WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Rikko Voorberg

Dominee Rikko Voorberg is de cultureel-ideologische bedgenoot van de al eerder gedocumenteerde Arie Boomsma uitleg of detail :

Homofiel uitziende christen-agitatoren voor het Oudtestamentische programma van vrije immigratie, multiculturalisme en de omvolking van Europa.
    Waarom?
    Dat is duister maar mogelijk heeft het iets te maken met "De Zondeval" of soortgelijke Oudtestamentische geestesafwijkingen.
  
De goede man was al eerder opgevallen, maar tijd en gelegenheid ontbraken kennelijk om hem destijds te documenteren, wat nu rechtgezet wordt naar aanleiding van opmerkingen van iemand die in dezelfde soort ideologische contreien verkeert. Tevens een bericht dat het allemaal heel handzaam bij elkaar zet. Het bericht legt het zelf uit (de Volkskrant, 06-09-2017.):
  HJ Schoo-lezing

CDA-leider Sybrand Buma benadrukte tijdens de HJ Schoo-lezing het belang van de Nederlandse traditie. Is die werkelijk cruciaal voor een succesvolle integratie?

Waarna, zoals zo vaak, de kop al helemaal laat zien waar het naartoe gaat - en hoe diep het moeras is waarheen die weg leidt:
  'Buma had een zondebokverhaal'

Het gaat kennelijk over gekleurde immigranten, en dominee Rikko Voorberg postuleert meteen de stelling dat gekleurde immigranten volledig schuldeloos zijn.
    Meteen al vreemd, want in zijn contreien is de gedachte dat iedereen van tevoren al schuldig is, die "Zondeval" weet u nog wel, uiterst populair. Maar o ja, je had ook nog "De Zaligen van Geest", meestal de simpelere mensen.
    Maar dit wordt allemaal te ingewikkeld voor een niet-religieus besmet persoon. Dus eerst maar eens verder lezen. Te beginnen met een bevestiging van die kop:
  Rikko Voorberg (theoloog): ‘Nieuwkomers zouden zich niet snel genoeg aanpassen. ‘De gewone Nederlanders bleven verweesd achter’, zei Buma. Dat klinkt als een typisch zondebokverhaal.

Als je verkeert op het terrein van de geesteafwijkingen, dus.
    Maar hierna komt pas datgene dat opviel en naar de webeditor deed grijpen:
  Dat ... moet bestreden worden, omdat je je eigen zorgen neerlegt bij een kwetsbare groep die de cultuur niet beheerst ...

Nogmaals dat "Zondebok"-gebeuren, gevolgd dus door:
  ... een kwetsbare groep die de cultuur niet beheerst ...

Zien we hier dan die "Zaligen van Geest"...? De simpele mensen die het lot van "De Zondeval" ontlopen doordat ze niet beter weten? Doordat ze niet gegeten hebben van de "Appel der Kennis" zoals Eva in Het Paradijs?
    Het lijkt er wel verdraaid veel op.
    Maar nogmaals: dat is niet de expertise van deze redactie. Wel tot die expertise behoort dit:
  ... wat kunnen we van elkaar leren? Veel Nederlanders zitten aan de antidepressiva, misschien kunnen andere culturen ons daar helpen? Het hoger stellen van je eigen cultuur als geheel, vind ik gevaarlijk.    ...
    ... ik vind het belangrijk dat een gastland zich interesseert in de waarde van andere culturen. ...

Oftewel: de logische contradictie. Want hier staat is dat die andere cultuur een gelijkwaardige cultuur is. Waar je wat van kan leren.

Dus: er zijn hier groepen immigranten die hierheen komen omdat het in hun eigen land en cultuur niet pluis is op dusdanige ernstige manier dat ze er huis-en-haard voor verlaten en dus kwetsbare groepen zijn, en tevens zijn dit groepen waar wij wat van kunnen leren en dus gelijkwaardige culturen zijn.

Tja, daarvoor moet je in de jeugd van je leven geïndoctrineerd zijn met een contradictoir gedachtenstelsel als een religie, om dit te kunnen hanteren in je geest.
    En hoe je dat gedachtegoed en die indoctrinatie noemt, staat in de laatste zin van het artikel:
  Wie comfortabel geworteld is in Nederland heeft de taak om zijn gasten welkom te heten en te laten integreren. Dat is de joods-christelijke traditie.’

Met nog wat gestoordheden erbij: immigranten zijn geen gasten. Immigranten zijn blijvers, gasten gaan weer weg.
    En: bij immigranten is er totaal geen sprake van welke plicht dan ook, behalve bij degenen die ze toelaten, en dat is de joods-christelijke elite en hun aanhangers.
    En: bij immigranten is er totaal geen enkele plicht om ze welkom te heten, behalve bij degenen die ze toelaten, en dat is de joods-christelijke elite en hun aanhangers. De rest van de bevolking kan ze vrijelijk afwijzen, in woord en gebaar.

Dat is allemaal al heel mooi, dus. En voor wie van dit soort puzzletjes houdt, zonder commentaar nog dit dat ertussendoor stond:
  Natuurlijk kun je stukjes van onze Nederlandse cultuur uitleggen aan nieuwkomers. Maar ik vind het belangrijk dat een gastland zich interesseert in de waarde van andere culturen. Als je zegt: zo zijn wij, pas je aan, dan is het moeilijk voor hen om zichzelf te zijn. Om te kunnen integreren moet je je als jezelf veilig voelen en niet als een ‘aangepaste’ variant van jezelf. Vrijheid voor de eigen cultuur is nodig om de integratie te bevorderen, pas daarna kan de ander openstaan voor kritiek. Doe je dat niet, dan kunnen nieuwkomers zich vastbijten in hun overtuiging omdat ze bang zijn dat ze alles op moeten geven.

Hierin staan zoveel tournures, dat het deze redactie te duizelig in het hoofd wordt ... Maar voor wie wil: ga uw gang ...

Met nog één heldere les: het doet er niet toe, globaal gezien, welk van de drie monotheïstische religies men aanhangt: een gestoorde geest is het resultaat voor iedere aanhanger.

En nog deze aanvulling: degenen die dit soort lieden toelaten tot hun medium en daarmee de rest van de maatschappij zijn natuurlijk minstens even ernstig gestoord. Waarna je je nog kan afvragen van welke van de drie denominaties de Volkskrant is. Islam: hmmm ... (er zijn er wel een paar). Christendom: nog veel minder. Blijft over: ... En vult u maar weer zelf in.
    Oh ja, in zijn laatste zin maakt dominee Rikko er dus expliciet gewag van:
  ... Dat is de joods-christelijke traditie.’

De westerse cultuure is joods-christelijke slechts in die delen waar er nog ahctelrijkheid en barbaarsheid in zit. Alles ewat de maken heeft  met democratie, een brede maatschappij, vooruigang, wtenschap, tehcnoike, beschaivng enzovoort zit daarin niet door de joods-christelijke traditie, maar de humano-rationele of mense-redelijke traditie, zo ruwweg ontstaan met de Verlichting. de joods-chistelijke traditie is een langdurige onderbreking van dit pad, durende van, zeg, zo'n 500 AD tot 1500 AD, waarna het vinden van het juiste spoor op dit pad nog zo'n 500 jaar heeft geduurd.


Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .