WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Arbeidsproductiviteit vs. ongeschiktheid: lopende band

26 mei 2008

Het blinde streven naar verhoging van de productiviteit is een proces dat zichzelf in de staart bijt - zoals op uiterst afdoende wijze uitgebeeld in het volgende, beroemde, filmpje uitleg of detail . Hier eerst wat voorbeelden van hoe men het maatschappelijk in de praktijk probeert te brengen, met natuurlijk, eronder, hetzelfde soort resultaat:
 

Uit: De Volkskrant, 24-05-2008, van verslaggever Michiel Haighton

‘Buschauffeur kan stuk productiever worden’

Interview Anne Hettinga | Arriva-directeur noemt de eis van de vakbonden ‘volstrekt onbetaalbaar’


    ... algemeen directeur van vervoersmaatschappij Arriva, Anne Hettinga (45). ‘Ik denk dat de elf actiedagen ons tot nu toe bijna negen miljoen euro hebben gekost.’ De streekvervoerders Connexxion, Veolia en Arriva vervoeren gezamenlijk een miljoen reizigers per dag.
    ‘Als ik chauffeurs dan hoor zeggen dat de werkdruk zó hoog is dat ze vaak in hun pauze doorwerken, heb ik daar echt grote moeite mee. Natuurlijk zal dat heel soms het geval zijn, maar de productiviteit van de chauffeurs in het streekvervoer steekt schril af met die van vergelijkbare branches.’
    Als voorbeeld noemt Hettinga de touringcar- en taxibrance. ‘De productiviteit ligt daar 40 procent hoger. Van de netto beschikbare dagen zitten de chauffeurs daar 40 procent meer achter het stuur.
    ‘De vakbonden spiegelen zich graag aan het stadsvervoer. Maar dat zijn inefficiënte overheidsbedrijven. Wij meten ons met de touringcar- en taxibranche omdat daar de concurrentie vandaan komt. ...


Red.:   En uit de touringcar-branche kennen we de vele gevallen van dodelijke ongelukken, en het nog veel grotere aantal niet-dodelijke ongelukken, veroorzaakt door vermoeidheid van tot overproductie gedwongen chauffeurs.


Uit: De Volkskrant, 02-03-2005, van verslaggever Robin Gerrits

`Situatie in het onderwijs wordt onwerkbaar'

Het kabinet moet snel met extra maatregelen komen om het dreigende lerarentekort aan te pakken, anders ontstaat er een onwerkbare situatie in het onderwijs.

Dat zegt Marleen Barth van de Onderwijsbond CNV in reactie op de klachten die de laatste maanden vanuit het onderwijsveld zijn verzameld. Sinds december vorig jaar zijn bijna achthonderd klachten van leraren en schooldirecteuren binnengekomen bij het Meldpunt Onderwijs Misstanden van Onderwijsbond CNV. 'De rode draad vormen de klachten over enorm toegenomen werkdruk voor leraren in de laatste jaren', zegt Barth.
    Het lerarentekort loopt door pensionering van de huidige docenten vanaf 2007 snel op. Volgens Barth raakt het basisonderwijs tot het jaar 2011 zeker 70 duizend leerkrachten kwijt, en het voortgezet onderwijs in diezelfde periode 35 duizend docenten. Dat kan bij lange na niet worden opgevangen door de instroom. Barth: 'Uit de klachten blijkt dat de werkdruk tot het kookpunt is gestegen. Het kabinet moet snel met extra maatregelen komen, anders redden we het niet.'   ...


Red.:   En in het Volkskrant-katern Hart en Ziel, dat over psychologie gaat, lezen we hoe het uitwerkt op het geestelijk al dan niet wel-bevinden van de mensen:


Uit: De Volkskrant, 01-11-2008, door Maarten Evenblij

Geen zin om op te staan

Stress is vaak een vergaarbak voor vage klachten. Van buikpijn tot hoge bloeddruk en angst. Met de Hartstichting en de Universiteit Leiden ontwikkelde Hart en Ziel een nieuwe online-cursus: Gelukkig gezond.

Tussentitel: Bijna alle plekjes in de luwte zijn weg; je bent al snel een loser

...    Is stress wel zo ongezond? Lange tijd is gedacht dat stress eenvoudig een systeem rond de hormonen cortisol en adrenaline in het lichaam geactiveerd houdt, met alle negatieve gevolgen van dien. Die relatie tussen stress en lichamelijke veranderingen blijkt echter minder eenduidig dan werd aangenomen. Zo blijkt na langdurige of hevige stress het belangrijkste stresshormoon, cortisol, niet verhoogd maar juist verlaagd te zijn. Wat zijn stress en stressklachten eigenlijk? Stress is een vergaarbak voor vage klachten. Van vermoeidheid, buikpijn en depressie tot hoge bloeddruk, angst en slapeloosheid. In elk geval is stress een buitenproportionele reactie op een onaangename prikkel. Dat iemand geruime tijd somber is na het overlijden van een partner begrijpen we, maar niet als dit al gebeurt bij een lekke band. Dan zijn prikkel en reactie niet met elkaar in evenwicht.
    Dat er iets aan de hand is in de relatie tussen onaangename ervaringen, het brein en het lichaam is duidelijk. Door de eeuwen heen zijn er onbegrepen combinaties van vage klachten beschreven die we nu stress of burn-out zouden noemen. ...
    Dat wil echter niet zeggen dat deze mensen met vage en onbegrepen klachten een ingebeelde ziekte hebben. Ze zijn werkelijk ziek en lijden ook. In feite zijn ze dikwijls ziek van de samenleving.
    De hysterische vrouw was ziek van haar intellectuele – en vaak ook fysieke – onderdrukking, de soldaten waren ziek van de oorlog waarin ze verkeerden. En mensen met werkgerelateerde klachten, ongeveer driekwart van de burn-outgevallen, zijn ziek van hun arbeidsomstandigheden of de hoge eisen die de samenleving aan hen stelt.
    Waarschijnlijk kan 10 tot 20 procent van de bevolking gedurende korte of lange tijd niet meekomen in de samenleving. Vroeger werd daarvoor een plek in het sociale vangnet van familie, kennissen en collega’s gevonden. Tegenwoordig, mede door de individualisering en de nadruk op economische factoren, is daarvoor minder gelegenheid. Voor wie, door leeftijd of gebrek, op het werk niet meer mee kon, was er altijd wel een plekje in de luwte te vinden: in de kantine, als portier, receptionist of kaartjesknipper. Of men mocht een tandje terugschakelen.
    Tegenwoordig zijn schoonmaken en catering uitbesteed aan commerciële bedrijven, portiers en receptionisten moeten papieren hebben en wat kalmer aan doen is er dikwijls niet bij want er moet productie worden gehaald. Bijna alle plekjes in de luwte zijn weggesneden.   ...


Red.:   Dit had dus net zo goed in het katern Economie kunnen staan. En daar hadden belangrijke lessen uit getrokken kunnen worden. Bijvoorbeeld over terminologie als "Nederland is zwak, ziek en misselijk"  en "misbruik van sociale voorzieningen".


Naar Arbeidsproductiviteit vs. ongeschiktheid , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .