WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Martijn de Koning

18 mei 2016

De literatuur kent een stroom verhalen vallende onder de categorie "dwaze wetenschapper", bekender in zijn Engelstalige vorm "mad scientist", beginnende ongeveer met Dr. Frankenstein. In bijna alle gevallen betreft het natuurwetenschappers.  Natuurlijk - omdat de vertellers alfa's zijn.

Hadden de alfa's met een neutrale blik gekeken, dan hadden ze gezien dat het aantal lieden met gestoorde ideeën onder de alfa's, en in moderne tijden ook gamma's, bijna oneindig veel groter is. Een aantal zullen ze ook wel half en half erkennen, zoals diverse filosofen - in de geest springen namen naar boven als Hegel, Heidegger, Schopenhauer en dergelijke.

Maar eigenlijk is het ook heel simpel: de alfa-wetenschappen presteren dramatisch veel minder dan de bèta-wetenschappen, en er zijn dus ook veel meer dwaze alfa- (en gamma-) wetenschappers zijn dan bèta's.

In de reeks dwaze alfa/gamma-wetenschappers van Nederlandse origine zijn hier al eerder behandeld de gevallen van Paul Frissen uitleg of detail , Leo Lucassen uitleg of detail en Jan Jaap de Ruiter uitleg of detail .. Nu aan de beurt is iemand die bijna of geheel aan de top staat dienaangaande: dr. Martijn de Koning. Meteen maar even voorstellen (GeenStijl.nl, 27-08-2014, door Pritt Stift):
  Dr. Martijn de Koning (UvA) zet aan tot geweld


"Medewerker Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam" ...

Het leidt geen enkele twijfel dat dr. Martijn de Koning hier vanuit de bodem van zijn ziel spreekt. En vanuit het diepste van zijn onderbuik.
    Het geval lijkt een beetje op het "De Joden zitten achter IS" van top-ambtenaar Yasmina Haifi: een gestoorde werkelijkheidzin, de feiten omdraaiende, en daarachter duidelijk glimmerend: een kwaadaardige ideologie.
    Bij de tweet van Haifi was dat meteen duidelijk: zelf een moslim. Bij die van dr. Martijn de Koning niet uit de tweet zelf, maar "iederen weet": dr. Martijn de Koning doet onderzoek naar radicale moslims.
    Nu zijn bijna alle wetenschappers die met de islam in aanraking gekomen al bezweken aan dit bijzonder kwaadaardige virus: mensen als Lucassen, Frissen en een hele rij arabisten (De Ruiter, Berger, ), maar dr. Martijn de Koning overtreft ze met deze tweet zichtbaar allemaal.
    Want ga maar na: wat Lucassen, Frissen, de Ruiter enzovoort gemeen hebben is Wilders-haat. Niet anti-Wilders zijn, maar Wildershaat. Want dat is het enige wat kan zitten achter de actie om een student een scriptie te laten schrijven met het motto "Wilders is een fascist", daar dan een 10 voor te geven en vervolgens de media bellen.
    En dr. Martijn de Koning keert zich tegen GeenStijl, waarvan weer "iedereen weet": "GeenStijl is pro-Wilders".
    Letterlijk genomen is dat onjuist, want Wilders wordt daar niet anders behandeld dan andere politici, maar GeenStijl heeft dezelfde standpunten als Wilders aangaande de multiculturele samenleving en immigratie, en dat wordt door de gestoorde politiek-correcte goegemeente gelijkgesteld aan het steunen van Wilders. Ideologie doet alle maken van alle onderscheid subtieler dan "Goed!" en "Kwaad!" onmiddellijk verdwijnen. Alle de genoemden zijn politiek-correcte ideologen.
    Dr. Martijn de Koning is dus ook een ideoloog. Van de soort "Ik bestudeer het nazi-dom, en in het kader daarvan marcheer ik in zwart uniform met ze mee door de straten".

Waarom dr. Martijn de Koning zo boos is, is omdat, in tegenstelling tot de politiek-correcte media, bij GeenStijl een bericht stond dat meldde "Dr Martijn de Koning bestudeert het nazi-dom, en in het kader daarvan marcheert hij in zwart uniform met ze mee door de straten" (GeenStijl.nl, 24-08-2010, door Pritt Stift uitleg of detail ):
  Televaag sabelt dr. Kromzwaard neer

Juichmomentje voor Martijn de Koning (foto), de Nijmeegse fopantropoloog van de Radboud Universiteit, die zo onverstandig was om uit *kuch* wetenschappelijk oogpunt op 2 november HoeraTheoDood-feestjes van salafistische haathooligans te bezoeken en dat te lekken via zijn Twitter. Vandaag staat Martijn de Koning aka Dr Kromzwaard pontificaal in de Televaag. Rob Hoogland wijdt zijn dagelijkse eenkolommert compleet aan deze academische druiloor. En dan ben je iemand. Bottom line: Martijn de Koning vond de LalalalaTheoisDood-feestjes "overweldigend". Hoe Stockholm-syndroom wilt u het hebben? ...

Bijzonder gematigd, die kwalificatie van GeenStijl, want "Stockholm" is het verschijnsel dat de ontvoerde gaat meeleven met zijn ontvoerders, en dr. Martijn de Koning is niet ontvoerd door de islam-nazi's, hij is er zelf naar toegetrokken.
    Maar heulen met islam-nazi's is dus politiek-correct in deze decennia:
  Als Hero Brinkman tijdens een veldonderzoek naar de KKK-beweegredenen een witte puntmuts op zijn hoofd "overweldigend" had gevonden, was het land te klein geweest. Als Geert Wilders in het kader van veldonderzoek naar het uitschakelen van Palestijnse smokkeltunnels de explosies "overweldigend" had genoemd, dan was het land te klein geweest.

Het geven van een 10 aan een "Wilders is een fascist"-scriptie uitleg of detail vinden ze prachtig, en een "Ik heul met de islam-nazi's"-actie vinden ze geweldig. "Ze" zijnde media en elite.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dr. Martijn de Koning dusdanig gezien wordt als "deskundige" dat hij mag opdraven voor een rechtbank (Volkskrant.nl, 07-09-2015, door Janny Groen):
  Neutraliteit deskundige jihad-proces betwist

Vier leiders telde de groep jihadistische activisten, die vorig jaar augustus door de politie werden opgepakt. Zij waren degenen die grote lijnen uitzetten, acties voorbereidden, ideologische discussies initieerden.
Cultureel antropoloog Martijn de Koning spreekt van een 'inner circle'. Azzedine C. (33), alias Abou Moussa, Rudolph H. (25), alias Abou Shuayb, Oussama C. (19), alias Abou Yazeed, en Soufiane Z. (27), de Fighting Journalist, waren de gangmakers.    ...
    De antropoloog was opgeroepen als getuige-deskundige én getuige. In het kader van zijn onderzoek naar islamitisch activisme in de Haagse Schilderswijk zat hij radicale jongeren dicht op de huid. Hij sprak met ze, volgde ze op sociale media, was getuige van (de voorbereiding) van acties.    ...

Vertaal de politiek-correcte bewoordingen van de Volkskrant naar de werkelijkheid die er achter zit, en er staat bijna een bekentenis: "Dr. Martijn de Koning is de ideoloog van het jihadisme in Nederland".
    Nu was dr. Martijn de Koning ook al meerdere malen als deskundige gebruikt door de Volkskrant. Niet verwonderlijk, want ook de Volkskrant staat de jihad tegen het Nederlandse volk voor. GeenStijl heeft voor dr. Martijn de Koning de substituut-naam "Dr. Kromzwaard", omdat hij vroeger kromzwaarden op zijn persoonlijke website had staan, en voor de auteur van dit bericht die van Janny El Hollandi. Omdat ze een spil is in de berichtgeving in de Volkskrant in het kader van de jihad tegen het Nederlandse volk, gedetacheerd in de door de islam-nazi's bezette wijken van Nederland uitleg of detail .
    Desalniettemin was, ook dus lang na het bekend worden van zijn veel te nauwe banden met de jihad-beweging in Nederland, dr. Martijn de Koning een aantal malen aanwezig in de Volkskrant, meestal het katern Vonk verspreid over twee pagina's, met zijn visie op gebeurtenissen rond de islam, vanuit de islamitische hoek. Hier het voorbeeld naar aanleiding van de islamitische moordpartij op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo:

De allereerste en reeds definitieve fout staat in de kop: het gebruik van de term "islamofobie". Het deel "fobie" hierin betekent "onterechte angst voor een verschijnsel". De aanslagen waarover het gaat en de reeks van ervoor, waaronder de grote van 9/11, laat zien dat er op zijn minst een hoeveelheid reden is voor angst. De toestand in dat deel van de wereld dat gedomineerd wordt door de islam, op zijn minst achtergebleven, voor een groot deel achterlijk, en zeer vatbaar voor geweld, laat zien dat die hoeveelheid dusdanig substantieel is, dat het "onterechte" in "onterechte angst" omschreven kan worden als een falikante leugen is.
    Het gebruik van de term "islamofobie" is ingevoerd door pro-islam activisten op kritiek op de islam de mond te snoeren. Het is een activistische term, gehanteerd door aanhangers van een kwaadaardige ideologie.
    Het gebruik van een activitische term als gegeven in de kop van dit artikel is volkomen in strijd met een wetenschappelijke benadering. Het artikel heeft de volgende auteursvermelding (de Volkskrant, 17-01-2015, door Martijn de Koning, is antropoloog, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Hij is co-auteur van Eilanden in een zee van ongeloof - Het verzet van de activistische da'wa in België, Nederland en Duitsland):
  Denk even na voor je islamofobe cartoons verspreidt
.
De term wordt dus gebruikt in een context van wetenschappelijke benadering. Alleen al met deze kop wordt dus ernstige vorm van wetenschappelijke fraude gepleegd.
    Of met een populistisch weerlegging:
  Denk even na voor je een occidentofobe religie verspreidt
.
Aan het einde van het artikel wordt de doelstelling ervan uitgelegd:
  De valse wij-zij- tegenstelling die er toch al is ... wordt er alleen maar door versterkt.

De "wij" en "zij" hierin zijn de moslims en de niet-moslims. Hierin staat dat er geen tegenstellingen bestaan tussen moslims en niet-moslims (wnat die zijn 'vals'), oftewel: tussen de waarden van moslims en de waarden van niet-moslims - en die laatsten zijn in dit geval gelijk aan de westerse waarden. Dr. Martijn de Koning stelt hier dat er geen tegenstellingen bestaan tussen islamitische waarden en westerse waarden.
    Dat is een uitspraak die in iedere geval door een substantieel deel van de moslims wordt weersproken, waaronder dat gedeelte dat geweld pleegt tegen het westen, en dat gedeelte dat dat geweld steunt, en dat gedeelte dat het geweld niet steunt maar er wel begrip voor heeft. Alles tezamen beslaande een ruime tot overgrote meerderheid van de moslims. Zelfs de hoog-geïntegreerde woordvoerders op televisie en in de overige media staan bol van het "begrip".
    Nog veel duidelijker wordt dit als je het vorige citaat completeert:
  De valse wij-zij- tegenstelling die er toch al is, en die politiek geweld veroorzaakt, wordt er alleen maar door versterkt.

De tegenstelling veroorzaakt dus geweld, en is dus zeker niet vals. Ze is reëel. De juiste uitspraak luidt dus:
  De wij-zij-tegenstelling die er toch al is, en die politiek geweld veroorzaakt, wordt er alleen maar door versterkt.

Maar indien dr. Martijn de Koning dat zou schrijven, gaf hij een tegenstelling toe, en moest hij het over die tegenstelling hebben, en waar die tegenstelling dan wel uit bestaat. Dat levert uitkomsten op die dr. Martijn de Koning kennelijk niet bevallen, dus falsificeert hij de werkelijkheid.
    Een tweede geval van ernstige wetenschappelijke fraude.
    De inhoud van het artikel tussen deze fragmenten is uitsluitend een betoog werkend naar dat laatste: alle bekende openlijke vormen van islam-kritiek provoceren de moslims, de moslims hebben heilige waarden:
  ... het beschimpen van islamitische kernsymbolen als de Koran en de profeet Mohammed. ... zaken die belangrijk zijn voor heel veel 'gewone' moslims in de hele wereld.

En de waarde van het mogen hebben van kritiek op religieuze symbolen ...:
  Ook wordt net als eerder bij de Mohammedcartoons en de film Innocence of Muslims door sommige opinieleiders 'onze' vrijheid van meningsuiting heilig verklaard; vaak in tegenstelling tot moslims die lange tenen zouden hebben. Het motto: alles moet kunnen.

... is relatief en mag je vrijelijk beschimpen, zoals dr. Martijn de Koning hierbij doet. Die daarin nog een stapje verder gaat:
  Dat 'alles moet kunnen' hangt opvallend vaak samen met racistische uitingen.

Het aanhangen van de sterke uitleg van de vrijheid van meningsuitng wordt door dr. Martijn de Koning gelijk gesteld aan racisme. Hier nog in een beperkte context:
  In 2008 leidde een beschuldiging van antisemitisme tegen cartoonist Siné van Charlie Hebdo nog tot zijn ontslag. Het blad grossierde in antizwarte en islamofobe cartoons die zodanig waren getekend dat ze doen denken aan aloude racistische tekeningen uit de VS en Europa.

De oordelen van dr. Martijn de Koning hierin zijn niet verifieerbaar omdat de originele tekeningen er niet in staan, maar stel bijvoorbeeld dat hierbij een cartoon is waarin president Obama vergeleken wordt met een aap. Dat racisme noemen, is racisme, want eenzelfde cartoon met president Bush is zeer politiek-correct uitleg of detail . Oftewel: de oordelen gedaan vanuit politiek-correcte hoek over wat al dan niet racisme enzovoort is, zijn volkomen onbetrouwbaar, op een manier dat je bijna het tegendeel mag aannemen.
    Natuurlijk bleven dit artikel en deze opvattingen van dr. Martijn de Koning onweersproken. Om dit soort uitingen te weerspreken, miet je ten eerste niet-politiek-correct zijn, en daarvan zijn er al heel weinig mensen die zodanig kunnen schrijven dat het publiceerbaar is, en ten tweede moet het dan ook nog gepubliceerd worden. Toen Harrie Verbon, medewerker van de Katholieke Universiteit Tilburg, dat deed aangaande de actie van Jan Jaap de Ruiter en de "Wilders is een fascist"-scriptie, werd hij door de Katholieke Universiteit Tilburg verordonneerd de betreffende column van zijn eigen website te halen uitleg of detail .
    En omdat hij niet weersproken werd, konden de processen in de geest van dr. Martijn de Koning die leidden tot voorgaande extreme uitingen, verder werken. Leidende tot een nog extremere uiting, de reden om deze verzameling te maken:

Met deze kop (de Volkskrant, 07-05-2016, door Martijn de Koning, is antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Onlangs publiceerde hij: De ideologische strijd tegen de islam - Fortuyns gedachtegoed als scharnierpunt in de racialisering van moslims):
  Cultuurretoriek | Moslims wordt hun individualiteit afgenomen

Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is

Kritiek op moslims kan ook racisme zijn. Zeker nu moslims als groep apart worden gezet, constateert Martijn de Koning.

Met alweer al genoeg onzin om meteen tot afhandeling te kunnen overgaan.
    Eerst het grootste lettertype: na "Islamkritiek is islamofobie" nu dus "Islamofobie is racisme". Tezamen "Islamkritiek is racisme"
    Waarna dr. Martijn de Koning afgevoerd kan worden richting galerie "Dwaze wetenschappers met eigen gewatteerde cel".
    Omdat dat natuurlijk niet gebeurt, gaan we ook maar verder met de rest van de kop. Als eerste het zinnetje aan de bovenkant over 'apart worden gezet'. Dit kan zonder woorden worden afgedaan (zoekterm: "muslims"):

Brullen van de lach!
    Wat iedereen met enig gezond verstand of enige kennis allang weet staat hier glashelder geïllustreerd (screenshot van een google-zoekactie op de term "muslims" - download de figuur voor een grotere versie): de islam is volkomen tegengesteld aan individualiteit. "Islam" betekent "Onderwerping", en onderwerping is het tegengestelde van individualiteit.
    Dr. Martijn de Koning kan nogmaals afgevoerd kan worden richting galerie "Dwaze wetenschappers met eigen gewatteerde cel", en nu voorzien van een dwangbuis.
    En dan het onderste deel van de kop. Met eerst een herhaling van de kop zelf, en daarna de constatering dat moslims "apart gezet worden".
    Aangevuld: "Moslims worden apart gezet van overige Nederlanders". Of nauwkeuriger: "Moslims worden apart gezet van niet-islamitische Nederlanders".  Of wat abstracter geformuleerd: "Er wordt in Nederland een verschil geconstateerd tussen moslims en niet-moslims".
    Dat zou dus volgens dr. Martijn de Koning een dusdanig ernsige zaak zijn dat er sprake is van racisme.
    Stel nu dat dit recept juist is: "Een onderscheid maken tussen een groep die een bepaalde eigenschap heeft en de rest die dat niet heeft leidt tot racisme" en dat gaan toepassen op wat andere groepen. Hier een voorbeeld (de Volkskrant, 11-05-2016, ingezonden brief van G.C. Molewijk, Amsterdam):
  Racisme en islamofobie

... In mijn leven heb ik dan ook velen ontmoet die bijvoorbeeld het christendom of het socialisme bekritiseerden zonder dat ze de idiote beschuldiging 'christofobie' of 'socialistofobie' naar hun hoofd geslingerd kregen. ...

Met ervoor de andere stap:
  In de afgelopen decennia werd vaak gepoogd om in een debat een tegenstander de mond te snoeren door hem 'fascisme' toe te dichten. Tegenwoordig wordt de term 'racisme' op dezelfde wijze misbruikt.

Conclusie: Dr. Martijn de Koning kan alweer afgevoerd kan worden richting galerie "Dwaze wetenschappers met eigen gewatteerde cel", nu voorzien van een dwangbuis én platgespoten.
    Dat waren de koppen. Nu de tekst. Dat is bijna nog simpeler. Op details hoeft namelijk niet te worden ingegaan. Al die details gaan namleijk over specifiek Nederlandse gebeurtenissen. Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders. Allemaal Nederlandse gebeurtenissen. Terwijl de islam in de rest van Europa grotendeels precies dezelfde ontewikkeling heeft doorgemaakt als in Nederland. Zonder Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hiris Ali, Geert Wilders.
     Om preciezer te zijn: in Frankrijk hebben moslims in 2005 vele banlieues platgebrand. Net als in 2013 op wat kleinere schaal in Zweden. In Frankrijk is een reeks terroristische aanslagen gepleegd door moslims. Net als op wat kleinere schaal in België.
    In Nederland zijn moslims alleen maar betrokken bij systematische buurtoverlast, systematische criminaliteit, de moord op Theo van Gogh, het platbranden van een deel van de Schilderswijk, en een eindeloze reeks scheldpartijen in de media uitleg of detail uitleg of detail .
    Kennelijk dankzij Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders.
    Dr. Martijn de Koning is al afgevoerd richting galerie "Dwaze wetenschappers met eigen gewatteerde cel", voorzien van een dwangbuis én platgespoten. Wat moeten we verder nog met hem ...
    Dat zou dit kunnen zijn:

Maar dat zou best eens gezien kunnen worden als aanzetten tot geweld.
    En los daarvan: waar het hier om gaat is het functioneren van dr. Martijn de Koning als wetenschapper. Hij heeft zijn artikel tenslotte voorzien van zijn geloofsbrieven als wetenschapper. Geassocieerd met twee universiteiten.
    En laten we eens een vergelijkbaar geval er bij halen: dat van Diederik Stapel. Het is volkomen duidelijk dat de overtreding van de wetenschappelijke etiquette door dr. Martijn de Koning van een ernst is die die van Diederik Stapel verre overtreft. Stapel's fraude is ook duidelijk gepleegd vanuit de houding om de wetenschap een handje te willen helpen. De Koning's houding is die van onverdunde kwaadaardigheid.
    Ook de kwaadaardigheid van Dr. Frankenstein is een kleinigheid vergeleken met zijn geval. De kwaadaardigheid van dr. Martijn de Koning is van de soort: "Morgen zal de islam heersen over de wereld". Worden de dr. Martijn de Koning's niet vreedzaam gestopt, dan zal geweld er vanzelf komen.
    Onmiddellijk nakomertje: terwijl het componeren van voorgaande nog aan de gang is, speelde zich het volgende af:

De introductie van een nieuwe individualistische columniste van het AD. Deze mevrouw schijt een hele dikke drol in de mond van dr. Martijn de Koning.

Even een resumé van de wetenschappelijke carrière van dr. Martijn de Koning: "Salafisten zijn lieve moslimmannetjes met teensandaaltjes". Welke kennis hij mede heeft verworven door zijn innige omgang met zijn vrienden van De Ware Religie uitleg of detail . De Duitsers hebben andere inzichten gekregen (de Volkskrant, 16-11-2016, door Sterre Lindhout):
  Berlijn verbiedt netwerk salafisten

Duitsland heeft het salafistische netwerk Die wahre Religion (De ware religie) verboden. De vereniging blijkt actief betrokken bij het ronselen van jongeren voor islamitische terreurorganisatie IS, zei minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière tijdens een persconferentie.
    Dinsdagmorgen deed de politie invallen op tweehonderd plaatsen door heel Duitsland. ...

Ook in Duitsland waren het hartstikke lieve baardmanntjes op teensandaaltjes:
  Veel Duitsers kennen Die wahre Religion uit het straatbeeld. Onder het mom van de actie 'Lies!' delen leden op openbare plaatsen zoals stations, markten en beuzen, gratis korans uit. Ze liepen zelfs rond op de Buchmesse in Frankfurt.

Overal zijn salafaisten hartstikke lieve baardmannetje op teensandaaltjes. Vraag maar aan dr. Martijn de Koning uitleg of detail .

En alweer betrapt (nrc.nl, 16-01-2017, door Andreas Kouwenhoven uitleg of detail ):
  Jihadonderzoeker UvA uitte zelf steun voor IS-strijders

Een UvA-wetenschapper die een artikel schreef over vrouwen in het kalifaat, blijkt, onder pseudoniem, op het web de jihad te prijzen.


Een studie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over vrouwen die zich hebben aangesloten bij terreurbeweging IS, is uitgevoerd door een onderzoeker die zelf op internet de gewelddadige jihad prijst. UvA-wetenschapper Aysha Navest schrijft onder een pseudoniem op webfora lovend over jihadgangers, blijkt uit onderzoek van NRC. ...
    ... NRC ontdekte dat zij op het forum Marokko.nl berichten schreef onder het pseudoniem ‘Ought Aicha’ (Zuster Aicha). Op het forum schrijft ze dat Syriëgangers een beloning wacht in het paradijs en dat IS-strijders onterecht worden gecriminaliseerd door mede-moslims. Ook hoopt ze dat Allah twee Haagse jihadronselaars snel zal bevrijden, en geeft ze blijk van instemming met een zelfmoordaanslag van IS. Terroristenleider Osama bin Laden roemt ze voor de strijd die hij leverde „om onze moslimgemeenschap te beschermen”.     ...
    Navest voerde het onderzoek uit samen met Annelies Moors (hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen, UvA) en Martijn de Koning (antropoloog, UvA en Radboud Universiteit). ...

En hij en zijn soortgenoten zijn onverbeterlijke jihadisten:
  Zij stellen dat hun „niets is gebleken van mogelijke vooringenomenheid” van Navest en blijven achter het onderzoek staan.

En hun universiteit blijft achter hen staan.

Uh, de unviersiteit komt op haar oordeel terug (nrc.nl, 12-07-2017, door Andreas Kouwenhoven uitleg of detail ):
  Advies aan UvA: verbeter onderzoek antropologen

Onderzoek naar IS-gangers Een onderzoek aan de UvA onder anonieme vrouwelijke jihadgangers leidde tot veel ophef. Een commissie onderzocht wat er beter kan.


...    De UvA liet de studie onderzoeken door twee externe hoogleraren op het gebied van ethiek, Mirjam de Bruijn en Guy Widdershoven. De opdracht aan de commissie was niet om te achterhalen of de onderzoeker sympathiseert met de jihad, maar of haar achtergrond relevant is voor de studie. De commissie stelt nu dat „de persoonlijke achtergrond van de onderzoeker invloed kan hebben op de dataverzameling en de onderzoeksresultaten”. Wetenschappers moeten reflecteren op hun betrokkenheid bij de onderzoeksgroep, adviseert de commissie. Hoe dat in dit geval is gebeurd, is niet onderbouwd in de gewraakte studie.
    Daarnaast heeft de commissie kritiek op de „onduidelijkheid rond archivering en controleerbaarheid” van het onderzoek. De namen van de respondenten waren niet vastgelegd. Een deel van de chatgesprekken is vernietigd. Hierdoor blijft onduidelijk hoe de onderzoekers konden weten of de vrouwen met wie zij aan het chatten werkelijk zijn wie ze zeiden te zijn. „Koren op de molen van maatschappelijke partijen die de wetenschap in het algemeen, en de sociale wetenschap in het bijzonder, bestempelen tot een geheel van vooringenomen meningen”, aldus de commissie. „Gepaste vormen van transparantie en openheid zijn geboden.”
    De commissie adviseert de UvA om hiervoor richtlijnen te ontwikkelen. „Wetenschappers kunnen – bewust of onbewust – fouten maken. Ook de antropologie moet een controlemechanisme inbouwen.”

En wat is de reactie van de hoofdpersonen: die van wetenschappers of die van islamisten? Het antwoord:
  De twee andere auteurs van de IS-studie, antropoloog Martijn de Koning en hoogleraar hedendaagse moslimsamenlevingen Annelies Moors, reageren verontwaardigd. „Het baart ons zorgen dat De Bruijn en Widdershoven de mediacommotie rondom ons onderzoek zo bedreigend vinden dat ze pleiten voor ‘meer toezicht’ en een inperking van de ‘handelingsvrijheid’ van wetenschappers”. De twee noemen hun medewerking aan de commissie „verspilling van tijd en energie”.

Die van islamisten, dus.
    Nog even wat commentaar in "gewone mensen"-taal (GeenStijl.nl, 13-07-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  'Antropologisch werk Dr. Kromzwaard waardeloos'

Er is geen antropoloog in Nederland die meer uitreisjihadi's tot zijn beste vrienden mag rekenen alsdan Martijn 'Dr. Kromzwaard' de Koning, maar op onderzoeksgebied koopt de wetenschap helemaal niks voor die nauwe banden: een onderzoekscommissie van de UvA heeft een onderzoek naar ISIS-bruiden gewogen en te licht bevonden, en flikkert de perfide lawaaiblouse derhalve head first van het universiteitsgebouw. De commissie duidt de onderzoeken van De Koning (en twee anderen) min of meer als een bevestiging van wat verstandige mensen sowieso al vinden van antropologische sociaalwetenschappen: vooringenomen nattevingerwerk. Nou ja, we riepen het alhier al jaren natuurlijk ...

En alle overige mensen met ook maar een snipper gezond verstand.


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .