WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Linkse denkfouten: "zielige negertjes"

 
Het "zielige negertjes"-complex stamt uit koloniale tijden, toen machthebbers van het type "ondernemer" en "bestuurder" in verre landen dezelfde soort praktijken gingen bedrijven als ten opzicht van hun eigen "onderdanen", maar dan erger. Natuurlijk zijn de lijders aan "zielige negertjes" complex een heel ander soort mensen, en bestaan er ook diverse soorten en motieven, waaronder oprechte.
     Het kolonialisme is in de oude vorm voor een flink deel verdwenen, maar het bijbehorende"zielige negertjes"-syndroom niet, zie de illustratie rechts. Het syndroom kenmerkt zich tegenwoordig door voornamelijk ťťn aspect: wat men doet, is contraproductief. In het traditionele veld van toepassing, Afrika, blijkt dat contraproductieve aspect het duidelijkst uit de houding tegenover ziekte, sterven, gezondheid, geboortecijfer, en bevolkingsgroei. Het in leven houden van het zesde en zevende kind van een woestijnnomade die in een oase leeft, is geen kwestie van liefdadigheid, maar misdaad. Misdaad tegen de menselijkheid.
    Naast deze traditionele vorm, is er sinds de jaren zestig ook de inlandse vorm. In het inlandse geval waren het niet de blanken die nar het donkere continent gingen, mar de donkeren dienaar het blanke continent zijn gekomen. En daar ("Hoe verrassend ...") in een aantal opzichten dezelfde achterstanden bleken te hebben als ze als land of cultuur op hun originele continent al hadden.
    Nu was ondertussen op het Europese continent, als uitvloeisel van het originele koloniale "zielige negertjes"-syndroom, een intellectuele uitwas daarvan gegroeid, genaamd "cultuurrelativisme" - na de immigratie vanuit de donkere continenten aangevuld met "multiculturalisme"  . In het kader daarvan kon het natuurlijk onmogelijk zo zijn dat de door de mensen afkomstig van de donkere continenten tentoongespreide achterstanden iets met hun eigen culturele achtergrond te maken hadden, en ťťn van de methodes om het ter sprake  brengen van die achterstanden te bestrijden, was het inroepen van het "zielige negertjes"-argument.
    Nu is natuurlijk het inroepen van het "zielige negertjes"-argument al even contraproductief als het in leven houden van het zesde en zevende kind van de oase-bewoner, maar inconsistentie is iets dat in dat soort kringen nooit een argument van betekenis is geweest.
    Op het moment van schrijven (deze versie stammende van december 2010), heeft het multiculturalisme zijn almacht verloren. Desalniettemin is het "zielige negertjes"-syndroom zelf nog in vrijwel onverzwakte vorm aanwezig. Zo wordt moslims van alles toegestaan wat andere groepen ten striktste verboden zou worden, met als meest algemene voorbeeld het propageren van hun religieus-ideologische opvattingen in de openbare ruimte en in openbare instellingen
    Hieronder een aantal meer specifieke uitingen van het syndroom. De eerste bron grijpt terug op het verleden, maar dat is wel een verleden dat vele tientallen jaren bestrijkt, en dus pas een jaar of drie geleden minder dominant werd:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2009, door Douwe Douwes en Kim van Keken

Een echte Mijnheer op de barricaden

Een goede vriend vond het eigenlijk maar gek dat Jan de Wit bij de SP terechtgekomen is. Want er is 'niets alternatiefs' aan deze strijder voor de goede zaak.

...    VVD'er Arno Visser kruiste in de vorige kabinetsperiode geregeld de degens met de SP'er. Het beleid van de liberale minister Verdonk was De Wit een gruwel. Het ontlokte het immer rustige Kamerlid geregeld een vloek. Maar zelfs uit Vissers mond vallen enkel positieve geluiden op te tekenen. 'Een prettig persoon om mee om te gaan. Vriendelijk. Hij is links, maar niet verpolitiekt links, zoals Klaas de Vries van de PvdA en Marijke Vos van GroenLinks. Die stonden altijd vooraan bij de camera's om asielzaken uit te buiten.'    ...


Red.:   Het kan nauwelijks mooier gezegd worden: 'asielzaken uit te buiten'. In het "uitbuiten" zit heel terecht de component dat er niet alleen goede bedoelingen staken in de positie van de genoemden, maar een sterke component van eigenbelang - het eigenbelang van het "zichtbaar goed zijn". Samengevat: "Zij zijn de zielige negertjes en wij de goed-mensen".
    De eerste keer alhier van het toverwoord:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2010, column door Peter Giesen, redacteur van de Volkskrant

Fatsoen

Tussentitel: Wie bepaalt wat kritiek is en wat vernedering?

...   Bij het begin van het proces tegen Geert Wilders vielen weer grote woorden over de vrijheid van meningsuiting. Het strafrechtelijk verbieden van opvattingen is ook een slechte zaak, extreme gevallen daargelaten. Maar aan de ongeremde expressie van negatieve opinies over minderheden zit ook een andere kant, die verloren dreigt te gaan in alle heilige verontwaardiging.


Red.:   Er Ūs geen ongeremde expressie van negatieve kritiek over minderheden. Alleen Geert Wilders (en een paar aanhangers) hebben kritiek, en het overgrote deel van politiek en bestuurlijk Nederland plus de media trappen keihard op de rem met kritiek op Wilders en de andere critici.
    Waarna het in dit stuk nog een tijd doorgaat over vernedering, met allerlei onzinredenaties over kritiek en vernedering. Aan het einde komt de kern - de aap uit de mouw:

  Natuurlijk moeten we ons zorgen maken over criminaliteit en radicalisering.

Ach jee.

  Maar laten we niet vergeten dat minderheden ook kwetsbaar zijn.

Wat is de kwetsbaarheid van minderheden? Hebben ze ergens chronische zere plek? Een bochel waardoor ze niet fatsoenlijk kunnen lopen?
     Duikt er ineens een aloude versie van "zielige negertjes" op:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2010, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Kakkerlak

Tussentitel: De slavernij is nog steeds niet helemaal verdwenen

‘Zou het niet een mooi gebaar zijn als Nederlandse spelers tegen Ghana een zwarte band om de mouw dragen?’ Jan Mulder in Ghana, nadat hij samen met Abdelkader Benali was rondgeleid door Fort Elmina, waar Nederlanders eeuwen terug slaven verhandelden.
    Aan de vooravond van het WK gaat Mulder samen met Abdelkader Benali in Wereldkampioen van Afrika op zoek naar de betekenis van voetbal voor Afrikaanse jeugd. ...
    Mogelijk kwamen zij tijdens hun tocht Paul RosenmŲller tegen. Ook hij nam het WK als aanleiding voor een reis door het continent. Zondag was de vijfde aflevering van Paul RosenmŲller en het hart van Afrika. Nu was hij in Rwanda, het land dat moet leven met de loden last van genocide. ...
    De Rwandese bevolking leeft nog in angst, en voelt zich niet vrij zijn mening te uiten....
   Op een plein zwaaide RosenmŲller naar een massa. Iedereen zwaaide blij terug naar de blanke man. Het had iets bevoogdends, iets missionairs. Het leek een beetje slavernij.


Red.:   Het eerste idee van de redactie was dat dat 'slavernij' in de kop ironisch bedoeld was. Maar nee hoor. ... (meer over de rol van het koloniale verleden hier  )
    Een voorbeeld van "vele allochtonen zijn nog steeds heel sneu":


Uit: De Volkskrant, 08-12-2008, van medewerker Peter Bruin

Allochtone kinderen leren hoe leuk sport is

Jongeren in achterstandswijken van Delft razend enthousiast over de clinics van de basketbalclub DAS in de stad.

Elke keer als Paul Eilbracht langs basisschool De Horizon in Delft rijdt, hoort hij de kinderen gillen: ‘Mister Paul, mogen we weer?’ In het begin was het even aftasten, maar tegenwoordig kijken allochtone jongeren uit de Delftse achterstandswijken met groot enthousiasme uit naar de clinics die speciaal voor hen door de basketbalclub DAS worden georganiseerd.
    Voor deze maatschappelijk gezien kwetsbare categorie ...


Red.:    Dat is een veelgehoorde versie van deel ťťn van het dilemma: allochtonen zijn een kwetsbare groep. Maar wil je expliciet constateren, zeggen ze dat dat niet betekent dat allochtonen minder zijn, dat wil zeggen: er is geen systematische culturele achterstand.
    Natuurlijk is die systematische achterstand er wel, zoals ongewild wordt uitgelegd in de rest van dit artikel - eerst wat betreft de kinderen:

  Voor deze ... categorie betekent basketbal veel meer dan louter het beoefenen van een sport. Het is ook leren hoe je in een team met elkaar omgaat, hoe je elkaar als mens accepteert. ...
    De kinderen, meestal afkomstig uit Turkije, Marokko en andere Afrikaanse landen, zijn bijzonder enthousiast, zegt hij. ‘Voor sommigen is het moeilijk omdat ze zo fanatiek zijn. Verliezen van meisjes is het ergste dat jongens kan overkomen. We leren ze om verlies te accepteren. In de schoolvakanties spelen we drie tegen drie toernooien in de gymzalen. Dan gaat het er bloedfanatiek aan toe.’
    De bedoeling is niet alleen om kinderen te leren basketballen, maar ook om sociaal bezig te zijn. ‘Zet deze kinderen van de straat in een team en ze vechten voor elkaar’, zegt Eilbracht. ‘Met hun eigen normen en waarden. Het klinkt suffig, maar zo werkt het wel. Het is belangrijk dat ze van een team deel uitmaken, ergens bijhoren. Ze krijgen een shirtje, dan zijn ze iemand, je ziet ze groeien. Als ze een wedstrijd winnen krijgen ze een bal. Zo’n bal beschermen ze met hun leven.’

Dit is dus doodgewoon niets anders dan het bijspijkeren van een door met de cultuur meegekomen sociale achterstand. En aangezien de sociale stand van een cultuur hetzelfde is als de kwaliteit of de waarde van die cultuur, heb je het hier dus doodgewoon over culturele achterlijkheid. Zoals ook blijkt uit de grootschaliger effecten:

     ‘Op die manier geven we een impuls aan mensen in wijken met een lagere sociaal economische status. Wij willen een rol vervullen bij het creŽren van een plezierige woonomgeving. Als mensen beter in hun vel zitten en hun kinderen gaat het goed, heeft dat effect op de buurt waarin ze wonen. En heel ver weg ook op de waarde van het vastgoed’, zegt ze.   ...
    Contact met ouders is er niet veel. ‘Die spreken vaak geen Nederlands of Engels. Op scholen waar we al langer mee werken gaat het iets beter. Dan ken je de ouders, leerkrachten ook. Die interactie is leuk. Je moet goed orde kunnen houden. Als dat lukt, krijg je er veel voor terug.’

Meer voorbeelden van tegenspraak hier  .
    De regering Rutte I in wording heeft voorgesteld om, in het kader van algemene bezuinigingen, te korten op de subsidie voor inburgeringcursussen - een duidelijk geval van eigen verantwoordelijkheid. Dit is de reactie van multiculturalistisch wethouder Rinda den Besten, bekend van zaken als loketten voor uitkeringen in moskeeŽn, gescheiden loketten voor man en vrouw, enzovoort:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2010, door Lidy Nicolasen

Twistgesprek

Vrouw komt later, zegt zo'n man dan

Het kabinet wil bezuinigen op inburgering. Volgend jaar 100 miljoen, oplopend naar 340 miljoen in 2015. De gemeenten staan op hun achterste benen.

U schiet nogal in een reflex.

‘Dat klinkt alsof ik vind dat er niks mag veranderen. Nou, dat klopt niet. Wat mij betreft mag de inburgering best een beetje efficiŽnter en zelfs goedkoper. Maar tweederde van je budget afhalen, dat noem ik slopen. ...

