WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Het CDA: arm en rijk, en moraal

 6 okt.2005

Hoe het CDA in de kwestie van arm en rijk staat blijkt natuurlijk niet uit hun woorden, maar uit de concrete politieke praktijk. Eerst de ene, de rijke, kant van de medaille:
 

De Volkskrant, 06-10-2005, van verslaggevers Yvonne Doorduyn en Douwe Douwes

CDA krijgt wind van voren in debat over arm en rijk

...     Frans de Nerée, de financiële man van regeringsfractie CDA, lijkt in het begin van zijn betoog dan ook uit te gaan van een rustig voortkabbelend samenzijn. ‘Veel gras is ons twee weken geleden voor de voeten weggemaaid’, begint De Nerée.
    Maar hij staat welgeteld vijf minuten op het spreekgestoelte, of hij haalt zich de furie van de gehele linkse oppositie op de hals. Wat een pleidooi had moeten worden tegen de wildgroei aan toezichthouders, ontaardt in een steekspel over de salariëring van de topman van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Arthur Docters van Leeuwen.
    Zowel Agnes Kant (SP), Kees Vendrik (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), André Rouvoet (ChristenUnie) als Bert Bakker (D66) ontsteekt in woede als De Nerée zijn verontwaardiging uit over de 418 duizend euro die de AFM-topman jaarlijks ontvangt. Want waarom verbindt hij daar geen consequenties aan? Kant: ‘Je kunt niet elk jaar verontwaardigd zijn en vervolgens niets doen.’ Bakker: ‘Wanneer is bij u de maat dan vol?’  ... Vorige week nam D66-Kamerlid Bakker het initiatief de topsalarissen in de semi-publieke sector wettelijk te maximeren op het salaris van de minister-president. Door de afwijzende houding van het CDA kan het voorstel niet op een Kamermeerderheid rekenen.
    Drie minuten later is het weer raak. Kant vraagt De Nerée hoe hij het kan verantwoorden dat huishoudens die twee keer modaal verdienen er twintig keer meer op vooruit gaan dan minima. De Nerée schiet uit zijn slof. ‘Wat denkt u nou? Dat wij die stille armoede ook niet zien? Dat wij geen oog hebben voor die ouderen die hun hand niet durven ophouden bij de gemeente?’  ... Ferd Crone (PvdA) haast zich naar de interruptiemicrofoon: ‘Maar meneer De Nerée. Die stille armoede kunnen wij toch samen regelen? U hoeft alleen mijn voorstel te ondertekenen om de kinderkorting en de ouderenkorting uitkeerbaar te maken, zodat het geld ook bij de minima komt.’
    De sociaal-democraat doelt op een motie die de regering vraagt om de tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen en aan ouderen niet via een korting op de belasting, maar direct uit te keren. In dat geval worden ook de minima bereikt die geen belasting betalen en daarom niets van de tegemoetkoming zouden merken.
    De Nerée geeft zich gewonnen. ‘Als ik niet bereid zou zijn om naar oplossingen te zoeken, zou ik het probleem niet aansnijden’, besluit hij. ...


Red.:   Dat laatste gebeurt natuurlijk, zodra het punt van de agenda komt het niet meer terug tot het volgende incident, wanneer weer dezelfde discussie volgt met hetzelfde resultaat.
    In 2007 kwam er, nogal tegen de zin van het CDA, een kabinet met de PvdA. Die tegenzin komt van de kennis dat ze dan zichtbaar voor de belangen van de rijken moeten opkomen  - tezamen met de VVD is dat niet nodig:
 

Uit: De Volkskrant, 22-11-2007, van verslaggever Douwe Douwes

Bos spaart hoogste inkomens onder druk CDA

Het plan van minister Bos om de hoogste inkomens zwaarder te belasten, is van tafel. Het CDA kon er niet mee leven


‘Ik zit in de politiek, niet in de koehandel.’ Iets meer dan een week geleden ontkende minister van Financiën Bos bij hoog en bij laag dat het kabinet het ontslagrecht zou uitruilen tegen fiscale maatregelen tegen dure huizen en pensioensparen. Maar tien dagen later is het ontslagrecht van tafel, zijn de scherpste kantjes van de woonbelasting afgevijld, en staat de lagere aftrekbaarheid van pensioenpremies in de ijskast. ...

Tussenstuk:
Ook huizenbezit van grootverdieners wordt minder zwaar belast dan gepland

De verhoging van het eigenwoningforfait, een belasting op het eigen huis, wordt over acht jaar uitgesmeerd. Het tarief gaat in acht jaarlijkse stappen omhoog van 0,55 tot 2,35 procent van de WOZ-waarde, heeft staatssecretaris De Jager woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Het oorspronkelijke voorstel was om de verhoging ineens in te voeren op 1 januari 2009. Het ‘plafond’ van 9150 euro vervalt wel op die datum. Het gevolg is dat ook bezitters van huizen boven de 1,6 miljoen euro over de hele waarde belasting gaan betalen. ...


Red.:   Als het erop aankomt, is ook het CDA een partij voor de rijken. De VVD heeft de naam, maar het CDA doet het net zo goed.
    En ook de andere akant geldt: de VVD heeft de naam van de partij tegen de armen, maar het CDA is het net zo goed:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2010, ANP

Rouvoet: kans op harde bezuinigingen vergroot

De PvdA zegt te willen voorkomen dat kwetsbaren het slachtoffer worden van de komende forse bezuinigingen, maar juist door haar vertrek uit het kabinet is de kans van slagen ‘bijzonder klein’ geworden.

Dat stelde vicepremier en partijleider André Rouvoet (ChristenUnie) vrijdagavond tijdens een partijbijeenkomst in Maastricht. Volgens Rouvoet had een centrumlinks kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie ervoor kunnen zorgen dat ook bij de onvermijdelijke miljardenbezuinigingen de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Maar door de val van het kabinet zijn in de ogen van Rouvoet de verhoudingen tussen CDA en PvdA zo zeer beschadigd dat de kans op een hernieuwde samenwerking van de drie partijen klein is. Daarmee is volgens hem de kans op een voor kwetsbaren hard bezuinigingsbeleid toegenomen. ...


Red.:   Nou, uit onpartijdiger mond kan het niet komen: het CDA is ook een partij van harde bezuinigingen op de kwetsbaren.
    Maar er zijn meer overeenkomsten met de VVD. Hier de houding ten opzichte van belasting:


Uit: NRC Handelsblad, website, 25-11-2008, door een redacteur

Premier positief over vlaktaks

De drie huidige tarieven in de inkomstenbelasting moeten worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet er één uniform tarief komen van circa 37 procent.

Daarvoor pleit Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Premier en CDA-leider Balkenende noemde het voorstel gisteren „buitengewoon interessant”.    ...
    CDA-leider Balkenende zei bij presentatie open te staan voor een discussie over een vlaktaks. Het plan vergt volgens hem wel een nadere uitwerking. „Dat doe je niet eventjes in een jaar.” Hij liet hiermee de mogelijkheid open of het voorstel onderdel wordt van het verkiezingsprogramma in 2011.
    In het verleden zijn al vaker vergelijkbare voorstellen gedaan voor een vlaktaks. De VVD zette het in 2005 in het Liberaal Manifest. Dat jaar kwam ook de inmiddels opgeheven Raad van Economische Adviseurs (REA) een zelfde pleidooi. Zonder al te veel inkomensschommelingen zou er een belastingtarief van 44 procent kunnen worden ingevoerd, aldus destijds de REA. Het belastingstelsel zou zo veel eenvoudiger worden. Nu gelden in de inkomstenbelasting vier tarieven: 33,60, 41,80, 42 en 52 procent. Wie bijvoorbeeld meer verdient dan 53.000 euro per jaar betaalt over het deel boven dit bedrag 52 procent.
    Bij invoering van een vlaktaks zouden aftrekposten moeten worden afgeschaft of danig worden ingeperkt. Volgens sommige economen zal dit altijd nog betekenen dat het toch gunstig is voor de hoge inkomens. Grootverdieners, zo schreef econoom Flip de Kam in juni in deze krant, profiteren het meest van de vlaktaks. „Wat zij winnen, moet door de overige belastingbetalers, met lagere inkomens, worden opgebracht.”


Red.:   Daar is zelfs geen rekenen voor nodig: als het hoogste tarief omlaag gaat, betalen bij gelijke opbrengst de groepen daaronder het gelag. Het CDA is net als de VVD: stelen van armen ten behoeve van de rijken. De VVD for the hell of it, het CDA om zieltjes te kunnen bedelen.
    Een jaar later gaat de campagne door:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2009, van verslaggever Douwe Douwes

CDA-instituut pleit voor één tarief loonbelasting

Invoering vlaktaks stuk dichterbij gekomen | Makkelijk voor werkgever, duidelijk voor werknemer | PvdA: niet onbespreekbaar.

De invoering van een vlaktaks in het Nederlandse belastingsysteem is woensdag een flinke stap dichterbij gekomen. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA stelt voor om één tarief voor de inkomstenbelasting in te voeren. De geschiedenis leert dat zulke plannen hun weg dan wel weten te vinden naar het verkiezingsprogramma van de grootste politieke partij.
    Het instituut denkt aan een tarief van 33 procent voor alle inkomsten uit arbeid. Alleen voor de allerhoogste inkomens zou een speciaal hoog tarief moeten komen. Tegelijkertijd moet flink worden gesnoeid in het aantal aftrekposten. De operatie zou de schatkist jaarlijks 16 miljard euro kosten. Dat gat kan worden opgevuld met een hogere belasting op consumptie en een hogere heffing op vermogen.
    Het is niet de eerste keer dat vanuit het CDA wordt gepleit voor een vlaktaks. Afgelopen november stond zo’n voorstel al in de kantlijn van een rapport over de woningbouw.
    Uit de reactie van staatssecretaris De Jager van Financiën, de CDA’er die over de belastingen gaat, valt op te maken dat het de christendemocraten menens is. ‘Zeer interessante voorstellen, ook goed voor de sociale partners om ernaar te kijken’, zei hij. ‘Zachtjes aan wordt het weer tijd voor een grondige herziening van het belastingstelsel.’ De laatste grote vernieuwing dateert van 2001. ...


Red.:    De kredietcrisis van 2008-2009 maakt een en ander voor meer mensen zichtbaar:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2009, door Thijs Berman, lijsttrekker Europese verkiezingen voor de PvdA

CDA en D66 steunden grote geld

Jarenlang stemden CDA en D66 tegen toezicht en voor bonussen. Nu duidelijk is tot wat voor ellende dat geleid heeft, gaan ze om. Rijkelijk laat, vindt Thijs Berman.

Afgelopen maandag sprak ik een oudere dame uit Amsterdam. Ze had de afgelopen jaren eenderde van haar spaargeld verloren. Op advies van een beleggingsadviseur had ze jarenlang gespaard voor een klein aanvullend pensioentje. Na jaren van sparen had ze begin vorig jaar niet meer dan haar inzet over. En afgelopen maandag krap tweederde. De rest was ze kwijt.
    Krokodillentranen voor deze mensen vloeien rijkelijk deze dagen. Wim van der Camp (Reformatorisch Dagblad, 18 maart) en Sophie in ’t Veld (Financieel Dagblad, 18 maart) – lijsttrekkers voor respectievelijk het CDA en D66 voor de Europese verkiezingen – pleiten beiden voor de aanpak van kortetermijnbonussen en Europees toezicht op risicovolle producten en banken. ... Maar zowel Van der Camp als In ’t Veld hebben een gigantische hoeveelheid boter op hun hoofd.
    Dat toezicht had er al jaren moeten zijn. Jarenlang hebben CDA en D66 dat toezicht echter geblokkeerd. De markt was meester. Het Europa van het grote geld was voor hen belangrijker dan het sociale Europa, het Europa voor mensen, ...
     Exorbitante bonussen aan de top en versplinterd toezicht op financiële instellingen en risicovolle producten waren de PvdA al jaren een doorn in het oog. Ieke van de Burg, europarlementariër voor de PvdA, pleitte al in 2002 voor Europees toezicht. Lidstaten concurreren om de gunst van financiële instellingen en stellen in ruil minder eisen aan het toezicht. Toen de PvdA deze lacunes in het toezicht wilde aanpakken, gaven CDA en D66 niet thuis. De mogelijkheid een Europese toezichthouder in te stellen, is jarenlang geblokkeerd. Want CDA en D66 stemden tot voor kort liever tegen toezicht en voor bonussen; ze stemden voor het grote geld dat ongebreideld moest kunnen rollen. Ten koste van de spaarcenten van heel gewone mensen, zoals we nu weten.
    Ook ik had niet gedacht dat de crisis ons zo hard zou raken. Maar wat ik en mijn fractie al jaren wel wisten en aan de kaak stelden, was het neoliberale karakter van Europa, waar de belangen van mensen minder belangrijk waren dan de belangen van munten. Een Europa waar mensen centraal staan in plaats van de markt: daar hebben wij jarenlang voor geijverd.   ...


Red.:   Natuurlijk is wat Thijs over de PvdA ook een grove leugen: ten tijde van de kabinetten Kok heeft de PvdA keihard meegedaan aan dit proces.
    Nu wat berichten over wat het CDA voor de armen wil doen:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2004, bericht van Ferry Haan

CDA stemt tegen 'eigen' armenmotie

Voorstel verworpen om minima te ontzien

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft dinsdagavond tegen een SP-voorstel gestemd waarin het kabinet wordt opgeroepen niet meer te bezuinigen op de minima. De motie is identiek aan een resolutie die in november op een congres van het CDA met grote meerderheid werd aangenomen. ... Dinsdag diende Gerda Verburg, CDA-Tweede Kamerlid, wel een motie in die oudere minima moet voorzien van een extraatje van 3 euro per maand. 'Een lachertje', aldus Arend Jansen. Verburg vindt 36 euro per jaar voor oudere minima echter 'heel wat'. ... Deze groep heeft volgens Verburg extra steun nodig, omdat ze onvoldoende gebruik weten te maken van andere mogelijkheden als de bijzondere bijstand.


Red.:   Stel even dat Docter van Leeuwen redelijkerwijs twee ton zou mogen verdienen. Dan is wat hij extra krijgt datgene wat voor 5000  bejaarden volgens Gerda Verburg 'heel wat' zou zijn. Het is eigenlijk te droevig om er grappen over te maken. Maar het kan nog erger, zie onderstaande stukjes uit een interview met Verburg:
 

Uit: De Volkskrant, 06-08-2005, door Yvonne Doorduyn

Interview | Gerda Verburg  De nummer twee van de CDA-fractie in de Tweede kamer moet ingrepen van  het kabinet verdedigen waar ze het als voormalig vakbondsvrouw soms moeilijk mee heeft. 'Mijn geloof houdt mij gaande. De bijbel is een prachtig boek, vol voorbeelden hoe het wel en niet moet.'

Er wordt op mij gelet

'Ik heb een lijntje naar boven.' De woordenstroom valt even stil. Gerda Verburg (47) peilt behoedzaam de reactie die haar opmerking teweegbrengt. Ze leunt achterover.
'Soms, als ik even een paar dagen of weken niet aan God denk, dan wordt er opeens van boven weer aan dat lijntje getrokken. Ik krijg een ingeving, die ik niet van mezelf heb. Of er gaat een auto rakelings langs me heen. Er wordt even aan het lijntje getrokken om de communicatie open te houden.' ...

Critici beweren dat u recht kunt 'praten wat krom is. Ze zien het aan u, zeggen ze. Dat u dan niet oprecht bent.
'Onzin. Dat doe ik dus niet. Je moet soms moeilijke beslissingen verdedigen, situaties die je graag r anders zou zien. De rem zetten op de stijging van lonen en uitkeringen bijvoorbeeld. Dat is niet makkelijk, omdat je weet dat de mensen met de kleinste portemonnee daar de meeste moeite mee hebben. Maar ik doe het alleen als ik het ook voor mijzelf geloofwaardig kan verdedigen. Dat je dan aan me ziet dat ik dat niet altijd van harte doe en geen hoera roep, vind ik helemaal niet erg. Het zou van de zotte zijn als ik dat stralend zou staan te vertellen.' ...


Red.:   Eigenlijk is het heel verbazingwekkend dat mensen zo rustig blijven onder dit soort gezag. Maar misschien komt dat men het niet wil weten. Want veel mensen weten onbewust heel goed hoe dit soort dingen liggen, maar verdringen ze, om de consequentie ervan niet onder ogen te hoeven zien. Die conclusie is te moeilijk en misschien ook te gewelddadig  .
    Van wat later:


De Volkskrant
, 01-12-2005, ingezonden brief van Annemarie Doove (Maasland)

Kersttoelage

In de Volkskrant van 30 november las ik tot mijn stomme verbazing de reden waarom het CDA geen kersttoelage wil geven aan de laagstbetaalde mensen: 'Ze kopen er toch maar een spijkerbroek van of gaan met de kinderen eten in een of ander fastfoodrestaurant.'
      Ik zeg op mijn beurt: so what? Misschien hebben de mensen wel heel hard een nieuwe broek nodig en is het een geweldig uitje voor ze om eens een keertje te gaan eten in een fastfoodrestaurant! Gruwelijk, mevrouw Verburg, dat u zich zo laat kennen.


Red.:   En weer wat later:


Uit: De Volkskrant, 06-12-2005, van een verslaggever

Conflict Zalm en CDA over dure olie

Het conflict over de compensatie van de dure energie dreigt uit te lopen op een harde confrontatie tussen minister Zalm van Financiën en het CDA, de grootste regeringspartij. Fractievoorzitter Verhagen van het CDA wil dat de huishoudens volgend jaar een compensatie van 35 euro krijgen in verband met de hoge olieprijzen. De energierekening van een gemiddeld huishouden pakt volgend jaar 135 euro hoger uit dan dit jaar. ...


Red.:   Geen geld voor de laagbetaalden, maar wel voor iedereen. Want die rest heeft het ook zo erg nodig, hè. Het gaat het CDA natuurlijk allen om stemmenwinst, en die valt bij de laagstbetaalden niet te halen. Wat een hypocrisie, dat Christen Democratisch Appel. HDA, dat was juister.
    En wat zekerniet kan, is het iets doen aan de aan-de-rijken-uitdeel programma dat heet de hypotheekrenteaftrek. Want de CDA-politici en -bestuurders en eigenhuizenbezitters profiteren volop mee:


De Volkskrant, 19-09-2009, ingezonden brief van Frits Plantinga (Sneek)

Onzekerheid

Premier Balkenende vindt speculatieve discussie over hypotheekrenteaftrek ongewenst omdat die burgers onzeker maakt. Onzekerheid was nooit een argument als het ging om de hervormingsagenda met een heel pakket aan maatregelen waarvan met name de laagstbetaalden, gehandicapten, langdurig zieken, huurders en ouderen de dupe zijn geworden. In het CDA-verkiezingsprogramma wordt opnieuw bezuinigd in de zorg. De welgestelden in dit land weten hun belangen uitstekend te verdedigen als het gaat om veranderingen in de hypotheekrenteaftrek. Hun onzekerheid weegt voor Balkenende en het CDA zwaarder dan de onzekerheid van minder bedeelden. En dat heet dan christelijk-sociaal of eerlijk delen?


Red.:   Precies hetzelfde geldt natuurlijk voor de ideeën van het CDA over belastingen:


Uit: Telegraaf.nl, 23-12-2009, door Jaap Folkerts en Paul Jansen

Premier tart PvdA

Premier Balkenende spreekt zich uit tegen belastingverhogingen om het huishoudboekje van het rijk weer op orde te brengen. Daarmee komt de CDA'er lijnrecht tegenover coalitiepartner PvdA te staan bij de crisisaanpak.

In een exclusief interview met De Telegraaf, dat morgen in deze krant verschijnt, zegt de minister-president dat deze lastenverzwaring "niet verstandig" is. "Daar kun je ideologisch over denken, maar laat ik het even puur economisch bekijken. Economen zijn het erover eens dat belastingverhogingen contraproductief werken."
    Balkenende ziet dan ook niets in het PvdA-voorstel om een 60-procentstarief in de inkomstenbelasting in te voeren. De sociaaldemocraten hopen zo veel geld bij de burger weg te kunnen halen en dus minder te hoeven besparen op de overheidsuitgaven, maar de premier voelt daar niet voor. "Met een belastingschijf van 52 procent zitten we in Nederland al bij de hoogste tarieven in Europa. En dat niveau wordt in Nederland ook nog eens vrij snel bereikt."
    Met zijn uitspraken doorbreekt Balkenende de kabinetsafspraak dat alles bespreekbaar moet zijn bij de komende heroverwegingen, als het kabinet knopen wil gaan doorhakken om het jaarlijkse gat van circa 35 miljard euro op de overheidsfinanciën te dichten.
    ... volgens de minister-president zou vicepremier en PvdA-leider Bos het zelfs met hem eens moeten zijn. "Niemand kan om deze zaken heen."   ...


Red.:   Balkenende citeert economen aangaande het effect van belastingen. Middels kan echter iedereen, ook minister-president Jan Peter Balkenende, weten, van de kredietcrisis van 2008-2009, dat economen niets meer zijn dan prutsers met evenveel inzicht in de werking van de economie als een waarzegger met een glazen bol van de toekomst.
   Natuurlijk is de kwestie van belastingen of bezuinigingen slechts een kwestie van een keuze tussen geldstromen: via particulieren naar de economie, of via overheidswerknemers naar de economie, wnat het overgrote deel der belastingen gaat naar personele lasten in onderwijs, zorg, veiligheid en dergelijke.
   Ergens moet zelfs minister-president Jan Peter Balkenende dat wel weten. Maar zijn keuze is dan ook niet op dit soort algemene economische overwegingen gebaseerd:
 
  De premier wil niet zeggen of hij liever met de VVD in plaats van de PvdA zou regeren in deze tijd van naderende miljardenbezuinigingen. "Natuurlijk hebben we een verschillende sociaal-economische visie", zegt Balkenende over het verschil tussen CDA en PvdA. ...

Het CDA van minister-president Jan Peter Balkenende heeft gewoon een sterke voorkeur voor het neoliberale programma van de VVD,in plaats van de sociale maatschappij waar een christelijke partij voor zou moeten staan. En wel omdat de CDA-politici en -bestuurders zelf ook profiteren van de graaicultuur van het neoliberalisme.
     Er komen Tweede Kamerverkiezingen aan - tijd voor meer helderheid:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2010, door Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs en PvdA-kandidaat voorde Tweede Kamer

CDA beschermt de hogere inkomens en pakt onderwijzer en politieagent

Terwijl iedereen weet dat verpleegkundigen nauwelijks nog persoonlijke aandacht kunnen geven aan patiënten, pleit het CDA voor minder handen aan het bed.

Als minister heb ik een paar jaar goed kunnen samenwerken met CDA-bewindslieden. Zo zijn we bijvoorbeeld leraren en politieagenten beter gaan betalen. Het belangrijke werk dat zij doen, verdient waardering, en we wilden de uitloop uit het beroep tegengaan. Ik heb steeds gedacht dat het CDA daarachter stond. Ik schrok daarom van het artikel van Ank Bijleveld, de nummer twee van het CDA (Opinie & Debat, 15 april).
     Bijleveld beschrijft beeldend hoe mensen deze winter hun eigen straten ijsvrij gingen maken toen er een tekort was aan zout. Ze schrijft: ‘Vervang ‘zout’ door ‘geld’ en je ziet dat veel maatschappelijke problemen door burgers, in plaats van door de overheid, kunnen worden opgelost.’
    Het CDA keert hiermee terug naar de agenda van het tweede kabinet-Balkenende: onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’ moesten chronisch zieken meer gaan betalen voor zorg dan gezonde mensen, en uitkeringen werden ontkoppeld, waardoor de allerlaagste inkomens er verder op achteruitgingen.
    De terugkeer naar die agenda staat niet heel duidelijk in het verkiezingsprogramma van het CDA. We moeten het halen uit omfloerste zinnen in een ingezonden artikel. Stiekem wordt teruggegrepen op het adagium van de ‘eigen verantwoordelijkheid’. Ik vind dat geen juiste keuze. Juist in moeilijke tijden moeten we de kwetsbaren beschermen en kiezen voor een samenleving waarin iedereen meetelt.
    De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het beroep van leraar of politieagent aantrekkelijker te maken. Veel leraren gaan de komende jaren met pensioen, of stappen over naar ander werk. Uit al het onderzoek blijkt dat leraren overstappen omdat ze elders betere carrièrekansen, betere scholing en een betere betaling vinden.
    Ik heb daarom het Actieplan Leraren opgesteld en daar structureel een miljard euro voor uitgetrokken. Het CDA leek dat te steunen, maar Bijleveld zegt nu: ‘Het is onvermijdelijk dat in het onderwijs en bij de overheid meer uren en langer wordt gewerkt.’ En tegelijk schrijft ze: ‘De lonen van onderwijzers en agenten kunnen in de komende jaren eigenlijk niet stijgen.’
    Kortom, langer werken voor een loon op de nullijn, ver achterblijvend bij wat de markt doet. Meer werken voor minder geld. ...
    Als derde punt zegt Bijleveld dat in de zorg het werk ‘slimmer georganiseerd’ moet worden ‘zodat er daadwerkelijk minder mensen nodig zijn’. Ook zo’n sneaky zinnetje. Waar iedereen ervan overtuigd is dat de werkdruk in de zorg te hoog is en verpleegkundigen nauwelijks nog persoonlijke aandacht kunnen geven aan patiënten, pleit het CDA voor minder handen aan het bed.
    Ook dit plan kenden we nog niet. Het staat verstopt in een mooi stukje over ‘innovatie in de zorg’. Natuurlijk kan er veel verbeteren door innovatie. Uiteraard is er overbodige bureaucratie waar we iets aan moeten doen. Maar het doel moet toch niet zijn om minder handen aan het bed te krijgen en de werkdruk van verplegend personeel op te laten lopen? ...
    De VVD en de PvdA zijn helder. De VVD kiest voor belastingverlagingen voor grote bedrijven en de hoge inkomens, maar bevriest de salarissen van politieagenten, leraren en verpleegkundigen en ontkoppelt de uitkeringen. Een duidelijke keuze, maar niet die van ons. Wij kiezen voor investeren in onderwijs, voor het beschermen van lage- en middeninkomens, we kiezen voor een kleinere overheid en vragen een grotere bijdrage van mensen met de hoogste inkomens.
    Het CDA was helder over wat niet mag: je mag niet aan de hypotheekrenteaftrek voor dure huizen komen, je mag niet een iets hogere belasting vragen van mensen die meer dan anderhalve ton verdienen.
    Nu blijkt wat wél mag: de leraar en de politieagent zullen meer uren moeten werken voor minder geld. Als de sector daardoor sneller leegloopt, dan moeten ze maar ‘slimmer werken’.
    Langzaam komen de apen uit de mouw, de addertjes van onder het gras, en de oude koeien uit de sloot. Met de leraren en politieagenten, en minder handen aan het bed zijn we nog lang niet aan de 18 miljard bezuinigingen. Wat komt er nog meer? AOW-uitkering, huurtoeslag, zorgpakket?


Red.:    Het komt van de politieke vijand, maar daarom is het nog niet minder waar.
    Net als het volgende:


Uit: De Volkskrant, 22-05-2010, door Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs

CDA is bezig ouderen stiekem fors te korten

Het mooie van het inventariseren van partijprogramma’s door het CPB is dat alle politieke partijen met de billen bloot moeten, je kunt niets in het verborgene doen. Daarbij bleek het CDA de grote partij die de koopkracht van huishoudens het hardste aanpakt. De VVD hakt er ook flink in, maar het CDA meer: de plannen kosten elk gezin gemiddeld 480 euro per jaar. Bij diverse andere partijen blijft de koopkracht ongeveer constant.   ...
    ... dit is simpelweg wat het CPB heeft opgeteld uit de nieuwe plannen die het CDA heeft voor de begroting: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het verlagen van het sociale minimum. Het CPB legt zo’n optelling aan elke partij voor voordat ze wordt gepubliceerd, en kennelijk heeft het CDA die goedgekeurd. ...
    Er valt nog meer op aan de CDA-plannen. Alle AOW’ers worden zwaar aangepakt. Op pagina 6 van de bijlage staat: ‘Het CDA schaft de AOW-tegemoetkoming in elf jaar af. Dit bespaart 0,6 miljard euro in 2015 en 0,9 miljard vanaf 2021.’ Dit inkomensverlies wordt maar voor eenderde gecompenseerd. Daarom levert elke alleenstaande AOW’er 274 euro per jaar in , echtparen 548 euro.
    Deze maatregelen die alle ouderen treffen staan niet in het verkiezingsprogramma van het CDA, noch heeft Balkenende ze aangekondigd. Kennelijk hoopte het CDA dat niemand er achter komt waar men stiekem mee bezig was.    ...


Red.:   En op een heel basaal niveau:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2010, ANP

Twistgesprek | Marie Louise Schipper met CDA-Tweede Kamerlid Margreeth Smilde

De rollator maakt de zorg straks onbetaalbaar

Demissionair minister Klink wil de rollator uit de basisverzekering halen als bezuinigingsmaatregel. Een rotstreek of bittere noodzaak?

Waarom moeten ouderen opdraaien voor de kosten van een hulpmiddel dat goed voor hen is? Dat komt uiteindelijk toch iedereen ten goede?
Het is waar, ouderen zijn door de rollator minder afhankelijk. Maar we moeten de maatregel in een bredere context zien. ...


Red.:   Bla bla bla ...

  Maar is het schrappen van de rollator echt substantieel? Ik kan mij niet indenken dat je met deze maatregel op die 1,4 miljard inloopt. Zijn het geen peanuts?
U noemt het peanuts, maar het is een substantieel bedrag op de hele begroting. We moeten de kosten beheersbaar houden. Het gaat hier om bezuinigingen op de overschrijdingen.

Maar hoeveel geld is er nu precies mee gemoeid? Dat zou ik weleens willen weten.
Dat heb ik niet exact paraat.

Dan zoeken we het op. Met de bezuiniging op hulpmiddelen als de rollator is een bedrag gemoeid van 21 miljoen euro. Dat valt op een bedrag van 1,4 miljard toch wel mee. Reden om de rollator juist in het pakket te houden.
Ik begrijp heel goed dat een rollator buitengewoon nuttig is, mijn eigen moeder maakt er ook gebruik van. Ze is er trouwens wel een keer mee omgewaaid en heeft toen haar pols gebroken. Het is geen onfeilbaar middel, al onderken ik wel dat het bewegingsapparaat van ouderen ermee op gang blijft.

Het geeft mensen onafhankelijkheid, die wordt hun nu afgepakt.
...

Bla bla bla ...
   Het is misselijkmakend.
   Her rechte kabinet is er nog niet, maar de richting is al wel duidelijk:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2010, ingezonden brief van  Hans Koster (Leiderdorp)

Henk en Ingrid de dupe

Henk en Ingrid worden de dupe van het nieuwe gedoogkabinet. De hardwerkende Nederlanders krijgen pas twee jaar later pensioen. Na hun ontslag krijgen ze korter WW. De premie voor hun ziekteverzekering gaat omhoog door het hogere eigen risico. Als ze door hun harde werken arbeidsongeschikt worden, zijn ze de klos, want de eigen bijdragen worden veel hoger. Het enige voordeel van het nieuwe kabinet is dat hun hypotheekrenteaftrek in stand blijft, ook voor hun huis van ruim een miljoen. Jammer dat ze dat huis niet hebben en al hardwerkend steeds in een huurhuis zijn blijven wonen, want de huursubsidie wordt ook verminderd. ...


Red.:   Mede dankzij het CDA.
    Uit de mond van een vijand:


Uit: De Volkskrant, 23-09-2010, column door Marcel van Dam, socioloog.

Waarheen gaan de ontheemde CDA-kiezers?

Er is in het CDA iets bijzonders aan de hand, dat van verstrekkende betekenis kan zijn voor ons politieke bestel. Vanwege het confessionele karakter was het CDA de enige grote partij in ons land die pretendeerde de hele bevolking in al haar schakeringen te vertegenwoordigen. Het was geen belangenpartij, maar een verlangenpartij: het verlangen maatschappelijk fricties te overbruggen op grond van algemeen christelijke principes. Het CDA was geen belangenpartij, maar een beginselpartij, een middenpartij uit principe.
    Als de huidige poging een rechts minderheidskabinet te formeren slaagt, komt daar een eind aan en bekent het CDA zich tot een rechtse partij, die de belangen behartigt van mensen met een volle portefeuille die dat graag zo houden. In een indrukwekkend optreden in Buitenhof trok CDA-prominent Herman Wijffels de voor het CDA logische conclusie: fuseren met de VVD.   ...


Red:    Maar bevestigd door iemand uit eigen kring. En hier zijn de cijfers:


Uit: De Volkskrant, 07-10-2010, column door Marcel van Dam, socioloog.

Huilen met de pet op

Tussentitel: Tot 2015 leveren de lage inkomens tussen de 5 en 10 procent in

...  Verhagen noemde op het CDA-congres het regeerakkoord ‘sociaal, solide, solidair’. Een grotere leugen is nauwelijks te bedenken. ...
    Iedereen die de notitie van het Centraal Planbureau over de effecten van de voorgestelde bezuinigingen en lastenverhogingen doorkijkt, kan de leugen van Verhagen en Wientjes gemakkelijk zelf ontmaskeren. Lagere inkomens leveren veel meer in dan hogere inkomens. In 2015 zullen mensen met een laag inkomen tussen de 5 en 10 procent hebben ingeleverd. Verreweg de grootste bezuiniging vindt plaats in de sociale zekerheid, ruim vier miljard euro. Als ik de lijst doorneem met maatregelen die de koopkracht negatief beïnvloeden, vind ik er zegge en schrijven één die op mij betrekking zou kunnen hebben: ik zou wat meer btw moeten betalen als ik een kaartje wil kopen voor een concert of bij de aankoop van een schilderij.
    Mensen met een laag inkomen worden getroffen door talloze bezuinigingsmaatregelen. Zo zal de bijstandsuitkering over een lange periode worden gekort, oplopend tot 2.000 euro per jaar, 166 euro per maand. Terwijl vanaf 1980 de koopkracht van de bijstandsuitkering al zeer aanzienlijk is gedaald. Willens en wetens worden mensen dieper in de armoede gestort om, zoals het Centraal Planbureau zegt ‘de financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden te versterken om een baan te zoeken en te aanvaarden’. Iedereen weet al jaren dat een flink deel van de mensen in de bijstand nooit en te nimmer een baan zal vinden, ook al gaan ze op hun kop staan. Hetzelfde geldt voor een andere groep zwakkeren die bijna geen kans hebben op de arbeidsmarkt, mensen die nu werken op sociale werkplaatsen. Tweederde van hen zal zijn baan kwijtraken. Het CPB zegt: ‘Dit leidt per saldo tot een afnamen van de geboekte werkgelegenheid, omdat een deel van de groep die niet in aanmerking komt voor een sociale werkplaats niet in staat is een reguliere baan te vinden en zich terugtrekt van de arbeidsmarkt’. In gewone mensentaal: die vallen weer terug op zorg van hun ouders of verkommeren.   ...


Naar Het CDA  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .