WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Sheila Sitalsing

De roep rond migranten is dat ze zorgen voor verrijking van cultuur en maatschappij doordat ze zorgen voor nieuwe ideeën, nieuwe werklust, en nieuwe voortvarendheid. waarbij men met graag wijst op Amerika, het land van de immigranten, en het land van de onbegrensde mogelijkheden.
    In werkelijkheid is Amerika natuurlijk een asociaal "tering"-land dat overal ter wereld bombardeert ter verdediging van haar eigen belangen. Die hoge mat van a- en anti-sociaalheid is een direct gevolg van het feit dat Amerika een immigrantenland is: immigranten zijn mensen die hun culturele wortels opgeven om er materieel beter van te worden. Vroeger waren er misschien ook groepen met andere motieven, maar dat is de moderne tijd nauwelijks tot niet mee het geval. De huidige immigrant is qua karakter nauwelijks te onderscheiden van de nomade : zelf weinig tot niets van blijvende waarde producerend, en terend op de productiviteit van de residenten .
    Van de columnisten bij de Volkskrant hebben er vele een immigratie-achtergrond, maar meestal is die van de Joodse soort. Bij Sheila Sitalsing is die achtergrond Surinaams-Hindoestaans. Haar a- en anti-sociaalheid heeft ze aangescherpt bij het lijfblad voor dit soort neigingen: Elsevier. Dus was ze uitermate geschikt voor de huidige Volkskrant, die een sterk neoliberaal , kosmopolitisch , nomadistisch en Judaïstisch karakter heeft.
    Waar bij de meeste leden van de PC-club hun producten chronoligisch zijn afgehandeld, is er hier gebrukit gemaakt van ene thematisch volgorde, ten einde een verband te kunnen leggen met de opgesomde karakteristieken van de immigrant  en dus Sitalsing in het bijzonder. Beginnende met de meest prominente representant van het sociale denken in Nederland: de SP en haar huidige leider, Emile Roemer:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2011, column door Sheila Sitalsing

Ja, dag!

...    Draghi en zijn ECB zijn druk doende de troep bijeen te vegen die de Europese regeringsleiders hebben gemaakt door drie jaar lang op hun handen te zitten, schuw loerend naar hun grommende electoraat.    ...


Red.:   Eurofiliaans voor: "Draghi en de ECB willen Noordwest-Europese spaar- en pensioengelden overmaken aan banken en Zuid-Europese landen".
    Bij de SP hadden ze dit nog allemaal niet helemaal door:

  Zelfs Emile Roemer was blij. Draghi was nog niet uitgesproken, of SP'ers sloegen ijverig aan het twitteren dat Draghi 'eindelijk doet wat de SP al heel lang voorstelt'.

Hetgeen voor Sheila reden is om de ware bedoelingen van de SP te onthullen:
  Dat is wonderlijk. Want de SP ontleent een deel van zijn virtuele zetelwinst aan de verbeten kruistocht tegen het 'monsterlijke en ondemocratische' ESM. Het monster krijgt een prominente waakhondfunctie in Draghi's plannen, compleet met gruwelijke neoliberale hervormings- en bezuinigingseisen. Toen de Tweede Kamer eerder dit jaar instemde met het ESM hingen ze in SP-kringen nog de theorie aan dat de democratie een zwarte dag beleefde, omdat de volksvertegenwoordiging weliswaar in meerderheid voor is, maar het echte volk natuurlijk tegen is. Dat hadden ze gepeild op het tweede scherm.

De feiten: de ESM, de gezamenlijke bankenpot gevuld door de Noordwest-Europeanen en leeggehaald door de Zuid-Europeanen, is monsterlijk en ondemocratisch - de meerderheid van de bevolking is tegen de ESM.
    Nog wat typische Sitalsing-taal:
  Kennelijk mag je over de dijken wel fact free zotteklap uitslaan. Of om het op zijn Emiliaans te zeggen: Draghi's bazooka een SP-plan? Ja, dag!

De rabiaatheid straalt er helemaal van af.
    Natuurlijk is Sheila hartstikke voor de EU, want de EU is hartstikke neoliberaal uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 23-12-2011, column door Sheila Sitalsing

Kerstgedachte

Tussentitel: Europa, baken van beschaving om trots op te zijn


Red.:    En iedereen die een meer sociale maatschappij voorstaat, is dus de duivel zelve:

  Emile Roemer van de SP zat laatst met grote stelligheid op televisie te vertellen dat 'de mensen die in de Kalverstraat lopen' zich echt geen Europeaan voelen. De Kalverstraat is kennelijk een speerpunt voor de SP; genoeg reden dus voor Roemer om zo min mogelijk met Brussel te maken willen hebben.

Ook hier de feiten: de Nederlander voelt zich op plaats 1 tot en met 10 Nederlander. En vermoedelijk ook nog 1 tot en met 100. Er zijn in Nederland ook mensen die daar minder last van hebben, maar dat zijn allemaal immigranten en graaiers.
    Oh nee, er zijn ook mensen die beweren een tussenpositie in te nemen: de sociaal-democraten. Maar die moeten zich dus niet gaan encailleneren met socialisten:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2012, column door Sheila Sitalsing

Knetterlinks

Het gedroomde begin van dit stukje gaat zo: o, waren er maar snel verkiezingen. Want wat een lonkend perspectief biedt de linkse samenwerking. Hun zaterdag in Nijmegen gepresenteerde pamflet ademt vrolijk makend optimisme, zit boordevol interessante ideeën en structurele oplossingen, inspireert, is doordacht, effectief en haalt buitenstaanders binnen. Bloempjes, bijtjes, lente!    ...


Red.:   Allemaal je reinste sarcasme, weten we inmiddels.

  Er is een kabinet waartegen je je met hart en ziel kunt afzetten. Ad Melkert is er niet meer om PvdA'ers te excommuniceren als ze naar de SP lonken. Alle kans, kortom, om GroenLinks erbij te halen en een aanlokkelijk plan voor Nederland te bedenken.
    En dan kom je met dit. Een opstel van vijf kantjes met wat ideetjes. Zonder de grote weeffouten in Nederland zelfs maar te benoemen.

Ha, een mooie nieuwe term: 'weeffouten'. Die hoort bij eentje die veel populairder is; "hervormingen". Beide slaan op het afschaffen van alle sociale aspecten die er nog zijn in Nederland, te vervangen door "Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke, "Het recht van de sterkte" en "Winner takes all". En alles wat dara van afwijkt is:
   'Knetterlinks'.

Wat dus de kop werd.
    Even een klein tipje van die gore smeerboel in de bovenkamer:
  Feit is dat de breedste schouders al bijna alle belastingen in Nederland opbrengen; het CBS rekent dat graag voor.

Een  bewijs dat er in Nederland op de goorst mogelijke manier gegraaid wordt: bijna alle inkomen van het land komt bij de top -de rijke  - de 'breedste schouders' En wie daar iets van zegt ... :
  Doen alsof je met een hoger toptarief 'dus' solidariteit herstelt én geld ophaalt, is vuig populisme. 

Oftewel: die Sitalsing staat voor het vuigste elitarisme. Maar dat sprak al voor zich, sinds er genoemd is dat ze van Elsevier komt
    Even kwam er uit de PvdA een iets minder rechts geluid, en meteen klom het verraad in eigen kring in de pen


Uit: De Volkskrant, 17-02-2012, column door Sheila Sitalsing

Onvermogen

Tussentitel: Is er ruzie? 'Nee hoor!', zei iedereen heel hard

... Frans Timmermans ...
    ... de mail van Frans. Een mail die klotst van frustratie over de vrijage van Cohen en Spekman met de SP. Zij zeiden gisterochtend in Trouw: 'Alles overziende staan zij wat uitgangspunten betreft waar wij staan.'
    Dat zinnetje deed alle stoppen bij Frans Timmermans doorslaan. Gelukkig maar, want het leverde een prachtbrief op, waarin hij nauwgezet en wanhopig naar het antwoord zoekt op de waartoe-zijn-we-op-aarde-vraag die de PvdA al jaren achtervolgt. ...


Red.:   Dat was inderdaad dom van die Spekman en Cohen: bij de PvdA zijn de klasseverraders absoluut dominant

  Te fraai om intern te houden, moet iemand hebben gedacht.

Die naar buiten toe net zo veel sociaal doen dat ze de stemmen van een groot aantal schapen vangen, maar niets met socialisme te maken willen hebben:
  Zo vindt Timmermans 'de hopeloze propositie om ons als een SP-light te profileren tactisch en strategisch onverstandig'. Volgens hem is de sociaal-democratie er zowel om de onderklasse te laten stijgen, als om de middenklasse perspectief te bieden. 'Scheppen en onderhouden van solidariteit vanuit de middengroepen' dus. Heel andere koek dan het 'gisteren-was-alles-beter' socialisme van de SP. 'Ook bij de SP weten ze dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan, in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst waarvan ze weten dat deze zich nooit zal voordoen.'

Kijk er eens, dat is nog eens duidelijkheid: op naar de neoliberale heilstaat. Sheila is het er natuurlijk hartstikke mee eens:
  Frans Timmermans ... het leverde een prachtbrief op

Op samen naar de betere toekomst van de tijd van Charles Dickens.
    De ESM, dat "Geld van Noordwest- naar banken en Zuid-Europa"-fonds, speelt weer op


Uit: De Volkskrant, 21-05-2012, column door Sheila Sitalsing

Tegen

Het waren nog geen 60 seconden in een televisietalkshow op de donderdagavond ...
    Het gebeurde bij Knevel & Van den Brink, de dolende burger was publicist en programmamaker Jelle Brandt Corstius, de politicus was Diederik Samsom. Samsom zat midden in een betoog over het Kunduzakkoord toen Brandt Corstius inbrak.
    Hij is misnoegd, omdat de PvdA heeft ingestemd met het permanente noodfonds voor eurolanden ESM, 'waar Nederland niets over te zeggen heeft', terwijl het miljarden geeft aan 'mensen in Brussel die niks weten van crisismanagement', die op hun beurt dat geld 'geven aan banken en niet aan mensen'. ...


Red.:   Alweer: niets dan feiten. Maar Sheila is EU-rabiaat, dus iedereen die wat voor kanttekening dan ook plaatst., is meteen een 'dolend burger'.
  Rond het ESM is een hype ontstaan, compleet met angstaanjagende filmpjes op YouTube over een ondoordringbaar apparaat, geleid door duistere lieden, dat geheel eigenstandig lidstaten kan dirigeren ... en ze kan sommeren tot het overboeken van grote sommen gelds naar potverteerders bezuiden de olijfbomengrens.

Alweer: allemaal feiten.
  ... de SP erkent dat die filmpjes onzin zijn, maar ze niet te hard tegenspreekt, ...

De SP erkent dat helmaal niet, want ze spreken ze niet tegen - dat staat er namelijk. Een wat vreemde manoeuvre van Sheila, van de rabiate retoriek naar de ordinaire leugen. Maar het duurt niet meer dan een factie van een seconde:
  ...  zij ze vergeven, want ook de stem van een complottheoreticus stinkt niet.

En we zijn weer thuis.
    Weer even over de sociaal-democratie:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2012, column door Sheila Sitalsing

Zelfmoord

We staan nog maar aan het begin van wat politici hun burgers aan moeilijke boodschappen te vertellen hebben', schreef Wouter Bos vorige week in de Volkskrant. Want de crisis-op-crisis woekert voort. En nu al ziet hij het ressentiment groeien, trekken boze horden naar de flanken van de politiek waar de rattenvangers lispelen: 'Kom bij mij, in het Land van Ooit.'    ...


Red.:   Het 'Land van Ooit' is dus de socialer maatschappij die Nederland ooit was voor de graaiers in de jaren 1980 de macht grepen, en de rattenvanger aan 'de flanken van de politiek' zijn dus de PVV en met name de SP. Sheila is het weer van harte hier mee eens.
    Toen kwamen de verkiezingen eraan, en stortte het het hele hyena en piranha-volk van de media zich in de strijd:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2012, column door Sheila Sitalsing

Armoe

...    Dat hoefde geen ingewikkelde campagne te worden. ...


Red.:  Helemaal niet. gewoon weer met zijn allemaal ouderwets socialisten-bashen:

  En toen ging Emile Roemer onderuit. Eerst was het voor de liberalen nog grappig dat Roemer er in tv-debatten bijliep als een brugklasser op de eerste schooldag en in kranteninterviews in alle valletjes trapte.
    Fijn ook dat men gretig doorvertelde dat het Engels van Roemer minstens zo slecht is als dat van Pim Fortuyn ...

En dat is de sterk gesaniteerde versie. De werkelijke gevoelens zijn dit:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2012, column door Sheila Sitalsing

Spijt

... Ook Emile Roemer ging de Haagse kliek er met man en macht buiten houden, dat zag je aan die zelfvoldane koppen. ...


Red.:    De werkelijke diepgang van de haat. En dan klagen over het internet dat daar zo gescholden wordt ... Bij de Volkskrant staat de meest gore taal op pagina 1, van Arnon Grunberg, en pagina 2, van Sheila Sitalsing - dag-in-dag-uit bij Grunberg, en drie keer in de week bij Sitalsing. Dat er geen scheldwoorden gebruikt worden, is natuurlijk slechts een kwestie van parfum. De troep die eronder ligt, stinkt nog oneindige veel harder dan de ergste uitingen op het internet.
    Dat was de rubriek "omgang met de SP". Nu die van "omgang met organisatie" - in dit geval "organisatie van werknemers", ook wel genoemd een "vakbond".


Uit: De Volkskrant, 05-12-2011, column door Sheila Sitalsing

Sterft

Tussentitel: De Nieuwe Vakbond als antwoord op alle malaise

Het mooie aan het plan voor De Nieuwe Vakbond voor De Nieuwe Arbeider - en de bijbehorende opheffing van de vakcentrale FNV - is dat iedereen het op zijn eigen, vrolijke wijze kan interpreteren. Dat is knap werk van kwartiermakers Han Noten en Herman Wijffels.   ...


Red.:   Let op het sarcastisch gebruik van hoofdletters - de toon is meteen gezet. Dit soort giftige retoriek zal mede kenmerkend blijken voor de nomade in de media.

  Je zou de Nieuwe Vakbond ook kunnen zien als zelfmoord-uit-wanhoop van een vakbeweging die zichzelf heeft overleefd. Als de erkenning van het gegeven dat er geen uitgebuite arbeiders meer zijn, enkel nog zielige werkgevers die te veel moeten betalen voor strontverwende werknemers van wie ze nooit meer af kunnen komen als ze die eenmaal hebben binnengehaald.

Een tweede algemeen geldig kenmerk: het keiharde kiezen voor "het recht van de sterkste". In economische termen: het kapitalisme en meer maatschappelijke het neoliberalisme.
    Weer afgewisseld door sarcastische valsigheid:
  Zo is er naar verluidt dit weekend op het najaarscongres van de JOVD - dat is de club van jongens en meisjes die oefenen voor een loopbaan bij de grotemensen-VVD of iets aanpalends - onbeheerst gejoeld, gebrald en 'Agnes bedankt!' aangeheven, toen scheidend voorzitter Martijn Jonk zijn toespraak stralend begon met 'Een huishoudelijke mededeling: de FNV heeft zichzelf opgeheven!'.

Het is qua smerigheid allemaal al bekend van de SP-artikelen
    Van de anti-vakbond-variant ligt er ook ongeveer een dozijn in het archief - vooralsnog ontbreekt de tijd om ze hier te plaatsen.   
    Volgende kernmerk van de immigrant en nomade: een meestal stiekeme verachting voor degenen waartussen ze leven. Hier komt Sheila uit de kast:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2011, column door Sheila Sitalsing

Zelfbeeld

Tussentitel: Waanidee van de vlijtige protestant

... Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht de tijdsbesteding in Europa en concludeert dat Nederlanders luie flikkers zijn. ...
    En als Nederlanders al werken, houden ze zich bezig met het verstoppen van andermans geld voor de belastingautoriteiten. ...


Red.:   De spiegelbeeldige opmerkingen: "En als Surinamers al werken, houden ze zich bezig met het verstoppen van het verdiende geld voor de belastingautoriteiten". Of: "En als negers al werken, houden ze zich bezig met het verstoppen van andermans geld voor de belastingautoriteiten". Allemaal zaken die je niet mag zeggen. Over Nederlanders wel. Sheila maakt er gretig gebruik van.
    Het zou ook kunnen zijn dat Sheila, als hindoestaanse, uit een hoge kaste komt. Die mensen hebben een werkelijk perfide verachting voor alle andere wereldbewoners. Een andere bekende lijder hieraan is hindoestaans-Surinaams immigrant Anil Ramdas uitleg of detail .
    Een andere misstand die het gevolg is van het zelf-organiseren van de werkenden tegen hun nomadisch denkende uitbuiters is dat van het pensioen. Natuurlijk duist dit volledig in tegen de nomadisch instelling van snel oogsten zonder denken aan continuïteit en daarna de boel de boel laten om te verkassen naar een ander plekje om kaal te plukken. Wat nog een sten overvloede blijkt door de associatie van pensioen met vakbeweging - de ware nomade gruwt ervan:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2011, column door Sheila Sitalsing

Bond

Op 24 december 2009 hielden Ruud de Kloe en zijn kameraden een wake bij het standbeeld van Willem Drees op het Haagse Buitenhof. Terwijl de rest van het land bij de kerstboom bleef zitten, eerden De Kloe en zijn maten met waxinelichtjes en vlaggen in de vrieskou de grondlegger van de AOW. Uit protest tegen schandalige neoliberale pogingen tot het uitkleden van de oudedagsvoorziening.   ...


Red.:   Herkent u het toontje al? En let op het gebruik van de term neoliberalisme alsof het iets deugdelijk is. Sheila legt het nog even uit;
  De Kloe is kaderlid van FNV Bondgenoten. Het is een ontroerend beeld, van die mannen bij dat standbeeld, wanhopig vasthoudend aan een wegglippende tijd. Een tijd waarin iedereen een arbeidscontract heeft en lid is van de bond. Waarin je nog echte vakbondsleiders hebt, met handen als kolenschoppen en een versleten rug van het sjorren in de haven, die met gebalde vuisten dingen roepen als 'Willen we naar de Dam?! Dan gáán we naar de Dam!' En waarin solidariteit nog gelijk staat aan een toptarief in de inkomstenbelasting van 60 procent.

Heel foute mensen. Die nog fouter worden door hun aanpak van de grote graaiers in de maatschappij:
  En waarin solidariteit nog gelijk staat aan een toptarief in de inkomstenbelasting van 60 procent.

Nee, mensen die voor totaal nutteloze en veelal schadelijke bezigheden achter bureaus miljoenen krijgen, per jaar, dat is pas de ware humaniteit. De echte beschaving. Sheila kan met dat soort mensen heel goed meevoelen, aangezien ze op wat kleinere schaal precies hetzelfde soort bezigheden heeft: vanachter een bureau andere mensen die wel iets tastbaars produceren beschimpen vanwege hun gebrek aan sluwheid. Een echte rattenmentaliteit . Een echte nomaden mentaliteit.
    Gelukkig is Sheila niet geheel negatief ingesteld - er zijn ook zaken waar ze voor is:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2011, column door Sheila Sitalsing

Schrijnend

Gerd Leers heeft gelijk. Mauro Manuel, de 18-jarige Limburger die het land uit moet wegens tekortschietende schrijnendheid, is inderdaad geen schrijnend geval, althans niet schrijnend genoeg als men het hele spectrum van schrijnendheid in ogenschouw neemt. Er zijn gevallen die onnoemlijk veel meer pijn doen.  


Red.:   Mauro Manuel is een 18-jarige Angolees, die op zijn tiende door zijn in Angola welgestelde moeder op het vliegtuig is gezet richting Nederland, om gebruik te maken van het Nederlandse onbenul om geen onderscheid te maken tussen asielzoekers en degenen die van de regelingen omtrent asiel misbruik maken ten einde hun geluk te komen zoeken in Europa uitleg of detail - als minderjarige kan iemand als Mauro niet uitgezet worden vanwege stompzinnig geformuleerde verdragen die iedere zinnig mens onmiddellijk zou opzeggen. Sheila, zelf immigrant, kiest onverdroten de kant van de oplichter. natuurlijk. Dat laatste is slechts een aanbeveling naast het immigrant zijn. Welk laatste een dusdanig goede zaak is, dat de anderhalf miljoen niet-westerse exemplaren die er de laatste decennia bij zijn gekomen nog lang niet genoeg zijn:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2011, column door Sheila Sitalsing

130

... Straks mogen we, zodra we een rond bord met 130 erop zien, alle reserves laten varen en gassen maar.
    ... De beleving moet ruim baan krijgen, zelfs als het beleidsantwoord op die beleving niets oplevert en ook anderszins de wereldvrede niet dichterbij brengt. Te koop: illusie van bevrijding à raison van 132 miljoen euro.
    Het is een trend. In de beleving van de burger lijden we onder massa-immigratie en is het levensgevaarlijk op straat. Je kunt er de cijfers bij pakken en praten tot je groen ziet, aan 'beleving' doe je kennelijk pas iets met een fopmaatregel. ...


Red.:   Een sprookje, dat verhaal van die anderhalf miljoen aan "massa-immigratie" - kijk maar hier uitleg of detail . En er kunnen nog best een paar miljoen bij.  
    We hebben een verzameling van een half dozijn stukken van Sitalsing in het kader van de campagne van de Volkskrant tegen de vakbonden- vakbonden streven loon-naar-werken voor de productieve arbeidskrachten, maar als productieven loon-naar-werken krijgen, blijft er niets over voor de rijken en hun lakeien uit de middenklasse. Dus zijn de media, onderdeel van de middenklasse, sterk tegen de vakbonden. Rabiaat zou ook een passende term zijn. Sitalsing doet op volle sterkte me. Hier haar bijdrage nam de constatering van FNV-voorzitter Heerts dat de vakbonden wel overleg en inspraak was beloofd door de nieuwe regering van VVD en PvdA, maar dat daar niets van was gekomen behalve hol gepraat. De Volkskrant startte meteen een tegen-campage:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2013, column door Sheila Sitalsing

Polder

...    Een dag eerder had Heerts, als eerste man van 's lands grootste vakcentrale de belangrijkste behartiger van arbeidersbelangen in het land, namelijk omstandig zijn beklag gedaan in de Volkskrant. Het kabinet drijft zijn zin door, het kabinet had nog zo beloofd te zullen overleggen met de sociale partners over ingrepen in de hypotheken en de voorzieningen voor ouderen maar doet dat niet, het kabinet maakt een lachertje van het gerevitaliseerde polderoverleg. Voor de FNV hoeft het zo niet.
    Mooi, wreef Heerts zich in de handen, toen de Volkskrant maandagochtend op de mat viel met daarin twee pagina's klachten van de FNV. Dat wordt een paar dagen reuring in de pers. Dat wordt via de band van de publieke verontwaardiging nieuwe concessies binnenslepen in het sociaal overleg, want er is de PvdA veel aan gelegen de bonden niet nog verder in de armen van de SP te drijven terwijl Diederik Samsom ondertussen vlijtig meehelpt met erop los bezuinigen en sprintjes trekken naar de 3 procent. Dat wordt de eigen, afkalvende FNV-achterban tonen dat de bond goed bezig is. Dat wordt een wit voetje halen bij oudere leden - sinds de indrukwekkende opmars van 50Plus in de peilingen ontdekken steeds meer clubs de oudere als potentieel gedupeerde.    ...


Red.:   Wat een goor wijf is 't , hè ... En ze gaat nog een versnelling hoger:

  Een uitnodiging voor Nieuwsuur had Heerts al op zak. En toen kaapte de koningin alle aandacht. En ging iedereen zijn verhaal debunken. De minister 'herkent zich niet in het beeld' en liet weten dat hij graag 'op een open manier' overlegt, waarmee hij mogelijk bedoelde dat hij dat gedoe via de krant achterbaks vindt. Volgens de werkgevers is er niks aan de hand en wordt er 'gewoon nog gesproken' over allerhande gevoelige zaken. Mede-arbeider Jaap Smit onderstreepte dat door gisteren de Torentjesfoto pontificaal op zijn website te plaatsen.

Om te besluiten met een herhaling van een ander deel van de campagne: het heropwarmen van zaken die al drie keer eerder zijn gebracht als de ondergang van de vakbeweging:
  Vandaag staat verderop in deze krant dit trieste bericht: 'De vernieuwing van de FNV dreigt uit te lopen op een mislukking. Zo'n 300 duizend leden, een kwart van het bestand van alle FNV-bonden, stappen niet over naar wat de nieuwe vakbeweging moet worden. Steeds meer kleinere bonden haken af. De kritiek: de macht van de grote bonden Abvakabo, Bondgenoten en Bouw wordt niet doorbroken, en van een vakbeweging met autonome, herkenbare beroepen blijft weinig over.'

Maar mogelijkerwijs zat Sitalsing om onderwerpen verlegen, want zo kon natuurlijk niet schrijven over datgene wat veel eerder in aanmerking kwam, voor haar als hindoestaanse: De vloed aan bewijzen die uit India komt met betrekking tot de walgelijke anti-vrouwencultuur die daar heerst uitleg of detail . Zoals verkrachtingen van vrouwen door groepjes mannen. Ongetwijfeld van van lagere kaste vrouwen door hogere kaste mannen. En Sitalsing is vermoedelijk van hoge kaste. Dus daar kan ze echt niet over schrijven (tussen twee haakjes: wie dat allemaal al te suggestief vindt, het is niet half zo suggestief als het stukje van Sitalsing).
    Het openlijke en met groene rook gepaarde gifmengen van Sheila heeft ook zijn voordelen: het absoluut en volkomen duidelijk. Hier is zo'n vlaag giftige groene rook:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2013, column door Sheila Sitalsing

Afkopen

...    Het interessante aan al die mogelijke combinaties en al het gepraat erover is wie er niet aan meedoen: de PVV, de SP en 50-Plus. De volksvertegenwoordiging valt uiteen in twee soorten partijen. Je hebt de partijen die zich op de een of andere manier, in elk geval op deelterreinen, tot een soort van 'nieuw midden' rekenen, die niet te beroerd zijn mee te werken aan hervormingen waarvan ze het belang inzien, die het een kwestie van algemeen belang achten dat de coalitie niet bij de eerste de beste horde struikelt. En je hebt de partijen van het grote njet, die meedenken een vorm van collaboreren vinden, van verraad aan de ware oppositie.    ...


Red.:   Je hebt de partijen die de grote graaiers steunen (dat graaien heet 'hervormingen' oftewel geld van lagerbetaalden naar de rijken), en je hebt partijen die daar "Nee" tegen zeggen. Je hebt lakeieren-gajus als Sitalsing, en je hebt mensen die daar slachtoffer van zijn.
    Hier de bijdrage van Sheila aan de mediale terreur-campagne van de Kinderombudsman uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 07-06-2013, column door Sheila Sitalsing

Kind

Tussentitel: Er was geen pauze, ook niet als ze moesten huilen

Er zaten kinderen in de basisschoolleeftijd bij, de leeftijd waarop je hier Kanjertraining krijgt en begeleiding bij Cito-stress. Ze moesten, alleen gezeten tegenover een tolk en een onbekende witte man of vrouw van de Nederlandse ambassade in Kenia of Somalië of Oeganda, antwoorden op reeksen vragen zonder einde. ...
    Het waren spannende verhoren, vertelden de kinderen later aan de Nederlandse Kinderombudsman. ...
    Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind rust op de Nederlandse staat de plicht verzoeken van kinderen om met hun naar Nederland gevluchte ouders herenigd te worden met 'spoed, menselijkheid en welwillendheid' te behandelen. ...
    Je zou er haast door afreizen naar één van die landen waar ze minderjarigen aan gestapo-achtige verhoren onderwerpen, om aan elke langslopende minderjarige luid wenend te verklaren: Ik distantieer me van die Nederlanders die achterdochtig en paranoïde in elke minderjarige een liegende profiteur vermoeden. Ik distantieer me van een apparaat dat zo gebeten is op het bestrijden van misbruik, dat de circulaire waarop staat dat het met mensen van doen heeft ergens in de vreemdelingenketen verloren is geraakt.    ... 
    En je dan als zogenaamd beschaafde natie wel een mening aanmatigen over de mensenrechten in bananenrepublieken. Bah.


Red.:   Bij het complete verhaal wordt het risico genoemd voor de bedrijvers van deze hetze om gelyncht te worden Dat risico geldt in ieder geval ook voor haar. Want in een land zo vol met zulke weerzinwekkende mensen, zou je toch eigenlijk verwachten dat dat al gebeurd was: het lynchen van gekleurden als Sheila Sitalsing.
    Van Sheila ligt er nu een vuistdikke stapel klaar om te verwerken -allen al de serie "anti-vakbond" beslaat inmiddels elf exemplaren. Maar het heeft de redactie tot nu toe aan de moed ontbroken om aan die smeerboel te beginnen - dat vergt geestelijke voorbereiding, een tijdje droogstaan om de hoeveelheid erbij te nuttigen alcohol te verdragen, en zich op iets vrolijks om je daarna weer onder de mensen te brengen. Maar nu is er toch iets gebeurd dat in eerste nog het gevoel voor verbijstering van de redactie dusdanig weet te beroeren dat het maar even moest. Hoewel die verbijstering weer snel overging:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2013, redactie.

Sheila Sitalsing wint de Heldringprijs voor beste columnist

Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing heeft de Heldringprijs gewonnen voor de beste Nederlandse columnist. De prijs werd uitgereikt tijdens De Nacht van NRC in de Stadsschouwburg Amsterdam.Red.:   Hier sloeg dus even de verbijstering toe: hoe kan zo veel smerigheid gelauwerd worden ...? Maar het antwoord stond er vrijwle direct onder:

  Tussentitel: In een tijd waarin we worden overspoeld door hele en halve waarheden, geven haar analyses een veilig gevoel - Juryvoorzitter Jeroen Smit

De geruststelling die een putjesschepper voel bij de aankomst van een nieuwe lading gier ... want Sitalsing is natuurlijk je reinste politieke-correctheid én multiculturalisme. En nog wat anders dat in het bericht nog even bevestigd werd:
  Ze werkte voordat ze als columniste bij de Volkskrant begon al bij het Rotterdams Dagblad en Elsevier, onder andere als correspondent Europese Unie,

Een gore Dickensiaanse neoliberaal, dus.
   Oh ja, wie zitten er nu in zo'n politiek-correct beerputten-complot:
  Naast Smit zaten ook Margriet van der Linden (oud-hoofdredacteur Opzij), Hans Goslinga (columnist Trouw en winnaar van de Heldringprijs 2012), Ineke van Gent (oud Tweede Kamerlid Groen Links) en Ton F. van Dijk (oud-programmadirecteur Publieke Omroep) in jury.

Allemaal op de kandidatenlijst voor het revolutionaire tribunaal dus.
    Een bijzonder ergerlijk stukje:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2013, column door Sheila Sitalsing

1:12

De wereldpers was uitgerukt naar het land van schoongeboende stoepen, grenzeloze saaiheid en gemiddeld elke maand een referendum over van alles en nog wat. Want de Zwitsers mochten gisteren stemmen over iets unieks: 1 staat tot 12, een maatstaf voor de maximale verhouding tussen het salaris van de bestuursvoorzitter van een bedrijf en dat van de laagstbetaalde op de werkvloer.
    Ze stemden het plan weg. Zo bruut ingrijpen in de private sector en salarissen terugbrengen tot bedragen waarvan ze in de Londense City zeggen 'koop er maar een ijsje van' werd een tikje te radicaal geacht. Ook al waren de Zwitsers nogal kwaad over het gegeven dat de baas van Roche 124 keer meer verdient dan de mannen van de postkamer, ook al stemden ze eerder dit jaar wel voor een grens aan bonussen.    ...
    Het is een raar debat. Want gegraai aan de top is ergerlijk ... Maar is het ook erg? Ik wacht nog steeds op onderzoek naar de schadelijke effecten: functioneren bedrijven met een hoge baas-koelieratio slechter, is het personeel minder gemotiveerd?    ...


Red.:   De Volkskrant-redactie maakte er blij de tussentitel van:

  Tussentitel: Gegraai aan de top is ergerlijk, maar is het ook erg?

Deze redactie reageert door het graftakke wijf een ALS-achtige ziekte toe te wensen.
    Natuurlijk is de heks ook een rabiaat eurofiel - geen betere manier om de sociale staten om zeep te helpen dan om ze op te laten gaan in een neoliberaal imperium. het volgende is slecht een enkele van een veeltal stukjes:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2013, column door Sheila Sitalsing

Opkomst

Tussentitel: Voor Europa waren de Lutzen goed genoeg

Ik had schaamrood verwacht. Vertwijfeling. Radeloosheid. Crisisberaad en uitgetrokken hoofdharen op de burelen van de top van de Partij van de Arbeid na het bericht gisteren dat slechts een treurige 28,8 procent van de PvdA-leden de moeite had genomen een stem uit te brengen op de lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement.    ...
    Bij D66 en GroenLinks, partijen die bewijzen dat je best kwaliteit naar Brussel kunt sturen, kwam nog geen kwart van de leden opdraven om respectievelijk Sophie in 't Veld en Bas Eickhout te zien winnen.    ...


Red.:   Dit zijn de meest openlijk eurofiele partijen - die het dus goed doen, in de ogen van parasiterende immigrante. Overigens: de rest van de oligarchische partijen is het ook, maar durft er niet openlijk voor uit te komen, in verband met de tegenstand van de burgers - de kiezers. Waarover dus deze gedachte:

  ... als ik van zo'n partij was, zou ik niet kunnen slapen van de gedachte dat ik iets gruwelijk fout doe, dat 178 kilometer bezuiden het Binnenhof de echte politieke arena ligt waar de echte besluiten vallen terwijl ik mijn kiezers daar niet warm voor kan krijgen.

Oftewel: de parasiterende immigrante is, net als de rest van de bestuurlijke elite en haar aanhang in de media, een ordinaire schender van de Grondwet en landverrader. Want ieder stukje soevereiniteit dat weggegeven is zonder instemming van een tweederde meerderheid van de burgers, is landverraad.
    Overigens: dat 'Lutzen' is een denigrerende opmerking richting Kamerlid Lutz Jacobi - die Sitalsing verdient echt alle kwalificaties die ze hier krijgt.
    Natuurlijk moeten we naast alle negers en hindoestanen, ook alle moslims toelaten:


Uit: De Volkskrant, 02-12-2013, column door Sheila Sitalsing

Op drift

Tussentitel: Zo groeit een beschadigde generatie op

In hun tekeningen regent het bommen en zit er bloed op de muur. Soms zorgen ze bij ontstentenis van ouders of andere volwassenen voor hun jongere broertjes en zusjes. Als ze niet meer naar school gaan - wat te vaak het geval is - gaan ze uit werken, als hulp in een schoenenwinkel voor 5 euro per dag bijvoorbeeld; soms zijn ze daarmee kostwinner voor een sleep familieleden. Ze zijn 5, of 7, of 15, ze heten Shad en Mustafa en Khaled en ze behoren tot de 1,1 miljoen Syrische kinderen die de oorlog in hun land ontvlucht zijn.
    ... Nederland laat dit jaar 50 geselecteerde Syrische vluchtelingen overkomen en volgend jaar nog eens 200. Want we kunnen niet iedereen helpen, bovendien zijn er ook Kamerleden die ontheemden liever eruit stampen dan erin laten.
    ...Nederland op eigen kracht bereiken is overigens een hele klus. Het vergt duizenden euro's betalen aan een mensensmokkelaar in Noord-Afrika, per boot de krankzinnige overtocht naar Italië maken, daar aangekomen onder geen beding vingerafdrukken afstaan, en vervolgens buiten het zicht van douane of politie Noord-Europa zien te bereiken. Wie zoveel inventiviteit, doorzettingsvermogen en overlevingsdrang etaleert, lijkt mij een aanwinst voor elke samenleving.


Red.:   Dat zien we aan degenen die we al hebben: Brahmaanse hindoestanen die ons minachten en het neoliberalisme verspreiden, niet-werkende negers die ons racisten noemen, en moslims die ons vies ("haram") en ketters achten. En ondertussen zijn er 400 duizend Polen nodig om het werk te doen.
    En om te demonstreren dat dit geen toeval is:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2013, column door Sheila Sitalsing

0,7

Tussentitel: De rest houdt het bij tegensputteren voor de bühne

Voordat Bram van Ojik gisteren in de Tweede Kamer namens GroenLinks tegen de begroting van ontwikkelingssamenwerking stemde, legde hij in de Volkskrant een uitvoerige stemverklaring af. Hij schreef over 'een historisch dieptepunt', nu Nederland voor het eerst in 40 jaar onder de internationaal afgesproken - en internationaal amper nageleefde - norm zakt om 0,7 procent van het nationaal inkomen te steken in structurele hulp aan arme landen. ...
    'De wereld is veranderd', krijgen de laatsten der 0,7-bepleiters vaak te horen. En Nederland ook.


Red.:   Dus in eigen land een keihard aanhanger van het "Besteel de armeren ten ten gunste van de rijken"-neoliberalisme, want daarvan profiteert ze zelf, en voor het  voor het buitenland een "We moeten die zielige negertjes en migranten helpen"-beleid. Want dat hoeft ze niet zelf te betalen. Dat komt ook weer van die armere Nederlanders. Blanke Nederlanders.
    Het is ook puur racisme, van die kleurling.
    Voor de volgende column was elders op de website emplooi, dus hem ok maar hier behandeld. Aanleiding is een bezoek dat minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gaat afleggen aan Cuba:

:
Uit: De Volkskrant, 03-01-2014, column door Sheila Sitalsing

Cuba

Volgens Cuba Archive, een organisatie die zich ten doel heeft gesteld geen slachtoffer van de Cubaanse repressie ongenoemd te laten ...


Red.:   Ongeveer even relevant als het bij een bezoek van Timmermans aan Amerika, of van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Nederland, het citeren van de SP. Die club die kritiek heeft op het neoliberale regime dat heerst in Nederland. Oftewel: deze column is niets meer dan elitaire anticommunisitische Koude-Oorlogsretoriek. Die dan ook de standaardtrucs gebruikt:

  Nog steeds is er geen oppositie in Cuba, geen vrije pers, geen vrije expressie, geen recht op protest of vergadering.

Oftewel: "De Mensenrechten". Oftewel: de vergelijking met Amerika of Europa.
    Nu is het mogelijk vergelijkingen te maken, en dan oordelen uit te spreken. maar dan natuurlijk niet met Amerika of Europa, maar met Puerto Rico. Jamaica. Of de Dominicaanse Republiek. Allemaal armoedzaaierslanden waarvan de bewoners voor een flink dele gevlucht zijn naar Amerika of Engeland - met name de hoger opgeleiden. Maar nog leuker is natuurlijk het land waar het Amerikaanse en steeds meer het Europese ideaal, het neoliberalisme, het meest heerst: Haïti. Als er ergens in de buurt een land is waar de theorie van ":het recht van de sterkste" het verst wordt uitgevoerd, dan is het wel Haïti. En in Haïti zijn inderaad wel een vrije pers, volledig vrije expressie, volkomen vrij recht op protest of vergadering.
    En Haïti is dus inderdaad een paradijs op aarde.
    Maar niet heus uitleg of detail .
    Sheila Sitalsing is iemand die op een bijzonder doortrapte manier bijzonder goor kan liegen.
    Is het al eerder geconstateerd? Nu volgt het in ieder geval:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2014, column door Sheila Sitalsing

Tijgeren

Tussentitel: Nobelprijzen winnen, stelt Chua, 'ies koeltoer'

Amy Chua is terug, die van het opvoedadvies om de knuffels van je kind te verbranden als zij op haar 5de Mendelssohns Vioolconcert in e-mineur nog steeds niet in de vingers heeft. ...
    Chua blijft tot de verbeelding spreken. Het bericht over haar nieuwe boek The Triple Package ...
 Het boek is nog niet uit, maar is nu al goed voor een rel. Goed kunnen leren, floreren in zaken en Nobelprijzen winnen, stelt Chua erin, ies koeltoer. ...
    Chua's betoog is nog voor verschijnen al afgedaan als racisme en karikaturale cultuurdeterministische pseudo-wetenschap. Maar ze raakt andermaal aan angsten van de beknelde witte middenklasse: de vrees voor degeneratie, voor een watjes- en zesjescultuur die overlopen zal worden door de Ander. ...


Red.:   Even het spiegelbeeld van die laatste zin:

  Deze website raakt andermaal aan angsten van de beknelde gekleurde middenklasse: de vrees voor discriminatie, racisme en overlopen te worden door de Blanke.

En we zien onmiddellijk dat hier bij Sitalsing sprake is van het meest zuivere racisme.
    Geert Wilders heeft een onderzoek laten doen door een gerenommeerd instituut naar de gevolgen van een eventuele uittreding van Nederland uit de EU. het rapport laat zien dat die gevolgen best wel eens positief konden uitpakken. De politieke-correctheid reageert als gebeten door een hond - hier den bijdrage vanuit het vrouwelijke contigent:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2014, column door Sheila Sitalsing

Nexit

Normaal gesproken heeft Geert Wilders geen hoge pet op van mensen die hebben doorgeleerd - 'Zonder professoren' zette de Volkskrant jaren geleden boven een nog altijd actueel verhaal over de intellectuele leegte rondom Geert Wilders en over de laatste rechtse denker die de PVV ijlings ontvluchtte toen hij vernam dat Dion Graus op de lijst zou komen.    ...


Red.:   Volkomen betrouwbare bron als het over Geert Wilders gaat, die Volkskrant ... (sarcasme is de modus van communicatie alhier).
  Maar voor de mannen van Capital Economics, een onderzoeksfirma uit het Verenigd Koninkrijk, maakt Wilders graag een uitzondering. Die runnen een (de volgende citaten komen uit een gefilmd interviewtje op de website van de NOS) 'gerenommeerd bureau', dat een 'heel gerenommeerde economische prijs' heeft gewonnen, namelijk 'de hoogste economische prijs na de Nobelprijs voor de Economie', en dat een 'heel dik rapport' maakte waar 'allemaal gerenommeerde economen' aan hebben meegewerkt, dankzij wie we nu 'een goed rapport' hebben 'van een bekroond bureau', 'een gerenommeerd Brits bureau'.

Oftewel: bijna net zo gerenommeerd als de bureau en soortgelijke instellingen als OESO's en dergelijke die onder minstens net zo luid getetter verkondigen dat die EU voor iedereen toch o zo voordelig is.
    Even zonder sarcasme: het lijkt wel of geen der eurofielen door heeft dat ze met kritiek op dit rapport keihard in hun eigen vingers snijden 'en in hun eigen voet schieten, aangezien hun eigen argumenten nauwelijks iets anders bevatten dan "gerenommeerde onderzoeksbureaus" of uitspraken van EU- instellingen of personen waarvan de betrouwbaarheid zo langzamerhand onder het nulpunt is gedaald, dat wil zeggen: als ze iets beweren, si de kans dat het tegenovergestelde waar is groter.
    Terug naar het sarcasme:
  Zelden Wilders zo eerbiedig horen spreken over iets dat academische pretenties heeft. Al zou ik, als ik 270.000 euro had uitgegeven om een bevestiging van mijn programma voor de Europese verkiezingen te kopen, waarschijnlijk ook veelvuldig het woord gerenommeerd laten vallen.

Iets wat de eurofielen zo vaak doen, dat einde;loos herhalen van dezelfde mantra's, over Derde Wereldoorlogen, treinen naar concentratiekampen, enzovoort, dat ieder mens met enig gezond verstand er allang kotsmisselijk van is geworden.
    Waarna het doek open gaat voor een nieuwe scène in het theater - die van het volkomen absurdisme:
  ... Naar de kracht van de herhaling is veel gerenommeerd onderzoek gedaan.
    (Iets herhalen tot het waarheid is geworden, is een beproefde truc in Den Haag. Neem het bericht waarmee op de VVD-website Eric Wiebes wordt verwelkomd. In het negen-regelige stukje komen acht keer de woorden 'fraude', 'fraudeurs' en 'zwendelaars' voor. Alsof Wiebes niet is aangesteld om op fatsoenlijke wijze belasting op te halen, maar om het overzichtelijke mensbeeld van zijn partij uit te dragen: iedereen die iets ontvangt van de staat - bijstand, AOW, een huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag - is primair een potenti-ele, gore fraudeur.)

Oftewel: de andere partij iets verwijten wat je zelf tot misselijkmakendheid hebt gedaan. Hier een paar specimen: Sitalsing over vakbonden: 05-12-2011, 13-01-2012, 02-04-2012, 21-09-2012, 26-11-2012, 21-12-2012, 30-01-2013, 04-03-2013, 06-03-2013, 22-04-2013, 27-09-2013, allemaal hetzelfde verhaaltje over bonden die niet deugen, of neem dit rijtje: 24-10-2011, 26-10-2012, 23-12-2011, 16-01-2012, 17-02-2012, 21-05-2012, allemaal columns met sneren nar de SP, en 12-09-2011, 09-11-2011, 07-12-2011, 23-12-2011, 21-05-2012, 22-06-2012, 05-09-2012, 28-09-2012, 17-12-2012, 06-02-2013, 20-02-2013, 24-06-2013  19-10-2013, 11-11-2013, 29-11-2013. Wat een reeks. hè ... Drie keer raden waar dat over gaat. Inderdaad: dat is allemaal rabiate eurofilie. Eindeloos herhaald.
    De rest van de column:
  De gerenommeerde, bekroonde, bijna-Nobelprijswinnende economen van Capital Economics schrijven in hun 'heel dikke rapport' dat de honing zal vloeien, de melk zal stromen, het goud zal blinken en de zon eeuwig zal schijnen als Nederland uit de Europese Unie stapt en met de gulden gaat betalen. Gaat ons procentpunten welvaartsgroei tegelijk opleveren en een slordige 10.000 euro de man. Substantieel meer dan die nooit gematerialiseerde 1.000 euro per persoon van Mark Rutte.
    Prompt sloegen de commentatoren aan het honen. 'Niemand kan zoiets zeggen!', zei euro-expert Paul de Grauwe. 'Als je mij genoeg betaalt, kan ik het omgekeerde bewijzen.' De Chief European Commentator van The Wall Street Journal beoordeelde het heel dikke rapport als 'een prul' en 'een lachertje'. Volgens de economiecommentator van De Telegraaf is het beter voor de Nederlandse economie als 'Henk en Ingrid van de bank af komen en harder gaan werken'.
    Allemaal de kift natuurlijk. Natuurlijk kan Nederland in zijn eentje keihard profijtelijke handelsverdragen uitonderhandelen met de Chinezen en de Brazilianen. Wij zijn groot en belangrijk en relevant. Natuurlijk zal de EU ons smeken de Europese handel te continueren zonder voorwaarden. Natuurlijk kunnen we Zwitserland worden, waar het gemiddelde arbeiderssalaris rond de balkenendenorm zweeft en een cola drie tientjes kost.

Als straks het kabinet valt - niet omdat men boos is dat we zijn afgeluisterd, maar omdat men boos is dat de minister ook geen idee had hoe het zat - kan Wilders zijn kans grijpen en het volk leiden naar het euroloze walhalla. Soeverein de prut in.

Slechts sarcasme en sneren. In de hel column gis een inhoudelijk argument te bekennen.
    En dan anderen verwijten eren onderzoeksbureau in te schakelen.
    Wat een tering takkewijf.
    Nog een bewijsje daarvan:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2014, column door Sheila Sitalsing

Erger

Naast nieuws-terwijl-het-gebeurt is de reconstructie mijn favoriete journalistieke genre. ...
    Zaterdag drukte de Volkskrant de moeder aller politieke reconstructies af: het verhaal van achttien maanden kruipen voor Geert Wilders tijdens Rutte I. ...
    Het meest verontrustende detail betreft het Polenmeldpunt. Toen de PVV dit lanceerde, besloten Rutte c.s. de ontstane ontzetting te negeren. Omdat, zegt Uri Rosenthal (de enige VVD'er die zich laat citeren), 'wij er beducht voor waren dat Wilders dan met veel ergere dingen zou komen.'.
    Om erger te voorkomen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Bah.


Red.:   Praten met Wilders is als het praten van Chamberlain met Hitler. Oftewel: voor dit stuk geldt voor de volle 100 procent de tussentitel:

  Tussentitel: We zien hoe het eindigde in een vat vol drek

Inderdaad. Het begint trouwens ook meestal met een vat vol drek. En tussendoor ...
    In de verontwaardiging over zoveel rotzooi, werd aanvankelijk het beschrijven van de werkelijkheid vergeten. Die is deze: overal waar moslims een kleinere minderheid vormen, veroorzaken ze onrust - vroeger of later. Overal waar ze een grotere minderheid vormen, veroorzaken ze burgeroorlog - vroeger of later uitleg of detail . Wilders heeft dus de rol van Churchill. Sitalsing steunt de moslims omdat ze immigranten zijn en zij ook immigrante is - zij is dus de Leni Riefensthal uitleg of detail (Wikipedia) van een Vijfde Colonne. De Volkskrant die haar en een onuitputtelijke stroom soortgelijke zaken publiceert, heeft de rol van de Völkischer Beobachter uitleg of detail (Wikipedia).
    Natuurlijk is de heks ook hartstikke voor oorlog:


Uit: De Volkskrant, 05-03-2014, column door Sheila Sitalsing

Deëscaleren

Tussentitel: Met de taal van de oorlog weten we ons geen raad meer

Iemand stuurde me een uitnodiging toe van een conferentie die afgelopen november heeft plaatsgevonden in Kiev, op de Nederlandse ambassade aldaar. Buiten, op Maidan, waren de demonstaties die zouden eindigen met de Russische bezetting van de Krim inmiddels een week gaande. Binnen ontving het Nederlandse ambassadepersoneel als trots gastheer Oekraïense zakenrelaties die door de fiscalisten van de advocatenfirma DLA Piper, het trustkantoor Nova en de Amsterdam Trade Bank (een Nederlandse dochter van de Russische Alfa-Bank) werden bijgepraat over de niet te versmaden voordelen van het hebben van een Hollandse brievenbus.    ...
    Je zou het treurig en armoedig kunnen noemen dat de trefwoorden in ons buitenlands beleid 'Bernard Wientjes'en 'de gunfactor voor het bedrijfsleven' zijn. ...
    Met de taal van de oorlog weten we ons in elk geval geen raad meer. Eergisteren interviewde Nieuwsuur het Oekraïense parlementslid Lesya Orobets, 31, strijdlustig en woedend op Vladimir Poetin, die ze zonder veel omwegen een 'verrader' noemde.
    De interviewer vroeg: Bent u bereid de Krim op te geven als dit vrede betekent? Orobets antwoordde: 'Nooit. We onderhandelen niet over land in ruil voor vrede'.
    De interviewer vroeg: Bent u bereid te vechten voor de Krim? Orobets antwoordde: 'Ja. Als het moet, zullen we het doen'.
    Geïmponeerd door zoveel onwankelbaarheid probeerde ik me voor te stellen wat een willekeurig Nederlands parlementslid zou antwoorden op soortgelijke vragen ... Ik vermoed dat het antwoord langs deze lijnen zou lopen: 'Deëscaleren, dat moeten we. Veel en vaak deëscaleren. Deëscaleren is goed. We moeten de dialoog zoeken, altijd in gesprek blijven, liefst in vier talen, via gezamenlijke sportieve activiteiten of zo. Praten is te allen tijde te prefereren boven escaleren. Veel beter voor de economie ook. Oorlog is ontzaglijk duur; oorlogsbegrotingen zijn openeindebegrotingen. Denk om het bedrijfsleven. Denk om de gasrotonde. Denk om de belastingrotonde'.


Red.:   Praten is slapheid! Ten strijde! Neem een voorbeeld hieraan:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2014, column door Sheila Sitalsing

Sancties

Tussentitel: Sowieso zijn ze in Warschau minder van de deëscalatie

'Stormachtig' noemde Donald Tusk, premier van Polen, de vergadering van de regeringsleiders van de Europese Unie, gisteren in Brussel, over sancties tegen Rusland. Daarmee doelde hij vermoedelijk op het armpje drukken dat binnenskamers nodig is geweest om de transformatie van appeasers als Mark Rutte te bewerkstelligen.    ...
    Men loopt aan die kant van Europa dan ook niet per se over van begrip voor Nederlandse premiers die 'in dialoog willen blijven' met Vladimir Poetin en 'de zaken willen afwachten', terwijl joelende horden aan de grenzen van Europa aan zelfbedachte, spontane afscheiding en landjepik doen alsof ze een potje Risk aan het spelen zijn.
    Dus komen er nu sancties van de Europese Unie. ...
    Erg manmoedig klinkt het allemaal niet ...


Red.:   Nee, manmoedig, dat zijn die Polen. Die een aantal eeuwen terug naarstig geprobeerd hebben Rusland te veroveren, maar dat mislukte hopeloos. En daar zijn ze nog steeds pissig over. Zo pissig, dat als ze zelf een vliegtuig met politici laten neerstorten, ze nog steeds de schuld aan de Russen geven ... uitleg of detail .
    We zijn nog lang niet uit ge-Koude-oorlogt


Uit: De Volkskrant, 12-03-2014, column door Sheila Sitalsing

Geloofwaardig

Er zijn mensen die menen dat de Europese Unie veel te traag reageerde toen de Maidanrevolutie in Oekraïne uit de hand begon te lopen  ...
    Gisteren presenteerde de Europese Commissie een voorstel dat het gat moet dichten tussen handenwringend nietsdoen en het doorsnijden van alle vriendschapsbanden als de rechtsstaat in het geding is. ...
    Mij lijkt het uitstekend. Een Unie die toestaat dat haar eigen leden flexibel omspringen met de door allen onderschreven waarden en regels, kan ook niet geloofwaardig optreden tegen Russische expansiedrift.


Red.:   Van deze website, uit de pagina Denkfouten, absurditeiten :

  In 1812 trok het westen op tegen Rusland onder Frans commando. In 1853 trok het westen op tegen Rusland onder Engels commando. In 1941 trok het westen op tegen Rusland onder Duits commando. Dat bewijst voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijk argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

In 1945 lag de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Oder-Neisse in Duitsland. In 2014 ligt de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Dnjepr in Oekraïne. Dat bewijst nogmaals en voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijke argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Conclusie: dat mens Sitalsing is ook nog gewoon gestoord. Ja, zult u misschien zeggen, maar ze zegt hier wat iedereen in het westen de laatste twee weken heeft geroepen - of althans: bijna iedereen op één of twee dissidenten na.
    Die zijn dus gewoon even gestoord. En vermoedelijk ook even kwaadaardig.
    Nog een aardig staaltje:


Uit: De Volkskrant, 12-05-2014, column door Sheila Sitalsing   

Campagne

Het aardige aan negatief gaan in een verkiezingscampagne - de term voor wild en hard trappen naar een politieke tegenstander ...
    ... Dus toog het campagneteam van de PvdA voor de Europese verkiezingen aan het werk en knutselde een aandoenlijk werkstuk: een site waarop 'de Europese vrienden van Geert Wilders' worden voorgesteld, tamelijk griezelige figuren die hopen dat asielzoekers doodhongeren, die zitplaatsen in het openbaar vervoer willen reserveren voor etnisch-eigen mensen, die menen dat alleen blanken op tijd op het werk verschijnen en die de holocaust een voetnoot in de geschiedenis vinden.    ...


Red.:   Die termen natuurlijk niet van de PvdA maar van La Sitalsing. Die hier dus weer een pleidooi houdt voor de paradijsvogels, parasieten, plunderaars en brandstichters genaamd "allochtone immigranten" waarvan ze er zelf eentje is van de type paradijsvogel/parasiet. En wie die termen wat kras vindt: voor paradijsvogel annex parasiet zie hier , en voor plunderaars annex brandstichters zie hier uitleg of detail .
    Er was weer gelegenheid (in het kader van de Europese verkiezingen was een oude kwestie opgerakeld (Wilders had een sticker laten maken met daarop wat leuzen uit de koran - maar dan omgekeerd):


Uit; De Volkskrant, 19-05-2014, column door Sheila Sitalsing

Olietirannen

Zelf was ik de haatsticker van Geert Wilders ...


Red.:   Haattaal, natuurlijk. Dit.
    Nog meer haattaal:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2014, rubriek Het is eigenlijk heel simpel, door Sheila Sitalsing

Het is eigenlijk heel simpel

Selectie


Op de dag dat het plan voor een omheinde woonwijk voor uitsluitend homo's onder de naam Gay Village een geintje bleek te zijn ...
    Maar de kwestie zelf - ommuurde gemeenschappen voor mensen die zich bedreigd voelen door de Ander - is minstens zo interessant. ...
    En dat in de sociale huursector die er is om iedereen het grondrecht van een dak boven het hoofd te garanderen, ook zij die aan de rafelrand van de samenleving vertoeven. Wijken zuiveren van allochtonen ...


Red.:   Op alles mag je bezuinigen, belave op allochtonen, asielzoekers, enzovoort. Alles mag je beperken, behalve allochtonen, asielzoekers, ezonvoort. En op alles mag je afgeven ...

  Thuis hanteren we een veel betere maatstaf voor leefstijlselectie: de oranje vlaggetjesindex. Wegblijven uit dichtbevlagd gebied scheelt hopen burenellende.

... behalve op afkomst uit smerige en achterlijke culturen en het bijbehorende uiten van smerige meningen en de bijbehorende smerige gedragingen. Daar mag je niks van zeggen. Alleen van blanke oranjevlaggetjesmensen.
    Dus dat gaat nog eens aflopen met het platbranden van de buurten van die oranjevlaggetjeshaters.
    Een van de hatelijkheden van de immigranten en nomadisten is het willen binnenhalen van de hele rest van de wereld:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2014, column door Sheila Sitalsing

Bootmensen

Tussentitel: Wie een aangespoeld bootje vindt, mag het houden

Europa schrijft zijn vissers voor hoe ze tonijn moeten vangen, zei de Italiaanse premier Matteo Renzi gisteren in het Italiaanse parlement. Maar als de vissers een dode bootvluchteling uit het water halen, of een levende, blijft het in Brussel ijzingwekkend stil.
    Met Brussel wordt hier bedoeld: de collega-regeringsleiders, in het bijzonder die in het noorden, met hun motto: wie een aangespoeld bootje vindt, mag het houden.    ...


Red.:   Oftewel: als een stel producten van fokculturen in een bootje klimt omdat er thuis geen plaats voor ze is, moeten wij ze opvangen, van voedsel voorzien, en een huis en een auto geven.
    Waarna er een stroom smerige verwijten in onze richting volgt, om te besluiten met:
  Gisteren voorspelde Human Rights Watch: 'Deze zomer wordt het verdrinkingsseizoen op de Middellandse Zee.'

Mooi. Ga dat bericht maar verspreiden daar waar ze nu aan het fokken zijn, en misschien houden ze er mee op.
   Er is trouwens nog iemand die goed zou staan in een gammel bootje: La Sitalsing, in de tjoekie-tjoekie boot op weg naar takkie-takkieland. Om met Grerad Reve te spreken.
    Volstrekt ten overvloede een bewijs hoe ver de niet-westerse cultuur van de westerse af staat. In de Volkskrant stond een twee pagina brede fotoreportage van de talloze verenigingen en hun bestuursvergaderingen. Al volkomen tegen iedere vorm van werkelijkheidszin is, betroffen drie van de dertien getoonde beelden clubjes van allochtone afkomst - de werkelijke verhouding moet onder 1 op 100 liggen, want allochtone, eigenlijk alleen moslims want creolen kennen dit fenomeen echt helemaal niet, hebben slecht twee soorten clubs: moskeeverengingen, en eis-verenigingen richting Nederland. Van de eerste zijn er iets van 500 (voor iets van 500 moskeeën), en van de tweede maximaal iets van 50. Het aantal Nederlandse verenigingen loopt in de tienduizenden.
    Er zijn diverse mogelijkheden waarom deze reportage de aandacht van Sitalsing trok, maar aandacht trekken deed het:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2014, column door Sheila Sitalsing

Dialoog

De foto's waarop de fotograaf Taco Anema de Nederlandse overlegcultuur vastlegde en waar de Volkskrant afgelopen woensdag een selectie van afdrukte, zijn wonderschoon. ...


Red.:   Maakt u zich geen zorgen. Dit gaat al snel de andere kant op. Het als eerste geciteerde is de start van een versie van de bekende retorisch truc van het "Ja, maar ...", waarin een schijnbare instemming gevolg wordt door een keihard en/of langdurige afkraken. Een specialiteit van Arnon Grunberg: "Ik ben een groot vriend van ... Ik wil zijn stellingname aangaande ... niet fascistisch noemen, maar ..." uitleg of detail .
     Hier is La Sitalsing twee respectievelijk vier alinea's verder:

  Taco Anema maakte geen foto van de vergaderaars van de Dialoogtafel in Groningen. Dat is jammer, want ik ben razend nieuwsgierig naar die Tafel geworden ...
    Aan de Dialoogtafel zitten vijftien partijen - de samenstellers hanteren een Poolse landdagachtige opvatting van het begrip dialoog ...
    De Dialoogtafel is, kortom, de ultieme Nederlandse manier om volkswoede te kanaliseren ...

Oftewel: Nederlanders zijn smerige egoïsten gevuld met onderbuikgevoelens die alleen maar bij elkaar gaan zitten om elkaar verwijten te maken en woedend toe te spreken.
    Nu hebben we net als geconstateerd hoe het zit aangaande de onderwerpen "vereniging", "vergadering" en "dialoog" bij niet-westerse culturen: minstens honderd keer zo slecht.
    Ken je nagaan wat voor smerige onderlinge verhoudingen men aan gewoon is in die niet-westerse culturen. Met gunt elkaar op permanente basis het licht in de ogen niet, en op bijna alle plaatsen in de wereld op gezette tijden met letterlijke uitvoeringen van die laatste uitdrukking, met als meest recente voorbeeld de onderlinge slachtpartijen tussen soennieten en sjiieten in Syrië en Irak.
    Vermoedelijk beseft ook Sitalsing wel, in ieder geval onbewust, dat het zo zit. Zo is daar bijvoorbeeld haar ervaring met terugkeer naar Suriname, die zo "succesvol" verliep dat ze binnen twee jaar weer met hangende pootjes terug was. Vanwege alle "vruchtbare dialoog" in Suriname, ongetwijfeld.
    Oftewel: dit stuk is niets anders dan jaloezie, kinnesinne, culturele nederlaag , en allerlei andere smerige onderbuikgevoelens.
    Er kan weer eens gekozen worden tussen Nederlanders en gore immigranten. Moslims in dit geval. De uitslag staat vast: het heeft natuurlijk in ieder geval niet met de cultuur, hier de islam, te maken:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2014, column door Sheila Sitalsing
 

Doodsverachting

Tussentitel: De belofte van broederschap, glorie en machinegeweren

Abu Mohammed heeft ook geen idee waarom mensen vanuit hun verwarmde woningen met ... van gemeentewege onderhouden plantsoenen voor de deur vrijwillig afreizen naar de waanzin die Raqqa heet. ...


Red.:   Om te vechten voor ISIS, natuurlijk. Maar Sitalsing weet het beter:

  De aantrekkingskracht van geweld en criminaliteit. De belofte van broederschap, glorie en machinegeweren. De filmpjes met biljartende en zwemmende jihadisten, waarin de jihad als een vakantiekamp - maar dan zonder alcohol - werd voorgesteld.

Niets met de islam te maken, dus.
    En oh ja:
  Vluchtelingen uit Syrië: het zijn er te veel, niemand ziet ze graag komen. Dit weekend sloeg wederom een boot vol Syrische vluchtelingen die clandestien Europa probeerden te bereiken op volle zee om. Er zijn inmiddels 36 doden geborgen.

We moeten de moslims uit Syrië ook nog allemaal gaan ophalen in luxe cruiseliners.
    Kijk, met als die armoezaaiers van vluchtelingen kan je natuurlijk wel mooi de lonen voor arbeid naar de bodem krijgen, maar ze moeten natuurlijk niet op de lasten van de rijkeren gaan drukken dus het belastingstelsel moet wel daarop aangepast worde: met een vlaktaks. Er is daar weer een hele campagne  voor aan de gang - mede door de Volkskrant, zodat Sitalsing, voormalig Elsevier-econoom dus met een volkomen vanzelfsprekend standpunt, zelf het rustig aan kan doen, en zich beperken tot meesmuilende opmerkingen:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2014, column door Sheila Sitalsing

Bier

Na twee dagen van koopkrachtplaatjes ... in het belangrijkste politieke debat van het jaar blijft dit op de zeef liggen als project om naar uit te kijken: een belastinghervorming.    ...
    Tegelijkertijd zou een belastinghervorming het misschien wel interessantste project kunnen worden van het tweede kabinet van Mark Rutte. Het belastingstelsel is de ruggegraat van de staat. Een functionerende fiscus staat hoog op de lijstjes van natiebouwers, naast dingen als een rechtssysteem en betrouwbare politieagenten.
    Bron van inkomsten voor de overheid, spiegel van de opvattingen over de inrichting van de samenleving, uitgangspunt voor intense debatten over rechtvaardigheid, want wat is er eigenlijk eerlijk aan het belasten van de vruchten van arbeid?
    Na enige tijd in gebruik te zijn geweest, treedt steevast de verloedering in, want het belastingstelsel is ook favoriet instrument voor politiek hobbyisme, voor het belonen van gewenst gedrag en het afstraffen van zaken die de boven ons gestelden onrein of immoreel hebben verklaard.    ...


Red.:   Te lezen als: "Belasting is FOUT!" Maar dat is niet de enige boodschap. na nog wat gemeesmuil, is dit de slotzin:

  Mensen die daadwerkelijk doen wat de overheid beoogt. Je moet er toch niet aan denken.

Oftewel: "De overheid is FOUT". Qua inhoud een carbon copy  van de boodschappen van Arnon Grunberg uitleg of detail , collega van de voorpagina. Mede-migrant. Grunberg Joods, Sitalsing hindoestaans. Maar sociaal-cultureel volkomen Joods. Want beide nomade.
    Even terugkijken. Wat vond Sheila Sitalsing nu ook al weer van Geert Wilders en PVV'ers in het algemeen?:


Uit: De Volkskrant, 16-07-2012, column door Sheila Sitalsing

Zelfmoord


We staan nog maar aan het begin van wat politici hun burgers aan moeilijke boodschappen te vertellen hebben', schreef Wouter Bos vorige week in de Volkskrant. Want de crisis-op-crisis woekert voort. En nu al ziet hij het ressentiment groeien, trekken boze horden naar de flanken van de politiek waar de rattenvangers lispelen: 'Kom bij mij, in het Land van Ooit.'    ...


Red.:    Flanken: PVV en SP. Rattenvangers.


Uit: De Volkskrant, 08-06-2012, column door Sheila Sitalsing

Parkeren

Tussentitel: Zuipen, lawaai maken. Net Nederlanders

In de serie 'van briljante en minder briljante ideeën uit 2012 en wat daarvan geworden is', behandelen we vandaag het Polenmeldpunt, de begin dit jaar door de PVV ingestelde kliksite waarop mensen klachten kunnen spuien over Polen, Roemenen, Bulgaren en ander vreemd volk uit het oosten. ...
    ...tussen de 178 duizend binnengekomen reacties... De rest ... berichten over brievenbuspissende PVV'ers zelf. ...


Red.:   PVV: buspissende xenofoben.
    Geert Wilders heeft de wens uitgesproken van minder criminele Marokkanen in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2014, column door Sheila Sitalsing

Grenzen

Bijna een decennium lang hebben we een premier gehad die bij elke gebeurtenis, hoe wereldschokkend of afschuwwekkend ook, plechtig de woorden sprak: zo gaan we niet met elkaar om in dit land. Openlijk beleden racisme in de Tweede Kamer ...
    Nu zou je kunnen denken dat de premier massaal in zijn gezicht zou worden uitgelachen. Maar niet hoor. Terwijl een enkeling de arena in dook en het rode vlees verscheurde, was de rest vooral druk met rechtvaardigingen zoeken en met plooien gladstrijken en met worstelen met de materie.
    Je moet nare opmerkingen gewoon negeren, zeiden ze, hij bedoelt eigenlijk iets anders, je moet er geen aandacht aan schenken, hij kaapt het debat, als je er te lang bij stilstaat geef je hem juist zijn zin (waarop ze heel erg lang gingen stilstaan bij de kwestie dat ze liever niet over hem wilden praten) en eerlijk is eerlijk, de toon is misschien bruut, maar er zíjn natuurlijk problemen met bepaalde groeperingen in de samenleving en dat mag best gezegd worden. Toch?
    Dat laatste, van die groeperingen waar natuurlijk problemen mee zijn, werd er altijd bij gezegd, anders behoorde je tot de luchtfietsers die de problemen niet durven te benoemen en zelf zeker in zo'n geprivilegieerde wijk wonen waar je enkel de lusten en niet de lasten van de Anderen hebt.
    Keer op keer werden er grenzen overschreden in beledigen, schofferen en haatzaaien. Het antwoord was: het verleggen van de grenzen. Want je moet nare opmerkingen gewoon negeren en hij bedoelt eigenlijk iets anders en als je er te lang bij stil staat, geef je hem juist zijn zin. Wel werd er veel en lang gesproken over de reacties van de mensen die dat schofferen en haatzaaien niet langer konden aanhoren en Hitler gingen roepen. Hitler roepen, dát was pas schandelijk!
    Toen eergisteren in een Haagse kroeg enthousiast 'minder Marokkanen' werd gescandeerd, reageerden mensen geschokt. De premier hield er naar eigen zeggen een 'vieze smaak' in zijn mond aan over. Alsof een en ander niet het logische gevolg is van het feit dat er al jarenlang grenzen worden verlegd.


Red.:   Het ergste dat er gebeurd is sinds de holocaust, dus.


Uit: De Volkskrant, 28-04-2014, column door Sheila Sitalsing

Slavencontract

Tussentitel: Het is opmerkelijker dat er mensen bij Wilders blijven

Dat de 33 personeelsleden van de PVV-fractie in de Tweede Kamer een slavencontract moeten tekenen bij hun intreding tot de Orde ter Bevordering van het Eeuwigdurende Kamerlidmaatschap van de heer G. Wilders, zou niemand mogen verbazen. ...


Red.:   PVV'ers: kampbeulen.


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, column door Sheila Sitalsing

Olietirannen

Tussentitel: Op een enkel voorhoofd parelde angstzweet

Zelf was ik de haatsticker van Geert Wilders van een half jaar geleden allang vergeten - een aandoenlijk knutselwerkje met teksten over de islam als leugen en de koran als gif tegen de achtergrond van wat de vlag van Saoedi-Arabië moest voorstellen - maar in Riyad blijken ze er al die tijd mee bezig te zijn geweest. ...


Red.:   Een sticker met kritiek op de islam. Een haatsticker. Dus.
    Conclusie; het is volkomen duidelijk: Geert Wilders en de PVV en zijn aanhangers zijn erger dan de crisis in de overheidsfinanciën, de structureel hoge werkloosheid, de conflicten om schaars wordend schoon drinkwater, extreme droogte en overstromingen, extreme inkomensongelijkheid in de wereld en de gevolgen van klimaatverandering.
    Natuurlijk kan je als je drie maal per week een column moet vullen, niet alleen schrijven over de crisis in de overheidsfinanciën, de structureel hoge werkloosheid, de conflicten om schaars wordend schoon drinkwater, extreme droogte en overstromingen, extreme inkomensongelijkheid in de wereld en de gevolgen van klimaatverandering. Soms komen ook luchtiger zaken aan de orde, zoals het optreden van de barbaarse, islamitische, koppensnellers van ISIS of IS of ISIL (diverse pleonasmen, hierin):


Uit: De Volkskrant, 22-09-2014, column door Sheila Sitalsing

Risico

...    IS bestaat uit onfrisse lieden, er zijn terugkerende jihadisten in West-Europa, er zijn mogelijk aanslagplannen: klinkt reuze bedreigend allemaal. Maar bedreigender dan ... Niemand die het weet. ...
    De mensen die het wel zeggen te weten, dient men met het grootst mogelijke wantrouwen tegemoet te treden. ...
    Toch varen de mensen die beslissingen nemen op experts. Ze moeten wel. Barack Obama kan moeilijk zeggen: we gaan IS bombarderen omdat Paul de Octopus het bordje 'groot risico' aanwees.


Red.:   Wat zijn dan die zaken vergeleken waarmee je ISIS moet vergelijken om te kunnen inzien dat  ISIS niets meer dan een peuleschilletje is:

  1. Een crisis in de overheidsfinanciën in één of meer belangrijke economieën
2. Structureel hoge werkloosheid
3. Conflicten om schaars wordend schoon drinkwater, extreme droogte en overstromingen
4. Extreme inkomensongelijkheid in de wereld
5. De gevolgen van klimaatverandering

Juist! Al die zaken vergeleken waarmee Geert Wilders en de PVV veel erger is. Kijk maar naar de gebruikte terminologie. Versus PVV: rabiate scheldpartijen. Versus de koppensnellende barbaren van de islam: 'onfrisse lieden'
    Volgens Sitalsing dus: Geert Wilders is oneindig veel erger dan ISIS.
    Want Geert Wilders wil iets doen aan de vrije immigratie van gekleurde immigranten.
    Immigranten van de allochtone soort zoals Sitalsing, haten Nederland, en zijn een dodelijk gevaar voor onze cultuur. Net als haar islamitische uitleg of detail en Joodse collega's uitleg of detail .
    Smerig nomadisme en neoliberalisme kan je nooit genoeg van hebben, volgens de krant van Joodse signatuur, dus nomade en neoliberaal Sitalsing mag ook in het zaterdag-katern haar vuil spuiene:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2014, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Angst
 
Op de website van The Guardian verscheen een cartoon waarin een IS-strijder het Westen uitbundig bedankt voor het verspreiden van redeloze angst. Door IS niet aan te duiden als 'toevallig goed bewapend moorddadig tuig', maar als een militaire supermacht met World of Warcraft-achtige namen als Het Kwaad en Het Netwerk van de Dood profiteert iedereen, jubelt het IS-mannetje ...
    De angst is overal. Er liggen delen van Irak en Syrië aan gruzelementen, maar talkshows hier op tv vinden het interessanter om langdurig te discussiëren over de vraag of 'de radicale islam' een bedreiging vormt voor óns. Politici hebben geen belang bij relativeren; er moet een rechtvaardiging zijn voor wel ingrijpen tegen gruwelijkheden in het kalifaat en niet ingrijpen tegen gruwelijkheden in Oost-Congo, Saoedi-Arabië, Birma, Zuid-Soedan - en die rechtvaardiging is deze: misschien blaast zo'n godsdienstwaanzinnige zich op tijdens de Drie Dwaze Dagen in de Bijenkorf.    ...


Red.:   Een meer dan uitstekende reden, natuurlijk, want in Oost-Congo, Saoedi-Arabië, Birma, Zuid-Soedan slaan ze elkaar de hersens in, en in Nederland zitten lieden die niet elkaar maar ons de hersens willen inslaan. Vraag maar aan Theo van Gogh. En die lieden heten "moslims". En die lieden kunnen we zonde probleem vanaf. Want Nederland zou er niets door positiefs door verliezen, en maar wel ontzettend veel negatiefs. En misschien gaan lieden als Sitalsing dan wel mee, in welk geval er weer op zijn minst één neoliberale ploert minder is.
    Een drieluik - eerst het eigenlijke onderwerp van de column:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2014, column door Sheila Sitalsing

Niet eerlijk

Tussentitel: Ongelijkheid dreigt. En dat is niet eerlijk

Maandag stond het op de voorpagina van deze krant, het fijne zinnetje ... 'Het is niet eerlijk.'
    'Het' betrof ditmaal de verschillen in de langdurige zorg voor mensen met een handicap. Gemeenten krijgen daar vanaf 1 januari aanstaande identieke budgetten van het Rijk voor en moeten zelf kiezen wat ze met dat geld doen: in de ene gemeente doen ze aan duurdere rolstoelen en minder dagbesteding, in de andere doen ze het omgekeerde dat heet decentralisatie. Complicerende factor is dat er straks minder geld voorhanden is dan voorheen, toen de rijksoverheid nog alles bepaalde, waardoor de decentralisatie tevens een bezuiniging is.
    Kwaadsappige types beweren dat besparen en uitknijpen het hoofddoel van de operatie is en de decentralisatie de smoes waarmee een en ander verkocht wordt.    ...


Red.:   Dat onderwerp is dus "Sneren op degenen die bezuinigingen op de zorg ten gunste van lastenverlichting voor rijkeren als Sheila Sitalsing aankaarten".
    Hetgeen natuurlijk gepaard gaat, deel twee van het het drieluik, met de bekende put-rioolse vormen van Ad hominem:

  Maandag stond het op de voorpagina van deze krant, het fijne zinnetje waar mensen als Henk Krol kathedralen van rancune op hebben gebouwd: 'Het is niet eerlijk.'

Waarop deze redactie het middenstuk erin kan hangen, door te constateren, zoals zo vaak, dat de auteur hier weer eens een treffend zelfportret heeft geschilderd: "kathedralen van rancune" slaat natuurlijk op die lieden die er de pest in hebben dat "hun belastingcentjes" gebruikt worden om de zieken en zwakkeren in de maatschappij te ondersteunen. "Ik ben niet voor niks uit het prachtige Suriname naar het koude en naargeestige Nederland afgereisd, en niet om daar daar mijn uitperscentjes gebruikt te zien worden voor sneu volk ...Geld wil ik hebben. Mijn pond vlees". Geen rancuneuze volk dan neoliberale immigranten.
    En liegen dat ze kunnen ...


Uit: De Volkskrant, 17-10-2014, column door Sheila Sitalsing

Iets onveiligs

...    Het gaat ditmaal om een nieuw belastingstelsel. VVD en PvdA willen graag de belastingen herzien ...
    Volgens Wouter Koolmees... die voor D66 in de Tweede Kamer zit, ligt er 'een taboe op bezuinigingen' in het kabinet. ...


Red.:   Een dermate gore leugen, dat zelfs Sitalsing het toegeeft:

  Dat is een aparte typering van een kabinet dat boven op bezuinigingen en lastenverzwaringen van 18 miljard euro in het vorige kabinet voor nog eens 30 miljard euro in de begroting sneed, maar iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid.

Maar dat gaat niet op moeras- en stront-manier waarop de andere kant wordt behandeld:
  ... maar iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid.

Want:
  Wouter Koolmees, een vriendelijke oud-ambtenaar van het ministerie van Financiën

Zoals bekend was Hitler ook bijzonder hoffelijk voor zijn personeel en lief voor zijn honden.
    Maar dat gaat nog allemaal over vriendje Koolmees. Helemaal aan het einde komt de bijdrage van Sitalsing zelf:
  Dat wordt een met veel tamtam gepresenteerde belastingverlaging die we zelf moeten betalen.

Een gore leugen, dat 'we'. Wie er betalen zijn de zwakkeen en de lage inkomens. De bezuinigingen zijn op sociale lasten en zorg. En huurders. Niet op de hogere-middeninkomende huizenbezitters. Van het gore type Koolmees en Sitalsing.
    Natuurlijk is de heks ook rabiaat anti-bèta - en sluit zich onmiddellijk aan bij de zoveelste hetze van de Volkskrant tegen de kernreactor in Petten:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2014, column door Sheila Sitalsing

Reset

Tussentitels: Dat ze bij NRG in Petten, als een controlelampje gaat knipperen, niet denken: heuj, zou er wat loos zijn?
Niemand in de centrale weet wat de cijfertjes op de meetinstrumenten betekenen. Ze noteren ze trouw, en dan zeggen ze dingen tegen elkaar als: zo, dat heb ik weer mooi opgeschreven vandaag. Maar weten wat die cijfers betekenen: geen benul


Zestien regels telt de paragraaf in de Rapportage Ongewone Gebeurtenissen in Nederlandse Nucleaire Inrichtingen in 2013, die handelt over een incident ... de kernreactor in Petten ...


Red.:   Die tussentitels komen van de webversie van het artikel, en zijn natuurlijk rabiate leugens - even waar als de bewering na een ongeluk met een vliegtuig dat de piloten gewoon geen zin hadden om goed te vliegen. En de waarde van de hele berichtgeving kan afgeleid worden dat nergens vermeld word, hier in ieder geval niet en vermoedelijk ook niet in de rest (en in ieder geval niet opvallend), dat het hier gaat om een reactor die gebruikt wordt voor één en slechts één doel: het maken van medische preparaten. En dat een vorige tijdelijke sluiting leidde tot nijpende internationale tekorten op dit gebied.
    Eentje voor de verzameling "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het lelijkste in het land   ?":


Uit: De Volkskrant, 25-10-2014, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Test

Op vrijdag 10 oktober werd in Samarra, Irak, na het middaggebed een cameraman/fotograaf publiekelijk onthoofd op last van IS. Zijn naam was Raad Mohamad al-Azaoui ...
    Over zijn dood is niet zo veel geschreven ...
    Er is altijd wel één lezer die zich per mail beklaagt dat in westerse media wel veel aandacht is voor de onthoofde Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff, alsook voor de omgebrachte Britse hulpverleners David Haines en Alan Henning, en nauwelijks voor Al-Azaoui en zijn landgenoten.
    Het is waar dat de onthoofding van Al-Azaoui niet minder verdrietig, gruwelijk, politiek en doelmatig is dan die van voornoemde Britten en Amerikanen. Het is ook waar dat dat wat verder weg is, niet op een blanke westerling lijkt, onbekend is (Sama Salah Aldeen TV moest ik googelen) en waar niet gevaarloos een lekker mensenverhaal omheen te maken is (rouwende vrouw, bloedjes van kinderen erbij), lezers en kijkers minder boeit.    ...


Red.:   Juist ja: de blanken zijn weer de racisten omdat ze meer aandacht hebben voor blanke slachtoffers dan niet-blanke. Net zoals de niet-blanken meer aandacht voor de respectievelijke niet-blanken van hun eigen soort (met uitsluiting van de blanken en van de niet-blanken zijnde niet die van de eigen soort), dit alles onder het motto "Het hemd is nader dan de rok", of met het volkomen valse motto van deze rubriek, voor wat betreft haar auteur:

  Het is eigenlijk heel simpel

Test

Maar waar gaat 'Test' nu in feite over? Dat staat in de laatste zin:
  Test: bedek bovenstaande tekst en probeer zijn naam te zeggen.

Dat kunt u niet, en dat is het definitieve bewijs dat u, Nederlander, een racist bent. En Sheila Sitalsing is hartstikke "GOED!", want haar naam is al; talloze maken fout geschreven door U, Nederlander. En daarom heeft Sheila Sitalsing dus volkomen terecht een grondige haat voor u, Nederlander.
    Maar Sheila Sitalsing kan ook liefhebben. Wie ze lief heeft, dat zijn de rijken:


Uit: De Volkskrant, 01-11-2014, rubriek Het is eigenlijk heel simpel, door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Eerlijk


Er zijn de afgelopen week drie (!) boekjes in het Nederlands over Thomas Piketty verschenen ...


Red.:   De econoom die in het nieuws is gekomen omdat hij met cijfers heeft aangetoond dt de rijken steeds rijker worden, ten koste van de rest, dat dat alleen gebaseerd is op hun rijkdom en niet op inkomen dus werken.
  De Tweede Kamer gaat zelfs met Piketty in gesprek. Geheel gevaarloos is dat niet: de SP wil de belasting voor iedereen met wat spaargeld verhogen, de PvdA wordt gedwongen er ook iets van te vinden.

Een gore leugen. De SP wil de belasting verhogen op vermogen boven een bepaald bedrag, op een dusdanig niveau dat wat normaliter valt onder "spaargeld", er buiten valt.
  Geheel gevaarloos is dat niet ... de PvdA wordt gedwongen er ook iets van te vinden.

Omdat het een dusdanig redelijk voorstel is, dat de PvdA het weer vele zetels gaat kosten als ze het afwijzen. Het begrip "gevaar" op deze plaats laat nog eens duidelijk zien wat Sitalsing van de wereld vindt: alle geld naar de rijken.
  Mij lijkt het belasten van vermogen - spaargeld, schilderijenverzameling, aandelenbezit - een moeilijk verdedigbare jaloeziemaatregel, die spaarzin afstraft.

Nog een gore leugen dus: dat vermogen is geen spaargeld maar speculatiewinst - van sparen, dat wil zeggen: iets opzij leggen van een normaal inkomen, wordt niemand rijk. Dat is wat Piketty heeft aangetoond. Alweer laat Sitalsing zien wat ze is: een gore lakei van de superrijken.
    Het is bijzonder verbazingwekkend dat die Sitalsing nooit fysiek is aangevallen - vanwege dit soort gore, iedereen met een normaal inkomen bespugende, houding.
    Maar Sheila houdt niet van alle rijken. Hier een rijke waar Sheila minder van houdt - de titel is even verdwenen:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2014, column door Sheila Sitalsing

...

Het interview dat The New York Times in 1985 hield met Warren Anderson droop van de empathie. ...
    Warren Anderson presideerde in die dagen over het chemieconcern Union Carbide. ...
    Er zijn door de jaren heen diverse pogingen ondernomen om Anderson terecht te laten staan ...
    Vorige maand stierf hij, 92 jaar oud, in Florida. Zijn familie hield zijn dood stil, waardoor Amerikaanse en Indiase media er dit weekend pas lucht van kregen dat 'de man die amper bestond' ...
    Nabij zijn huis in de Hamptons, het paradijsje voor Amerika's gefortuneerden, werd Warren Anderson met enige regelmaat belaagd door activisten en pers ...
    De rotzooi hopen te ontvluchten mét gouden handdruk, justitie ontlopen: dapper zijn is niet voor iedereen weggelegd.
    In plaats daarvan sliep Warren Anderson onrustig in de Hamptons.

 
Red.:   "Minder houden van" ... Sitalsing blijkt die Anderson regelrecht te haten. En dat terwijl hij een industrieel is, een industrieel die één van de steunpilaren van het neoliberalisme en dus de bron van alle welvaart in de wereld leidde. En steenrijk was. Allemaal normaliter voor Sheila reden om zo'n soort man warm aan het hart te drukken. Op een voetstuk te zetten. Als een voorvechter van de beschaving.
    Maar kennelijk is er iets gebeurd dat Sheila heeft doen afvallen. Maar wat dan - we hebben er niemand anders over gehoord, over deze zaak naar aanleiding van de dood van deze pilaar der beschaving:
  Warren Anderson presideerde in die dagen over het chemieconcern Union Carbide. Een half jaar voor het begripvolle interview was uit zijn pesticidenfabriek in ... een wolk gifgas ontsnapt die aan vermoedelijk vijftienduizend mannen, vrouwen en kinderen in de belendende sloppenwijk het leven heeft gekost, en een veelvoud daarvan permanent heeft verblind.

Wat is daar voor bijzonders aan?  Het is wat veel doden in één keer, maar het functioneren van multinationals maakt dit soort aantallen slachtoffers op bijna dagelijkse basis. En die pesticden die het bedrijf produceert helpt miljeonen en miljarden aan voedsel.
    Laten we de clou maar laten vallen:
   ... zijn pesticidefabriek in Bhopal, India,

Juist ja... Waarom heeft Sheila Sitalsing, wonende in Nederland en zich ongetwijfeld "Nederlandse" noemende en diep beledigd als je iets anders zou suggereren, wel andacht voor dit bericht en de rest van de wereld (in Nederland) nauwelijks tot niet? Omdat Sheila Sitalsing dan wel Nederlandse is, maar afkomstig uit Suriname, alwaar ze behoorde tot de stam van de hindoestanen. Weet u wel: afkomstig uit India.
    En waar Sheila Sitalsing bij dit geval last van heeft, is dit:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2014, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Test

Op vrijdag 10 oktober werd in Samarra, Irak, na het middaggebed een cameraman/fotograaf publiekelijk onthoofd op last van IS. Zijn naam was Raad Mohamad al-Azaoui ...
    Over zijn dood is niet zo veel geschreven ...
    Test: bedek bovenstaande tekst en probeer zijn naam te zeggen.


Red.:   Sheila is geslaagd voor de test van het voorlaatste artikel, waarin ze blanke Nederlanders beschuldigde alleen aandacht te hebben voor de blanke slachtoffers. Sheila heeft daar dus totaal geen last van: Sheila heeft volop aandacht voor de niet-blanke slchatoffers. Uit India. Uit haar etnische geboorteland.
    Tjonge ... Iemand heeft een van de trucjes van Sheila overgenomen ... Welke van de vele? Die van "de fijnzinnige humor":


Uit: De Volkskrant, 28-11-2014, column door Sheila Sitalsing

Campagnetijd

...    Het is al volop campagnetijd. En dan krijg je opvallend gedrag.    ...


Red.:   We zijn inmiddels al halverwege de column. Met slechts deze inhoud: "Het is campagnetijd". Voorzien van veel fijnzinnige humor, natuurlijk.
    Goed, waar gaat het dan om? Dit:

  Dan kan men een Kamerlid van een voorheen nette christen-democratische partij in het openbaar een privéconflictje met anti-Zwarte Piet-activist Quinsy Gario over een vergoeding voor een spreekbeurt zien uitvechten. Door Gario #graaipiet te noemen. Puntje gescoord met fijnzinnige humor ...

Tja, dat dat Kamerlid het misschien gewoon niet zo ziet zitten met die Quinsy Gario die dat Kamerlid een racist heeft genoemd, net als alle andere blanke Nederlanders die geen bezwaar hebben tegen Zwarte Piet, is natuurlijk een niet ter zake doende detail. Volgens Sheila "Fijnzinnige humor" Sitalsing. Die opmerking is slechts vanwege de:
  ... volop campagnetijd. En dan krijg je opvallend gedrag.

Echt "Fijnzinnige humor". Net als dit:
  ... de achterban laten zien dat je aan de goede kant van de Zwarte Piet-kloof staat. Hihi, giebelt zijn fractievoorzitter, leider van een partij die ooit de vermeende vervaging van normen en waarden in Nederland aan de kaak stelde.

Weet u wat nog "fijnzinniger humor" is dan "fijnzinnige humor": twee keer "fijnzinnige humor".
    Nog meer fijnzinnige humor. Over asielzoekers. Die we moeten opvangen omdat hun land onveilig is. Zegt ze de ene dag. Maar als hun land weer veilig is:


Uit: De Volkskrant, 03-12-2014, column door Sheila Sitalsing

Oneindig

Tussentitel: De niet langer ontheemde, hij kere onverwijld terug

Een tijdje geleden opperde Sybrand Buma van het CDA het, en deze week kwam Joël Voordewind van de ChristenUnie met een gelijkluidend voorstel: geef vluchtelingen uit oorlogsgebieden die hier aanspoelen een ontheemdenstatus, een tijdelijke verblijfstitel die we ze weer kunnen afpakken zodra in het land dat ze achterlieten 'de vrede is uitgebroken'. ...


Red.:   Let op de fijnzinnige humor in het woordje 'afpakken'. Er wordt niets afgepakt, want het "recht op verblijf wegens onveilig vaderland" vervalt automatisch zodra het vaderland weer veilig is.

  Bij Buma ligt het accent van zijn proefballonnetje op het terugkeren

En nog meer fijnzinnige humoor in het woord 'proefballonetje'.
  Wanneer de ontheemde niet langer ontheemd is, kere hij terug, kloppe bij de lokale autoriteiten aan en zegge: 'Ik kom mijn diensten aanbieden, ik moet het land opbouwen, de lange arm van het CDA heeft dat verordonneerd.

En allemaal fijnzinnige humor, zoals in 'kere', 'kloppe', 'lokale autoriteiten', ' zegge', 'diensten aanbieden', 'lange arm van het CDA' en 'verordonneerd'. En zo gaat het de hele column door.
    Waarop deze redactie toch ook wel enig recht heeft verworven op het uiten van enige fijnzinnige humor, met de woorden dat het La Sitalsing kennelijk heet onder de naaldhakken wordt, als immigrant en remigrant en spijtoptant van een land genaamd Suriname. Samengevat: liever graaikoelie in Nederland dat opbouwer in thuisland.
   Tja ... Zo fijnzinnig als La Sitalsing blijken we het toch niet te kunnen ...
    Middels wat weekejs terug heeft PVV-Kamerlid Machiel de Graaf een pakkende toespraak gehouden waarin hij pleitte voor het verbieden van de islam. Zijn goed recht, al was het maar omdat de islam pleit voor het verbieden van alles dat niet-islamitisch is. Hun goed recht, maar dan dus ons goed recht om ze niet toe te laten en het land uit te zetten. Zij hebben tenslotte hun hele islamtische wereld om hun behoeftes bot te vieren, en wij Nederlanders moeten het met Nederland doen. Welke introductie nodig is omdat Sheila er niet op gereageerd had. Tot nu. En bij wijze van samenvatting vooraf pakken we de kop van de webversie:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2014, column door Sheila Sitalsing

Haat tegen allochtonen en tegen de elite: de pijlers waarop de PVV drijft


Red.:   Gaat deze column dus over die toespraak? Neen. Over iets verwants dan? Neen. Waarover dan wel? Dit:

  ... het Sociaal en Cultureel Rapport 2014, een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar verschillen in Nederland ...

Wat heeft de PVV daar mee te maken? Tja ... Natuurlijk zat de toespraak van De Graaf nog als een scherpe graat in de keel. En stroomde al die tijd de lucht pijnlijk langs de wond, leidende tot een schraperige stem. En schaperig taalgebruik. Zoals in die kop, hegeen een puike smanevatting is van dit:
  Haat tegen allochtonen en tegen de elite: de pijlers waarop de Partij voor de Vrijheid drijft. Ze functioneren voortreffelijk, de voelsprieten waarmee Geert Wilders de plekken opspoort waar het potentieel tot het uitbaten van vijandigheid en rancune het grootst is.

Heel wat anders dan dit natuurlijk:
  Haat tegen Nederlanders en het gewone volk: de pijlers waarop de Democraten66 drijft. Ze functioneren voortreffelijk, de voelsprieten waarmee Alexnader Pechtold de plekken opspoort waar het potentieel tot het uitbaten van vijandigheid en rancune het grootst is.

Waaronder het bestuurlijke elite in Den Haag en de media-elite in de grachtengordel.
    Waarna er geen tijd en zin meer is voor de rest van de gorigheden.

Sheila heeft zich, bij beste weten van deze redactie, nog niet uitgelaten over de zaak van Zwarte Piet. De voorspelling hieromtrent luidt als volgt - met redenatie: "Sitalsing is immigrant - iedere immigrant is solidair met iedere andere immigrant in zaken van Nedelandhaat - de zaak van Zwarte Pier is er een van Nederlandhaat van de negers - dus: Siatalsing staat achter de negers en tegen Zwarte Piet en degene die Zwrate Piet steunen." Hier haar laatste artikel (de Volkskrant, 15-12-2014, column door Sheila Sitalsing)
  Invloed

Tussentitel: De lijst is inmiddels zelf enorm invoedrijk
 
Een paar relletjes geleden ... hadden we de reuring over de schaduwelite van Ewald Engelen.
    Engelen is een enorm aardige man, mede-uitvinder van de financiële geografie ...
    Geen gimmick is de lijst van de echte elite, die de Volkskrant zaterdag afdrukte. ...
    Wat dat is, invloed? Dat is ...
    De invloedrijkenlijst is ...

Oftewel: de hele column gaat over de lijsten van invloedrijken. Op het stukje na dat staat op de plaats van de eerste puntje. Een klein tussendoortje. "Tussen neus en lippen door ...". Met dit erin:
   ...ergens tussen het geschuimbek over de roetpieten uit de Zwarte Pietenfabriek in Gouda ...

Juist ja ... Blanke Nederlanders die van Zwarte Piet houden zijn schuimbekkers.
    Reactie: Allochtone immigranten zijn botte Nederlandhaters die je uit hoofde van het gevaar dat ze vormen onmiddellijk het land uit moet zetten.

Ewald Engelen is dus een gevaarlijk man. Nog veel gevaarlijker is natuurlijk Geert Wilders. Niet gevaarlijk zijn moslims. Zoals deze (de Volkskrant, 20-12-2014, column door Sheila Sitalsing):
  Het is eigenlijk heel simpel

Zieners


De dag nadat drie PvdA-senatoren het kabinet beentje hadden gelicht ...

Drie senatoren die tegen een neoliberaal plannetje hadden gestemd om de zorg te verpatsen aan verzekeraars. Dus die hier even een veeg uit de pan krijgen van de neoliberale toverkol. Als hors d'oeuvre (overigens zit dat neoliberale kabinat er natuurlijk nog).
  ... hoorde ik een commentator zich op de radio afvragen 'hoe het kan dat parlementair journalisten dit niet zagen aankomen'. ...
    Een vergelijkbare vraag welde op na een gijzeling in een café in Sydney. Waarom had niemand voorzien dat een getroebleerde man gewapend een café zou binnenlopen?    ...

Een gore leugen: vele mensen hebben voorzien dat moslims gewapend een café zouden binnenlopen en mensen vermoorden - en soortgelijke dingen. Alleen wilden de politiek-correcten, multiculturalisten, en parasitaire immigranten dit niet horen. En ontkennen ze het als het gebeurt, door de moslim  aan te duiden met 'getroebleerde man'. Wat in zekere zin waar is: alle moslims zijn getroebleerde mensen want bevangen met de weerzinwekkende en troeblerende godsdienst genaamd "islam". Wat dus eigenlijk allemaal heel simpel is, alleen is Sheila Sitalsing heel simpel volkomen blind voor de werkelijkheid van de achterlijkheid van islam vawege haar solidaitiet van de ene achterlijke cultuur, hindoestanisme, met de andere in de strijd tegen de westerse cultuur.

Ach, daar zitten we, een ruime twee weken later, met een stel molsims dat niet een café, maar een redactielokaal binnewnadelde. ook weer niks aan het handkje, zou je zeggen. Nou, daar dacht de wereld toch anders over, en La Sitalsing kon in ieder geval bij de eerstvolgende gelegenheid niet opnelijk partij kiezen voor de moslimimmigranten en tegen de zo gehate Nederlanders en westerlingen. Maar toch ging het fout, hoewel het deze redactie niet opviel (de Volkskrant, 12-01-2015, column door Sheila Sitalsing):
  2004

Ze zijn er weer, de stemmen uit 2004, die van na de moord op Theo van Gogh. Praat met ze, luister naar ze, verleid ze, rekruteer ze voor het Westen, wees erbij voordat ze radicaliseren (Annabell van den Berghe, arabist en journalist in het Midden-Oosten over Syriëgangers en hun sympathisanten, afgelopen zaterdag in de Volkskrant).
    Het is oorlog, de pot op met het theedrinken, het is de schuld van de islam en 'ze' gaan eraan, they drew first blood(Annabel Nanninga van Jalta.nl over iedereen die niet 'met het Westen' is, afgelopen woensdag). ...

Ach, wat verwacht je anders van een Nederlandhater ... Schelden op iemand die er voor opkomst ...
    Maar La Sitalsing bleek een klein "perdiepje" te hebben begaan: feiten zonder bronnen (de Volkskrant, 17-01-2015, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Nu is het oorlog, zonder bloedvergieten

... de mail van Nanninga ..., waarin ze de redactie verzocht Sitalsings column te rectificeren omdat haar verkeerde woorden waren toegeschreven.
    In de bewuste column (12 januari) schetst Sitalsing twee botsende ideologieën: die van de dialoogzoekende theedrinkers en die van de krijgshaftige onverzoenlijken (vertegenwoordigd door Nanninga). 'Het is oorlog, de pot op met het theedrinken, het is de schuld van de islam en 'ze' gaan eraan, they drew first blood (Annabel Nanninga van Jalta.nl over iedereen die niet 'met het Westen' is, afgelopen woensdag)', aldus Sitalsing.
    De formulering 'ze gaan eraan' is volgens Nanninga 'pertinent onwaar'. In haar column neemt ze juist expliciet afstand van geweld. 'Wat mij betreft voeren wij, beschaafde mensen, die oorlog zonder bloedige aanslagen.' En 'wie zich gewelddadig keert tegen moslims of moskeeën is de vijand'.    ...

Glasheldere zaak: er is onoverbrugbare kloof tussen geweld en woorden, en niets in de woorden van Annabel Nanainga wijst erop dat ze doelt op fysiek geweld. Maar, weet iedereen die tot hier is gekomen door "de verzamelde werken" van La Siltalsing, het railleren zit haar in het heksenbloed. Het gaat vokomen automatische en een bewuste gedachte komt er niet ana te pas. Het gaat van "Is het iets tegen (im)migranten(belangen), is het onvergefelijk fout en strontkar en holocaust de enige wapens". Dat gaat regelrecht van onderbuikneuron naar schrijfneuron. Daar komt geen interneuron aan te pas.
    Een fout zeer ruim groot genoeg voor onmiddellijke verwijdering uit de media.
    Natuurlijk zien gewone mensen de inhoud van Sitalsing's boodschap best in:
  Op Twitter werd de conclusie snel getrokken: als 'de islam' afrekent met Annabel Nanninga (van de rechtse website Jalta.nl), dan heeft Volkskrantcolumniste Sheila Sitalsing bloed aan haar handen.

En, zoals te verwachten, staat de Volkskrant aan de kant van de imigranten:
  Harde woorden, die gezegd mogen worden in een democratische rechtsstaat. Maar niet zo vreemd dat Sitalsing die heeft verbasterd tot 'ze gaan eraan', aldus de adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. 'Onbeperkte columnistenvrijheid, inclusief het recht om te kwetsen en om te overdrijven, is een groot goed bij onze krant, die willen we niet aan banden leggen', antwoordde hij Nanninga.

"Dus mensen van de toekomstige revolutie tegen het verraad door de elite: Hier heb je er een paar, en als je argumenten wilt hebben voor je proces, ga je gang. Er zijn er genoeg voor een gezellige executie."
    In de woorden van deze web-columnist die alle vrijheid moet hebben om te kwetsen en te overdrijven.

Volgende geval. Hoe herken je een obsessie? Het is heel simpel: dat is wanneer mensen voortdurend op dezelfde zaak of zaken terugkomen - we laten even de kop weg (de Volkskrant, 31-01-2015, rubriek Het is eigenlijk heel simpel, door Sheila Sitalsing):
  ...

'Het was een soort massapsychose', zei een Bulgaar donderdag in de Volkskrant. Die opmerking kon over heel veel gaan ... Maar hij ging over de alweer half-vergeten paniekzaaierij hier te lande over de massa's Bulgaren en Roemenen die de Nederlandse grensovergangen zouden bestormen zodra het recht op vrij verkeer der Europeanen zich ook tot de armste broeders zou uitstrekken.    ...

Dat was deel één. Deel twee van "Hoe herken je een obsessie?" Ook dat is heel simpel: Je ziet het gezwollen taalgebruik. In dit geval: er hebben een een aantal mensen gewaarschuwd voor een nieuwe instroom, het overgrote deel heeft als antwoord daarop geropen dat er niets aan de hand is, en een klein deel heeft gezegd dat alle uitkeringoplichters en gauwdieven al in West-Europa zaten.
  Deze week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de cijfers: de invasie van Bulgaren en Roemenen bleef het afgelopen jaar beperkt tot een paar duizend man/vrouw

Reden voor nog meer overspannen taalgebruik van S. Sitalsing:
  Wat een deceptie. Alsof de autoriteiten gruwelijke sneeuwval hebben voorspeld, de NS uit voorzorg de treinenloop stil hebben gelegd en op de dag des oordeels zelf het enige teken van boven een lokaal hagelbuitje op het achterbalkon is.

En ze geeft zich, de geest geheel overbelast door de emoties, over aan het zelfportret :
  Nu zou het natuurlijk kunnen zijn dat ze zich hebben laten afschrikken. Dat de eerste Bulgaar die voorzichtig een teen over de grens bij Enschede had gestoken, het hilarische participatiecontract dat Lodewijk Asscher aan alle migraten wilde voorleggen onder ogen had gekregen. En dat hij vervolgens tegen achteropkomende landgenoten heeft gebruld: 'Omdraaien! Wegwezen hier. Dit land is knettergek.'

Welk zelfportret de redactie van de Volkskrant zo vriendelijk was samen te vatten in de gebruikelijke één-woords titel:
  Psychose

Waarna GeenStijl nog eens het gelijk van de derde groep reageerders op het openzetten van de grenzen bewees, met het volgende bericht over waar de soortgenoten van S. Sitalsing zich in Nederland mee bezig houden (GeenStijl.nl, 28-01-2015, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Post openen van vorige (Roemeense) bewoner

Roemeense parasieten

Goedemorgen hardwerkende Nederlanders! Vandaag weer allemaal lekker belastingpoet buffelen voor de staatskas. Voor Griekenland. Voor Brussel. Voor gloednieuwe Miele's in AZC's. Voor graaisalarissen in de zorg. ... En voor uitkeringen van naar Litouwen vertrokken Roemenen. ...

En als u abonnee bent van de Volkskrant: voor parasitaire immigranten met een nomadisme-psychose.

De cynische Elsevier-heks en lakei van de rijken is in de tussentijd gekozen tot "Columnist van het jaar" of zoiets dergelijks met als mede-argument "De afwezigheid van cynisme". ...
    Ken je nagaan hoe het met de rest is gesteld...

Maar wel is waar dat het de laatste maanden wat rustiger is geworden in het hoofd en de columns. Misschien door de nog wijdere opening dat wil zeggen verspreidingsmogelijkheden gegeven aan de modderbron middels optredens op televisie zoals bij Buitenhof. Of door het verspreid raken van deze informatiebron, want het was op een gegeven moment erg druk met bezoeken. In ieder geval: we hebben even moeten wachten op nieuwe inbreng, maar toen de ban eenmaal gebroken was, ging het weer goed los (de Volkskrant, 18-03-2015, column door Sheila Sitalsing): 
  Stem

Tussentitel: Ik ben dol op verkiezingen - dit schrijf ik zonder ironie

Die tussentitel was de kop van de webversie. En die is, vanzelfsprekend, van het type "Wij zijn geen barbaren" uitleg of detail  - nog eens benadrukt door dat 'zonder ironie'. Want elitaristen van Elsevier hebben helemaal niets met verkiezingen. Het is een concessie ooit afgedwongen door de dreiging van de arbeiders om communistisch te gaan stemmen.
    Goed, die verkiezingen zijn er nu eenmaal, dus moet je er het beste van maken. Met als eerste er voor zorgen dat de stemmen van de gewone burgers niet bij de "communisten" terecht komen. Wat je doet middels het promoten van:
  ... In navolging van ... positioneerde ook Diederik Samsom zich een paar dagen later als de underdog.
    In een gesprek met een verslaggever van RTL, afgelopen maandag, waarschuwde hij hoe zwaar zijn PvdA het nog zal krijgen: 'Ik maak me wel een beetje zorgen als ik naar links kijk, want de SP en GroenLinks doen tot nu toe niet of nauwelijks mee. De SP maakt er bijna een principezaak van dat ze niet mee willen doen, ja, dat is mooi, maar dan zitten wij straks aan tafel zonder die hulp en dan moeten we het met onze stemmen rooien.'

Inderdaad: de links-verrader Samsom met zijn landverraderlijke "Meer, meer, meer Marokkanen". Wiens verradersretoriek dringend verder verspreid moest worden.
    Maar vooral natuurlijk gaat het om deze boodschap:
  Zo blijkt de PVV een bolwerk van nepotisme en vriendjespolitiek te zijn - een constatering waar op een merkwaardige manier iets geruststellends van uitgaat.

Oftewel: "PVV-aanhangers zijn fascisten  bij wie je ongestraft de ramen kan ingooien".
    Natuurlijk is het op deze manier gesteld een gore leugen, want er is één gevalletje van geweest van "werk aan familie geven", wat natuurlijk, als zijnde één geval, een incident is. De gore cynsiche heks maakt er meteen 'een bolwerk van nepotisme en vriendjespolitiek' van.
    Wat in zekere zin mooi uitkomt. Dezelfde argumentiek hanterende kunnen we dus meteen stellen dat moslims een  "bolwerk van terorisme en aanslagen" is, negers "een bolwerk van werkschuwheid uitleg of detail , criminaliteit uitleg of detail en gewetenloosheid uitleg of detail ", en hindoestanen van "groepsverkrachtings en feodale kastenheid" uitleg of detail .
    Bezwaren tegen deze kwalificaties? Wendt u tot S. Sitalsing. @volkskrant.nl . Van allemaal is er meer dan een enkel voorbeeld te vinden, en dan mag je generaliseren. Volgens S. Sitalsing.

En nog altijd zijn we niet op het dieptepunt van de giftige kwaadaardigheid. Hier de nieuste anpassing van het peil (de Volkskrant, 17-04-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Lek

Interne discussie over bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde maar onuitzetbare asielzoekers, opgevangen uit een lek uit een fractievergadering van een niet nader genoemde politieke partij:    ...

Waarna de rest van de column gevuld is met de opvattingen door heks Sitalsing toegedacht aan die niet nader genoemde politieke partij. Welke niet nader genoemde poltieke partij vast één van de twee is die de laatste dagen prominent in het nieuws zijn omdat ze ruzie met elkaar hebben, en toevalligerwijs ook de twee partijen zijn die de regering vormen. Welke ene partij de PvdA is en de andere de VVD, maar dat zegt nog niet aan welke kant heks Sitalsing gaat staan, wnat dat hangt nogal van het onderwerp af - is dat onderwerp van economische aaard, dan kan je er zeker van zijn dat het Elsevier-vrouwtje donderdsgoed weet waar haar belangen liggen. Als lakei van de elite. Bij de VVD.
    Maar dit ging niet over de economie. Dit gaat over immigratie. En ook dan weet heks Sitalsing waar haar belangen liggen: bij de vrije-immigratie lieden van de PvdA. En dan zijn de baren van de emoties meteen van het niveau "tsunami". Dus hier wat door de heks aan de niet nader genoemde partij toegedachte woorden:
  'Ik zeg twee woorden: ik zeg aanzuigende werking. Paupers uit alle hoeken van de wereld zullen uit hun hangmatten opstaan, aanmonsteren op zo'n cruiseboot naar Gibraltar en zich per taxi hierheen laten rijden om op onze kosten te komen vreten. En te douchen, hè? Dat soort doucht twee keer per dag.'

Enzovoort. De boodschap: "Wie tegen vrije immigratie is, is een proleet". En niet een gewone proleet, maar een vieze proleet - gezien de laatste woorden van de column:
  ...    'Eh, er zit spuug op je lippen.'
    'Weg?'
    'Ja. Eh, nog iets.'
    'Wat?'
    'Het zijn mensen. Toch?'

En als laatste klaroenstoot die algemeen gehanteerde Gutmensch-obsceniteit: "Het zijn toch mensen ...". Ja. Inderdaad. Adolf Hitler en IS ook.

En naast illegalen heb je ook nog de bootjesmensen. Die zijn ook bruin dus ook allemaal liever teddybeertjes. Net als Sheila (de Volkskrant, 20-04-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Aanzuigen

Het intrigerende aan het debat over de mensen die gevaarlijke routes afleggen op weg naar ons ...

 Die lieve teddybeertjes, dus. Die komen uit een teddybeertjesmaatschappij. Die dus helemaal geen behoefte hebben aan:
  .. een leven van keuzes en zekerheid, van kiezen wat je kan worden, van zeggen wat je wil, van rust aan je hoofd, van leven onder een betrouwbare overheid ...

... elders want ze zijn allemaal lieve teddybeertjes dus zo'n maatschappij hebben ze zelf al. En die mensen zijn echt allemaal teddybeertjes, want zo stelt Sheila ze voor:
   Mensen die volledig content met een kleurplaat in de weer zijn, totdat ze gealarmeerd worden door het gekraak van een koekjesverpakking en denken: hé, zijn er ook koekjes? Ik wil! Mensen die vrolijk een potje voetbal aan het spelen zijn, een glanzende spacescooter zien langs zoeven en, gelokt door de belofte van een verzetje die step achterna gaan.

En daarom is het ook allemaal onzin om te praten over iets als "aanzuigende werking":
   Dus voeren we een schijndebat over het uitschakelen van de aanzuigende werking.

Grapjes, ntuurlijk, allemaal, van deze redactie. Eigenlijk niet erg topasselijk. Voor het geval van lieden die geen fatsoenlijke maatschappij kunnen onderhouden en elkaar naar het leven staan, en die takkie-takkiecultuur nu in Nederland en de rest van Euorpa willen gaan invoeren en uitleven. kijj mar naar hun voorgangers: de moslims.
    Overigens is het best wel begrijpeijk dat Sheila niet op dit soort gedachten komt - de gedachten die uitgaan van de postitie van de Nederlanders. Want daarvoor moet je iets voelen voor dit land en zijn cultuur. En dat heeft Sheila niet. Dat soort gevoelens heeft Sheila alleen bij de hindoestaanse  cultuur - en een misschien een beetje bij de Surinaamse.

En nog een poging tot destructie (de Volkskrant, 22-04-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Spierballen

Van Alex Brenninkmeijer hebben we altijd veel plezier beleefd als Nationale Ombudsman. ...

'We' zijnde de politiek-correcten. Als het gaat om zaken aangaande lieden waar Nederland niets mee te maken heeft en hier al aanwezige onwelkomen.
  ... Brenninkmeijer... zo zei hij bij BNR radio, 'de politiek is heel erg zwak en slaat wat wild om zich heen in de richting van rechtsstatelijke uitgangspunten'.
    De voorbeelden liggen voor het oprapen.    ...
    Neem bed, bad en brood. Een tamelijk eenvoudige zaak, een kwestie van grondrechten.

Een gore leugen. van Sitalsing en Brenninkmeijer. Niet-Nederlanders hebben geen enkel grondrecht in Nederland. Anders zou iedereen recht hebben op een Nederlandse bijstandsuitkering.
    En de heks wil nog meer kapotmaken:
  Zijn voorstel tot verbetering: schaf de Eerste Kamer toch af, want van het rustig nadenken over en bijsturen van rare wetgeving komt daar weinig terecht. En stel in plaats daarvan een grondrechtenhof in, waar onafhankelijke rechters alles wat in Den Haag bedacht wordt rustig toetsen aan de grondrechten.
    Het leken mij verstandige woorden.

Een ernstigere provocatie dan Mohammed-cartoons voor de meest strenge en gewelddadige moslims. Als er dezelfde reacties komen als die van die ergste moslims, is die reactie op zijn minst even begrijpelijk als de reacties van de ergste en gewelddadige moslims.

Al het goede komt in tweeën, op zijn minst, dus in ieder geval ook de zo ontzettend goede zaak van de bootjesmensen (de Volkskrant, 24-04-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Framing

Maar dit gaat vast niet over het frame dat al die bootjesmensen, in tegenstelling tot al die soortgenoten die elkaar naar de keel vliegen en aan het vermoorden zijn, lieve kleine bruine teddybeertjes zijn.
  Over de kwestie van de bootmensen stond gisteren in deze krant een interessante opmerking van Gerry Simpson van Human Rights Watch, een mensenrechtenorganisatie. Simpson keert zich tegen het gebruik van de term 'mensenhandelaar' voor de smokkelaars ...
    De boel framen ... verhult, zei Simpson gisteren in een fraai stuk in de Volkskrant, het echte probleem: 'De Europese Unie creëert een soort gemeenschappelijke vijand om de aandacht af te leiden van het falend eigen beleid: het dichthouden van de grenzen, waardoor vluchtelingen die asiel willen aanvragen wel de levensgevaarlijke route over Libië moeten kiezen.' Zijn oplossing: de markt voor de mensensmokkelaars versjteren door te zorgen dat mensen langs veilige, begaanbare routes een asielloket kunnen bereiken om een aanvraag in te dienen.

Waarbij "een asielaanvraag indienen" en synoniem is van toegelaten worden, in ieder geval voor iets van 50 procent, en op de 3 à 4 miljard potentiële kandidaten, want zo veel veel armere mensen zijn er in de wereld, maakt een procentje of tien hier of daar totaal niet uit: het is en blijft een totaal onbeheersbare stroom. Een "onder de voet lopen".
    Maar goed, we gaan ons storten in taalgebruik:
  Zo zijn de mensen op die boten, afhankelijk van het perspectief van de spreker:
a. Oorlogsvluchtelingen, dringend op zoek naar veiligheid (beklagenswaardige wezens, ons medelijden waard),
b. Gelukzoekers (profiteurs die te beroerd zijn om thuis de handjes te laten wapperen, in plaats daarvan komen graaien uit onze vleespotten en derhalve subiet teruggesleept dienen te worden, met wrakke boot en al),
c. Heel rijke mensen (aldus de VVD, die deze misstand in een aanval van ontroerend Piketty-isme typeerde als hartstikke oneerlijk ten opzichte van de minder gefortuneerde achterblijvers; de partij beoogt de rechtvaardigheid te herstellen door die rijkelui bij de buitengrenzen van de Unie terug te schoppen richting hun achtergebleven armere landgenoten),
d. Heel arme mensen (mensen uit hutjes en met nog net geen hongeroedeem, beklagenswaardige wezens die met zorg en liefde omringd dienen te worden),
e. IS-strijders die langs deze weg Europa proberen binnen te dringen om aanslagen te plegen (een van de verwarrende dingen aan dit perspectief is dat dit meestal wordt uitgedragen door de mensen die tegelijkertijd zeggen dat het geld dat met de mensensmokkel wordt verdiend in de zakken van IS verdwijnt. ...

Tot nu gaat het nog redelijk goed - met de omschrijvingen. Dat wil zeggen: er is nog geen sprake van de zeer schrijnende misstanden waarmee de zaak meetstal gepaard gaat - verbaal. Iets met "heiligen versus onmensen"- vooral buiten de boot. Maar vanaf nu gaat het toch mis:
  ...Hetgeen de vraag oproept: als IS zo rijk wordt in deze business, waarom zou het dan geen eigen, veiliger vervoer kunnen financieren om zich ervan te verzekeren dat de uitverkoren aanslagplegers heelhuids op Europese bodem aanlanden?),   ...

Want waarom zou je IS verdedigen tenzij je er zelf ééntje bent (of er mee sympathiseert maar dat is bijna hetzelfde - of sympathiseert met de mensen die er mee sympathiseren, maar ook dat is bijna hetzelfde).
    Nummer f slaan we even over om te komen bij:
  Voor wie zich door moedeloosheid voelt overvallen, is er frame g: heel gewone mensen, die doen wat wij ook zouden doen in hun situatie ...

 ... te komen bij het Gutmenschen-pandoer: "Het zijn toch mensen ...", hier in de vorm van de overtreffende trap: "Het zijn toch gewone mensen als u en ik...". Het "Als je de hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand te bukken" argument.
    Maar Sheila heeft nog een extra motivatie voor haat stellingname. Naast het Gutmensch zijn. Dat stond dus in frame f:

  f. Vies, vreemd volk (types die 'te veel diversiteit' in de samenleving brengen - en daar hebben we al zo ellendig veel van. Dit perspectief wordt meestal verpakt in perspectief b, c of f, maar af en toe komt iemand er rond voor uit dat hij moeite heeft met de vreemdeling an sich).

Inderdaad. Moslims zijn toegelaten, en willen nu de kunstvrijheid, meningsvrijheid, en de rechtstaat afschaffen, dat alles te vervangen door kalifaat en sharia. Waarvoor ze 500 en meer clubhuizen hebben opgericht. Waarin ze dit streven aan elkaar doorgeven. En aan hun kinderen uitleg of detail . En dan hebben we het niet over de materiële rotzooi uitleg of detail . En over negers kunt u hier uitleg of detail lezen
    Goed, maar Sheila vindt zichzelf ook tot deze club horen, stammende uit Suriname dus in ieder geval niets hebbende met Nederland, dus zijn die bootjesmensen ...:
  Gewone mensen die behandeld dienen te worden zoals je zelf in een vergelijkbare situatie graag behandeld zou willen worden.

Alle 3 à 4 miljard. Of ze elkaar nu vermoorden of niet.

De gemeente Alphen heeft een oude man een hondse brief gestuurd vergezeld van een weigering om hem een traplift te geven. De gemeente was zo boos omdt ze het geld voor trapliften voor oude mensen al aan de asielzoekers heeft gegeven, en daar waren ze zichelf ontzettend goed van gaan voelen. En nu komt hier die oude man, autochtoon ongetwijfed en gezien zijn verzoek vermoedelijk een PVV-stemmer hun plezier vergallen ... Zeg nou zelf: alleen PVV-stemmers zijn toch zo hufterig om geld te vragen wat zo veel beter besteed is aan bootvluchtelingen en andere asielzoekers ...
    Maar andere PVV-stemmers hebben er in de sociale media schande van gesproken, en dat is mevrouw Sitalsing, tjoekie-tjoekie-bootvluchteling uit Suriname, onder ogen gekomen. Tijd om de juiste kant te kiezen (de Volkskrant, 04-05-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Traplift

Dit is het verhaal van de traplift en verworven rechten die voorbijgaan. Vroeger was het anders, overzichtelijk. Mensen kregen dingen van autoriteiten, bazen en andere boven hen gestelden. Uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, voorzieningen, contracten, vaste banen en bergen rechten.    ...

Inderdaad. Want naast die asielzoekers zijn er ook nog de allochtonen, en tezamen kosten ze vele tientallen miljarden per jaar, dus inleveren die uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, voorzieningen, contracten, vaste banen en bergen rechten. Dat gaat nu allemaal naar allochtone immigranten.
   En degenen die daar tegen zijn:
  Nu het tijdperk van de zekerheden op zijn einde loopt, komen de emoties. Ontsteltenis, ontgoocheling, stomme verbazing en blinde woede: je hoeft maar ergens in te prikken en er stroomt van alles uit.

.. zijn allemaal smerige PVV-ers. Kijk maar:
  Neem de 90-jarige man uit Alphen aan den Rijn die afgelopen week het nieuws haalde. Hij had de gemeente verzocht om een tegemoetkoming in de kosten voor een traplift. ...
    Volgens de Volkskrant veroorzaakte deze brief 'ophef' in 'de sociale media', waarmee bedoeld wordt dat het nieuws veel met schuim op de mond getikte reacties genereerde, vol uitroeptekens en spelfouten, waarin bedbadbroodontvangers de verdrinkingsdood wordt toegewenst, omdat zij wél gratis dingen krijgen terwijl 'de mensen die dit land hebben opgebouwd' creperen en hun huis uit worden gepest

Precies: PVV-stemmers. Heel foute mensen. In tegenstelling tot die lieve bruine knffelbeertjes in hun lieve kleine bootjes. Dat zijn heel goede mensen.
    En natuurlijk in nog veel meer tegenstelling tot degenen die het geld voor trapliften uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, voorzieningen, contracten, vaste banen en bergen rechten aan de allochtone immigrnten hebben gegeven. Die zijn ontzettend goed en die moet je begrijpen:
  Gemeenten moeten woekeren met krappe budgetten ...

Omdat ze al hun geld hebben moet uitgeven aan allochtone immigranten. Maar dat is o zo goed, want:
  Het zijn heus geen uitzonderlijke fascisten, daar in Alphen.

Inderdaad, zegt de gewone Nederlanders. Het zijn elite-fascisten. Of iets dergelijks maar dat doet er niet toe. Het is de maatschappelijke elite die Nederlands geld dus Nederlandse arbeid geeft aan allochtone immigranten. Bij de tientallen miljarden uitleg of detail uitleg of detail . Per jaar.
    Er staat de Nederlanders die daar bezwaar tegen hebben maar één ding te doen: ga het geld terughalen. Bij die bestuurders. Bij de allochtone immigranten. En bij Sheila Sitalsing.
    En sla geen acht op hun bezwaren. Zij slaan ook geen acht op jullie bezwaren tegen hun diefstal. Gewoon terughalen. En als ze je tegenhouden, schuif ze gewoon opzij. Jullie zijn met meer.
    En daarna organiseren we Nurnberg-tribunalen, en Sitalsing gaat voorop om ceremonieel als eerste haar hoofd te offeren als vergelding voor het aangedane leed.

De Volkskrant is wel bijzonder primitief, maar toch nog niet als, zeg, de Noord-Koreanen: je moet er af en toe wat door laten slippen, zodat je, indien angesproken, daarop kan wijzen en zeggen: "Maar we hebben toch ook het tegengeluid laten horen ...". Zoals bijvoorbeeld over de Europese Unie: je laat tegenover tien stukken die pro zijn er dus eentje door die tegen is. En na een decennium met duizenden pro-gevallen kan je dan als er stront aan de knikker is ...  En zo verscheen er dus ook ineens dit (de Volkskrant, 15-05-2015, ingezonden brief van Emile Gregoire, Den Haag):
  Singapore

Correspondent Michel Maas rept in een artikel over de Singaporese blogger Amos Yee (Ten eerste, 9 mei) over een bevolking die collaboreert.
    Eerder, bij het overlijden van oud-president Lee Kuan Yew, sprak hij, doelend op Singapore, al over een goelag.
    Ik ben erg benieuwd in welke bewoordingen Maas het Franse regime-Petain ten tijde van WO II, respectievelijk het huidige Noord-Korea zou omschrijven.
    Wellicht zou een meer objectieve en minder activistische berichtgeving zonder al te grote woorden op zijn plaats zijn en ook getuigen van meer respect voor de lezers van deze kwaliteitskrant. Velen van hen mogen immers uitstekend in staat worden geacht op basis van degelijke berichtgeving zelf een mening te vormen. Voor de rest is er dan altijd nog mevrouw Sitalsing (Ten eerste, 13 mei), die werkelijk overal verstand van heeft.

Gunst ... Niet dat het natuurlijk ooit iets uit zal maken, zo'n stukje confronterende waarheid. Daar is de strijd voor het goede veel te belangrijk voor. Maar die laatste zal wel meer op de toon slaan, dan op de inhoud van het gebrachte. Maar ja, je bent een brahmaan of je bent het niet ...

Het volgende ging over opvoeding, maar er kwam ook wat anders langs (Volkskrant Magazine, 30-05-2015, door Sheila Sitalsing):
  'Ik ga je rammelen'

Columnist Sheila Sitalsing (Surinaams, Caribisch, in elk geval niet-Nederlands)
...

Alsof dat niet inmiddels allang duidelijk was ...

En meteen daarna blijkt hoe dat uitpakt richting Nederland - zoals bij (bijna) alle soortgelijke lieden, maar bij Sitalsing op een ingeklede manier. Eerst de eerste en de laatste zin (de Volkskrant, 08-06-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Ramp

Guido van Woerkom, de oud-ANWB-directeur die bijna Nationale Ombudsman was geworden ...
    We zijn ontsnapt aan een rampzalige benoeming.

Goed: een eventuele benoeming van Van Woerkom zou een ramp zijn. Waaruit bestaat die ramp, volgens de Surinaamse immigrant:
  Waar het echt om draait, staat verderop in het interview in NRC Handelsblad: 'Het was me heel duidelijk dat het profiel van Alex Brenninkmeijer niet was wat ze zochten. Het geheven vingertje, de politiek voortdurend de maat nemend, dat wilde men niet meer. Dat gold voor beide sollicitatiecommissies.'

Van Woerkom stelt het hier niet helemaal juist voor: dat 'de politiek de maat nemen' is iets dat andere Ombudslieden ook deden. Kenmerkend voor Brenninkmeijer was de onderwerpkeuze: ten gunste van de Nederland-verruïnerende lieden vallende onder termen als illegalen, vluchtelingen, asielzoekers, allochtonen enzovoort. met als hoogtepunt zijn bewering: "Nederland is racistisch" uitleg of detail . Brenninkmeijer was een regelrechte nomadistische Nederlandhater.
    Van Woerkom niet.
    En Sitalsing haat Van Woerkom, omdat zij ook een nomadistische Nederlandhater is, die deel uitmaakt van de Nederlandhatende kongsi die de media regeert.
    Welke regie onder andere op deze manier gevoerd wordt:
  En nu, een jaar later, wil Guido van Woerkom kennelijk graag zijn verhaal kwijt. Eerder zat hij op televisie bij Pauw, dit weekend stond hij paginagroot in NRC Handelsblad.

Pure gorigheid: twee keer in de media is in de verste verte niet 'kennelijk graag'. "Kennelijk graag" slaat op iemand die drie keer per week een column heeft in een landelijk dagblad, plus nog wat ander werk, uit behoefte de beschaving te ondermijnen met de gorigheden van het neoliberalisme en nomadisme. De ziekelijke aandrang van iemand met een "slash and burn"-mentaliteit die gifgroen jaloers is op mensen die door ergens te blijven en iets op te bouwen een beter bestaan hebben bereikt.

Het is even rustig geweest, maar nu is ze weer helemaal in vorm (de Volkskrant, 10-06-2015, column door Sheila Sitalsing):
  ZZP

Of zols de kop op de website pakkender luidde:
  ZZP'ers: de beste uitvinding sinds gesneden wittebrood

Ze lusten er wel pap van die, neoliberalen, van het zzp-gedoe. En dat zie je dus ook dagelijks in de media, die zo neoliberaal zijn als de pest (zie, bijvoorbeeld over deze zaak: Nieuwsuur, 09-06-2015 uitleg of detail , vanaf 17:41 min.) - tussen twee haakjes, net als bijna het hele bestuur, politiek, intellectuelen, enzovoort, kortom, bijna alles behalve de SP.
    Sitalsing leeft echter kennelijk in een een andere universum:
  Alsof het bootvluchtelingen zijn die over de Middellandse Zee zijn komen aanvaren, zo wordt tegenwoordig gesproken over zelfstandigen zonder personeel.

Een gore leugen, dus. Wat nog een halve column zo doorgaat.
    Maar een gore leugen die nodig is voor de retorische wending halverwege:
  Zo stond gisteren Ton Heerts in Het Financieele Dagblad ...

Je moet tenslotte wat hebben om de goorheid en het gal van je geest enigszins te maskeren. Zodat het niet lijkt of je sinds dit interview niet meer geslapen hebt omdat die communist Heerts de vrijheid en de vrije wereld in gevaar heeft gebracht. Waarna je om je ziel enigszins tot rust te brengen maar een paar zwavelkaarsjes bent gaan branden voor je altaartje met Ayn Rand in het midden en Shylock en Milton Friedman ter linker- en rechterzijde.
  ... met uitspraken als 'een explosie van het aantal zzp'ers zou funest zijn' en 'de zelfstandigenaftrek moet weg'.
    Ton Heerts leidt de grootste vakcentrale van het land en vanuit zijn perspectief heeft hij gewoon gelijk: een land vol schofterig behandelde pakketbezorgers en alfahulpen die, zoals hij zegt, moeten 'bedelen om inkomen' is geen fijn land. ...

Maar dat is het perpectief van een vuile communist. Dus. Want de werkelijkheid is:
  Een land vol zelfstandig opererende professionals die uitstekend in staat zijn een prima inkomen te verwerven, is een prima land, maar niet vanuit vakbondsperspectief. Want die betalen niet mee aan werknemersverzekeringen (ze profiteren er evenmin van, ze vallen domweg buiten het systeem) ...

En alweer een gore leugen: waar Heerts tegen ageert zijn juist de voorstellen om dat wél te gaan doen (de Volkskrant, 10-06-2015, van verslaggever Gijs Herderscheê):
  Heerts zet discussie over zzp op scherp

Werkgevers en politieke partijen die sociale voorzieningen voor zzp'ers willen invoeren, zetten de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat, vindt FNV-voorzitter Ton Heerts.


In één keer zet FNV-voorzitter Ton Heerts de Haagse discussie over de verzorgingsstaat op scherp. In een interview met Het Financieele Dagblad keerde hij zich dinsdag fel tegen de invoering van sociale voorzieningen voor zzp'ers. Hij denkt dat het 'sociale stelsel wordt vernietigd' als zelfstandigen gebruikmaken van voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte. 'Werkgevers en politieke partijen die daarvoor pleiten, zetten de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat waarvoor we honderd jaar gestreden hebben.'    ...

Het is dus andersom: niet de lasten, en wel de lusten voor de zzp'ers, parasiterend op degenen die wel meebetalen.
    Maar parasiteren is de natuurlijke habitat van de migrant. Dat beschouwen dat als de gewone manier van leven. Vandaar dat er maar één manier is om met nomadistische migranten om te gaan: ze je residente maatschappij uit gooien.

Hoe is het mogelijk ...? Sitalsing weet weer nieuwe niveaus van misselijkheid aan te boren (de Volkskrant, 17-06-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Hoeder

Het overleg, gisteren, tussen de ministers van Justitie van de Europese Unie over een verdeelsleutel voor een handvol extra ... bootvluchtelingen ...
    Als het erop aankomt zijn slechts weinigen bereid zich op te werpen als hun broeders hoeder.

Op de website afgekort tot:
  Slechts weinigen werpen zich op als hun broeders hoeder

Oftewel: de de-wereld-volfokkers die elkaar bij bosjes afmaken zijn onze broeders.

Sitalsing heeft ook een column in het zaterdag-katern. Ook daar dumpt ze haar smerigheden - we hoeven alleen de kop en de tussentitel van de webversie mee te nemen - eerst de kop (de Volkskrant, 22-06-2015, rubriek Het is eigenlijk heel simpel, door Sheila Sitalsing):
  Het Europese asielbeleid: net The Hunger Games

Je puurste gorigheid: de bootmensen betalen duizenden euro's voor een plek in die bootjes. Die hebben absoluut geen last van honger. Dit is morele chantage van de smerigste soort.
    De tussentitel:
  Veilig, verzorgd en betaalbaar hierheen vliegen met de KLM om die asielaanvraag in te dienen, is uitgesloten

Dt mens wil de miljoenen gekleurde parasieten per vliegtuig invliegen. Er zijn on de geschiedenis mensen gelynchd voor verraad van mindere orde.

Op allerlei plekken brengt de vluchtelingencrisis van 2015 onaangename waarheden boven tafel. Sheil is dermate geïrritteerd door enkele oppervlakkige bedenkingen dat ze het parasitaire masker volledig laat vallen (de Volkskrant, 24-08-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Geluk

...    Mijn hele leven ben ik migrant geweest. Ik heb een stuk of vijf landverhuizingen achter de rug en ook mijn jonge kinderen heb ik al over continenten versleept.
    Als we welkom waren, noemden ze ons expats, want ook in de migratiebusiness wordt scherp gelet op inkomensklassen (in het lagere segment wordt het begrip arbeidsmigrant gehanteerd, dat met aanzienlijk minder ontzag wordt uitgesproken dan het begrip expat).    ...

Dat 'wordt uitsproken' wordt natuurlijk gedaan door het hogere segment, oftewel: dat 'expat' is iets dat de hogere segment over zichzelf vindt. Het lagere segmant ziet dt allemaal natuurlijk veel reëler: het lager segment arbeidsmigrant is kleine parasiet, en het hogere segment is grote parasiet. Parasiet gedefinieerd zijnde als: meer opnemende uit de grote gezmaleijke pot van de matschappij dan stortende.
  Vaker noemden ze ons buitenlanders, allochtonen, Hollanders, uit-Hollandmensen, yu di Surinam. Dat was zelden aardig bedoeld, al fietsten we nooit op de stoep en betaalden we ruimhartig belasting.

Hahahaha ... "we" fietsen keihard op de stoep van de lagere en productieve klassen en de belsting die "we" betalen is dus een deel van de gestolen buit,. Want "we"-prasiet wordt op dit moment  betld voor het vrkondigen van neolibrale "stelen van de armen"-praatjes te schrijven in de neoliberale "Elitekrant".
    Mar de neolierale expats en nomdisten van Joodse en andere huize hebben zichzelf zo afgscheiden vn d werkleijkheid in hun hoofdkwartiet van "de Elitekrant', dat ze zichzelf nog wijs kunnen maken dat ze voortreffelijke mensen zijn:
  Als migrant moet je net iets harder lopen dan de rest, anders ben je 'niet goed geïntegreerd' ....

Geheel in tegenstelling tot het thuisblijvende klootjevolk,:
  .... Klagen, rotzooi trappen, de asociaal uithangen, de belastingen ontduiken, de hand ophouden en desalniettemin nimmer het verwijt krijgen dat jouw 'integratie is mislukt', is het privilege van de mensen die hier eerder waren dan jij.


Die dus klagers, rotzooi trappers, asocialen, belastingenontduikers, handophouders enzovoort zijn. In tegenstelling tot de nomaden die rindrijden in de huifkarren. Dat zijn brave bewerkers van het land, harde werkwers in frabrieken, enzovoort. Kan je nog steeds zien ... Roma: parels van de beschving op wie die residenten parasiteren ten einde hun lege magen te vullen zodat ze zich weer kunnen wijden aan vioolspelen.
    Kortom: Die Sitalsing is volkomen doorgedraaid. Regelrecht gestoord. Begrijpelijk, als je zo erg in het fout- persoon-zijn zit. Zo zeer moet leven met het feit dat je als migrant bijna per definitie een parasiet bent, omdat je als migrant nou eenmaal niet iets productiefs bijdraagt. En de kans dat je doet met woorden of ideeën, is zo'n beetje infoinitesimaal klein, omdat door het migrant-zijn je geest zo verkankert, dat je verbale uitingen nog weerzinwekkender zijn dan het materiële parasitisme. Zie Arnon Grunberg uitleg of detail .
   En die gifbeker wordt een hele column lang leeggedronken. Of uitgeschonken zo u wilt:
  Een migrantenmeisje dat tienen haalt op school, heet 'uitstekend geïntegreerd' - waaronder de potsierlijke veronderstelling ligt dat de meisjes die hier eerder waren massaal tienen halen op school.

Haat, haat, haat ... De bekende allochtonenhaat uitleg of detail .
  Je verantwoordelijkheden als migrant strekken vaak oneindig veel verder dan je in al je onschuld vermoedt: in de Volkskrant van afgelopen zaterdag las ik tot mijn schrik dat door migratie in de grote steden 'de vrijheid van onderwijs - een kernwaarde - feitelijk is afgeschaft'.

Een feit. Want blanke kinderen wordt verplicht naar school te gaan samen met gekleurden. Vanweg de achterstanden. Van die gekleurden. 

   Door mijn grote schuld. Thuis bogen wij schuldbewust het hoofd.

Door de schuld van immigranten. Wat jij ermee doet, is je eigen zaak.
  Gelukzoekers zijn we nooit genoemd, wat vreemd is, want tot elke landverhuizing werd besloten in de hoop en de verwachting dat in ons nieuwe tijdelijke land het geluk - of nóg meer geluk - wachtte.

Klopt. Toen mocht de juiste terminologie ook niet gebruikt worden. Het is geen "gelukszoeker", maar "geldzoeker". "Andermans geld"-zoeker. "Parasiet".
  Al Jazeera gaat verder en heeft besloten in de berichtgeving over bootvluchtelingen/gelukzoekers/arbeidsmigranten voortaan het woord 'migrant' te mijden en het alleen nog over 'mensen' te hebben.
    Mensen op zoek naar geluk.

En tot slot van de litanie die meest goedkope en ordinaire van alle drogredenen in het vluchtelingen en asielzoekersdebat: "Het zijn toch allemaal mensen ...". Net als serieverkrachters, massamoordenaars Hitler, concentratiekampbewaarders, enzovoort.
 
Maar toch goed dat we duidelijkheid hebben: op pagina 2 van de Volkskrant heerst, samen met die Wagendorp uitleg of detail precies hetzelfde walgelijke en weerzinwekkende nomadisme als op pagina 1, waar het verwoord wordt door Arnon Grunberg uitleg of detail . De walgelijke combinatie van nomadistisch parasitisme en psychopaat neoliberalisme.
    Kijk maar (Uit: De Volkskrant, 07-09-2015, column door Sheila Sitalsing
  Zoek

Het misschien wel meest gebezigde zinnetje onder representanten van de Partij van de Arbeid is vermoedelijk dit: 'We moeten weer herkenbaar worden op onze idealen.'    ...
    Soms doet een PvdA-kopstuk een poging die verloren gegane waarden te definiëren. ...
    Twee jaar later gaf Hans Spekman samen met Job Cohen ... een interview aan dagblad Trouw waarin Cohen de legendarische uitspraak deed 'Alles overziende staan zij (de SP) wat uitgangspunten betreft waar wij staan'. Van die positionering kreeg Frans Timmermans, toen een in de Kamerbankjes wegkwijnend parlementslid, een bloedspuwing, hetgeen resulteerde in een prachtige brief ... '...heel andere koek dan het gisteren-was-alles-betersocialisme van de SP, aldus Timmermans.    ...

En met deze houding van in-Dickens-tijd-was-alles-beter-liberalisme zijn Timmermans en Sitalsing het natuurlijk hartelijk met elkaar eens.

Het Sissende Slangemens laat nog eens weten waar haar denkafwijkingen vandaan komen (de Volkskrant, 21-09-2015, column door Sheila Sitalsing
  Verdriet

De zaak-Griekenland is een beheersbaar probleem geworden ...
    Straks kan er in Brussel tevreden geconstateerd worden dat Griekenland tot een geïsoleerd probleempje is teruggebracht. Een geïsoleerd probleempje dat helaas de besten, de slimsten, de hoogst opgeleiden, de creatiefsten en de gretigsten kwijt is geraakt. Vooral jonge mensen met de beste hersens en de meeste ambitie en ondernemingszin.    ...

En de meest gewetenloze parasieten levende op de vruchten van de arbeid van de werkenden. De nomaden bloedzuigend op de residenten. En Sissende Sheila ...?:
  Hoe ingewikkeld het is om medeverantwoordelijk te zijn voor die braindrain, legde een jonge Griekse emigrante, Iliana Magra, die een paar jaar geleden neerstreek in Londen om politicologie te studeren, afgelopen zaterdag uit in een wonderschoon, universeel migrantenverhaal in The Financial Times.

... die komt er op klaar. Bij zoveel herkenning van de verhalen van de soortgenoten. De oplossing: een neutronenbom op dat Londen, dat volkomen en hopeloos geïnfecteerd is door dit soort parasieten en hun nog psychopater broertjes: de financiële wereld.

Ach jee ... Ze gaat het hebben over de gewone Nederlanders ... (de Volkskrant, 05-10-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Demos

De bozigen, de afhakers, de ontevredenen, de weerspannigen, de achtergestelden, de onderliggenden en zij die zeker weten dat 'de elites' (meervoud) erop uit zijn ze te piepelen ...

En daar hebben ze absoluut gelijk in. Met vooraan de ratten die de media vullen. Vergiftigen is lastig, want ze zijn van zichzelf al dodelijk giftig ...

De kongsi van de giftige media-ratten en ploertige bestuurders wordt bedreigd door de meerderheid der burgers die ze met met hun kongsi in de greep houden, nu ze de belangen van die burgers al te openlijk aantasten. De media-ratten proberen terug te slaan (de Volkskrant, 07-10-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Inspraak

Van alle bijzondere Nederlandse tradities is inspraak misschien wel de bijzonderste. ...

Natuurlijk is "inspraak" de kern van de democratie - zaken als verkiezingen en de bijbehorende regeltjes zijn slechts uitvoeringsvormen bepaald door zaken als de betrokken aantallen enzovoort. Het begrip is onbekend tot vijandig voor alle vormen van elite, en alle vormen van niet-westerse cultuur:
  Om mij onduidelijke redenen zijn de mensen er dol op

Zoals dus bij hindoestanen als Sitalsing bij de kastencultuur in de (culturele) genen zit. Kijk maar:
  Inspraak wekt de suggestie van invloed, invloed die de inspreker natuurlijk niet heeft. Inspraak is er om het hart te luchten, om de kritiek te kanaliseren, de onvrede te sussen en rustig te slapen te leggen onder een deken van begrip. Waarop de plannenmakers de uitvoering van hun voornemens ter hand kunnen nemen; iedereen is gehoord.

En daar is de brahmaan het hartstikke mee eens ... Stel je voor dat de paria's zich met het beleid gingen benoeien:
  De inspreker heeft geen status, geen democratische legitimatie en geen divisies.

Dat laatste is natuurlijk een misverstand, waar de elite pas achter komt als ze op het schavot staat.
  Dat er weliswaar naar hem wordt geluisterd maar niet conform zijn zorgen wordt gehandeld, is niet onterecht ... ten tweede zouden de grootste bekken hun zin krijgen als we insprekers hun zin zouden geven, zonder dat duidelijk is of de inspreker voor een meerderheid staat.

Grappig is dat: de werkelijkheid is natuurlijk dat de grootste bekken inderdaad hun zin krijgen zonder dat er een meerderheid voor bestaat - de grootste bekken genaamd "media" en "elite" - zoals deze "grote bek":
  In Drenthe was men de inspraak allang voorbij en werd geweld uitgeoefend tegen een politicus.

Het was dus precies andersom: de politicus misbruikte eerst zijn "legale" macht om eerder door de overheid gemaakte afspraken ("Niet meer dan 700 asielzoekers in het lokale azc") te verscheuren, en gebruikte daarna fysiek geweld tegen een demonstrante door middel van een "beveiliger" die de demonstrante molesteerde - zij brak haar arm.
    Het vervolg van S.:
  Sommigen vinden dat je 'dat moet begrijpen'. Maar als we geweld tegen politici gaan goedpraten, maken we dit land helemaal zelf kapot.

Wat dus in feite is "Maar als we geweld door politici gaan goedpraten, maken we dit land helemaal zelf kapot." Waar men dus heel erg hard mee bezig is, dat geweld, met steun en goedpraten van de media. Vandaar ook dat dat schavot om de hoek komt kijken.

Het Koude Oorlogsinstituut genaamd "het Nobelprijscomité" heeft weer een Koude Oorlogsprijs toegekend. Bloedzuigster en Volkshaatster Sheila S. komt er natuurlijk op klaar, want geen groter gevaar voor bloedzuigers en volkshaters dan communisme (de Volkskrant, 09-10-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Monument

Toen de 'grote bloedplas van het communisme' geschiedenis was, volgde de desillusie van de vrijheid. Zo schrijft Svetlana Alexijevitsj het op in het Einde van de Rode Mens...
    Om dit soort zinnen moet een mens wel redeloos van haar houden.    ...
    'Ouders: vrijheid is ...
    'Kinderen: vrijheid is liefde ...
    Topjournalistiek is het, wat zij bedrijft.    ...
    'Een monument voor lijden en moed' noemt het Nobel-comité haar werk. Het is ook een monument voor journalistiek op zijn best.

Het monument voor de Amerikaanse inheemse volkeren die door "de vrijheid" gegenocideerd zijn en het Vietnamese volk dat "de vrijheid" heeft geprobeerd uit te roeien moet nog volgen ... "De vrijheid" is: de domintie van het Judeo-Amerikaanse Imperium.

Het was te verwachten ... Met het toenemen van de weerstand tegen de asieleisers, neemt de toon bij de binnenhalers vormen van schrilheid aan die het oorvlies doet scheuren (de Volkskrant, 12-10-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Afschrikking

Succesvol politiek bedrijven is ook: het succesvol managen van beleving en perceptie. Dat resulteert soms in tegen beter weten in zaken bepleiten waarvoor een rationele basis ontbreekt, in de wandeling ook wel fopmaatregelen genoemd. ...
    Soms gaan beleving en illusie op de loop met de belevingspoliticus wanneer hij manmoedig probeert kiezers terug te halen die dreigen over te lopen naar een concurrent die volop illusies in de aanbieding heeft. Wartaal is het gevolg. Het overkwam de fractievoorzitter van de VVD toen hij dit weekend in een interview met het AD stelde dat gratis ooglidcorrecties en borstvergrotingen een aanzuigende werking van jewelste uitoefenen op vluchtelingen ...

Niet half zo warrig is deze taal van Zijlstra als de taal van lieden als Sitalsing die beweerden dat de asieleisers bestonden uit voornamelijk tandartsen en raketgeleerden die Nederland en de rest van Europa kwamen verrijken, en zonder wie dit contiment zou ineenstorten.
    Sitalsing raast een hele column vol over de opmerking van Zijlstra. Met als achterliggende onderbuikgevoel dit:
  ... niets is te dol om aan te sluiten bij de beleving van de achterban.

Haat voor de gewoen Nederlandse burgers. Liefde voor immigranten en haat voor Nderlanders die ze volkonmen van de wereld slaat. Zoals blijkt uit dit:
  Afschrikking als strategie. Dat kan effectiever, zeker nu Lodewijk Asscher heeft laten weten op zoek te gaan naar banen voor vluchtelingen

Een kopschop in het hezicht van 700 duizend Nederlandse werklozen -leiden tot dit uiterst voorde hand liggens, bijzonder schrijnende, commentaar: uitleg of detail . Asscher heeft er twee volkomen blinde ogen voor. De Joodse immigranten origine, erger dan de Sitalsingse hindoestaanse versie, slaat iedere redelijkheid en wederkerigheid uit de geest. Het (im)migratiebelang is volledig en absoluut dominant.

Bij de gifgroene politieke-corrctheid hoort natuurlijk ook een rabiaat anticommunisme, zo rabiaat dat men er mee doorgaat nadat het communisme al 25 jar verdwenen is. Hier is de Nederlandse Leni Riefenstal van deze campagne - de kop is die van de webversie (de Volkskrant, 14-10-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Bij een 298-voudige moord hoort vervolging

...  wie het heeft gedaan: geen idéé, zegt de Onderzoeksraad. Daar hebben we anderen voor.
    Het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld. Een aanslag, zei hoofdofficier van Justitie Fred Westerbeke.
    Moord, zei hij ook.
    Bij een 298-voudige moord hoort vervolging. Als Mark Rutte het aandurft daarbij tot het gaatje te gaan, is al het andere hem vergeven.

Voor de waanzin (letterlijk en figuurlijk) die hier achter steekt, zie de analyse hier uitleg of detail .

Maar het gif van het migrantendebat kan slechts kort worden opgehouden (de Volkskrant, 16-10-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Aanpassen

Dat de paniek over vluchtelingen zich niet beperkt tot ranzige rijmelarij ...

Brullen van de lach... De paniek om vluchtelingen binnen te halen heeft niets anders uitgekraamd dan ranzige rijmelarij. Oh nee, er was ook iets anders: ranzige beelden. Van door de weerzinwekkendheid van hun vader verdronken jongetjes, bijvoorbeeld.
    Naast dit soort waanzinnige rijmelarij:
  Denken dat er gedeelde basisprincipes zijn ...

Razende waanzin: die zijn er niet. Er is nauwelijks meer strijd geleverd, in woorden en fysiek, dan over principes.
    En dus is de rest die hier direct op volgt even grote waanzin:
  ... zoals het principe dat wie moet vrezen voor vervolging om geloof of ras of overtuiging het onvervreemdbare recht heeft elders zijn toevlucht te zoeken ...

Wat faalt op dat iedereen volkomen ongestoord kan beweren te vrezen voor vervolging.
   Waarna er verderop nog een scheldpartij volgt op degenen die de waanzinnige principe-hebbers op een luxe manier in leven houden:
  Of er voor het onaangepaste deel van de oorspronkelijke bewoners - de dreigbrievenschrijvers, de rijmelaars ...

Erg, hè, dat onaangepast zijn aan de parasitaire nomadisten die de media en het bestuur beheersen ...
    Met aan het slot nog een gotspe:
  Dat aangespoelde jongetje op het strand is een vage herinnering.

...
    Wat een goor takkenwijf is het toch ...

Maarrrr, Sheila heeft ook zachte kanten. Bijvoorbeeld voor ... (de Volkskrant, 14-11-2015, rubriek Het is eigenlijk heel simpel, door Sheila Sitalsing):
  Tofik

Djinn, het boek waarin de oud-GroenLinks-politicus Tofik Dibi invoelbaar maakt hoe het is om een leven lang te worstelen met het idee dat je er niet mag zijn, las ik ademloos en ontroerd. ...

Het is ook zo'n lieve jongen ...
  Toen hij halverwege de jaren nul de politiek in ging, was Dibi fris en eigenwijs en nooit te beroerd voor een prikkelende quote: drie elementen die een positie als medialieveling garanderen.

Dibi fris en eigenwijs en nooit te beroerd voor een prikkelende quote als het ging om het verdedigen van de islam in al haar aspecten en vooral wanneer de islm vanwege al die "goede" aspecten weer eens in het nieuws was. Hetgeen hem maakte tot een strijder om de koppositie van "meest gehate allochtoon" samen met Mohamed Rabbae de boekverbrander.
    En waar bij Rabbae zijn kenmerk was en is grimmigheid, was en is het bij Dibi gladheid. Hetgeen tot gevolg heeft dat ...
  ... ze gaan graven, willen dingen van je weten, ook dingen die je diep in je binnenste bewaart.

En hoewel Sheila daar natuurlijk nooit en te nimmer aan mee heeft gedaan, wil ze nog wel even het goede voorbeeld geven:
  Dat soort dingen deed ik ook - ik was Haags verslaggever - in de overtuiging dat ik mijn journalistieke plicht deed.
    Sorry, Tofik

En om aan te kunnen geven hoe slecht al die andere mensen zijn die niet alles wat moslims vertellen, "Islam is vrede" of "Alle moslims zijn lieve mensen", voor zoete koek slikken en gaan lopen graven.

De gifmengster is voormalig economie-redacteur van Elsevier, en zo rabiaat neoliberaal dat zelfs hondsdolle vossen er met een boog omheen lopen. Neerlands gevaarlijks man is SP-voorman Emile Roemer. Na Geert Wilders natuurlijk. Overheid? De duivel zelve. Vraag maar aan mede-columnist en -immigrant Arnon Grunberg. De overheid moet zich nergens mee bemoeien, behalve misschien leger en/of politie. En natuurlijk nog één belangrijke uitzondering (de Volkskrant, 23-11-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Profetie

Tussentitel: Er zijn minder profetische tv-uitzendingen gemaakt

De Belgische schrijver Stefan Hertmans refereerde er gisteren aan in het tv-programma Buitenhof, zei 'Dit móét je terugzien, het is hallucinant', en zo kwam het dat ik gisteren, terwijl het leger door de benedenstad van Brussel trok, op mijn laptop geboeid zat te kijken naar een reportage van het Belgische tv-programma Panorama uit 1987. 28 jaar geleden waren verslaggevers van Panorama naar Oud-Molenbeek getrokken om te laten zien wat niet iedereen wilde zien: verkrotting, verwaarlozing, gastarbeiders (dat woord was nog in zwang, zó lang geleden is het) die geïsoleerd van andere Belgen leefden. Een sociale ramp in de maak.    ...

Dat is dus die andere belangrijk uitzondering waaraan de overheid wel moeite en geld moet besteden: immigranten.

Weer twee pareltjes (de Volkskrant, 27-11-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Praktisch

In de tijd dat Mark Rutte nog mede namens de gedoogpartner overtuigend de eurohaat uitdroeg in Brussel  ...

Ieder bezwaar tegen de dwaasheden uit Brussel is 'eurohaat', en 'de gedoogpartner' is de PVV. Een zaak zo fout dat je hem niet kan benoemen.
    De tweede:
  ... nu is het zaak 'waanzinnig praktisch' de lekke buitengrenzen te dichten. Ook dat mag wat soevereiniteit kosten, want de weerzin in het land tegen de Syriër en de Eritreeër zit een spaatje dieper dan de weerzin tegen de Griek.

Hé ...Ineens is het niet meer "Wij Nederlanders", maar 'het land'. Duidelijk zonder de auteur erbij inbesloten.
    Wat hebben deze twee pareltjes gemeen? De PVV staat voor de gewone Nederlanders en hun belangen. Degenen die tegen een onbeperkte instroom zijn, zijn ook de gewone Nederlanders. Die je absoluut niet ziet in de media, want daar zie je alleen de o zo fijne elite (met een doodenkele uitzondering).
    De eurohaat, onbenoembaarheid van de PVV, en de afkeer van de gewone Nederlanders degenen die tegen een onbeperkte instroom zijn, hebben één zaak gemeen: een diepe, diepe Nederlandhaat.

Hoe is het mogelijk ... Een nieuw dieptepunt in de morele deprivatie (de Volkskrant, 30-11-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Aanslag

... Omar Mahamud Ali, een Somalische herder die tijdens het hoeden van zijn geiten 'djoek djoek' hoorde, buiten bewustzijn raakte en in een zwarte wereld ontwaakte. Zijn oudste dochters van 8 en 9, meisjes op wie hij dol was: dood. ...
    Het 'djoek djoek' bleek afkomstig van Hellfire-raketten uit een Amerikaanse drone. ...
    Twee Nederlandse advocaten willen met een rechtszaak van de herder tegen de Nederlandse staat ... In reactie op dit nieuws viel hier en daar boosheid op te tekenen, en verderop in de straat vroeg iemand of Liesbeth Zegveld - een van de advocaten - soms een hekel aan Nederland heeft, gezien de bonte stoet oorlogsslachtoffers uit verre landen die ze inmiddels tegen de staat in stelling heeft gebracht. ... ik denk dat tot het gaatje gaan teneinde te pogen de Nederlandse staat zo zuiver mogelijk te houden van veel liefde voor Nederland getuigt.    ...

Maar ntuurlijk: de moslimterroristen vermoorden jongeren in Parijs omdat ze zo veel van Frankrijk houden, de nazi's richtten gaskamers in omdat ze zo veel van Joden houdn. Advocaat Liesbth Zegveld vervolgt Nederlnd omdt ze zo veel van Nederland houdt. En haatzaaier Sitalsing zaait haat over Nederland omdat ze zo veel van Nederland haat.

Het was weer even rustig in Nederland, maar stop nu de persen: twee onschuldige Nederlandse gezinnen zijn ten onrechte verdacht van lidmaatschap van de PVV. Sheila trekt ten strijde (de Volkskrant, 21-12-2015, column door Sheila Sitalsing
  Testosteron

Tussentitel: Daar word je dan burgemeester voor ...

Toen Fons Hertog, burgemeester van Huizen, vorig jaar september in het tv-programma Buitenhof kwam uitleggen waarom die week in zijn gemeente twee gezinnen met in totaal zes kinderen uit hun huizen waren gesleept en waren opgesloten (de volwassenen) of naar pleeggezinnen waren verscheept (de kinderen), voelde ik iets voor de burgemeester dat zich het beste laat omschrijven als medeleven.
    Hertog vertelde hoe de dingen gaan: hij mocht soms meevergaderen met de ministers Opstelten en Asscher en mensen van de AIVD, die hem vertelden over '... gevaar' in zijn gemeente. Hoe, waar, wie, dat wilden die lui van de AIVD niet vertellen. 'Burgemeesters krijgen geen namen te horen.'
    Burgemeester krijgen niets te horen, zo zou blijken toen hij op een middag een telefoontje kreeg. Dit werd hem meegedeeld: er zijn twee ambtsberichten van de AIVD ... er zijn kleine kinderen in het spel, het OM pakt de ouders op, de kinderbescherming neemt de kinderen mee, uw handtekening is nodig om de paspoorten te kunnen intrekken.
    Hertog was 'verrast', zei hij, maar toen de interviewer van Buitenhof recapituleerde: 'De burgemeester wordt niks verteld, hij mag zijn handtekening zetten onder het intrekken van de paspoorten, en dat is het', toonde Hertog zich loyaal aan de mannen van keihard aanpakken en dan pas vragen stellen. Hij verdedigde de spierballenrollerij, zei dat hij mét de AIVD er 'absoluut van overtuigd' van was dat de gezinnen wilden afreizen ...
    Wat Hertog wel mocht: kop van Jut spelen. Aan de ontdane opa uitleggen waarom de kleinkinderen niet bij hem, maar bij diverse pleeggezinnen waren ondergebracht. Vroom platitudes als 'het is maatwerk en soms haastwerk' debiteren.
    Daar word je dan burgemeester voor, dacht ik. Om loopjongen van de AIVD te zijn. En: stel dat het bewijs rammelt, dan hoort hij het zeker weer als laatste en mag hij het als enige komen uitleggen op tv. ...
    Zo gevaarlijk is het hier. Te midden van hysterie en testosteron kan afstemmen op de verkeerde tv-zender genoeg zijn. Omdat de autoriteiten willen laten zien dat ze er 'bovenop zitten'. En omdat niemand de rol van tegenmacht op zich neemt.

Verschikkelijk, wat die gewone Nederlandse PVV-gezinnen is overkomen ...
    Ntuurlijk is allang duidelijk dat dit pure satire is - Sheila zal nooit en te nimmer zoiets schrijven over Nederlandse gezinnen in het algemeen, en PVV-gezinnen in het bijzonder. De gecitteerde tekst klopt als een bus, maar het waren niet twee gewone Nederlandse PVV-gezinnen, maar twee totaal niet-Nederlandse jihad-gezinnen. De twee" jihadgezinnen uit Huizen". Waarvan bij één van de twee niet voldoende bewijs kon worden geleverd, dus die zijn nu "vrijgesproken". Terwijl het ander is veroordeeld. Een pluim voor dat laatste richting auoriteiten, dus. Maar niet voor Sheila. Die heeft gelegenheid voor Nederlndhaat. Een schoppartij vanwege dat eerste. Want hebben Nedrlanders iets niet helemaal goed gedaan, dan is dat weer een goede reden voor haatzaaierij en schoppartijen richting Nederland en alle Nederlanders. Vooral als het "slachtoffer" een kleurtje heeft ...
    Volgende item. De koningin (Beatrix) was altijd een vaste waarde waar de elite op kon rekenen als het ging om de strijd van de rondreizende kosmopolitische elite tegen de gewone burgers die thuisblijven om het werk te doen. Dat "voor het volk staan" was bij haar in ieder geval pure PR. Hetgeen geprobeerd werd te maskeren, maar welk masker regelmatig zakte, en het meest zichtbaar tijdens de kersttoespraken. Zodra er in Nederland merkbaar verzet kwam tegen de instroom van wat bleek te zijn ons hatende immigranten, werd er onverdroten  partij gekozen voor de immigranten. Onder het mom van "medemenselijkheid" enzovoort natuurlijk, maar de medemenselijkheid dicteert nog veel meer dat je goedwillende mensen vrijwaart van een groep die ze op niet te verzachten religieuze of etnische gronden haten tot op het bot. Platweg: ze verkoos haatmoslims en haatnegers boven Nederlanders.
    Zeer tweespaltzaaiend. Of haatzaaiend.
    Wat op een gegeven moment zo erg werd dat ze erop gewezen moest worden door een politicus. Natuurlijk haat de elite dan weer deze politicus.
    Nu trok die politicus zich daar niets van aan, want dat haten deed de elite toch al.
    Maar nu is er een wisseling van de wacht geweest. Niet in de politiek. Daar heerst de elite nog als voorheen. Nee, de wisseling is die van statshoofd. En het nieuwe exemplaar is kennelijk wat minder eigenwijs, en dus luistert wat meer naar de regels, en die regels dicteren iets heel essentieels: "Controversiële onderwerpen dienen vermeden te worden". Dat vorige exemplaar overtrad botweg de regels op het moment dat immigratie omstreden werd.
    Het nieuwe exemplaar heeft zich dus wel aan die regel gehouden. Wat betekent, volkomen eenduidig, dat er in de kersttoespraak voor 2015 van dat nieuwe exemplaar in ieder geval één ding niet genoemd mocht worden: vluchtelingen. Want een uiterst controversieel onderwerp.
    De elite zou hem er uitvoerig voor moeten prijzen, want op die manier probeert het nieuwe staatshoofd "de boel bij elkaar te houden". De boel zijnde elite en het volk dat zij haat, waardoor het volk ook steeds meer de elite gaat haten, en wie weet wat daar nog van komt ...

Maar in die elite is tegenwoordig ook al enige (recente) immigratie ingeslopen. Bij welke bevolkingsgroep de discussie over immigratie, dus ook vluchtelingen, op nog veel primitievere knoppen drukt. Dus daar waar het nieuwe staatshoofd uitvoerig geprezen zou moeten worden, krijgt hij uitvoerig veel stront over het hoofd (de Volkskrant, 28-12-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Vluchteling

Zijn moeder wekte rond Kerstmis altijd de indruk dat ze met een bel cognac onder handbereik had zitten vlassen op verborgen boodschappen waarmee ze de irritante mannetjes aan wier leiband ze het hele jaar door had moeten lopen het bloed vanonder de nagels kon zuigen.    ...

Gunst ... Ze geeft het volmondig toe.
  Commotie.

Gunst ... Die kon niet van de elite komen, want die is het gloeiend met haar eens. Ook niet van het volk, want het volk kan slechts op één manier commotie veroorzaken, en dat begint met het ingooien van de ramen van de elite.
    Waar dan wel ...?
    Dit:
  Een keer was ze het gedrein van de geblondeerde kleuter zo zat, dat ze klaagde: 'Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan.'

Een peilloos diepe haat schuilt achter deze formuleringen.
    Zo diep, dat het nog een keer herhaald moet worden:
  Commotie. Geert Wilders, die zich aangesproken voelde omdat hij zeer hecht aan grofheid in woord en daad, eiste, het borstkasje vol lucht gezogen, de schoudertjes naar achter, dat het brave mens 'als een haas uit de regering wordt gezet'.

Maar natuurlijk voelde Geert Wilders zich aangesproken. Namelijk omdat hij aangesproken wérd. Híj werd aangesproken, en niet de moslims bij wie de grofheid in woord en daad in overvloede zit. Een keuze voor de grofheid in woord en daad van de msolims die de elite-mevrouw al duidelijk had gemaakt na de moord op Theo van Gogh. Een grofheid in woord en daad van de moslims. En de elite-mevrouw koos ervoor haar woorden van troost persoonlijk te gaan bezorgen niet bij de nabestaanden van het slachtoffer, maar bij de medestanders van de dader van de grofheden in woord en daad.
    Waarop de moslims, zich gesterkt door dit succes, nog veel meer mensen gingen vermoorden. Maar dat kwam allemaal later.
  Een jaar later sprak ze waarderende woorden over de vrijheid van meningsuiting 'als een ieders goed recht', gevolgd door zo'n langgerekt 'maar' waar de vrijheidsfundamentalisten zo'n hekel aan hebben: 'Naast de algemeen geldende grens die in de wet is vastgelegd, zijn er ook normen van moraal en beschaving. Een recht om te beledigen bestaat dan ook niet. Evenmin geeft godsdienstvrijheid een vrijbrief om te kwetsen of op te roepen tot haat.'

En let op de volgorde der dingen die per definitie uitkomt op dit: "Je mag niets zeggen over de kwetsende dingen die de religieuzen zeggen". Want als je niets zegt over de kwetsendheden van godsdiensten zullen die godsdienten absoluut niets veranderen. De godsdienstigen zijn namelijk hartstikke verslaafd. Erger dan crack.
  Andermaal commotie. Andermaal Wilders die boos was omdat hij kritiek ontwaarde op zijn net afgeleverde filmische meesterwerk over de perfiditeit van de muzelman.

Tja ... Het is ook zo sneu om af en toe door die Nederlanders er op gewezen te moeten worden dat die niet-westerse cultuurtjes nog in het stadium van trommelcommunicatie en bijbehorende ideetjes zitten ...
    Let ook nog (in het vorig citaat) op deze term:
  ... vrijheidsfundamentalisten zo'n hekel aan hebben ...

De auteur is een vrijheidrelativist. Natuurlijk niet wat betreft de eigen vrijheden, maar wel die van haar tegenstanders.
    Maar die auteur stamt dan ook uit een botte autoriteitscultuur: die van de hindoestanen (Brahmanen enzovoort, weet u wel ...) uitleg of detail .
    En dan in (bijna) één keer de rest van de schrijnende onderbroek:
  Sinds haar zoon de familiezaak heeft overgenomen, is het jaarlijkse plezier rond Kerst aanzienlijk afgenomen. ...
    Er zijn de amechtige pogingen tot moderniteit - staan in plaats van zitten...
    En er zijn verwoede pogingen om helemaal niets te zeggen dat wie dan ook, waar dan ook, op wat voor manier dan ook mogelijkerwijs voor het hoofd zou kunnen stoten.
    In die laatste opdracht is de koning geslaagd.
    Zelfs hét woord van 2015 durfde hij niet uit te spreken.
    Daarom zeg ik het hier maar: vluchteling, vluchteling, vluchteling.

Dat laatste is natuurlijk ook weer een leugen. Hét woord van 2015 is:
  Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat. Haat.

Háát.

Want dat is het ding dat dit jaar voor iedereen zichtbaar en op zeer overtuigende wijze naar buiten is gekomen (Hebdo, Bataclan, Schilderswijk, Zwarte Piet, Sheila Sitalsing, enzovoort):
  Alle niet-westers immigranten haten ons

Waarvan zojuist de jaarafsluiting is gegeven.

Nog een staltje (een kleintje, hoor) (de Volkskrant, 30-12-2015, column door Sheila Sitalsing):
  Eng

Terwijl ik een bakfiets, volgeladen met pagara's en Donnerblitzen ... moest ik denken aan een interview dat ik bijna twintig jaar geleden had met Jan Latten, demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ging over de voortschrijdende vergrijzing, de steeds duurder wordende AOW en de panische angst onder politici voor de toorn der bejaarden als die gevraagd zou worden een jaartje langer door te werken om de boel voor iedereen betaalbaar te houden.    ...

Tjonge, die pagara's zijn wel een knap sterk stukje vuurwerk dat ze in de bakfiets had om zo ver terug te moeten denken, en tot de conclusie komen:
  ... de benauwdheid voor enge risico's zit diep in het dna van de inwoners van dit land ...

Maar natuurlijk was het dus andersom: dit latste was hetgeen dat opkwam in het hoofd van deze niet-inwoner van dit land, geestelijk gezien, en door die sterke emotie van afkeer van de bange Nederlandrs moest ze aan dat interview zo lang terug denken.
    Maar waar kwam nu die oprisping van sterke afkeer vandaan? Hiero - wat stond op de eerste puntjes:
  ... onbegeleid langs een asielzoekerscentrum manoeuvreerde ...

En dat gaat over een school voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben en deze begeleiding had georganiseerd. Dat maakten ze natuurlijk allemaal boos want voor asielzoekers hoeft niemand voor ook maar een greintje bang te zijn, want kijk uit welke vredelievende landen ze vandaan komen: Syrië, Afghnistan, Ethiopië ... Vluchtelingenwerk, COA, Amnesty International, Human Right Watch, Tineke Ceelen, Anja Meulenbelt, enzovoort waren allemaal boos over deze diep kwalijke suggestie. En bij Sheila liep het gal over. En daarom moest ze aan dat interview denken. Iets van twintig jaar terug. Zoveel gal was het dat het zo diep invrat ...
     En oh ja:
  ... aan: en toch houd ik van dit land.

Brullen van de lach! Alsof iemand die dat doet het ooit hoeft te zeggn. Ook hier is de werkelijkheid natuurlijk weer totaal tegenovergesteld aan de verbalistie.

Buitenlandse politiek is niet een specialiteit van Sheila, maar het volgende geval borg een onweerstaanbare aantrekkingkracht in zich (de Volkskrant, 22-01-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Thee

Dat Robert Owen, de gepensioneerde rechter bij het Britse hooggerechtshof die het onderzoek leidde naar de dood van de gedeserteerde Russische spion Alexander Litvinenko ...

"Litvinenko"... Dat betekent: gifmengen! Heerlijk! Sheila doet een column lang mee. Verbale polonium-210, die je een langdurig geestelijk sterfbed bezorgt:
  Het kan niet anders of het moet de Russische staat zijn geweest, het staatshoofd en de chef van de geheime dienst die de opdracht hebben gegeven Litvinenko uit de weg te ruimen door hem een kopje groene thee te serveren, vergiftigd met het radioactieve polonium, in de Pine Bar van het Millennium Hotel in Londen.

"Het kan niet anders of het moet de immigrantennatie staat zijn geweest, de elite en de chefs van de media-organen die de opdracht hebben gegeven de meningvrijheid en beschaving uit de weg te ruimen door het een kopje groene thee te serveren, vergiftigd met het radioactieve retorica  en botte leugens, in de media van politiek-correct Nederland."

Grappig: nog dezelfde week een beschrijving van dit soort columistiek (de Volkskrant, 23-01-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Het is eigenlijk heel simpel

Drammerig
Het citaat van de week kwam van Fred Teeven, VVD-parlementariër. 'Voor mij weegt het belang van de nabestaanden zwaarder dan dat van een drammerige, linkse hoogleraar die zijn gelijk wil halen', zo citeerde het AD Teeven in de kwestie-Maat. ...
    Over de rug van nabestaanden politiek bedrijven: dat is niet drammerig en links, maar ploertig en onbeschoft.


Een treffende beschrijving van het columnisme en de overige "meningsvorming" in de Elitekrant: 'ploertig en onbeschoft'.

En dan weer ter afwisseling een beetje blankenhaat (de Volkskrant, 29-01-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Luchtbrug

...  Op Lampedusa, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee, is het crisis - als je een eindeloos voortslepende toestand van nood en mensonterende toestanden en dweilen met de kraan open nog een crisis kunt noemen. ...
    Oude plannen die briljante nieuwe plannen lijken: je kunt er een heel eind mee komen. En dat geeft niks, zolang die Europese asielloketten in gevaarlijke gebieden en de luchtbrug er maar komen.

Maar natuurlijk: de vloedgolf van donkerogige zwartharigen moet doorgaan.

Fascisten zijn ook zwart, dus kunnen de fascisten in Kiev ook op de steun van het "Meer zwarten"-front rekenen (de Volkskrant, 01-02-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Gratis

... het aankomende referendum over het associatieakkoord met Oekraïne ...
    Vandaag start de ja-campagne voor het referendum. Niet van het kabinet, maar van een interessante alliantie van mensen die begaan zijn met Europese waarden. Ik hoop dat de begrippen broeders en bondgenoten zullen vallen. Op 6 april zal ik ja stemmen en niet vanwege gratis vrijhandel.

En die 'interessante alliantie van mensen' is een collectie van lokale neoliberale fascisten die Nederland willen afschaffen ten gunste van het fascistische Europese Imperium.

Meest prominente tegenstander van het fascistiche Europese Imperium in Nederland is Geert Wilders. Daarom noemt eerst PvdA-voorzitter Spekman Geert Wilders "een gevaar voor de democratie", en worden zijn woorden van de juiste uitleg voorzien door een lokale PvdA-bestuurder, ene Den Hertog, en aangevuld met: 'We hopen natuurlijk allemaal dat Wilders sterft aan een hartaanval in bed (al dan niet tussen de benen van een links kamerlid)'. Hier is wat Sheila S. er van vindt (de Volkskrant, 12-02-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Vroeger

 ... het geval-Willem den Hertog ... doet iets voor de PvdA in de lokale politiek ...

En toen Spekman Geert Wilders "een gevaar voor de democratie" noemde ...
  ... twitterde Den Hertog 'We hopen natuurlijk allemaal dat Wilders sterft aan een hartaanval in bed (al dan niet tussen de benen van een links kamerlid)'.
    Met enige welwillendheid valt hierin te lezen dat de afzender hoopt dat áls Wilders op een kwade dag zal sterven, zoals iedereen eens zal sterven, hem wordt toegewenst dat dit geweldloos zal verlopen.

Met nog veel minder welwillendheid valt in de woorden van Geert Wilders te lezen dat hij het beste voor heeft met moslimasielzoekers en hen een lang en gelukkig leven toewenst te midden van andere moslims in Moslimland.
    Maar:
  ... welwillendheid is zeldzaam. ...

Inderdaad. Zo heeft bijvoorbeeld het secreet S. de zaak wat anders en minder welwillend opgeschreven dan die gebeurde:
  Toen Geert Wilders had opgemerkt dat 'als de kogel van links komt, heel Nederland weet dat aan de zijkant de letters PvdA staan', twitterde Den Hertog 'We hopen natuurlijk allemaal ... '

Het woord "Spekman" kwam niet in het schrijfsel van Secreet S. voor. Want zij staat natuurlijk vooraan in de groep die hoopt dat Wilders sterft aan een hartaanval. Secreet S. zal voor haar welwillendheid worden beloond met nog een extra uurtje schreeuwen bij haar executie.
    Ten overvloede voor neutrale waarnemers maar noodzakelijk voor de politiek-correcte zombies: overbekend is de eerste persoon die stelselmatig werd bestreden met "U bent een gevaar voor de democratie": Pim Fortuyn uitleg of detail . Net zo bekend is wat er daardoor met Pim Fortuyn gebeurde: hij werd doodgeschoten door een politiek-correct zombie.

Iets over media. Dat toppunt van objctiviteit, integriteit, vrij van beperking of censuur, hebbende geen enkele vorm van politieke-correctheid. "De islam is een nazistische ideologie" uitleg of detail kan je er, naar waarheid, met regelmaat lezen, en dat moslims onderpresteerders en achterlopers zijn uitleg of detail , en creolen nog erger uitleg of detail uitleg of detail , is er dagelijkse kost. En natuurlijk dat niet-westerse immigratie in het algemeen geen goed idee is, maar ons al jaarlijks tientallen miljarden kost . Constateert Sheila met grote tevredenheid (de Volkskrant, 24-02-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Zwijgen

Mensen hebben 'onredelijke verwachtingen' van stukjes in de krant en reportages op televisie, zo werd Mark Deuze gisteren in de Volkskrant geciteerd in een boeiend verhaal over het merkwaardige fenomeen dat ik 'HIER ZWIJGEN HUN VAN DE MEDIA'S OVER' noem. Deuze is hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en ook hij verbaast zich erover dat hele volksstammen met grote stelligheid kunnen beweren dat er onder verslaggevers collectief wordt gezwegen over vulmaarin.    ...

Ja ja, en dan is het dus absoluut waar want de man zegt het en de man is hoogleraar. En Sheila heeft de gift om iets "moois" van zo'n nuchtere boodschap te maken:
  Ook al wrijf je ze een beeldscherm in het gezicht met links naar 36 reportages over vulmaarin. Ook al hebben ze een krant in handen met een paginagroot artikel over vulmaarin. Dan nog zijn ze in staat te bellen naar de redactie om op overspannen toon te vragen of de krant expres over vulmaarin zwijgt.

Zekers. De Volkskrant rapporteert dagelijks over het nazisme van de islam, het onderpresteren van moslims en creolen en de miljardenkosten van niet-westerse immigratie.
    En iedereen die dit anders ziet, is geestesziek:
  Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er een aanzienlijke groep mensen rondloopt die juist niets liever wil dan dat media níet hun kijk op de werkelijkheid weerspiegelen. Die dolgraag genegeerd wil worden. Zich wellustig wentelt in de rol van underdog. Willoos slachtoffer van de mainstreammedia. Opdat men redeloos tekeer kan gaan tegen laffe honden die over bepaalde zaken zwijgen en tegen journalisten die te lui zijn om naar de waarheid achter de waarheid te zoeken. Heerlijk.

En zo gaan we langzaam richting de boodschap:
  Ik ken ook politici die hun verdienmodel baseren op een vermeend doodzwijgen door de media. Het Volkskrantartikel noemt Pim Fortuyn (kreeg even veel of meer aandacht dan anderen, riep het tegengestelde) ...

Ja, als Pim dat letterlijk zo gesteld heeft, is dat onjuist. Pim kreeg best wel aandacht. Net zols Adolf Hitler ook best nog steeds veel aandacht krijgt van de media. In het geval van Pim uiteenlopend van "Gevaar voor democratie") via "Heeft Anne Frank vermoord" tot "U bent een minderwaardig mens" uitleg of detail . Dus ongeveer net als ...:  
  ... en Geert Wilders (de enige politicus wiens complete twitteroeuvre integraal alle nieuwsbulletins haalt).

Nou, als dat geen bewijs is van de objectiviteit van de media ... Kijk maar: ze worden zelfs ontvangen bij de notoire "Alleen maar goed nieuws" talkshow van Humberto Tan, om er dezelfde complimenten te ontvangen die de o zo lieve Humbrto altijd aan al zijn lieve gasten geeft:
  Een aardige variant daarop viel eergisteren waar te nemen bij RTL Late Night, waar Fleur Agema te gast was bij Humberto Tan. Heel omzichtig maakte Tan zich op om een mild-kritische vraag te stellen over de samenwerking tussen de PVV en Europese partijen met extremistische trekjes. 'Altijd weer die zuurtegraad in extremo!' katte Agema terug. 'De PVV moet eens als een normale partij behandeld worden!'

Hè, Fleur, verwacht je nu dezelfde behandeling als Diederik Samsom, Jesse Klaver, en Alexander Pechtold krijgen ...? Een journalist of presentator moet toch ook eens kritische vragen kunnen stellen, en aan Diederik Samsom, Jesse Klaver, en Alexander Pechtold kán je geen kritische vragen stellen want die hebben alleen maar GOEDE standpunten.
    Stel je voor ... Dat je aan Diederik vraagt "Die 200 duizend vluchtelingen die je wil toelaten, dat worden er met gezinsherniging enzo toch twee miljoen?", of "Jesse, jij wil die 200 duizend zelf gaan ophalen, maar wat doe je dan met de rest die op de kade achterblijft?". Of "Alexander, je gaat nu wel op bezoek in Kiev, maar weet je wel dat die machthebbers daar honderd van hun eigen aanhangrs hebben doodgeschoten en verantwoorlijk zijn voor het neerschieten van MH17?"
    Maar Sheila vindt het allemaal heel mooi dat aan Diederik Samsom, Jesse Klaver, en Alexander Pechtold dit soort vragen nooit gesteld wordt en aan de tegenstanders wel:
  Volgens mij ís dit de normale behandeling van een partij die aan kop gaat in de peilingen: gewone, vriendelijk-kritische vragen stellen naar allianties, motieven en intenties.
    Maar dat zal je wel niet mogen zeggen.

Want stel je voor ... Ook Sheila staat voor volle 200 procent achter twee miljoen meer moslims in Nederland en het voeren van oorlog tegen Rusland. Dus geen enkele kritische vraag aan wie daar voor is ... Dat bewaar je maar voor de tegenstanders ...

En wat vervelend nou dat de "dwarsligger" bij de Volkskrant het als voorafje in een artikel over de tweedeling gewoon erkent (de Volkskrant, 27-02-2016, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Waar is Jan Normaal gebleven?

De grote middengroep is finaal gespleten, in hoger en lager opgeleiden


In de serie waarom wordt er nooit geschreven over... deze week Geert Wilders. Het kan verkeren. Ik herinner me 2008, het moet in de tijd zijn geweest dat Wilders de film Fitna uitbracht. Te veel aandacht in de krant voor Wilders, was toen de klacht. Nu is er weer te weinig aandacht. Toentertijd moest Wilders worden genegeerd. Dan zou het wel over gaan, was de veronderstelling. Nu is het idee dat als we maar veel schrijven over brievenbuspissers, voorlichters met cokeproblemen, gedonder in de fractie en partijen-met-één-lid, dat de PVV-kiezers dan hun fout wel inzien.    ...

Een betere verklaring: de ideologie van "Ze zijn een verrijking en we moeten ze allemaal toelaten" zit zo diep in de geest verankerd dat de reacties op Wilders' stellingname tegen moslims en moslim-immigratie een pure reflex zijn - al stop je ze de maanstenen in de mond, ze zullen altijd blijven geloven dat de maan van groene kaas is ... En tegelijkertijd blijven ze heilig geloven dat ze hartstikke objectief en neutraal zijn ...

De mooiste truc van het "Meer zwarten"-front om alle "vluchtelingen" binnen te krijgen is natuurlijk de "snotwin" - kinderen (de Volkskrant, 26-02-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Sober

...    Wat ze in Den Haag 'sobere opvang' noemen en wat in de praktijk neerkomt op grenzeloze verveling onder klapperend tentzeil en vies kantinevoer, dient dus een politiek-strategisch doel, maar heeft ook echte consequenties voor echte mensen. Kinderombudsman Dullaert (de oude, die weg moet) schreef op welke: er groeit een verloren generatie asielkinderen op in noodopvanglocaties. Ze wachten en wachten, ze hangen rond, ze kunnen amper ...
    [Er] is geen enkel excuus om asielkinderen onder zulke schandalige omstandigheden op te vangen.

En aan die kinderen zit de hele rest vast: eerst de ouders, daarna mag je de rest niet ontzeggen wat je anderen gunt.

Net als bij Grunberg, Middendorp, de Mannetjes enzovoort, is de wereld van Sitalsing er één die beheerst wordt door de houding van het cynisme. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze sterk aagesproken wordt door de dragers van die wereld (de Volkskrant, 02-04-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)):
  Rantsoen

Van Imre Kertész, die donderdag overleed, heb ik een allesopslokkend boek in de kast staan, aangeschaft in de vorige eeuw, toen ik leuke Hongaarse kennissen had opgedaan die mij deprimerende kost begonnen toe te schuiven van Hongaarse schrijvers, over nazikampen en over vaders die hun eigen familieleden bespioneerden voor de geheime dienst. ...

Ongetwijfeld niet over die legers die samen met de nazi's vochten tegen de Russen, en die bij Stalingrad in de pan werden gehakt, samen met die van de Roemenen. De capaciteit tot het onthouden van de juiste dingen is ook essentieel in de wereld van de cynici.
    Goed, maar naar het onderwerp:
  Kaddisj voor een niet geboren kind, het allesopslokkende boek van Imre Kertész over een man die geen kind wil verwekken in een wereld die vernietigingskampen heeft voortgebracht ...

Misschien dat Grunberg daarom geen kinderen heeft: hij wil er geen brengen in een wereld waarin hij probeert een nieuwe holocaust te kweken.
  ... bevat een meanderende zoektocht naar de ratio achter het Goede. Met verklaringen zoeken voor het Kwaad is Kertész wel klaar, want die zijn er in overvloed: 'Wat werkelijk irrationeel en onverklaarbaar is, is niet het Kwade, maar het Goede.'

Vanuit Noordwest-Europese ogen een absurde levenshouding, maar vanuit die van het Midden-Oosten niet. Daar is geen "Goede". Daar is slechts "Ieder voor zich en God voor ons allen", "Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke", enzovoort. Joodsisme en neoliberalisme. Geen "Goede" in velden of wegen te bekennen.
    Iets dat aansluit bij de wereld van alle nomaden en nomadisten.
    Mensen als Sitalsing.

Het is een behoorlijke tijd rustig geweest aan het Sitalsing-front. En ondertussen zijn er twee nieuwe sterren aan het firmament gaan schijnen, die de positie van La Sitalsing als leidster van de de Gifmengende Heksenkring uitdagen (Margriet Oostveen en Marjan Slob). Dis tijd van Sheila om weer van zich te laten horen (de Volkskrant, 23-04-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)):
  Cultuurschok

Dat de inburgering van mensen die van elders komen ...

Een nieuw eufemisme voor het spectrum van Ehtiopische qat-kauwers tot Syrische haatbaarden uitleg of detail . Knap hoor.
  Dat de inburgering van [achterlijke immigranten, red.] niet schijnt te lukken ... was deze week reden voor groot alarm onder politici.

Hm ... Er schijnt iets over gezged te zijn.  maar je moet de politiek wel geid volgen, want anders was je het zomaar ontgaan. Maar dat was gerekend buiten de eksterogen op lange tenen van Sitalsing, aangaande dit soort zaken - dus maar eens een emmer overdrijvingen leeggegooid:
  ... onder politici. (Al moet daarbij worden aangetekend dat elke vallende dakpan reden is voor 'groot alarm' onder politici, want wie volstaat met het optrekken van de linkerwenkbrauw krijgt geen zendtijd op tv en kolommenruimte in de krant, en zonder die twee wordt je al gauw als mislukt beschouwd.)

Knap, hè ...
  Over het waarom van deze score is van alles gezegd - volgens sommigen deugen de cursisten niet, volgens anderen deugen de cursussen niet en halen ook mensen die hier al zestien generaties geworteld zijn onvoldoendes voor het inburgeringsexamen.

De eersten zijnde de mensen die iets hebben opgestoken van de lange reeks aanslagen door moslims, en de plunderingen en brandstichtingen door negers, en de overigen zijn de politieke-correcten en de qat-kauwers, haatbaarden en jihadisten.
  Dat laatste zou kunnen kloppen, en ook ik zakte voor de voorbeeldtoetsen die online zijn gezet, bedoeld 'om Nederlanders een indruk te geven van wat van inburgeraars verwacht wordt'. ...

Vraag dus: is La Sitalsing een qat-kauwer, haatbaard, of jihadist?
  ... Waarschijnlijk omdat ik ongeremd ging schelden tegen het computerscherm toen het propaganda voor het consultatiebureau ging verpakken in een zogenaamd neutrale vraag.

Haatbaard, dus.
  Toch ontroerden de voorbeeldexamens me. Er rijst een beeld uit op van een Nederland waarin buren op hoogtijdagen attent kaartjes bij elkaar in de bus doen, mensen hun tuintjes netjes onderhouden, collega's onderlinge wrijvingen beschaafd met elkaar en met de baas uitpraten, en leeftijdsdiscriminatie niet bestaat. Een burgerparadijs waar Walt Disney en Jan Peter Balkenende de vingers bij zouden aflikken. Zonder tokkies, een lul als buurman, racistische werkgevers en takkencollega's die aan je stoelpoten zagen.

Allemaal helemaal niets van waar. Nederland is een land waar de burgers elkaar de hersens inslaan omdat ze een andere geloofsrichting aanhangen, alle huisvuil op straat gooien, uitlsuitend tegen elkaar schelden, en elkaar discrimineren op leven en dood. Wat de vraag doet opkomen: "Waarom komen al die mensen die van elders komen toch van elders om naar Nederland te komen ...?"
    Het zal toch niet zo zijn dat het elders waar de mensen van elders vandaan komen nog erger is dan in Nederland?
    Dat is toch absoluut onmogelijk, gezien de door onze Sheila zo correct en inlevend beschreven toestand van Nederland?
    We moeten ze dus allemaal tegenhouden, want naar Nederland komen resulteert ...
  De inburgeringsexamens glansrijk halen, verwachtingsvol het paradijs binnentreden en er dan achterkomen hoe het er hier echt aan toegaat: wat een cultuurschok moet dat zijn.

... in zo'n cultuurschok, dat ze die zeker nooit te boven zullen komen, en die we hen dus koste wat het kost moeten besparen.
    Nou, dat was weer bijzonder grappig, Sheila. En je hebt je plaats als top-gifmengster voorlopig weer veilig gesteld.
    De politieke-correctheid is een club met veel leden. En dat moet natuurlijk ook, want meer dan een enkel bericht vanuit de werkelijke wereld, meer dan een ietsje pietsje zuurstof is dodelijk voor het kwaardaardige leven dat krioelt in de beerput. Dat tezamen één grote cyclus van bederf vormt. Hier een direct zichtbare vorm van die cyclus:

Een aanvulling door de gifmengster op het gifmengen van de Volkskrant, in de vorm van een hagiografie van Flip van Dyke uitleg of detail , beroeps massa-immigratie-ontekker  .
    Maar ja, de gifmengster is zelf ook massa-immigrant ... Eentje die ons heel wat meer centjes heeft gekost dan de gemiddelde Bijlmer-ganger.

Hè hè, ... Eindelijk iets gevonden waar Sheila's hartje echt warm van wordt. Die vluchtelingen zijn natuurlijk ook alleen maar een goed excuus om Nederlanders te haen. Je kan het meteen proeven als je het verschil ziet met de ware warmte die naar buiten komt bij he volgende onderwerp. We hebben even gedacht over een "late onthulling"-aanpak, maar dat werkt in dit geval niet. De stralen van de ware liefde zijn te sterk (de Volkskrant, 21-05-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Suriname

Astrid Roemer, die deze week de P.C. Hooft-prijs kreeg, de prachtige vrouw ...

Prachtige vrouw, want Surinaamse. Waar het materieel misschien wat minder is:
  Suriname is een klassiek ontwikkelingsland waar de mensen andere dingen aan hun hoofd hebben - stroomuitval, onverhoedse devaluaties, drie aan elkaar geknoopte baantjes om de rekeningen te kunnen betalen en grillige politiek ...

Maar daar staat wat tegenover:
  ... de ontroerendste ontmoeting tussen schrijver en lezers die ik meemaakte in Paramaribo, toen Robert Vuijsje er zijn bestseller Alleen maar nette mensen kwam promoten. Ik hobbelde mee voor een stukje.
    Hij werd groots onthaald, grootser dan waar dan ook. Scholieren vertaalden zijn boek in een toneelstuk, iedereen wilde met hem op een selfie, en nergens gezeur te horen over stereotypen en de positie van de zwarte vrouw in de literatuur. Vuijsje was ontroerd, zei hij. Omdat aan het andere eind van de wereld zijn boek gelezen en begrepen is door jongeren wier leven en omgeving mijlenver afstaat van het zijne.
    Ik was ook ontroerd: even was Suriname geen vertrekpunt of eindbestemming, maar een gewoon land waarin mensen 'goed boek!' tegen elkaar zeggen.

Er wonen de prachtigste, warmste en intelligentste mensen!
    Zo veel beter dan die rabiate Nederlandse xenofoben en racisten.

Terug naar het gewone werk. Een jonge zwarte crimineel en drugsdealer is aan de kant gezet met zijn veel te dure patserautomobiel, vanwege zijn jonge leeftijd, kleur en een patserautomobiel betaald uit criminalteit en drugsdeals. Want een jong iemand kan alleen op zo'n soort manier aan het geld voor een patsermobiel komen. Zeker iemand uit "kwestbare" gekleurde groepen, die bovendien ook nog eens vijf keer zo crimineel zijn als blanken.
    Alleen bleek de jonge zwarte crimineel en drugsdealer een jonge zwarte rapper met te veel geld te zijn. Die ene uitzondering. hè ...):
    En dus is die aanhouding "Racisme!!!" (de Volkskrant, 01-06-2016, column door Sheila Sitalsing
  Dikke Mitsubishi

Nadat er de afgelopen dagen enige commotie was ontstaan over de aanhouding van Glenn de Ramdanie, één van de beste hedendaagse Nederlandse artiesten, wegens AMDH (autorijden met donkere huidskleur) ...

Een vuile gore leugen. Gepleegd door een zwarte (Hindoestaanse variant), omdat alle zwarten solidair zijn met alle andere zwarten in hun haat voor Nederlanders. Kijk maar (het einde van de column):
  Binnenkort in dit theater: predictive policing, het voorkómen van misdaden op basis van big data. Benieuwd wie de data gaat invoeren.

Wat een Nederlanderhaat ...

Dat laatste was fout, want een generaliserende opmerking. Er is een deel van Nederland dat Sheila wél lief heeft (de Volkskrant, 13-06-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Redelijkheid

Toen ik zaterdag in de Volkskrant las hoe de afgelopen maanden in rust en vrede vijftig opvanglocaties met in totaal meer dan twintigduizend plekken voor vluchtelingen zijn geopend, mede dankzij burgemeesters die zich niet langer lieten intimideren ...
    Een klein half jaar later krijgt ook Spijkenisse gewoon een tijdelijke aanvullende opvang voor vluchtelingen: 250 opvangplekken aan de Boyleweg. ... Op het kaartje van Nederland met de vijftig nieuwe opvanglocaties dat de Volkskrant afgelopen zaterdag afdrukte staat hij al fier ingetekend: een klein groen blokje in de gemeente Nissewaard.
    Burgemeesters op hun beurt gingen gewoon doen waar ze voor zijn aangesteld: iedereen stoom laten afblazen en vervolgens zonder beverige handjes een knoop doorhakken. Of zoals Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal, in de Volkskrant reageert op verwijten van AZC-tegenstanders dat hij 'niet democratisch' zou handelen: 'Onzin. De vox populi is één ding, maar wij als college zijn gewoon bevoegd om dit besluit te nemen. Dat is juist hartstikke democratisch.'
    De professionele herrieschoppers werden geweerd bij inspraakavonden, gemeenten gingen samenwerken en opvangplekken over de regio verdelen, de camera's vertrokken. En zo lukte het, in alle rust, om duizenden extra opvangplekken te vinden. ...

En al die tegenstanders, dat zijn:
  ... de piemelroepers, gingen mijn gedachten uit naar mijn favoriete piemelroeper.
    Zijn naam is Fabian (33) ...
    ... 'Jullie willen een piemel? Jullie kunnen een piemel krijgen. Daar moet een piemel in!'

Gelukkig is het zo dat:
  Nederland is en blijft een ... land, vol redelijke mensen.

En die redelijke mensen zullen, nadat ze het probleem eindelijk opgelost hebben, twee langer dunne piemels oprichten (mede) voor Sheila, waartussen een stalen blad met scherpe snede, en Sheila afhelpen van het piemelachtige uitgroeisel dat boven haar schouders uitsteekt.
    Als ze geluk heeft ...
    Toch nog eonwillekeurig een paar gedachten aan dit hele gebeuren gewijd. Want het is in totaal dus zo dat deze gore meute eerst een hetze heeft gevoerd tegen de gewone burgers die hun culturele en financiële belangen verdedigden tegen de elite en hun lievelingen, maar die elite zich hier eens fijntjes wentelt in hun triomf over die gewone burgers.
    Die reactie van iemand als Pol Pot om dit gajes eerst eens flink te decimeren en daarna voor minstens tien jaar het platteland op te sturen zijn nog nauwelijks voldoende compensatie ...

Op de dag dat de uitslag van het Brexit-referendum nog niet bekend was (althans: bij het drukken van de krant), is Sheila in een sombere bui. Te veel boven de dampen van de eigen kokerij gehnagen ...? (de Volkskrant, 24-06-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Zacht gejank

Van de 98 regels die The Hollow Men van T.S. Eliot telt ... behoren de vier laatste tot de duizenddingendoekjes van de wereldliteratuur. Multi-inzetbaar. Als een project in het moeras wegzakt, als iemand zijn karretje in de poep heeft gereden, als iets moois en beloftevols in zijn tegendeel verkeert ... is er altijd wel iemand die ze aanhaalt, de beroemde regels met de fraaie cadans:
  This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang, but a whimper.

En wat is dan wel dat moois en beloftevols dat in de poep is gereden ...?
  Zo zal het ook de Europese Unie vergaan, voorspelde een EU-diplomaat deze week in de Volkskrant.

Door het toedoen van zeer foute mensen:
  Te midden van zacht gejank zal het ten onder gaan, las ik

Want:
  Of de Britten vertrekken of blijven ... voor de Unie zal blijven gelden dat het heilige vuur eruit is. Dat zei althans een keur aan diplomaten en EU-ambtenaren deze week in deze krant in een mooi verhaal van onze Brusselse correspondent Marc Peeperkorn. (De constatering dat het heilige vuur eruit is, komt van voornoemde diplomaten en ambtenaren. De constatering dat de Britten zeikerds zijn die hun zin trachten door te drukken door de excentriekeling uit te hangen, komt voor mijn eigen rekening - zoiets zouden de geïnterviewden natuurlijk nooit zeggen.)
    Hun analyse: Brexit of niet, er komt sowieso niks meer van de grond in Brussel, de bereidheid tot samenwerken is minimaal, de Unie rolt van de ene crisis in de andere, de compromisbereidheid is weg, de ambitie is weg.
    Gedeprimeerd wilde ik de krant dichtslaan. Ook dát nog.

Tja, daar sta je dan met je project om de Europese natiestaten af te breken en te vervangen door het Neoliberaal Imperium geleid door Joodse en Joodsistische oligarchen, met de witte bevolking vervangen door zwarten uit het Midden-Oosten en Afrika.
    Door toedoen van die ...
  Tot mijn oog op het woord 'zelfhaat' viel, ergens halverwege het verhaal. 'Zelfhaat' is doorgaans het lievelingswoord van de patriotten en de nationalisten, van de mensen die het liefst een hoog hek om het land zouden willen zetten.

... gore patriotten en nationalisten, die het liefst een hoog hek om het land zouden willen zetten om te voorkomen dat de achterlijke en agressieve en fokkende zwarten uit het Midden-Oosten en Afrika de boel hier net zo kort en klein komen slaan als het bij hun thuis is.
    Maar na het openzetten van een raam:
  Terwijl de Unie om de ene na de andere crisis heen is gelaveerd: de eurocrisis, de migratiecrisis, de Russische dreiging.
    Toegeven, het is een optimistische kijk op de zaak die enige lenigheid van geest vergt.
    Maar vanmorgen keek ik uit het raam en Europa lag er nog.

Maar toen moest die Brexit-uitslag nog komen ...
    Merk trouwens ook nog even dit op, hè:
  ... de Russische dreiging.

Het is inderdaad zeer dreigend dat Rusland tegenover de oefeningen die het Neoliberale Imperium houdt voor de Russische grenzen, zelf ook oefeningen gaan houden ... Het is tijd dat het Imperium maar alvast gaat bomabarderen voordat die Russen het doen ...
 
Even tussendoor, in het zaterdagkatern, een uitje richting economie. Er heeft namelijk Sheila, beroepsdemagoog, iets geërgerd (de Volkskrant, 25-06-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)
  Woordkracht

Flexverslaving, ik kende het woord nog niet, hoorde het deze week voor het eerst, en vond het meteen briljant. Het blijkt al langer in zwang te zijn bij tegenstanders van arbeid die niet ingebed is in garanties op vaste salarissen, pensioenen, gratis vrije dagen, zorgverloven, ontslagvergoedingen en doorbetaald ziek zijn. ...

Leuk, hè, zo'n woorddemagogische omdraaiing van de feiten: Het is namelijk zo dat bij de tegenstaaders van arbeid die niet volledig op Dickensiaanse wijze onderworpen is aan de willekeur van zweep-hanterende bullebakken, tegenstanders die woorddemagogsiche columns mogen vullen voor de woorddemagogische Volkskrant, en die ...
  Belangenbehartiging is gebaat bij een forse toonzetting.

... leven bij een forse toonzetting, er een onstuitbare ergernis opkomt als voorstanders van bestaanszekerheden voor gewone werkenden ook iets aan woorddemagogie gaan doen:
  Eén keer eerder haalde een variant de Volkskrant, op 26 mei 2012, toen Catelene Passchier van de FNV verzuchtte dat werkgevers 'flexverslaafd' zijn: ze zouden er 'alles' aan doen om vaste arbeidskrachten in te ruilen voor goedkopere flexwerkers.

Ze gaan er helmaal kapot aan En die ergernis moeten ze ergens kwijt. En dat is dus in een column in het elitaire haatzaaiblaadje genaamd de Volkskrant.

Maar er kwam snel een troost (de Volkskrant, 11-07-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Brief

Van een recent, prachtig afscheidsinterview in deze krant met lobbyist Niek Jan van Kesteren, de man die er 25 jaar lang voor gezorgd heeft dat uiteenlopende premiers naar ondernemers luisterden ...

Een erkende ploert, die sterk bij heeft gedragen aan de ondergang van het beschaafde land dat Nederland tot midden jaren 1980 was ... Misschien kunnen ze hand-in-hand op het schavot ...

Het is vakantie geweest, dus het waas ook even rustig aan het hindoestaanse-immigrantenfront. Maar hier zijn we weer ... Volle kracht voouit (de Volkskrant, 14-09-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Oostfront

Aan Hongarije, parel van Centraal-Europa ...

Ha, een Grunbergje ... De deksel van de beerput ligt eraf.
  ...hebben ...

Werkwoord van de zin. Gevolgd door de subjecten:
  ... de mensen die zich bekommeren om zaken als de rechtsstaat ...

Oftewel: de mensen die staan voor dictatuur van de elite ("Nee!!! Absoluut geen referendum!!!") en de D66-achtige-juristerij.
  ... de vrije pers, ...

Oftewel: de media met Joodse en hindoestaanse immigranten op pagina 1 en 2.
  ... fatsoenlijke behandeling van Roma ...

Oftewel: de zakken-geld-uitdelers aan de nomaden.
  ... vrijwaring van antisemitisme en homofobie ...

Oftewel: de aanhangers van de islam.
  ... humane opvang van de gevluchte medemens ...

Oftewel: de binnenlaters van iedere moslim en neger die zijn hand komt ophouden.
  ... en andere linkse hobby's ...

Oftewel: Joodse en wit-Joodse Joodsisten
  ... de handen vol.

Einde zin.
    En de rest is één lange herhaling hiervan. Met als argument in diverse vormen: de Joodse en wit-joodse Joodsisten van over de hele wereld vinden het ook.
    'Het' zijnde: Het feit dat het een onvergeeflijke schande is dat er een land bestaat waar de regering de belangen van de eigen burgers op de eerste plaats zet.
    In plaats van de nomaden en (im)migrantten te fêteren.
    Met hele huizen vol nieuwe luxe-goederen uitleg of detail .
    En de kinderen van de Nederlandse buurtbewoners mogen naar de voedselbank en een hutje op de heide ...

En met natuurlijk weer oproep tot nog meer collega-gekleurde zwartharigen - de eerste en laatste zin volstaan (de Volkskrant, 16-09-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Berm

Over de toestand in 'de berm', een stuk woestijn tussen de grens van Jordanië en Syrië waar naar schatting 75 duizend mensen existeren ...
    Bovenal laten de beelden zien waarom iedereen die het begrip 'opvang in de regio' als excuus voor de eigen labbekakkerigheid en als panacee voor alle vluchtelingensores in de mond neemt, zich diep, zeer diep moet schamen.

Het goedkoop eigen-goedheid willen scoren over de rug van "vluchtelingen" en sociaal zwakkere Nederlanders in plaats van het eigen salaris in te leveren toont de labbekakkerigheid van de beerputterige politiek-correcten, al dan niet zelf van de parasiterende immigrantensoort die makkelijke bureaubaantjes hebben en die alleen maar loze praatjes produceren.
    "Pleur op, Sitalsing!".

En ze geeft haar ploertigheid gewoon zelf toe (de Volkskrant, 23-09-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Oekraïne
Tussen het 'pleur(t) op' (na 53 keer turven was ik uitgeteld) en de 'ditjes en datjes over de zorg' die de beklagenswaardige Emile Roemer tot en met 15 maart 2017 zullen blijven achtervolgen ...

Waarbij ze zelf als heeft bewezen vooraan te staan. En wat nog eens bevestigd wordt, onbedoeld natuurlijk, door een collega ploert en haatzaaier (de Volkskrant, 21-09-2016, column door Jean-Pierre Geelen):
  Mark
... Rutte windt Haagse journalisten om zijn vingers, bevestigde zijn biograaf, 'onze' Sheila Sitalsing, onlangs in NRC Handelsblad. Sitalsing: ''Ik heb je gelezen, gaaf artikel', roept Rutte dan tegen journalisten.' ...

Ploert Rutte en lakeien journalisten zijn één pot nat. Sheila vooraan.
    Maar die krijgen we nog wel, wij de slachtoffers. Naar de prutanshir: eerste koken in de olie, en daarna te drogen ophangen om lekker kunnen schreeuwen. Misschien in sommige gevallen nog met een kleine toevoeging: eerst even natmaken in de zelfgevulde beerput ...
   En oh ja: hier het dossier van Rat Geelen uitleg of detail .

Volgende: net als Grunberg kotst Sheila het er nu (bijna) allemaal in één keer uit (de Volkskrant, 30-09-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Zwijgend

Verward sloeg de zwijgende meerderheid de krant dicht. ...

Tjonge ... Al een hele tijd niet meer gehoord of gelezen, die term ...
    "Zwijgende meerderheid", die uitdrukking van het diepste dedain jegens de gewone burgers was helemaal uitgstorven, en vervangen door zaken als "populisme", onderbuikgevoel", een tijdjelang "stroepje schrobben", enzovoort ... Of nog meer to the point: "PVV-stemmers". Kijk maar:
  Er waren dingen gezegd, door die ene met de dode zeehondjesbaby op zijn hoofd, als: 'De linkse elite gelooft nog in de multicul en het knuffelen van misdadigers en de ontwikkelingshulp en de Europese superstaat en de hoge belastingen. Maar de rest van Nederland denkt daar heel anders over. Die zwijgende meerderheid verdient ook een stem.'

En het behoeft slechts één keer raden wie die persoon met die zeehond is ...
    Wat een haat ...
    Enfin het is weer ...
  De zwijgende meerderheid had ...

... voor en ...
  De zwijgende meerderheid voelde "... De zwijgende meerderheid knipte ... die zwijgende meerderheid, voelen .. die vaak zwijgende meerderheid ...zei de zwijgende meerderheid ... De zwijgende meerderheid hoorde ... mompelde de zwijgende meerderheid, ... de stem van de zwijgende meerde...'' ... brulde de zwijgende meerderheid. ...

... na.
    Wat een haat ...
    Je zie precies hetzelfde gezicht voor je als de lieden achter deze link uitleg of detail vertonen: harde haatkoppen die volkomen bereid zijn heel Nederland in brand te steken, zoals ze dat al geoefend hebben in de Schilderswijk in 2015, en in Franrijk 2005 en Engeland 2011 op wat grotere schaal.
    De hatende zwarte, van alle gradaties, is een gevaar voor vrede en veiligheid.

De hatende zwarte is natuurlijk dol op de EU (de Volkskrant, 14-10-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Vrede

... De EU is een pacificatieproject. ...

Een leugen. Bewijst het gajes zelf met de volgende zin:
  Omdat weinig zo verenigt als een gedeeld financieel belang ...

En dat allang geregeld met de EEG. Maar de EEG kende geen vrije immigratie, en daarvoor is de EU. De hatende zwarten willen meer hatende zwarten, zodat zij als hatende zwarten de boel in Europa kunnen overnemen . Het is tenslotte een ten hemel schreiende en duivelse onrechtvaardigheid dat die witten wetenschap en techniek hebben ontwikkeld, en de zwarten niet verder gekomen zijn dan houtvuurtjes voor een lemen hutje.
    Bijna een mathematiche regel: INDIEN politiek-coirrect DAN stupide Koude Oorlogsprietpraat (de Volkskrant, 21-10-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Vooruitgang

Over de Russische hackers die op slinkse wijze computers binnensluipen en al doende de verkiezingen in verre buitenlanden in het ongerede brengen, droom ik weleens onrustige dromen. ...
    Podesta kreg een verkorte link toegestuurd waardoor het hem mogelijk is ontgaan dat in de url onder meer stond: 'myaccount.google.com-securitysettingpage.tk'. Podesta klikte, en klaar was de Rus. ... 'De Russen!', werd meteen beschuldigend geroepen, al liet de bevestiging dat het vermoedelijk inderdaad om een groep hackers gaat die vermoedelijk als spionnen voor het Kremlin werken op zich wachten totdat Motherboard gisteren nieuwe details openbaarde. Hun einddoel zou het ondermijnen van Hillary Clinton zijn, teneinde een krankzinnige marionet het Witte Huis in te krijgen. ...

Gunst, wat laten mensen zich toch ontzettend makkelijk zien hoe ontzettend stupide ze zijn ...

RTL wil Zwarte Piet afschaffen en Sheila kotst haar Nederlandhaat eruit (de Volkskrant, 25-10-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Commercieel

Dat RTL zou kappen met zwartgeschminkte Pieten stond in de sterren geschreven. RTL is een snoeihard commercieel bedrijf, met een feilloos instinct voor wat de klanten willen. ...

Een leugen: 80 en meer procent van de Nederlandes is voor het behoud van Zwarte Piet.
  Daarom had RTL al hoog en breed een beeldbepalende creoolse presentator van een lateavondpraatshow, toen ze bij de NPO nog klaaglijk 'wekunnuhzenietvinduh' jankten ...

Een gore leugen: die presentator, Humberto Tan, had al diverse tot vele programma's gepresenteerd bij de publieke omroep. Plaatsen in talkshows zijn er twee of drie, en daar val je dus bij toeval in.
    Maar dat gaat allemaal alleen maar om dit:
  Bij het zappen hoorde ik gisteravond een doodsreutel uit mijn televisie komen. Hij kwam niet van RTL.

God, wat een haat ...

Er is één ding dat echt alle kinderen in hun carrière richting als mens bijgebracht wordt: dat je niet in je eigen stront moet gaan zitten graaien. En zelfs dat heeft Sheila niet opgepikt van de hindoe-opvoeding in Paramarapipido (de Volkskrant, 31-10-2016, column door Sheila Sitalsing:
  Kostgangers

...  [het]  was ... razend interessant om afgelopen zaterdag in de Volkskrant het relaas te lezen van Michael Heemels, de gevallen oud-woordvoerder van Geert Wilders. ...

Met aan het einde toch nog een waar woord ondanks de alle adem benemende stank:
  Verslavingen zijn altijd verdrietig ...

Dus op naar het tigste stuk over de PVV en Geert Wilders. We gaan ze zelfs niet meer tellen.

Net als de volgende, want dat hebben we al gedaan. Over de FNV. Omdat er een nieuwe voorzitter gekozen gaat worden. We hebben alleen de kop nodig. Die van de webversie want in de krant is die meestal slechts één woord (de Volkskrant, 02-11-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Sheila Sitalsing: FNV weer relevant maken, er zijn mensen om minder overspannen geraakt

Zo, dat heeft de aarts-neoliberale brahmaan en volkshater weer mooi neergezet. Die dalits moeten geen grote mond krijgen, en rustig blijven sloven voor een korst brood. Voor de brahmanen.

Donald Trump is gekozen tot president van Amerika. In alle media stroomt het gal over (de Volkskrant, 09-11-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Vrouw

... heb ik gehuild (vrouwen staan namelijk ook in heel nauw contact met hun emoties en zijn niet bang daarvoor uit te komen) toen bij het krieken van de dag niet zij, maar hij, de poesjesgraaier, op het Witte Huis leek af te stevenen. ...
    Vanwege de intense vrouwenhaat die van geestig bedoelde verkiezingsparafernalia afdroop: T-shirts met voorop de tekst Hillary sucks but not like Monica en achterop Trump that bitch, of speldjes met Hillary's beeltenis begeleid door de woorden Life's a bitch, don't vote for one.
    Vanwege de veel subtielere en veel venijnigere vrouwenhaat die allerwegen te horen viel ...
    Ik zou mijn dochters voor de tv planten, ik zou tegen ze zeggen: 'Deze vrouw zal mogelijk oorlogen ontketenen en stommiteiten uithalen. Maar kijk, het kan. De wereld ligt voor jullie open.'
    Het mocht niet zo zijn. Zo groot was de miskenning onder zoveel Amerikanen - mannen vooral - dat ze bereid waren het sekisme en racisme op de koop toe te nemen - misschien was het wel deel van Trumps aantrekkingskracht.     ...

De cijfers wezen uit: de man-vrouw-verdeling was bij deze verkiezing niet significant verschillend van die bij de vorige verkiezing (met Obama). Dit is allemaal haat. Blankenhaat.

Kijk maar (de Volkskrant, 14-11-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Leugen

...    Je schijnt dezer dagen met grote eerbied te moeten luisteren naar mensen die net als de nieuwe president van het machtigste land ter wereld wetenschap ook maar een mening vinden ... Want als je ze tegenspreekt gaan ze op Geert Wilders stemmen. ...

Ze haat de blanken die op Trump of wilders stemmen, en van wie arbeid ze vreet, tot op het bot. Juist omdat ze op die mensen leeft. Dankhaat.

De meest populaire leugen van de media, het ligt aan "de leugens op Facebook",  wordt ook nog even doorgegeven door Sheila - de kop is die van de webversie, want meer is er niet nodig (de Volkskrant, 16-11-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Het nieuws verdwaalt in doolhof van valse waarheden

Het "nieuws" lag allang op de bodem van een beerput van leugens, vanaf, en eigenlijk al vooraf, het moment van het verkondigen van "De multiculturele samenleving is een verrijking van onze cultuur". Terwijl iedereen met zijn aanwijst zodra hij of zij buiten zijn huis stapt: de multiculturele samenleving is een pure beerput en de potentiële ondergang van onze cultuur.
    Dat mensen op Trump en Wilders gaan stemmen, is omdat ze allang hebben ingezien dat ze van de elite de meest pure leugens krijgen, en nu pas de moed beginnen te krijgen er iets aan te doen.

De volgende trap (de Volkskrant, 18-11-2016, column door Sheila Sitalsing):
  50 miljard

...    En nu mogen we in de Europese Unie boksen boven ons gewicht. Pierre Moscovici, Europees Commissaris voor economische en financiële zaken, liet gisteren weten dat een aantal Europese landen extra geld mag, nee moet, uitgeven om de Europese economie aan het draaien te krijgen. ...
    De Commissie die aandringt op geld uitgeven: dat is nieuw. Meestal zegt de Commissie dat eurolanden te veel geld uitgeven en meestal is de Commissie verwikkeld in een loopgravenoorlog met een roedel economen en quasi-economen die vindt dat overheden op Trumpiaanse wijze bruggen en wegen moeten aanleggen om de economie op stoom te krijgen en mensen aan het werk te houden, maar wanhopige tijden vragen kennelijk om wanhopige maatregelen. Volgens Moscovici willen de burgers van Europa dit. 'Zij voelen zich het slachtoffer van globalisering en het jarenlange gebrek aan economische groei.' Geef ze groei, dan gaat het populisme vanzelf weg, dat idee. ...

En de Volkskrant maakte er de tussentitel van:
  Tussentitel: Geef ze groei, dan gaat het populisme vanzelf weg

Gunst, wat zou je van deze lieden toch graag de botten willen horen kraken ...

Natuurlijk hebben gifmengers, ratten en kakkerlakken ook zo levenslotgenoten waarvan ze houden. Respectievelijk gifmengers, ratten en kakkerlakken. Dus dit hoeft eigenlijk geen verbazing te wekken: een positief stukje van de gifmengster. Over een soortgenoot (de Volkskrant, 23-11-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Complot

Tussentitel: Omdat hij altijd op iemands tenen belandt

De Europeaan, de afgelopen maandag uitgezonden documentaire over eurocommissaris en Heerlenaar Frans Timmermans, is beslist fraai. Een tikje lang misschien, met een wat koket aandoende hoofdpersoon.
    ... heeft onze man in Brussel liedjes van Bruce Springsteen te bieden, en een onwankelbaar geloof in de Europese samenwerking en in de kracht van instituties en in het probleemoplossend vermogen van de politiek.
    Dat is aandoenlijk en hartverwarmend. ...

Deze goorlap heeft staan liegen over de Oekraïners die de slachtoffers van MH17 hebben geborgen. En staan liegen dat de slachtoffers nog bij bewustzijn waren tijdens hun val. Enzovoort. Het is een glaszuivere rat. Uitgebreid dossier beschikbaar bij GeenStijl uitleg of detail
    Maar ja, soort zoek soort ... Nou ja, bijna ...

Ha, weer een leuke slagzin erbij (de Volkskrant, 09-12-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Ga!

...    Alle Europese jongeren (18-30 jaar) kunnen zich vanaf vandaag melden voor vrijwilligerswerk of een stage in een EU-land. De kosten ervan worden betaald uit het budget van de Europese Unie. De Europese vrijwilligersbrigade moet jongeren kansen geven en hun EU-gevoel versterken.
    Zelf noemt Juncker het 'een solidariteitskorps', ...
    Maar ik ga geen zure kanttekeningen maken. Vmbo'ers, vaklieden en buitenlui: surf naar die website, pak je kans en go east/south/north young man. ...

De nieuwe leus van Salpeter Sheila - moge deze EU-onderdaan in de EU-zee verzuipen ...

Nieuw jaar, nieuwe Wilders-bashing ... Ook bij de gifnengster (de Volkskrant, 16-01-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Beschaving

De beschaving in Nederland is verloren gegaan, zei Sybrand Buma zaterdag tegen zijn CDA-achterban ...

Zoals het een goeie gifmengster betaamt, stopt ze haar waar in een ander voedselproduct. Hier het tweede ingediënt:
  Er waart 'een morele crisis' door Nederland, 'de publieke moraal is verloren gegaan', zegt Buma. ...Buma belooft 'een morele revolutie' en een 'fatsoenlijk alternatief'.

Het "fatsoen". En wat is het fatsoen ten hizne van een migrant:
  Eindelijk iemand die het zegt, zeiden we ook tegen elkaar, want Buma gaat nu vast aandacht vragen voor de schandvlek van Europa: de duizenden ontheemden die in zomertentjes in de sneeuw liggen in Griekenland, bij vorst.

... en daar volstrekt vrijwillig naartoe zijn gegaan. Oplossing: de weg terug die ze gekomen zijn.
    En wat is het tegengestelde van het fatsoen:
  Eindelijk iemand die het zegt, zeiden we ook tegen elkaar, want Buma gaat vast diep in eigen boezem tasten, en sorry zeggen voor die onzalige periode waarin zijn eigen CDA het onfatsoen aan de macht hielp en de beschaving om zeep hielp.

Het tegengestelde van fatsoen en beschaing is de PVV en haar aanhangers.
    Dus liever Syrische terroristen en Afrikaans parasiterend fokvee dan beschaafde Nederlande burgers.
    Want die zijn in ...:
  ... een gedoogconstructie met de antichrist.

Het wordt echt een probleem om een passende executiemethode vinden ... Anders krijg je het geval van De Groene Parel uitleg of detail .

De les geleerd door de PC-elite uit de verkiezing van Trump (de Volkskrant, 23-01-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Waarheid

Tussentitel: Soms wordt neutraliteit bangigheid

De les geleerd uit de verkiezing van Trump: "We moeten nog harder gaan liegen". De koppen zeggen het al helemal. Hier nog wat uitwerking:
  Het nieuwe grote vraagstuk van deze tijd heet: liegen, en hoe daarmee om te gaan. ...

"Liegen (def.): Datgene wat niet-politiek-correcten beweren".
  Een tijdlang konden wij van de journalistiek tamelijk gevaarloos lachen om de leugenaar, het hoofd meewarig schudden, iets mompelen over rattenvangers en blinde volgelingen, een parmantige factcheck publiceren ('oordeel: niet waar') en overgaan tot de orde van de dag.

Klopt. En toen kwam het internet, en liet zien dat de leugenaars de politiek-correcten an "Gekleurde immigratie is een verrijking van de samenleving" waren
  Tegenwoordig gaat de president van Amerika ook na zijn inauguratie al fabulerend door het leven.

Gunst ... Net als Rutte, Samsom, Asscher, Pechtold, Klaver, enzovoort dan ...
  De worsteling werd dit weekend zichtbaar in de berichtgeving bij de NOS, een platform dat immer neutraliteit betracht ...

Dodelijk. Een rabiaat politiek-correcte met een gifmengers-diploma stelt dat de NOS (het Journaal) neutraal is ...
    En die moet, is de les, dan ook nog politiek-correcter worden:
  De brave NOS'sers wisten zich amper raad met het eerste optreden van Sean Spicer, de woordvoerder van Donald Trump, die een voorproefje gaf van de wijze waarop het nieuwe regime in Washington van zins is op te treden: met triomfalisme, gekruid met wraakzucht en ondersteund door flagrante onwaarheden en propaganda van het type dat we kennen uit minder verlichte naties.

Dan is Nederland een minder verlichte natie, waarin met triomfalisme gekruid met wraakzucht wordt bericht over geslaagde asielzoekers die allemaal Engels en/of Nederlands spreken, allemaal apotheker, raketgeleerde of balletdanser zijn, en allemaal onontbeerlijk zijn voor de toekomst van Nederland.
    Maar natuurlijk geldt het niet-de-volledige-waarheid-spreken maar voor één volksdeel:
  De kwestie beperkt zich niet tot Washington en andere vergelegen gebieden. De vraag hoe te berichten over de evidente jokkebrokkerij van Henk Krol

En als er nu één iemand in de politiek is die van jokkebrokkerij zijn levensgeluk heeft gemaakt, is het Mark Rutte wel, met Samsom, Asscher, Pechtold, Klaver, enzovoort op goede tweede plaatsen. Ex equo.
    Met als uitsmijter:
   De vraag hoe de beweringen van Geert Wilders te behandelen houdt al langer menig verslaggever uit de slaap.

Brullen van de lach!!! Omdat ze het niet kunnen. En uit pure armoede niets anders kunnen doen dan de fatsoenskaart spelen.
    En tenslotte nog een keiharde eigen leugen:
   Afgelopen weekend vierde laatstgenoemde een feestje met de AfD en het Front National. Hij mocht er spreken en repte van Nederlandse vrouwen die op straat hun blonde haar niet meer durven te laten zien. Dat is gelul, Geert. Kletskoek. Verzinsels. Een leugen.

Het is zo erg, dat zelfs de o zo politiek-correcte gemeente Amsterdam moest overgaan tot de symbolische daad van een "sis-verbod" op straat uitleg of detail . Je moet toch wel een door eindeloos veel gif verharde ziel hebben om zó te kunnen liegen ...

Dat was weer genieten ... Donald Trump hheeft een inreisverbode afgekondigd voor mensen uit een paar islamitische landen omdat hij de aanslagen zat is. Het verzzmelde journalisme en columnisme en nog veel meer volledig over de rooie. Hier de versie van Sheila, op een voor haar karakteristieke wijze (de Volkskrant, 30-01-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Traptrede

Ik wist het nog niet, en de rest van de wereld ook niet, althans Google dat alles weet was er tot afgelopen vrijdag niet van op de hoogte, waarmee ik niet zeg dat het nepnieuws is: Donald Trump is bang voor trappen en steile hellingen. ...

Keuvel de keuvel.
  De man die moslims vreest, vreest de traptrede evenzeer.

Keuvel de keuvel de keuvel.

  Het is een officieel erkende, legitieme fobie, die moet verklaren waarom Theresa May, toen ze afgelopen vrijdag op visite was bij de nieuwe Amerikaanse president, zijn hand vasthield, zo werd genoteerd op gezag van 'een bron in de Britse regering'.

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  May en Trump kwamen hand in hand op de foto te staan, knusjes en intiem, een krachtig beeld ter onderstreping van de speciale relatie tussen de vermoeide en verstofte voormalige kolonisator en zijn van triomfalisme blakende oud-kolonie.

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  Maar met knusjes en intiem had het dus niets te maken, volgens de 'bron in de Britse regering'. Mocht iemand dat abusievelijk denken: we hebben hier geen foto te pakken van het kaliber Helmut Kohl grijpt de hand van François Mitterrand bij de herdenking van de Slag om Verdun en overbrugt daarmee een kloof van een omvang waar onze tegenwoordige veelbesproken kloof tussen de zeikerds en de fietsende elite bij afsteekt als een drabbig slootje.

Keuvel de keuvel de keuvel de euvel de keuvel de keuvel.
  We zien hier beslist geen premier die zo bang is om na de solotocht van haar land geïsoleerd te raken, dat ze zich glimlachend laat bepotelen door een vreemdelingenhater. Nee, we zien een volwassen man die bangig steun zoekt bij de koene leider van het Verenigd Koninkrijk, in zijn confrontatie met een traptrede. Of met een helling. Of met niets, daar wil ik vanaf wezen, want op de desbetreffende foto's zijn traptreden noch hellingen zichtbaar.

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  Waarmee ik niet zeg dat het nepnieuws is, opgediend door Downingstreet 10, bedoeld om achteraf enige afstand te creëren tussen Theresa May en de mensenhater in het Witte Huis. Om te zeggen dat het aan is, maar ook weer niet zó dik. Om alvast indekking te regelen voor wanneer terugtrekkende bewegingen nodig zijn om het geplande staatsbezoek van de moslimverbanner aan het Verenigd Koninkrijk voorzichtig uit te stellen.

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  Dat soort krompraat en flauwekul had Angela Merkel niet nodig. Tweeënhalve maand geleden zei ze al ferm dat ze met alle liefde wil samenwerken met de nieuwe Amerikaanse president 'op basis van de waarden democratie, vrijheid, respect voor het recht en de waardigheid van mensen, ongeacht herkomst, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid of politieke voorkeur'. Onze premier was toen nog niet zo ver; die beperkte zich tot de diepgravende analyse: 'We moeten hem een kans geven.'

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  Merkel gelooft in helderheid. Afgelopen weekend, nadat de nieuwe man in het Witte Huis een banvloek op inreizende moslims had uitgesproken, maakte ze aan de telefoon met Trump haar afkeer van de maatregelen duidelijk en, zo zei Merkels woordvoerder, 'legde ze hem uit welke verplichtingen voortvloeien uit de Conventie van Genève'. Bij ons volgde na anderhalve dag van slappe, halfslachtige en ontwijkende reacties pas een afwijzing van Trumps moslimverbod.

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  Lafjes afwachten, eerst kijken hoe de hazen lopen voordat je pogingen tot ...

Keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel de keuvel.
  ... ...

Brullen van de lach!!!
    Karakteristiek gifmengen.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op het moment van schrijven een maand weg, en de onrust bij de politieke-correctheid heeft al de vorm van blinde paniek aangenomen. De PvdA is gekomen met een voorstel om de straattereur van moslims richting blanke vrouwen strafbaar te stellen. En Sitalsing constateert dat haar gifmengerij en gestook de positie van de PVV heeft versterkt. Want naast "serieuze" zaken als economie gaat het ook over iets anders (de Volkskrant, 17-02-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Werelden

Terwijl het Centraal Planbureau gisteren tot op één decimaal nauwkeurig scenario's voor de economische toekomst schetste als partij zus & zo aan de macht komt, werd in de Tweede Kamer serieus gedebatteerd over het uiterlijk van Zwarte Piet. Het tijdsgewricht waarin we leven in één treffend beeld samengevat.    ...

Nauweijks iets was erover in de medua te vinden. De Volksrkrant had een berichtje in de rubriek "gemengd politike nieuws" waarin het snel al totale onzin werd afgedaan. Maar bij de zich minderwaardig voelende en wetende gekleurde imigranten is het natuurlijk issue number one, gezien het feit dat dat het terrein is waarop ze tot nu toe hun grooste overwinningen op de Nederlandse cultuur hebben kunnen boeken. Een vorm van overwinning waarvoor de typering "Pyrrus" nog slechts een eufemisme is, beginnen ze nu te merken, kijkende naar de peilingen waarin de PVV bovenaan staat:
  Tussentitel: Gevoelens zijn niet door te rekenen

En Sitalsing heeft altijd warme gevoelens bij 'gevoelens':
  Daarnaast, in een parallel universum, gepreserveerd onder een stolp, is er de andere wereld. Die van de gevoelens, die ongrijpbaar zijn en moeilijk te rationaliseren. Ze resideren op een onbestemde plek die sommigen 'de onderbuik' noemen. Door te rekenen zijn ze niet, over de feitelijkheid valt te debatteren, maar serieus is het wel.

Ja ja, Dat kent de van nabij ... Een centimeter vijftig of zestig zo nabij ...
  In die wereld is ... het zaak om het behoud van Zwarte Piet gelijk te stellen aan een aanval op de ziel van de immigrant.

Oh nee, dat stond er natuurlijk niet. Dit stond er:
  In die wereld is ... het zaak om de transitie van Zwarte Piet naar iets met roetvegen gelijk te stellen aan een aanval op de ziel van de natie.

Tja ... dat zijn niet de eigen gevoelens maar die van anderman, en voor de gevoelens van anderman heeft de gekleurde immigrant evenveel sympathie als Marc Dutroux voor zijn slachtoffers:
  Dus werd er gisteren in de Tweede Kamer in alle ernst een initiatiefwetsvoorstel van de PVV behandeld dat het uiterlijk van Zwarte Piet bij wet wil laten vastleggen. De VVD ... de rest van de Kamer distantieerde zich zo ver mogelijk van de drek

"Drek". Kijk, dat denkt verstandig blank Nederland nu ook als hij de zichtbare cultuurverschijnsle van de gekleurde immigrant ziet: "Drek!". En roept: "Rot op met je drek". De hindoestaanse gepoederde handen en Brahmaanse kastensysteem en inteelt resulterende in inteeltziektes en inteeltkoppen en inteeltcultuur en inteeltdrek.

Grunberg is zich een dag terug te buiten gegaan aan gorigheden over Marianne Thieme van de partij voor de Dieren (de verkiezingen zijn nu minder dan een week weg), en Sitalsing probeert op dat niveau mee te komen (de Volkskrant, 10-03-2017, column door Sheila Sitalsing
  Buitenlands

Van alle buitenlandse kranten ...
    Hallucinant was een artikel van The Times, een Britse krant die afgelopen januari kostbare kolommen wijdde aan Thierry Baudet, de pianospeler annex opruier annex blaffer naar de maan ...

Riposte in stijl: "Sheila Sitalsing is een goor Brahmaans tyfuswijf dat nodig de weg van Marie Antoinette moet volgen".
    Hier nog wat drek:
  Ronduit geestig is The Economist in een overigens wél uitstekend geïnformeerd stuk, waarin voornoemde spilfiguur en wonderjongen in één regel wordt afgedaan als 'een snoevende eurosceptische intellectueel'.

Dat The Economist is één van de schandbladjes van de Joodse en Joodsistische neoliberale ploerten.
  Bijzonder zijn ook de talloze portretten van Geert Wilders - de obsessie van buitenlandse media met de grote blonde roerganger is zo mogelijk nog groter dan onze eigen Wildersmanie. Ik las columns en commentaren van Britten, Amerikanen, Spanjaarden en talloze anderen die 'medelijden hebben met de Nederlanders'.

Ja ja, de Joodse en Joodsistische elite is een kanker die zich door heel Europa heeft verspreid.
  Commentatoren aan wie kennelijk vijftien jaar Nederlandse politiek voorbij is gegaan en die nu pas doorhebben dat er in de Nederlandse politiek heel wat mag worden gezegd over moslims en over migranten.

Brullen van de lach!!! Dat ze hartstikke lief en aardig zijn, is inderdaad 'heel wat'. Dat er nog veel meer van moeten komen, dat mag ook heel erg.
  Verslaggevers die voor het eerst kennisnemen van de opvattingen van Wilders en een geschoktheid tentoon spreiden die bij ons thuis, murw gebeukt als we zijn, met een vermoeide glimlach wordt onthaald.

Gunst, zegt de goede man eens één keer de waarheid, dat we in Nedeland oneindig veel beter af zijn zonder vrijwel alle gekleurde immigranten en met name (bijna) alle Marokkanen, is meteen het hele huis te klein ... En gaan we onbeheersd schelden in de o zo beschaafde kwaliteitskrant ...:
  Zo gewend zijn wij al aan de onbeschoftheid, de ongrondwettelijkheid, het onversneden racisme, de haat, de vuilspuiterij, dat we pas weer opveren als een buitenlandse verslaggever zich verwondert over de verlegde grenzen in het Nederlandse debat.

... die vol staat met de onbeschoftheid (jegens Wilders, Baudet, enzovoort), de ongrondwettelijkheid (de propaganda voor de islam die in strijd is met de Grondwet), het onversneden racisme (van de Sylvana Simons-types), de haat (Grunberg, Sitalsing, Wagendorp, enzovoort) , de vuilspuiterij (Grunberg, Sitalsing, Wagendorp, enzovoort) die ze zelf zo ernstig verwijten aan het internet ...
 
Verkiezingsdag (de Volkskrant, 15-03-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Zweven

...    - 'Sinds wanneer is stemmen liefdadigheid? Als zielige lieden helpen het criterium is, zou je je over Thierry Baudet moeten ontfermen. Of over Jan Dijkgraaf. En vergeet Jan Roos niet. Die staan morgen alle drie bij het UWV. ...

Vermoedelijk niet na deze verkeizngen maar in ieder geval wel na de revolutie gaan we het homeopathisch verdunnen van de Newderlandse bevolking vervangen door het homeopatisch verdunnen van de zielige hindoestaans-Surinaamse bevolking, tezamen met nog wat soortgelijke zielige gevallen ... Dat soort zielige gevallen is al lang genoeg geholpen met hun arbeidsminder- en ongeschiktheid.
    Oh, en boos worden heeft geen zin, Sheila, want dit is satirische uitvergroting, en volgens Annieke mag dat uitleg of detail ... Satirische uitvergroting ...

De eerst nabrander (de Volkskrant, 17-03-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Goed populisme

Van alle eigenaardigheden die de afgelopen jaren zijn verzonnen in de boezem van de VVD ...
    ... toen ik gisteren op zoek ging naar het zegevierende goede populisme, raakte ik al gauw verdwaald in de krochten van het Tweede Kamergebouw.    ...

Hé, dat de hobby van Psycho Peter Middendorp uitleg of detail gedurende een jaartje of wat: Dikke Duim-verhalen uit Den Haag ... Maar ja, je zoekt een vehikel om je gif in alle richtingen tegelijk te kunnen sproeien ...
  Daar zag ik een dandyesk type met mooi haar. Hij hield twee glimmende zetels onder zijn arm geklemd, in zijn ogen blonk vreugde die ook voor waanzin zou kunnen doorgaan. Ik vroeg hem of hij een goede populist was en hij antwoordde: 'Vrouwen willen overrompeld worden, overmand ja, maar als ze dat laten doen door een neger treedt er homeopathische verdunning op en dat leidt tot oikofobie.'

Geinig ... Of misschien ook wel heerlijk, want zo veel haat ... Dat Baudet zetels heeft gekregen is de graat van een haai in de keel.
  Verward liep ik verder. Verderop stond een goeiig ogende dikzak te dansen op een ritme dat alleen hij horen kon. 'Bent u een goede populist?', riep ik boven de muziek uit. Hij antwoordde: 'We worden voorgelogen. Over de levensverwachting en over de WAO, eh de AOW, die ook ja.

Tja ... Die centen van gepensioneerden en ouden van dagen had de ploertige gifmengster voorheen van Elsevier al in eigen zak gezien ... Die ellendelaar van een Krol ook ...
  Mistroostig sjokte ik door. Ik passeerde een kamer waar het een drukte van belang was. Iemand was een Argentijns paspoort aan het verbranden, terwijl hij 'weg met de dubbele nationaliteit!' brulde.

Heel erge fout, van die Buma. Alle grenzen open voor iedereen, tenslotte.
  Een derde was met driftige gebaren een document aan het verscheuren, je kon nog net zien dat er 'Verdrag betreffende de status van vluchtelingen' boven had gestaan.

Geen flauw idee op wie dat slaat, maar dat hij verrot is tot op het bot is glashelder: alle migrnaten die voor onze voorheen grens staan moeten natuurlijk in een huis gestopt worden dat anders toch maar naar blanke paupers zou zijn gegaan, en de uitkeringen kan je best sparen uit de mond van blanke leraren en verpleegsters.
  Even aarzelde ik op de drempel, maar door de gang kwam een man aangehuppeld. Hij greep mijn hand. 'Ga je mee naar ons wij-mogen-verkennen-feestje? We gaan ons als Zwarte Piet schminken en paaseitjes zoeken. Het klapstuk is HEMA-folders door de shredder halen.'

Nog een uiterst fout iemand ... Die Nederlandse cultuur is iets waar we eigenlijk al vanaf hadden moete zijn. De gekleurden voelen zich er niet door thuis.
    Was er dan niemand die deugde in dat kamergebouw...? Nou, iemand wel een beetje:
  Geschrokken rende ik weg en liep recht in de armen van alweer een man. Glimmend haar, donkere ogen. Hij hield drie zetels vast, teder. 'U bent vast een goede populist. Eindelijk!', riep ik opgelucht uit, maar hij schudde het hoofd, hief waarschuwend de wijsvinger en zei: 'Trap er niet in.'

Niks kwaads over de Turk-nazi Kuzu, natuurlijk. Hij heeft ook een kleurtje. Dat wil zeggen: is in ieder geval geen blanke ...
    Goh, wat zal het leuk zijn om dat straks allemaal voor te lezen voor het tribunaal. Maar is het wel hopen dat ze het tribunaal haalt. Het is Elena Ceaucescu ook niet gelukt.

De verkiezingen zijn wat bezonken, dus terug naar de normale dienstregeling. Prioriteit nummer één (de Volkskrant, 29-03-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Stilte

Sinds gisteren plaatst Hongarije asielzoekers die ... de hekken hebben getrotseerd in een van twee omheinde ...kampen tegen de Servische grens. ...
    Nu probeert de regering van Viktor Orbán het opnieuw: in afwachting van de afhandeling van de asielaanvraag wordt elke binnenkomer ...
    De tegenzin bij de EU-collega's om méér te doen dan Hongarije af en toe quasi-bestraffend toespreken is bijna tastbaar. ...
    Intussen kan de Hongaarse aanpak op enthousiasme rekenen in onder meer Polen en Slovenië ...
    Tegelijk is die wil om samen te leven en die gedeelde droom niet in staat om de naleving van fundamentele rechten en plichten in alle lidstaten na te leven, om te voorkomen dat asielzoekers aan Europa's grenzen in de modder slapen ...

Prioriteit nummer één is de continuïteit van de homeopathische verdunning van de Nederlandse cultuur, identiteit en bevolking.

Ach, ze probeert zo naarstig om zich in te houden, maar het lukt af en toe zo slecht. Nu heetft in Frankrijk de oligarch in dienst van Bank Rothschild oftewel de Joden de Joodsist Macron gewonnen, en ondanks het gevoel van naderend onheil dat men ook voelt ... (de Volkskrant, 08-05-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Verliezers

...    Ja, het boze volk staat buiten nog met brandende toortsen en hooivorken te schelden, maar de revolte is niet gelukt. Ondanks Russische hackers, ondanks het feit dat de nieuwe Franse president een politiek groentje is met een bankiersverleden en een nagelnieuwe beweging, ondanks diens voornemen tot vergaande economische hervormingen in een land waar de mensen dagenlang kruispunten en metrolijnen platleggen bij elke komma die in het arbeidsrecht wordt verplaatst.    ...

Kan zo geplaatst worden in de toespraak te houden voor het begin van de executie. Net als dit stukje:
  Werk willen ze, en erkenning, en het idee van zeggenschap over het eigen bestaan. Greep op het leven. Geen voordringend vreemd volk. Geen globalisering en geen Europa ...

Allemaal uitermate onredelijke eisen, vindt de toekomstige Elena Ceaucescu - kijk maar:
  ... en geen Europa - al willen ze wél goedkope meuk uit Chinese fabrieken ...

En geef ze eens ongelijk: ze krijgen goedkope meuk-mensen uit de rest van de wereld dus waarom ook niet de goedkope meuk-goederen. Al was het maar als een ten dele compenatie ...
     Maar de geodkope-meuk papiervulster was nog niet klaar met het plebs:
  ...  wél goedkope meuk uit Chinese fabrieken en uit Cambodjaanse sweatshops en al willen ze wél heel graag onbeperkt gratis roaming als ze op vakantie gaan in Europa. ...

Alsof deze mensen die zo meteen gaan staan juichen bij de executie op vakantie gaan in Europa ...
    En dan volgt er door strikt toeval iets dtat wel juist is:
   Ze willen 'ergens' zijn en niet 'overal'.

Klopt. Ze willen iets kunnen doen en produceren, en niet als de goedkope meuk uit Suriname of waar verder ook uit de barbaarse wereld hier in dienste van de ploerten witte papiertjes vullen met zwarte vlekje, of de elektronisce variant daarvan.
    De kop eraf met dat soort lieden maar vooral niet te snel. We moeten wel even grondig van het schouwspel kunnen genieten als zij van andermans lijden hebben gedaan.

En toen was het weer een maandje rustig ...  Maar nu waren was er toch wel weer veel aanleidng, in de orm van een barrage van molsim-aanslagen. Daar wordt iedere geest onrustig van ...Dus Sheila moet zich wel eens een keer over die moslim-wandaden uitspreken ... (de Volkskrant, 07-06-2017, column door Sheila Sitalsing ):
  Rondjes

De inkt van de heiligenbeschrijvingen van Herman Tjeenk Willink was nog niet droog, of de man moest gisteren ...

"Maar dat gaat helemaal niet over moslim-aanslagen ...", horen we u denken. Geduld. Een doorlezen:
  Overigens hoor je de term 'motorblok', een soort 'technisch hart' maar dan nog labieler, niet zo veel meer. Begrijpelijk ...

Halverwege. Nog wat geduld.
  De vorige keer dat CDA en VVD een innig bondje sloten, kregen we de PVV er gratis bij. ...

Geduld beloond. Daar zijn de moslim-aanslagen. Want iedereen weet wie de schuld is van de moslim-aanslagen ...: Juist: de PVV. De PVV wil voortdurend meer moslims dus meer moslim-aanslagen.
  ... De PVV zit in verdunde vorm aan tafel, vermomd in beschaafde bewoordingen in de VVD-opvattingen, verscholen onder brave passages in het CDA-programma, men heeft zich laten opjuinen, zich laten verleiden tot uitingen die de rechtsstaat en de internationale rechtsorde tarten. Geholpen heeft het nauwelijks - de PVV werd gewoon tweede en schertsfiguren als Theo 'Ik doe Koninkrijkszaken om ook eens vrolijke mensen te zien' Hiddema ...

Oh ja, en ook die nog ... Willen ook allemaal meer moslims. Natuurloijk ook allemaal harstikke schuldig aan die molsim-aanslagen.
  ... Hiddema mogen in de Tweede Kamer de reddingsboei zijn voor mensen die zich met de PVV willen associëren, maar bang zijn dat ze hun maatschappelijke carrière daarmee in gevaar brengen.
    Maar nu zitten ze daar dus, aan tafel, met hun surrogaat-PVV-verkiezingsbeloften ...

Tja ... En ze zeiden het nog wel zo duidelijk bij de PVV: "Wij willen meer, meer, meer moslim-aanslagen!"
    Ach, als A. Grunberg op de voorpagina zich mag uitleven in een spiegeluniversum, waarom zou S. Sitalsing dat op pagina 2 dat niet mogen ... Lekker omkeren, en je weet weer precies hoe het zit: A.Grunberg, S. Sitalsing en aanhang:  "Meer, meer, meer gekleurde immigranten!!!", "Minder, minder, minder blanke Hollanders!!!!", en "Meer, meer meer, moslim-aanslagen!!!". "Houzee, houzee, HOUZEEE!!!"

En wat een moed ... Iemand neemt de moeite om de giftige dampen van S. Sitalsing te trotseren (de Volkskrant, 08-06-2017, ingezonden brief van Gerda Mulders, Axel):
  Vluchtelingenbestrijding

Ik vind de column van Sheila Sitalsing (Ten eerste, 7 juni) zeer denigrerend tegenover de VVD en het CDA, om niet te zeggen beledigend. Ze gebruikt het woord 'vluchtelingenbestrijding' in verband met de standpunten die deze partijen innemen als het gaat over het toelaten in Nederland van migranten.
    Vluchtelingen, het is een veelomvattend begrip. Weinigen vluchten echt voor oorlog, de meesten komen voor een beter leven. De VVD en het CDA begrijpen tenminste de noodzaak van het reguleren en beperken van deze instroom. Als dit niet snel gebeurt, zou dat in Europa weleens tot nog veel meer ellende kunnen leiden.
    Wie dat niet wil of kan inzien en niet de kracht en de moed heeft om pijnlijke maatregelen daaromtrent gezamenlijk te nemen, kan beter überhaupt niet deelnemen aan het nieuwe kabinet.

Maar beste mevrouw ... Het gaat S. Sitalsing niet zozeer om het helpen van "vluchtelingen", als om het bestrijden van de blankheid van Nederland. Hoe meer donkere krullen, hoe beter, want dan vallen die donkere krullen van haar en haar nageslacht minder op. Dat het resultaat is dat Nederland een soort Suriname wordt, een Suriname waar ze na een paar jaar weer met hangende pootje uit terugvluchtte naar Nederland, is iets dat door de blinde blankenhaar volledig uit de geest is verdreven ...

Heel veel is inmiddels duidelijk aan het verschijnsel, maar er is één dig  dat deze redactie blijft verbazen omtrent dit soort lieden: al wordt hun schrijverij voor iedereen zichtbaar in de goot gedumpt op een manier die ieder mens met enig fatsoen een ander beroep zou doen zoeken, blijft gajes van dit soort ongestoord stront doorspuien.. Kijk maar, twee dagen later gewoon weer een column -  we halen even de koppen van de website om zo min mogelijk van de inhoud te heoven weergeven (de Volkskrant, 09-06-2017, column door Sheila Sitalsing ):
  Comey strooide zonder oogknipperen met het begrip 'leugens'

'Beweringen die niet worden ondersteund door beschikbaar bewijs'

Dus niet allen weer een column, maar weer een lading kots. Dit gaat allemaal over de hetze van de Joden en Joodsisten tegen Trump, en de nog waanzinniger hetze over "Russische beïnvloeding".

Sheila is vers terug van vakantie, en zit vol met nieuwe energie ... Uh, gif, dat is natuurlijk. Het onderwerp: graaien in Hilversum. Met natuurlijk voorop de grootste graaiers: De Jood Pauw en de Joodsist en cultuur- en landverrader Van Nieuwkerk. Oh nee, die staan aan de kant van gekleurde immigrant Sitalsing. Nee, "graaien" is een negatieve eigenschap en die hebben Joden, gekleurden en elite-lakeien niet. Het gaat natuurlijk over het graaien van de vijand van Joden, gekleurden, en de elite. Dit keer: omroep PowNed (de Volkskrant, 21-08-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Stuk

Tussentitel: De penetrante geur van nihilistisch graaien

Veel tastbaars laat Ronald Plasterk niet na ... maar om één daad zullen we hem nog lang blijven gedenken: het toelaten van PowNed tot het publieke bestel, met bijbehorende miljoenensubsidies ...
    PowNed ... Waar directeur Dominique Weesie anderhalf keer zoveel salaris krijgt als de minister-president ...
    Wat blijft hangen is de penetrante geur van nihilistisch graaien in de belastingpot - en dat van uw centen.
    Een belastingpot die zich steeds moeizamer laat vullen ...

Gevolgd door wat gezever over de Belastingdienst, om te besluiten, gifmengersgewijs, met dit:
  Wat rest is cultuurpolitiek gezever over het volkslied en meerouderschap. En Weesie maar graaien.

De retorische truc van de "Herhaling" uitleg of detail , waarvan deze redactie ooit de originele naam had meegekregen maar weer vergeten was: Ad nauseam - oftewel: misselijkmakenheid.
    Tussendoor: weet u waardoor misselijkheid onststaat? Doordat het lichaam denkt vergiftigd te zijn, en als reactie als eerste maar eens de maag te legen ...
     Natuurlijk kan je het als columnist niet zomaar ineens over graaien als daarvoor geen actuele aanleiding is. Die aanleiding was dus niet dat graaien want dat was niet actueel. Dat was iets dat er maar met de haren bijgesleept werd. Natuurlijk omdat de wel bestaande aanleiding zo flinterdun was, ook in eigen beleving, dat dat graaien erbij gesleept moest worden. Die flinterdunne aanleiding was een artikeltje van de soort waar de gifmengster en haar collega's in grossieren (voor de moderne mens: een gros is 144 stuks en er is inderdaad sprake van vele grossen). Dat wil zeggen: afgeven op en sneu-doen over de politieke, culturele en etnische vijand - Joden, gekleurden en landverrders versus de gewone blanke Nederlanders. Zoals laatst door moslima Hanina in het AD die ronduit toegaf dat die blanke Nederlanders verongelukt met MH17 haar niets deden en het moslim-knaapje met hersenschade Abdelhak Nouri wel.
     Nou, dat kunnen wij ook, dacht iemand op de redactie van PowNed, en deed hetzelfde met een Syriër die zichzelf "vluchteling" noemde en zichzelf verzoop in een zwembad door tegen bevelen van de vermoedelijk vrouwelijke toezichthoudende vrijwillige badmeesters voor de zoveelste keer toch in het diepe te springen. Over welk sneu-doen van PowNed de hele deugende poltiek-correcte meute natuurlijk, in tegestelling tot de haat van haatmoslima Hanina, wel viel. Vandaar dat Powned in de actualiteit was. En vandaar dat de gifmengster erover schrijft. Maar onbewust kennelijk beseffende hoe dun die aanleiding was, en die geheel weglatende.
     Maar wat wat niet dun is, is de haat van de Joden, gekleurden en de politiek-correcte meute jegens alles dat de opvattingen van Joden, gekleurden en elite aan de kaak stelt:  
  PowNed ... Waar het schoppen tegen autoriteiten verworden is tot trappen tegen alles wat deugen wil.

Waar dus 'autoriteiten' zowel als 'alles wat deugen wil' naturlijk staat voor Joden, gekleurden, en de politieke-correcte meute en elite, en alles wat daar tegen is, en PowNed en bijvoorbeeld ...:
  Weesie is ... opportunistisch genoeg om op de zegekar van Thierry Baudet te springen wanneer hij een gat in de markt bespeurt.

..., Thierry Baudet. Aarts- en bloedvijanden van de Joden, gekleurden, en de politieke-correcte meute en elite.

Buitenhof is ook weer begonnen. Sitalsing is er ook weer. Op 03-09-2017. Het programma begint met een lange hagiografie van de gifmengster over Sharon Gesthuizen, het SP-Tweede Kamerlid dat graag Nederland wil laten overstromen met gekleurde vluchtelingen en daardoor hoogst populair is bij de politiek-correcte gedachtenpolitie an de media. En een volksverraadster. Die een boek heeft geschreven over haar tijd bij de SP als "kunstzinnig persoon" en "intellectueel" die dus totaal niets op heeft met gewone mensen. En daardoor niet functioneerde bij de SP want ze was in hart-en-nieren een GroenLinkser. En voor de gifmengster is ze de aanloop naar een ruime portie gifspuiten op de SP.
    De SP: de gifmengster haat het. Vakbonden: de gifmengster haat het. De PVV: de gifmengster haat het. De gifmengster haat gewone blanke mensen en hun vertegenwoordigers. Wat de gewone blanke mensen terug gaan doen, is allang bekend.

Terug naar de gedrukte letters. Met behulp waarvan lieden als Sarah Sluimer (de Volkskrant) roepen dat Thierry Baudet een verkrachter is en Han van der Horst (VARA's Joop.nl) dat hij Satan is uitleg of detail . Sheila doet dat natuurlijk anders (de Volkskrant, 06-09-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Cultuurstrijd

Er zijn dagen dat de cultuuroorlog die een kleine, vasthoudende groep in Nederland aan het voeren is ...

Zoals: "Zwarte Piet weg", "Meer zwarten in het Rijksmuseum" uitleg of detail , "Meer zwarten in de film" , "Michiel de Ruyter van zijn standbeeld" , "Witte de With in de ban" .
  ... aan het voeren is aan mij voorbijgaat. ...

Tuurlijk. Selectieve blindheid hoort bij deze gestoordheid.
  ... er kleeft iets onaangenaams aan het fanatisme waarmee de strijd gestreden wordt. ...

Dat klopt dan wel weer. En voor de volle 100 procent.
    Maar natuurlijk had Sheila het over wat ze in spiegel ziet in haar kamer in het gesticht:
  ... Bovendien is het best sneu om te moeten toekijken hoe de koene ridders van de Hollandse cultuur met getrokken zwaarden afstormen op fictieve vijanden, zelfbedachte bedreigingen, windmolens die in hun koortsige angstdromen huiveringwekkende vormen hebben aangenomen: vrouwen die terugpraten, mensen met een moeilijke achternaam die ook iets vinden, een broodje pom.    ...

Tja ... Hoe heet zoiets ook alweer ...? Oh ja: de stropop of stroman uitleg of detail ("Iets dat de ander niet gezegd heeft"). We zijn er al helemaal al gewend omdat we het maar hebben overgenomen.
  Soms is er geen ontkomen aan. Dan zit de cultuuroorlogsstrateeg aan tafel bij Buitenhof ...

Klopt. Na het gifmengen vanSheila richting SP was er een discussie over de verandering in cultuur waarvoor de kosmopolitische redactie van Buitenhof onder leiding van Paul Witteman de zwakste schakel aan de andere kant had uitgezocht: Sid Lukassen. Sheila zag het desondanks toch graag verboden worden.
  ...  Een half etmaal daarvoor had een andere cultuurridder ...

Advocaat Theo Hiddema, naast Thierry Baudet het andere Tweede Kamerlid van het Forum voor Demacratie.
  ...  had een andere cultuurridder al gepleit voor integratie 'tussen de lakens'. Ja, in de cultuuroorlog speelt de piemel in al zijn facetten een prominente rol.   ..

Oftewel: "Het zijn allemaal verkrachters".
    Leuk, hè, hoe Sheila het erin weet te weven.
    De keuze uit de executie- en martelmethoden van gifmengers voor na de revolutie wordt steeds rijker ...
    Overigens wil Sheila dus wel een hele boel cultuurzaken weg, maar er zijn er ook die Sheila wil behouden (op St. Maarten is een orkaan langsgegaan):

Wat Sheila graag wil behouden: het gekleurde etno-centrisme (rechtboven - download desnoods het plaatje) - hier betoogt ze haar gekleurde steun aan het getroffen (en plunderende) gekleurde St. Maarten. Humberto Tan die dertig jaar na dato moet janken om de vliegramp van Paramaribo en geen enkele moeite heeft met MH17. AD-hoofddoek-columnist Hanina die wel moet huilen om een moslim-voetballer en ook niets geeft om MH17.
    Nog in de pijplijn staat een artikel dat gekleurden geen of in ieder geval een uiterst gebrekkig gevoel van empathie hebben.

Hoe herken je een fanaticus? Een hystericus? Een maniak? De ingewikkelde methode: door jarenlange observatie. De simpele methode: door de manier waarop niet relevante zaken ergens bij worden gesleept. Of verzonnen. Zoals Michael Schaap uitleg of detail die in zijn Joodse Nederlanderhaat een citaat toebedacht aan Thierry Baudet dat helemaal niet door Thierry Baudet gedaan was. Of Sheila Sitalsing, die in een column over dierenrechten (de Volkskrant, 13-09-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Selfie

Er is een einde gekomen aan de jarenlange juridische strijd over het auteursrecht van de wereldberoemde aap-selfie uit 2011. Nu een schikking tussen Peta en de fotograaf is getroffen, is een geplande nieuwe rechtszaak van de baan. ...

... er mensen bijsleept die eigenlijk niets met dit soort zaken hebben of te maken hebben ...
  In deze krant duidde rechtsfilosoof Paul Cliteur ... sprak hij verheugd van 'een creatief en belangrijk begin' bij het toekennen van rechten aan dieren.

... en dit alles om het volgende neer te kunnen pennen dat staat op de plaats van de eerste "...":
  In deze krant duidde rechtsfilosoof Paul Cliteur dat toen niet als een typisch voorbeeld van het geniepige cultuurmarxisme dat aan elke onderdrukte minderheid maar allerhande rechten wil uitdelen, tot aan de vrouwtjes en de buitenlanders en de genderneutralen en de primaten toe ...

Wat een nog verfijndere vorm van praeteritio uitleg of detail is: "Ik wil niet zeggen dat ..." - deze nieuwe variant zijnde "Ik wil niet zeggen dat Pietje dat gezegd heeft ...".
    Om daarbij ook een subtiele vorm van het "Aanwrijven" uitleg of detail te hanteren, door twee alinea's verderop dit te noteren:
  Er zijn heel wat dieren die er leuker en slimmer uitzien dan veel mensen en beslist aardiger zijn dan de meeste mensen;

Wat gezien het feit dat alleen Cliteur negatief aan bod komt in dit stuk alleen maar op hem kan slaan.
    Waarop riposte natuurlijk luidt dat dat voor meer mensen geldt. Zo zijn er dieren die beslist leuker zijn dan mensen als Sheila Sitalsing: de sluipwesp. De bidsprinkhaan. De kakkerlak. Van welke laatste ze zelf aangeeft wat je er mee moet doen:
  Ingrid Newkirk ... haalde daar vorig jaar in een interview met de Volkskrant ook insecten bij ('Ook die voelen angst en pijn. Een kakkerlak is voor mij hetzelfde als een klein hondje'), waar ik een iets genuanceerdere kijk op heb, want Baygon is niet voor niets uitgevonden.

En Baygon is dit:

Wat dus ook een probaat middel is voor de bestrijding van sluipwepsen, bidsprinkhanen en praeteritio-priesteressen.

Gunst, gunst, gunst ... Ze doet toch zo haar best om dze verzameling niet langer te laten worden. Maar ja, ze mocht een hele groot stuk schrijven over het nieuwe ploertenkabinet Rutte-3 (BTW op dagelijkse goederen omhoog, dividend-belasting afgeschaft, een vlaktaks). Dus alle zeilen moeten bijgezet in de neoliberale ploertenkrant genaamd de Omvolkskrant, en Sheila draagt haar steentje bij (de Volkskrant, Opinie (zaterdag), 14-10-2017, door Sheila Sitalsing):
  Het  allesbehalve normale land van Mark Rutte

Het eerste Nederland dat ik leerde kennen, als gewone normale geluk zoekende migrant binnen het Koninkrijk,

Ja, dat "normale Nederlander" van Buma steekt natuurlijk ook nog steeds als een graat in de keel.
    Een hele grote graat ...
    En dat 'geluk' is natuurlijk (Sheila is tenslotte econooom) een ander woord voor "geld". En bij economen is dat natuurlijk andermans geld. Kijk maar:
  (En nee, die paar procent btw-verhoging is niet ongunstiger voor de lagere inkomensgroepen.)

Oftewel: geld van de lagere inkomensgroepen regelrecht naar Sheila - die BTW-verhoging op de dagelijkse goederen is dus doodgewoon een verhoging van de kosten van levensonderhoud ...
    Gorigheid van het zuiverste water ...
    Weer een paar uur martelen op de prutanshir erbij. Ze zullen dat mens laten gillen tot ze geen longen meer heeft.

Brullen van de lach!!! De Volkskrant heeft nieuwe vijanden ontdekt: de Nederland-hobbyisten van Erkenbrand - een soort studieclubje dat in Germanisme gelooft. Maar waarom publiceren ze dat soort dingen in hun eigen krant, want haar lezerspubliek weet toch allang dat alles dat niet linksfascistisch is, een neonazi is. Oh ja: om lieden als S. Sitalsing weer eens de gelegenheid te geven tot galspuien (de Volkskrant, 20-11-2017, column door Sheila Sitalsing ):
  Leren lendendoek

Na het fraaie verhaal over Erkenbrand, pleisterplaats voor jonge mannen met nazisympathieën op hbo-plus niveau, dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond, volgden hier en daar alras de relativeringen.

Maar niet bij Sheila. Het gal stroomt nu al aan alle kanten over
  Dat zal ongetwijfeld. Maar alles wat groot is, is ooit klein geweest

Heerlijk, die ergernis! Ze gooit er zelfs een Grunbergiaanse wijsheid tegenaan!
    En zo heerlijk spelen ermee:
  Alles wat groot is, is ooit klein geweest. Zoals de Nederlandhatende islam in Nederland.

Of:
  Alles wat groot is, is ooit klein geweest. Zoals het aantal agressieve Nederlandhatende negers in Nederland.

Weer brullen van de lach!!!
  Thierry Baudet is hun politieke hoop.

Dubbelfout, hè ...
    En dit dan:
  Ze verklaren zich, in dat AD-stukje, 'voor een etnisch homogeen Nederland', maar 'voor de goede orde: ze pleiten niet voor gedwongen deportatie van minderheden'.
    Een hele opluchting, kon je toen als argeloos lezer nog denken: Erkenbranders zijn vrolijke Happinez-lezers die 'voor de goede orde' heus niet voor deportatie van mij en mijn kinderen zijn.

Hè ... Wat een heerlijk idee ... Deportatie van gekleurden en hun kinderen ... Voordat ze hier net zo de boel kort en klein slaan als in Frankrijk in 2005 of Engeland 2011.
   En dan het laatste schot:
  Nazi's zijn het. Echte.

En ten derde maal brullen van de lach: die lui zijn geen nazi's, maar:
  Echte, echte, echte, echte, echte , ECHTE, ECHTE NAZI'S!!!!!

Ze hebben de term "nazi" al dusdanig uitgehold, dat ze "echte" erbij moeten zetten ...

Ha, Sheila heeft zich bekeert tot het mensendom ... Ze gaat de vrijheid van meningsuiting van Pegida verdedigen (de Volkskrant, 04-12-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Sleepwagens

In dit land, dat zo goed is in het verdedigen van de uitingsvrijheid, dit land dat politici met onwelgevallige meningen dag en nacht van beveiliging voorziet ...

Of ...
  Gerrit van de Kamp ... is voorzitter van de grootste politievakbond ACP en zijn pleidooi 'dat de politie zichtbaar maakt hoeveel demonstraties er op jaarbasis zijn en wat de kosten daarvan zijn' is geïnspireerd door het Zwarte Pietenprotest van afgelopen zaterdag in Dokkum. De mannen en vrouwen van Kick Out Zwarte Piet waren erheen gereisd in bussen, begeleid door negen gepantserde ME-bussen, elf politiemotoren en twee sleepwagens.
    Het tafereel had mij met trots vervuld. ...

Hè ... gaat 't toch weer om de linksfascisten en zwartracisten die elke demonstratie van Pegida onmogelijk proberen te maken.
   Maar weer terug naar de rangen der zombies, Sheila ...

Het hoogste orgaan in de sociologie in Nederland: het Sociaal en Cultureel Planbureau of SCP, heeft een decennia of wat onder leiding gestaan van Paul Schnabel, van Joodse afkomst. Oftewel: het SCP is institutioneel gehersenspoeld in de politieke-correctheid en het multiculturalisme. Nu heeft het SCP een twintig-jaarlijks rappoort doen verschijnen over de toestand van Nederland. Aan de hand van enquêtevragen.
    Lachen!!! =>
    Enquête-vragen aan mensen over wat ze van zichzelf vonden ...
    Brullen van de lach!!!
    Gesteld in politiek-correcte algemeenheden (de Volkskrant, 13-12-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Minder

...  het SCP heeft gemeten ... In 1994 ... dat er 'te veel mensen van een andere nationaliteit' in Nederland wonen, in 2017 ...  

De uitslag: "De kans dat Hillary Clinton de volgende president van Amerika wordt, is 98,2 procent".
    Gevolgd door nog een brullende lach!!!
    Ze zouden er van leren ... Weet u nog wel ... Een wijder publiek zoeken voor hun vraagjes, en geen politiek-correct geladen meer vraagjes stellen ...
    Oh ja, de uitslag:
  In 1994 vond nog 49 procent van de ondervraagden dat er 'te veel mensen van een andere nationaliteit' in Nederland wonen, in 2017 is dat 'nog maar' 31 procent. 

Zoals gezegd, dus. Gelukkig geen vragen of Turken, Marokkanen, moslims, Sylvana Simons en andere Zwarte Piet-haters, dus.
    Stel je voor ...
    Mensen zouden eens op foute gedachten kunnen komen ...
    Maar .... Mensen als Sheila zijn er dolblij mee:
  ... als je door de berichten bladert, van journalisten die de stemming peilen bij bezorgde lezers, of door de pamfletten van politici die vrezen voor de viriele buitenlanders die hier aan blozende blonde dochters komen zitten, dan durf je nog amper over straat, als migrantengespuis. ...
    Maar dat hoeft dus niet, want het SCP heeft gemeten en geconcludeerd: ze overdrijven schromelijk, die media en die politici. ...

Maar toch ... eenmaal weer herinnerd aan het probleem ... want was het ook al weer hoe Nederlanders over haar dachten ...:
  ...  de buitenlanders, de vreemdelingen, de indringers, de gelukzoekers, de voormalige gekolonialiseerden, en de gasten die nooit meer zijn opgehoepeld.    ...
    ...de viriele buitenlanders die hier aan blozende blonde dochters komen zitten, dan durf je nog amper over straat, als migrantengespuis. Dan vermoed je priemende blikken achter de vitrages wanneer je je met je kinderen in de openbare ruimte waagt. Dan sta je op scherp in de bus, om bij elke naderende bejaarde ostentatief omhoog te schieten: 'Hier! Hierrrr mag u zitten!' Vurig hopend dat de rest het gezien heeft, en dat ze dan denken 'Ze vallen best mee, die getinte types.'    ...
    Durfden ze niet gewoon 'moslims' op te tikken in de vragenlijsten, of 'donkere mensen'? Of dachten ze dat subtiliteiten als 'vluchtelingen', 'migranten', 'arbeidsmigranten', 'statushouders' en 'paspoort-Nederlanders uit de voormalige koloniën' te hooggegrepen waren voor een vragenlijst? ... En de tweede generatie van al deze wereldreizigers, hier geboren, hier getogen, hier van een paspoort voorzien, volbloed Nederlanders: hoe moet je die omschrijven als je van de mensen weten wil of ze vinden dat er 'te veel' van zijn?
    Vroeger schreef het SCP nog weleens 'buitenlanders' op in de vragenlijsten waarmee de stemming wordt gepeild. Daar hebben ze zich dit keer niet aan gewaagd. 'Allochtoon': ook al van hogerhand verboden ...
    Ons was weer niets gevraagd, dan krijg je dit. Voor de zekerheid blijven we turven in de bus: elke derde passagier vindt mogelijkerwijs dat er 'te veel' van ons zijn. 'Te veel', dat impliceert: 'minder, minder'.

Zo, ongeveer een derde van de column aan scheldpartijen. Toe gedacht door Sheila aan de nederlanders. Die dus volgens Sheila oor ongeveer een derde vinden dat er teveel van zijn.
    Wat een redelijke schatting geeft van de scheldpartijen die heersen in eigen kring. Want dat moet je volgens de regels van de psychologie dus verveelvoudigen, die 30 procent. Uitkomende op de ongeveer 100 procent die je ook in de praktijk kan merken: ze vinden dus eigenlijk allemaal dat er te veel blanke Nederlanders zijn ... Özdil en Afriyie en Sitalsing ... Het moeten allemaal Nederlandse namen worden uitleg of detail :
  ...  de tweede generatie van al deze wereldreizigers, hier geboren, hier getogen, hier van een paspoort voorzien, volbloed Nederlanders ...

"Minder, minder minder Jansen's in Nederland!!!"

Sheila heeft er nog eens over nagedacht, en uiteindelijk besloten om het SCP-rapport toch serieus te nemen. Want toen de Koning dit zei (de Volkskrant, 27-12-2017, column door Sheila Sitalsing):
  Steeds erger

...    Toen kwam de kersttoespraak van de koning voorbij. Daarin maakt de vorst gewag van 'steeds meer mensen' die 'zich terugtrekken in hun eigen kamer, zonder besef van het huis dat we samen delen'. ...

...voelde ze zich gesteund door het SCP ...:
  Leest die man weleens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat er met enige regelmaat met onderzoekers op uit trekt om te meten wat er écht leeft onder de mensen? Meestal is dat optimisme. ...

... om hem daarin tegen te spreken. Want waar de Koning het over had ...

   Maar rapporten lezen kost tijd. Sneller is het te lamenteren over bitterheid op Twitter. ...

...is alleen maar gedoe op het internet.
    En die opkomst van het Forum voor Democratie in de peilingen en die uitslag van Politicus van het Jaar gekozen door het publiek met Thierry Baudet op 39 procent en de volgende op 18, dat zijn allemaal zaken die niet gebeurd zijn in het huidige werkelijk bestaande universum, maar in één of ander spiegeluniversum bewoond door politiek-incorrecte haters, racisten en nazi's.


Naar PC club , of site home .