WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Femke Halsema

Femke Halsema is voornamelijk een hartstochtelijk allochtonenverdedigster, waaraan vrijwel alle andere politieke activiteiten onderschikt worden gemaakt en soms zelfs opgeofferd; zo is ze voor de milieutechnisch uiterst schadelijk vrije toegang van immigranten als het allochtonen zijn. Ze is ook tegen elke maatregel om problemen met allochtonen op te lossen. De voor de hand liggende reden is dat dit een impliciete erkenning zou inhouden dat er problemen zijn. Dat laatste wil ze niet omdat ze tot nu toe altijd heeft ontkent dat er ook maar enigszins iets fout is aan het gedrag en de houding van allochtonen. Deze ontkenning drijft ze zo ver door dat waar ze erkent dat onderallochtonen een wrokkige houding leeft, ze dat niet wil zien als een probleem van hen, maar dat het de schuld is van autochtonen. Eerst een kleiner voorbeeld, en dan een groter.
 

Uit: De Volkskrant, 19-05-2005, rubriek Tijdschriften, door Renée Braams

...    In Vrij Nederland beginnen Ayaan Hirsi Ali en Femke Halsema een veelbelovende briefwisseling: een vorm die de discussiepartners uitnodigt goed te luisteren en stokpaardjes te verlaten. Ayaan pleit voor meer staatsopvoeding: gratis kinderopvang met educatieve spelletjes en dan allemaal naar de openbare school. Femke waarschuwt dat je ouders die al wrokkig zijn jegens Nederland niet zomaar aan de kant kunt schuiven: 'die vernedering dragen ze over op hun kinderen'.  ...


Red.:   Kijk, daar is Femke Halsema nu voor: de import van wrokkige mensen ... Ze wonen toch niet bij haar in de buurt ... Die wrokkige mensen ...


Uit: De Volkskrant, 24-02-2005, artikel van Pieter Pekelharing en Femke Halsema, respectievelijk docent ethiek aan de Universiteit van Amsterdam en Tweede-Kamerlid voor GroenLinks

Neutraliteit is niet voor kwezels

Voor de neutraliteit van de staat is het niet nodig religieuze uitingen te weren. Evenwichtige representatie kan ook, stellen Femke Halsema en Pieter Pekelharing.

Tussentitel: Waarom juist nu ageren tegen hoofddoekjes?

Joost Eerdrnans is bang. Wanneer hij de Franse versie van de neutrale staat aan Nederland ten voorbeeld stelt (Forum, 21 februari), is angst zijn belangrijkste motief: 'Iedereen die met een beroep op de Nederlandse geschiedenis navolging van Frankrijk onzinnig acht, moet zich realiseren dat wij misschien niet dezelfde historie hebben als de Fransen, maar wel dezelfde toekomst.' ...
    Voor Nederland met zijn traditie van pacificatie en een grote mate van geloofsvrijheid voor verschillende religies, is het veel logischer aansluiting te zoeken bij de Amerikaanse dan bij de Franse oplossing voor neutraliteit.
    Anders dan angst voor de intrede van een nieuwe godsdienst, in casu de islam, weet Eerdrnans ook niet duidelijk te maken waarom juist nu religieuze tekenen uit de publieke ruimte zouden moeten worden geweerd. Door het hoofddoekjesincident in Charlois als aanleiding te nemen, laadt hij ook de verdenking op zich een selectieve interpretatie van de neutrale staat na te streven: van vreemde smetten vrij. Hij lijkt dezelfde bevooroordeelde mening te zijn toegedaan als PvdA-bestuurder Dominic Schrijer in Charlois: 'Heden ten dage staat de hoofddoek (...) symbool voor een leefwijze, cultuur of gedachtegoed binnen de islamitische wereld, die bepaald niet strookt met Nederlandse waarden en normen. Het toestaan van een dergelijk symbool achter onze publieksbalies kan de verkeerde indruk wekken, dat wij geen overwegende bezwaren hebben tegen datgene waar de hoofddoek symbolisch voor staat.' Vanzelfsprekend mag hij dit vinden, maar met neutraliteit heeft het niet veel te maken.
    Wat ons betreft dient elke door de overheid gefinancierde dienst erop te worden afgerekend dat ze niemand op grond van ras, levensbeschouwing of sekse voortrekt, dat ze efficiënt werkt en dat zij haar publieke opdracht naar behoren uitvoert. De enige reden om kledingvoor-schriften te introduceren, is als blijkt dat mensen zich zo kleden - bijvoorbeeld door het dragen van een niqaab - dat communicatie onmogelijk wordt en de overheidsdienaren door de bevolking niet meer 'gekend' worden en kunnen worden gecontroleerd. Wij kunnen ons echter geen overheidsdienst voorstellen waar decent gedragen hoofddoekjes of keppeltjes de neutraliteit van die dienst in gevaar zouden kunnen brengen. Tenzij natuurlijk zou blijken dat degene die een hoofddoek of keppeltje draagt, zou worden voorgetrokken.
    Maar in het huidige politieke klimaat hoeven we ons daar geen zorgen over te maken.


Red.:  Een uitgebreide analyse staat bij het volledige artikel. Hier alleen even over de laatste zinnen. Dit is een echt ongelofelijk vergissing: het gaat niet om het voortrekken door de burger van de ambtenaar, het gaat om het voortrekken door de ambtenaar van de burger. Iedere Surinamer kan je vertellen hoe het daar toegaat met betrekking tot overheidsdienaren: de spoed waarmee je behandeld wordt, is een directe functie van de sterkte van je relatie met die ambtenaar. En dit is niet bijzonder voor Suriname. Wij, de westerse cultuur, zijn bijzonder in dit opzicht, want de rest van de wereld hanteert hetzelfde systeem als de Surinamers. Dat is inclusief de landen waar de onze multiculturele culturen vandaan komen. Er is dus een zeer concrete reden voor een onmiddellijk hoofddoekjesverbod.
    Een ruwe en directe stap naar "het einde":


Uit: GeenStijl.nl, 27-07-2016, door Pritt Stift uitleg of detail

TWEXIT. Femke Halsema stopt met Twitter
Toedeledokie en het ga je redelijk, ...


Red.:   Denk niet dat dat gaat lukken, Femke ... Het wraakzuchtige volk zal je weten te vinden ... Op de ene manier of de andere ...
    Oh ja, het bewijs:
 

Dit is een plaatje dus de link werkt niet - hier is 'ie uitleg of detail .
    Femke Halsema is een landverrader die persoonlijk mede-verantwoordelijk is voor de moslimterreur in Europa.
 

Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .