WERELD & DENKEN
 
 

GroenLinks, de praktijk

GroenLinks heeft niet alleen problemen met de tegenstrijdigheid van haar natuur- en bevolkingsprincipes, ook in combinatie van haar principes met de dagelijkse persoonlijke praktijk van haar vertegenwoordigers is er wat aan de hand, zie onderstaande bronnen:


Uit: De Volkskrant, 10-03-2007, van verslaggever Michiel de Hoog

Afschaffen kapvergunning omstreden

Utrechtse wethouder wil af van verplichte kapvergunning.


Tussentitel: ‘Die andere 90 duizend bomen worden vogelvrij verklaard’

Wethouder Robert Giesberts (GroenLinks) dacht dat hij een mooi plan voor bomen had bedacht, maar nu wacht hem een vervelend spoeddebat.
    Zijn voorstel om de verplichte kapvergunning voor de honderdduizend Utrechtse bomen af te schaffen, en er een kapverbod voor beschermde bomen tegenover te stellen, is in slechte aarde gevallen.
    Wie in Utrecht een boom wil kappen, moet dat mogen, vindt Giesberts. Tenzij de boom in kwestie op de lijst van beschermde bomen staat. ...
    Heel mooi, zeggen critici, maar welke bomen komen er eigenlijk op die lijst te staan? En hoeveel?
    Op de lijst komen ‘echt waardevolle’ bomen, zegt de wethouder. ‘Openbare’ bomen als ze ouder dan 50 jaar zijn; ‘particuliere’ moeten aan meer criteria voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld ‘beeldbepalend’ zijn, of een fruitsoort herbergen. ‘In totaal zo’n 9 à 10 duizend bomen’, verwacht Giesberts.
    ‘Te weinig’, vindt raadslid Niki Schipper van GroenLinks. ‘Betekent dit dat 90 duizend andere bomen waardeloos zijn, of minderwaardig?’
    Ja, klaagt actievoerder Kees van Oosten, en de SP, D66 en Leefbaar Utrecht zeggen het hem na. ‘Die 90 duizend worden vogelvrij verklaard. De gemeente kan ze allemaal achteloos kappen.’
    Waarop de wethouder verklaart dat Van Oosten spoken ziet. ‘Hij zegt dat niet omdat hij zo veel van bomen houdt, maar omdat hij bouwprojecten wil vertragen door eindeloos bezwaar te maken over het kappen van bomen. Zo wordt de bomenkap verjuridiseerd.’
    Als er bomen moeten wijken, worden ze óf verplant, óf elders vervangen. Wel geeft Giesberts toe dat er waarschijnlijk niet minder bomen worden gekapt, als zijn plan doorgang vindt. ‘De procedure wordt alleen helderder. Bomen die we waardevol vinden, worden niet meer gekapt.’
    De GroenLinks-fractie steunt het plan daarom, al moeten er meer bomen op de lijst. ...


Red.:   Het makkelijker maken van het kappen van bomen zorgt voor meer bomen. Ja, ja ...


Uit: De Volkskrant, 07-05-2005, door Frank Poorthuis en Raoul du Pré

Er kan nog zeker één protestpartij bij

En daar is Jan Nagel ook weer, met de zoveelste protestpartij. Maak je borst maar nat, Wouter Bos, want Nagel laat de PvdA nooit met rust.

...    Cynici zeggen dat er nou wel genoeg protestpartijen zijn. Boze PvdA'ers, VVD'ers, LPF'ers - ze zijn allemaal ruimschoots voorzien. Maar let op, er ontbreekt er nog zeker één. Want waar moeten de teleurgestelde GroenLinksers heen? Bij die partij zondigen ze de laatste tijd wel heel opzichtig tegen de eigen principes. De partij is tégen grote oude vervuilende auto's (maar Femke Halsema rijdt er zelf eentje), tégen gevaarlijke, zuipende terreinwagens in de stad (maar bij Kamerlid Ineke van Gent staat er eentje voor de deur) en tégen dikbetaalde adviesbaantjes bij de overheid (maar Paul Rosenmöller verdient er 1360 euro per dag mee). Het wachten is op een linkse protestpartij met oog voor het milieu.
 

