WERELD & DENKEN
 
 

Formalisme: regels

Na het opstellen van een formalisme , het inventariseren van de factoren, en het zo goed mogelijk rangschikken van die factoren, komt de fase van de regels. Ook weer voorlopig en "zo goed mogelijk". De essentie van de wetenschappelijke methode is proberen en terugkeren . Naar de werkelijkheid.

Die wetenschappelijke methode heeft regels opgeleverd waarvan er hier een paar gebruikt zijn als voorbeeld.

uit Formules, differentiaalvergelijkingen:
Het onderzoek van het rekken van een veer is, voor zover bekend, als eerste gedaan door de Engelsman Robert Hooke uitleg of detail . Wat hij bevond, en inmiddels iedereen wel zo'n beetje weet, is dat als je een veer uitrekt, de kracht toeneemt met de uitrekking: \[ F ~ = ~ k \times \Delta l \] Met \( \Delta l \) zijnde de verandering in lengte en \( k \) zijnde een constante waarin de de stevigheid van de veer zit.


Uit Formules, inleiding:

Een simpele formule die zo'n naam wel heeft, is de wet van Ohm. Die gaat over de elektrische stroom (letter \( I \), eenheid Ampère) in een draad wanneer er een spanningsverschil (letter \( V \), eenheid Volt) over staat - een bekend voorbeeld zijnde dat van de oude gloeilamp waar de bekende netspanning van 220 volt over staat en een zo sterke stroom door de draad gaat lopen dat ze heet wordt en gaat gloeien. De hoeveelheid stroom hangt ook af van de "weerstand" in de draad, met letter \( R \) en eenheid Ohm. Hoe meer weerstand, hoe minder stroom, en hoe meer spanning, hoe meer stroom. Tezamen:

\[ I ~ = ~ { V \over R } \]
Maar hier zit een adder onder het gras: deze formule lijkt wel simpel, maar er zit ingewikkelder natuurkunde achter - ingewikkelder dan bij snelheid en tijd enzovoort.


Uit: Racisme

Uit alle voorgaande bronnen kan voor de wetenschappelijke sociologie een regel afgeleid worden. De betrokken factoren zijn: de mate van de mate van culturele achterstand, de mate van politieke-correctheid, en de mate van het pro-allochtone racisme - en geef deze grootheden de letters ΔC , P , en Ri,p. de voor de hand liggende regels is: Ri,p = P * ΔC , zeggende: de mate van pro-allochtoon racisme neemt toe met de mate van politieke-correctheid en met de mate van culturele achterstand. Hoe meer achterstand, hoe meer er namelijk gecompenseerd moet worden.


Uit: diff.vgln.toep.1:

Om wetenschappelijke sociologie of economie te kunnen bedrijven, moet je eerst de regels vinden voor specifieke verschijnselen, zoals de specifieke regels voor de veer, van Hooke, en voor de kinematika, van Newton.

Regels als:
\[ I_m ~ = ~ { \Delta C \over R_r } \]
Met \( I_m \)  zijnde de immigratiestroom, \( \Delta C \) zijnde het cultuurverschil, en \( R_r \) zijnde de reisweerstand.

En deze:
\[ O ~ = ~ k \, { { C_b ~ - ~ C_e } \over {N_b ~ - ~ N_e } } \]
Met \( O \) zijnde de maatschappelijke onrust, \( C_b \) het niveau van de basiscultuur, \( C_e \) het niveau van de externe instroom, \( N_b \) het aantal individuen in de basiscultuur, \( N_e \) het aantal individuen van de instroom, en \( k \) diverse andere mogelijke factoren tezamen.

En voor het niveau van de cultuur kan men de economen-benadering hanteren:
\[ C ~ = ~ c \, { P \over N } \]
Met \( C \) het niveau van de cultuur/land, \( P \) het bruto binnenlands product (bruto nationaal product), \( N \) het aantal inwoners, en \( c \) een factor ergens in de buurt van tussen 0,5 en 2. De bijpassende gegevens staan hier uitleg of detail .
Naar Evolutie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home


 

 apr.2015


kent