WERELD & DENKEN
 
 

Politieke partijen: D66

26 okt.2009

D66, afkorting van Democraten 66, is ooit opgericht, in 1966 door Hans van Mierlo, als beweging die de burgers meer invloed op het politieke gebeuren wilde geven, door middel van zaken als het wetgevende referendum en gekozen burgemeester. En sinds die tijd heeft deze partij, misschien meer dan enige andere sterke ups en downs meegemaakt met periodes met meer dan twintig zetels, het huidige (2009) aantal van drie, en de huidige stand in de peilingen van weer meer dan twintig.
    In de tussentijd heeft de partij ook diverse posities ingenomen, omdat de kern van hun beweging, democratisering, voortdurend stuit op bij tijden sterke weerstand van de overige politieke partijen, met name CDA en VVD. Heel merkwaardig voor partijen in een democratie.
    Al die tijd wordt D66 voornamelijk gesteund door mensen uit de hogere middenklassen, die niet gelovig zijn en daarom niet op het CDA willen stemmen, en die de VVD te rechts, te conservatief of te reactionair vinden. Het door sommigen geïmpliceerde idee dat D66 links is  ("De vier linkse partijen: PvdA, SP, GroenLinks en D66 ...") zit zo dicht bij onjuist dat het verschil meestal verwaarloosbaar is. Om preciezer te zijn: economisch gezien is D66 hartstikke neoliberaal  .
    Maar de band met de hogere middenklassen en deels de hogere klassen is wel volkomen duidelijk:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2009, van verslaggevers Yvonne Doorduyn en Ron Meerhof

D66 lokt grote groepen hoogopgeleide en vrijzinnige kiezers weg bij de PvdA en het CDA

Pleisterplaats voor doctorandussen

Een tikje verend is de tred altijd al. Maar vandaag zal Alexander Pechtold (43) nog net even zelfverzekerder de gang naar de Rotterdamse Doelen maken. Hij krijgt van zijn partijcongres een staande ovatie – gegarandeerd. In geen dertien jaar zagen de peilingen er voor D66 rooskleuriger uit. Zowel bij Maurice de Hond als bij TNS NIPO staan de sociaal-liberalen op negentien zetels, tegen drie nu in de Tweede Kamer.
    Kiezers switchen vooral naar D66 om de ‘duidelijke lijn’, zegt onderzoeker Peter Kanne van TNS NIPO. ‘D66 is de enige partij die klip en klaar kiest voor Europa, tegen Wilders, tegen de betutteling en voor de vrijheid van meningsuiting. Daar zitten weliswaar minder kiezers dan in de conservatief-sociale hoek, maar D66 scoort er mee.’
    Dat scoren gaat vooral ten koste van de PvdA. Ruim een kwart van de nieuwe (fictieve) zetels komt daar vandaan. ...
    Ondertussen gaat Pechtold er wel met die poet vandoor. Kosmopolieten en doctorandussen, blijkt uit de profielbeschrijving. De gemiddelde D66-stemmer is zeer hoog opgeleid: 58 procent is hbo-plus, tegen 31 procent gemiddeld in Nederland. Ook is de D66’er relatief oud. Driekwart is boven de 35 jaar, de helft boven de 50. Vooral alleenstaanden (eenderde) en samenwonenden zonder kinderen (43 procent) kiest sociaal-liberaal. Ze wonen in de grote steden en in Noord-Holland.   ...


Red.:   En het is ook duidelijk waar de grote nadruk ligt:
 

Uit: Dagblad De Pers, 09-03-2009, door Marcia Nieuwenhuis

D66 ruikt naar naderend succes

Tussentitels: ... D66 congress | Extreem pro-Europa  ...

Het is dringen bij de entree van de Rotterdamse Doelen: al rond lunchtijd zit de zaal van 750 man vol. ...
    D66 is vooral heel erg pro-Europa, blijkt op het congres. De Utrechtse Sanne Bekkenutte (22) – een half jaar lid – is groot fan van Alexander Pechtold. ‘Hij is keigoed in het debat.’ D66 maakt de 28-jarige Job Rijneveld uit Amsterdam – slechts twee dagen lid – ‘nieuwsgierig’. Onder de nieuwe aanhang zijn relatief veel jongeren. Maar zij plaatsen wel kanttekeningen bij het extreem pro-Europese beleid van D66. Na de speech van Europees lijsttrekker Sophie in ’t Veld begint het kersverse lid Rijneveld te twijfelen. ‘Ik ben geschrokken van het Europa-halleluja.’   ...
    Hans van Mierlo zou het niets verbazen als de trend ‘volmondig ja tegen Europa ineens weer gezien wordt’. Volgens hem zijn PvdA, CDA, VVD en Wilders ‘zó Europa-kritisch, dat ze eigenlijk nationalistisch zijn.’ ‘Ik word zo diep ziek van het gezeur over identiteit, het is filosofische kletskoek.’


Red.:   Eerst over dat Europeanisme. Alexander Pechtold, verkondigde zijn wensdroom dienaangaande nog eens duidelijk in een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla dat gaat over Geert Wilders (25-04-2010)  : "Den Haag is een vertaalbureau van Brussel". Het Europese neo-Imperialisme.
    De andere boodschap is een kernpunt van de filosofische kletskoek genaamd multiculturalisme  : "Er is geen nationale identiteit". Met deze aantekening dat dit natuurlijk over de Nederlandse identiteit gaat. Als het over de identiteit van immigranten gaat, dan bestaat die wel, want dat is iets dat ze zojuist behouden mogen/moeten - van de multiculturalisten. En kosmopolieten. Zie maar wat huidig baas Alexander Pechtold hierover zegt:


Uit: DagelijkseStandaard.nl, 01-10-2009, door Joshua Livestro

Kandidaatpremier Pechtold: weg met nationale identiteit en patriottisme

D66 & politiek

Sommigen van u stellen de vraag wat de kandidaat-premier van links, Alexander Pechtold, nu eigenlijk voor een man is. Welnu, om die vraag te beantwoorden nemen wij u mee naar 5 mei van dit jaar. In het Zeeuwse Vlissingen mag Pechtold de jaarlijkse Van Randwijklezing geven. Ik wil u waarschuwen: het is geen verhaal voor mensen met een zwak gestel.   ...
    Dat de algemene trend een zorgwekkende is, wil hij nog wel toegeven. Natuurlijk is er een “evident problematische kant van de integratie” (nee, niet ‘immigratie’, wat denkt u wel? Dat zou suggereren dat het probleem vooral bij de nieuwkomers ligt en niets is minder waar): “Spanningen in oude wijken, overlast en criminaliteit, beknotting van vrijheden, discriminatie, schooluitval, ontspoorde jongeren, en ouders, die niet weten hoe hun betrokkenheid te tonen.” Maar, zo waarschuwt hij, begin nou alsjeblieft niet over cultuur. ... Probleem is alleen dat andere partijen wel over cultuur willen praten. Zij zien culturele verschillen namelijk als een belangrijke oorzaak van alle door Pechtold gesignaleerde problemen. Vandaar ook hun pleidooien voor integratie in een Hollandse Leitkultur, desnoods afgedwongen via inburgeringscursussen. Heel gevaarlijk allemaal, volgens Pechtold. Wat is namelijk het resultaat?
  Dat drang en dwang dominante kenmerken zijn geworden van het Nederlandse integratiedebat. Dat drang wordt uitgeoefend richting nieuwkomers om zich zo snel mogelijk aan te passen. Dat dwang wordt gebruikt als dit niet snel genoeg lukt. Dat het zakken voor het inburgeringexamen wordt bestraft met boetes en verblijfsrechtelijke sancties.

Uiteindelijk zou hij het integratiebeleid het liefst gewoon helemaal afschaffen. “ ”Immigratie als oplossing en niet als probleem”, dat is zijn ideaal. Maar dat ideaal kan niet worden verwezenlijkt zolang wij in ons land nog blijven uitgaan van “archaische begrippen als ‘nationale identiteit’ en ‘patriottisme’.” Dat leidt immers tot een sfeer waarin “generaliseren en denigreren aan de orde van de dag [zijn].”   ...


Red.:   Dit soort opvattingen zijn samen te vatten onder de term kosmopolitisme  .  Een observatie inmiddels ook door anderen gedaan:


Uit: DePers.nl, 25-02-2010, door Marcia Nieuwenhuis

Ze zijn dol op Alexander Pechtolds praatjes

Van alle politieke partijen wint D66 de meeste leden. Wie zijn ze? Wat beweegt hen? En weten ze ook iets van de lokale politiek? Even voorstellen: de nieuwe D66-aanwas.

Waar andere partijen soms duizenden leden verloren – PvdA tweeduizend, SP vierduizend – kwamen er bij D66 juist dik zesduizend leden bij. De sociaal-liberalen zijn bezig aan een inhaalslag. De teller staat nu op bijna 19.200 leden, het hoogste aantal sinds de oprichting bijna 44 jaar geleden. De afdeling die de meeste ledenwinst boekte is Amsterdam. De ledenteller staat daar op 2.726.
    Maarten Kolle is met zijn zeventien jaar nog niet eens stemgerechtigd, maar is al wel een van hen. ... de scholier uit de vijfde klas van het Vossius Gymnasium. ‘Ik vind D66 een goede partij, maar dat ligt eigenlijk vooral aan Alexander Pechtold.’
    Ook zijn leeftijdsgenootje Mandy Chotoe bekent dat de landelijke lijsttrekker van ‘hele grote invloed’ is bij de keus voor D66. De scholier van het Barlaeus Gymnasium met roots in India en Suriname, vertelt dat het niet zozeer de anti-Wilderspolitiek was die haar aansprak. ‘Tegen Geert Wilders zijn ze allemaal. Het gaat mij er meer om dat D66 aandacht heeft voor het individu.’ Maar dat er onder de nieuwe D66-aanhang een groot anti-Wilders-sentiment is, staat vast. In onderzoek van Maurice de Hond kiest nul procent van de D66’ers de voorman van de PVV als premier. ...
     D66 had volgens onderzoeksbureau Synovate met maar liefst 59 procent op GroenLinks na (65 procent) de meeste hoogopgeleide kiezers bij de Europese verkiezingen. Dat die partijen vooral de elite aan zich weten te binden, blijkt ook uit het feit dat slechts 10 procent van de achterban laagopgeleid is. VVD (18 procent), CDA (27 procent), PvdA (29 procent), en PVV (36 procent) doen het onder de minder geschoolden veel beter. Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, ziet in die uitslag zelfs een ‘nieuwe’ politieke scheidslijn: de kosmopolieten versus de nationalisten. Anders gezegd: de hoogopgeleiden (hbo/wo) tegenover de lager en middelbaar geschoolden (maximaal mbo). D66 is volgens hem bij uitstek een partij van kosmopolieten.   ...
 

Red.:   Stemt D66 voor de globale kosmopolitische plutocratie die de producerenden en qua talent minder bedeelden onderdrukt en uitbuit.
    Wat dat laatste betreft, hier wat uitspraken over haar positie aangaande de economisch inrichting:
 

Uit: De Volkskrant, 26-03-2009, door Sophie in ’t Veld is lid van het Europees Parlement voor D66 en lid van de parlementaire commissie Economische en Monetaire Zaken.

PvdA-coryfeeën zeuren veel over bonussen, maar dóen heel weinig

Bonussen zijn soms onacceptabel, maar loon naar prestatie brengt toch het beste in de mens boven, meent europarlementariër Sophie in 't Veld.

PvdA-lijsttrekker Thijs Berman zegt dat D66 ‘het grote geld’ steunt (Forum, 20 maart), in reactie op onder meer mijn opiniestuk in het Financieele Dagblad van 18 maart. D66 zou voor hoge bonussen zijn, en tegen toezicht.   ...
    Maar we verschillen met de PvdA van mening over de vraag hoe dat toezicht eruit moet zien. ...
    D66 gaat uit van de kracht van burgers en ondernemers. Daarbij hoort een zekere mate van risico.  ...
     D66 daarentegen wil mensen uitdagen het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Bijzondere prestaties en een grote inzet mogen beloond worden. ...
    D66 dringt al jaren aan op hervorming om onze economie en arbeidsmarkt robuust en toekomstbestendig te maken. Want vrije handel heeft Europa ook een ongekend hoge levensstandaard gebracht, dus laten we het kind niet met het badwater weggooien.
    Zoals de FNV nu elke hervorming botweg blokkeert, zo houden PvdA en SP ook in Europa hardnekkig vast aan oude oplossingen als protectionisme, hoge staatsschuld, gesubsidieerde Europese banen, een Europees minimumloon en Europees fonds voor werklozen. Alles op kosten van toekomstige generaties.


Red.:   Om te illustreren dat dit niet de persoonlijke mening is van Sophie in 't Veld:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2009, door Alexander Pechtold

PvdA heeft niet zo veel te bieden als ze denkt

...    In mijn visie op integratie speelt de arbeidsmarkt een hoofdrol. ... Het ontslagrecht bijvoorbeeld, dat uit de jaren veertig van de vorige eeuw stamt, houdt jongeren, vrouwen en allochtonen buiten. ....
    ... Door uit te gaan van wat mensen wél kunnen, zijn velen van hen nu weer aan het werk. ... Ik noem dit integratie: van verzorgingsstaat naar kansenmaatschappij.  ...