Uit: De Volkskrant, 31-08-2007, door Ineke van Gent, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks

Geld van corporaties moet rollen

Zowel de corporaties als het kabinet verkwisten het geld van huurders. Investeer het in nieuwe woningen en het opknappen van wijken, betoogt Ineke van Gent


Het is oorlog tussen het kabinet en de woningcorporaties: Minister Bos wil de vermogensoverschotten van de corporaties met 750 miljoen per jaar afromen en dit geld inzetten voor de aanpak van probleemwijken. De corporaties verzetten zich fel tegen deze ‘Bosheffing’ en dreigen via rechtszaken de stedelijke vernieuwing jarenlang te traineren. ...
    Het is begrijpelijk dat huurders en verhuurders hun geld niet aan Wouter Bos toevertrouwen. De miljarden moeten namelijk niet in de schatkist terecht komen, maar in de woningmarkt worden gepompt. Daarom moet er nog voor Prinsjesdag een ‘woningmarkttop’ worden georganiseerd. Onder leiding van premier Balkenende krijgen de woningcorporaties dan een laatste kans om een ambitieus investeringsfonds op te richten. Overheid en corporaties moeten dit fonds samen beheren.
    De corporaties zullen diep in de buidel moeten tasten. De woningmarkttop moet minimaal een investering van drie miljard in de oude wijken en tachtigduizend nieuwe woningen in de koop- en huursector opleveren. Een dergelijke krachtige investering in prachtige wijken daar kan toch niemand tegen zijn?
    Als een ‘deal’ achterwege blijft, rest er niets anders dan dat minister Bos alsnog een wettelijke regeling maakt om de corporatiemiljarden af te romen en zelf te investeren in de oude wijken.


Red.:   Niet zo lang geleden verscheen er ergens een artikel onder de titel: "GroenLinks is niet groen en niet links".  Men lijkt vastberaden om dit waar te maken - de titels van de volgende bron zijn bijna al voldoende:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2009, van verslaggever Marcel van Lieshout

Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest pleit voor 'meer liefde' voor de stad, met name van het Rijk

‘De stad is de motor van de economie’

De wethouder hekelt 'dit plattelandskabinet', dat de stad ziet enkel als een poel van ellende ziet.

Er mag wel eens wat meer ‘liefde’ voor de stad doorklinken in het kabinetsbeleid, bepeinst Maarten van Poelgeest. De grote stad wordt altijd als een bundeling van problemen gezien. Wat nou poel van ellende?
    ‘Wereldwijd gaat de trek naar de stad voort. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. De nieuwe economie – kennisindustrie, creatieve industrie, dienstverlening, toerisme – heeft de stad als natuurlijke biotoop. Hier willen de mensen wonen. Met alle voorzieningen. Compacte steden zijn de motor van onze economie.’
    Maar ja, stokt het enthousiasme, Nederland is opgezadeld met ‘een plattelandskabinet’. Dat geen keuzes durft te maken. De Amsterdamse wethouder voor ruimtelijke ordening ziet helemaal voor zich hoe de toekomstige woningbehoefte door ‘Den Haag’ wordt aangepakt: nu de Vinexlocaties nagenoeg zijn volgebouwd zal er straks wel wéér worden gekozen voor zo’n ‘huisje, boompje, beestje-locatie achter Amersfoort of Harderwijk’.   ...
    Alle ballen op de stad, bepleit Van Poelgeest (44, GroenLinks), de oud-actievoerder die nu met de grote ontwikkelaars om de tafel zit om Amsterdam op te stoten in de vaart der volkeren. Zondag opent hij in de Tolhuistuin (Amsterdam-Noord, bij de pont) de tentoonstelling Vrijstaat Amsterdam, onderdeel van de vierde Architectuur Biënnale Rotterdam. Dat is een verbeelding van Amsterdamse ambities om tot een ware metropool uit te groeien.   ...


Red.:   Dit is volbloed megalomaan metropolitisme. Er geen geen greintje groen te bekennen - niets dan steen, glas en beton.
   En dat dit een diepgaande ideologische overtuiging is, blijkt uit de volgend uitspraken:
  ‘Voor de stad zou een regering zonder CDA het beste zijn. Het CDA staat voor behoudzucht. Een weinig internationale blik, angst voor migratie. Zo’n gevoel van we trekken ons terug achter de dijken zie je bij de SP en PVV ook.’

Dus ook nog de verwante complexen van migratiefundamentalisme en kosmopolitisme. Dit GroenLinks is voor megapool en elite. Dit GroenLinks is inderdaad het volkomen tegengestelde van groen en links.
    Nog een voorbeeldje, met verklaring:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2012, van verslaggevers Evelien Flink en Luuk Thalens

Geen auto's, wel een stadskantoor

GroenLinks stemt in met de peperdure bouw van het stadskantoor in Deventer, op voorwaarde dat het plein eromheen autovrij wordt. Bewoners zijn woedend.

Tussentitel: Soms moet je een impopulaire beslissing nemen, dat is het vak - Carlo Verhaar - Fractieleider GroenLinks in Deventer

Tientallen barokke stoeltjes staan er in de lunchroom van kunst- en antiekhuis De Salon in Deventer. Ze zijn onbezet. Uit de geluidsinstallatie klinkt een Frans chanson ...
    De Salon op het plein Grote Kerkhof moet volgend jaar tegen de vlakte. Vorige week stemde de gemeenteraad van Deventer in met de bouwplannen van een nieuw stadskantoor, midden in de historische binnenstad. Het gaat vermoedelijk 65 miljoen euro kosten. Het besluit is controversieel. Uit peilingen blijkt dat ruim 64 procent van de Deventer bevolking niet wil dat het nieuwe stadskantoor er komt. Al twee colleges vielen erover.
    Nu werken de Deventer ambtenaren nog in acht verschillende panden, verspreid door de stad. Onnodig duur en inefficiënt, vindt verantwoordelijk wethouder Margriet de Jager. Haar partij Deventer Belang stemde afgelopen woensdag samen met PvdA, D66, VVD en GroenLinks voor de bouw. De Jager: 'Het is stoer van de gemeenteraad dat het er nu door is.'
    'Belachelijk', briest kunstenares Greta terwijl ze in De Salon een kwast in een pot verf doopt. 'Je kunt in deze tijden toch niet miljoenen uitgeven aan een gebouw? En zeker niet als de bewoners het er niet mee eens zijn.'

Opvallende rol GroenLinks
'Onbehoorlijk bestuur', noemt Marcel Elferink van Gemeentebelang Deventer het. 'De sociale werkvoorzieningen worden duurder, we kampen met achterstandswijken, de bijstandskosten worden hoger en dan gaan ze voor miljoenen aan gebouwen neerzetten. Onbegrijpelijk.'

Het stadsbestuur moest zich in bochten wringen om brede steun te krijgen in de raad. Opvallend hierbij is de rol van GroenLinks. De oppositiepartij stemde op het allerlaatste moment in met het nieuwe stadskantoor, maar alleen op voorwaarde dat het omringende plein binnen drie jaar autovrij zou worden.
    'Alsof je een kind omkoopt met snoep', vindt Erik Winkelman, eigenaar van Eetcafé De Zevende Hemel op het Grote Kerkhof. Hij begrijpt niet dat GroenLinks alsnog akkoord ging met de bouw van een nieuw stadskantoor. 'Je bent voor of tegen.'   ...


Red.:   Inderdaad, dit is natuurlijk volkomen opzichtige draaikonterij. De werkelijkheid kennen we hier inmiddels: GroenLinks is, als het er op aankomt, net zo oligarchisch als de rest van de politieke elite. De tetterij is voor de bühne, en in de zekerheid dat ze toch niets te vertellen hebben. Zodra dat wel het geval is, zoals als hier waar ze de stemming aan beide kanten doen omslaan, kiezen ze voor de oligarchie: samen met Rutte naar Kunduz, Afghanistan. Dit keer vergezeld van de volgende gotspe:

  'Soms moet je impopulaire beslissingen nemen, dat is het vak', zegt Carlo Verhaar, fractieleider van GroenLinks.

Wat een gajes.
    Nog zo'n gajes-actie:


De Volkskrant, 20-12-2016, ingezonden brief van Hans van Noord, Utrecht

Opportunisten

GroenLinks, dat eerst tegen was, gaat nu opeens vóór stemmen (Voorpagina, 19 december). D66 die zo voor een referendum is, mits de uitslag die partij bevalt, gaat ook voor stemmen. Het CDA dat ook eerst tegen was, gaat ook wel om, om niet in één adem genoemd te willen worden met de SP, PVV en GeenPeil.
    Zelden is lak hebben aan zowel de uitslag van het referendum, als ook partijpolitiek opportunisme stuitender geïllustreerd.


Red.:   Maar GroenLinks wordt nu dan ook geleid door een gladliegende Marokkaan ...


Naar GroenLinks  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .