WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen: alfa's, ondermaats

25 jun.2014

De ondermaatsheid van alfa-opleidingen is kennelijk zo vanzelfsprekend, dat niemand het er over heeft. Behalve als het over HBO-opleidingen gaat, maar dat is eigenlijk geen wetenschappelijk onderwijs.
    Maar op het wetenschappelijke niveau is de situatie al volkomen helder als je alleen maar naar de globale trends kijkt: natuurwetenschap: redelijk tot goed, menswetenschap: matig tot slecht - alfawetenschap ... Vult u zelf maar in. Een passend woord is "dramatisch' (de Volkskrant, 24-06-2014, van verslaggevers Rik Kuiper en Merijn Rengers):
  Honderden alfastudenten kregen onterecht hun bul

Honderden studenten geschiedenis, communicatie- en informatiewetenschappen hebben de afgelopen jaren te makkelijk hun bul gehaald. Van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de geesteswetenschappen zijn er 26 (13 procent) van onvoldoende niveau. Bij geschiedenis scoorde zelfs een op de drie opleidingen onder de maat. .
    Dat is de conclusie van gedetailleerd onderzoek naar het niveau van de afstudeerprojecten en opleidingen aan alle Nederlandse universiteiten, uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De 26 ondermaatse opleidingen moeten de komende twee jaar een hersteltraject doorlopen. Als de universiteiten het niveau van vooral de eindscripties dan niet weten op te krikken, kan het doek vallen voor deze studierichtingen.    ...
    De NVAO is het meest kritisch over de Universiteit Maastricht. Zes van de zeven onderzochte opleidingen daar, zoals Europese studies en kunst- en cultuurwetenschappen, zijn onder de maat. In Utrecht, Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam zijn vier opleidingen onvoldoende, aan de VU in Amsterdam drie en in Leiden twee, waaronder de bachelor geschiedenis - de studie van onder meer Mark Rutte en koning Willem-Alexander.    ...
    NVAO-voorzitter Anne Flierman noemt het grote aantal onvoldoendes 'zorgwekkend'. Hij wijt dit aan de toegenomen aandacht voor onderzoek in de geesteswetenschappen, die ten koste gaat van het onderwijs. Ook ziet hij studenten bij brede studies te makkelijk keuzevakken shoppen.
    Vooral het niveau van de eindscripties bij de ondermaatse studies baart Flierman zorgen. 'Mensen die met een acht zijn afgestudeerd, schreven waarschijnlijk wel een scriptie van behoorlijk academisch niveau, maar de onderzoekers zijn ook zessen tegengekomen die eigenlijk een onvoldoende hadden moeten zijn.'    ...

Een echt sociologisch onderzoek, in de volksmond: de uitkomst was volkomen voorspelbaar.

Eentje die qua stijl meer bij de "afdeling sociologie" uitleg of detail past, de gamma's dus, maar officieel toch een echte alfa is (de Volkskrant, 16-04-2015, van verslaggever Cor Speksnijder):
  Hoe Wilders een mening als feit presenteert

Taalkundige Maarten van Leeuwen bestudeerde 47 toespraken van Wilders. Door zijn taalgebruik beperkt de PVV-voorman ruimte voor discussie


Tussentitel: Wilders' collega's praten niet maar blèren, kwekken, piepen of slijmen

Hier is al een volledige absurditeit: alsof er een politicus is die zijn hoogst particuliere mening, of die van zijn partij, niet als feit presenteert ...
    Hoe kan je zo van de pot gerukt zijn om Wilders daaruit te halen en apart te benoemen. Deze meneer heeft slechts één enkel excuus: dat hij volledig in de ban is van de hetze in de media rond Wilders uitleg of detail .
    Neem bijvoorbeeld een politicus die het niet doet:
  Wilders' taalgebruik contrasteert met dat van Vogelaar, dat als wollig werd ervaren. Haar zinsbouw is ingewikkeld, ze gebruikt veel abstracte naamwoorden als 'integratie', 'marginalisatie' en 'emancipatie'.

En dat doet ze omdat ze standpunten verkondigde die in strijd zijn met de werkelijkheid: achterlijkheidswijk werd gepresenteerd als "prachtwijk". En haar lot: mislukking.
    Maar de meneer vergelijkt ook nog met een ander:
  Van Leeuwen vergeleek ook speeches van Wilders met die van Pechtold. Beide politici gebruiken politiek jargon, maar Wilders legt ingewikkelde beleidskwesties vaker uit dan zijn D66-collega.

Oftewel: Wilders spreekt vaker over de werkelijkheid. Maar de meneer die zegt aan wetenschap en feiten te doen, heeft een mening.
  Dat is een aanwijzing dat Pechtold zich meer op zijn collega's richt dan Wilders en dat de PVV-voorman zich vooral tot de mensen in het land richt, zegt Van Leeuwen. Wilders spreekt bovendien vaker dan Pechtold via de voorzitter, waardoor hij meer afstand schept dan Pechtold, die vaker zijn collega's direct aanspreekt.

De feiten: Pechtold strooit mensen vaker zand in zijn ogen door over abstracte begrippen te praten dan Wilders. Zoals in zijn beweringen dat soepeler ontslag leidt tot meer werkgelegenheid, lager pensioen leidt tot meer welzijn, het opheffen van Nederland leidt tot meer vrijheid, en het binnenhalen van allochtone immigranten leidt toe meer welvaart.
    Dezelfde manier waarop de wetenschappelijke meneer zijn publiek zand in de ogen strooit door feiten over Wilders te vervangen door zijn meningen over hem, en dat te presenteren als wetenschap. Zoals ook nog door deze:
  PVV-leider Geert Wilders is zijn standpunten in de loop der jaren steeds meer als feiten gaan presenteren. Daarmee beperkt hij de ruimte voor discussie. Dat zegt taalkundige Maarten van Leeuwen die morgen aan de Universiteit Leiden promoveert met een proefschrift over het taalgebruik en de beeldvorming van politici.

Het idee dat politieke leiders er zijn om maximale ruimte voor discussie te bieden, is een mening van de meneer Van Leeuwem, die nergens anders op gestoeld is als zijnde een mening van de meneer Van Leeuwen, en die niets met wetenschap te maken heeft. Maar met de ideeën, meningen en vooroordelen van de meneer Van Leeuwen. Die dus beweert dat Wilders op een podium moet gaan staan en zeggen "Ik vind dat ...":
  Hij ontdekte dat Wilders na verloop van tijd stelliger werd in zijn uitlatingen. Van Leeuwen: 'Je kunt een standpunt als een mening presenteren met een combinatie van hoofdzin plus bijzin. In het geval van Wilders bijvoorbeeld: ik vind dat de islam een gevaarlijke ideologie is. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen: de islam is een gevaarlijke ideologie. Dan presenteer je jouw standpunt als een feit en bied je minimale ruimte voor discussie. Je wekt de suggestie dat het zo is en niet anders.'

Hoe gestoord moet je zijn om zo veel onzin te verkondigen. En de hele gemeenschap om hem heen die hem niet vooraf gewaarschuwd heeft, en zijn inspanningen achteraf beloond met een diploma:
  Dat zegt taalkundige Maarten van Leeuwen die morgen aan de Universiteit Leiden promoveert met een proefschrift over het taalgebruik en de beeldvorming van politici.

Die hele faculteit en universiteit is gestoord. Maar de Universiteit Leiden is dan ook een hartelijk uitvoerder van diversiteitsbeleid en promotor van de islam.
    Oh ja, Wilders heeft nog een fout:
  Hij gebruikt metaforen die als kwetsend worden ervaren: Mark Rutte, 'de grootste windvaan van Nederland', Job Cohen, 'de bedrijfspoedel van Rutte', Hans Spekman, 'een wandelende wollen trui'. Dit soort omschrijvingen laat hij vaak gepaard gaan met werkwoorden die een eveneens negatieve connotatie hebben. Zijn collega's praten niet , maar blèren, kwekken, piepen of slijmen. Om de negatieve bejegening kracht bij te zeggen gebruikt hij verkleinwoorden: collega's hebben plannetjes, teksten van Rutte zijn praatjes.

Maar natuurlijk is het volkomen juist en vanzelfsprkend dat diezelfde lieden al tien jaar staan zwaaien richting Wilders met swastikavlaggen, onder het brullen van "Nazi, fascist, racist!!!"
    Tjonge, wat een goorlapperij.
    Ook elders werd het opgemerkt (de Volkskrant, 17-04-2015, ingezonden brief van Bram Meijer, Middelharnis):
  Goh, verrassend

Taalkundige Van Leeuwen bestudeerde 47 toespraken van Wilders en concludeert dat deze door meningen als feiten te presenteren, de ruimte voor discussie beperkt (Ten eerste, 16 april). Goh, verrassend die conclusie, bij een politicus... Ik vraag me af of als hij hetzelfde bij Roemer zou doen, hij niet exact dezelfde conclusie zou trekken. Of zou politieke voorkeur dat niet toestaan? Ik ben zeker geen fan van Wilders, maar dit lijkt me zoeken naar spijkers, gezien het waterpeil.

Tja ...
    En nog eentje (de Volkskrant, 25-04-2015, boekrecensie, door Mieke Zijlmans):
  Een complete serie uitdrukkingen om beter te spreken en te debatteren

'Een zielig, miezerig en hypocriet mannetje'. Zo noemde Geert Wilders Alexander Pechtold tijdens een debat in de Tweede Kamer op 25 september 2013. Met die woorden ging Wilders voorbij aan wat Pechtold wilde bespreken, namelijk Wilders' flirt met extreem rechts in Europa. Deze uithaal van Wilders noemen we in hip Nederlands een jij-bak. In de klassieke retorica heet dit een argumentum ad hominem. ...

Maar natuurlijk niets over de retorische truc die Pechtold uithaalde, namelijk het "aanwrijven"  . In dit geval door het zwaaien met Mein Kampf (hij stond met papieren in zijn hand - ook een retorische truc), direct of indirect, dat doet er niet toe. Het gaat om het leggen van de associatie: "Wilders ... Hitler".
    Wat dus aangaande de auteur van het artikel en/of  boek tezamen weer een andere retorische truc is, namelijk die van eenzijdigheid  : alleen één kant van een zaak belichten die er twee (of meer) heeft.

De volgende groep alfa's: arabisten. In 2015 is de, voor zover bekend, enig overblijvende arabist  in Nederland (de rest is islamofiel), Hans Jansen, overleden. De Volkskrant wijdde er het volgende bericht aan (de Volkskrant, 06-05-2015, door Janny Groen):
  Postuum | Hans Jansen (1942 - 2015)

Met verve de nar in arabistenland

De markante en controversiële arabist is dinsdag overleden. De moord op Theo van Gogh veranderde hem.

Nu moeten we even precies worden: wat de Volkskrant hier stelt, is dat Hans Jansen en de rest van de arabisten van fundamenteel van mening verschilden, en dat de verhouding tussen die twee partijen beschreven kan worden als "nar" en "iets anders", waarbij dat laatste hier maar even onmschreven wordt als "wetenschappelijk" of "serieus te nemen".
    Natuurlijk zit er totaal geen enkele waarde in het feit dat de ene partij bestaat uit, zeg, iets van een dozijn aantal mensen, en de andere uit één enkele persoon - dat is een argument dat de oude Grieken al hebben ontmaskerd als een retorische truc, en de naam "Ad populum"  gegeven.
    Dus moeten er ander manieren gevonden worden om het onderscheid te waarderen, en de Volkskrant is zo vriendelijk het daarvoor belangrijkste gegeven zelf te aan te reiken. Hier volgt het:
  Zijn ironie was inmiddels verbleekt. Die was uit hem weggesijpeld sinds de moord op Theo van Gogh in november 2004. De gruweldaad van moslimextremist Mohammed B., die had geprobeerd Van Gogh de hals door te snijden, had Jansen veranderd. Voor de moord was hij net zo 'politiek correct' als zijn Nederlandse collega's.

De Volkskrant is rabiaat politiek-correct. Dus als die een groep mensen aanduidt als 'politiek-correct' met aanhalingstekens, moeten de aanhalingstekens eraf gehaald worden, en vervangen door meer uitroeptekens dan er passen op een krantenpagina.
    Nu is politiek-correct  zijn, als dat in geringe mate is, al een vorm van ideologie. Indien van toepassing in rabiate mate, is er alleen nog maar ideologie.
    Wat de Volkskrant dus hier schrijft over de arabisten niet zijnde Hans Jansen, dat het rabiate iedeologen zijn.
    Nu is het volkomen wetenschappelijk om te constateren dat wetenschap en rabiate ideologie op geen enkele wijze samengaan. Degenen die rabiate ideologen zijn, kunnen van alles zijn, maar ze zijn absoluut niet wetenschapelijk.
    Nu was erin het begin al geconstaeerd door de Volkskrant dat de verhouding tussen de twee partijen "Hans Jansen" en "arabisten" er één is van "wetenschappelijk" versus "nar". En nu heeft de Volkskrant ook nog bewezen dat de partij "arabisten" in ieder geval niet wetenschappelijk is.
    Dus, ergo, q.e.d. (quod erat demonmstrandum): volgens de Volkskrant zijn de arabisten van Nederland "narren".
    Wetenschappelijk als we op deze website zijn, willen we deze theoretische conclusie, dat Hans Jansen wetenschappelijk is en de rest "narren", ook nog aan de daadwerkelijke werkelijkheid toetsen. Dus nemen we een uitspraak van Hans Jansen om te kijken of die inderdaad wetenschappelijk is:
  Eind 2012 won hij op de Avond van de Polemiek 'het Scalpel', de prijs voor de beste polemist van het jaar. Hij had in zijn rede collega-arabist Petra Stienen, volgens Jansen 'een politiek-correct goedmens', op de hak genomen. Zij was in zijn ogen naïef. Had 'het beeld geschapen dat de Arabische Lente een bevrijdingsfestival is, in plaats van een bewust gecreëerde chaos, die zal uitlopen op een reeks van staatsgrepen door shariafundamentalisten en beroepsmoslims'.

En nu gaan we dit vergelijken met de werkelijkheid. En die daadwerkelijke werkelijkheid laat zien dat de arabische wereld, in 2015, inderdaad niet is geworden "een bevrijdingsfestval" en wel is geworden "een chaos uitgelopen op staatsgrepen door shariafundamentalisten en beroepsmoslims".
    Waarmee de conclusie absoluut als "wetenschappelijk" bewezen is.

Bij één of andere surfactie was het onderstaande opgeslagen omdat het over Geert Wilders ging, dat bij later snuffelen in het archief boven water kwam (bron helaas verloren gegaan):

Waarop de redactie besloot eens te zoeken op "Henk Bovekerk". Dat leverde dit op ( universonline.nl, 09-01-2012. uitleg of detail ):
  Scriptie Bovekerk houdt gemoederen flink bezig

De tien die bachelorstudent Henk Bovekerk kreeg voor een scriptie waarin hij concludeert dat de PVV een fascistische partij is, zorgde voor een flinke mediastorm.


Bovekerk werd bij het schrijven van de scriptie begeleid door de universitair docent Jan Jaap de Ruiter en hoogleraar Jan Blommaert. Beiden staan bekend als fel tegenstander van de PVV. Nadat Univers vrijdagochtend over de scriptie van Bovekerk schreef, was het hek van de dam. Het Univers-artikel werd in twee dagen tijd meer dan vijfduizend keer bekeken en bijna alle media (o.a. de regionale dagbladen, HP/DeTijd, RTL Nieuws, GeenStijl, Telegraaf, Volkskrant, Joop.nl en ANP) namen het nieuws over.
    Het gevolg: een felle discussie op Twitter en op diverse (media)forums. Die discussie ging enerzijds over de vraag of de PVV wel of niet fascistisch is en anderzijds over de vraag of De Ruiter en Blommaert de thesis wel objectief konden beoordelen, omdat ze zelf bekend staan als anti-PVV. Zelf Geert Wilders besloot via zijn Twitter-account te reageren met de Tweet “Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel.”    ...

Waaraan slechts één elementaire stelling en één elementaire observatie hoeft te worden toegevoegd. Eerst de elementaire stelling: "Fascisme is een massa-beweging - zonder massa-beweging, geen fascisme".
    Dan de observatie: "De PVV is geen massa-beweging".
    Q.e.d.
    Zijnde een afkorting van: Quod erat demonstrandum - oftewel: "wat te bewijzen viel".
    Oh ja: wat viel er te bewijzen? Wat te bewijzen viel, is of dat het commentaar besloten in de illustratie aangaande de scriptie van Henk Bovekerk juist is. En het antwoord luidt dus: Een volmondig "Ja".
    Nu is Henk Bovekerk slechts een student. Verantwoordelijk is de begeleider. Hoogleraar en media islam-excuseerder: Jan-Jaap de Ruiter. Waarom is die zo gebeten op Geert Wilders? Simpel: Jan-Jaap de Ruiter is arabist oftwel moslimist, en Geert Wilders verkondigt de waarheid over de islam, en maakt daarmee het o zo geliefde studie-onderwerp van Jan-Jaap de Ruiter vies.
    En wat is dan die waarheid over de islam verkondigt door Geert Wilders. Die is deze "De islam is fascistische beweging". En dat is wél simpel aan te tonen door het rijtje kenmerken van fascisme af te lopen uitleg of detail . Waaronder: de islam is een massa-beweging .
    Jan-Jaap de Ruiter is dus niet alleen wetenschappelijk ondermaats. hij is, als steuners van fascisme, ook moreel ondermaats. Jan-Jaap de Ruiter steunt de islam-terreur. Want er is maar één enkele Allah, één enkele profeet, één enkele koran, en dus maar één enkele islam. En overal geldt: waar moslims, daar oorlog, tenzij de moslims de baas zijn. Jan-Jaap de Ruiter en zijn soortgenoten, waaronder dus ook Henk Bovekerk en Jan Blommaert, zijn fascisten en terroristen. Of steuners ervan.

En kijk er eens, nog een ontdekking, uit een ander deel van het archief. Auteur: Harrie Verbon. Zelfde universiteit, zelfde rang, maar ander vak - Verbon is econoom(harrieverbon.blogspot.com , 11-01-2012, door Harrie Verbon):
  Rob Riemen, Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert

Rob Riemen is directeur van het pretentieuze Nexus-instituut dat door mijn eigen universiteit in Tilburg wordt gesubsidieerd. Hij poseert als een belezen intellectueel, die voortdurend Nietschze, Socrates, Ter Braak en nog vele anderen citeert. Hij is vorig jaar veel in het nieuws gekomen omdat hij beweerde dat de PVV een fascistische partij is. Hij 'bewees' deze claim onder meer door ruim uit "Het nationaal socialisme als rancuneleer" van Ter Braak te citeren. Ter Braak zelf citeerde ook weer uit het werk van toen al (jaren 30) overleden auteurs. Het gedachtengoed van Riemen bleek dus te bestaan uit derdehandse ideeën uit de ijstijd. ...
 
Een proces ook bekend uit de oudheid: "Wijsheid komt van vorige wijze mannen", en ook beschreven door Isaac Asimov in Foundation uitleg of detail , gaande over een ondergaande cultuur, als teken van een ondergegaan zijnde wetenschap: het uitsluitend baseren op citaten en niet op eigen (veld)onderzoek.
  Dat moest toch beter kunnen, dachten Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert, ook al verbonden aan de universiteit van Tilburg.

En daar zit het probleem: er zit een foute doelstelling achter: in dit geval: een "De uitkomst is al bekend"-doelstelling. En aangezien de voorraad beschikbare citaten schier oneindig qua hoeveelheid en variatie, is er altijd wat van je gading te vinden. Hoe goed of fout je stelling ook is.
    En dat hier sprake is van een doelstelling, ligt eerder te ontkrachten aan de heren De Ruiter en Blommaert dan te bewijzen voor degene die veronderstelt dat er een doelstelling vooraf is: Geert Wilders is hét symbool van de afkeer van de islam, en de genoemde heren verdienen hun brood met de islam.
  Dus trommelden ze een scriptiestudent op die op basis van één boek kennelijk, namelijk "The anatomy of Fascism" van Robert Paxton moest bewijzen dat de PVV fascistisch is (deze kennis haal ik uit De Volkskrant van 11 januari, ik heb niet de moeite de scriptie zelf te lezen). Dat lukte uiteraard, en dus een 10 met een griffel.

Want de scriptie werd geschreven met het doel om aan de doelstelling van de opdrachtgevers te voldoen:
  Dus hebben we weer de suggestie dat de PVV een gewelddadige partij is, die massamoorden wil plegen en een massabeweging op gang wil zetten van domme krachten met boekverbrandingen en met kristalnachten waarbij het land van onzuivere elementen wordt ontdaan.

Het middel van de doelstelling: het ontkrachten van Geert Wilders. De doelstelling daarachter: het verheffen (in Nederland) van de islam. Cultuurverraad, gezien de huidige situite met een cultuurterroriserende islam uitleg of detail . Landverraad, gezien de huidige situatie met een fysiek terroriserende islam uitleg of detail .
    Een verraad waaraan de wetenschap door de heren met gemak opgeofferd wordt:
  Inderdaad zat Wilders er niet zo erg ver naast met de suggestie dat ze nu allemaal aan de KU in T Stapel lijken te zijn geworden. Stapel is beroemd geworden omdat hij zijn 'wetenschappelijke' waarnemingen uit zijn eigen duim bleek te hebben gezogen. Hij deed dat op een heel erg geraffineerde manier. Het duurde lang voordat men het doorkreeg, Daar kunnen De Ruiter, Blommaerts en de scriptiestudent nog wat van leren. Want hun tamelijk onfrisse suggestie is nogal evident in strijd met wat iedere niet eens zo erg geoefende waarnemer van het gedrag van de PVV kan zien.

Amen.
    Sterk ook, dus. En te sterk voor de niet-wetenschap: Verbon moest zijn stukje verwijderen uitleg of detail - van zijn eigen weblog! Gesommeerd door bestuurders die dus werkelijk helemaal niets met wetenschap hebben. Pure wetenschappelijke fraude. Zoals natuurlijk op het vrije rijk van het internet geconstateerd werd uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
    Of niet, want de betreffende instelling huist slechts alfa- en gammavakken, en doet dus eigenlijk niet aan wetenschap, maar aan studie. En dan mag inderdaad alles. Als je jezelf maar geen wetenschap noemt en eigenlijk zou "universiteit" ook verboden moeten worden.
    Overigens heeft recensent Martien Pennings uitleg of detail wat vervolg snuffel-onderzoek gedaan naar de bron: Robert Paxton. Dat blijkt iemand die betoogt dat islam niet fascistisch kán zijn op grond van de ideeën van ene Durkheim. Die Durkheim is dan weer een Jood, zodat je met het feit dat de islam ook van Joden afstamt net als het "katholiek" van de KUT, je toch weer drie keer op hetzelfde punt uitkomst: het neurotische of psychotische absolutisme: "Het is de Absolute Waarheid dat ...". Ergens bij Genesis ...
    Het zal de alfa's vermoedelijk nooit lukken om daar van los te komen, en bij de gamma's zit het voorlopig niet veel beter ...

Het drong nu pas tot deze redactie door, maar juristen vallen ook onder de alfa's. Dat belooft niet vele goeds voor deze verzameling, want in de academsiche wereld gelden juridische studenten als dommerdjes van de universiteit, en in de maarschappelijke realiteit is het misschien nog wel erger. Denk aan al die strafrechterlijke dwalingen in strafzaken die uitsluitend en alleen te wijten zijn aan stompzinnig redeneren (een paar samenvattingen van vonnissen (clou's aan het einde): "Het zaad op het slachtoffer is niet van de verdachten dus hebben deze het gedaan", "We hebben geen enkel bewijs maar de verdachte is een gemakkelijk slachtoffer van derdegraads verhoor", "Het slachtoffer is gewogen en een heks bevonden", "Het DNA op de veters van het slachtoffer is niet van de verdachte dus heeft deze het gedaan", "Er is niet bewezen dat de verdacht het niet heeft gedaan"), en het volstrekt idiote vonnis dat Nederland in Srebernica was, in volledige tegenspraak met alle internationale verdragen (ter verzachting: daar deed men dan ook 150 pagina's lang over). Vergeleken daarmee is het volgende een kleinigheidje(de Volkskrant, 25-04-2016, door Kees Groenendijk, was hoogleraar rechtssociologie (Radboud UN), en Peter Rodrigues, is hoogleraar immigratierecht (U Leiden).
  Symboolwet discrimineert allochtonen

Bij wijze van terrorismebestrijding wil de overheid niet-veroordeelde jihadisten met twee paspoorten de Nederlandse nationaliteit afnemen

Dit is, inhoudelijk, het hele artikel. De rest van de tekst is gezwatel. En het kan met één vingerknip weerlegt worden:
  Dubbele nationaliteit discrimineert autochtonen - zij kunnen niet vluchten naar een ander land bij criminaliteit. Uitzetten van allochtonen bij criminaliteit zet de zaak weer enigszins recht.

Conclusie: juristen zijn inderdaad de dommerdjes van de academia, en door hun domheid en machtspositie bijzonder gevaarlijke lieden. Ze sturen nu aan op een veroordeling van Geert Wilders, en dat kon ons bijvoorbeeld wel eens het Binnenhof gaan kosten. Dat na de moord op Fortuyn al bijna in rook opging.
    Oh ja, de clou's: Puttense moordzaak, Ina Post, Lucie de Berk, Schiedamse parkmoord, en Ernest Louwes.

Gunst, dat laatste argument had deze redactiealin gedachten aangaande de olgende bijdragende jurist: hier iemand die gaat aantonen waarom er zo veel rechterlijke dwalingen zijn in belangrijke zaken. Dus maar neteen met de deur in huis (de Volkskrant, 29-11-2017, door Reinout Wibier is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg.):
  Het neutraliteitsargument is simpelweg onhoudbaar

Oftewel:
  De maan is van groene kaas

Zou natuurlijkook: "De Aarde is plat" kunnen zijn. Zoiets, dus.
   Interessant blijft wel hoe men zoiets opbouwt - eerst even de inleiding:
  Een neutrale overheid willen de vele schrijvers, onder wie Martin Sommer, die de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens bekritiseren. ... Dat college oordeelde dat Sarah Izat werd gediscrimineerd doordat haar werd verboden een hoofddoek te dragen bij de uitoefening van (een deel van) haar politietaken.

Oké, de aftrap: "Let's define our terms" => :
  Wanneer straalt een politieagent of ambtenaar neutraliteit uit?  ...
    Welke meetlat? ...

En een alinea of wat verderop het voorspelbare antwoord:
  Mensen zijn nooit neutraal. ...

Zo, daarmee is de redenatie wel rond: "Absolute neutraliteit bestaat niet - dus neutraliteit bestaat nit - dus een hoofddoek bij de politie kan".
    En dat is de porté van het artikel. "De maan is geel-groenig - groene kaas is geel-groenig - dus: de maan is van groene kaas".
    Nou ja, de overeenkomst is niet groot, behalve dat het alletwee waanzin is. Schending van de regels der logica. En het gezonde verstand: want niet alleen neutraliteit is niet absoluut, niets is absoluut.
    En dat betrkent natuurlijk dat het hele systeem zo rot is als een mispel. Neem het eerste oorbeeld:
  Wanneer straalt een politieagent of ambtenaar neutraliteit uit? Wanneer hij een witte man is? Nee, want een witte man is geen zwarte man en wellicht zou de zwarte man kunnen denken ...

Orinair racisme. Als blanken het doen. Draai het maar om:
  Wanneer straalt een politieagent of ambtenaar neutraliteit uit? Wanneer hij een zwarte man is? Nee, want een zwarte man is geen witte man en wellicht zou de witte man kunnen denken ...

Noum onafhankelijk van wat er volgt staat van die tweede witte man meteen vatst: dat is een Ku Kliux Klan racist want denkend in ras.
    En wat er volgt bevestigt dat nog een driedubbel en dwars:
  en wellicht zou de witte man kunnen denken dat die zwarte agent hem aanhoudt omdat hij zwart is.

Juist!
   E die Wibier schrijft hetzelfde, maar dan omgekeerd. Dit is weer echt Katholieke Universiteit Tilburg.
    Zo, enm na de werld ergiftigd te hebben met contradicties en racisme, komt Wibier met zijn eigenlogica:
  En ondertussen is er een belangrijk ander gegeven. Namelijk dat het goed is wanneer de mensen die bij de overheid werken als agent, ambtenaar, officier van justitie of rechter een afspiegeling vormen van de samenleving.

Ahhhh ... Identiteitspolitiek.
  Overigens: niets en niemand in de werld houdt wie dan ook tegen om agent te worden. Oftwel; ze willen het kennelijk niet.
    Soit. dan hoeen ze er ook geen probleem te maken
    Maar ja ...:
  Voor sommige mensen is het dragen van een hoofddoek heel belangrijk. ...

Mooi. Voor andere mense is het niet zien van een hoofdoke heel belangrijk, wnat "hoodoek = islam', en "islam = onderdrulling,onrust, gewled, wreedheid, oorlg".
  Maar dat nieuwkomers en hun kinderen zich moeten aanpassen aan de in onze samenleving geldende regels, betekent niet dat zij ook afstand moeten doen van hun religieuze gewoonten.

Geinig. Dat betektn het wel, als hun gewoontes in sytrijd zijnmet de gelden regels.
  Maar dat nieuwkomers en hun kinderen zich moeten aanpassen aan de in onze samenleving geldende regels, betekent niet dat zij ook afstand moeten doen van hun religieuze gewoonten.

En no een smanegvat:
  Natuurlijk zie ik in dat er iets valt te zeggen voor het standpunt dat het dragen van de hoofddoek door een agente in functie niet wordt toegestaan. Daar staat echter een ander belang tegenover en het argument van strikte neutraliteit is gewoon onhoudbaar.

Oftewel:
  Natuurlijk zie ik in dat er iets valt te zeggen voor het standpunt dat het dragen van de hoofddoek door een agente in functie niet wordt toegestaan. Daar staat echter het belang van de islam tegenover en dat is belangrijker dan het argument van neutraliteit.

Grappig,om dat zo te lezen ...
    Snapt u nou waar al die rare vonnissen vandaan komen? "Ina Post is gepresst tot een bekentenis, dus Ina Post heeft het gedaan". "Die kerel in het Schiedamse park was een verdachte kerel, dus die kerel heeft het gedaan", "Ernest Louwes was de financieel adviseur van de vermoorde weduwe, dus Ernest Louwes heeft het gedaan". "Lucia de B. was er toen een baby stierf, dus Lucia de B. heeft het gedaan". "Het DNA in het zaad op het slachtoffer is niet van Wilco Viets, dus Wilco Viets heeft het gedaan".
   "De islam wil de zaak in Nederland overnemen, dus de islam moet zijn zin krijgen".
    Ach ja ... Juristen ...
    En toen moest dit nog komen (de Volkskrant, 30-11-2017, ingezonden brief van Wim Guiking, Leiden):
  Hoofddoek

Teleurstellend dat hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier zo krom redeneert. Er
is natuurlijk niemand die uit overtuiging dat er geen opperwezen bestaat géén
hoofddoek draagt. En hij spreekt over iemand die 'om wat voor reden ook' wel een
hoofddoek draagt. Maar kom op zeg, juist de reden doet ertoe.
    Iemand die af en toe een hoofddoek draagt, tegen de kou of voor de vrolijkheid -
geen punt. Maar een vrouw die, ondanks alle bezwaren wegens de eis van
neutraliteit en uniformiteit, om religieuze redenen per se een hoofddoek wil
dragen, toont juist daarmee aan zich te onderwerpen aan een macht die zij dús
hoger acht dan de rechtsstaat. Zo iemand onderscheidt of discrimineert zichzelf.
Dat mag, maar niet als openbare gezagshandhaver.

Waarom doet iemand zichzelf zoiets aan ...?


Naar Menswetenschappen  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .