WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, ondermaats: Universiteit van Amsterdam

Op het tijdstip dat deze verzameling over de Universiteit van Amsterdam wordt gemaakt, bestaan er al die over de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , de Ideologische Universiteit Rotterdam uitleg of detail, de Verlichtingsvrije Universiteit Leiden uitleg of detail , en de Onvrije Madrassa Amsterdam uitleg of detail .

De vraag is: hoe geef je hieraan nog een originele inleiding die recht doet aan de misdaden tegen de wetenschap die daar begaan worden? Al sinds de jaren 1960 toen "rechtse" mesen er weggejaagd werden door baardige studenten.

In verlegenheid met deze kwestie heeft de start van de verzmaleing dus op zich laten wachtem in welke tijd zich de nodige bronnen hebben opgestapeld.

Het probleem is nog niet opgelost, maar de de noodzaak van een start is zo dringend, dat maar met de deur in huis wordt gevallen (ad.nl, 27-04-2017, door Wierd Duk uitleg of detail ):
  'Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden'

Interview | Nederland kan maar heel beperkt verantwoordelijkheid nemen voor de miljoenen mensen die op drift zijn geraakt, zegt immigratie-deskundige Jan van de Beek. Nederland moet vluchtelingenverdragen opzeggen en desnoods gebieden buiten Europa leasen om vluchtelingen onder te brengen. ,,Politiek correcte mensen gaan voorbij aan het feit dat een euro maar één keer uitgegeven kan worden.’’

Dit is het inhoudelijke punt. Een stelling over de werkelijkheid, die op wetenschappelijkke wijze onderzocht dient te worden.

Dat laatste klinkt al bijzonder eigenaardig, aangezien dit soort maatschappelijke standpunten in de maatschappij zelden tot nooit op min of meer wetenschappelijke wijze besproken worden.

En iedereen weet dat dit zelden of niet gebeurt.

Maar wat je wel zou verwachten, is dat als die stelling ooit op een universiteit beland, dat ze daar wél wetenschappelijk benaderd zou worden. Hier is de werkelijkheid:
  Van de Beek (48) is wiskundige en antropoloog en gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Hij doet al jaren onderzoek naar de kosten van de immigratie. Dat thema ligt in de academische wereld bijzonder gevoelig, merkte hij. ,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen. Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar."

Die conclusie viel slecht op de Universiteit van Amsterdam, waar u werkte.
,,Het opinieklimaat daar is heel eenzijdig. Precies wat het VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg, die dat onderzoek naar de politieke voorkeuren op universiteiten initieerde, aanstipt. De meeste collega’s willen bijvoorbeeld niet dat je dingen blootlegt die extreem-rechts in de kaart kunnen spelen of waarmee ‘slachtoffers’ – want zo worden immigranten gezien – kunnen worden gestigmatiseerd. Ze vonden mij een ‘harde’ man, dat werd mij letterlijk door een van mijn promotoren zo gezegd. Die staakte om die reden ook de begeleiding, al was hij niet fair genoeg om dat in mijn gezicht te zeggen."

,,Uiteindelijk kreeg ik toen een andere promotor die het over nam. En ik kreeg haatmails van sommige collega’s. Dat noem ik ‘moral reading’: wanneer je de feiten door een morele lens bekijkt; kennis niet op waarheid beoordeelt, maar op de mogelijke politieke en morele gevolgen er van. In hun wereld ben je links, of je houdt je mond. In de menswetenschappen wordt de PvdA door velen al als verdacht rechts beschouwd. Je krijgt ook altijd dezelfde argumenten: rechtse mensen zijn dom, als je intelligent bent kom je vanzelf tot progressieve inzichten en rechtse mensen willen liever geld verdienen dan op de universiteit werken. Terwijl: ik ben niet eens rechts, ik bekijk de zaken per thema.”

Hebt u de universiteit om die reden verlaten?
,,Ik had een onderzoeksvoorstel ingediend dat zeer lovend werd ontvangen en dat werd ondersteund door drie professoren met klinkende namen. Ik wilde uitzoeken hoe immigratie en de verzorgingsstaat zich tot elkaar verhouden Toch werd het afgewezen. Toen werd ik me bewust: shit, daar zitten dus allemaal ‘gatekeepers”, mensen die proberen om dit tegen te houden. Ik dacht: bekijk het, hier heb ik geen zin in.”

