WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Linkse denkfouten: selectie

 


Uit: De Volkskrant, 18-12-2004, van verslaggever Gerard Reijn

Veel betere studenten door selectie

Loting leidt tot grotere uitval dan schiften

Het Erasmus Medisch Centrum zegt voor het eerst bewijzen te hebben dat geselecteerde studenten het duidelijk beter doen dan studiegenoten die door loting zijn toegelaten. Na twee jaar studie heeft ruim 15 procent van de ingelote studenten zo weinig punten verzameld dat ze vrijwel zeker zullen afvallen. Van de geselecteerde groep is dat minder dan 5 procent.

Tot nu toe werd nooit bewezen dat selectie nut heeft, maar prof. Ted Splinter, onderwijsdirecteur van het Erasmus MC, en onderzoekster Louise Urlings-Strop zeggen het onomstotelijk bewijs te hebben.
    Het Erasmus MC selecteert zijn studenten in twee stappen. In de eerste fase krijgen aspirant-studenten een formulier voorgelegd waarin onder meer wordt gevraagd naar de motivatie om actief te zijn in de gezondheidszorg, en naar activiteiten die de scholieren doen naast hun schoolverplichtingen. Dat kan gaan om uiteenlopende zaken als topsport, muziek of zorgverlening.
    Op basis van dit formulier valt de helft van de achthonderd gegadigden af. In de tweede fase worden de resterende aspirant-studenten drie dagen getest op studievaardigheden, en worden er 185 geselecteerd. ...
    Geneeskundestudies mochten al langer een deel van hun studenten selecteren. Dat begon in 2000, naar aanleiding van de commotie om Meike Vernooy, die ondanks haar eindexamenlijst van gemiddeld een 9,6 tot drie maal toe we uitgeloot voor geneeskunde.
    De Tweede Kamer besloot daarop dat de `domme loting' die gold voor numerus fixus-studies, zou worden aangevuld met het recht van universiteiten en hogescholen zelf studenten te selecteren.   ...
    Een veelgehoord bezwaar tegen selectie aan de poort is dat het duur zou zijn. Splinter stelt echt dat de besparingen vele malen groter zijn. Een student medicijnen kost twintigduizend euro per jaar. Als dankzij selectie enkele tientallen studenten minder uitvallen, bespaart dat ettelijke tonnen op jaarbasis.


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .