – hoe vaak moet Maxime Verhagen dat oordeel over zichzelf niet hebben gehoord? In januari werd het imago bevestigd door de tv-rubriek EenVandaag, die peilde hoe groot het vertrouwen is in de Nederlandse bewindslieden. Van ruim twintigduizend ondervraagden had 36 procent het minste vertrouwen in Verhagen ... Hij begint over de rol die hij heeft gespeeld als onderhandelaar voor meerdere kabinetten: ‘Dat doe ik met inzet en plezier, maar misschien niet altijd even zachtzinnig, dat geef ik toe. Wat je wel ziet is dat mensen die achteraf niet tevreden zijn met het resultaat dat ze zelf hebben behaald, gaan roepen: ‘Er is vals gespeeld.’ ...

Zo’n panel van EenVandaag bestaat niet uit ex-onderhandelaars, maar uit mensen zoals ik, gewone burgers. ‘Ja, maar op het moment dat iedereen roept: ‘Hallo, hij is niet betrouwbaar’, dan denken ze: het zal wel, het staat in de krant.’


Red.:   Nu heeft Maxime Verhagen in de publieke opinie vermoedelijke om andere redenen een achterstand waar het gaat om betrouwbaarheid, namelijk omdat hij van het CDA is. En de hele wereld kan zien dat het CDA zich voordoet als christelijk, dus sociaal en medeklevend en rentmeesterschappelijk, terwijl ze in de praktijk één pot nat zijn met de asociale en alles kaalslaande neoliberalen van de VVD .
    Maar de vermelding alhier als leugenaar komt op krediet van een oplettende briefschrijver:

 
Uit: De Volkskrant, 05-07-2011, ingezonden brief van Arnold Moerman, Velserbroek

Verhagen

'Ik ben een open boek, ik zal nooit iemand achter zijn rug onderuit trappen', was één van de koppen boven het interview met Maxime Verhagen in het VK-magazine (2 juli).
    Het was een mooie gelegenheid voor de interviewster geweest om hem te vragen hoe het dan zat met de manier waarop hij (en ook Balkenende), Amerikaanse diplomaten gevraagd heeft druk uit te oefenen op Wouter Bos om in Afghanistan te blijven met als beloning een hoge functie. En dan ook nog in het gesprek zeggen dat je zo betrouwbaar bent. Ik heb trouwens nooit begrepen dat er zo weinig aandacht is besteed aan deze zaak.


Red.:   Over die laatste opmerking.: het is zeer opvallend dat er over het algemeen een sterk stilzwijgen heerst over de leugens van politici. Je zou best kunnen spreken van een omerta, zwijgplicht, zoals bekend van de maffia. Die omerta is de zoveelste illustratie van de verbondenheid van de media met de macht, de oligarchie. Iets waarover de burgers zich steeds minder zout in de ogen laten strooien. Uit het interview met Verhagen:
  In januari werd het imago bevestigd door de tv-rubriek EenVandaag, die peilde hoe groot het vertrouwen is in de Nederlandse bewindslieden. Van ruim twintigduizend ondervraagden had 36 procent het minste vertrouwen in Verhagen, op enige afstand gevolgd door Donner (26 procent), Leers (22 procent) en Hillen (21 procent).

Allemaal liegende bewindslieden.
    Nog eentje van Maxime:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2011, column door Tonie Mudde

Enge innovatie

Hoe vaak kun je het woord 'innovatie' in één speech laten vallen? Het was weer raak deze week bij de opening van het academisch jaar in de universiteitssteden. Maxime Verhagen haalde in Wageningen de dubbele cijfers. Dat de minister in werkelijkheid vooral warmloopt voor ouderwetse kolencentrales, verzweeg hij wijselijk.   ...


Red.:   Er zijn vele manieren om te liegen. Dit is er een van.
    Weer terug naar de baas. Die heeft nu een echte ernstige "uitglijer" gemaakt: hij ter waarde van 5- miljard gel;o9gen over de kosten van de redding van Griekenland. De ambtenaren hadden drie dagen nodig om een enigszins plausibele "verklaring"te geven, die natuurlijk uitsluitend bestond uit ingewikkelde verhalen en berekeningen, nodig om de waarheid te verhullen. Aanleiding voor de Volkskrant om een verzameling van Rutte's "uitglijers" te maken, waarvoor hartelijk dank - we halen de echte leugens eruit:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2011, door Douwe Douwes en Jan Hoedeman

'Ik kan het hier recht in de camera zeggen'

Minister-president Mark Rutte wordt geroemd als de 'Great Communicator'. Zijn soepele spreekstijl heeft een keerzijde: soms spreekt Rutte iets té nonchalant. De warrige communicatie over het nieuwe Griekse noodpakket is het laatste voorbeeld. Acht uitglijders.

"Ik zit goed in de cijfers"
22 juli 2011


1 Opgewekt kwam Rutte afgelopen donderdag na acht uur vergaderen aan de pers vertellen wat hij namens Nederland in de wacht had gesleept. 'Wij wilden een private-sectorbetrokkenheid. Voor de totale omvang van het extra pakket komt die betrokkenheid uit op 50 miljard netto op een totaalpakket van 109 miljard tot 2014. Ik ben er vandaag acht uur mee bezig geweest, dus ik zit goed in de cijfers. Ik kan me goed voorstellen dat u nog even aan boord moet komen, maar het klopt allemaal kan ik u zeggen.' Al snel bleek de rest van Europa een andere visie op het akkoord te hebben: de 50 miljard euro van de banken komt bovenop de 109 miljard euro van de overheden.

"Je moet gewoon een huis kopen"
17 juni 2011


2 Op de vraag of er een verlaging van de overdrachtsbelasting aan zat te komen, ontkende Rutte dat in alle toonaarden. 'Ik kan het hier recht in de camera zeggen.' Twee weken later bleek dat de belasting op huizenverkoop wel degelijk omlaag ging. Doordat Rutte twee weken eerder het tegenovergestelde had beweerd, moest de maatregel met terugwerkende kracht worden ingevoerd. En toen het zover was, vergiste Rutte zich in de einddatum. De verlaging zou op 1 juli 2012 aflopen, aldus de VVD'er, terwijl het persbericht 15 juni 2012 vermeldde. Staande de persconferentie werd de regeling met twee weken verlengd.

"Was het maar 2 miljard"
29 april 2011


3 Op zijn wekelijkse persconferentie gaf Rutte een indicatie van de problemen op de begroting van Volksgezondheid. Op een vraag van een journalist, of het probleem 2 miljard euro was, zei Rutte: 'Ik zou willen dat het een tekort van 2 miljard euro was.' Daarmee suggererend dat het om nog veel meer ging. Het bleek in werkelijkheid een tegenvaller van een miljard euro te zijn.

"De commissie Inlichtingen en Veiligheids-diensten is door mij geïnformeerd"
4 maart 2011


4 Begin maart verzekerde Rutte op zijn persconferentie dat hij de fractievoorzitters in de Kamer in het geheim had ingelicht over de toestand rond de militairen die na het helikopterincident in het Libische Sirte waren gegijzeld. Maar de zogeheten commissie-stiekem bleek van niets te weten. Rutte moest in een brief aan de Tweede Kamer melden dat het een vergissing betrof. 'Een dergelijk overleg is er nooit geweest', schreef de premier. ...
...
"Holocaust ontkennen moet kunnen"
26 mei 2009


7 Volgens oppositieleider Mark Rutte moest het mogelijk zijn om ongestraft de Holocaust te ontkennen: de moord op miljoenen Joden in de Tweede Wereldoorlog. 'Hoe onzinnig het ook is dat iemand de Holocaust ontkent, verbieden moet niet. Dan gaan mensen niet in discussie en kun je ze dus niet van hun ongelijk overtuigen.' Deze uitspraken in de meimaand moesten de vrijheid van meningsuiting kracht bijzetten, maar deden veel stof opwaaien. Binnen drie dagen vond Rutte dat de ontkenning strafbaar moest blijven, omdat 'het bijna altijd plaatsvindt in de context van het aanzetten tot geweld'.

"Tijd voor Groen Rechts"
17 november 2008


8 'Het wordt tijd voor een andere kijk op de wereld. Het wordt tijd voor een groen-rechtse agenda.' Rutte werkte als oppositieleider aan een eigen profiel. 'Soms moet je voorop lopen en maar afwachten wat de achterban doet.' Rutte liep voorop en vond het niets. Nooit meer hoorde de kiezer iets van Ruttes positievere benadering van het milieubeleid.


Red.:   Arme Rutte ...
    Een kabinet telt grote en kleinere figuren. Het telt ook grotere en kleinere leugens. Hier zo'n kleiner figuur en een kleinere leugen:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2011, door Jan Hoedeman

'Bio-industrie, die term gebruik ik niet'

'Hij gooit er het liefst 20 scheppen bovenop', zei Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren afgelopen vrijdag in de Volkskrant over haar CDA-collega Ger Koopmans (48). Die reageert vandaag: 'Met het CDA hebben de dieren het beter dan met de Partij voor de Dieren.'

...    Het CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans (48) heeft nog veel aan zijn kennis van het boerenbedrijf als lid van de Kamercommissie landbouw. De provocatieve debater is uitgegroeid tot mikpunt van de Partij voor de Dieren. Het Kamerlid van die partij, Esther Ouwehand, laat zich door hem moeiteloos uit de tent lokken.
    Omdat de issues van de Partij voor de Dieren in het afgelopen parlementaire seizoen vaker in beeld kwamen, verscheen ook Koopmans meer in het nieuws. Wie is Ger Koopmans? Een atypische CDA'er: een generalistische gepassioneerde goed geïnformeerde vechter, die zijn tegenstander met oneliners en een vleugje demagogie op het verkeerde been zet, om vervolgens het debat te beslechten.
...
De kerkgang kachelt achteruit, het CDA is gehalveerd en u verdedigt de bio-industrie. U vertegenwoordigt alles wat onder grote druk staat.
... 'De intensieve veehouderij - de term bio-industrie gebruik ik niet ...


Red.:   Oftewel: de negatieve aspecten van de intensieve veehouderij bestaan niet. Een leugen. Tje. Vergeleken met Rutte.
    Ieder van de vakministers van kabinet-Rutte heeft natuurlijk zo zijn eigen stijl van liegen. Hier is die van de rekenaar:


Uit: De Volkskrant, 16-08-2011, door Xander van Uffelen

Eén misser en drie boekhoudtrucs

Er bestaat nog altijd een gapend gat van 50,6 miljard euro tussen de Nederlandse regering en de rest van Europa. Is dat afwijkende Nederlandse standpunt wel houdbaar?
    Van de 109 miljard die nodig is om Griekenland te redden, mag je de bijdrage van 50 miljard van de banken aftrekken, zo stelde premier Rutte op 21 juli. Pertinent onjuist, zo bleek. De bankenbijdrage komt juist boven op de 109 miljard. Was Rutte verkeerd geïnformeerd, heeft hij het verkeerd begrepen of heeft hij bewust gepoogd een rooskleurig beeld te schetsen?
    Minister Jan Kees de Jager van Financiën erkende vier dagen later in een lange brief omfloerst dat Griekenland wel degelijk 109 miljard nodig heeft van EU en IMF. Maar de uitspraken van Rutte klopten toch, met wat creatief boekhouden. Rutte zou bedoeld hebben dat eurolanden en het IMF tot medio 2014 slechts 59 miljard kwijt zijn, terwijl de 109 miljard slaat op de periode tot 2019. In de rest van Europa is er niemand die die interpretatie deelt: daar denkt men dat de 109 miljard al de komende drie jaar nodig is.
    Om zijn verhaal te onderbouwen doet De Jager een beroep op boekhoudtrucs: hij schuift met geld in de tijd. De minister haalt toekomstige baten naar voren en schuift enkele lasten juist naar achteren. Zo komt hij in 2014 50,6 miljard euro gunstiger uit dan Europa. De EU en IMF zijn daardoor (109 min 50,6) tot 2014 slechts 58,4 miljard kwijt. Dat premier Rutte dit verkeerd zou hebben afgerond naar 59 miljard doet al vermoeden dat de posten er achteraf bij zijn gezocht om de misser te rechtvaardigen. Welke trucs gebruikte De Jager?

1  Kosten op de lange baan
Om banken te verzekeren tegen het niet aflossen van Griekse obligaties is 18 miljard nodig. Aangezien deze kredietgarantie de periode 2015-2020 betreft, telt De Jager dit geld in zijn boekhouding tot 2014 niet mee. Het bedrag moet echter al wel voor 2014 worden uitgegeven. In Europa tot aan de ECB aan toe is niemand te vinden die de lasten van de kredietgarantie toeschrijft aan 2015-2020.

2  Kapitaalinjectie op de lange baan
De tweede lastenverschuiving van De Jager gaat over de kapitaalinjectie van Griekse banken. Die moeten hun buffers versterken, omdat hun bezit van Griekse staatsobligaties minder waard wordt. Het is onzeker of die kapitaalinjectie van 20 miljard nodig is, zo zegt zowel Europa als Nederland. De Jager telt dit bedrag vervolgens helemaal niet mee in de periode tot 2014, Europa wel. Als De Jager denkt dat de Griekse banken de komende drie jaar niet geholpen hoeven te worden, waarom dan wel in de periode daarna?

3  Baten naar voren
Doordat banken Griekse obligaties moeten inkopen zal de Griekse staatsschuld met 12,6 miljard euro dalen. Europa en De Jager zijn het op dit punt met elkaar eens. De Jager haalt die bijdrage van de banken echter volledig naar voren, en het is de vraag of dat realistisch is. Analisten gaan er van uit dat de EU en het IMF vooral Griekse staatsleningen gaan kopen met een lange looptijd. Bij staatsobligaties die de komende drie jaar moeten worden afgelost is het voor beleggers immers raadzaam om gewoon te wachten op de volledige uitbetaling van de schuld. De Griekse overheid zal deze aflopende obligaties dus nog allemaal opnieuw moeten financieren. De bate van 12,6 miljard euro zal dus vooral betrekking hebben op de periode na 2014.

Zo heeft minister Jan Kees de Jager met wat handig geschuif 50,6 miljard euro (18 + 20 + 12,6) gevonden. ...


Red.:   Minister van Financiën Jan Kees de Jager liegt dus met cijfers.
    Maar hij kan het ook met woorden:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2011, door Robert Giebels en Ron Meerhof

Interview | Minister Jan Kees de Jager van Financiën

'Ik lig vaak lang te malen voordat de slaap komt'
...
Maar dat mag dan weer niet het overdragen van soevereiniteit heten...

'Omdat het dat niet ís. Zie het zo: de controle zijn we al kwijtgeraakt toen we in de monetaire unie stapten. We hebben daar alleen nooit een nieuw controlemechanisme voor in de plaats gekregen. Het gaat nu om het herwinnen van macht die we tien, twaalf jaar geleden hebben overgegeven.
    'Soevereiniteit is dat je zelf beslist op welke wijze je je begroting op orde brengt. Maar iets anders is dat we met zijn allen hebben afgesproken dat het tekort op die begroting niet onder een bepaalde grens mag komen.
    'Destijds heeft men gefaald om dat te handhaven. Daar waren niet genoeg mechanismen voor. Dat moet worden hersteld. Dat wil ik nieuwe bevoegdheden noemen, maar ik zie geen bestaande bevoegdheden die ik nu heb als minister, overgedragen worden naar Brussel.'

Dus u zegt: ik verlies niks, maar in Brussel krijgen ze er macht bij.
'Precies!'    ...


Red.:   We hoeven het niet zelf te weerleggen - uit dezelfde krant:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2011, column door Paul Brill, redacteur van de Volkskrant

Het ijkkantoor van Europa staat hier

...    Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de grote landen om een uitweg te vinden uit het doolhof dat Europa momenteel is. Maar in de discussie over hoe het verder moet, hoeft Nederland, sadder but wiser, zich bepaald niet kleiner te maken dan het is. Waarbij één eigenschap in ere zou moeten worden hersteld, namelijk dat de dingen bij hun naam worden genoemd en dat niet wordt gedaan alsof je van een cirkel (behoud van soevereiniteit) moeiteloos een vierkant (een sterker Europa) kunt maken.


Red.:   Ach jee ...
    De volgende is tevens een aardige grap - het onderwerp van onderstaande column van Sheila Sitalsing is een heel andere, maar het geciteerde enkele zinnetje is de moeite waard:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2011, column door Sheila Sitalsing

Hup Tofik

    Daarom ging ik gisteren kijken, toen Tofik Dibi op de eerste dag na het reces in de Tweede Kamer ... Je weet maar nooit, zo'n eerste werkdag, je zag dat ze er zin in hadden, iedereen oogde vrolijk, ... het ging nog beter met Hans Hillen die eindelijk een keer niet loog (Kunduz is een knokmissie en wie anders beweert, woont in de Efteling).   ...


Red.:   De ene leugenaar die de anderen voor leugenaar zet. ...
    Schrijver Arnon Grunberg lult over van alles uit zijn nek, maar over Afghanistan, waar hij zelf een tijdje heeft gezeten, is hij reëel:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2011, column door Arnon Grunberg

Leugens

In Bagdad is officieel verklaard dat de Irakoorlog ten einde is. ...
    Recentelijk was de heer Rutte in Kunduz, waar hij zei na te denken over uitbreiding van de politiemissie. En dat terwijl andere NAVO-landen de terugkeer voorbereiden en de Afghanen wachten op een nieuwe burgeroorlog, zie een uitstekend artikel van Natalie Righton eerder deze week in de Volkskrant.
    Wie meent dat deze politietraining effectief is, leest geen kranten en spreekt nooit met een Afghaan.
    Irak en Afghanistan illustreren dat politici in een parlementaire democratie bijna net zoveel liegen als in een totalitair regime, maar gelukkig zijn in een parlementaire democratie de middelen waarmee deze leugens worden bekrachtigd beschaafder.


Red.:   Inderdaad.
    Mark Rutte heeft zijn vorige topprestatie verbeterd. eerst de feiten:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2011, door Jan Hoedeman en Remco Meijer

Reconstructie | Het gesteggel rond de benoeming van Piet Hein Donner tot 'onderkoning'

Maanden irritaties, zelfde uitkomst

Vandaag zal de ministerraad instemmen met de benoeming van Piet Hein Donner (CDA) tot vicepresident van de Raad van State. Dat hij het zou worden, stond eigenlijk al een half jaar vast. Verslag van een lijdensweg.

Minister-president Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen wisten niet dat voor de vacature van vicepresident van de Raad van State een advertentie moest worden geplaatst. Zij dachten de benoeming van Piet Hein Donner tot 'onderkoning van Nederland' voor de zomer binnenskamers te kunnen afronden, nadat in de formatie van 2010 al de politieke afspraak was gemaakt dat de post het CDA zou toevallen.
    Dit blijkt uit een rondgang langs betrokkenen. Pas vandaag, een half jaar later, zal de ministerraad kunnen instemmen met de voordracht van Donner. ...
    Daarmee komt aan een lijdensweg van maanden een einde. Want al op woensdag 6 juli wist De Telegraaf het zeker. CDA-minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou op 1 februari 2012 Herman Tjeenk Willink (PvdA) opvolgen als vicepresident van de Raad van State. Zijn benoeming zou al die vrijdag, 8 juli, in de ministerraad aan de orde komen.
    Maar die vrijdagmiddag gebeurde er iets heel anders. Op zijn wekelijkse persconferentie kwam premier Rutte (VVD) met de mededeling dat na de zomer een advertentie in de krant zou worden geplaatst voor de vacature. Daarop zou iedereen die zich gekwalificeerd achtte, mogen solliciteren.
    Wat was er gebeurd? Na het bericht in De Telegraaf werden Rutte en Verhagen erop geattendeerd dat tussen 2007 en 2009 een slepend Kamerdebat was gevoerd over een herziening van de Wet op de Raad van State. ...
    ... In de nota van wijziging heeft het kabinet dat aangegeven: 'Er komt een advertentie waar mensen op kunnen reflecteren. Dat betekent dat er volle transparantie over het benoemingsproces plaatsvindt.'
    Aldus kwam het te staan in artikel 2 van de herziene wet. Rutte zag zich dus gedwongen een personeelsadvertentie op te stellen, met profielschets, die in de Staatscourant gepubliceerd diende te worden. Dat gebeurde met vertraging. De advertentie verscheen pas op 17 oktober, de sluitingstermijn was 10 november.   ...


Red.:   Waarna nog een verhaal met ontwikkelingen volgt, die niet mee belangrijk zijn. Want hier zijn de woorden van Rutte:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2011, van verslaggevers Ron Meerhof en Jan Hoedeman

'Benoeming Donner niet voorgekookt'

Premier Rutte verwerpt alle kritiek op de benoeming. ...

...    Op zijn persconferentie na de ministerraad pareerde premier Rutte in opvallend afgemeten bewoordingen de kritiek op de benoeming en de gevolgde procedure. Volgens Rutte was er niet al in juli een voornemen om Donner te benoemen.
    Rutte zei pas in november te hebben gehoord dat zijn minister van Binnenlandse Zaken interesse had. 'Hij heeft mij dat zelf nooit laten weten. Maar hij heeft ook lang geaarzeld.' En: 'Hij heeft gewoon een sollicitatiebrief moeten sturen aan Ivo Opstelten.' De minister van Veiligheid en Justitie nam de procedure over van Donner, volgens Rutte om alle bewindslieden in de gelegenheid te stellen te solliciteren. Opstelten zelf is te oud voor de functie.   ...


Red.:    Zin voor zin gelogen. En hij gaat gewoon door:
  Op de vraag wat er aan de procedure goed was gegaan, antwoordde Rutte kortaf: 'Alles.' Hij negeerde de harde kritiek van PvdA-leider Job Cohen. ...
    Ook andere linkse partijen betwistten dat er een open en transparante procedure was, zoals sinds de herziening van de Wet op de Raad van State in 2009 is vastgelegd. GroenLinks wil nog voor het kerstreces een debat met Rutte om inzicht te krijgen hoe de keuze op Donner is gevallen.
    Minister-president Rutte: 'Ik deel die kritiek niet. De procedure was prima.'

Ook zin voor zin gelogen.
    Even een tussendoortje voor we met conclusies komen:


De Volkskrant
, 17-12-2011, ingezonden brief van Bob Fosko, Amsterdam

Mark Rutte (1)

Wellicht had Mark Rutte de reis nog zijn benen, maar in Kunduz zei hij toch echt dat de Nederlandse politiek en de Nederlandse bevolking voor honderd procent achter de politieopleiding in Afghanistan staat. Heb ik iets gemist?


Red.:    Als Mark er allerlei interessante fantasieën rond gesponnen had, was dit gedrag door psychologen omschreven als pseudologia fantastica. Zonder die fantasieën is de capaciteit om geen emoties te hebben bij doen van uitspraken die totaal niet overeenkomen met de werkelijkheid ergens anders in te delen dan in de afdeling psychopathie. Niet bij de ergste, criminle gevallen, maar desalniettemin wel in dezelfde hoofdgroep van gedragingen.
    We zullen nog wel meer van mark horen.
    Maar uit het laatste artikel nog een slachtoffer:
  Opstelten vertelde na de ministerraad dat hij 39 sollicitatiebrieven heeft ontvangen op de vacature die huidig vicepresident Herman Tjeenk Willink op 1 februari achterlaat. Hij wilde alleen kwijt dat hij 'meerdere gesprekken heeft gevoerd', niet hoeveel kandidaten hij heeft opgeroepen. Eerder deze week berichtte de Volkskrant dat ook SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan solliciteerde. Hij werd afgewezen.
    De benoeming van Donner was 'niet voorgekookt', zei Opstelten. 'Ik ben er de man niet naar om tevoren instructies te krijgen.' Hij noemde Donner 'de beste kandidaat die in ons land beschikbaar is'.

Duidelijk een geval voor dezelfde zaal van de kliniek.
    Binnenlandse-politiek commentator van de Volkskrant Martin Sommer beschrijft ook het verschijnsel:


Uiot: De Volkskrant, 21-01-2012, rubriek Politiek, door Martin Sommer

Wat meer waarheid graag

Bij de Volkskrant op Zondag in De Rode Hoed was Bastiaan Bommeljé boos. Erudiet en welbespraakt tuchtigde de essayist het hoger onderwijs. Nederlandse studenten drinken het meest en presteren het minst. OESO-rapporten over het onderwijsbeleid maken gewag van holle frasen en loze woorden. ...
    Het patroon van zo'n dovendialoog keert terug in de debatten over Europa of over immigratie. Bestuurders geven tegenwoordig toe dat er wat fout ging. We waren te goed van vertrouwen, zeggen ze. Landen hielden zich niet aan hun beloften, of de immigratie bleek toch niet probleemloos. Het ging fout, nu weten we hoe het moet. Er gaat geen soevereiniteit naar Europa als u dat niet wilt. De komst van kansloze migranten gaan we tegenhouden. De kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog.   ...


Red.:    Zoals bijvoorbeeld het immigratiedebat laat zien: de eerste beweringen over de niet-bestaande problemen waren leugens, en de latere reeks beweringen over het aanpakken zijn even grote leugens.

  Het wordt niet meer geloofd.

Inaccuraat: het wordt nog steeds veel te veel geloofd.
  In de politiek is het grote gelijk aan PVV en SP. Zoveel ging er mis, zij hebben het gezegd maar ze zijn alleen maar tegengewerkt. Europa, inhalige bankiers, korten op het pensioen. Het is inderdaad gezegd, het gelijk is gehaald. En nu? Wilders staat met één been in de regering. Roemer staat met één been in de volgende regering.

Wilders doet aan de kern volstrekt onvoldoende, op het ene onderwerp van integratie na, en de SP wordt door de intellectuele en bestuurlijke elite verfoeid en uitgespuugd:
  Mij baart het vooruitzicht van de SP in de regering meer zorgen dan de huidige bemoeienis van de PVV.

Dus zelfs door de weinigen die in het openbaar nog een beetje kritisch durven te zijn. Zelfs als ze voortduren teleurgesteld worden door hun eigen groep:
  Zullen we het eens proberen met wat meer waarheid? Die neemt in de politiek meestal de vorm aan van een vervelend dilemma. Politici houden niet van vervelende dilemma's. In een regeerakkoord verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Daaruit kun je begrijpen dat de hypotheekrenteaftrek zo fantastisch is dat hij morgen zou moeten worden uitgevonden als hij niet al bestond. Dit minderheidskabinet beloofde iets meer waarheid dan gebruikelijk. Hulp van de oppositie was noodzakelijk bij kernonderdelen zoals steun voor de euro of de politiemissie in Kunduz. Open debat, alle kaarten op tafel. En daarna een nare knoop doorhakken. Ook ik dacht dat het zo zou gaan.
    Dat valt tegen. Er is een motie-Slob (ChristenUnie), breed gesteund, dat er geen Nederlandse soevereiniteit naar Brussel mag. Premier Rutte heeft de Kamer nodig en zweert sindsdien bij deze vrome leugen. Onderwijl worden er zaken gedaan, ook met dezelfde Slob, maar nee, ben je gek, Brussel krijgt niks extra's te vertellen over ons. Soortgelijke patroon bij de Kunduz-missie. De Kamer moest worden overgehaald. Zeker werd het een politiemissie, geen militaire missie. We leren de Afghanen dat ze moeten stoppen bij het stopteken. Wilt u het zo, dan doen we het zo. De werkelijkheid buigt voor de stemmen in de Kamer.

Zoals al gesteld: ook de beweringen over het aanpakken zijn leugens. En dan heb je tenslotte nog:
  Dit alles verwoord door de premier met het onverwoestbare humeur. Die goednieuwsshow gaat hij niet volhouden. Bij zo'n centraal thema als Europa kun je niet langdurig de waarheid geweld aandoen. Misschien dat het lukt op de hectare tussen Hofvijver en Lange Poten, maar niet in de rest van het land. Op straffe van stemmen voor PVV en SP. Rutte blijft een subliem prater en gesprekspartner. Hij stak ook zondag bij Buitenhof de interviewer in zijn zak. Maar ik hoorde voor het eerst mensen die de tv hadden uitgezet omdat ze het verkooppraatje niet meer konden verdragen.

Een goede zaak, natuurlijk. Waar Martin Sommer het niet mee eens is:
  Een veeg teken.

Vermoedelijk omdat Sommer zich hierbij voorstelt dat het tot maatschappelijke onrust en zelfs oproer kan leiden. En dat is juist. Maar Sommer draagt er zelf aan bij - middels zijn veroordeling van PVV en SP.
    En alweer: Marja van Bijsterveldt:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

School mag wat kosten

Minister Van Bijsterveldt wuift de klachten van de scholen weg. Ze bezuinigt niet, zegt ze. Dat is te makkelijk.

Zorgwekkende berichten vanuit de basisscholen. Daar is een gedwongen uittocht gaande van jonge leerkrachten. Duizenden banen verdwijnen, onderhoud van gebouwen blijft uit, er wordt slecht schoongemaakt en intussen groeien de klassen tot 30 kinderen of meer. De scholen protesteren. Zij stellen dat een opeenstapeling van bezuinigingen haar tol eist. Aan de andere kant staat de minister. Ze bezuinigt niet, zegt ze, en het bedrag dat ze betaalt per leerling 'is gestegen en blijft stijgen'.
    Dat laatste is niet waar. De rijkssubsidie per leerling, 5.800 euro, is volgens haar eigen begroting in 2015 net zo hoog als in 2011. Met een inflatie van 2 procent is dat een achteruitgang. Dat is precies de klacht van veel scholen: allerlei kosten (personeel, boeken, computers, gebouwen, energie) blijven stijgen, terwijl de vergoeding achterblijft.   ...


Red.:   Een van de standaardmanieren om te liegen in de politiek.
    Voor het eerst heeft de publieke opinie iets in de gaten aangaande onze held Mark Rutte:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2012, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Talent

...    Ooit wilde Mark Rutte concertpianist worden, maar het bleek dat hij te weinig talent had. Pas later besefte hij dat er voor hem muziek zat in de politiek. Hoe dat ging, toonde zondag een onthullend Profiel (HUMAN).
    Wat aanvankelijk oogde als een algemeen portret, spitste zich steeds meer toe op de mediavaardigheden van Rutte. Dat had hij aan zichzelf te wijten. In een levendige aflevering van College Tour had hij immers ontkend ooit mediatraining te hebben gevolgd, zich zodoende positionerend als natuurtalent. 'Dat is het geheim: nooit, nooit mediatraining'. Ook Twan Huys wist toen al dat dat gelogen was: hij had een oud-journalist gesproken die Rutte had getraind. 'Cameratraining', vergoelijkte Rutte.
    Als hij er zelf niet zo krampachtig over had gedaan (heel Den Haag is getraind door meestal oud-journalisten en dat is meestal geen misdaad), was Profiel vermoedelijk niet zo pijnlijk voor hem geweest. Ook al ontkende zijn voormalige assistent Bas van 't Wout stellig, Ruttes vroegere kompaan Ernst van Splunter was verbaasd: 'In de hele opleiding binnen de VVD zit mediatraining'.
    Profiel achterhaalde maar liefst drie bedrijven die Rutte verder hielpen (en zijn wervende quotes op hun websites zetten). De een hielp Rutte 'positieve kanten uit te vergroten met technieken uit de VS van acteurs en comedians'. De ander heeft met hem 'gewerkt aan zijn mensbeeld' en leerde hem vooral 'authentiek te zijn'. Een derde leidde Rutte door 'transactionele analyse en neurolinguïstisch programmeren'. Misschien geen mediatrainingen volgens de letter van de wet, maar het beeld van de ontspannen Rutte oogde toch niet zo 'authentiek' als hij zelf wil doen geloven.
    Of het geholpen heeft? Zeker, hij klom op van brekebeen die overleefde bij gebrek aan geschikte opvolgers tot goedlachse premier. En ook tot 'Mr. Tefal' die desgewenst gelovig is met de SGP-gelovigen en beste vriend blijft met zijn grootste gedoger. Hij is iemand 'die goed kan verpakken', aldus politicoloog André Krouwel: 'Hij kan mij een auto verkopen die eigenlijk niet zo erg goed is.'    ...


Red.:    Het leugenaar-zijn kan nu niemand meer onbekend zijn. De psychopate trekken komen misschien ook eens aan de beurt ...
    Minister Edith Schippers is een stuwende kracht achter privatisering van de zorg, op zich een leugen van de grofste soort, want haar argumenten, zoals "Het wordt er goedkoper door", zijn allang weerlegd door de extreem hoge kosten van de geprivatiseerde zorg in Amerika. Dus zijn leugens van ietwat kleinere omavang nauwelijks verwonderlijk:


Uit: DePers.nl, 22-03-2012.

'Schippers loog over OS'

Minister van Sport Edith Schippers (VVD) heeft deze week gelogen tegen de Tweede Kamer over de Olympische Spelen. Dat stelt RTL Nieuws donderdagavond op basis van nieuw opgedoken documenten.

Eerder meldde RTL Nieuws dat het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer vaag is geweest over de kosten die de organisatie van de Spelen als die in 2028 in Nederland plaatsvinden met zich meebrengt. In ambtelijke stukken zou staan dat de kosten kunnen oplopen tot acht miljard euro.
    Dinsdag ontkende Schippers nog cijfers te hebben achtergehouden. "Daar heb ik geen baat bij." Het verzwijgen van de kosten zou niks te maken hebben met het draagvlak voor het binnenhalen van de Spelen.
    Uit de documenten die RTL Nieuws nu in handen heeft zou echter blijken dat de hoogste ambtenaar van Schippers de totale kosten van het binnenhalen van het sportevenement doelbewust niet wilde noemen, omdat de politiek de plannen dan zou afschieten. In een intern overleg zou hij hebben aangegeven dat het beter is de kosten te verzwijgen. Betrouwbare bronnen zouden hebben aangegeven dat Schippers met de betrokken ministers ook over de kosten en het draagvlak heeft gesproken, waarna werd besloten de Kamer vaag te informeren.


Red.:    Schippers is dus, zoals te verwachten was gezien haar zorgbeleid, een seriële en vermoedelijk habituele leugenaar. Hetgeen, gezien de met leugenachtigheid geassocieerde andere geestelijke weerzinwekkendheden, dat haar werkelijke motivering voor de privatisering van de zorg is dat ze de lagerbetaalden en armen een goede zorg wil onthouden, zodat die goede zorg voor haarzelf en haar groep de gewenste exclusiviteit krijgt die nu eenmaal hoort bij mensen van hogere standing.
    Overigens: de Volkskrant liegt in beide gevallen in commissie, door de waarheid van de leugen weg te moffelen achter eufemistisch taalgebruik:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Marije Randewijk

Nederland wil Spelen niet

Minister Schippers van VWS struikelde dinsdag bijna over de Olympische Spelen van 2028. Een val zou een politiek historisch moment hebben gemarkeerd: ten onder gaan aan een evenement waarvoor we ons nog niet eens kandidaat hebben gesteld en dat pas over zestien jaar plaatsheeft.
    De Olympische Spelen zijn in 2028 niet in Nederland. Dat is na deze week geen gewaagde voorspelling. Dinsdag steggelde de Tweede Kamer over de cijfers die met de organisatie gemoeid zijn. Schippers had ze weggemoffeld uit een brief. Volgens haar ambtenaren omdat ze het politieke draagvlak zouden verkleinen. Volgens Schippers zelf omdat de genoemde 8 miljard euro 'een volstrekt willekeurig bedrag' was.
    Dat laatste klopt. Het bedrag is volstrekt willekeurg en waarschijnlijk nog veel te laag. Volgens economen van het IMF staat één ding vast voor een land dat de Spelen organiseert, namelijk dat de kosten altijd te laag worden ingeschat. In Londen zijn de cijfers van 2,2 miljard bijgesteld naar 12 miljard euro.   ...


Red.:   Nee hoor, die Schippers heeft heus niet gelogen. Ze is alleen wat zuinig geweest met de waarheid ... je kan je serieus afvragen welke leugen erger is: die van Schippers, die bijna beroepsmatig is, of die van de Volkskrant, die al drager van informatie essentieel voor de democratie, de waarheid zou moeten spreken, met name aangaande die functionarissen van de democratie die liegen en haar dus verkrachten.
    En daar is 'ie weer:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2012, column door Marcel van Dam, socioloog

Vanaf een afstand bekeken

'Ruzie om verkiezingsdatum' en 'Aanpak crisis splijt politiek' waren de koppen van de Volkskrant na de val van het kabinet. ...
    Het belangrijkste meningsverschil betreft aard en omvang van de bezuinigingen voor 2013. De man die met de hand op zijn hart het parlement voorloog dat er geen sprake was van het overdragen van soevereiniteit aan Brussel bij de nieuwe afspraken over de begrotingsdiscipline, verklaarde dinsdag zonder blikken of blozen dat hij geen 'comfort' kon bieden aan partijen die onder het door Brussel afgegeven dictaat van een maximaal tekort van 3 procent uit wilden komen. Zo'n politicus hoort zelfs demissionair naar huis te worden gestuurd.   ...


Red.:   Wat is Marcel van Dam hier eigenlijk gematigd ...
    De Volkskrant heeft een series interviews op dinsdag, met tussenpozen van enkel weken, die twee volle pagina;s beslaan en meestal uit de categorie hagiografie - en vrijwel uitsluitend rechtse en neoliberale figuren. Deze keer was het CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma. Die volgende interviewer Jan Tromp eerst Diederik Samsom alle hoeken van de Kamer laat zien (wat verder alleen zijn moeder gevonden zal hebben - verklaring: Tromp heeft een hekel aan Samsom omdat deze laatste de PvdA "te links" maakt), en daarna een goede grap van hem citeert:


Uit: De Volkskrant, 01-05-2012, door Jan Tromp

Net als zijn pakken: netjes en behoudend. En grappig

Ondanks zijn afkomst lijkt de kandidatuur voor het CDA-leiderschap een gevolg van het grillige verloop der dingen. Nu nog de vrijmoedigheid die het televisietijdperk vereist.

Sybrand van Haersma Buma stond daar toch een behoorlijk stuk boven zichzelf uit te stijgen, donderdagavond in de sfeerloze vergaderzaal van de Tweede Kamer. ...
    Donderdagavond kwam hij in de buurt. Hij stond achter het katheder als was hij een volleerd Brits parlementariër. Diederik Samsom, de nieuwe partijleider van de PvdA, kreeg in welgekozen bewoordingen even de hoeken van de vergaderzaal te zien. 'Was afgelopen week uit uw kamer gekomen en had mee onderhandeld.' Na enige tegenwerping: 'Toch is dit echt niet sterk, meneer Samsom. Alle kans gehad. Niet gegrepen.'
    Kort voordat hij zijn debatje met Samsom had, was hij al ronduit geestig geweest. ...
    Hij herinnerde aan de hopeloze situatie van een paar dagen eerder: geen kabinet, geen bezuinigingsplan. Was de toestand zo gebleven, dan had men een armoedig bericht naar de Europees commissaris moeten sturen. VHB las het fictieve briefje voor: 'Beste Olli Rehn, we hebben in Nederland een groot tekort, dat houden we nog wel even. Groetjes, Mark Rutte en Jan Kees de Jager. P.S. Alle andere landen moeten zich wel aan de regels houden.'   ...


Red.:   Goeie grap, hè ...
    Als u uitgelachen bent, hier is de werkelijkheid - eerste bericht van (vlak) voor het Kunduz-akkoord:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2012, van correspondent Marc Peeperkorn

Aan de Brusselse 3 procent valt niet te ontkomen

Welke regering Nederland ook krijgt, zij zal het begrotingstekort in 2013 tot maximaal 3 procent moeten terugdringen. Weigert ze dat of blokkeert de Tweede Kamer de bezuinigingen, dan legt eurocommissaris Rehn (Economische Zaken) een boete tot 1,2 miljard euro op. ...


Red.:    En dan het bericht van (direct) ná het akkoord waarin Nederland sterk bezuinigt op vooral de zwakkeren en de lagere inkomensgroepen, zodat ze haar miljardendonatie aan het Europese imperium kan blijven opbrengen (Kunduz-coalitie: nutteloos mensenlevens verspillen in Afghanistan, en nutteloos miljarden verspillen in Zuid-Europa):


De Volkskrant, 30-04-2012.

Mogelijk versoepeling begrotingsdiscipline

Eurocommissaris Rehn begint vandaag aan zijn beoordeling van de Nederlandse bezuinigingsplannen. Mogelijk is de haast om het tekort volgend jaar tot 3 procent terug te dringen onnodig geweest. De kans bestaat dat alle eurolanden meer tijd krijgen om hun begroting op orde te brengen.


Red.:   Wat zullen die Van Haersma Buma en Tromp gelachen hebben op hun gezamenlijke champagnefeestje, gesponsord door de consuls in Brussel.
    Maar serieus: ook de heer Van Haersma Buma staat hier dus, weliswaar in jacquet, grofstoffelijk te liegen. Met in zijn kielzog zijn lakei in de media.
    Marcel van Dam vat het geval-Rutte nog eens op puntige wijze samen:

Uit: De Volkskrant, 10-05-2012, column door Marcel van Dam, socioloog

De afrekendemocratie

...    Zoals met bijna alles gaan we in Europa, zij het wat trager, dezelfde kant op. Bij ons wordt het bedrijfsleven bediend door de niet-gekozen politici van Europa. Zij zijn voor hun collega's in de lidstaten dankbare zondebokken.
    Premier Rutte liet er een prachtig staaltje van zien bij de bezuinigingsopdracht om uiterlijk in 2013 het financieringstekort terug te brengen tot 3 procent. Eerst zorgt hij dat de 3-procentseis in het stabiliteitspact afdwingbaar wordt. Vervolgens liegt hij herhaaldelijk dat daarvoor geen soevereiniteit is overgedragen. Om vervolgens de Nederlanders te bedreigen met een boete van ruim 1 miljard euro als we ons niet aan de 3-procentseis van Europa houden.   ...


Red.:   Ja, da's een mooie ...
    En het gaat maar door:


Uit: Volkskrant.nl, 19-05-2012, redactie

'Kunduz-coalitie wel optie voor GL in 2010'

Direct betrokkenen van GroenLinks, D66 en ChristenUnie ontkennen vandaag in NRC Handelsblad de mededeling van premier Mark Rutte dat GroenLinks tijdens de laatste kabinetsformatie niet bereid was te praten over samenwerking met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, bekend als de Kunduz-coalitie.

Volgens toenmalig partijleider van GroenLinks Femke Halsema klopt er niets van de bewering van Rutte dat destijds samenwerking tussen de 5 partijen van het huidige begrotingsakkoord niet van de grond kon komen door de opstelling van GroenLinks.
    'Het valt mij behoorlijk tegen dat hij zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen keus voor de PVV probeert te ontlopen', aldus Halsema. 'Rutte zegt onnodig iets dat bezijden de waarheid is.'    ...


Red.:   Hoezo, tegenvallen ...
    Een van de meest grofstoffelijke gevallen, naar de mening van deze redactie:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2012, door Jan Paternotte, D66-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad.

Sharia4Holland mag naar de Dam

De trappen van het monument op de Dam als verboden gebied voor demonstraties. Dat wil de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan bewerkstelligen, nadat twee weken terug Sharia4Holland een mini-manifestatie hield op het monument en daar Geert Wilders indirect met de dood bedreigde. ...
    Van der Laan heeft gelijk dat juist op zo'n plek een anti-democratische boodschap wrang voelt. Tegelijk kunnen wij er trots op zijn dat je in Nederland alles mag zeggen, zolang je niet oproept tot geweld of iemand bedreigt. ...
 

Red.:   Dit wordt geschreven door een vertegenwoordiger van D66, de partij die zich als politieke stroming het sterkt heeft ingespannen om de vrijheid om kritiek te leveren op de islam en moslims te verbieden - zelfs door middel van processen, middels haar aanhang in de juridische wereld. Want wat je verder ook van Geert Wilders vindt, hij heeft nooit op enigerlei wijze opgeroepen tot iets dat ook maar lijkt op geweld. En toch is hij op de meest grofstoffelijke wijze aangevallen, met name uit de hoek van alles dat zich verwant voelt met D66 en soortgelijke opvattingen.
    Dat iemand uit die hoek nu het recht van een haatprediker die bewezen wél gewelddreiging heeft gebruikt gaat verdedigen, slaat echt alles.

  Het feit dat de mannen met baarden een totalitaire staat willen, brengt ons terug bij de grondgedachte achter de vrijheid van meningsuiting: 'Ik veracht wat u zegt, maar ik zal tot mijn dood uw recht verdedigen om het te zeggen.' Die vrijheid op elke vierkante centimeter beschermen, is de beste remedie tegen Sharia4Holland.

Hier staat in feite: Geert Wilders heeft niet het recht dat deze haatprediker wel heeft.
    Je wenst de auteur van deze gruwelijkheden alles toe wat de haatpredikers en de islam zonder bezwaar van Jan Paternotte en zijn mede D66'ers aan hun vijanden toewensen.
    En daar is 'ie weer:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2012, van verslaggevers Robert Giebels

'Hulp is in allergrootste belang van Nederland'


Spanje had geen andere keus dan Europese steun te accepteren voor de noodlijdende Spaanse banksector. Dat zei premier Rutte zondag. Rutte noemt die hulp 'in het allergrootste belang' van Nederland.    ...
    In het tv-programma Eva Jinek op zondag zei Rutte te verwachten dat de Nederlandse bijdrage aan het steunbedrag van maximaal 100 miljard euro 'terugkomt': 'Garanties kan ik niet geven, maar er is 95 tot 100 procent kans dat we het geld terugkrijgen.'    ...


Red.:    De zoveelste glasharde leugen. Tenzij Rutte en zijn mede-politici het beter weten dan de financiële markten, of die markten doodgewoon kunnen negeren - en het eerste is uiterst onwaarschijnlijk en het tweede doen ze tot nu toe niet. En het oordeel van de markten over de kans van het terugbetalen van de Spaanse leningen is eenduidig: de Spaanse rente staat op rond de 6 procent, tegen circa 2 procent voor Nederland, terwijl de kans dat Nederland terugbetaalt ergens tussen de 95 en 100 procenten ligt - want niets in deze wereld is zekerder dan dat (behalve de opkomst van de zon, maar dat is natuurkunde en geen sociologie of economie). Dus het oordeel van de markten aangaande de kans op terugbetalen van de Spaanse leningen ligt ergens tussen, zeg, 70 tot 90 procent. Een schatting die bevestigd wordt door de gang van zaken rond de Griekse leningen, die door Rutte en De Jager een jaar lang als even zeker werden afgeschilderd, en nu in in bedrag teruggebracht zijn tot iets als de helft van hun waarde en zelfs dat bedrag is onzeker.
    Overigens kan de berichtgeving door verslaggever Robert Giebels ook gekwalificeerd worden als een leugen, vanwege als eerste het niet-vermelden van deze zeer relevante feiten, en daartegenover de weergave van deze feiten te voorzien van een vraagteken:

  De premier krijgt alleen kritiek van PVV-leider Geert Wilders die via Twitter laat weten: 'Rutte pakt NL en verkwanselt ons geld.' Zoals gebruikelijk kondigt de PVV aan dat Nederland het geld 'nooit meer terugziet' dat via de Spaanse overheid naar de Spaanse banken moet gaan.

Het 'zoals gebruikelijk' slaat op in feite één eerder geval - dat is truc nummer één en leugen nummer één. Bovendien zit in "gebruikelijk" dat de auteur van de uitspraak geen afgewogen oordeel geeft maar gewoon maar wat zegt. Dat is truc nummer twee, en een leugen, want Wilders baseert zich op het reëel plaatsgevonden hebbende Griekse geval.
    Goh, wat leuk... Eindelijk eens iemand anders die zegt waar het op staat:


Uit: Volkskrant.nl, 13-06-2012, column door René van Leeuwen, masterstudent sociologie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam

'Nout Wellink is een ordinaire leugenaar. Maargoed, terug naar de nuance'

De discussie over Europa draait om bangmakerij van zowel voorstanders als tegenstanders, schrijft René van Leeuwen. Maar zolang de politiek zich Oost-Indisch doof houdt, móet de kiezer wel ongenuanceerd blijven schreeuwen.


...    Dagelijks wordt je als volger van actualiteiten bestookt met bangmakerij van beide kampen. Volgens Wilders wordt Europa ons financiële graf, volgens Pechtold is meer Europa onze enige redding. Alleen de ChristenUnie, met voorman Slob bij praatprogramma Knevel en van den Brink, doet een poging om tot een genuanceerd beeld met verschillende scenario's te komen.
    Slob stelde een onafhankelijk onderzoek voor, omdat er nog te weinig bekend is over de mogelijke scenario's. ...
    Tijdens die uitzending zat econoom Matthijs Bouman ook aan tafel. Hij kwam met de meest opmerkelijke uitspraak. Zonder de euro zouden we de Rotterdamse haven en Schiphol wel kunnen sluiten. Alsof de zee ineens opdroogt en de hemel naar beneden valt. De gastheren slikten het als zoete koek. ...

Red.:   Ook al een glasharde leugen, dus. Maar Van Leeuwen raakte toe pas op dreef:

  Overigens lieten Knevel en van den Brink enige tijd eerder Nout Wellink ongeschonden weg komen toen hij droogjes vertelde dat het geleende geld aan Griekenland (lees: Griekse banken) waarschijnlijk toch niet terugkomt. Als ik gastheer was had ik Wellink in de pan gehakt. Uit frustratie beet ik al m'n nagels af, wat een fopjournalisten. Wellink is een deftige maar ordinaire leugenaar en zou zich voor de rechter moeten verantwoorden tegenover het Nederlandse volk.

Omdat Wellink eerdere dure eden heeft gezworen dat we alles met rente terug zouden krijgen. Dat wil zeggen: toen nog besloten moest worden over steun aan de Grieken ... "Deftige maar ordinaire leugenaar" ... Wij waren al in de fase "ploert" uitleg of detail .
    En daar is 'ie weer:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2012, van verslaggevers Raoul du Pré

Rutte kent twee Europese gezichten

Tussentitels: Premier is eurofiel noch euroscepticus - en dat is lastig
Ruttes balanceeract brengt tegenstanders uit evenwicht

... CDA-leider Van Haersma Buma, nota bene Ruttes regeerpartner. Buma ziet 'tegenstrijdige signalen' en 'dubbele boodschappen' bij Rutte.   ...
 

Red.:   Welke 'tegenstrijdige signalen' en 'dubbele boodschappen'?  Deze 'tegenstrijdige signalen' en 'dubbele boodschappen'

  Tussentitel: Premier is eurofiel noch euroscepticus

Hetgeen een geparfumeerde afkorting is van dat hij de ene dag beweert eurofiel te zijn, en de andere euroscepticus. De eerste dag zijnde buiten Nederland, en de tweede erbinnen. De Volkskrant probeert het mooier te maken, maar natuurlijk is dit dus per definitie voor de helft een keiharde leugen.
    En nog een versie hiervan:


Uit: De Volkskrant, 05-11-2012, van de Haagse redactie

Rutte-II: hervormers, pragmatici en rasbestuurders

Vandaag staan ze op het bordes met de koningin. Wie zijn de dames en heren die het kabinet Rutte-Asscher kleur moeten gaan geven?
 
...
De Europakenner:
Frans Timmermans (51, PvdA)


Buitenlandse zaken

Van de twee PvdA-ministers op Buitenlandse Zaken is hij als enige door de wol geverfd. Als oud-diplomaat, maar vooral als voormalig staatssecretaris voor Europese Zaken kent hij het ministerie op zijn duimpje. Het talenwonder is uitgesproken pro-Europa, maar zou zich geen 'eurofiel' willen noemen. ...


Red.:   Hetgeen als eerste de noodzaak voor een definitie van de term "eurofiel" oproept. Voorstel: "Een eurofiel is iemand die bij ernstige problemen veroorzaakt door Europese eenwording, meer Europese eenwording als oplossing aanhangt". Deze definitie is onweerlegbaar. De feiten zijn dat de Europese eenwording genaamd de muntunie ernstige problemen heeft veroorzaakt. Met als gevolg dat alle voorstanders van meer Europa te kwalificeren zijn als "eurofielen". Waarna Frans Timmermans, met zijn 'uitgesproken pro-Europa' standpunten (alsnog een eufemisme) een ernstige eurofiel is. Frans Timmermans, die ontkent "eurofiel" te zijn, is dus een keiharde leugenaar. De Volkskrant, die in plaats van "Eurofiel" de term 'Europakenner' als kenmerk gebruikt en de leugen van Timmermans propageert, liegt dus in commissie.
    En al meteen brengt Timmermans zijn leugenaar-zijn in praktijk:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2012, door Cor Speksnijder

Een nieuwe Gaza-oorlog hangt in de lucht, na vier jaar 'rust'
...
Tussenstuk:
Timmermans tegen VN-wens Palestijnen

Nederland verwerpt het verzoek van de Palestijnen om hen een hogere status toe te kennen binnen de Verenigde Naties. Met dit standpunt kreeg minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken donderdag in de Kamer het verwijt van 'draaikonterij.' Eerder dit jaar was Timmermans als PvdA-Kamerlid voorstander van het Palestijnse streven. Hij steunde nog maar enkele maanden geleden een SP-motie van die strekking, die werd verworpen.    ...


Red.:    Een verdomde leugenaar, dus die Timmermans. Die de leugens natuurlijk inpakt in Orwelliaanse "Oorrog is vrede" double speak:
  Volgens Timmermans maken de Palestijnse ambities 'het vredesproces alleen maar moeilijker'. De VS willen, volgens de bewindsman, onder de herkozen president Barack Obama het zieltogende vredesproces weer vlot trekken. Maar als de Palestijnen volharden in hun streven naar een opwaardering van hun rol binnen de VN zal het Amerikaanse Congres de financiële hulp beperken of staken.

Oftewel: "De Palestijnen rechten onthouden, geeft ze meer rechten".
    Voor dezelfde soort dubbelgetongde double speak , uit de mond van een vermoedelijke inspirator van Timmermans' leugenarij, luister naar eveneens minister Ronald Plasterk, zie de aflevering van Pauw & Witteman van 16-11-2012 uitleg of detail (na 14:10 min.). Waarom is Plasterk een vermoedelijke (mede-) inspirator? Plasterk is van joodse afkomst. En wat ook die Plasterk liegen. Op een aalgladde manier ...
     Met betrekking tot een ander conflict:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2012, van verslaggever Theo Koelé en Arjen van der Ziel

Nederland wil Turkije helpen met luchtafweer

Nederland en Duitsland overwegen militairen met Patriot-luchtafweerraketten naar de Turkse grens met Syrië te sturen. De wapens moeten NAVO-bondgenoot Turkije beschermen tegen Syrische vliegtuigen en raketten. De regering in Ankara zal naar verwachting deze week om de stationering verzoeken..
    Defensie in Den Haag spreekt over 'een eventuele gemeenschappelijke inzet van Patriots'. ...


Red.:   Vuile leugens. Er is geen enkele dreiging van Syrische vliegtuigen. Dit is een voorbereidende stap voor het afkondigen van een "no fly"-zone: een ingrijpen ten gunste van de soennitische terroristengroepen in Syrië.
    En zulk soort grove leugens worden bijna altijd in commissie gedaan:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2012, van verslaggever Theo Koelé

Kamer wijst inzet Patriots in Turkije niet af

De Tweede Kamer staat welwillend tegenover de stationering van Patriot-luchtafweergeschut in Turkije als deze NAVO-bondgenoot er behoefte aan heeft. Wel willen Kamerleden, van links tot rechts, van het kabinet de verzekering dat de wapens louter defensief worden ingezet..
    Ze hebben er in principe geen bezwaar tegen dat de Patriots en 200 tot 250 'bijbehorende' militairen worden ingezet om Turkije te beschermen tegen Syrische vliegtuigen en raketten. Maar ze willen, zoals SP-Kamerlid Harry van Bommel zegt, 'niet meegezogen worden in een oorlog'. ...
    Kamerleden leggen de nadruk op 'bondgenootschappelijke verplichtingen', ofwel steun aan Turkije als het land daadwerkelijk om militaire steun vraagt. De Turken moeten dan wel aannemelijk maken dat 'hun territorium doelbewust wordt bedreigd', aldus Désirée Bonis (PvdA). Bij monde van haar collega Han ten Broeke liet de grootste regeringspartij VVD al weten dat 'de reikwijdte van een eventueel Turks verzoek' doorslaggevend is.
    Ook de oppositie staat niet 'op voorhand afwijzend' tegen de inzet van Patriots, in de woorden van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Zijn collega Sjoerd Sjoerdsma (D66) zegt dat een Nederlandse operatie 'afhankelijk is van de doelstellingen en de geweldsinstructies'.
    Uitgesproken positief is de ChristenUnie. CU-Kamerlid Joël voordewind, die de afgelopen dagen in het Syrisch-Libanese grensgebied was, vindt dat Nederland ook Patriots in Israël moet plaatsen als dat land daarom vraagt. ...


Red.:   Allemaal grofstoffelijke leugenaars: er is geen enkele dreiging van uit Syrië, en dit gaat dus natuurlijk wel degelijk om toekomstige "no fly"-zones.
    Tjonge, het hoofdredactionele commentaar in de Volkskrant lijkt voorzichtig te worden:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting

Patriots voor Turkije

Het kabinet moet de Kamer uitleggen dat de Patriots voor Turkije alleen defensief mogen worden ingezet.


Tussentitel: No-flyzone komt neer op interventie in Syrië

De oorlog in Syrië komt dichterbij. Nederland en Duitsland overwegen Patriot-luchtdoelraketten naar Turkije te sturen om het land te verdedigen tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië. ...
    Critici betwijfelen of Turkije de Patriots werkelijk nodig heeft. De afgelopen tijd zijn er wel granaten op Turks grondgebied neergekomen, maar daarbij ging het steeds om afzwaaiers. Tot nog toe heeft Syrië geen aanvallen op Turkije uitgevoerd en het lijkt ook onwaarschijnlijk dat het Syrische bewind Turkije en daarmee de NAVO bij de burgeroorlog in Syrië wil betrekken.    ...
    Maar er speelt ook een politiek element mee: in Turkije gaan stemmen op de Patriots te gebruiken om binnen Syrië langs de grenzen een no-flyzone te creëren, zonder dat NAVO-gevechtsvliegtuigen hoeven te worden ingezet. In dat geval zou het niet meer om een defensieve, maar om een offensieve missie gaan. Dat brengt het gevaar met zich mee dat Nederland betrokken raakt bij het conflict in Syrië, hoewel er geen mandaat van de VN-Veiligheidsraad is voor internationaal ingrijpen.
    Het is een bekend fenomeen dat dergelijke missies sluipenderwijs een veel ingrijpender karakter krijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. Daarom is het van het grootste belang dat het kabinet de Tweede Kamer haarfijn uiteenzet waarvoor de Patriots mogen worden ingezet: alleen voor puur defensieve taken.
    Het instellen van een no-flyzone komt neer op interventie in het Syrische conflict. Daarvoor is toestemming nodig van de VN-Veiligheidsraad, niet alleen van de NAVO.


Red.:    Zoals gezegd: Tjonge ...
    Maar dat was het wel weer aangaande het gezonde verstand. Daarna gaat de campagne weer gewoon verder:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2012, van verslaggever Theo Koelé

Kabinet: Patriots naar Turkije

Het kabinet-Rutte II heeft al een principebesluit genomen om Patriot-raketten te stationeren in Turkije. Wel moet aan een aantal 'randvoorwaarden en wensen' worden voldaan. ...


Red.:   Enzovoort.
    Zelfs de Volkskrant is het geval-Rutte opgevallen:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2012, rubriek Stekel, door Raoul du Pré

Denkend aan Rutte

Is de kentering aanstaande? Was de campagne van 2012 de laatste waarin onze politici zich waagden aan groteske beloften? Mark Rutte, nota bene de man die graag zegt dat hij 'alleen op stofzuigers garanties geeft', heeft inmiddels zóveel last van zijn gebroken beloften - 1.000 euro voor iedereen, de hypotheekrenteaftrek, geen cent meer naar de Grieken - dat hij zich bij de volgende gelegenheid nog wel twee keer zal bedenken. ...


Red.:    ...maar pakt hem met zijden handschoenen aan. En dat Rutte rustig doos zal blijven liegen, is mede daarom voorspelbaar.
    Door naar een nauwelijks minder prominent nu-ex politticus, Wouter Bos. Die spreekt in de hoedanigheid van informateur van het kabinet Rutte-II:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2012, column door Wouter Bos

Kaarten in de Stadhouderskamer

In de Tweede Kamer doen ze niet aan powerpoint


De formatie van het kabinet-Rutte/Asscher heeft aanleiding gegeven tot veel mythevorming. Dat hebben we natuurlijk aan onszelf te wijten met de radiostilte tijdens de formatie ...
    Enige onzin kan ik in het landsbelang nog wel verdragen, maar de hooggeleerde had natuurlijk ook zelf de feiten kunnen checken. Dan had hij gezien dat beide 'onzalige' plannen gewoon in de verkiezingsprogramma's van de onderhandelende partijen stonden; de verhuurdersheffing zelfs zowel bij VVD als PvdA....


Red.:     Een vuile leugen, dat 'verhuurdersheffing'. ten eerste zijn het de corporaties, en ten tweede betalen die niks, want dat doen ze nooit. Corporaties geven alleen maar geld door:van huurders naar zaken als hypotheekverstrekkers en onderhoudsbedrijven. Verhuurders hebben nul euro geld van zichzelf. - ze hebben alleen maar geld van de huurders. Die 'verhuurdersheffing' is een huurdersbelasting. En Wouter Bos is een duivelse leugenaar die die geseling verdient.
    En natuurlijk gaan die Patriots naar Turkije:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2012, van verslaggever Theo Koelé

NAVO plaatst Patriots in Turkije

De NAVO zal Patriots stationeren in Turkije als afweer tegen raketten vanuit buurland Syrië, maar de lidstaten zeggen onder geen beding de Syrische strijd ingezogen te willen worden.


De NAVO zal Patriot-luchtdoelgeschut stationeren op Turks grondgebied, als bescherming tegen Syrische raketten. ...


Red.:    Maar natuurlijk. Dat gedoe over erover denken is natuurlijk allemaal al volstrekte leugens. Dat ze zouden gaan stond allang vast, want ze willen veel te graag. Ook deze leugenaar:

  Nederland is een van de landen die naar alle waarschijnlijkheid het geavanceerde wapensysteem leveren.
    Volgens PvdA-minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken is het de bedoeling dat de ministerraad hierover nog deze week een besluit neemt.

Vergezeld van de volgende portie leugens:
  Secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen beklemtoonde dat het luchtverdedigingsysteem louter voor defensieve doeleinden wordt ingezet. 'We beschermen het Turkse grondgebied en de Turkse bevolking. We tonen onze volledige solidariteit.'

Welke 'volledige solidariteit' ook betekent dat de eerste de beste opening doie ze zien om de anti-Assad terroristen te steunen zullen aangrijpen.
    En onder leiding van jakhals Timmermans had Nederland natuurlijk allang ingestemd:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2012, van verslaggever Theo Koelé

Nederlandse Patriots naar Turkije

Tussentitel: Nederlandse deelname 'belangrijke signaal richting Syrié'

Nederland stuurt maximaal 360 militairen naar Turkije om de inzet van Patriot-raketten mogelijk te maken. Het kabinet besloot vrijdag tot stationering van het luchtdoelgeschut dat de Turken bescherming moet bieden tegen aanvallen vanuit Syrië.    ...
    'Met onze inzet beschermen we de bevolking en het grondgebied van een NAVO-bondgenoot', aldus minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD). 'We dragen bij aan de de-escalatie van de crisis. Het is een belangrijk signaal richting Syrië.'    ...


Red.:   Nog iemand die tot de jakhalzentroep behoort. Allemaal gezellig samen loeien tegen de schijn van de maan ...
    Waarna we helemaal aan het  begin van het nieuwe jaar 2013 getrakteerd worden op wat misschien wel de grooste gotspe van het hele jaar zal worden:


Uit: De Volkskrant, 12-01-2013, van verslaggever Ron Meerhof

Rutte wenst op internet 'meer beschaving'

Tussentitel: 'Ik heb grote moeite met scheldpartijen'

Deelnemers aan debatten op internet moeten 'grenzen van beschaving en fatsoen' in acht nemen. Met die woorden heeft premier Rutte zich op zijn wekelijkse persconferentie aangesloten bij de oproep tot een 'beschavingsoffensief' door PvdA-voorzitter Hans Spekman..   ...


Red.:   De goorste leugenaar vraagt anderen om zich in te houden. Nou, dat zal natuurlijk niet gebeuren - wie wind zaait, zal storm oogsten. Als Rutte ook maar iets met fatsoen wil, zal hij eerst moeten stoppen met dat psychopate liegen van hem.
     Hier nog niet langsgekomen, verbazingwekkerderwijs, is Alexander Pechtold, de leider van D66. Samen met de leider van GroenLinks, Femke Halsema, heeft hij een decennium lang een wedstrijd gehouden wie het meest zijn kiezers kon verloochenen. Halsema was leider van GroenLinks met ideeën die puur D66 waren (ze werd dan ook verkozen tot Liberaal van het Jaar 2006), en Pechtold leider van D66, met ideeën die puur die van de VVD zijn. Dat laatste is het onderwerp nu - aanleiding is de steun van D66 aan kabinetsplannen die regelrecht uit de koker van de VVD komen, met met name een dramatische huurverhoging voor iedereen boven het minimumloon van een verdubbeling in 10 jaar tijd:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2013, van verslaggever Gijs Herderscheê

Interview | Alexander Pechtold

'Ik ga niet vier jaar lang bij de interruptiemicrofoon staan'

Nee, D66 is Rutte II niet te hulp geschoten, zegt Pechtold.Red.:   Alexander Pechtold ziet een rode brandweerauto voorbijkomen en roept: "Daar is een blauwe takelwagen!". Of hier misschien iets passender:


Nee, D66 is Rutte II niet te hulp geschoten. Alleen hebben ze beloofd te stemmen voor een wetsvoorstel van Rutte II dat ze zonder zijn steun (zonder zijn "hulp") er niet door zouden hebben gekregen.
    Een tip van een lezer:


De Volkskrant, 13-09-2013, ingezonden brief van Ron van den Berg, Monnickendam

Kadaverdiscipline

De PvdA spreekt ten stelligste tegen dat er binnen de Tweede Kamerfractie sprake zou zijn van kadaverdiscipline, dat er geen ruimte zou zijn voor eigen inbreng van de fractieleden. De stemming over de aanschaf van de JSF kan op dit punt uitsluitsel geven.
    Dat de voltallige fractie achter de verwachte draai staat en unaniem vóór aanschaf van dit te dure toestel stemt, is toch ondenkbaar? Een paar fractieleden zullen de belofte aan de kiezer toch wel willen nakomen? Het kan ook niet anders dat de fractie verdeeld stemt. Tenzij dat van die kadaverdiscipline waar is natuurlijk.
 

Red.:   Beste Ron, ze zijn vermoedelijk net wat subtieler: er mogen een paar tegenstemmen zijn, maar niet genoeg om het voorstel te verwerpen.
    En hier is die tegenstemmer, Ron:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2013, van verslaggever Jan Hoedeman

'Ik ben Lutz Jacobi en dan krijg je dit'

De PvdA'ers die kreunen en steunen over de aanschaf van de JSF zijn uit de fractie, door de knieën of afwezig. Alleen het Friese lid Lutz Jacobi roeide dinsdag bij de stemming in de Tweede Kamer tegen de stroom in.


Dinsdagmiddag, even over halfvier: ineens gaat de rechterhand van het Friese PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi in 's lands vergaderzaal omhoog, daar waar haar PvdA-fractiegenoten hem laten rusten. Het lijkt alsof ze in een onbewaakt ogenblik de kiezers in Friesland toezwaait, maar Jacobi trekt de aandacht van voorzitter Van Miltenburg: zie mij nu niet over het hoofd! Jacobi stemt in goed gezelschap van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV voor de D66-motie die meer duidelijkheid wil over financiën en de geluidseffecten voordat de Kamer besluit over de aanschaf van het jachtvliegtuig de Joint Strike Fighter.    ...


Red.:   Allemaal leugens dus, van de Volkskrant. Iedereen in de politieke wereld weet hoe dit spelletje gespeeld wordt: er mag er eentje tegenstemmen om de achterban koest te houden:

  Na twaalf jaar worstelen - dan weer voor, dan weer tegen - wordt dinsdag het voor de sociaal-democraten hemeltergende JSF-dossier gesloten. En nog tamelijk geruisloos ook: de PvdA'ers die kreunen en steunen over de aanschaf van de JSF zijn of uit de fractie (Désirée Bonis, Myrthe Hilkens), door de knieën (Khadija Arib, Mei Li Vos, Keklik Yücel), of afwezig (Selcuk Öztürk). Die laatste wordt door de fractie ingeschat als tegenstemmer, maar blijft voor journalisten een week lang onbereikbaar en is dinsdag uiteindelijk ziek gemeld.

Ja ja ...
   Ze durven zelfs toe te geven dat ze het weten:
  Past die ene dissident wellicht in het straatje van Diederik Samsom, die nu naar buiten toe kan zeggen dat elke PvdA'er een eigen keuze kan maken? Samsom ontkent desgevraagd, maar biedt Jacobi wel de ruimte. Haar solo-actie is 'geen probleem'.

Betreft het een soortgelijk zaakje bij het CDA, komt de smeerkwast vol met cynisme er aan te pas. Gebeurt iets dergelijks bij PVV of SP, dan behelst die smeerkwast een hele campagne vol hetze.
    Politiek-correcte media ... Het is één grote gore corrupte bende.
    Eindelijk een keertje systematische aandacht voor het zo opvallende en zo smerige verschijnsel:


Uit: De Volkskrant, 23-11-2013, column door Peter Middendorp

Liegen

Tussentitel: Welke jurk past het mooiste bij deze leugen?

...    In Nieuwsuur werd de premier vanuit het Torentje over zijn merkwaardige reisschema ondervraagd. Er zaten maar twee dagen tussen zijn reizen naar China en Indonesië en hij gebruikte die om helemaal terug naar huis te vliegen. Het was niet logisch. Niemand had er iets aan. Het kostte alleen maar brandstof, tijd en energie.
    Rutte had gemakkelijk eerlijk kunnen zijn. We wisten al hoe het zat. Indonesië wilde een unieke bestemming zijn, geen onderdeel van een grotere reis. Toch koos hij voor de leugen. Terugvliegen was juist handig, zei hij. Op de tussenliggende dag in Nederland had hij namelijk nog een afspraak staan, die erg belangrijk was.
    Het was vreemd. We hadden hem heus wel door, toch bleef hij ons maar praatjes verkopen. Hij deed zelfs zijn best op de leugen, nam er een actieve houding bij aan - gewicht op de voorvoeten, bovenlichaam naar voren - alsof hem er veel aan gelegen was ons de valse voorstelling van zaken voor te spiegelen.
    Ik werd er een beetje misselijk van, al kon dat ook komen van de drank. ...


Red.:   Van de weeromstuit kijkt hij ook om zich heen:
  De leugen was overal, in elke krant vond je er wel een paar. Samsom: 'De fractie maakt altijd afweging in vrijheid.' Zijlstra: 'Houwers heeft zelf de fractie verlaten.' Hennis: 'Iedereen denkt altijd dat debatten vooraf zijn afgestemd, maar dat is helemaal niet zo.'
    Jaren streed het Kamerlid Eijsink tegen de JSF, kort geleden moest ze toch voorstemmen van haar partij. Er werd een heel debat voor opgetuigd, waarin zij zich zogenaamd alsnog voor de JSF zou laten winnen, en het gekke was: ze schaamde zich niet, maar trok er haar allermooiste jurk bij aan.
    Misschien had zij haar partner 's ochtends wel gevraagd: 'Welke jurk vind jij het mooiste bij deze leugen passen?' ...
    Soms heeft liegen best een functie, maar in Nieuwsuur stond Rutte al te leuteren terwijl er niet eens meer een belang tegenover stond. Praat toch normaal, riep ik naar de tv. Het is belangrijk. Je zet alles op het spel voor niets.    ...

