WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen: universiteiten

 27 jan.2017

Voorafgaand aan dit artikel over het functioneren van de menswetenschappen aan de universiteiten, zijn eerst een groot aantal individuele gevallen van falen verzameld in Menswetenschappen, sciologie, ondermaats uitleg of detail . Al snel bleek een aparte verzameling gewenst over het brandpunt van veel van het disfunctioneren: alles gaande over wat vroeger "allochtonen" uitleg of detail heette, maar wat niet meer mag volgens sociologen in dienst van CBS en WRR, en nu dus aangeduid moet worden met "gekleurde immigranten".

Een tweede terrein waarop de Academia zich ernstig heeft misdragen, is de inmenging in de politiek, onder de noemer "Het bestrijden van Geert Wilders".

Waar anderen het niet verboden kan worden zich met de politiek te bemoeien onder gebruik van drogredenen, valse argumenten, persoonlijke aanvallen enzovoort, kan dat de Academia wel. De Academia wordt betaald door de hele gemeenschap, inclusief die burgers die de opvattingen van Geert Wilders delen of steunen, en de Academia mag zich daar niet mee bemoeien. Anders dan het voorzien van alle relevante uitspraken op het gebied wat men wil bespreken, en onder vermelding van een volkomen helder en vastgelegd normenkader. Zoals de natuurwetenschappen eerst vastleggen wat zij verstaan onder "Eén meter", en daarna pas verschillende voorwerpen gaan vergelijken en meten qua lengte.

De Academia heeft deze basisregel ernstig overtreden, waarvan de reeds genoteerde voorbeelden zijn Paul Frissen , Martijn de Koning , Leo Lucassen , Jan Jaap de Ruiter , Annelies Moors , Jan Willem Duyvendak , de Erasmus Universiteit  uitleg of detail , de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , de Universiteit Leiden uitleg of detail , de Vrije Universiteit uitleg of detail  en de Universiteit van Amsterdam uitleg of detail .

Dit alles gaat al meerdere decennia ongestoord zijn gang, aangezien de bestuurders van de universiteiten behoren tot de elite, net zoals degenen die daar weer toezicht op zouden moeten houden: de politiek.

Maar ondertussen is er wel een rproces van slijtage aan de gang geweest: slijtage van geloofwaardigheid van de menswetenschappen bij een steeds groter deel van de bevolking. Tot het punt dat eigenlijk alleen nog politiek-correcten de onderzoek geloven over zaken die aan de politieke-correctheid raken, zoals alles aangaande gekleurde immigranten.

Bij dit soort geleidelijke processen is er op een moment dat meestal al veel te laat is iers dat uiteindelijk de toestand doet omslaan - een "faseovergang" bewerkstelligt uitleg of detail . In dit geval was het een onderzoek gedaan onder de auspieciën van de Universiteit van Amsterdam aan de effecten van jihadgang bij vrouwen, door een onderzoeker die later zelf jihad-aanhanger bleek.

Te absurd voor woorden, zodat het in dit geval niet alleen GeenStijl haalt, maar ook de Volkskrant. Waarop voor het eerst in een politike-correct medium benoemd wordt dat hier sprake is van een ernstige misstand.

Het is waar dat er eerder artikelen zijn verschenen die gingen over het gebrek aan succes van de sociale wetenschappen, maar die artikelen durfden niets te zeggen over de echte oorzaak daarvan.

Dat doet dit artikel wel, zoals de koppen al laten zien (de Volkskrant, 21-01-2017, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer)

 

Het falen van Academia

Het valt nogal tegen met open wereldbeeld aan universiteit.

Tussentitel: De strijd om de waarheid heeft plaatsgemaakt voor de verspreiding van het juiste idee


In toenemende mate van ernst, van boven naar beneden.

Dat laaste is de kern: aan de Academia heeft wat betreft de menswetenschappen de wetenschap plaatsgemaakt voor de ideologie.

Auteur Martin Sommer, eerder onthuller van ideologische wantoestanden in de inrichting van het middelbaar onderwijs, geeft een enkel voorbeeld:
  Ruud Koopmans kennen we als de dwarse Hollandse migratieprofessor die doceert in Berlijn. Hij kreeg laatst onder uit de zak nadat hij in het AD had gezegd dat vijftig miljoen moslims wereldwijd het gebruik van geweld voor de goede islamitische zaak accepteren. Een paar weken voordien lunchte ik met Koopmans toen hij Amsterdam bezocht. Hij vertelde over de Humboldt Universität, waar hij voor een studententribunaal moest verschijnen omdat hij migrantenonvriendelijk onderzoek zou doen. De cijfers van Koopmans over de integratie van moslims stemden inderdaad niet vrolijk. De studenten wilden er niets van weten; mismoediger nog werd Koopmans over zijn collega-docenten die de kant van de studenten hadden gekozen.
    Je zou zeggen dat Duitsland qua politieke correctheid vijftien jaar achterloopt. Maar Koopmans had ook ervaring met Nederland. Tegenwoordig moet een wetenschappelijk artikel voordat het in een tijdschrift verschijnt worden beoordeeld door collega-wetenschappers. Peer review, heet dat. Omdat Koopmans in Nederland net zo min getapt is als in Duitsland, weet hij: als ik een vergelijkend onderzoek wil publiceren en in de kop staat het woord Nederland, wordt het ter beoordeling aan collega's uit het Nederlandse migratie-onderzoek gestuurd. Dikke kans dat ze het afkeuren. Zijn foefje is om maar geen 'Nederland' in de kop te zetten.
    Het is treurig en het verbaast niet. Kritische berichten over de multiculturele samenleving moet je op de universiteit nog altijd met een lampje zoeken. Het falen van Academia, noemde politicoloog wijlen Jos de Beus dat alweer jaren geleden.

Het is dus niet alleen dat een grote groep er is die er een eigen groepsopvatting op nahoudt, ze onderdrukken actief minderheidsopvattingen.

Een wetenschappelijke doodzonde. Erger dan waarvoor Diederik Stapel is verwijderd want die knoeide alleen maar met cijfers en niet met methoden.

Sommer legt dan uit waarom hij het nu durft te schrijven hoewel hij het natuurlijk al veel langer weet:
  Deze week was er weer een relletje, in verband met een artikel in de NRC, over een antropologe van de Universiteit van Amsterdam die een even welwillend als rammelend onderzoekje had gedaan naar islamitische vrouwen die zich aansluiten bij IS.

Al genoemd: de druppel die de emmer deed overlopen.
  De ene begeleider heet Martijn de Koning, islamkundige aan de VU. Hij schreef op zijn site een doorwrochte methodologische kritiek op de vijftig miljoen moslims van Ruud Koopmans. In het oncontroleerbare onderzoekje naar de IS-vrouwen zag hij geen bezwaren. De tweede begeleider was professor Annelies Moors. Zij wilde indertijd tegenhouden dat Ayaan Hirsi Ali het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam zou openen - nota bene op uitnodiging van Jos de Beus. Ayaan mocht uiteindelijk haar rede uitspreken. Ik neem er vergif op in dat dat nu niet meer zou kunnen.

Voor iedereen zichtbaar zeer ernstige overtredingen van de codes van de wetenschap. Die Martijn de Koning is een speciaal geval, aangezien hij ook met regelmaat aangehaald wordt als deskundige, en grote artikelen in de Volkskrant op zijn conto heeft staan, allemaal met de boodschap: "Er is niets aan de hand met de islam". Een van de kernboodschappen:
  Ruud Koopmans is in het boven aangehaalde AD-interview bitter: 'Als je niet meedoet aan de lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving, ben je een tokkie: kwaadwillend en dom.'

Kortom: dit is geen wetenschap meer, maar maatschappelijke manipulatie. Iets dat in de politiek zou kunnen worden omschreven als "Big Brother"-praktijken. Fascistische praktijken.

En ter verhulling voorzien van mooie woorden:
  Een open, internationaal wereldbeeld heeft de toekomst, en het hoeft geen betoog dat dat beter is dan het nationale wereldbeeld van gisteren. Waarom zou je daaraan nog je schaarse tijd besteden? De terminologie om de nieuwe tegenstelling te beschrijven verraadt al een vooringenomen standpunt - 'open' versus 'gesloten', of 'liberaal' versus 'autoritair'.

Zonder natuurlijk ooit op te schrijven wat er onder 'open' en dergelijke moet worden verstaan, want dan zou onmiddellijk blijken dat het neerkomt op globalisering, Europeanisering, neoliberalisering en vrije (im)migratie.

De belangen van de besturende en heersende elite. Die ingaan tegen de belangen van de onderste tweederde van de bevolking.
  De afwijzing door de intellectuele aristocratie ontgaat de grote meerderheid natuurlijk niet. Dat noemen we voedingsbodem voor populisme.

Waarmee we terug zijn bij het begin: de menswetenschappen hebben niet alleen wetenschap ingeruild voor ideologie, ze hebben ook waarheid ingeruild voor steun aan de rijken. De oligarchen. De ploerten.

Een proces met een natuurlijke evolutie, zoals bewezen door de beschrijving ervan anno 1492 door de eind-Middeleeuwse satiricus Sebastian Brandt in Das Narrenschiff  :

 
De boer wordt toch ondanks zijn ijver,
levend gevild door ridder en schrijver

Waarbij het volkomen duidelijk is dat datgene wat vroeger stond voor "schrijver" de huidige Academia (en meer) is.

En al snel werden de constateringen van Sommer bevestigd - door de betrokken bestuurderen zelf. Ook hier zijn de koppen al voldoende (de Volkskrant, 25-01-2017, door Geert ten Dam, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, en Karen Maex, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam.):
 

Politieke correctheid mag nooit onderzoek sturen

Martin Sommer zwengelt een belangrijk debat aan, maar gaat te kort door de bocht door politieke opvattingen en onderzoeksresultaten gelijk te stellen.

Tussentitel: In onderzoek naar thema's als migratie, jihad of duurzaamheid moet de discussie over de methoden publiekelijk worden gevoerd


Het klopt dat het moet, maar men durft niet te ontkennen dat het gebeurt. Op de door Sommer beschreven manier. En dat wordt  niet beter in de rest van het artikel:
  jan krosenbrink - woensdag 25 januari 04:36
opvallend, daar waar Martin Sommer man en paard (m/v) noemt, noemt u beiden nergens man en paard, ook niet bij uw voorbeelden waar het goed gaat.

goldfinger - woensdag 25 januari 07:29
Dus....wat heeft het bestuur gedaan om de politiek correcte foponderzoeken te voorkomen in de toekomst?

Niet alleen de menswetenschappers, maar ook de heren bestuurders van universiteiten maken zich steeds onmogelijker bij de gewone burgers.


Naar Menswetenschappen  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home