WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: Stef Blok

18 aug.2016

We hadden Stef Blok wel langs zien drijven in het riool , maar het was druk en er ontbrak ook iets om hem mee op te pikken. Een briefschrijver komt te hulp:


De Volkskrant, 18-08-2016, ingezonden brief van Gijs Toren, Utrecht

Blok en zijn plan

Minister Blok wil zijn plan om de controle in de bouwsector door private bedrijven te laten uitvoeren toch doorzetten, ondanks negatieve uitkomsten bij een pilot in Den Haag (Economie, 17 augustus).
    In de VS hebben we in een soortgelijke situatie in de financiële sector al kunnen zien dat private kredietbeoordelaars als S&P, Fitch en Moody's te snel hoge beoordelingen aan producten van kredietverstrekkers gaven, omdat verstrekkers anders naar een concurrent gingen. Het ging daarbij om een pakket rommelhypotheken die als risicoloos bestempeld werden. De gevolgen van de financiële crisis die mede hierdoor is ontstaan voelen we helaas nog steeds.
    Als docent economie leg ik het mijn leerlingen als volgt uit: als je als leerling steeds zelf mag kiezen welke docent je proefwerk nakijkt en je de docent hier zelf voor moet betalen, wie laat je dan je proefwerken nakijken en welke docent verdient het meeste geld?
    Mijn leerlingen hebben het snel door, dus meneer Blok mag best een les komen volgen.


Red.:   Natuurlijk weet Stef Blok dat ook allemaal wel. Stef Blok is gewoon iemand van de pure Kwaadaardigheid. Hebben alle neoliberalen natuurlijk, maar ook hierin zijn gradaties. Stef Blok is van het Joodse niveau: "Liever atoomdood dan Rood" .
   Gewoon de boel (de sociale en beschaafde maatschappij) kapotmaken omdat het kan ...


Naar Ploerten, inleiding , of site home .