WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Rechtvaardiging topinkomens: prestaties

4 feb.2007

Onderstaand voorbeelden van het feit dat het niveau van betaling van de top weinig tot niets met prestaties te maken heeft:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2003, van verslaggever Wilco Dekker

Overschatting en jaloezie drijven topinkomen op

Wat bezielt een topman met een riant salaris om steeds meer te willen? Een combinatie van zelfoverschatting, wereldvreemdheid en jaloezie, zeggen managementexperts.

Het gekke is, zegt managementexpert Fons Trompenaars, dat meer geld eigenlijk helemaal niet motiveert. ...
    Sinds dit jaar is het verplicht de inkomens van de bestuurders van grote bedrijven tot in detail te melden. De overheid hoopte dat daar een matigende werking vanuit zou gaan, maar dat blijkt bij een aantal bedrijven bepaald niet het geval. Zo incasseerde KPN-baas Ad Scheepbouwer een bonus van 2,66 miljoen euro en wil de top van bank/verzekeraar ING het eigen inkomen 'marktconform' maken door het in drie jaar 60 procent op te trekken.   ...
    De boosheid over 'het graaien' aan de top is namelijk des te groter omdat het met veel bedrijven slecht gaat. Bij KPN heeft het personeel het salaris bevroren, bij ING wordt van het personeel loonmatiging verwacht. Trompenaars vindt dat de top altijd het goede voorbeeld moet geven. 'Het heet toch niet voor niets leiding? De top moet de weg aangeven. Begin dan bij jezelf.'   ...
    Trompenaars wijst graaiende topmannen graag op het werk van zijn Amerikaanse collega Jim Collins. Die onderzocht de prestaties van negenhonderd bedrijven tussen 1965 en 1998. De slechts dertien ondernemingen die het beduidend beter deden dan de rest bleken 'waardegedreven' bedrijven. ...


Uit: De Volkskrant, 12-10-2007, van een verslaggever

Groenink krijgt 26 miljoen euro mee

Bankentrio stuurt ABN Amro-personeel e-mail | Fortis haalt 13,4 miljard op


Rijkman Groenink, de ABN Amro-topman die woensdag zijn vertrek aankondigde, houdt 26 miljoen euro over aan de verkoop van ABN Amro aan het bankentrio Fortis, Royal Bank of Scotland (RBS) en Santander. Groenink vertrekt omdat hij geen rol wil spelen in de opdeling van de bank.
    Ook wanneer het concurrerende bod van Barclays zou hebben gewonnen, had Groenink er maximaal 22 miljoen euro aan overgehouden. ...


Red.:   Dus als je als topman je bedrijf zodanig matig laat presteren dat het overgenomen wordt, loop je bijna nog harder, of harder, binnen dan als het succesvol is. Elders geconstateerd: hier moet iemand met een modaal inkomen 900 jaar voor werken ...


Uit: De Volkskrant, 12-10-2007, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Bedrijven in VS hebben nog heel wat uit te leggen over topsalaris

Beursregels eisen uitleg over het beloningsbeleid | Relatie tussen bedrijfssucces en beloning is soms zoek


Tussentitel: Topman strijkt twee keer zo veel op als de nummer twee

De Amerikaanse leningengigant Sallie Mae maakte in 2006 1,4 miljard dollar winst. Je kunt er over twisten of dit een honorarium van 40 miljoen dollar voor topman Thomas Fitzpatrick rechtvaardigde. Maar er bestond ten minste een correlatie tussen de bedrijfsprestatie en Fitzpatricks inkomen.
    Maar wat te denken van David Mott, de bestuursvoorzitter van de biotechnologieonderneming Medimmune? Mott kreeg vorig jaar 11 miljoen. Daarmee nam hij een negentiende plaats in op de lijst van de honderd best betaalde topmanagers in de VS. Zijn bedrijf verloor in 2006 echter meer dan 16 miljoen dollar. Dat is niet ernstig op een marktwaarde van 9,3 miljard. Maar het is ook geen reden voor een feestelijke beloning, zou je als aandeelhouder van Medimmune denken. ...
 

Uit: De Volkskrant, 16-03-2007, door Pieter Klok

Een topbestuurder kan nooit verliezen


Dit keer was er niet eens een volksopstand voor nodig. Peter Kortenhorst, bestuursvoorzitter van Connexxion levert geheel vrijwillig 10 procent in van zijn vaste salaris van 33 duizend euro. Hij schaamt zich voor de formidabele blunders die het bedrijf het afgelopen jaar heeft gemaakt. ...   Het is een hele geruststelling voor topbestuurders. Hen kan niets gebeuren. Als ze gewoon hun werk doen, krijgen ze vorstelijke bonussen. Als ze falen, moeten ze hooguit eenmalig een fractie van hun salaris inleveren. En alleen als ze zich volkomen onmogelijk maken, lopen ze de kans te worden ontslagen. In dat geval kunnen ze altijd nog enkele jaarsalarissen als vertrekpremie ontvangen. Het afbreukrisico, dat topbestuurders graag aanvoeren om hun hoge salarissen te verantwoorden, bestaat niet.
    Het salaris van Peter Kortenhorst ligt niet eens lager dan in 2005. De commissarissen waren zo vriendelijk zijn prestatiebonus met 30 duizend euro te verhogen.


Uit: De Volkskrant, 30-01-2007, van medewerker Diederik van Hoogstraten

Marktwerking houdt topsalarissen VS hoog


Bonussen op Wall Street breken records. Aandeelhouders moeten meebeslissen over ‘compensatie’ voor de toplieden.


Het slechte nieuws over Ford was niet verrassend, gezien de miserabele staat van de Amerikaanse auto-industrie. Ford, de op een na grootste autoproducent in de VS, liet vorige week weten dat het verlies in 2006 12,7 miljard dollar bedroeg. Fabrieken gaan dicht, de kinderopvang voor werknemers wordt wegbezuinigd.
    Wel verrassend was het voornemen om een aantal topmanagers alsnog leuke bonussen te geven. Namen en bedragen werden niet gegeven, maar de managers hadden ‘goed gepresteerd’. Hoe die beoordeling te rijmen valt met het het megaverlies, werd niet uitgelegd. ...

Red.:   Merk overigens op dat de kop van het artikel dus totaal niet klopt.


Uit: De Volkskrant, 09-11-2007, door Geert Dekker

Veel geld verdienen met een saai bedrijf

Profiel Don Shepard | Aegons topman hield het zo saai mogelijk tijdens de zes jaar dat hij de Haagse verzekeraar leidde.


Hij verdiende héél veel geld en leerde geen Nederlands. Ziedaar het nogal eendimensionale imago van de Amerikaan Don Shepard, de topman van Aegon. ...
    Shepard was in de kolommen van de Volkskrant geregeld te gast als het topbeloningen betrof. In 2002 bedong hij een unieke winstdelingsregeling: 0,1 procent van de winst van Aegon, bovenop zijn salaris van 800 duizend euro en bovenop optiepakketten. De 6,3 miljoen euro die deze constructie in 2006 opleverde, maakte van Shepard de bestverdienende topman van de bedrijven uit de AEX-index.
    De aandeelhouders vonden dat in meerderheid telkens prima, terwijl zij toch niet zijn verwend door Shepard. Toen de Amerikaan april 2002 aantrad noteerde het aandeel ongeveer 22 euro. Momenteel is daar 13 á 14 euro van over. De AEX-index steeg in die periode wel: met meer dan 20 procent. Maar ondanks dat heeft Shepard zonder kleerscheuren zijn pensioen gehaald.


Red.:   De kredietcrisis maakt de topinkomens duidelijk minder populair ....


Uit: De Volkskrant, 06-03-2009, van verslaggever Xander van Uffelen

Topbestuurder Sijbesma ziet inkomen met 130 procent stijgen naar 2,5 miljoen euro

Woede over salarissprong top DSM

FNV eist salarisverlagingen en terugdraaien nieuw optieplan | 'Anders geen loonmatiging' | Staatsbank Fortis kan tegen het optieplan stemmen

FNV Bondgenoten is woedend over de salarisstijging voor de top van DSM. Het inkomen van bestuursvoorzitter Feike Sijbesma steeg in 2008 met 130 procent naar 2,5 miljoen euro. De vakbond eist een verlaging van het inkomen en wil dat het chemiebedrijf een nieuw optieplan schrapt.
    ‘Het optieplan moet van tafel en de salarissen moeten omlaag. Anders leggen we voor de nieuwe cao 3,5 procent salarisverhoging op tafel’, zegt bestuurder Henk van Rees van FNV Bondgenoten.
    De achterban van de vakbond was vanwege de crisis tot voor kort bereid loonmatiging te accepteren in ruil voor werkgarantie, zegt Van Rees. ‘Maar toen de leden zagen dat DSM zijn bestuurders meer opties wil geven en het inkomen in 2008 al fors is gestegen, sloeg de sfeer volledig om.’   ...
    Het nieuwe optieplan van DSM is opgesteld onder leiding van president-commissaris Cor Herkströter en plaatsvervanger Ewald Kist. Dit tweetal wist in 2004 de bonussen bij bank-verzekeraar ING fors te verhogen. De bonusstructuur bij ING ligt nu onder vuur en wordt onder druk van de overheid versoberd. Herkströter is oud-topman van Shell en verhoogde daar de bonussen. Bovendien bezuinigde hij op olieboringen; een belangrijke reden waarom Shell later kampte met een tekort aan reserves.


Red.:   Het gaat natuurlijk om het laatste stukje: de mensen die die hoge topinkomens vaststellen en hun prestaties: de mensen die het topinkomen vaststellen zijn of waren zelf topinkomens, en tijdens dat topinkomen zijn zijn hun prestaties beroerd tot absoluut waardeloos, in de tientallen en nog meer miljarden kostende, in het geval Herkströter.
    Een inmiddels klassiek geval: bankiers:


Van: Volkskrant.nl, 19-09-2009, ANP

Bonussen bankiers ondanks verliezen niet gekort

De bestbetaalde bankiers zijn in 2008 niet of nauwelijks gekort op hun bonussen, ondanks de grote verliezen die de banken leden. Dat blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de beloningen bij 27 financiële instellingen in 2007 en 2008 bekeek.
    De DNB noemt het 'opmerkelijk' dat er bonussen zijn toegekend in bedrijven die in 2008 zware verliezen moesten incasseren. Topmannen die meer dan 1,5 miljoen euro per jaar verdienen, kregen vorig jaar een bonus van gemiddeld 311 procent van hun salaris. In 2007 was dat nog 355 procent. Werknemers met een salaris van 100.000 tot 200.000 euro ontvingen in 2008 gemiddeld 11 procent aan bonus. Het jaar ervoor was dat nog 30 procent.    ...


Red.:   Voor bedrijven is nu vastgesteld at bonussen geen nut hebben - in ieder geval voor de aandeelhouders:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2010, van verslaggever Xander van Uffelen

Aandeelhouder vaart wel bij bonusplafond topman

Een bonusplafond voor bestuursvoorzitters pakt voordelig uit voor aandeelhouders. Als een topbestuurder een extreem hoge bonus ontvangt, rendeert het aandeel van het bedrijf namelijk slechter. De bestuursvoorzitter levert het meeste rendement op voor de aandeelhouder als de bonus maximaal één jaarsalaris bedraagt.
    Dat blijkt uit afstudeeronderzoek van Reinier Franken, inmiddels werkzaam bij financieel adviesbureau First Dutch. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de salarisgegevens die de Volkskrant jaarlijks verzamelt. Uit die informatie blijkt dat bedrijven die hun bestuursvoorzitter tussen de 43 en 100 procent aan bonus uitbetalen, het hoogste rendement wisten te behalen.   ...
    De opmerkelijke uitkomst geeft een wetenschappelijke onderbouwing voor invoering van een salarisplafond. ...


Red.:    Het verloop van rendement versus hoogte van de bonus kent duidelijk op zijn minst twee deelprocessen, zoals blijkt uit het feit dat de grafiek van het rendement ergens de waarde nul heeft ergens in het gebied van 11-25 procent. Dat werkt waarschijnlijk als volgt: als  het bedrijf slecht functioneert, wordt de bonus bepaald door externe invloeden, klagende aandeelhouders of Raad van Commissarissen - die houden de bonus laag. Boven een zekere grens mogende bestuursvoorzitters hun gang gaan, en ontstaat het laatste van de kromme: de gestage daling. En het overgangsgebied van 11- 67 procent is daar waar er een positieve correlatie is: hogere bonus betekent hoger rendement. Maar dat is dus niet vanwege de bonus zelf, maar vanwege de overgang van soort proces. Overigens is de daling in het derde gebied hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het  soort mensen dat het trekt: hoe hoger de bonus, op hoe kortere termijn denkende mensen er toe aangetrokken worden, en hoe slechter het bedrijf presteert, want dat is bijna altijd op de langere termijn (de huidige voorzitter is aangezocht met een hoge bonus om de rotzooi van zijn voorganger op te ruimen, en omdat hij gekomen is voor de hoge bonus, maakt hij evenveel rotzooi als zijn voorganger - ad inifinitum).
    Nog een paar voorbeeldjes over het gebrek aan relatie tussen beloning en prestaties:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011 van verslaggever Xander van Uffelen

Forse bonus voor top Leaseplan

Ondanks de overheidsgarantie voor een miljardenlening kregen bestuurders van autoverhuurder Leaseplan flinke bonussen. Kamerleden reageren verbolgen.

Het driekoppige bestuur van autoverhuurder Leaseplan heeft ondanks een garantie van de staat in 2010 een forse bonus ontvangen. Leaseplan heeft op dit moment 5 miljard euro geleend waarvoor de Nederlandse overheid garant staat. De politieke partijen PVV, PvdA en CDA reageren verbolgen op de nieuwe bonussen bij de door de staat geholpen instelling.
    Leaseplan wil geen details bekendmaken over de hoogte van de jaarbonussen. De drie directeuren verdienen aan vast salaris en jaarbonussen samen 2,9 miljoen euro. Ook krijgen de drie bestuurders een langetermijnbonus van 300 duizend euro en een pensioenbijdrage van 300 duizend euro. ...
    Leaseplan had in 2008 en 2009 grote moeite om geld op te halen bij investeerders. Het bedrijf uit Almere besloot vervolgens als eerste een beroep te doen op de garantieregeling van de Nederlandse staat.   ...


Tussenstuk:
Eigenaar gezonken boorplatform Deepwater Horizon deelt ook bonussen uit

Het Zwitserse bedrijf Transocean, eigenaar van het boorplatform Deepwater Horizon dat vorig jaar explodeerde en zonk in de Golf van Mexico, geeft zijn bestuurders een bonus, loonsverhoging en een optiepakket. Transocean noemt 2010 'het beste jaar qua veiligheid in het bestaan van het bedrijf'. ... Bij de explosie vorig jaar april kwamen elf mensen om het leven, onder wie negen werknemers van het bedrijf.


Red.:   Een politicus gaat een lichtje branden:

  Kamerlid Ronald Plasterk van de PvdA noemt de bonus bij Leaseplan idioot. 'Het is een illustratie dat zelfregulering van de banken niet werkt' ...

Tja ... (zie ook hier uitleg of detail ).
    De mentaliteit van het graaien-zonder-prestaties is als een kanker die dat steeds verder groeit. Ook de zorg al al enige tijd geïnfecteerd:


Uit: De Volkskrant, 22-07-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Logica van de CEO-club

Het is op zijn minst ironisch dat uitgerekend het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis, waar 25 patiënten zijn bezweken aan een multiresistente klebsiellabacterie, wordt geleid door de best betaalde zorgbestuurder van het land. Zo'n 329 duizend euro verdiende Paul Smits in 2010, ruim 80 duizend euro meer dan het norminkomen van 247.500 euro. Maar Smits heeft niet het gevoel in overtreding te zijn.
     Formeel heeft hij gelijk: zijn uit 2004 stammende arbeidscontract kan niet worden opengebroken. En de vraag of Smits' functioneren met betrekking tot de bacterie-uitbraak de hoge beloning wel rechtvaardigt, kan pas worden beantwoord als de kwestie uitputtend is onderzocht. ...


Red.:   Twee maal onzin, dat laatste: een gewone burger kan zonder al te veel bezwaar worden ontslagen en een loonsverlaging worden opgelegd, dus dat moet ook gelden voor dit soort lieden iit hoofde van gelijkheid. En de kwestie hoeft niet al te uitputtend onderzocht te worden om allang te kunnen zeggen dat er gefaald is. Daarvoor zijn twee dozijn doden absoluut voldoende. Zoals ook de directeur beseft:


Uit: De Volkskrant, 22-07-2011, door Maartje Bakker

Interview | Paul Smits, directeur Maasstad Ziekenhuis

'Het kan niet anders: er was overdracht van de bacterie' .'

Paul Smits geeft het toe. Als algemeen directeur is hij verantwoordelijk voor de uitbraak van de multiresistente klebsiellabacterie in het Maasstad Ziekenhuis. Voor de late ontdekking van die bacterie. Voor de slecht uitgevoerde maatregelen daarna, om de bacterie de kop in te drukken. ...


Red.:   En overal waar de (semi)privatisering heeft toegeslagen, zie je het verband tussen topsalarissen en wanpresteren terug:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2012, van verslaggever Jonathan Witteman

Vestia kampt met miljardentekort

Een dertigtal woningcorporaties kampt met financiële problemen door de lage rentestand. Bij Nederlands grootste huisvester, het Rotterdamse Vestia, zijn de problemen zo acuut dat vijf corporaties moeten bijspringen. Vestia kampt met een tekort van enkele miljarden euro's.
    De dertig corporaties hadden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken op de peildatum 14 december een zogeheten 'margin call': ze schoten door de kritische ondergrens heen waarop ze contractueel verplicht zijn extra geld bij te storten aan banken. De corporaties hebben derivatencontracten afgesloten met de banken, verkapte verzekeringen waarmee ze zich indekken tegen de risico's van rentestijgingen op langlopende leningen. Maar door de sterk gedaalde rente hebben veel derivatenportefeuilles nu een negatieve marktwaarde. De banken vragen daarom meer onderpand van de corporaties. Het verlies van de huisvesters is virtueel: loopt de marktwaarde van de derivaten weer op, dan krijgen ze het geld terug.
    Bij Vestia zijn de problemen het ernstigst. De corporatie heeft de afgelopen dagen crisisoverleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Financieele Dagblad berichtte maandag dat Vestia, eigenaar van 89 duizend woningen, een tekort heeft van enkele miljarden euro's. Het precieze tekort is 'iets minder, onder de 2 miljard in elk geval', zegt een Vestia-woordvoerder.   ...
    De financiële nood dreigt Vestia-directeur Erik Staal de kop te kosten. 'Op dit ogenblik zijn er gesprekken gaande over de samenstelling van het bestuur', aldus een woordvoerder. Staal raakte de afgelopen jaren meermaals in opspraak om zijn salaris, een kleine 5 ton per jaar. ...


Red.:   En hetzelfde geldt voor een groot deel van de andere corporaties, in diverse mate.
    Een gegeven dat de redactie ooit eens eerder heeft vernomen, maar nu weer opduikt:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2012, rubriek De Kwestie, door Peter de Waard

Wordt de familiepatriarch node gemist?

Nederland mist het familiebedrijf. Anton Dreesmann en Albert Heijn konden zich een lange termijnvisie permitteren.

Op 15 april zal Vroom & Dreesmann, dat sinds 2009 alleen nog maar V&D wil worden genoemd, 125 jaar bestaan en op 27 mei Albert Heijn. Toen de bedrijven in 1987 het eeuwfeest vierden, werden ze nog geleid door de familie zelf. Professor dr. drs. Anton Dreesmann had het warenhuisbedrijf uitgebouwd tot het bizarre conglomeraat Vendex met speciaalwinkels, schoonmaakdiensten, banken (Staal), supermarkten (Konmar, Edah), uitzendbureaus (Vedior), en opleidingsinstituten (het NTI van de 'Prince de Lignac').
    De minzame Albert Heijn huldigde het principe van schoenmaker blijf bij je leest. Niettemin was AH uitgegroeid tot een wereldwijd supermarktimperium, Ahold. Samen met een andere charismatische familie-eigenaar die nog de scepter zwaaide, Freddie Heineken, werden ze de Grote Drie genoemd ...
    Ze onderscheidden zich van de naamloze grijze-pakkenkaste van managers door lak te hebben aan lobbygroepen die op kortetermijnvoordeeltjes uit waren zoals outside-aandeelhouders.   ...
    Wie zich blindstaart op de beursgang van Ziggo moet beseffen dat familiebedrijven goed zijn voor de helft van alle werkgelegenheid in Nederland. Volgens onderzoek van Nyenrode zijn ze creatiever, innovatiever en kunnen ze zich beter aan veranderende omstandigheden aanpassen dan beursbedrijven. Het Duitse exportsucces is niet in de eerste plaats te danken aan VW, Siemens en Hoechst, maar juist aan de duizenden familiebedrijven die daar nog worden gekoesterd.   ...


Red.:   Wat natuurlijk een bijzonder simpele reden heeft:

  Dreesmann, Heijn en Heineken waren totaal andere karakters, maar ze waren alle drie visionairs, ze graaiden niet (dat zou diefstal uit eigen portemonnee hebben betekend) en ze wilden de toekomst van hun bedrijf veiligstellen voor als ze er niet meer zouden zijn.

De moderne manager van het beursgenoteerd bedrijf daarentegen zit er maar voor één enkele zaak: het eigenbelang. Met al resultaat het slechter functioneren van het beursgenoteerde bedrijf dan dat in handen van de private eigenaren, meestal de oprichters of hun familie. Mensen met nog enig hart voor het bedrijf. En wat dus tevens een bijzonder betrouwbare maatstaf is voor het functioneren van die moderne manager: onder de maat tot slecht.
   Ach, weer zo'n setje cijfers:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2013, van verslaggevers Wilco Dekker en Xander van Uffelen

Topmannen verdienen meer ondanks gedaalde winsten

Hoewel de winsten van de AEX-bedrijven door de aanhoudende crisis bijna eenderde daalden, zijn de topmannen van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven vorig jaar gemiddeld meer gaan verdienen. Hun inkomen lag 5,6 procent hoger dan in 2011.
    Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de topmannen van de 23 AEX-bedrijven die hun jaarverslag hebben gepubliceerd. De stijging komt vooral door de bazen van ASML, Heineken en Wolters Kluwer. De schatkist profiteert mee, want de bedrijven moeten ten minste 9,5 miljoen euro aan 'crisistax' afdragen over de topinkomens van hun bestuurders.    ...
    Bij 9 van de 23 onderzochte bedrijven steeg de beloning; twaalf topmannen zagen hun inkomen dalen. Bij vier bedrijven - ASML, Randstad, DSM en Corio - verdiende de topman meer, terwijl het bedrijf minder winst maakte. ...


Red.:   Die beloning heeft niets me prestaties te maken. En alles met jaloezie.
    Je levert een ernstige wanprestatie als commissaris ...:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2013, van verslaggever Wilco Dekker

Commissarissen van geplaagd Imtech krijgen veel meer geld

De beloning van de commissarissen bij het door fraudezaken geplaagde Imtech wordt flink opgetrokken. ...


Red.:   Fraude, mede veroorzaakt door waanzinnig slecht toezicht. Dus krijgen de toezichthoudende commissarissen een hogere beloning: loon-naar-werken in de werkelijkheid ...
    En Heineken pleegt regelrechte fraude met het systeem van prestatiebeloning:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2014, van verslaggevers Wilco Dekker en Xander van Uffelen

Heineken helpt top aan bonus met verlagen eisen

Tussentitel: 1,1 + 0,85 miljoen euro zijn de twee bonussen waarop Heineken-topman Jean-François van Boxmeer nu nog kans maakt

Heineken wil de prestatievoorwaarden van twee aandelenplannen voor de top tussentijds afzwakken. Hierdoor komen de twee bestuurders van de bierbrouwer alsnog in aanmerking voor een miljoenenbonus, die ze normaal gesproken zouden mislopen.
    Dit blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van Heineken. Daarin melden de commissarissen van de bierbrouwer dat ze de prestatiedoelstellingen voor twee langetermijnbonussen willen 'hercalibreren', oftewel naar beneden bijstellen. Dat gebeurt met een verwijzing naar de moeilijke economische omstandigheden. Drie van de vier criteria zijn nu al onhaalbaar, waardoor de bonus zou komen te vervallen.    ...


Red.:   Dit natuurlijk zonder het bijbehorende hercalibreren van de prestatienormen in goede tijden. Want in goede tijden is het natuurlijk een koud kunstje om goede resultaten te behalen, dus kunnen die bonussen eigenlijk wel helemaal weg. Maar gaat natuurlijk weer niet gebeuren. En daarom is deze handeling nú, frauduleus.


Naar Rechtvaardiging topinkomens , Economie overzicht , Sociologie overzicht ,  of site home .