WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Linkse denkfouten: speciaal onderwijs

 


Uit: De Volkskrant, 14-01-2005, van verslaggeefster Margreet Vermeulen

Menig kind in de knel op basisschool

Tussentitel: Te weinig tijd en geld voor extra hulp

Twee op de tien basisschoolleerlingen hebben extra hulp nodig. Het gaat om 320 duizend kinderen die moeilijk leren, dyslectisch zijn, adhd hebben of met gedragsproblemen kampen. Scholen hebben niet genoeg tijd en geld om deze kinderen te helpen.

Circa 100 duizend van hen zullen het vmbo niet kunnen halen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer. Het budget dat de basisscholen van het ministerie krijgen, is erop gebaseerd dat 5 procent van de basisschoolleerlingen extra zorg nodig heeft. De Rekenkamer vindt dat een grove onderschatting van het probleem.
    De basisscholen zelf hebben voor 20 procent van de kinderen een zorgplan opgesteld. Wegens gebrek aan geld worden plannen lang niet allemaal uitgevoerd.
    De problemen zetten zich voort op het vmbo, waar de meeste van deze kinderen naartoe gaan. De leraren daar hebben geen ervaring met kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Bovendien is het onderwijs op het vmbo voor deze kinderen te theoretisch. 'De minister zou zich moeten bezinnen op de vraag of een diploma van een beroepsopleiding wel voor alle kinderen haalbaar is', aldus de Rekenkamer.
    In een reactie op het rapport erkent minister Van der Hoeven van Onderwijs dat het vmbo te moeilijk is voor veel leerlingen. Er zijn inmiddels meerdere praktijkgerichte opleidingen in de maak voor leerlingen die moeilijk leren of een laag IQ hebben.
    De Rekenkamer kraakt ook harde noten over de kwaliteit van de zorg die wl geboden wordt. Basisscholen kunnen meestal niet meer bieden dan bijles.
    Vmbo-scholen hebben vaak helemaal geen inzicht in welke extra zorg hun leerlingen nodig hebben. En niemand weet wat het effect is van de 630 miljoen euro aan extra zorggelden die basis- en vmbo-scholen jaarlijks krijgen.
    Vroeger gingen kinderen met leer-, opvoedings- en gedragsmoeilijkheden automatisch naar speciale scholen. Dat is niet meer zo. Alleen de zeer zware gevallen (circa 3 procent van de leerlingen) kunnen nog naar het speciaal onderwijs. De Rekenkamer zegt niet dat deze integratie is mislukt, maar er gaat wel heel erg veel mis.  ...


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .