WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Drugs, waarom: vrijlaten

27 nov.2007

De argumenten voor vrijlating van drugs zijn heel simpel, en door deze website gepubliceerd al in het begin van het ontstaan van deze site, 2002-2003, en nog veel eerder bedacht . Onder staan ze, na uitgebreide studie en overleg van een groep deskundigen, allemaal nog eens op een rijtje, met slotconclusie dat het nog steeds en groot taboe is. Ook dat taboe hebben we dus al uitgelegd: drugs zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de maatschappij .


Dagblad De Pers, 11-02-2006, door Marten Blankesteijn en Myrthe Hilkens

Drugsbeleid

Roep om legalisering wordt luider

De huidige strijd tegen drugs kost veel te veel geld en heeft volstrekt geen effect, zeggen plaatsvervangend rechter Theo de Roos en oud-hoofdcommissaris Eric Nordholt.

Tussentitel: 'De kosten voor opsporen en vervolgen zijn gigantisch'

'Niemand binnen justitie is blij dat ze met deze rotzooi worden opgezadeld', zegt Theo de Roos, die behalve hoogleraar strafrecht ook advocaat en plaatsvervangend rechter is.' 'Dat geldt voor hoofdcommissarissen, maar ook voor collega-rechters. Die zien de zoveelste drugszaak, de zoveelste verslaafde... Ik denk dat de meerderheid voor een andere aanpak is: De Roos pleit voor legalisering dan wel regulering van drugs.
    Hij krijgt bijval van Eric Nordholt, oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. 'In de veertig jaar die ik bij de politie heb gewerkt, is het probleem alleen maar erger geworden. Iedereen binnen politie en justitie weet dat de strijd verloren is. Het is een krankzinnige situatie, en er is nog steeds geen oplossing:
    Een commissie van de Verenigde Naties kondigde in 1998 aan de drugsproductie - en het gebruik - in tien jaar tijd aanzienlijk terug te dringen. Uit een vrijdag gepubliceerd rapport van de Europese Unie blijkt dat daar niets van terecht is gekomen. Er zijn meer drugsdoden en .coca´negebruikers dan ooit en een recordaantal cannabisrokers.
    'Ik ontken niet dat drugs gevaarlijk kunnen zijn', zegt De Roos, 'maar volgens mij is het middel nu erger dan de kwaal. De maatschappelijke kosten voor het opsporen en vervolgen zijn gigantisch, en de invoer van drugs gaat onverminderd door. Dan moet je je toch ernstig afvragen: moeten we wel doorgaan met deze harde aanpak? Op deze manier wordt de georganiseerde criminaliteit slapend rijk: de echt grote jongens krijg je nooit te pakken.'

Deel 2:

Regulering | 'Vergelijk het met Holland Casino'

Harddrugs halen in de apotheek

Al tientallen jaren geven regeringen wereldwijd honderden miljarden uit aan de bestrijding van drugs - zonder resultaat. Het is tijd voor een andere aanpak, zeggen steeds meer deskundigen.


Tussentitel: Agenten zien dat dit niet werkt: het is dweilen met de kraan open

Het is 2017 en u heeft zin in een snuifje coke. U wandelt naar het winkelcentrum, loopt het plaatselijke filiaal van overheidsbedrijf Holland Drugs BV binnen en op vertoon van uw paspoort kunt u een paar lijntjes coca´ne uit het schap halen. Mocht u bij nader inzien toch liever wat xtc, wiet of paddo's hebben: geen zorgen, dat kan ook.
    Onwaarschijnlijk? Misschien. Maar volgens de Stichting Drugsbeleid - een denktank bestaande uit politici, wetenschappers en andere prominenten - is een keten van overheidswinkels de beste manier om drugs aan banden te leggen.
    'Vergelijk het met het Holland Casino', zegt voorzitter Raimond Dufour. 'De overheid is tegen gokken, maar heeft zelf casino's opgericht om het onder controle te houden. Zo zouden drugs ook moeten worden bestreden: iedereen die af en toe eens wat gebruikt mag dat doen, en als het uit de hand loopt, krijg je iemand op bezoek die vraagt ofhet nog wel goed met je gaat.'
    Steeds meer nationale en internationale specialisten pleiten voor een radicale verandering van het wereldwijde drugsbeleid, dat nu gericht is op de totale vernietiging van drugsproductie en een harde aanpak van gebruikers.
    Die war on drugs kan nooit gewonnen worden, stellen de voorstanders van legalisering. In de afgelopen decennia gaven overheden wereldwijd duizenden miljarden dollars uit aan het bestrijden van verdovende middelen - zonder resultaat. Het aantal drugsgebruikers neemt nog altijd toe, het aantal geproduceerde drugs eveneens, en er gaat een ongekende hoeveelheid geld in om. Na de oliemarkt is de drugsmarkt inmiddels de grootste ter wereld.
    Uit cijfers van de Nationale Drug Monitor blijkt dat overtreders van de Opiumwet in Nederland 16 procent van alle gevangenisstraffen voor hun rekening nemen. Gezamenlijk zorgen zij voor meer dan een kwart van de in totaal doorgebrachte gevangenistijd, maar de daadwerkelijke drugscriminaliteit ligt nog veel hoger.
    Een verslaafde die regelmatig steelt, doet dat om zijn drugs te kunnen betalen, maar komt in de boeken als een doodgewone dief. Hoe groot het totale aandeel van drugsgerelateerde criminaliteit is, blijft daarom onduidelijk. Deskundigen schatten dat minstens de helft van alle veroordelingen in Nederland verband houdt met verdovende middelen.
    Peter Paul Lampe - destijds president van de rechtbank in Maastricht - pleitte in 2004 in De Volkskrant al voor een soepeler drugsbeleid. 'De drugsbestrijding brengt ons hele strafproces in het gedrang. Voor een heleboel andere zaken, die we ook nodig moeten vervolgen, hebben we geen tijd meer. Daar zitten zware misdrijven bij. Dus houd ermee op, legaliseer het nou maar. Ik denk dat we moeten erkennen dat drugs, net als alcohol, niet met het strafrecht te bestrijden zijn:
    Lampe vindt steeds meer navolging. Een Amsterdamse agent die niet met zijn naam in de krant wil, vertelt hoe 'moedeloos' hij wordt van het 'eindeloze probleem' rond dealers en junks. 'Als je zou willen kun je er de hele dag mee bezig zijn. Je bekeurt ze de ene dag en weet dat ze de dag erna gewoon weer op dezelfde plek staan. Heel demotiverend.'
    Volgens politievakbond ACP denkt een groot deel van de dienders er zo over. 'De agenten zien dat deze methode geen oplossing biedt', zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. 'Het kost heel veel tijd, heel veel geld, en wat levert het nou eigenlijk op? Het is dweilen met de kraan open.'
    Theo de Roos, hoogleraar strafrecht, advocaat en plaatsvervangend rechter, stelt dat de meerderheid van de rechters en hoofdcommissarissen inmiddels voor legalisering of regule-.
ring van de drugs markt is. 'Het middel is op dit moment erger dan de kwaal.'
    Want niet de drugs zelf zorgen voor de grootste problemen, maar juist het verbod er op. Drugsdoden vallen doordat de kwaliteit van de verdovende middelen niet kan worden gecontroleerd op een illegale markt. Verslaafden moeten een vermogen bij elkaar stelen om de torenhoge prijs van hun drugs te kunnen betalen - een prijs die vele malen lager zou liggen als de productie en het transport legaal zouden zijn. Ondertussen profiteert de georganiseerde misdaad optimaal. Oud-hoofdcommissaris Eric Nordholt: 'Dat drugsgeld komt terecht bij criminelen, die er vervolgens van alles mee kunnen doen. Eigenlijk maken we op deze manier zelf een deel van de georganiseerde criminaliteit mogelijk.'
    Desondanks is pleiten voor legalisering van alle soorten drugs nog altijd een groot taboe. Hoogleraar De Roos: 'Waarschijnlijk zal er een schandaal nodig zijn om dit onderwerp op de kaart te krijgen. Een grote sterfte onder verslaafden bijvoorbeeld, die ongecontroleerde drugs naar binnen werken en daardoor sterven. Het vergt een lange adem, maar ik ben ervan overtuigd: binnen dertig, veertig, vijftig jaar hebben we een ander drugsbeleid.'


Uit: De Volkskrant, 18-06-2009,column door Max Pam, schrijver

De drugs hebben de oorlog gewonnen

...    In The New York Times stond onlangs een column van Nicholas D. Kristof met de kop: Drugs won the war - de drugs hebben de oorlog gewonnen. Sinds Nixon veertig jaar geleden de oorlog heeft uitgeroepen, zo schrijft Kristof, is er duizend miljard dollar aan uitgegeven. Destijds zaten 41.000 mensen voor aan drugs gerelateerde misdrijven in de gevangenis, tegenwoordig zijn dat er meer dan een half miljoen. En dan hebben wij het alleen over de Verenigde Staten. De klassieke misdaadsyndicaten hebben goud verdiend aan de oorlog, maar niet alleen zij. Ook terroristische organisaties, zoals Al Qaida, hebben goede zaken gedaan.
    De inspanningen van de overheid hebben niets geholpen. In de VS zijn drugs gemakkelijker verkrijgbaar dan ooit. Het is niet zonder tegenzin, maar Kristof pleit nu voor liberalisering van drugs, en wel om drie redenen. De eerste: de gevangenissen puilen uit. De tweede: het is een prachtige bron van inkomsten voor de terroristen. En de derde: wij kunnen dat geld betergebruiken voor onderwijs, gezondheidszorg en voorlichting. Jaarlijks zou er voor die doeleinden 44 miljard overblijven, wanneer er een eind komt aan de war on drugs.   ...


Red.:  Bijval uit onverwachte hoek:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2010, van verslaggeefster Lise Witteman

VVD'er Bolkestein pleit voor legaliseren van alle drugs

Oud-VVD-leider Frits Bolkestein pleit voor legalisering van zowel soft- als harddrugs. Zijn pleidooi gaat in tegen de lijn van de huidige VVD-fractie, die de afgelopen jaren een kritischer houding innam tegenover drugs.

Bolkestein, Els Borst-Eilers (oud-D66-minister van Volksgezondheid) en een reeks hoogleraren, juristen en drugsdeskundigen schreven dinsdag een opiniestuk in NRC Handelsblad waarin ze betogen dat regulering van drugs leidt tot minder criminaliteit, minder kosten en dat het beter is voor de volksgezondheid.
    Volgens de schrijvers wijst niets erop dat het drugsverbod werkt, maar kost het wel handenvol geld: ‘Regulering kan wellicht 183 miljoen euro aan uitgaven voor politie, justitie en bestuur besparen, en 260 miljoen euro aan belasting opleveren.’ Daarbij zien zij dat Nederland met zijn gedoogbeleid gemiddeld minder drugsgebruik en -verslaving kent dan andere Europese landen.
    De positie van Bolkestein is opmerkelijk nu de VVD-fractie zich eind 2008 nog terugtrok uit een convenant met D66 en PvdA dat een proef met legalisering van softdrugs beoogde. ...


Naar Drugs, waarom  , Drugs lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .