WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs, niet-alles-zeggen: criteria

10 mrt.2013

Het artikel dat de inspiratiebron was voor het item "niet alles zeggen"  , laat ook zien dat er in de praktijk (bijna) altijd iets mis blijkt te zijn met oproepen tot "niet alles zeggen", hetgeen het makkelijkst aan te tonen is door degenen die de uitspraak doen te vragen naar hun criteria:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2013, door Jonathan van het Reve

Je mag het zeggen

(maar sommige opvattingen over de vrijheid van meningsuiting slaan nergens op)

Als het over de vrijheid van meningsuiting gaat, praten mensen opvallend vaak langs elkaar heen. Jonathan van het Reve geeft zeven voorbeelden van hoe het mis kan gaan.

...
3. Over de schreef?
Soms roept iemand, in plaats van te genieten van zijn vrijheid, op tot wettelijke censuur. Filosoof Sjoerd van Hoorn betoogde onlangs (Opinie & Debat, 10 januari) dat je mag zeggen wat je wilt, maar dat 'de manier waarop' aan banden moet worden gelegd. Zijn precieze plan onthulde hij niet, het ging hem vooral om het principe. Maar na aanhoudend gezeur (van mij) op Twitter schreef hij toch: 'Heel eenvoudig: wie te vaak over de schreef gaat, wordt (voor bepaalde tijd) niet meer gepubliceerd of mag niet meer optreden.'
    'Heel eenvoudig' dus, maar hoe die 'schreef' dan precies moet worden vastgesteld, en door wie, bleef helaas onduidelijk. Terwijl dat de essentie is van ieder verzoek om censuur: wie bepaalt de grens? De onnatuurlijkheid van censuur blijkt pas echt als je nadenkt over de precieze invulling ervan, die nooit echt bevredigend kan zijn, laat staan 'eenvoudig'.
    Van Hoorns oproep tot censuur is uitzonderlijk, maar hij past wel in een bredere stroming van (vaak gelovige) mensen die 'niet gekwetst worden' belangrijker vinden dan 'alles kunnen zeggen'. Op zichzelf is dat een verdedigbaar standpunt, maar in de praktijk leidt het steevast tot tegenstrijdigheden. Zo is Van Hoorn, net als iedereen die voor censuur pleit, naar eigen zeggen een groot voorstander van de vrije meningsuiting. Hij is alleen tegen 'het misbruik (!) ervan door narcistische mannetjes die het als excuus gebruiken om anderen te kwetsen'.


Red.:   Met welke laatste opmerkingen we weer in de bekende rubriek "zelfportretten" zijn gekomen. Tenzij Van Hoorn aangeeft wie die 'mannetjes' zijn en waaruit hun 'narcisme' bestaat.


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .