WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Annelies Moors

De UvA, ook wel bekend als de Universiteit van Amsterdam, heeft al sinds de jaren zestig een dubieuze reputatie als plek waar de ideologie veel meer aanhangers heeft dan de wetenschap. Natuurlijk vooral in alles wat betrekking heeft op "maatschappij". Of eigenlijk: bij alles wat betrekking heeft op "maatschappij".

Dat was aanvankelijk gericht op misstanden als de toenmalige bazencultuur, maar allengs werd men zelf baas, of althans, hulpje ervan, en zocht men naar nieuwe ideële doelen om zichzelf "GOED!" mee te kunnen voelen. En dat werd volkomen automatisch iets dat al een op bescheiden schaal een oud doel was: de behoeftige gekleurde medemens. Die zich dus aanvankelijk veilig ver weg bevond, maar in toenemende mate ook de Nederlandse thuiscultuur kwam verrijken.

En op dit terrein geldt: hoe exotischer dus meer hulpbehoevend, des te meer aandrang bij de hele "linksige" elite dus ook de UvA-isten om dit soort sneue lieden te steunen.

En weinig sneuer dan moslims. Want in bezit van een geest- dus ontwikkeling-verstikkend geloof.

Er zijn bij de UvA dan ook vele fanatieke islam-steuners te vinden, waarbij in deze verzamling de aandacht uitgaat naar hoogleraar antropologie (tja ... het is een formidabele handicap) Annelies Moors. Die zich in de kijker van een breder publiek speelde door deze affaire (haar naam zong al rond op de burelen van deze redactie) (nrc.nl, 16-01-2017, door Andreas Kouwenhoven uitleg of detail ):
  Jihadonderzoeker UvA uitte zelf steun voor IS-strijders

Een UvA-wetenschapper die een artikel schreef over vrouwen in het kalifaat, blijkt, onder pseudoniem, op het web de jihad te prijzen.


Een studie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over vrouwen die zich hebben aangesloten bij terreurbeweging IS, is uitgevoerd door een onderzoeker die zelf op internet de gewelddadige jihad prijst. UvA-wetenschapper Aysha Navest schrijft onder een pseudoniem op webfora lovend over jihadgangers, blijkt uit onderzoek van NRC. ...
    ... NRC ontdekte dat zij op het forum Marokko.nl berichten schreef onder het pseudoniem ‘Ought Aicha’ (Zuster Aicha). Op het forum schrijft ze dat Syriëgangers een beloning wacht in het paradijs en dat IS-strijders onterecht worden gecriminaliseerd door mede-moslims. Ook hoopt ze dat Allah twee Haagse jihadronselaars snel zal bevrijden, en geeft ze blijk van instemming met een zelfmoordaanslag van IS. Terroristenleider Osama bin Laden roemt ze voor de strijd die hij leverde „om onze moslimgemeenschap te beschermen”.     ...

Nu is deze jihadist, pardon: gematigde moslima, natuurlijk niet de dader van een overtreding, fraude, of strafbaar feit - die volgt gewoon natuurlijke inclinaties. De daders dat zijn deze mensen:
  Navest voerde het onderzoek uit samen met Annelies Moors (hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen, UvA) en Martijn de Koning (antropoloog, UvA en Radboud Universiteit).

Antropoloog Martijn de Koning is op het internet allang onthuld als een jihad-symathisant uitleg of detail . En nu dus ook Annelies Moors. En beide blijken onverbeterlijk:
  Zij stellen dat hun „niets is gebleken van mogelijke vooringenomenheid” van Navest en blijven achter het onderzoek staan.

Dat klopt natuurlijk: overtreding, fraude, of strafbaar feit vormen de kern van hun wetenschappelijke onderzoeksmethodiek.

Hetgeen ze al zo lang vol kunnen houden, vanwege de collaboratie, of mogelijk zelfs inspiratie, van deze lieden:
  De UvA schakelt externe deskundigen in om de studie nader tegen het licht te houden.

Natuurlijk zounden niet de studie, maar Annelies Moors en Martijn de Koning tegen het licht moeten worden gehouden. Maar dat doen de bestuurders en collega's dus niet. Omdat ze zelf ook in "het complot" zitten.

Dat "tegen het licht houden" komt dus terecht bij "het internet", of die enkele aangestelde bij de verzamelde universiteiten die nog wel een greintje wetenschappelijke integriteit heeft (elsevier.nl, 18-01-2017, column door Afshin Ellian, rechtsgeleerde, hoogleraar Universiteit Leiden. uitleg of detail):
  De wetenschappelijke waarde van een ‘toegewijde moslima’

Weer dreigen de sociale wetenschappen de empirische wetenschap in verlegenheid te brengen. NRC Handelsblad publiceerde een onderzoek naar een studie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over vrouwen die zich hebben aangesloten bij de Islamitische Staat (IS). Daaruit blijkt dat de onderzoeker zelf op internet de gewelddadige jihad prijst.