Tja ... Dat doet wat met een mens ...
  Ik moest even weggesukkeld zijn; intussen speelde de herhaling. Met de afstandsbediening in de hand stond ik op, wankelend, misselijk. Gatverdamme, dacht ik toen Rutte van de tv verdween.

Precies. Mensen als Ferry Mingelen en de rest van het Binnenhof-journaille kunnen er geen genoeg van krijgen ... De politieke en hun eigen kots.
    En het Volkskrant-journaille liegt vrolijk mee:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2013, van verslaggever Jonathan Witteman en Gijs Herderscheê

Mes in regels rond het werk

Na jaren onderhandelen is het eindelijk zover. Het kabinet maakt vandaag bekend hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruitziet. Flexwerkers krijgen meer rechten, het ontslagrecht wordt vereenvoudigd en de WW wordt ingeperkt. Maar werkt het ook?


Het kabinet besluit vandaag over de grootste verandering van de spelregels op de arbeidsmarkt sinds de Tweede Wereldoorlog. ...
    Het ontslagrecht wordt niet zozeer versoepeld maar ...


Red.:   Stelling 1. Gevolgd door:
  De maximumlooptijd van de WW wordt stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. ...
    De versobering gaat ...

Stelling 2. Stelling 1 en Stelling 2 vormen tezamen een contradictie. De Volkskrant liegt.
    Een ontzettend grappig geval:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2013, tv-recensie, door Jean-Pierre Geelen

Politicus

Dagkoersen op de nieuwsvloer: zondag nog Jeroen Dijsselbloem, maandag mocht Geert Wilders zich 'Politicus van het jaar' noemen. ...
    Onthullender was de aanloop naar de uitslag, waarin Pieter Jan Hagens met een aantal fractievoorzitters sprak over Kamervoorzitter Van Miltenburg. Deze krant had zaterdag acht fractievoorzitters anoniem laten mopperen over haar prestaties in de Kamer. Hagens vroeg of een van de vier fractieleiders tegenover zich (Wilders, Buma, Slob en Van der Staaij) misschien met de Volkskrant had gesproken. Wilders stak, een kwartier voor hij tot Politicus van het jaar zou worden getooid, meteen zijn vinger op.
    Hij erkende dat hij had gezegd dat hij zich in het begin aan Van Miltenburg ergerde en nu soms medelijden had. 'Ik vind niet dat ze morgen weg moet, maar we mogen het wel zeggen als een voorzitter niet functioneert.'
    Wel zo eerlijk.
    De bekentenis leverde een mooi inkijkje op in de ziel van de collega's. Buma had niet met de krant gesproken, zei hij. Van der Staaij was niet eens gevraagd. Slob had ook niet gesproken, maar ook weer een beetje wel: 'Ze stonden binnen vijf minuten weer buiten', aldus Slob. Alsof een doodvonnis langer hoeft te vergen.
    Eind van het liedje was dat van de 11 fractievoorzitters nog vrijwel iedereen ontkende, en dat iemand in EenVandaag een beetje stond te jokken.    ...


Red.:   De rekensom was snel gemaakt - de presentatoren hadden het natuurlijk ook zien aankomen: met Wilders afgevallen, waren er nog tien over. Waarvan er dus zeven met de Volkskrant hadden gesproken. Drie "niet"-plaatsen over voor vier kandidaten.
    In de dagen erna kwamen er nog meer uit de kast, maar geen van allen had "iets echt negatiefs gezegd". allemaal leugenaars, dus.. Maar wat moet je ook, in een beroep waarin het erom gaat zo makkelijk mogelijk te liegen. Wat dus niet geldt voor die politici die echt voor de belangen van hun achterban opkomen. Zoals Wilders, dus.
    Rutte en Timmermans zijn de favoriete politici van de Volkskrant in het kabinet van 2014. De eerste omdat hij zo lekker neoliberaal is, de tweede zo lekker internationaal. Dit keer was Timmermans aan de beurt voor de zoveelste hagiografie:


Uit: De Volkskrant, 18-01-2014, van verslaggevers Theo Koelé en Natalie Righton

'Deze minister is een van ons'

In de Kamer ligt minister Timmermans aldoor onder vuur, maar zijn diplomaten en ambtenaren lopen weg met hem. Enig kritiekpuntje: 'zelfbeheersing is niet zijn sterkste kant.'Red.:   Dat die diplomaten met hem weglopen spreekt voor zich: ook allemaal keiharde internationalisten die de Nederlandse cultuur haten: moeraslandje gevuld met boeren, en een paar beschaafde mensen in de elite.
    Maar goed, het ging over Timmermans:

  ... tijdens ruzies met de Russen heeft Timmermans zich misschien nog wel het vaakst moeten verbijten. Zoals die keer in oktober vorig jaar toen hij excuses maakte aan de Russische regering nadat een van haar (onschendbare) diplomaten was opgepakt door de politie in Den Haag. Wie het excuusfilmpje terugkijkt, ziet een minister die de grootst mogelijk moeite doet om serieus de camera in te kijken en de spijtbetuiging vervolgens uit zijn tenen perst.
    Maar Timmermans zou Timmermans niet zijn als hij toch niet iets van zijn ongenoegen laat blijken. De dag na zijn excuses aan Rusland, op 10 oktober 2013, plaatste de minister op zijn Facebookpagina het liedje Je ne regrette rien van Edith Piaf. Door de voltallige politieke pers gevraagd wat hij nu had gedaan, zei hij met een stalen gezicht dat het 'een ode aan Edith Piaf' was, die op die dag 50 jaar geleden was overleden.
    Op 4 december dook hij op een plein in het Oekraïense Kiev ineens op tussen de anti-regeringsdemonstranten. Hij was daar toevallig in de buurt voor een vergadering van de OVSE, verklaarde hij, de minster wilde 'niet de indruk wekken dat hij de oppositie onvoorwaardelijk steunt'.

En daar is die andere overeenkomst met Rutte: beide keiharde leugenaars.
    Plasterk is bijna uitgegleden over één van zijn leugens:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2014, column door Marcel van Dam, socioloog

Eerlijk en eerzaam

Tussentitel: Er is bij Ronald Plasterk sprake van een zekere escalatie van leugens

...    Heeft Ronald Plasterk pertinente leugens verkocht en is hij daarop betrapt? Alles wijst erop dat beide het geval is. Er is sprake van een zekere escalatie van leugens. Eerst zegt hij in oktober dat de Nederlandse inlichtingendiensten niet de gegevens hebben verzameld waarvan volgens de pers sprake was en dat de Amerikanen dat hadden gedaan, hoewel hij een briefje uit zijn binnenzak haalde waarin de Amerikanen dat ontkenden. Pas op 22 november, (weet hij eigenlijk wel wat die diensten uitspoken?) komt hij achter de waarheid. Hij en zijn collega van Defensie besluiten die kennis niet met de Tweede Kamer te delen. Dat gebeurt pas begin februari in een heel kort briefje met een by the way-karakter. ...


Red.:   Waarna, of correcter: waarvoor, Van Dam als ex-politicus iets stelt dat natuurlijk ook een leugen is:

  Glasharde leugens zijn in de politiek zeldzamer dan in het normale leven omdat ze meestal uitkomen.

Was dat maar waar.
  Als ze liegen, zijn er altijd wel mensen die dat weten en die dat graag bekendmaken.

Volkomen onjuist. De meeste en meest hardnekkige leugens zijn die soort waarbij alle politici belang hebben. De klasse-leugens. Over immigratie, Europese eenwording, buitenlandse politiek enzovoort. De oligarchische leugens uitleg of detail .
    Nog een bijdrager:


Uit: De Volkskrant, 12-05-2014, door Tom Eijsbouts, auteur van de bundel Rutte, onaardig, onwaardig en schaamteloos

Rutte verkondigt onzin over de Europese verkiezingen

Met zijn stelling dat de Europese verkiezingen 'niet over Brussel gaan' boort Mark Rutte de belangstelling van zijn toehoorders voor Europa de grond in.


Premier Rutte heeft een geheim ontdekt en het in Leiden aan mijn studenten verklapt: 'De verkiezingen van 22 mei gaan niet over Brussel. Nee, ze gaan gewoon over Nederland' (O&D, 10 mei). Een geheim? Natuurlijk gaan die verkiezingen bij ons ook over de Haagse verhoudingen - dat is borreltafelwijsheid - maar dat ze niet over Europa zouden gaan is volslagen onzin. Erger: wat is dat verhaal cynisch en goedkoop!    ...


Red.:   Let op de titel van het boek van de auteur.
    Over naar nummer twee, wiens laatste leugens zo veelvuldig waren dat het hier een aparte rubriek verdient, namelijk die over de vliegramp met de MH17 en alle aanverwante Oekraïense zaken. Bijna alles wat nummer twee, Frans Timmermans, daarover gezegd heeft is een leugen..Tot in de VN aan toe, waar hij à la Colin Powell heeft staan liegen over de slechte behandeling van de lichamen van de slachtoffers. Welke zaken hier nu ewven aangestipt worden, in verband met een andere zaak aangebracht door GeenStijl:


Uit: GeenStijl.nl, 16-09-2014, door Van Rossem uitleg of detail

Timmerfrans liegt: 'ISIS is schuld van Poetin'

Timmerfrans, gisteren op de Irak-top in Parijs: "Als Rusland de Veiligheidsraad niet voortdurend had geblokkeerd op het moment dat actie was vereist, hadden we nu geen IS-probleem gehad." Welja joh. De MinBuZa van een klein kudtlandje dat zelf niet minder (maar waarschijnlijk wel meer) dan 130 jihadgangers aan ISIS levert, schuift het ontstaan van het Kalifaat even in de schoenen van Poetin. Kijk. Wij zijn ook geen fan van de despoot Poetin. ... Maar net zoals bij het Nationale Propaganda Orgaan, willen we van de MinBuZa óók niet zulke smerige agitprop leugens horen. , debunken wij de bullshit van Fransie maar weer voor u. Want hoewel Rusland inderdaad fel tegenstander is van Westerse bombardementen op Syrië, zorgt Poetin ook voor wapens & munitie waardoor Assad zijn strijd tegen ISIS voort kan blijven zetten. Poetin heeft daarnaast openlijk gezegd dat Assad met 'tijdige hervormingen' de toestand in Syrië had kunnen voorkomen. D'r is zelfs een wiki van. Rusland stuurde bovendien jachtvliegtuigen naar Irak om ISIS te slopen. En tenslotte: van de plusminus 20.000 Kalifaatstrijders zijn er alleen al zo'n 1.000 geharde militanten afkomstig uit Tsjetsjenië, plus nog een onbekend aantal uit Georgië. Inderdaad: "Russische" bufferlanden waar Poetin al een tijdje ruzie mee heeft - wat meteen de dreigementen van ISIS aan zijn adres verklaart. Dat Poetin ISIS vrij spel gegeven heeft, is derhalve populistische bullshit van Timmertwat ...


Red.:   Wie natuurlijk wél waardering hebben voor Timmermans, zijn de mede-leugenaars:

  En aangezien de vaderlandse pers te kritiekloos is (de MinBuZa scoort een 8,5 op de Schaal van GoedVolk)

Waarmee de Volkskrant (volgens de reclamecampagne de "krant van Goed Volk") zich onder de rabiate leugenaars schaart.
    Waarvan akte.
    Volg de link onder Nationale Propaganda Orgaan, om waar te nemen dat het NOS Journaal, drie keer de Volkskrant volgens het gezegde onder opmerkzame mensen, minstens net zo hard liegt. Misschien ook wel drie keer zo hard. Daarover later meer.
    P.S. Let ook even op de titel waaronder GeenStijl deze pagina in haar systeem heeft staan:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/ 2014/09/liegt_timmerfrans_ook_wel_eens_niet_vragen_we_ons_wel_eens_af.html

Het antwoord is bekend.
    Kort bericht. Uitzending van het NOS Journaal, 15-10-2014, 18h00, met een reportage over de beraadslagingen in het parlement over de gang van zaken rond MH17. Minister Ivo Opstelten liegt voor de camera keihard over de smerige leugens die geuit zijn over de Oost-Oekraïense hulpverleners als zijnde lijkenpikkers en 'thugs' (Timmermans bij de Verenigde Naties).
    Volgende. Leugens van de Volkskrant, meer iets voor een aparte rubriek: "leugens van de media", maar voorlopig hier geplaatst:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2012, van verslaggever Rik Nijland

Werkstraf voor man die Zwarte Piet sloeg

Muanza P. (Pedro) de man die tijdens de intocht van Sinterklaas in Almelo een Zwarte Piet sloeg, krijgt een werkstraf van 20 uur. Ook moet hij het slachtoffer 150 euro smartegeld betalen. Dat besloot de politierechter in Almelo woensdag tijdens een snelrechtzitting.
    Wat er op 15 november precies gebeurde voor de deur van Albert Heijn in het centrum van Almelo wordt ook tijdens de zitting niet geheel opgehelderd. ...


Red.:   Een leugen. Want er volgde een veroordeling. Hier het bewijs ervoor, staande aan het einde van het artikel.
  Dat hij de kinderen zou hebben uitgemaakt voor racisten en wild zwaaiend op ze af liep, zoals getuigen hebben aangegeven ...

Volkskrant-leugenaars.
  De klap in Almelo is een van de drie gewelddadige incidenten die dit najaar het treurige uitvloeisel vormen van de Zwarte Pieten-discussie. In Gouda werden bij de officiële intocht, ook op 15 november, negentig actievoerders na wat schermutselingen aangehouden, zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet.

Voor het overgrote deel een leugen. De tegenstanders waren agressief en werden gearresteerd, en men nam ook paar mensen mee die Zwarte Piet verdedigden tegen de agressievelingen - om de zwarten en hun steuners im bescherming te nemen.
    Volkskrant-leugenaars.
   Een maand eerder sloeg een Zwarte Piet-fan een demonstrante bij het gebouw van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht.

De man sloeg de zwarte vrouw die de cameraman sloeg, zie de reportage hier Pownews , en de details hieronder:
Zwarte Piet negerin
 
z
 
z 
 
z

Allemaal binnen dezelfde seconde maar duidelijk zichtbaar: de negerin haalt uit naar de cameraman. Omdat die van Pownews is en Pownews trapt niet in de leugens van de negers omtrent Zwarte Piet en het racisme van de Nederlanders. Waarop een andere betoger op de slaande vrouw inslaat. Dat laatste zijn de beelden die in de media verder verspreid zijn Pownews . Leugen-media.
    En Volkskrant-leugenaars.
   De officier van justitie ziet het voorval als eenvoudige mishandeling, een incident met weinig kans op herhaling. Ze wil zich niet mengen, zegt ze, in de discussie over Zwarte Piet.

Juristen-leugenaars.
    Volgende kwestie - eerst het bericht:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2014, van verslaggever Peter de Graaf

Gebouw 9 is plots een slagveld

Wat was de aanleiding voor de massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Overloon? Een persoonlijk conflict, zegt het COA. Maar Syrische asielzoekers weten beter.


Tussentitel: 'De Eritreeërs waren met stokken, messen en staven bewapend'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontkent dat de massale vechtpartij die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond in het asielzoekerscentrum in Overloon ook maar iets te maken heeft met etnische of religieuze spanningen tussen bevolkingsgroepen. Meerdere Syrische vluchtelingen buiten de poort van het azc schetsen donderdag een ander beeld, terwijl de politie binnen nog bezig is met het onderzoek. Zij wijzen Eritrese asielzoekers aan als de aanstichters van het geweld.
    'Ze sloegen in op iedereen die niet zwart is', vertelt de 31-jarige Mohammed. 'Niet alleen op Syriërs, maar ook op mensen uit Iran, Irak of Libië.' Een andere Syrische asielzoeker: 'Ze mogen ons gewoon niet. Ik weet ook niet waarom.'     ...


Red.:   Opvallend, want een eerste doorbreking van de censuur. Dit is bij iedereen die ooit te maken heeft gehad met asielzoekers of iemand heeft gesproken die er mee te maken heeft gehad (zoals deze redactie) een al tientallen jaren bekend feit: het racisme en de godsdienstoorlogen tussen groepen asielzoekers. Tot nu toe was er een volstrekt moratorium op berichten daarover. Vermoedelijk heeft ook hier de ISIS-koppensnellerij in 2014 zijn werk gedaan.
    Maar hier gaat het om een andere specifieke kwestie:
  Het COA, bevreesd voor een verder afkalvend draagvlak voor de opvang van asielzoekers, spreekt van 'een intermenselijk incident zoals dat ook op straat of in een winkelcentrum kan plaatsvinden'. Ook de COA-woordvoerder wil niets zeggen over nationaliteiten. In het azc in Overloon is geen sprake van etnische of religieuze spanningen', onderstreept hij. Het incident is volgens hem geen aanleiding onderzoek te doen naar spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Gore leugenaars.
   Volgens de politie zijn bij de geweldplegingen 'meerdere ruiten gesneuveld en werd ook inventaris van gebouwen vernield'. Naar de aanleiding van de 'grote vechtpartij' wordt nog onderzoek gedaan. 'Bewoners uit verschillende woongebouwen gingen om vooralsnog onduidelijke redenen met elkaar op de vuist', aldus de politie. 'Enkele bewoners hebben aangegeven dat ze aangifte willen doen.'

En de politie doet er aan mee, of wordt gedwongen er aan mee te doen. In ieder geval wat betreft de manschappen, want die kennen de werkelijkheid en hebben meestal meer oog voor de waarheid dan de leugenaars in leiding, bestuur en dergelijke.
    Ach, in politiek en media wordt zoveel gelogen ... Het is absoluut niet bij te houden. Regel is: bijna alles, indien voorzien van enige gevoeligheid, is een leugen. Maar het volgende sprong er uit om twee dingen: de enormiteit ervan, en wie het deed: justitie-medewerkers:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, van verslaggever Frank Hendrickx

Twist rond radarbeelden MH17 duurt voort

Rusland en Oekraïne moeten volgens experts over meer radarbeelden van de fatale MH17-vlucht beschikken dan nu bekend is. Veel nabestaanden willen dat die beelden boven water komen, maar volgens het Openbaar Ministerie is dat niet strikt noodzakelijk. Ook het kabinet stelt zich afwachtend op.    ...
    Op z'n minst drie Oerkaïense en één Russische civiele radar moeten beelden hebben gemaakt van de aanslag op de MH17, zo verklaarden meerdere specialisten gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daarnaast moeten er ook nog militaire radarsystemen aanwezig zijn geweest.
    Volgens Oekraïne waren alle radars defect, hoewel dat volgens radardeskundige Piet van Genderen van de TU Delft 'vreemd' is. ...


Red.:   Er is nauwelijk helderder gelogen, hier op aarde. Maar dit zijn ook rasechte fascisten en beulen, daar in Kiev.
  Rusland en Oekraïne zijn volgens internationale verdragen verplicht om de gegevens over te dragen, maar volgens het kabinet biedt het aanspannen van procedures tegen Moskou en Kiev bij de International Civil Avation Organisation (ICAO) geen garantie op succes. Bovendien kan de samenwerking met Rusland dan nog moeizamer worden.

Een nauwelijks minder heldere leugen vanuit Nederland: het bemoeilijken van de samenwerking met Rusland is iets dat tot nu toe met groot enthouisasme is beoefend, inclusief directe beschuldigingen van betrokkenheid. Zonder een enkel bewijs.
  Sommige nabestaanden leefden tot voor kort in de veronderstelling dat ook Amerika niet alle radargegevens heeft overgedragen, maar dat blijkt niet te kloppen. Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) als het OM beschikken over die gegevens, openbaarde het kabinet donderdag in een brief.

Amerika is gezworen vijand van Rusland. Niets maar ook helemaal niets dat er van die kant komt is te vertrouwen op wat dan ook. En voor alles dat "geheim" is, geldt dat in het kwadraat. Nog los van het feit dat die beelden sowieso van zeer veraf komen en dus vermoedelijk waardeloos zijn.
  Zowel de OVV als de onderzoekers van het OM zeggen daarmee over voldoende informatie te beschikken om conclusies te trekken over de aanslag op de MH17.

Voldoende voor het uiten van onsubstantiveerbare beschuldigingen. En bij het uiten van onsubstantiveerbare beschuldigingen zijn feiten natuurlijk uitermate onwelkom:

  Extra Russische en Oekraïense gegevens zouden niet strikt noodzakelijk zijn.

Wat een gore leugenaars.
    Bijna alles over het Oekraïne-referendum is overgeslagen. Het was veel te veel. En allemaal van de soort: bezwaren tegen dat verdrag zijn allemaal onzin, want het gaat alleen maar over handel. En de EU kan dat sowieso toch door laten gaan. Toen werd het verdrag verworpen. Daarna kwam de stroom leugens dat men zou proberen het niet-handelsgedeelte een beetje aan te passen, want dat was wat de kiezer wilde, en kon het verdrag toch getekend worden want dat was verder niet belangrijk want anders zou het zonder Nederland gewoon doorgaan. En toen duurde en duurde en duurde het, en inmiddels is de afwijzing meer dan een halfjaar geleden en schendt de regering de wet die zegt dat het besluit moet "zo spoedig mogelijk" na afloop ervan. Maar er komen verkiezingen aan over vier maanden dus durft men niet zomaar te ondertekenen. Dus wordt het zwaardere geschut in stelling gebracht:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2016, door Natalie Righton

Aanbeveling is startschot voor eindsprint over referendum

Adviesraad dringt aan op 'ja' voor Oekraïneverdrag

Tussentitel: Slechts zelden wordt advies van AIV niet overgenomen

De strijd op het Binnenhof over de Nederlandse handtekening onder het Oekraïneverdrag nadert zijn hoogtepunt. Vandaag dringt de invloedrijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) er bij premier Mark Rutte en de Tweede Kamer op aan de 'nee-stem' van het GeenPeil-referendum terzijde te schuiven en het Oekraïneverdrag onder voorwaarden alsnog te ratificeren. Het ligt in de lijn der verwachting dat Rutte dat AIV-advies wil overnemen.    ...


Red.:   Al een reeks leugens, doorgebrieft door de Volkskrant: die adviesraad is in feite één persoon:

  ... zegt AIV-voorzitter Jaap de Hoop Scheffer ...

Oud-NAVO-topman en fervent Koude Oorlogskrijger Jaap de Hoop Scheffer. Die komt met:
  'Als Nederland het verdrag verwerpt, dan wordt dit door de Russische president Poetin gezien als zwakte van Europa en dat kan hem aanmoedigen om de destabilisatie van Oekraïne te intensiveren', zegt AIV-voorzitter Jaap de Hoop Scheffer ...
    In dit geval zal Rutte blij zijn met het advies omdat het overeenkomt met zijn eigen standpunt. Eerder zei de premier dat het Oekraïneverdrag nodig is om 'dreiging van Rusland' het hoofd te bieden.

Oftewel: Jaap de Hoop Schffer komt met Koude Oorlogsstrijdkreten. En maakt al het eerdere gezegde tot keiharde leugens.
    Net als de keiharde leugenaar zelf:
  In dit geval zal Rutte blij zijn met het advies omdat het overeenkomt met zijn eigen standpunt. Eerder zei de premier dat het Oekraïneverdrag nodig is om 'dreiging van Rusland' het hoofd te bieden.

Dat wil zeggen: een week eerder. Het halve jaar ervoor heeft hij precies het tegenovergestelde gelovigen.
    En de Volkskrant liegt braaf meer, met nog eens een volledige pagina vol met de nieuwe leugens.

Er zou een nieuw woord voor dit fenomeen moeten worden uitgevonden.


Naar Politiek, leugens , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht  , of site home .