Mag je van migranten vragen ook zelf te investeren in hun toekomst?
‘Van iedereen mag je dat vragen. Maar asielzoekers en vluchtelingen komen hier berooid en ellendig aan en....’


Red.:   Leugen 1 - het gaat voor het overgrote deel om kettingimmigranten. Natuurlijk wordt ingegaan op de enkele zielepoot:

  We hebben het niet over asielzoekers en vluchtelingen.
‘Nou ja, daar ben ik wel het meest kwaad over. ... Van de tweeduizend inburgeraars zijn 150 asielzoeker of vluchteling.’

Bewezen als leugen, dus over op de volgende smoes, richting waar het hier om gaat:

  Dan de huwelijksmigranten.
‘Zij komen weliswaar op een andere manier binnen, maar je moet je afvragen of wij hen dat hele bedrag zelf moeten laten betalen. Als het resultaat is dat ze straks achter de vitrage in Overvecht in een isolement zitten, dan ben je veel verder van huis.

Oh. Dus die "gewone" immigranten zijn dus niet gewone Nederlandse burgers ... het zijn mensen die als je ze niet helpt achter de vitrage komen te zitten. Achterblijvers dus.  Die ...

  Het merendeel van de mensen zit al aan de onderkant of leeft van een uitkering.

... ons dus landelijk miljarden aan sociale uitgaven kosten.
    Dus Rinda moet toegeven dat haar knuffeldiertjes sterk achterstandig zijn. Dan hun meewerk-bereidwilligheid:

  Tot 2007 was het voor iedereen vrijwillig, maar dat werkte niet. ...

En:

  Veel vrouwen komen niet opdagen als ze de cursus zelf moeten betalen. Ook nu blijven velen weg, plicht of niet. Sancties zijn er nauwelijks.
‘Wie niet komt, krijgt geen verblijfsvergunning.

Leugen nummer 2. Zoals ze zelf ook meteen toegeeft:

  Ja, dat kan, ze kunnen blijven als ze hier getrouwd zijn.

Wat geldt voor het overgrote deel. Dus punt twee toegegeven: de volkomen gelijkwaardige knuffeldiertjes zijn niet alleen sterk achterstandig, ze zijn ook sterk onwillig om daar iets aan te doen - om mee te werken in Nederland.
    Wat dit soort knuffelaars verleidt tot de meest onzinnige maatregelen:

  De gemeente Utrecht haalt inburgeraars per taxi op om ze naar de cursus te brengen. Hoe doet u dat?
‘Echt? Wij hebben een bonus gekregen van het rijk voor de manier waarop wij migranten stimuleren de cursus te volgen.

Een beleid gericht op normale burgers zou ťťn zijn van krachtige sancties. Niet voor deze "gelijkwaardige knuffeldiertjes":

  Sommige gemeenten kopen de boetes af met symbolische bedragen van 1 euro, zoals Eindhoven tot nog toe heeft gedaan.
‘Bij ons tekent een cursist voor het volgen van de cursus. Dat betekent dat je 80 procent van de cursus aanwezig moet zijn, vier dagdelen per week. Als je dat niet lukt, dan moet je een deel terugbetalen; desnoods gebeurt dat gedwongen via een korting op de uitkering. Meestal bedraagt de boete 270 euro, dat is zoveel als het examengeld.’

Tjonge... En de "gelijkwaardige knuffeldiertjes" mogen natuurlijk ook wel wat meer kosten dan de ordinaire Nederlanders:

  Nogmaals:, 4- of 5 duizend euro, zoveel als de cursus kost, is toch niet te veel voor een nieuw leven? Vaak zijn het heel jonge vrouwen die hier naartoe komen om te trouwen.
‘... als je nu stopt voor deze groep te betalen, of als je je niet inspant hen naar de inburgering te krijgen, loop je kans dat ze in hun flatje blijven zitten. Dat is niet alleen triest voor die vrouwen en hun kinderen, maar ook maatschappelijk is het heel onverstandig. Ik heb het pas nog zelfs oliedom genoemd. Het maatschappelijk rendement is vele malen groter als je investeert in deze mensen. Dat krijg je honderd keer terug. Straks hebben we jonge arbeidskrachten hard nodig. Haal een diploma in de zorg, zeg ik, dan hoeven we geen Poolse of Roemeense handen aan het bed te halen.’

Kortom: nadat het al enkele decennia niet gewerkt heeft, want Nederland zit al vol met Poolse en Roemeense handen aan het bed, gaan we de zaak nu nog een keer aanpakken met vriendelijk vragen en veel geld geven. En dat allemaal omdat deze allochtone moslimimmigranten van die volkomen gelijkwaardige knuffeldiertjes zijn.
    En daar is dat toverwoord weer:


Uit: Trouw.nl, 11-10-2010, door Romana Abels

Halsema roept progressieven op tot islam-kritiek

GroenLinks-leider Femke Halsema roept haar collega’s op zich uit te spreken over de islam.  ...

„De hartstocht die wij aan de dag leggen om praktiserende homoseksuelen toegang te geven tot het reformatorisch onderwijs en SGP-vrouwen tot de Kamer, moeten wij ook tentoonspreiden om islamitische homo’s en vrouwen hun vrije keuze te laten maken”, zei Halsema zaterdag tijdens een lezing in de Utrechtse Jacobikerk over godsdienstvrijheid.
    „Veel progressieven hebben last van terughoudendheid als het gaat om de orthodoxe islam. Het is een kwetsbare groep. Het is ingewikkeld als zo’n kwetsbare groep mensen bekneld raakt.” ...


Red.:   Morgen staat er weer in Trouw, of de Volkskrant, of Vrij Nederland of De Groene Amsterdammer dat al die moslima's met hoofddoek van die krachtige geÔntegreerde en geŽmancipeerde vrouwen zijn ...
    Een variant is het extra sterk prijzen van "negertjes" als ze naar Nederlandse maatstaven iets redelijk gewoons hebben gedaan:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2010, door Ronald Plasterk

Mark Rutte verloochent zijn kleurrijke verleden

Het kabinet met het kleinste aantal vrouwen erin stopt met voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst.

Ronald Plasterk | De auteur is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Als minister in de periode 2007-2010 was hij onder meer verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid.


‘Het kabinet beŽindigt het diversiteit/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst’, aldus pagina 9 van het akkoord dat VVD, CDA en PVV met elkaar gesloten hebben, het akkoord dat de basis vormt voor de nieuwe regering. ...
    Ten slotte een vraag. Die gaat over de Echo Awards, die worden toegekend aan ‘de Meest Excellente Allochtone Studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs’. Die prijs dient om rolmodellen te erkennen en aan te moedigen. Ik heb hem een paar maal mogen uitreiken, en de tranen springen je in de ogen als je een jonge meid ziet die niet zo lang geleden gevlucht is uit Afghanistan, die inmiddels goed Nederlands spreekt, cum laude in de bouwkunde afstudeert bij de TU Delft, en ook nog eens zelf als vrijwilligster taalles geeft aan scholieren. ...


Red.:   Cum laude afstuderen... een dagelijks gebeuren aan alle Nederlandse universiteiten. Een buitenlandse taal leren ... de redactie heeft er drie geleerd op de middelbare school. Vrijwilligerswerk... De normaalste zaak in Nederland. Nee, dat iemand uit Afghanistan, ook dat soort zaken kan, dat is pas bijzonder ... Daar springen de tranen van in je ogen ...
    Nog zieliger zijn ze natuurlijk als ze aan de grens staan:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2010, door Eileen Ros

‘Ik heb geprobeerd om mens te blijven’

De duizenden vreemdelingen die jaarlijks in Nederlandse detentiecentra worden opgesloten, krijgen een slechtere behandeling dan criminelen, zegt Amnesty International. Drie van hen doen hun relaas. ‘Eerst was ik machteloos, nu ben ik gevoelloos.’


‘Ik moest naakt voor mijn bewakers gaan staan’

Politiek activist en student Jean Marie Vianney Habarugira (32) vluchtte in 2006 via Rusland uit Burundi naar Nederland. Zijn asielaanvraag werd direct afgewezen. ...


Red.:   Hele series publiceert de Volkskrant over dit soort gevallen. En allemaal zijn ze hoogopgeleid en zielig (net als hun land natuurlijk, dat zijn intellectuelen ziet vertrekken). En natuurlijk slaat het aan:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2010, van  verslaggeefster Eileen Ros

Zakenman ontfermt zich over asielzoekster Tumba

Van Rijn zet zijn zich in om een Congolese vrouw te helpen. ‘Ik voldoe slechts aan mijn menselijke plicht.’

De Rotterdamse zakenman Dominique van Rijn (1960) zet zich sinds deze week in voor Sita Tumba. De illegaal in Nederland verblijvende Congolese deed maandag in de Volkskrant haar verhaal over haar verblijf in een detentiecentrum. Naar aanleiding daarvan zet Van Rijn zijn netwerk en geld in om Tumba te helpen. Samen met Tumba’s advocaat zoekt hij naar financiŽle en wettelijke mogelijkheden om haar te ondersteunen.   ...
    Of Van Rijn vindt dat hij een held is? ‘Nee, verre van. Ik verdien met mijn onderneming bakken met geld. Ik voldoe slechts aan mijn menselijke plicht om kwetsbaren te helpen waar mogelijk. Als we ons allemaal een pietsie meer inleven in elkaar, een heel klein beetje meer tolerantie zouden tonen, dan zou het hier in Nederland een stuk leuker zijn, nietwaar?’


Red.:   Wat natuurlijk voor al die illegalen geldt, dat we ons "een pietsie meer moeten inleven in elkaar en een heel klein beetje meer tolerantie tonen, want dan wordt het hier in Nederland een stuk leuker, nietwaar?" En zo hebben we er in Nederland binnenkort 10 miljoen mensen erbij, waarna de ratten in de veel te volle kooi elkaar beginnen af te maken.
    De campagne is ingezet, zonder dat de beweringen van de illegalen is gecheckt - die illegalen waren natuurlijk eerst asielzoekers, en van asielzoekers is inmiddels genoegzaam bekend dat ze vrijwel allemaal liegen  . De volgende zet:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2010, hoofdredactioneel commentaar

Onfatsoenlijk

De behandeling van illegalen in detentiecentra is inhumaan

De reeks waarschuwingen van mensenrechtenorganisaties over de wijze waarop Nederland omgaat met illegale vreemdelingen begint beschamend te worden.
    In 2005 al stelde de Raad van Europa dat ons asielbeleid strijdig is met mensenrechtenverdragen: kinderen die in gevangenissen hun uitzetting afwachten, kinderen die van hun ouders worden gescheiden, mensen die worden uitgezet naar landen waar het niet veilig is. Verbetering was er daarna nauwelijks. Vorige week mengde ook Amnesty International zich in het koor der critici ...


Red.:   Alle internationale organisaties zijn sterk pro-immigratie en pro-immigranten. Vandaar zal er geen enkele objectieve boodschap komen.

  Gezien de maatschappelijke problemen rond immigratie en integratie is voor een streng beleid veel te zeggen. Maar daarbij moet respect voor de mensenrechten altijd voorop staan. Het verbeteren van de omstandigheden kan niet zo moeilijk zijn. Experts dringen al jaren aan op alternatieven voor tralies, zoals een meldplicht, borgsommen of elektronisch toezicht.

Die experts zijn "migratiedeskundigen" en soortgelijke, minstens even erge migratiefundamentalisten.

  Gezien de maatschappelijke problemen rond immigratie en integratie is voor een streng beleid veel te zeggen. Maar daarbij moet respect voor de mensenrechten altijd voorop staan. Het verbeteren van de omstandigheden kan niet zo moeilijk zijn. Experts dringen al jaren aan op alternatieven voor tralies, zoals een meldplicht, borgsommen of elektronisch toezicht.

Ja, gekke Henkie. Zo zit Nederland binnen no time vol. Zelfs ambtenaren beseffen dat:

  Het ministerie van Justitie wijst dit alles af, uit angst voor ontsnapping.

De Volkskrant gaat ongezien voorde volle-ratten-kooi optie:

  Het vreemdelingenbeleid mag restrictief zijn, maar het moet wel humaan worden.

Ja ja, als de ratten elkaar gaan afmaken, dan is dat in ieder geval wel humaan gebeurd ...
   Natuurlijk zijn er hele hordes die in de propaganda van dit soort linkse "doe-goed"-ers trappen:


De Volkskrant, 10-11-2010, ingezonden brief van Chris van der Meulen (Veldhoven)

MisstandenVol afschuw las ik het artikel over de slechte behandeling van opgepakte vreemdelingen (Uitgelicht, 8 november). Normaal houd ik er niet van om onmiddellijk te wijzen naar de verantwoordelijken voor misstanden, omdat niet alle facetten bekend zijn. In dit geval zet ik mijn twijfel aan de kant. Welke idioten bedenken dit en wie wil dit nog uitvoeren ook?


Red.:   Een reactie uit de werkelijke wereld in plaats van die van de ideologie:


De Volkskrant, 11-11-2010, ingezonden brief van Frans Poot (Bilthoven)

Prachtig werk

Misstanden. Zo luidde de kop van een ingezonden brief van 9 november. De heer Van der Meulen reageerde op het artikel over de slechte behandeling van opgepakte vreemdelingen (Uitgelicht, 8 november). Hij eindigde zijn betoog met de vraag wie er zo gek was dit beleid nog te willen uitvoeren. Ik ben zo gek. Al bijna tien jaar werk ik met liefde en plezier als fysiotherapeut in Kamp Zeist. Ik kan u verzekeren dat de medische zorg daar niet slecht is. Wel verblijven er mensen zonder hoop op een betere toekomst. En dat is al erg genoeg.
    De enige vraag die hier op zijn plaats is, is of illegalen en uitgeprocedeerden in een gevangenis thuishoren. Ik vind van niet, maar Den Haag heeft anders besloten. Al die tijd zet ik me in voor het welzijn van deze mensen. Dat is prachtig werk.
 

Red.:   De term "linkse propaganda" kunnen we ook nog wat aanvullen ... tot "linkse propaganda leugens".
   Het syndroom gaat zo ver, dat zelfs terroristen zielig zijn:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2010, door Janny Groen

 
Oud-verdachte Sbaa spoorloos in Marokko

Op 4 november is Saddek Sbaa (23), tot voor kort verdacht van jihadistische activiteiten, naar Marokko gereisd. Sindsdien is hij spoorloos.
    ... ‘Heel zorgwekkend’, noemt zijn Nederlandse advocaat Flip SchŁller de ‘verdwijning’ van Sbaa. ...
    Zijn cliŽnt, die sinds zijn 5e in Nederland woont, is een van de vier mannen die in de zomer van 2009 in Kenia bij de grens van SomaliŽ werden opgepakt. Ze werden ervan verdacht op weg te zijn naar jihadistische trainingskampen in SomaliŽ. ...
    Sbaa, wiens verblijfsvergunning wegens de jihadverdenking was ingetrokken, zat in vreemdelingenbewaring op de terroristenafdeling in Vught. SchŁller had hem ingelicht over de risico’s die hij liep in Marokko. ...
    Zover bekend zijn de door Nederland uitgezette verdachten niet gefolterd. Maar familieleden in Nederland kunnen dat niet met zekerheid zeggen, omdat hun geliefden in Marokko wellicht niet het achterste van hun tong kunnen laten zien.
    Namens de familie van Sbaa heeft SchŁller er bij de minister van Buitenlandse Zaken op aangedrongen spoedig opheldering te vragen bij zijn Marokkaanse collega, omdat ‘de praktijk leert dat daarmee een betere behandeling kan worden verkregen’.


Red.:   Hij is o zo zielig. Want natuurlijk ging hij alleen maar naar SomaliŽ voor een zonvakantie en om lekker bruin te worden . En nu hij zelf naar Marokko is afgereisd, moeten wŪj ons vooral zorgen over hem maken ...


Naar Linkse denkfouten  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .
 
 

 

2 jun.2009; 4 dec.2010