Aysha Navest is een junior UvA-wetenschapper die het onderzoek uitvoerde met Annelies Moors (hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen, UvA) en Martijn de Koning (antropoloog, UvA en Radboud Universiteit). Zij stellen nu dat hen ‘niets is gebleken van mogelijke vooringenomenheid’ van Navest en blijven achter het onderzoek staan, aldus NRC. Een verbijsterende reactie!    ...

En dat is de gematigde, door maatschappelijke beleefdheden, ingegeven versie van dit oordeel. Gelukkig gaat Ellian er nog even op door:
  Hoe kon de universiteit de onderzoeksmethode goedkeuren?
Aysha Navest is niet in IS-gebieden geweest. Hoe hebben Moors en de Koning haar onderzoeksmethode aanvaardbaar en controleerbaar gevonden? Navest interviewde 22 vrouwelijke jihadgangers, die zij deels al kende voor hun vertrek. Het is niet precies te volgen wie wat deed, hier baseer ik me op de bevindingen van NRC:

‘De junior onderzoeker wisselde via WhatsApp berichten uit met de 22 vrouwen, en verwerkte hun antwoorden samen met Annelies Moors en Martijn de Koning tot deze studie. In een voetnoot wordt Navest omschreven als een “toegewijde moslima”. Ook staat er dat ze met enkele uitreizigsters al contact had voor hun vertrek. Wat niet wordt vermeld, is dat Navest ook zélf sympathiseert met de gewelddadige jihad.’

Dit kan ik niet geloven, maar gesteld dat het wel waar is! Wat is dit voor wetenschappelijk onderzoek waarbij in een voetnoot een van de onderzoekers als toegewijde moslima wordt aangeduid? Wat heeft de wetenschap te maken met de toegewijdheid aan een religie?

Dat is heel simpel: omdat die universiteit als geheel net zozeer door ideologie gedreven wordt als de uitvoerende onderzoekers.
  Toen in 2014 twee Haagse jihadronselaars werden opgepakt, schreef Navest: ‘Moge Allaah hen snel bevrijden.’ Over een zelfmoordaanslag schreef zij: ‘Ik ga uit van het goede, waardoor ik vermoed dat hij alleen shia (sjiieten) en murtaddin (afvalligen) heeft gedood.’
    Die mevrouw is zelf gewoon een jihadist. In normale toestand zou zij wegens aanzetten tot geweld en haat met terroristisch oogmerk in de gevangenis belanden. Als dit allemaal waar is, dan moet de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA echt diep door het stof gaan.

Maar dat gaat niet gebeuren, want:
  Maar de sociale wetenschappers hebben een andere opvatting over empirische wetenschap. Daarover schrijft NRC: ‘Maar al zóu de onderzoekster een mening hebben over haar onderzoeksgroep, dan zou dit volgens Moors en De Koning haar onderzoek niet diskwalificeren. “Er zijn talloze voorbeelden van gevestigde antropologen die ideologisch nauw betrokken zijn bij hun onderzoeksgroep of die zelf deel uitmaken van de onderzoeksgroep.”’ Een jihadist schrijft over de jihad en de jihadisten conform haar geloof. Zij is niet geïnteresseerd in waarheid en waarheidsvinding.

Net zo min als de onderzoekers, de UvA, en de antropologie, en de sociologie in het algemeen dat zijn. Want de waarheid is "rechts".

Wat nog eens des te duidelijker blijkt als je wel een wetenschappelijke methodiek er op loslaat: de vergelijking:
  Ayaan Hirsi Ali was onaanvaardbaar voor UVA-hoogleraar Moors
In 2005 werd VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali door het College van Bestuur van de UvA uitgenodigd om een toespraak te houden bij de opening van het academisch jaar. Dat was voor Annelies Moors onaanvaardbaar: ‘Waarom Hirsi Ali uitnodigen als woordvoerder van moslimvrouwen, terwijl er zoveel vrouwen zijn die daar al jarenlang werkelijk voor opkomen?’ Dit citaat kwam ik tegen in een column van Elma Drayer in dagblad Trouw. Moors zocht dus een toegewijde moslima. Dat is kennelijk haar wetenschappelijke waarheid.
    Een kritische of afvallige moslima is geen goede moslima. Een voorvechter van vrouwenrechten is waardeloos voor Moors. Maar wel deugt de IS-sympathisant met wie ze gezamenlijk tot de conclusie komt dat ‘een substantieel deel van de vrouwen bij IS zich met liefde overgeeft aan de strikte regels van de terreurorganisatie. De vrouwen willen een normaal, huiselijk leven leiden in het kalifaat en tonen geen interesse in deelname aan de gewelddadige jihad of het maken van propaganda daarvoor,’ aldus NRC. Wauw, het normale huiselijke leven in Raqqa!
    Deze bijzondere empirische wetenschappers waren ook boos op Machteld Zee. Zij schreef over de shariarechtbanken in Europa in relatie tot vrouwenrechten. Nu begrijp ik beter waarom ze verontwaardigd waren: ook Zee is geen toegewijde moslima.

Dit gaat ruim voorbij oordelen als "walgelijk". Dit is cultuur- en landverraderlijk.


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .

 

19 jan.2017