Bijlage: Wat heb ik eigenlijk gezegd?

Politiek correct Nederland had een voorkeur voor nazi-gerelateerde termen om Pim Fortuyn te belasteren. In het Nederland van nu is een beschuldiging van fascisme net zo iets als een beschuldiging van hekserij in de middeleeuwen: meestal onterecht, maar altijd onherroepelijk. Het wachten was alleen nog op de beul, die kwam in de gedaante van Milieumoellah Volkert van der G. Aangezien politiek correct Nederland woorden gebruikt die het zelf klaarblijkelijk niet begrijpt, volgt hieronder een leerzame woordenlijst, speciaal bedoeld ter voorkoming van woordontwaarding.

Volkert van der G.

Grootinquisiteur van der G.

Toen SGP-fractievoorzitter Voortman in Rijssen van de dood van Pim Fortuyn zei dat dat een van de “gevolgen van de verbroken relatie met God was, dacht ik dat hij bedoelde dat de heilige van Harderwijk handelde in opdracht van onze lieve Heer hoogstpersoonlijk. Maar dat blijkt gecompliceerder te liggen. Wordt nog uitgezocht.

Adolf EichmannEichmann, Adolf: Oberstormbahnführer, belast met de endlösing, de massamoord op 6 miljoen joden. Eichmann stelde ook het gebruik van gifgas, Zyklon B voor. Vluchtte na de oorlog naar Argentinie. Werd gearresteerd, in Israël berecht en geëxecuteerd wegens misdaden tegen de menselijkheid, 31 Mei 1962.

Getracht werd Fortuyn op één lijn te stellen met deze mensenvergasser in de zin: “Zoals Harry Mulisch schreef over Eichmann: de juiste man op de juiste plaats. Tot alles bereid." (Marcel van Dam, VARA-coryfee, in een interview met Bibeb, Vrij Nederland, 1991. Van Dam zegt zich hier niets van te kunnen herinneren.)

Marcel van Dam

Marcel van Dam: "Je moet helemáál niet altijd zeggen wat je denkt!" Bedoelde het exotamannetje nu dat hij zelf bij voorkeur liegt dat 'ie barst?

Extreem rechts
Een algemeen kenmerk van extreem rechts is het idee dat er superieure en inferieure mensenklassen bestaan, waarbij de een het natuurlijk recht heeft te heersen over de ander. De Griekse filosoof Aristoteles verdedigde dit idee al in de 4e eeuw voor Christus.

Els Kuijper, lijsttrekker van de PvdA Rotterdam, bewees op unieke wijze Fortuyn's ultra-rechtse sympathieen (11 februari 2002 in het Rotterdams Dagblad): “Dat je hem extreem-rechts kunt noemen, blijkt alleen al uit het feit dat hij nu complimenten krijgt van het Vlaams Blok.“ Bij deze complimenteer ik Els met haar geestelijke vermogens, maar ik moet er wel bij vertellen dat ik een dipsomane, mysogyne, ergofobische cryptofascist ben, en daarom, Mevr. Kuijper, is U dat waarschijnlijk ook. Soort complimenteert soort! Wat dacht U van: “Dat je Hitler een monarchist kan noemen, blijkt alleen al uit het feit dat hij een felicitatietelegram ontving van Kaiser Wilhelm II.“

Paul Rosenmöller gebruikte de term “extreem rechts“ mbt. Pim Fortuyn op een partijbijeenkomst van Groen Links, 9 februari 2002: “Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem-rechts. Leefbaar Nederland, breek met deze charlatan, die jullie partij heeft gekaapt voor zijn eigen agenda.“

Rosenmöller maakt hier de klassieke denkfout dat extreem rechts in het verlengde van gewoon rechts ligt. Dat is zeer zeker niet zo! Te ver doorgedreven liberalisme leidt tot totale anarchie, en niet tot de totalitaire staat. Sterker nog: het is juist het socialisme dat een sterke staat wil, en, zoals Wim Kan al zei: “Drie keer links is ook rechts“. Vergelijk bijvoorbeeld eens de wensen van de aanhang van Groen Links en de SP met het programma van Hitlers extreem rechtse proletenpartij, de NSDAP: oorlogswinsten moesten geconfisqueerd worden, en de arbeiders moesten meedelen in de winsten van de fabriek. Winst confisqueren? Arbeiders laten meedelen? Riekt naar socialisme...

Ieder mens heeft het recht het Katholicisme, of de Islam, of het Communisme, of het Zionisme, inferieure systemen noemen, of althans, hij zou het recht moeten hebben. Men begaat echter een denkfout als men redeneert: Systeem A is inferieur aan systeem B, dus alle aanhangers van systeem A zijn inferieur aan alle aanhangers van systeem B. Deze denkfout werd door Fortuyn echt niet gemaakt! Zoals bekend was hij geen groot liefhebber van de Islamitische cultuur, maar hij was zeer wel in staat onderscheid te maken tussen persoon en systeem.

Overigens is het zo dat Hitler juist zeer te spreken was over de Islamieten, niet alleen vanwege hun door de koran opgelegde jodenhaat en de positie van de vrouw als "zoontjesfabriek", maar ook vanwege hun geloof in een zevende hemel, als beloning voor mannen die vallen in de strijd, vergelijkbaar met het Germaans Walhalla. (Zie Hitler's Tischgespräche, 28 Augustus 1942).

Aristoteles

Aristoteles: De superieure Hellenen zijn geboren om te heersen over de barbaren.
 

Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller: Wel, je hebt Groen links, en de SP, en alles wat je dan nog overhoudt is extreem rechts. Maar vraag me niet wat dat is!

Dat Fortuyn van Nederland een totalitaire staat had willen maken: ik kan het nergens uit opmaken. Van Paul Rosenmöller echter is bekend dat hij in zijn jonge jaren actief Maoist is geweest, en dat hij Nederland het liefst in een communistisch proletenparadijs had zien veranderen...
 

Els Kuijper

Els Kuijper van de PvdA heeft een geheel nieuw soort syllogisme uitgevonden.

Ome AdolfFascisme: Oude Romeinse staatsvorm, waarbij alle macht in handen van een kleine groep rijke families is. In de 20e eeuw werd het fascisme nieuw leven ingeblazen door Mussolini, lichtend voorbeeld voor massamoordenaar Hitler, die er een geheel eigen en vooral teutoons-totalitaire draai aan gaf. De oude Romeinen zouden hun systeem niet terugherkend hebben.

De suggestie “Pim Fortuyn is fascistisch” (in de Hitleriaanse betekenis) komt o.a. van Rob Oudkerk, PvdA, 25 Feb. 2002). De man zei het niet letterlijk zo, maar suggereerde zulks heel dwingend door tijdens de herdenking van de Februaristaking onder het standbeeld van de dokwerker over zowel het fascisme als over Pim Fortuyn te spreken te komen. 

Rob Oudkerk
Rob Oudkerk ("Wij hebben hier toch óók kutmarokkanen") draaft wel vaker door. Uit solidariteit met de arbeidende klasse brengt hij z'n geld niet naar Yab Yum...

Julius Caesar
Fascisme: zo oud als de weg naar Rome.

Frank, Anne: Onderduikster. Vermoord door de nazi’s en daarna ontelbare malen misbruikt voor linkse propagandadoeleinden. O.a. door Thom de Graaf in zijn speech van 9 feb. 2002 voor het D'66-congres (op dramatische toon): “Congres! Hier vlakbij, op loopafstand, staat het Achterhuis. Waar Anne Frank 60 jaar geleden, ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden in haar dagboek schreef 'Ik hoop maar een ding: dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn. Dat de Nederlanders toch zullen laten zien wie zij zijn. Dat zij nu niet en nooit niet wankelen in hun rechtsgevoel. Want dit is onrechtvaardig!'“ Waarna een rethorische stilte en een naadloze overgang op het monster Fortuyn.

De Graaf is lang niet de enige die Frank als trekdier voor zijn eigen politieke carnavalswagen gebruikte, het akeligste voorbeeld dat ik hiervan ken werd geleverd door Hugo Brandt Corstius. In een ingezonden brief aan de NRC, naar aanleiding van een artikel over de affaire Buikhuisen en de rol die malle Hugo hierin speelde, schreef dit dwaallicht het volgende (ik parafraseer): In ww2 werd door de toenmalige Duitse overheid Anne Frank als misdadigster gezien, ze werd schuldig bevonden en ter dood gebracht. Hieruit blijkt dat het er maar net van afhangt wie er aan de macht is of iets misdadig heet te zijn of niet. De conclusie is dat misdaad helemaal niet bestaat, en dus kan misdadig gedrag niet genetisch bepaald zijn, zoals Buikhuisen denkt. Als deze redenatie deugt, dan is, noem eens iemand, Adolf Hitler alleen maar een misdadiger omdat de geallieerde overwinnaars dat zo beslist hebben. Als gesjeesde wiskundige had boer Battus moeten weten dat een theorie moet blijven gelden ook als de variabelen extreme waarden aannemen...

Thom de Graaf

Thom de Graaf mag graag de politieke pooier van Anne Frank spelen.

Heinrich Himmler:
“Jij vuile, kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler. Jij leeft van haat en daarom hoop ik dat je in die darkroom van je zo gauw mogelijk aids krijgt.“ Aldus Matty Verkamman in een oprisping van naastenliefde, 22 December 2001, in het christelijke ochtendkrantje Trouw.

Tja, politiechef Himmler. Dankzij zijn inspanningen veranderde Hitler-Duitsland in een politiestaat. Hij was Reichsleiter van de SS, en werd later chef van de Gestapo. Kreeg de leiding over concentratiekamp Dachau, en had een actief aandeel in de nacht van de lange messen. Had de eindverantwoording voor de Endlösung, de vervolging en de uitroeing van de Joden. Pleegde zelfmoord op 23 mei 1945 in een Brits gevangenenkamp.

Niet bijster charmant allemaal, maar hij is 2 keer getrouwd geweest, dus vrouwen moeten toch iets in hem gezien hebben...

Heinrich Himmler

Heinrich Himmler. De man van zes miljoen.

Journalist Matty Verkamman, die een serieuze studie heeft gemaakt van de charmes van nazikopstukken, weet het zeker: Pim en Heinrich zijn even charmant. En wie het gelooft krijgt een gulden.

Mussolini, Benito: Bijnaam Il Duce. Megalomane dictator met een voorliefde voor oud-Romeinse kunst en cultuur. Fascist. Had een bureau ter grootte van een snookertafel en een ego als een galaxy. Dwong mensen wonderolie te slikken tot ze er aan stierven. 
Oneigenlijk gebruikt in: “…Pim Fortuyn is definitief de Mussolini van de eenentwintigste eeuw geworden” (Jan Blokker in de Volkskrant, het parochieblaadje voor linksige halfintellectuelen, 30 Jan. 2002).

Ook VVD-voorzitter Bas Eenhoorn kwam met een Mussolini-vergelijking aanzetten: “Mij viel op dat die omschrijving precies past op de leider van Leefbaar Nederland. De ijdele leider die precies zegt wat mensen willen horen. En je ziet altijd dat mensen kritiekloos zo'n leider volgen.“ (op een partijbijeenkomst in Nijkerk, volgens het Algemeen Dagblad van 7 februari 2002).

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn, VVD-voorzitter. Spreekt het vulgus het liefst toe in Jip en Janneke-taal, omdat hij bang is dat ze hem anders niet zullen begrijpen.

Manuel Kneepkens van Stadspartij Rotterdam heeft zich in soortgelijke zin uitgelaten: “Poldermussolini. [...] geloof me: ik zie een rechtstreeks verband tussen Fortuyn, Mussolini en uiteindelijk Nietzsche.“ (28 november 2001, in het Rotterdams Dagblad.)

Het rechtstreekse verband tussen Nietzsche en Fortuyn ontgaat mij eerlijk gezegd. Maar iemand met een beetje lenige geest kan natuurlijk alles met alles in verband brengen. Hier mijn poging: Het was de Nederlands-Portugees-Joodse filosoof Spinoza die al in de 17e eeuw beweerde dat een mens precies zoveel rechten heeft als hij macht bezit (Tractatus Politicus, 2, 4). Dit standpunt werd later herhaald door de beruchte Franse pornograaf/filosoof markies de Sade, en nog weer later door Friedrich Nietzsche. En wie heeft Spinoza “de enige echt grote filosoof van Nederlandse bodem“ genoemd? U raadt het nooit. Of toch: Pim Fortuyn, in De islamisering van onze cultuur, p. 55.

Dat Kneepkens met Nietzsche komt aandragen betekent waarschijnlijk dat hij noch Fortuyn, noch Nietzsche gelezen heeft. Te moeilijk! Hij wil alleen maar suggereren dat Fortuyn een soortement Nazi is; De filosoof met de hamer werd door Hitler immers zo'n beetje als zijn partij-ideoloog beschouwd? Wat Nietzsche daarvan gevonden zou hebben, is onbekend, maar ik heb wel een vermoeden:

“Du suchst Anhänger? - Suche Nullen.“
(Uit Götzen-Dämmerung. Iedere politicus, links of rechts, zou dit citaat op een wandtegeltje boven zijn bed moeten hebben hangen...)
Benito Mussolini

Benito Mussolini.

"Bij de vorige Duce duurde het drieëntwintig jaar vóór hij ondersteboven werd opgehangen aan een benzinepomp aan de Zwitserse grens. Naast z'n maîtresse. Maar dat zal Pim niet overkomen." (Jan Blokker, de Volkskrant, Binnenland, 30 januari 2002)
 
 

Nazi: Aanhanger van Hitler's National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Het eerste wat de NSDAP deed nadat het aan de macht was gekomen, was de democratie afschaffen. 

Een overeenkomst tussen de opkomst van Pim Fortuyn en de opkomst van de nazi’s werd gesuggereerd in de zin: “Ik wil geen etiketten van racisme of fascisme opplakken, maar dit verschijnsel was voor het laatst in de jaren dertig van de vorige eeuw te zien. (...) Misschien is de parallel dat er een zoektocht gaande is naar een sterke man die durft te zeggen waar het op staat.” (Hans Kombrink, PvdA, in een interview met het Rotterdams Dagblad, 9 Maart 2002). In de jaren dertig gebeurde er van alles, maar Kombrink doelde op de overwinning van de nazi’s in 1933: Hitler won met zijn NSDAP de verkiezingen voor de Reichstag. Daarna ging het snel bergafwaarts met het mensdom. Kombrink is overigens ook de auteur van de kwalificatie "Janmaat in het kwadraat". In een reactie op deze site heeft Kombrink laten weten dat “Wanneer u doet wat u van plan bent [het publiceren van de open brief] staan voor mij alle wegen open die ik meen te moeten bewandelen.“ Kombrink is nog steeds niet teruggekeerd van de wegen zijner wandeling, want sindsdien heb ik niets meer van hem mogen vernemen.

Ook Karin Spaink vond het nodig Fortuyn met de NSDAP te combineren: "Hij is de eerste lijsttrekker die extreemrechtse ideeën salonfähig wist te maken. En, net als de NSDAP indertijd, wekt hij valse illusies." (Parool, 12 Feb. 2002). Kan best zijn dat Fortuyn illusies wekte, maar daar verdenk ik wel meer politici van. Zo bezien ziet het hele Binnenhof bruin van de NSDAP'ers, maar dat bedoelde Spaink vast niet te zeggen... Overigens, Spaink bedoelde wel meer niet te zeggen. Wat bijvoorbeeld is nu een valse illusie?

Karin Spaink

Karin Spaink houdt niet van valse illusies. Alleen van echte.

Onderduikadres: Alweer een term uit de 2e wereldoorlog. Mensen hoopten aan vervolging te ontkomen door zich bij welwillenden te verstoppen in bezemkasten e.d.  Een enorm risico, als de hulpverlener werd gesnapt, werd hij geëxecuteerd.

Getracht werd Pim Fortuyn als mensenvervolger af te schilderen in de zin: “Als Fortuyn aan de macht komt zal ik op zoek moeten naar een betrouwbaar onderduikadres”. (Jan Blokker, door mij geparafraseerd, in de Volkskrant, 30 Jan. 2002).

Blokker kan er geen genoeg van krijgen mensen voor nazi uit te maken, want volgens hem is premier Balkenende “geniepiger dan Goebbels“. (in de Volkskrant, naar aanleiding van de koningshuissatires en Balkenende's reactie daarop). Bij deze draag ik Blokker voor voor een nog in het leven te roepen Rick Mayall-award. U weet wel, van “The young ones“. Toe te kennen aan lieden die te onpas “Fascisme! fascisme!“ brullen.


Rick: “Fascist! fascist! fascist!“

Jan Blokker
Jan Blokker: it stinks.

Jan Blokker, columnist, profileert zich graag als slachtoffer van extreem rechts. Doet me denken aan Jules Croiset. Bel die man eens op, Mijnheer Blokker, dan kunnen jullie gezellig samen het riool in!

Racist: Iemand die het mensdom opdeelt in verschillende rassen, en elk van deze rassen eigenschappen toekent, met de bedoeling de superioriteit van het eigen ras te benadrukken. De communist Friedrich Engels bijvoorbeeld geloofde dat negers vanwege hun beperkte verstandelijk vermogens niet in staat waren wiskundige te worden *). Op 13 Jan. 1849 pleitte Engels in de Neue Rheinische Zeitung voor de “gänzlichen Vertilgung oder Entnationalisierung“ van de Serviërs en andere Slavische volksstammen, de Basken, de Bretons en de Schotse Gaelics, die volgens hem “Völkerabfälle“ zijn, en die alleen maar de Grote Rooie je-weet-wel Revolutie in de weg staan. Ook zijn grote baas, Karl Marx, was een racist: in een brief aan Engels, 30 Juli 1862, schreef deze over zijn partijgenoot Ferdinand Lassalle dat diens slechte karakter verklaard kon worden door het feit dat deze niet alleen joods, maar bovendien negerbloed door de aderen had vloeien. Waarschijnlijk had zijn grootmoeder iets met een neger gehad. Dat kon je wel zien aan zijn hoofd. etc.

De term racisme werd oneigenlijk gebruikt mbt. Pim Fortuyn in: “Geef racisme geen kans!!!”. (Taartsmijtende krijsmeisjes, waaronder een milieufanate van gedegenereerde adel, barones van Tuyll van Serooskerken, 14 Maart 2002.)

   *) Toegegeven: de laatste keer dat er in Afrika iets van wiskundige betekenis werd gepresteerd, was toen ze de pyramiden bouwden...

Friedrich Engels

Friedrich Engels, marxist.

Ferdinand Lassalle

Ferdinand Lassalle, radicalist. Zijn joodse grootmoeder deed het met een neger. Dat kun je wel zien.

Untermensch: Naziterm voor “buitengewoon minderwaardig mens“, tegenovergestelde van Übermensch. Nietzsche nam de term Übermensch over van Goethe, die hem voor het eerst gebruikte in zijn “Faust”. Volgens Nietzsche is de Übermensch een estheticus zonder ethische principes. Een Untermensch zou dan een ethicus zonder esthetische principes moeten zijn, lijkt me. Of misschien toch iemand die in het geheel géén ethische en esthetische principes heeft, zoals je tegenwoordig veel ziet bij anarcho-socialisten.

De term Untermensch werd gesuggereerd (en door Fortuyn ook zo begrepen) in de zin: “U bent een buitengewoon minderwaardig mens“. (Marcel van Dam, die bij gebrek aan argumenten maar begon met schelden, in Het lagerhuis, VARA, 16 Feb. 2002).

Goethe

Johann Wolfgang von Goethe, uitvinder van het woord Übermensch.

Xenofobie: Psychische aandoening waarbij de patient overdreven angstig is voor onbekenden. Een xenofoob durft bijvoorbeeld zijn kamer niet meer in als daar een vreemde aanwezig is.

Oneigenlijk gebruikt mbt. Pim Fortuyn in de zin: "...Dat we ons hier de xenofoben en racisten van het lijf wensen te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden daaraan moeten herinneren." (Folkert Jensma, hoofdredacteur NRC-handelsblad, in het maandagredactioneel, 6 mei 2002). 

Politieke tegenstanders voor gek verklaren is niets nieuws; in Sovjet-Rusland was dat een gebruikelijke methode. Wie politiek afgedwaald was verdween in een inrichting om er nooit meer uit te komen. Let ook even op dat "60 jaar na dato": Het staat er niet, en toch staat het er: “Fortuyn is een fascist.“

Xenophobia

Xenophobia. Album van de band spy vs spy.

Zyklon B: Gifgas, gebruikt door de nazi’s om mensen uit te roeien in speciaal daartoe ingerichte gaskamers.

Dat Fortuyn, eenmaal aan de macht, er nazipraktijken op na zou gaan houden werd gesuggereerd in de zin: “Sommige mensen ruiken het fascisme pas als het gas onder de deur door komt” (Hans Goossen, FNV-man en penningmeester van Stadspartij Rotterdam, in een interview met SkipTV.)


W. D. Sparling

Zyklon B

Lege blikken Zyklon B, Auschwitz.