WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Mensje van Puffelen

Waarom nog een verzameling over iemand uit de politieke-correctheid terwijl er al zovele zijn, en deze tot nu toe ook nog eens alleen op de website Joop.nl is gesignaleerd?

De reden is die van voortschrijdend inzicht. Inmiddels zijn de artikelen over de hersenstam uitleg of detail en de emotie-organen uitleg of detail verbeterd, en de toepassing ervan in de abstractieladder uitleg of detail laat zien hoe denkafwijkingen in de geest werken. En heeft de geest van deze redactie zich ontwikkeld tot de opvatting dat de politieke-correctheid een geestelijke stoornis is, en de politiek-correcten geestelijk gestoord zijn.

Niet als overdrijving om een sterk punt te maken, maar doodgewoon als diagnose: ze zijn geestelijk niet in orde zodanige mate dat je het gestoord moet noemen.

Zoals "De maan is van groene kaas" als overtuiging alleen geuit kan worden door een geestelijk gestoorde. Iedereen met enig gezond verstand weet dat de maan van steen is, en mensen zonder enig gezond erstand zijn geestelijk gestoord.

En zoals "de multiculturele samenleving is een verrijking" alleen geuit kan worden door een geestelijk gestoorde. Iedereen met enig gezind verstand weet dat de multiculturele samenleving oftewel de instroom uit cultureel achterlijke gebieden als het Midden-Oosten en Afrika een ernstige verarming is.

Deze nieuwe verzameling wordt gestart om die geestelijke storing van het begin af aan duidelijk te maken en te benoemen.

Bij het eerste artikel is dat uiterst simpel, want meteen al voor de volle 100 procent zichtbaar in de kop (Joop.nl, 14-11-2017, door Mensje van Puffelen - Onderzoeker/schrijver uitleg of detail ):

  Waarom islamofobie een vorm van racisme is

Hier staat dus doodgewoon het equivalent van "Waarom de maan van groene kaas is".

Want het afwijzen van de islam gaat over het afwijzen van opvattingen, en racisme is het afwijzen vanwege ras (of etnie) onafhankelijk van opvattingen.

Daarmee is dit bewijs al volledig.

Maar het gaat erom te laten zien dat deze persoon geestelijk gestoord is, dat wil zeggen: dat het er tot diepste van de geest in zit. Dus meer voorbeelden, eerst uit de subkop:
  Hoe meer we aannemen dat ras gelimiteerd kan worden tot bijvoorbeeld huidskleur, hoe minder we begrijpen van het moderne racisme waar moslims mee te maken krijgen

Dit is een wat uitgebreidere versie van het eerste, met de bijbehorende analogie: "Als de maan van groene kaas is, en we bouwen een lange ladder naar de maan, heeft iedereen gratis te eten". Dat wil zeggen: de logische verbinding klopt, maar één van de twee aannames is onzin.

In de tekst staan aanverwante verschijnselen.
  Zondag bij Buitenhof zette historici Geerten Waling en Leo Lucassen hun debat voort over de Godwin. Waling beticht Lucassen van die drogreden vanwege de vergelijking die hij trok tussen Wilders’ en De Winters “Islamsafarie” door Molenbeek en Nazi-sympathisant Oswald Mosley’s tocht door de Joodse wijk in het Londense East End.

Oftewel uitspraak 1: "Je mag niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog".
    En verderop:
  ... filosoof Susan Neimann volmondig ja zeggen. Zij claimt dat het tijd is voor progressieven om het concept Evil te claimen. Zij acht sterke morele taal broodnodig – mits het reflectief en voorzichtig wordt gebruikt – om het giftige karakter van nieuw-rechts denken ondubbelzinnig te veroordelen.

Oftewel uitspraak 1: "Je mag wel vergelijken met de Tweede Wereldoorlog".

De contradictie is het meest heldere losstaande teken van geestelijke gestoordheid.

Een tweede voorbeeld:
  ...Ik ga er maar vanuit dat de heer Waling dit niet bedoelde, ondanks zijn latere toevoeging “je wordt niet geboren als moslim maar wel als Jood.”
    Wat hij zeker wel bedoelde en wat veel gebeurt is de inzet van dit trucje om zich onder de beschuldiging van racisme uit te wurmen.

Oftewel: "Je bent een racist als je de islam bekritriseert ook als je zegt dat de groep raciaal heterogeen is".
    En:
  ...Cultureel racisme ... “hun” islamitische cultuur.  ... “Westerlingen” en “moslims” essentialeert.
    En dat terwijl het één van de meest heterogene groepen ter wereld is. Islam is oneindig gevarieerd, net zo gevarieerd als de mensen die zichzelf moslim noemen.

Oftewel: "De islam is geen ras omdat het een zeer heterogene groep is".

Derde voorbeeld:
  Waling claimt tegen het einde van het debat dat Lucassens toegave dat hij voorzichtig dient te zijn met tweets ook belangrijk is voor de nabestaanden van de holocaust die “vaak worden geconfronteerd met dit soort dingen”. Meneer Waling is erg aanmatigend in zijn aanname dat hij kan spreken namens alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.

Oftewel: "Het is niet toegestaan om namens een groep als geheel te spreken".
  Islam is oneindig gevarieerd, net zo gevarieerd als de mensen die zichzelf moslim noemen.

Oftewel: "Het is wel toegestaan om namens een groep als geheel te spreken".

Een wat minder duidelijk losstaand teken van geestelijke gestoordheid maar bij herhaling weer wel, is de volgende:
  ... volgens Waling zijn Joden primair een etnische groep, “ze hebben ook een religie maar in het geval van de fascisten ging het vooral om het uitroeien van de etnische bevolkingsgroep.” En islam gaat volgens hem “over de ideeën die je hebt”. Wordt hiermee geïmpliceerd dat Joden het niet verdienden om vervolgd en vermoord te worden maar moslims wel? ...”

Dit de stroman uitleg of detail : het "Woorden in de mond van een ander leggen die deze niet gebruikt heeft'. Meestal in de vorm: Persoon A zegt "Het regent buiten" en de persoon B reageert met "Wil persoon A daarmee zeggen dat er buiten een orkaan heerst?". Het "zwart-wit-maken" uitleg of detail . Een manoeuvre typisch voor ideologen, want ideologen kunne n niets anders dan in zwart-wit denken, dus vertalen ze automatisch alles wat anderen zeggen ook in zwart-wit. Zie bijvoorbeeld sociopaat Grunberg uitleg of detail , maar alle ideologen zijn geestelijk gestoord.
    Bij één keer gebruik hiervan is het voor circa 70 procent (1 standaarddeviatie uitleg of detail ) zeker dat je te maken hebt met een geestelijk gestoorde - bij twee keer gebruik circa 95 procent (2 standaarddeviaties).

Een derde en ook wat minder sterk teken van geestelijke gestoordheid is dat van de keiharde of hondsbrutele leugen uitleg of detail . De vaagheid zit deels in de moeite om de ernst van een leugen te definiëren, en er zijn ook argumenten aan te voeren dat iedere leugen over dit soort zaken al een geestelijke afwijking is. Een voorbeeld:
  Ras is sowieso geen biologisch feit, het is een sociaal construct, net als etniciteit.

Een andere formulering van "Als je een Chinees echtpaar vervoert naar Afrika en die krijgen daar een kind, heeft dat kind een donkere huidskleur en krulletjeshaar". Ook bekend van de variant: "Geslacht is een sociaal contruct", hetgeen vertaald luidt: "Baby's worden jongetjes als je ze blauwe sokjes aantrekt, en meisjes bij roze".

Het artikel bevatte ook de gebruikelijke stroom kleinere tekenen van gestoordheid, maar het gaat hier om de grote, dus over naar het volgende artikel van deze auteur. Dat behoeft een introductie, in de vorm van een beschrijving van de werklijkheid (telegraaf.nl, 04-01-2018, column door Nausicaa Marbe uitleg of detail ):
  Boef is product van mislukte tolerantie

De ophef over rapper Boef zegt veel over de schijnheiligheid in de publieke moraal in Nederland. Boef is niet zomaar een marginale ploert met tribale opvattingen over mannen en vrouwen.

Die rapper zijnde een in Nederland levende Algerijnse Fransman, die een lekke band had, naar huis geholpen werd, 's nachts, door drie vrouwen, waarna hij het noorval uitvoerig beschreef ergens opinternet en die vrouwen op zijn berbers aanduidde met "kechs" oftewel "hoeren". Omdat ze uitgaansgekleed waren. Waarna er dus, in verlengde van de #MeToo-campagne over vrouwen-onvriendelijkheid van vooral machtige en bekende mannen, er een boycot-actie startte.

Hier de blik van een politiek-correcte geest op deze werkelijkheid (Joop.nl, 05-01-2018, door Mensje van Puffelen - Onderzoeker/schrijver uitleg of detail ):
 
  De ... Boef-razernij

Dit is het tweede voorbeeld an het "zwart-wit-maken": de door diverse personen uitgesproken afkeer van de gedane uitspraken wordt vergroot tot "razernij". 
  Zo lang we in Nederland ...

Op zich onschuldig lijkend, dit, blijkt in de praktijk dat iedereen die ook maar één keer de term "wij" (of zijn afleidingen) gebruikt in combinatie met "Nederland", ook andere dingen gaat zeggen die een direct bewijs van geestelijke gestoordheid zijn.
    Maar in dit speciefiek geval volgt het ook direct, want 'Zo lang we in Nederland ...' impliceert dat je over 'we' kan spreken als een homogene groep, oftewel "Nederlanders zijn een homogene groep" oftewel "Er bestaan homogene groepen" (allemaal logische inclusies van de soort "koe, dus vee")
    Vergelijk dit met het eerder genoteerde:

  Islam is oneindig gevarieerd, net zo gevarieerd als de mensen die zichzelf moslim noemen.

Oftewel: "Er bestaan geen homogene groepen".
    En daar is weer de contradictie.

Maar het centrale punt is dit:
  Eergisteren hoorde ik wat Boef had gezegd in verband met “Kechs” (straattaal voor hoer). Smerig, dacht ik toen. En waarom altijd die baby-rappers, waar is de goede oude tijd van conscious hiphop? De volgende dag was ik blij verrast dat Nederland het met me eens bleek te zijn. Naief dacht ik nog dat #MeToo toch wel wat had bewerkstelligd. Maar toen donderdag. Donderdag was Boef ineens alomtegenwoordig in alle media. Radio dj’s gaan zijn muziek niet meer draaien, festivaloptredens zijn gecanceld. Iedereen is kwaad, erg kwaad. Hmm.

Oftewel: Als iemand iets ernstig vrouw-onvriendelijks zegt, mag je maar twee dagen boos op hem zijn, en dat alleen privé.

Verderop worden andere gevallen van ernstige foute opmerkingen genoemd, namelijk door ...:
  Als Geert Wilders moet ... GeenStijl de mond ... Baudet vooraan lijkt me.

Het doet er niet toe wat er specifiek fout was, maar de reactie erop. Ter vergelijking met de reactie op de rapper.
    Die reacties zijn bekend genoeg en op deze website in extenso beschreven: Geert Wilders werd vanaf zijn eerste anti-islam-uitspraak tot aan het huidige moment gedemoniseerd. GeenStijl kreeg na "Zou je haar doien?" een wekenlange campagne te verduren inclusief oproep tot boyot. Thierry Baudet wordt gedemoniseerd vanaf zijn eerste "foute" opmerking ("Ik ben tegen vrije immigratie") tot aan nu, maar ook vanwege een vermeend vrouw-onvriendelijke passage in een door hem geschreven roman.

Maar op rapper Boef mag je, volgens de geestelijk gestoorde, niet meer dan twee dagen boos zijn, en dat dan alleen in het privé. En als je het op de derde dag doet, is er sprake van:
  De hypocrisie van de Boef-razernij

Kappen nou met dat gedoe over Boef en de misogynie van rappers. Het duurt nu al vijf dagen en de dubbele standaard is niet langer te verstouwen.

En de reden van deze "dubbele standaard" dat rapper Boef een fractie van de behandeling van Geert Wilders, GeenStijl en Thierry Baudet krijgt, is...

  Zo lang we in Nederland alleen maar feminist worden of LHBTQ-rechten verdedigen als het in een xenofoob jasje wordt gehesen heeft het nul inhoud

.. etnie. Ras.

Oftewel: de politiek-correcte die tegen "racisme" en "ras" is, haalt er ras bij.

Geestelijke gestoordheid is een begrip dat in haar rekbaarheid lijkt op "oneindig": is iets eenmaal oneindig, kan je er alles bij stoppen wat je wil, het blijft doodgewoon oneindig.

Hier wordt duidelijk nog meer geestelijke gestoordheid gestopt bij de geestelijke gestoordheid die er al was. Maar het blijft uiteindelijk allemaal gewoon geestelijke gestoordheid.


Naar PC club  , of site home

 

 9 jan.2018