WERELD & DENKEN
 
 

Linkse denkfouten: allochtonen en immigratie

Een belangrijk aspect van de de linkse denkfouten met betrekking tot de allochtonen-problematiek is de koppeling met immigratie. Intellectuelen hangen sterk aan internationale contacten en de mogelijkheid om tussen landen te reizen en carrière in het buitenland te maken. Intellectuelen zij dus sterk voor ruime immigratiemogelijkheden, en beperking aan de instroom van allochtone leidt automatisch ook tot beperking in immigratie, tenzij men maatregelen neemt die als discriminerend kunnen worden gezien. Dus als er al te veel problemen met allochtonen zijn, zal dat leiden tot een roep tot beperking van de instroom,dus tot beperking van immigratie, waar intellectuelen tegen zijn, en dus mag het beslist niet zo gaan lijken dat allochtonen grote problemen veroorzaken.
    Dus intellectuelen zullen altijd proberen de problemen veroorzaakt door allochtonen te bagatelliseren. Zeker als het linkse intellectuelen zijn, die ook nog het ideaal koesteren dat alle vermenging van cultuur een verbetering is. Onderstaand voorbeelden van intellectuelen die zich op die manier met de allochtonenproblematiek bemoeien. Elders zijn voorbeelden gegeven dat dit zo ver kan gaan dat men het zelfs betrekt op allochtone dieren, de exoten  :


VARA TV Magazine
, nr. 22-2007, door Paul Andersson-Toussaint

Griekse tragedie

In Aya Sofya: Amsterdam - moskee in het westen volgt de IKON de strijd om de bouw van het godshuis in de Amsterdamse Baarsjes.


...    Een week na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004, maakte het dagelijks bestuur van De Baarsjes bekend dat het een Contract met de samenleving ging sluiten met de drie moskeeën in de buurt, waaronder de Aya Sofya. De persconferentie werd gevolgd door filmploegen uit Australië, Frankrijk, Denemarken, Italië en bekend publicist Ian Buruma voor The New Yorker. Tussen 17 maart 2004 en 16 februari 2005 berichtten lokale, landelijke en buitenlandse media in totaal 370 keer over De Baarsjes. Van Het Parool, alle landelijke dagbladen en nieuwszenders tot de West- en Süddeutsche Rundfunk, BBC Worldservice, de Poolse Gazeta Wyborcza, Al Jazeera en The New York Times.


Red.:   Let met name op de naam van de geëmigreerde Nederlandse intellectueel Ian Buruma, een heftig voorstander van de multiculturele samenleving, en wel zo heftig,dat hij een boek heeft geschreven om de gang van zaken rond de moord op Theo van Gogh te bagatelliseren en goed te praten. Meer informatie over Buruma hier  .
     In de tussentijd is deze kwestie vooral in het kader van de meer algemene sociologie  en het kosmopolitisme bijgehouden  . Hieronder weer een voorbeeld omdat het specifiek over het aspect "immigratie" gaat:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2009, column door Bert Wagendorp

Wat kost een mens?

Wat kost de immigratie ons? Volgens de PVV’er Fritsma zeker ‘honderd miljard’, maar omdat hij het zeker wil weten, vroeg zijn partij het kabinet de kosten en baten van immigratie door te rekenen en met een antwoord te komen.   ...
    Of we winst hebben geboekt met de nieuwe Nederlanders of verlies. Dat klinkt misschien niet al te humaan, maar zo werkt boekhouden. En dan? Voor de gevolgen van de immigratie uit het verleden heb je weinig aan de uitkomst.
    Of je zou, bij een negatief saldo, de kosten hoofdelijk op de aanwezige allochtonen moeten verhalen.
    ‘Jouw opa is hier in 1967 aangekomen. Even afrekenen aub.’
    We kunnen ze er natuurlijk ook uittrappen om de kosten niet nóg verder te laten oplopen.
Volgens de Amerikaan Christopher Caldwell, die een boek heeft geschreven over de immigratie in Europa en die afgelopen zaterdag werd geïnterviewd in NRC, heeft de immigratie economisch gezien bijna uitsluitend negatieve gevolgen gehad.
    Afgezien van het feit of hij gelijk heeft: je kunt de positieve of negatieve kanten van immigratie niet louter in economische termen vangen; de immigratie begon voorts op ons verzoek en Caldwell kan niet in de toekomst kijken. Er zijn ook economen die beweren dat Europa zonder immigratie ten dode is opgeschreven. ...
 

Red.:   De argumenten zijn genoemd en de toon is gezet: je kan niets met de uitkomst - wat je er wel mee kan is mensen uitzetten - er zijn economen die beweren dat we niet zonder kunnen.
    Het eerste is natuurlijk een leugen: wat je kan met de uitkomst is de (allochtone) immigratie stopzetten - maar dat idee is Wagendorp zo erg tegen dat hij het weigert te noemen. En dus daarom maar over uitzetten begint.
    Het aanroepen van economen is even ongeldig, omdat die economen ongetwijfeld ook ideologische motieven hebben, omdat ze geen cijfers hebben die wijzen op de voordelen van immigratie, en er talloze gegevens zijn die wijzen op de nadelen (als men voordelen noemt, vergeet men altijd de kosten voor opvang en onderwijs en dergelijke mee te tellen).
    Maar de column gevuld en het argumenten erin gehamerd, dus geen tijd voor inhoudelijke afwegingen:

  Maar goed, wij zijn een zuinig volkje en we hebben een portemonnee in onze onderbuik. Dat weten ze bij de PVV ook, dus daarom willen ze bedragen weten.
    Het grootste probleem bij de immigratiecalculatie is wat je allemaal moet meerekenen. ...
    Na die heidense klus weten we wat ‘de allochtoon’ ons kost. Daarna moeten we nog uitrekenen wat hij ons oplevert en dan weten we het.
    Maar terecht wees het kabinet erop dat je dan dezelfde berekening eigenlijk ook moet loslaten op andere groepen, anders kun je niet vergelijken.
    Bij mij door de straat loopt bijvoorbeeld geregeld een blinde. Man dendert fietsen ondersteboven (schade) dus die heeft een hond nodig. Maar wie betaalt dat?
    Blinden kosten ons goud, ga daar maar van uit.  ...
    Zo wordt de vraag ‘wat kost immigratie’ uiteindelijk tot de kern teruggebracht: wat kost een mens?
    Elke Nederlander een prijs op zijn hoofd en degenen met een minnetje ervoor kunnen vertrekken.   ...
    We zijn een zuinig volkje en we hebben een portemonnee in onze onderbuik.

Weer een keiharde leugen tussendoor: 'Maar terecht wees het kabinet erop dat je dan dezelfde berekening eigenlijk ook moet loslaten op andere groepen, anders kun je niet vergelijken.' De werkelijkheid dat dit al is ingecalculeerd, want het gaat erom wat allochtonen immigranten meer kosten, dat wil zeggen: meer dan autochtonen kosten.
    En verder is dit alleen maar meer smerige propaganda.
    Overigens opvallend: Bert Wagendorp gebruikt dezelfde truc als Malou van Hintum: eerst even zeggen dat je geen bezwaren hebt:

  op zich is er niets op tegen uit te rekenen wat de immigratie ons heeft gekost en wat het ons heeft opgeleverd. Weten we dat ook weer.

Net doen alsof je een genuanceerd persoon bent, om vervolgens des te harder terug te trappen.
    De nieuwe multiculturalistische propagandamethode. Het kan zo in het handboek van George Orwell.
   

ondertitel: Wij zijn een zuinig volkje en we hebben een portemonnee in onze onderbuik
tussentitel:    Blinden kosten ons goud, ga daar maar van uit.

 


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site
home  .