Wat eigenlijk geen verdere toelichting behoeft. De conclusie is duidelijk: wil de wetenschap er ooit een kans krijgen, kunnen de Stapel-zuiveringen meteen beginnen.

Natuurlijk moeten de betrokkenen ook een kans krijgen op een weerwoord, maar dat is gezien de huidige bekende stand van wat alleen geloofwaardig indien men materiële bewijzen kunnen overleggen van de ontkenningen.

In aanloop naar die wetenschappelijke zuiveringen, waarvoor natuurlijk wel nog wat verdere gegevens nuttig kunnen zijn, hier alvast een bijdrage aan die fase van het proces.

Aanvulling nummer 1. Net als het voorgaande natuurlijk pas aan het daglicht van de wijdere wereld blootgesteld via het internet (tpo.nl, 04-10-2016, door Bert Brussen uitleg of detail )
  UvA-docent legt uit hoe dat precies werkt, die zogenaamde waardevrije ‘wetenschap’

Dit is één van de vele Facebook-reacties op het interview met Machteld Zee in het AD naar aanleiding van haar boek Heilige identiteiten. Deze reactie willen we u niet onthouden, aangezien het een reactie is van een UvA-docent. ...

 

Precies de reactie die je van religieuzen of ideologen mag verwachten als antwoord op één van hun liturgieën of ideologieën in lammen opgaat onder de zuurstof van de werkelijkheid: rancuneuze persoonlijke aanvallen. Precies ook het soort houding beschreven door Van de Beek.

Ter aanvulling (Joop.nl, 02-03-2017, door Martijn Dekker - Kandidaat-Kamerlid Artikel 1 uitleg of detail):
  Opmerking Jort Kelder toont hoe ingeburgerd racisme is

'Vindt u de verkleuring van Nederland te snel gegaan?' vroeg Kelder aan Alexander Pechtold. Niemand wees hem op het racistische karakter van die vraag.

Precies dus de attitude als beschreven door Van de Beek: het gaat Dekker niet om de werkelijkheid of juistheid van de stelling, maar of deze past binnen zijn ideologische kader. Dat ideologische kader zijnde hier specifiek ingeduid als "Alles waarbij gekleurden betrokken zijn in een negatieve connotatie is racisme". Merk op: je mag blanken onbeperkt in een negatieve connotatie noemen.

Martijn Dekker is dus een racist die bij een universteit werkt en zijn racisme in door de universiteit goedgedunkte en kenelijk onderschreen praatjes gooit. Die daarbij wetenschappers, mensew die onderzoke doen en cijfers hanteren, beschuldigt van racisme.

Deze vorm van racisme is dus niet een specifiek iets van Martijn Dekker, maar beleid van de hele UvA (GeenStijl.nl, 18-02-2017, door Spartacus uitleg of detail ):
  Uva besteedt 375.000 per jaar aan Rassenleer

De Diversity Officier. Een soort SS-officier, maar dan anders, al wordt deze ook door de overheid betaald. En niet zo'n beetje ook! "Een salaris in schaal 16 (5813 tot 7599 euro bruto per maand)". Maar goed, waarvoor? "De Diversity Officer valt direct onder collegevoorzitter Geert ten Dam en zal ervoor moeten zorgen dat de UvA in haar beleid de positie van ‘gemarginaliseerde bevolkingsgroepen’ zal bevorderen." ...

Dat 'gemariginaliseerdre groepen' is ongetwijfeld letterlijk overgenomen.

Dat 'gemariginaliseerde groepen" is ook het tegendeel van wetenschap. Het is namelijk oplichting, van de verbale soort. Verbale oplichting. In de gewone-mensenwereld heet dit ook wel een "retorische truc"  , maar het onderdeel "truc" hierin zegt al wat het dus ook is: wetenschappelijke oplichting. Dat van Martijn Dekker is trouwens eigenlijk ook een retorische truc, met de oud-Griekse naam "Ad populum": op de man in plaats van de zaak spelen.

De werkelijkheid oftewel de wetenschappelijke manier van formuleren van ‘gemarginaliseerde bevolkingsgroepen’ is "disfunctionerende gekleurde groepen". Niet gewoon "gekleurde groepen", want er zijn gekleurde groepen die niet "gemarginaliseerd" zijn, met name de Aziaten, die dan ook niet onder dit beleid vallen. Wetenschappelijk dus naar de werkelijkheid gezien vallen er maar twee groepen onder ‘gemarginaliseerde bevolkingsgroepen’: moslims en zwarten.

Correctie twee: moslims en zwarten worden niet gemarginaliseerd door anderen, maar marginaliseren zichzelf, door te disfunctioneren in het onderwijs. De moslims om dat hun soort religie de vijand is van zelfstandig leren denken dus van onderwijs en wetenschap  , en de zwarten ... Omdat het ze nergens lukt en zoek zelf maar uit waarom. In ieder geval heeft het dus geen externe oorzaak.

Kortom: de UvA organiseert racisme door speciaal beleid voor specifieke gekleurde groepen te organiseren, daar waar op zijn best de noodzaak voor dit beleid bij die groepen zelf ligt.

Terug naar de individuele gevallen. De volgende kwestie verooorzaakte zo veel ophef op het internet, dat zelfs de politiek-correcte media het niet stil konden houden (nrc.nl, 16-01-2017, door Andreas Kouwenhoven uitleg of detail ):
  Jihadonderzoeker UvA uitte zelf steun voor IS-strijders

Een UvA-wetenschapper die een artikel schreef over vrouwen in het kalifaat, blijkt, onder pseudoniem, op het web de jihad te prijzen.


Een studie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over vrouwen die zich hebben aangesloten bij terreurbeweging IS, is uitgevoerd door een onderzoeker die zelf op internet de gewelddadige jihad prijst. UvA-wetenschapper Aysha Navest schrijft onder een pseudoniem op webfora lovend over jihadgangers, blijkt uit onderzoek van NRC. ...
    ... NRC ontdekte dat zij op het forum Marokko.nl berichten schreef onder het pseudoniem ‘Ought Aicha’ (Zuster Aicha). Op het forum schrijft ze dat Syriëgangers een beloning wacht in het paradijs en dat IS-strijders onterecht worden gecriminaliseerd door mede-moslims. Ook hoopt ze dat Allah twee Haagse jihadronselaars snel zal bevrijden, en geeft ze blijk van instemming met een zelfmoordaanslag van IS. Terroristenleider Osama bin Laden roemt ze voor de strijd die hij leverde „om onze moslimgemeenschap te beschermen”.     ...

Nu is deze jihadist natuurlijk niet de dader van een overtreding, fraude, of strafbaar feit - die volgt gewoon natuurlijke inclinaties. De daders dat zijn deze mensen:
  Navest voerde het onderzoek uit samen met Annelies Moors (hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen, UvA) en Martijn de Koning (antropoloog, UvA en Radboud Universiteit).

Martijn de Koning uitleg of detail is een geval apart - de man bezocht de feestjes ter ere van de moord op,Theo van Gogh in het kader van zijn "veldonderzoek". Dit is echt "buitencategorie" en past hier niet - dat is een geval voor GeenStijl en psychiatrische behandeling van de soort "electroshocktherapie". Het gaat hier om Annelies Moors. Die dus nog even haar positie bevestigt:
  Zij stellen dat hun „niets is gebleken van mogelijke vooringenomenheid” van Navest en blijven achter het onderzoek staan.

Oftewel: Annelies Moors steunt hartelijk de zaak van het islamitische extremisme. Het islamitische extremisme dat overal ter wereld dood en verderf zaait.

Er is ook bewijs van de andere kant van het spectrum van de opvattingen van mevrouw Moors; datgene waar ze sterk tegen is (de Volkskrant, 11-10-2010, door Meindert Fennema):
 

Zo makkelijk is links niet van Bosma af

Meindert Fennema is hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen aan de UvA. ...

Tussentitel: Ongelooflijk was de afwijzing van Ayaan, toen zij van haar geloof afviel, door de generatie van ’68


Het boek van Martin Bosma, De Schijn-Elite van de Valse Munters, heeft wél veel interviews opgeleverd met de auteur, maar weinig kritische beschouwingen. In de Volkskrant van 2 oktober maakt Anet Bleich korte metten met het boek en geeft Bosma slechts één ster.    ...
    Zij maakt Bosma wel belachelijk, maar doet geen enkele poging zijn argument te weerleggen. Nu lijkt de stelling van Bosma nogal ongelooflijk. Maar nog ongelooflijker was de radicale afwijzing van Ayaan Hirsi Ali toen zij openlijk van haar geloof afviel. Niet alleen door radicale moslims, maar ook door de soixant-huitards die van Hirsi Ali niets moesten hebben. Een aantal van Bleich’s politieke generatiegenoten, aangevuurd door feministen en Internationale Socialisten, heeft geprobeerd te verhinderen dat Hirsi Ali in 2005 aan de UvA het academisch jaar zou openen. Zij stelden een manifest op dat door de halve afdeling antropologie en linkse feministes werd ondertekend.
    Hun argument? Ayaan Hirsi Ali vertegenwoordigde de moslima’s niet! Ja, dan mag het CvB je natuurlijk geen podium geven. Professor Annelies Moors zei over de mensen die Hirsi Ali wél steunden en die zij ‘aanbidders‘ noemde, dat het nu eenmaal een oude bekende fantasie was: ‘blanke mannen die zwarte vrouwen in bescherming nemen tegen hun eigen zwarte mannen’.


Natuurlijk valt de naam van Moors hier niet zo maar. Kennelijk was zij één van de drijvende krachten achter de pogingen om Ayaan Hirsi Ali het spreken op de UvA onmogelijk te maken.

Iemand de mond snoeren ... Heel veel fouter in de wetenschap kan je het niet maken.

En: waar Annelies Moors dus zeer sterk tegen is, is kritiek op de islam.

Annelies Moors verdient niet eens de moeite van een horing. Die dient op grond van het beschikbare en onweerlegbare bewijs meteen gezuiverd te worden.

In het artikel van Fennema viel nog een naam:
  Haar collega Frances Gouda legde hun anti-Ayaan actie nog eens in ‘wetenschappelijke taal’ uit: ‘Een derde bron van twijfel onder feministische en/of postkoloniaal ingestelde wetenschappers over de anti-islamretoriek van Ayaan Hirsi Ali is de manier waarop zij de westerse geschiedenis verheerlijkt als het prototype van democratische ontwikkeling, kritisch denken, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.’ Daarom wilde Gouda niet dat Hirsi Ali het academisch jaar zou openen.

Het is volkomen duidelijk dat de hele betreffende afdeling(en) aan zuiveringsonderzoek onderworpen moeten worden.

Nog wat los verzameld UvA-werk (Joop.nl, 17-02-2016, door Mariska Jung - Onderzoeker uitleg of detail ):
  Het boerkaverbod is terug, maar waar is het debat?

Er staan belangrijke vrijheden op het spel, maar er kraait geen haan naar. Daar moet verandering in komen.

Mariska Jung, onderzoeker bij de UvA, pleit tegen een verbod op het moslim-extremisme dat overal ter wereld dood en verderf zaait.

En (de Volkskrant, 07-03-2017, door Fokke Obbema):
  Uitsluiten PVV komt niet in de buurt van cordon

'Een cordon sanitaire kan effectief zijn wanneer het langdurig wordt volgehouden. Maar alleen wanneer zich een andere partij aandient die qua standpunten in de buurt van de buitengesloten partij komt en toch als fatsoenlijk wordt ervaren.'
    Die conclusie trekt politicoloog Joost van Spanje, universitair hoofddocent aan de UvA ...

Joost van Spanje, onderzoeker bij de UvA, pleit voor een de facto verbod van de PVV.

Vanaf dit punt is alle verdere materiaal slechts aanvullend. De situatie is volkomen helder: in alles aangaande de behandelde onderwerpen is de UvA geen instituut van wetenschap, maar een huis van politiek-correcte ideologie.

Net als de overige Nederlandse universiteiten en aanverwante instituties.

Het volgende is maar een kleinigheidje, maar een leerzaam kleinigheidje (GeenStijl.nl, 11-07-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Hup UvA. Meer workshops vulvadans graagWie dacht dat de UvA een nutteloos instituut was vol politiek gemotiveerde linksmiechels die niets lievers doen dan de westerse cultuur uithollen en vervangen door een mengsel van mohammedaans-feministiese beuzelarijtjes komt bedrogen uit. Nee, men doet er ook veel goeds van uw belastingcenten. Clitjes bevrijden, bijvoorbeeld. Veel vrouwen weten uit godsvrezendheid of de algehele onderdrukking van het patriarchaat niet dat ze zonder schuldgevoel aan hun komknop mogen (laten) zitten en dat is een godvergeten schande. Nee, dan de workshop vulvadans van UvA-docente Kaouthar Darmoni. ...

Oftewel: het niveau bij de UvA loopt van de ideologische verblinding naar de totale absurditeit.

In de tussentijd heeft de Universiteit Leiden een spriong naar de top van het klassement gemaakt met haar oproep: "Massamoorderden en genocideplegende Syrïegangers zijn 'onze jongens' en we moeten ze gaan ophalen". De UvA besluit dan maar op een speelveld over te gaan (via GeenStijl ):

'Toch is niet iedereen even zichtbaar in politieke besluitvorming'. Dat klopt. Als je het ruim neemt, praat je oer 150 man. De Tweede Kamerleden. Waarvan maar een fractie echt zinn mond mag opendoen, en dan is er nog wat franje eromheen maar dan kom je toch weer uit in de buurt van dat soort getallen. En er zijn 17 miljoen Nederlanders.
    Kortom: in een letterlijke zin staat daar op dat zo trots gepresenteerde plakkaat van de UvA je puurste onzin.
    Maar ja, dat is natuurlijk niet wat ze bedoelen. Wat ze bedoelen met 'Toch is niet iedereen even zichtbaar in politieke besluitvorming' is doodgewoon weer je goorste racisme:
Bepaalde rassen zijn minder zichtbaar in de politieke besluitvorming

En om dat gore racisme te verhullen, schrijven ze 'niet iedereen'. Omdat ze niet durven een hypocriete en leugenachtige en goor-ractissche uitspraak op een wetenschappelijke dus openlijke manier te presenteren
    Een daad van wetenschappelijke gorigheid.

En dan gaat dit helemaal niet meer verbazen (elsevier.nl, 22-09-2017. uitleg of detail ):
  Studentenorganisatie UvA noemt Baudet in één adem met Breivik

De Amsterdamse studentenorganisatie ISSO houdt donderdag een evenement over fascisme. In de introductie van het evenement wordt onder meer geschreven over Forum voor Democratie als ‘de beginnetjes van een fascistische partij’ en over het ‘moorddadige Europese grensbeleid’.

...
Het evenement ’50 Shades of Fascism’ werd bovendien opmerkelijk genoeg tijdens een college Politieke Economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gepromoot. Studenten beklaagden zich hierover in de Facebook-groep ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’. ‘Tijdens je college Politieke Economie aan de UvA krijg je te maken met propaganda van en voor Internationale Socialisten. (…) Doodnormaal in Amsterdam,’ aldus een student, die een foto van het promotiepraatje bijvoegde.


Voor het bord: één van de organisatoren tijdens de rassenrellen in de Schilderswijk in 2015.

Er is elders op deze website al behoorlijk wat genoteerd over de UvA, wat zo nu en dan opduikt. Hier twee gevallen (de Volkskrant, 16-01-2017, Else Vogel en Lieke Wissink, verbonden aan de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam):
  Verbod gezichtsbedekking legaliseert angst voor ander

Afgelopen november nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan voor een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekking. ...

De weero zosimpele ripostes:
  Verbod swastika's legaliseert angst voor ander

En:
  Verbod hakenkruizen legaliseert angst voor ander

En:
  Verbod Jodensterren legaliseert angst voor ander

Enzooort.
    Pure gorigheid, die UvA-kop.
    En de andere - eerste de aanleiding (Joop.nl, 31-01-2017, door Anna Blijdenstein - Promovendus Politieke Filosofie aan de UvA uitleg of detail ):
  Leuk zo’n College voor de Rechten van de Mens

... de moslim die omdat hij vrouwen geen hand wil geven, werd afgewezen voor een baan als buschauffeur en in het gelijk werd gesteld toen hij dit besluit aanvocht. ...

Door:
  ...het College dat ...

Waarvan iedereen die het heeft gevolgd weet, dat dat College één en slehts één regel kent "Is moslim/-allochtoon, heeft gelijk" uitleg of detail . En dat indt de UvA ook, wnat wie dat conmstaeert, van dat "College":
  Net als de minister president vindt Zijlstra dat een bizar besluit. Zijlstra: “Gaan we dan in Nederland zeggen ‘leuk zo’n College voor de Rechten van de Mens, nou top hoor?’”

En dat is fout, want ...:
  ... de zelfverzekerde morele veroordeling van de handenweigerende moslim ...

En handenweigeren is net als intolerantie (van homo's, Joden,ongeloigen, enzovoort), onderdrukking (van vrouwen, homo's, Joden, ongelovigen, enzovoort) , niet-moslimhaat, sharia, kalifaat, eerwraak, terreur en massamoord helemaal niet zo erg.
   Let op overigens ook nog op dit, uit de tweede:
  ... de aanwezigheid van de zo “abnormale” Islamitische ander is voor Zijlstra ...

En de kop van de eerste:
   Verbod gezichtsbedekking legaliseert angst voor ander

Overeenkomst: het gore politiek-correcte taalmisbruik: "de ander" ... Door "wetenschappers" ...

Waar islam, bij een dergelijk instituut, daar ook institutioneel racisme. Het bewijs (Joop.nl, 10-12-2017, door Eva Meijer - Schrijver, filosoof en Alma Mathijsen, schrijver uitleg of detail ):

  Neutrale taal bestaat niet

En dan weet je het al: het gaat over "zwarte", "neger", "Afrikaan", "People of Color" enzovoort. Het zwarte racisme. Ta-Nehisi Coates is om de hoek. Alles om maar het maatschappelijke mislukken te verhullen.
  De witte mens wordt als neutraal gezien ...

Klopt. In 1970 was Nederland voor 99,9 procent blank, en dat is dan normaal. Normaal in de zin "Er is niets anders".
  ... terwijl dat een standaard is die door ongelijke machtsverhoudingen ... tot stand is gekomen

Een keihardem botte, leugen: het is een standaard die door immigratie ondermijnd wordt.
    Eén ding klopt dan weer wel:
  ... ongelijke machtsverhoudingen, die we nu niet meer onderschrijven, ...

Die immigratie onderschrijven we allang niet meer.
    Goed, we staan al tot de knieën in de modder van taalvervalsing en leugens. Niet ongebruikelijk, met een filosoof als auteur en kleur als onderwerp. En een UvA als locatie. En dan moet de tekst nog beginnen ...
    Het subject:
  Roxane Gay is een feministe en strijder tegen racisme. ...

Met een foto erbij: dik, lelijk, zwart (genoeg):
  ... Gay nooit zou gebruiken: ‘Aangezien ik een zwarte leerling ...

Het onderwerp:
  Haar nieuwste boek Honger werd in vertaling uitgegeven door De Bezige Bij. In die vertaling staat iets vreemds: wanneer het over witte mensen gaat, wordt het woord ‘blank’ gebruikt. ...

Racisme! Van de UvA-vrouwtjes.
    En de rest is van hetzelfde intens droevige ku KluzKlan racisme. Wat kreten:
  Seada Nourhussen ... Negroland van Margo Jefferson ... Nourhussen ... De ondergrondse spoorweg van Colson Whitehead (Atlas Contact) ... Tuff van Paul Beautty ... Ta-Nehisi Coates ...

Nee, we wisten het echt niet!
  ... ‘blank’ ... NRC Handelsblad en de Volkskrant komt ‘wit’ komt tegenwoordig vaker voor dan ‘blank’ ... Arzu Aslan ... Netflix serie Dear White People. ...

En de conclusie:
  Een van de dingen die wij van hen hebben geleerd is dat kiezen voor het woord ‘blank’ geen neutrale keuze is. ...

Commentaar:

Het voorplein van de UvA.
    P.S. Auteur Mathijsen was laatst in de bus op weg naar Dokkum om de blanke kindertjes bij de Sinterklaasintocht de stuipen op het lijf te jagen met de zwarte guerrila's van Afriyie en Esajas. Ze werden de weg geblokkeerd, waarvan auteur Mathijsen een verslag heeft gedaan in Vrij Nederland uitleg of detail dat alle Griekse vooroordelen over hysterie bij vrouwen volkomen in het niet deden verzinken ...


Naar Menswetenschappen  , Hetze Buikhuisen, nasleep  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .

  28 apr.2016