WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij PC club: eenzijdig fout zijn


Uit: VARA TV Magazine, nr. 5-2005, interview door Peter Kee

Afscheid van Het Lagerhuis | De ontaarding van het debat

Debatpauze

Marcel van Dam (67) over de rol van de media, over de PvdA, over Exota, over Pim Fortuyn (en over Theo van Gogh): Is dit land in de war?'Als je het zo formuleert, zou dat betekenen dat het ooit nog goed komt en dat weet ik niet zo zeker.'
...
Zegt u dit ook omdat uw positie binnen het debat de afgelopen jaren is veranderd? U bent nu zelf een verkondiger van impopulaire standpunten? Als je doelt op de integratie van allochtonen en het omgaan met de islam geldt inderdaad hetzelfde. Door de media wordt ook in dit debat slechts de buitenkant belicht. Vreemdelingenhaat zit bijna in de genen van mensen. Je behoorde tot een groep en de andere groep was de natuurlijke vijand. Naarmate de beschaving voort schreed heeft het verstand dit gevoel, dat in het limbisch systeem (dat deel van de hersenen waarde emoties zetelen, red.) schuilt, overtroefd. Voor een ieder die meer ontwikkeld is dan de Neanderthalers hoort vreemdelingenhaat als vanzelfsprekend niet bij beschaving. En zelfs als je het op een verstandelijke manier bediscussieert zou je er rekening mee moeten houden datje geen gevoelens uit het limbisch systeem legitimeert. Dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. ...


Red.
:  Oftewel: volgens Marcel van Dam wordt er slecht omgegaan wordt met islam en allochtonen door de ingebakken emoties van vreemdelingenhaat; bij de autochtonen dus. En dat zit in de genen van de mens. Dat is ongetwijfeld voor een belangrijk deel juist. Maar zeer verbazingwekkend is dat men in het algemeen, en hier Van Dam in het bijzonder, dit niet ook betrekt op de allochtonen. Inmiddels wordt veel gedragsmatige overlast door allochtonen toegegeven, en er is geen enkele reden dit ook niet toe te schrijven aan vreemdelingenhaat, van allochtonen jegens de voor hun vreemde autochtone maatschappij. Want vreemdelingenhaat is een ingebakken emotie, die zit in de genen van de mens


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .