WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: Joost van Spanje

In het kader van de beschrijving van de sociologie als totaal falende wetenschap, zijn naast de systematiek uitleg of detail ook al een aantal meer specifieke gevallen afgehandeld, zie  Paul Frissen , Martijn de Koning , Leo Lucassen , Jan Jaap de Ruiter , Annelies Moors , Jan Willem Duyvendak , de Erasmus Universiteit  uitleg of detail , de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , de Universiteit Leiden uitleg of detail , de Vrije Universiteit uitleg of detail  en de Universiteit van Amsterdam uitleg of detail .

In al die gevallen gaat het, vanzelfsprekend, om sociologen (en aanverwante) die in de openbaarheid treden - in de media.

Dat zegt eigenlijk al meteen het één-en-ander over de betrokkenen. Want de media zijn niet alleen verre van neutraal, ze zijn zelfs hoogst onneutraal, eenzijdig, sterk gepolitiseerd, polariserend, actievoerend, hetzevoerend, zie uitleg of detail enzovoort.

Met binnen die media natuurlijk ook weer verschillen en geen medium zo rabiaat politiek-correct als Joop.nl. Maniakaal en linksfascistisch uitleg of detail zijn daarvoor nog bijna eufemismen. Van "Islam is Vrede" en "Kalifaat en sharia zijn heus niet zo erg", via "Alle gekleurden naar Nederland" tot "Samen met de Joden Soros en Porosjenko optrekken tegen Rusland".

En de naam van Joost van Spanje, socioloog, kent deze redactie van artikelen bij Joop.nl.

Waarna je het gezegde van Goethe "Je hoeft niet in China geweest te zijn om te weten dat de lucht daar ook blauw is' kan toepassen met wat vertaling:  Hier dus: "Je hoeft de specifieke Joop-auteur niet te lezen om te weten dat het ook een politiek-correcte fanatiekeling is.

En ja kan als mens niet alles behandelen, maar nu  er ook tentakel opduikt in de Volkskrant. is het toch tijd geworden om wat te documenteren.

Eerst even een beeldmatig overzicht:

Eigenlijk weet je met die kop dan meteen al waar het over gaat. Net zo goed als dat je zou weten waar het over ging als er stond van "Politiek van insluiten en meebuigen". Dan weet je dat het over de islam gaat. Of de "Zwarte Piet moet dood"-eisen van de zwarten.

Nee, met zo'n kop kan het maar over één ding gaan (de Volkskrant, 24-05-2017, door Cor Speksnijder):
  Politiek van isoleren en imiteren

Gevestigde politieke partijen kunnen radicale groepen het best boycotten en tevens hun standpunten omarmen, zegt Van Spanje. Denk aan Mark Rutte's campagnekreet 'doe normaal of ga weg' tegen de PVV.

Wat er naturlijk in die onderkop ook had kunnen staan, vanuit een wetenschapper met een neutrale positie. is dit:
  Gevestigde extremistisch politieke partijen kunnen gematigde groepen het best boycotten en tevens hun standpunten omarmen, zegt de sociologie.

Want wat nu precies aan de extreme dat wil zegge n de buitenkant staat en wat in het midden, hangt, zegt alle echte dus rationel wetenschap, hangt volstrekt af van wat je als je uitgangspunt kiest. Voorbeeldje: zowel CDA als D66 noemen zich partijen van het midden, terwijl er bijzonder goede argumenten zijn om het CDA rechts-reactionair uitleg of detail en D66 Dickesiaans-neoliberaal uitleg of detail te noemen.

En neem nu wat specifieke politieke programmapunten: de politiek van "Alle soevereiteit naar Europa" is de laatste 30 jaar een politiek uitgevoerd door VVD, CDA, PvdA, D66 en diverse steunende partijen.onder de fraai retoriek van "Europese Samenwerking"

De politiek van het afschaffen van de sociale voorzieningen is de laatste 30 jaar uitgevoerd door VVD, CDA, PvdA, D66 en diverse steunende partijen onder fraaie termen als  "Economsich noodzakelijk hervormingen"

De poliitek van "open grenzen" is de laatste 30 jaar uitgevoerd door VVD, CDA, PvdA en D66 onder de fraaie woorden van "mensen helpen", leidende tot 15 tot 20 procent gekleurde immirgnaten en in de grote steden al de helft, waarvan sommige delen nu al no go areas aan net woorden zijn, op den duur leidende tot de ondergang van de Nederlandse cultuur.

Deze politieke partijen zijn op geen enkele manier "van het midden" als je daarvoor neemt wat de gemiddelde Nederlanders van deze zaken vindt, want de gemiddelde Nederlanders zijn in ruime meerderheid, minimaal tweederde, tegen al deze zaken.

Oftewel: De gevestigde politieke partijen zijn de partijen met een extremisch beleid.

En niet degenen die zijn voor behoud van Nederlandse soevereiniteit, voor beperking van immigratie en voor een sociale maatschappij. Zoals dus SP, PVV en FvD.

Dit zijn partijen die door Joost van Spanje uitsluitend en alleen als extremistisch kunnen worden gezien, doordat deze socioloog de extremestische standpunten van VVD, CDA, PvdA en D66 aanhangt. De standpunten van "De opheffing van soeverein Nederland", "Volledig open grenzen"en "Afschaffing van de sociale staat". Net als de Volkskrant die standpunten steunt, resulterend in een "interview" bestaand uit koekoeks-eenzang:

  Wat is de overeenkomst tussen de positie van de huidige anti-immigratiepartijen en de communistische partijen in de Koude Oorlog?
'Toen werkte isolatie en imitatie ook. ...

Hoe (on)democratisch is het om een gekozen partij buitenspel te zetten?
'Vanuit normatief democratisch perspectief kun je twee kanten op redeneren: enerzijds moet je voorkomen dat partijen een 'moord' plegen op een democratische rechtsstaat

Het soort prietpraat, hypocrisie en leugens waarmee mensen van de soort "Joost van Spanje", athans hun equivalenten aldaar, Donald Trump aan de macht hebben gebracht, door alle normale mensen en de mensen met gezond verstand dat kamp in te jagen.

Dat was de ene kant van de medaille. De kant van wat jij vindt dat FOUT!!! is. Dan de andere kant. Dat wat GOED!!! is. Vooral natuurlijk van belang als datgene dat GOED!!! is, wordt aangevallen. Zoals dat dus gebeurt met de GOEDE!!! mensen van de partij DENK. Want DENK, dat zijn moslims, en moslims zijn per definitie GOED!!!. Als die GOEDE!!! moslims van DENK aangevallen worden, zet je er één van je studenten op, als je bij een "wetenschappelijke madrassa" uitleg of detail werkt, om dat te "onderzoeken" (Joop.nl, 24-06-2017, door Joost van Spanje - Universitair hoofddocent, UvA uitleg of detail ):

  ‘Drietrapsraket’? Twee jaar krantenartikelen over Denk

Deze maand deed de Raad voor de Journalistiek uitspraak omtrent een klacht van Kamerlid Öztürk tegen NRC. In het algemeen vindt Öztürks partij Denk, dat diverse kranten zeer negatief over haar berichten. Blijkt dat ook uit onderzoek?


“Een drietrapsraket” is wat Denk beschrijft in een veel gedeeld online filmpje: “De eerste stap is dat de journalist (…) gaat graven in het verleden (…). De tweede stap is dat de journalist (…) een strafeis gaat opstellen. De derde (…) stap is dat ze (…) een vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maken.” Denk besluit het filmpje met de gevleugelde woorden: “Trap er dus niet in.”

Is die “iemand” misschien Selçuk Öztürk? Het filmpje verscheen op 13 juni 2016, twee dagen voordat NRC Next opende met: “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk.” Deze week oordeelde de Raad dat die kop en bijgaande ondertitel “te stellig” waren. Wel voegde de Raad daar aan toe dat het voorpagina-artikel zelf berustte op “deugdelijk onderzoek” na toepassing van “voldoende wederhoor.”

Uitvoerig beschroijft de imam hoe zijn geest dit allemaal ervaren heeft. Heel anders dan bijvoorbeeld de berichtgeving over Ton Hooijmaijers. Of Jos van Rey. Inhoudelijk precies dezelfde soort zaken. Maar andere partij. VVD. En geen moslim. Dus geen "onderzoek" door dr. mr. J.H.P. van Spanje, associate professor bij de Universoteit van Amsterdam (allemaal even opgezocht - dat "mr." was niet bekend en verklaart veel).
    Selçuk Öztürk overkomt precies hetzelfde als Jos van Rey en Ton Hooijmaijers en een schier eindeloze stroom anderen. Maar aan het geval van Selçuk Öztürk besteedt dr. mr. J.H.P. van Spanje, associate professor bij de Universiteit van Amsterdam een onderzoek. En aan die eindeloze stroom andere gevallen niet. En, bijna nog verbazingwekkender: hij schrijft dat nog doodgewoon op. Ook. Kijk maar:
  Bovendien richt de scriptie zich vooral op negatieve berichten over Denk en bevat ze ook geen vergelijking met andere partijen.

Hier staat doodgewoon: "Ik heb de grootste wetenschappelijke stommiteit begaan die er is: geprobeerd iets absoluuts te meten". Of "Ik heb geprobeerd ergens een getal aan te geven zonder te zeggen welke maatstaf ik gebruik". Oftewel "Ik heb gemeten dat de uitkomst 131 is".
     Even een rustpauze. Om de gelegenheid te geen om het andersom te lezen. Begin met de laatste uitspraak: "Ik heb gemeten dat de uitkomst 131 is".  Of althans: dat heeft hij niet zelf gedaan, maar laten doen:
  ... wellicht berichten kranten in het algemeen vanuit het protestparadigma over Denk? Om die vraag te beantwoorden moeten alle landelijke krantenartikelen over Denk worden onderzocht. Dat is wat een student aan ons instituut, Jesse Beentjes, heeft gedaan.

Zo mogelijk nog een grotere misdaad dan het zlef doen: de geest van jonge mensen perverteren.
    In het Joop.nl-artikel, maar vermoedelijk niet in het onderzoek zelf (althans, dat blijkt niet uit de rest) staat een andere vorm van deze overtreding:
  .“Een drietrapsraket” is wat Denk beschrijft in een veel gedeeld online filmpje: “De eerste stap is dat de journalist (…) gaat graven in het verleden (…). De tweede stap is dat de journalist (…) een strafeis gaat opstellen. De derde (…) stap is dat ze (…) een vonnis vellen over iemand en daarmee iemand monddood maken.” ...
    Denk lijkt in het filmpje te refereren aan criminalisering. Dit wil zeggen dat berichtgeving zich richt op misstappen, al dan niet strafbaar, die zouden zijn begaan door een nieuwe partij of haar leden. ...
    Criminalisering is een aspect van het ‘protestparadigma.’ ...
    Was de criminalisering van Öztürk terecht? 

Deze overtreding is een standaard uit het verhaaltechnische idioom inde Bommel-verhalen uitleg of detail van Marten Toonder: verzin een niet-bestaande maar "duur" klinkende term, en ga dat "dure" spul verkopen aan de nietsvermoeden burger - en dat kunnen zowel materiël als ideologische zaken zijn. "Windhandel".
   De termen "protestparadigma" en "criminalisering" zijn overduidelijk vormen van "windhandel". Windelhandel die ingevoerd wordt voor het kunnen uitvoeren van de laatste stap. Herhaald:
   Was de criminalisering van Öztürk terecht? 

Zijnde de stelling dat Selçuk Öztürk "gecriminaliseerd" is. Een stelling weersproken door de Raad van de Journalistiek:
  ... voegde de Raad daar aan toe dat het voorpagina-artikel zelf berustte op “deugdelijk onderzoek” na toepassing van “voldoende wederhoor.”

Oftewel: de gang van zaken van Selçuk Öztürk is terecht onderzocht, dus er is geen sprake vanm criminalisering.
    Dit bestaan van een vooroordeel bij dr. mr. J.H.P. van Spanje blijkt nog een keer in het eerder geciteerde maar verderop liggende fragment:
  ... wellicht berichten kranten in het algemeen vanuit het protestparadigma over Denk? Om die vraag te beantwoorden moeten alle landelijke krantenartikelen over Denk worden onderzocht. Dat is wat een student aan ons instituut, Jesse Beentjes, heeft gedaan.

Het eerste deel van dit frgament onthult namelijk de "onderzoeks"vraag die dr. mr. J.H.P. van Spanje geformuleerd heeft, voordat er aan het onderzoek begonnen werd. Die onderzoeksvraag luidde kennelijk "In hoeverre zijn de media (kranten) negatief bevooroordeeld over DENK?"
    Kennelijk vindt dr. mr. J.H.P. van Spanje dit een onderzoeksvraag. Meer neutrale vormen van dezelfde onderzoeksvraag zijn, stap 1: "In hoeverre zijn de media (kranten) negatief bevooroordeeld over alle politieke partijen?". En stap 2: "In hoeverre zijn de beschijvingen van (alle) politieke parrtijen juist en in hoeverre berusten ze op vooroordelen?"
    Oftewel: de onderzoeksvraag van dr. mr. J.H.P. van Spanje zit zelf boordevol vooroordelen.

En de aard van dit vooroordeel is al besproken: in het hoofd van  dr. mr. J.H.P. van Spanje waart, net zoals bij alle politiek-correcten, de stelling "Is islan, is GOED!!!". Een stelling ingebracht door de uiterst intensieve propaganda voor de stelling "Moslims zijn mensen zoals u en ik" uitleg of detail . Een stelling die ondersteunt door de de propaganda voor een andere stelling: "Moslims zijn immigranten - Joden waren immigrnaten - dus, ergo q.e.d.: de moslims van nu zijn zlas de Joden van toen" uitleg of detail .

En Joden zijn per definitie GOED!!! en mag je absoluut niet iets fouts over zeggen, en dat geldt voor moslims dus ook.

Dus als kranten iets "fouts" zeggen over moslims, gaat dr. mr. J.H.P. van Spanje van de Madrassa van Amsterdam uitleg of detail  (niet te verwarren met de Amsterdamse Madrassa uitleg of detail ) dat onderzoeken.

Een arbeid waarmee hij onverdroten kan doorgaan,omdat sterk gepolitisserrde universiteits-aangestelden de gewoonste zaak van de wereld zijn. Zijn nieuwste inbreng: adviezen aangaande hoe Thierry Baudet te bestrijden (Joop.nl, 30-12-2017, door Joost van Spanje - Universitair hoofddocent, UvA uitleg of detail):
  Politicus van het Jaar: Thierry’s weerstaanbare opmars

“Baudet is een mislukte versie van een dandy, die zijn parlementaire werk verwaarloost.” Journalist Jan Tromp zei vorige week op NPO Radio 1 ...

Dat deze pervertering van de wetenschap zo lang kan blijven bestaan is natuurlijk voor een belangrijk te wijten aan het feit dat de media al eerder op dezelfde wijze geperverteerd zijn.
  Hoe reageert de VVD, nu ze net als in 2002 en 2006 terrein verliest? De strategieën van Noorse en Oostenrijkse geestverwanten kopiëren, of die van Duits bondskanselier Angela Merkel, is een slecht idee. De VVD kan beter het ‘isoleren en imiteren’ herhalen (werkte ook tegen bijvoorbeeld Vlaams Belang), of Baudet proberen de doodskus te geven door hem uit te nodigen in een toekomstig kabinet.
    Weer een andere optie is om Baudet te stigmatiseren. Zowel onderzoek van collega Sjoerdje van Heerden (Université de Neuchâtel) als mijn eigen onderzoek met Rachid Azrout (UvA) toont aan dat, in geval van Wilders, stigmatisering hem stemmen kan kosten. Dit zijn geen panacees; garanties zijn niet te geven. Benieuwd wat de VVD kiest – en hoe de Politicus van het Jaar daarop zal reageren.

Oftewel: samen met de al aanwezige moslims strijdt dr. mr. J.H.P. van Spanje van de Madrassa van Amsterdam voor meer moslims in Nederland. Want ook hier de voornaamste reden voor de vijandschap ...:
  Net als de LPF in 2002 en de PVV in 2006 schiet Baudets partij omhoog in peilingen, wellicht ten teken dat de immigratiezorgen er nog zijn.

... dat Baudet tegen vrije immigratie van onder andere moslims is. Oftewel: dr. mr. J.H.P. van Spanje van de Madrassa van Amsterdam is ook van een partij:

De PvdL: de Partij van het Landverraad.
    Oerigens was er zelfs bij Joop.nl iemand die de weerzinwekkendheid van dit soort uitingen onderkende:
  JanVG – 30 december 2017 at 14:03
“Weer een andere optie is om Baudet te stigmatiseren. Zowel onderzoek van collega Sjoerdje van Heerden (Université de Neuchâtel) als mijn eigen onderzoek met Rachid Azrout (UvA) toont aan dat, in geval van Wilders, stigmatisering hem stemmen kan kosten. Dit zijn geen panacees; garanties zijn niet te geven. Benieuwd wat de VVD kiest – en hoe de Politicus van het Jaar daarop zal reageren.”

Het is dit soort werk dat mij doet huiveren. Om de “democratie” te verdedigen gaan we a la Goebbels, Putin, Erdogan, Trump iemand stigmatiseren en de persoon kapot maken. Het gaat niet om de inhoud, maar gewoonmet de noppen vooruit een tegenstander onder grasmat werken.
Er zijn veel mensen die met de huidige maatschappij problemen hebben – dat laten we gewoon links liggen – maar we schakelen alleen de poppetjes uit die als uitlaatklep functioneren voor dat ongenoegen. Zolang dat ongenoegen maar niet zichtbaar wordt, who the f** cares …
Democratie wordt omschreven als alle burgers mogen hun mening geven en we houden rekening met minderheden .. voor Van Spanje is het een dictatuur van de meerderheid waarbij totalitaire tactieken niet geschuwd worden om je zin door te drukken.
Mensen met een andere mening overtuigen .. welke politicus doet dat nou? Welke politicoloog is daar nu voor? Gewoon tegenstanders uitschakelen, no matter what.    ...

Tja ... Er is geen andere optie, want HET cruciuale punt waarin de twee kampen van mening verschillen, is dat van immigratie. En van immigratie kunnen de voorstanders allang niet meer zeggen dat ze gunstig is - het mislukken is zo ostentatief dat alle reclames met zwarten gevuld moeten en alle televisieprogramma's met hoofddoeken om de schijn op te houden (vergelijk maar met de nul Aziaten) - waar overigens steeds minder mensen intrappen uitleg of detail .
    En als demonstratie van hoe benauwend de campagne is, moet de reageerder er een excuus aan toevoegen:

  PS: nee ik heb en ga nooit op Fortuyn, Wilders, Baudet of meer van dat volk stemmen, MAAR in een democratie ZOU het om de inhoud moeten gaan, om het overtuigen van de kiezer, niet om intimidatie en “uitschakelen”. En ja, ik weet ook dat de genoemde heren daar in meer of mindere mate zich zelf ook schuldig aan maken ...

Kijk eens hoe nefast de campagne is: het zich verdedigen tegen de smerigheden en hetzes uitleg of detail in de media mag ook al niet ...
  ... maar dat is geen reden om de waarden die je ZEGT te verdedigen (democratie!!??) maar even in de ijskast te zetten op het moment dat je niet helemaal je zin krijgt. JUIST dan dien je het goede voorbeeld te geven, je waarden UITDRAGEN en openlijk TONEN! Niet voor de goedkope, totalitaire optie kiezen, waarmee je de methoden die je zegt te willen bestrijden juist normaal maakt.

Maar dat kan dus niet, hè ... Alle werkelijkheden zeggen dat moslims expansieve agressievelingen zijn, en de zwarten nergens mee kunnen komen . En om werkelijkheden effectief te kunnen bestrijden, moet je wel dictatorieel en kwaadaardig worden.


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .

 

24 mei 2017