WERELD & DENKEN
 
 

De noodzaak van technologie

Het kan bijna niet anders dat zelfs de meest fanatieke, hard boiled is de treffende Engelstalige uitdrukking, wetenschap en technologie hatende alfa ergens moet weten dat hij absoluut niet zonder die zaken kan - tenzij hij een een boerderij met voldoende grond ergens op het vruchtbare platteland heeft. Maar daar wetenschap en techniek hatende alfa's meestal nog geen spijker recht in de muur kunnen krijgen, zal dat laatste geval zich uiterst zelden voordoen.

Vrijwel alle wetenschap en techniek hatende alfa's treffen we dus aan in een kleinere of grotere dorp of stad. Waar we dan meteen weer grote stad of metropool van kunnen maken, gezien de bijna even grote hekel die de wetenschap en techniek hatende alfa's tentoon spreiden voor de relatieve rust en orde van dorp en kleinere stad  .

De natuurlijke habitat van de wetenschap en techniek hatende alfa is dus de grote stad en metropool . Daarbij doet het grappige toeval zich voor dat geen menselijke verblijfplaats zo afhankelijk is van wetenschap en techniek als de grote stad en de metropool. Wie zich op dit moment nog afvraagt wat wetenschap hier mee te maken heeft: het meeste van wat nu bekend staat als techniek, is ooit eens begonnen als wetenschap - natuurwetenschap, wel te verstaan.

Hoewel wij als bèta's en andere verstandige mensen aannemen dat alle of vrijwel alle alfa's dit in hun hart wel zullen weten, doet het overgrote deel ervan met enige regelmaat net alsof dat niet zo is - de een meer dan de ander. Bijvoorbeeld door over wetenschap en techniek te klagen, of de schuld te geven van maatschappelijke problemen - of te zeggen dat wetenschap en techniek ook maar een kwestie van opvatting, of geloof zijn, en soortgelijke rare dingen.

Om die sceptische, wetenschap en techniek hatende, alfa's te overtuigen van het feit dat hun grotestadsleven zonder wetenschap en techniek volstrekt onmogelijk is, hebben wij bèta's een klein experiment verzonnen - en dat is het uitzetten van de elektriciteit - de stroomvoorziening.

Nu zullen er een paar wakkeren onder de wetenschap en techniek hatende alfa's verschrikt roepen: "Dat kan je niet doen!!!". Nou, wees gerust: we zullen het niet doen - of beter: niet hoeven te doen, want het is al gedaan.

In 2003 was er een storing in een Amerikaanse elektriciteitscentrale ergens bij de Niagara-watervallen, in de buurt van Canada. Door het door de alfa-bazen van de maatschappij georganiseerde systeem van geprivatiseerde elektriciteitsbedrijven, was het elektriciteitsnet dusdanig wankel opgebouwd ("We willen geen belastinggeld verspillen" - en: "Marktwerking en concurrentie is altijd beter"), dat de storing zich verspreidde tot in New York, en een dag duurde. Oh ja, in 1977 was er ook zo'n storing, maar leren doen alfa's natuurlijk ook niet.

Het verbaal beschrijven van de effecten van zoiets is nogal lastig - daarom de onderstaande wat ruim uitgevallen beeldreportage, om althans een kleine indruk te geven van de omvang en de draagwijdte van zo'n uitval (bron van beelden hier ):

   
  Iedere werknemer kan meteen naar huis - want als geen stroom, dan ook geen computer, en al die andere noodzakelijkheden voor kantoor.
 
 
   
  De eerste slachtoffers zijn degenen die vast komen te zitten - deze treinpassagiers moesten moesten twee uur wachten op redding.
 
 
   
  Hier worden passagiers van de metro naar buiten geleid. We mogen hopen dat de accu's in de lamp van de hulpverleners lang genoeg hebben gewerkt.
 
 
   
  Dan komt iedereen op straat, op naar huis.
 
 
   
  Alle nog functionerende openbare vervoer is natuurlijk overbelast ...
 
 
   
  ... dus alle geïmproviseerde vervoer wordt ook ingeschakeld.
 
 
   
  Maar voor de meeste mensen wordt het toch de benenwagen, want het autoverkeer loopt natuurlijk ook hopeloos vast. Met als gevolg enorme opstoppingen bij bottlenecks als bruggen ...
 
 
   
  ... en bij de pont.
 
 
   
  Tegen de avond gaan nu ineens de lichten niet meer branden ...
 
 
   
  Hetgeen de metropool van een afstandje een onwerkelijke aanblik geeft.
 
 
   
  De gelukkigen onder degenen die niet weg konden komen, konden binnen slapen ...
 
 
   
  ... maar bij het aanbreken van de dag ...
 
 
   
  ...bleken er ook groepen buiten te hebben moet bivakkeren ...
 
 
   
  ... al dan niet geholpen met enig slaapgerij.  
     

Tot zover de reportage. De volgende dag kwam de stroom weer terug. En tot op dit punt kan je er ook nog een beetje om lachen.

Dat wordt heel anders als de stroom nog wat langer wegblijft. Want wat je hier niet ziet, is onder andere dat je geen water meer hebt - dat gaat allemaal met elektrische pompen. En in het verlengende daarvan nog zo'n punt, wat uit de meeste literaire en filmische reproducties van dit soort gebeuren wordt weggelaten, ... als de Amerikanen zijn: ook geen toiletten, want die werken weer met water, en zijn dus in no time verstopt.

Geen water, geen toiletten, en al snel ook een groot voedselgebrek - het zijn voldoende ingrediënten voor een razendsnelle gezondheidsramp, meestal verergerd door het gedrag van het minder sociale deel der mensheid.

Hiermee zijn hopelijk genoeg elementen aangedragen om de volgende stelling onderbouwd te hebben: zonder elektriciteit houdt de grote-stadsbeschaving binnen drie dagen op te bestaan.

De conclusie: de archetypisch alfa-beschaving: de metropool, is tot in hart en nieren afhankelijk van de inbreng van wetenschap en techniek, van de inspanningen van de bèta's. En toch hebben ze een hekel aan wetenschap en techniek, en bèta's. Of misschien: juist daarom hebben ze een hekel aan wetenschap en techniek en bèta's.

Degenen die daarvoor zaken als de atoombom, milieuschade, klimaatopwarming, de massa-maatschapppij, en dergelijke aanvoeren, hebben daar recht toe - maar op een stringente voorwaarde. En die voorwaarde luidt: als jullie klachten hebben over wetenschap en techniek, dien je op hetzelfde moment de macht in die delen van de maatschappij die de toepassing van wetenschap en techniek bepalen, onmiddellijk over te geven aan de bèta's. En betekent de facto de macht in de hele maatschappij.


P.S.  Natuurlijk geldt ook hier dat wat omschreven wordt als "de wetenschap en techniek hatende alfa's" niet op alle alfa's slaat - er zijn ook alfa's die wél gezond verstand hebben, die wel beseffen dat een moderne maatschappij en beschaving niet zonder wetenschap en techniek kunnen, en dat om die wetenschap en techniek verstandig toe te passen, er meer naar wetenschappers en technici moet worden geluisterd. Maar dat is een aanzienlijk kleinere groep dan die van alle alfa's.


Naar Alfa denken, anti-bèta, diversen , Alfa denken, anti-bèta , Filosofen, Gray , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 
 

1 okt.2008