WERELD & DENKEN
 
 

Innovatie, inleiding

Innovatie is een belangrijk onderwerp om twee redenen: ten eerste is het de motor van onze vooruitgang . En ten tweede is het het enige veld waar wetenschap/techniek en maatschappij elkaar direct raken.

In zijn hart weet, op een handjevol alfa-fanatici na, wel hoe belangrijk wetenschap, techniek en innovatie zijn. Maar in de praktijk van de huidige Nederlandse maatschappij komt er eigenlijk weinig van terecht. Dat komt omdat, op een zeer kleine minderheid na, de rest van de besturende elite niet wil weten van de bèta-wereld en het bèta-denken, omdat de rationaliteit erachter een gevaar is voor hun machtsstreven.

Dit speelt in Nederland al heel lang, ondanks de regelmatige berichten die op het belang van innovatie wijzen. De strijd tussen deze signalen uit de werkelijkheid en het door lage emoties ingegeven streven is het hoofdonderwerp van deze verzameling over innovatie.

Omdat deze strijd een in de tijd verlopend proces is, is het meeste van de verzameling in chronologische volgorde gehouden. In de rubriek Algemeen betreft dit de analyses zoals voor deze website geschreven, naast de verzamelingen die over de maatschappelijke ontwikkelingen gaan.

De eerste reeks voorbeelden is naar aanleiding van het regeringsinitiatief, in 2004, om tot een innovatieplatform te komen.

De tweede reeks is een documentatie van wat er in praktijk van het platforminitiatief komt. Een proces dat duurt tot in 2010, en eindigt met de voorspelbare volledige mislukking

Waarna de bestuurders in 2011 weer unverfroren een rondje gaan draaien op precies dezelfde circuit van het stimuleren van de verkeerde dingen: van hen die de macht en de middelen al hebben en die gebruiken om hun macht en technologie te beschermen - de vijanden van de innovatie. Zoals beschreven in het laatste artikel in de rubriek Algemeen.


Naar Rijnlandmodel en Angelsaksisch model , Rijnlandmodel, lijst , Rijnlandmodel, overzicht  , of site home .