WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Alfa en bèta sociologisch, macht woord: geval De Winter

De dominantie in de media van alfa-intellectuele types als schrijvers is niet een kwestie van "Baadt het niet ..." - het kan ook wel degelijk schaden. En wat uitgebreidere behandeling vaneen stuk van schrijver en neoliberaal Leon de Winder over de klimaatdiscussie (uit de Volkskrant, 02-01-2010, door Leon de Winter):

  Luister naar klimaatdissidenten

Er zijn zoveel dissidente wetenschappelijke stemmen in het klimaatdebat dat minister Jacqueline Cramer zich daarvoor moet openstellen, betoogt Leon de Winter.

... Lubos Motl is een natuurkundige, en wel eentje die zich met de theoretische natuurkunde bezighoudt, en met name de snarentheorie en kwantumzwaartekracht. ... Zijn laatste blog heet No statistically significant warming since 1995, en misschien kan een medewerker van milieuminister Jacqueline Cramer haar daarvan een samenvattinkje geven.    ...
    Het is niet voldoende te beweren dat ‘de’ wetenschap het er over eens is dat wij, mensen, kwalijke klimaatverandering veroorzaken. Ik heb de namen van vele honderden serieuze wetenschappers die iets anders beweren. ...
    ‘De’ wetenschap is zeer verdeeld over de oorzaken van klimaatverandering. De zon en kosmische straling, waarover de Israëlische fysicus en klimaatdissident Nir Shaviv heeft gepubliceerd, lijken een veel grotere rol te spelen bij de vorming van ons klimaat dan menselijk handelen.
    Maar Cramer aanvaardt de legitimiteit van klimaatdissidentie niet. ...
    Een leek als ik vind elke dag berichten die de klimaatwaarheden van Cramer ernstig ondergraven. Zoals het bericht dat de Nederlandse moleculair paleontoloog Jaap Sinninghe Damsté in Nature uiteenzet dat het smelten van de sneeuw op de Kilimanjaro het gevolg is van een natuurlijk proces van grote klimaatschommelingen – de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek meldde dit.   ...

De kop is al een leugen: er is wel naar klimaat dissidenten geluisterd, maar die hebben hun zaak niet hard kunnen maken.

Andere leugen: er zijn wel een groot aantal wetenschappers die klimaatdissident zijn, maar de verhouding is 90-10 voor. Een voldoende overwicht.

Weerlegd argument: gemeten natuurkundige temperatuurwaarden zijn niet onomstreden, maar de effecten als het smelten van gletsjers over de hele wereld, de polen, en de verschuiving van biologische grenzen zijn dat niet. En die geven een eenduidig beeld van een opwarming van vele tienden van graden.

Maar waar het hier dus om gaat: een prutser op het vlak van rationele zaken wordt de gelegenheid gegeven zijn mening te uiten in een landelijk dagblad. Louter en alleen omdat hij een bekend literator is.

Meer over de schadelijkheid van het alfa-denken in de klimaatdiscussie hier  .


Naar Alfa wereld  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .

 

 

16 aug.2010