WERELD & DENKEN
 
 

Sociologie, inleiding

De sociologie als wetenschap bevindt zich in een stadium ergens tussen die van "religie" en "astrologie" of "alchemie". Net als astrologie of alchemie doet sociologie wel alsof ze op een systematische of wetenschappelijke manier over de werkelijkheid praat, maar net als astrologie of alchemie hanteert ze daarbij basisaannames en principes die daar volstrekt mee in tegenspraak zijn. Welke basisaannames en principes sterk doen denken aan religie, hebbende met elkaar gemeen dat het op hersenspinselen gebaseerde ideologieën zijn.

De belangrijkste van die alchemisme en religieuze basisaannames zijn de Gelijkheid der Etnieën, De Gelijkheid de Culturen, en De Gelijkheid der Individuen. Alle drie zijn ze hevig beleden geloofsartikelen, en nog heftiger zijn de woorden waarmee de bewijzen van het tegendeel en de waarnemers daarvan bestreden worden.

De weerlegging van de basisaannames daarentegen is zo fundamenteel en zo simpel dat één uitleg voldoet voor zowel de drie genoemde als alle andere varianten en soortgelijke stellingen: ze zijn in strijd met de evolutie. Niet met een of andere evolutieleer, maar met evolutie zelf. Nergens in de levende natuur is iets blijven voortbestaan dat geen variatie vertoont binnen zijn soort, plant of dier, aangezien dit direct en onlosmakelijk verbonden is aan aanpassing aan veranderde omstandigheden en handhaving verbetering van overlevingskansen. Het is volstrekt natuurlijk, volgens het gezond verstand, wetenschappelijk,  enzovoort, om aan te nemen dat dit ook geldt voor menselijke culturen en etnieën. Het is aan degenen die het tegenovergestelde beweren om hun beweringen te bewijzen.

Die bewijzen heeft men nooit kunnen leveren, dus heeft men zich overgegeven aan "the last refuge of the incompetent" uitleg of detail : geweld. Geen fysiek geweld, maar verbaal en sociaal. Verbaal geweld in de vorm van het gebruik van termen als "racisme" en referenties naar "de oorlog", of in meer academische termen geformuleerd in de term "sociaal darwinisme", door Wikipedia uitleg of detail (14-09-2012) omschreven als  '...een pejoratieve term voor het toepassen van begrippen uit de evolutiebiologie in de sociale wetenschappen' - "pejoratief" zijnde de chique term voor "bestraffend" en "sterk negatief beoordeeld op emotionele gronden". De toevoeging van Wikipedia '... aan het einde van de 19de eeuw' is onvolledig tot onjuist: in de huidige tijd, schrijvende 2012, is het zo sterk dat het in de 19de eeuw nauwelijks erger kan zijn geweest .

Het sociale geweld tegen het toepassen van evolutie op mensen en mensengroepen bestaat uit het uitsluitend van iedereen die er ook maar een beetje zo over denkt van alle academische en andere maatschappelijke posities van enig belang. Die universeel bezet worden door tegenstanders van de toepassing van evolutie op de men en mensengroepen. In Nederland kent deze redactie maar één persoon met een reputatie op het gebied van het toepassen van evolutie op mensen en mensengroepen, natuurkundige en filosoof C.W. Rietdijk uitleg of detail , en dat leverde hem een hoofdrol op in een aflevering van de VARA-televisie-serie Het Zwarte Schaap uitleg of detail - een serie waarin ook mensen als  Pim Fortuyn, Hans Janmaat, en Florrie Rost van Tonningen opgevoerd werden. Het specifieke onderwerp was euthanasie, en de politieke-correctheid pakte dat aan door een moeder van een Down-kind het woord te laten voeren, met als boodschap: "Wie voor euthanasie is en screening op Down, is voor moord op lieve Down-kindertjes" (zie hier wat Theo van Gogh ervan meekreeg uitleg of detail ). Rietdijk heeft, ondanks het voldoen aan het meest essentiële criterium: nieuwe wetenschappelijke inzichten verschaffen, nooit een academische positie gekregen.

In principe zou het effect van zo'n afwijking van de wetenschappelijkheid beperkt kunnen blijven tot de terrein waarvoor het relevant is, talloze andere terreinen overlatend. In de praktijk werkt dat niet zo, omdat het niet zo kan werken: als aan de basis een dergelijke fundamentele fout wordt gemaakt, raakt het hele gebouw instabiel - gecorrumpeerd. En dus functioneer het hele vakgebied van de sociologie slecht.
   Voor dat slechte functioneren gaat men dan verklaringen zoeken. De meest bekende verklaring is die van de beïnvloeding: omdat de uitspraken van de sociologie over de maatschappij gaan en in die maatschappij terecht komen, beïnvloeden de uitspraken van de sociologie de maatschappij die ze bestudeert."Dus" is er geen onafhankelijke en objectieve sociologie mogelijk.

Dit is als verklaring onjuist, omdat het als beschrijving te juist is: niet alleen de sociologie is een kringproces, want dat is wat men zegt, maar zo'n beetje de hele levende natuur is een kringproces uitleg of detail . Waarvan men zeer vele uitstekend kan beschrijven. Zoals bijvoorbeeld het functioneren van het menselijke lichaam: één grote verzameling kringprocessen. Bijvoorbeeld het bewegingsstelsel, dat gebruik maakt van waarneming van de beweging, door middel van proprioceptische neuronen uitleg of detail (Wikipedia), om de beweging bij te sturen. De sociologische wetenschap kan zeer adequaat omschreven worden als de proprioceptische waarneming van het gedrag van menselijke groepen: het neemt waar wat er gebeurt en beïnvloedt wat er gebeurt, leidende tot een adequate reactie op veranderingen in de omgeving of de wijdere natuur.

De huidige sociologie is dat dus zeker niet. Deze website heeft als één van haar hoofddoelen daar een aanzet aan te geven. Het idee dat zoiets mogelijk is, is afkomstig van een terrein waar wél openlijk over dit soort zaken geschreven kan worden: de sciencefiction . De redactie kent drie titels waarin expliciet gesproken wordt van een wetenschappelijke sociologie: Foundation van Isaac Asimov, De Wereld van Nul-A van A.E. van Vogt, en Weg met de Wereld van John Brunner. Deze hebben gediend als inspiratie. Met name van de eerste twee titels komt daarbij het idee dat dit niet kan zonder er ook de psychologie bij te betrekken. De invulling van de aanpak is geleend van de meest algemene regels afkomstig uit de natuurwetenschappen, aangevuld met gezond verstand, intuïtie en dergelijke uitleg of detail . Wat allemaal bijna als vanzelfsprekend leidt tot het startpunt: een inventarisatie van de betrokken factoren, en ze rangschikken naar belang. Waarvan het sociologische deel bestaat uit deze verzameling.

Ter illustratie een paar elementaire stappen. De meest simpele manier om sociologische processen naar belang te rangschikken, is naar de omvang van de betrokken groepen. Dan komt op één: de interacties tussen naties en culturen. En op twee: binnen een natie of cultuur: de relaties tussen de grootste maatschappelijke standen, dan "maatschappelijke klassen" geheten.

En nog elementairder: bij het rangschikken gaat het om die zaken waar de betrokken entiteiten verschillen.

Deze theorie onmiddellijk een eerste praktische toepassing gegeven kan worden. De onderzoeksvraag luidde:  "Waarom boekt de standaard-sociologie geen voortgang". Antwoord uit de wetenschappelijke sociologie: "Men ontkent het bestaan of de relevantie van verschillen tussen de meest basale sociologische structuren: verschillen in culturen , en de strijd tussen de klassen .

Voor meer opmerkingen over de gevolgen van deze basisfouten, zie sociologen .

De verdere systematische opbouw naar de wetenschappelijke sociologie begint hier uitleg of detail , en de verdere uitwerking begint hier uitleg of detail .Naar Alfa denken, anti-bèta, diversen  , Alfa denken, anti-bèta  , Filosofen, Gray  , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home  .