WERELD & DENKEN
 
 

De grote misverstanden van de politiek-correcten over allochtonen

De drie grote misverstanden zijn:

     1. We hebben de allochtonen hier zelf gehaald.
     2. De allochtonen willen zich aansluiten of neerleggen bij de Westerse normen en waarden.
     3. Twee zich moreel superieur achtende culturen en religies kunnen langdurig vreedzaam
          in elkaars directe levenssfeer verblijven.

Over ten eerste: Het aantal Nederlanders dat allochtonen hebben binnen gehaald is beperkt tot enkele tientallen ondernemers en enkele tientallen politici. Vrijwel iedereen van de gewone Nederlanders die er mee te maken kreeg was er tegen, zie de incidenten in de Rotterdamse Afrikaanderwijk in de jaren zeventig - de Afrikaanderwijk was een van de eerste wijken waar de allochtonen de overhand kregen  . Het is dus zo dat de aanwezigheid van allochtonen het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is opgedrongen.

Over ten tweede: de allochtonen hebben er nooit blijk van gegeven een van de Nederlandse normen of waarden te aanvaarden. Wel hebben ze er veelvuldig blijk van gegeven vast te willen houden aan eigen normen en waarden te willen houden, zoals blijkt uit het zich kleden volgens land van oorsprong, opvoeden in eigen taal en cultuur, het huwen van partners uit land van oorsprong, en recent het afwijzen van de Nederlandse debatcultuur.

Over ten derde: Alle ervaringen in het buitenland wijzen erop dat dit een onwaarschijnlijke stelling is. Waar het de islam betreft is het zelfs zeer onwaarschijnlijk. De normale uitkomst van de situatie met een aanzienlijke moslim minderheid is burgeroorlog.

Een uitgebreide versie van dit artikel is te vinden hier  .
 

Terug naar PC club  , site home  .