Red.:   Het is allemaal in eufemistische termen gegoten, en omgeven met mitsen en maren, die her weggelaten zijn, maar in deze artikelen staat bijna het hele neoliberale programma, inclusief de retorische trucs die gebruikt worden door neoliberalen tegen tegenstanders - de term "communisme" staat er niet, maat het wordt wel bedoeld: wie niet neoliberaal is, is een communist.
    Die mitsen en maren zijn weggelaten omdat we hebben kunnen zien wat ze waard zijn tijdens de regeringsperiode van D66, in de Paarse coalities met VVD en PvdA: het was de tijd waarin de Nederlandse infrastructuur werd versjacherd ("privatisering"), de rijken rijker gemaakt ("lastenverlichting"), en de sociale maatschappij voor een flink deel werd ontmanteld ("participatiemaatschappij"). Het neoliberalisme kenmerkt zich onder andere door het kweken van een steeds grote tweedeling tussen de onder- en de bovenkant van de maatschappij, en daar is men al die tijd druk mee bezig geweest.
     En als het je in Nederland wat minder gaat, dan ga je met je kosmopolitisme en neoliberalisme gewoon naar je ideologische achterland, zoals voormalig D66-fractieleider Dittrich:


Uit: De Volkskrant, 16-05-2009, door Karolien Knols

Boris Dittrich

Op een dag zag Boris Dittrich zichzelf weerspiegeld in de draaideur van de Tweede Kamer:  een vermoeide, oudere man. Tijd voor iets nieuws. Nu strijdt hij voor homorechten vanuit New York

    Een jaar geleden ging hij met zijn 85-jarige vader een paar dagen naar Praag, de stad die Dittrich senior in 1948 ontvluchtte. ...
    Nu woont hij in New York. 'De stad van het onbegrensde.' ...

Waarom wilde u naar New York?
'Ik heb mij altijd wereldburger gevoeld. Ik dacht altijd: ik ben een wereldburger, maar ik zit in Nederland. Nu ben ik wereldburger en woon ik in de hoofdstad van de wereld. ...


Red.:   D66: ze zoeken de snelste weg naar het Angelsaksische ideaal: maximale kansen en beloning voor de getalenteerden, en de rest kan verrekken.
    Over een paar maanden algemene verkiezingen, en D66 komt naar buiten met haar verkiezingsprogramma:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2010.

D66: AOW in twaalf jaar naar 67 jaar

D66 wil de AOW-leeftijd in twaalf jaar verhogen naar 67 jaar. De partij wil daarmee beginnen in 2012, zodat de pensioenleeftijd in 2024 met twee jaar is verhoogd. Dat levert een jaarlijkse besparing van vier miljard euro op. D66 wil de leeftijd in die periode elk jaar met twee maanden verhogen. ...
    Om de staatsfinanciën op orde te brengen, stelt D66 voor over twee perioden van vier jaar in totaal 29 miljard euro te bezuinigen .... De eerste vier jaar gaat het om een bezuiniging van 15 miljard, de periode erna om 14 miljard.


Red.:   De neoliberale aanpak: bezuinigen op de zwakkeren en de productieven moeten langer dus harder werken. De bovenste derde kan rustig door blijven graaien en uitbuiten.
    En wat D66 in ieder geval niet is, is links:


Uit: De Volkskrant, 09-09-2010, van verslaggevers Bart Dirks en Gijs Herderscheê

Linkse lente blijft droombeeld

De rechtse partijen kiezen voor elkaar, de linkse partijen vliegen elkaar vooral in de haren. De SP, GroenLinks en PvdA doen wel pogingen om samen op te trekken, maar het wil niet lukken. D66 beschouwt zichzelf sowieso als buitenbeentje bij de ‘progressieve vier’.
    Het was SP-leider Emile Roemer zelf die woensdag zijn ‘Roemer-variant’ dood verklaarde. Zijn gedroomde coalitie van PvdA, CDA, SP en GroenLinks kan nooit wat worden, omdat Job Cohen (PvdA) er niets in ziet.   ...


Tussenstuk:
D66

D66 beschouwt zich niet als een linkse partij, maar als een middenpartij. En een zetel ‘in het midden’ is dubbel zoveel waard, want dan kan je vaker de doorslag geven.
    Terwijl de SP hoopt het CDA los te weken van een rechts kabinet, hoopt D66 juist een alternatief aan de VVD te bieden. ...
    Intussen heeft de SP vergeefs bij D66 aangeklopt om steun te krijgen voor de Roemer-variant. Want PvdA’er Job Cohen wilde daar alleen over praten met D66 erbij.
    Met tegenzin nodigde Emile Roemer ook Alexander Pechtold uit, maar diens antwoord was kort: ‘Ik wens Job en jou een vruchtbare samenwerking toe.’ De SP was niet eens teleurgesteld, want: ‘D66 is nog rechtser dan de VVD.’


Red.:   Dat laatste is niet waar - D66 staat in de links-rechts verdeling, uitgaande van: voor de onderste tweederde of de bovenste derde, links van de VVD. Maar slecht een heel klein beetje. En ieder geval veel verder van het midden dan van de VVD.
     Dat laatste geldt in versterkte mate voor het economisch beleid. Daar zit er heel weinig licht tussen D66 en VVD, gezien ten eerste het gehamer op het openbreken van de arbeidsmarkt, wat inhoudt dat iedereen ten alle tijde ontslagen kan worden zonder noemenswaardige  vergoeding. Dit om de immigranten van dienst te zijn, en alle lonen van productieven verder omlaag te rukken, zodat de doctorandussen (en hoger) van D66 nog meer kunnen profiteren.
    Een ander voorbeeldje:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2010, column door Marcel van Dam, socioloog

De vrije marktideologie van D66

Tussentitel: Hoe vrijer de woningmarkt, hoe meer probleemwijken en getto's

Ik las het artikel van het kersverse D66 Kamerlid Kees Verhoeven onder de titel ‘Haags achterhoedegevecht helpt woningmarkt niet’ (Opinie, 18 oktober). Al meer dan vijftig jaar herkauwen projectontwikkelaars en particuliere verhuurders dat zij oneerlijke concurrentie ondervinden van woningcorporaties die volgens Verhoeven ‘om gesubsidieerde huurwoningen te bouwen tegen lage rente geld kunnen lenen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarmee bekostigen ze echter ook hun commerciële vastgoedactiviteiten’.
    Zelden in één zin zoveel onjuistheden gelezen. ... Al 20 jaar subsidieert de overheid geen huurwoningen meer. Bij het Waarborgfonds kunnen corporaties geen geld lenen. Dat fonds garandeert leningen die corporaties op de vrije kapitaalmarkt lenen waardoor de rente iets lager is. Het voordeel dat daarmee op de financiering van de totale voorraad woningen wordt behaald, wordt becijferd op ongeveer 500 miljoen per jaar. Het kost de schatkist geen cent.
    Toch wordt dat voordeel door de staat afgeroomd omdat de vrijstelling van de vennootschapsbelasting die corporaties als niet winstbeogende organisaties hadden, door minister Wouter Bos ongedaan is gemaakt. Zij worden nu belast als particuliere verhuurders. Maar juist het feit dat corporaties niet winstbeogend zijn, maakt het mogelijk dat zij nieuw te bouwen sociale huurwoningen zonder subsidie tegen een lagere huur kunnen aanbieden omdat zij hun winsten daarvoor aanwenden. Winsten die zij bijvoorbeeld maken op de verkoop van een deel van hun huurwoningen en op commerciële investeringen.    ...
   Omdat Europa wordt bestuurd als een markt en niet als een conglomeraat van samenlevingen eist de Europese Commissie dat corporaties alleen nog maar mogen bouwen voor een doelgroep met een inkomen tot 33.000 euro. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting is naar voren gekomen dat mensen met een inkomen tot 43.000 euro daardoor in een gat vallen en nog maar moeilijk aan een huis kunnen komen. ...
    Nederland kent een lange historie van het bevorderen van gemengd wonen naar inkomen om iedereen, ongeacht inkomen, een optimale leefomgeving te bieden en gettovorming te voorkomen. Vanaf de jaren tachtig is men bezig de woningmarkt steeds verder te liberaliseren waardoor het gescheiden wonen naar inkomen volgens de door het Centraal Planbureau bijgehouden segregatie-index steeds meer toeneemt. Een van de oorzaken van het ontstaan van Vogelaarwijken.
    Dat proces van het scheiden van bewoners naar inkomen gaat de rechtse partijen inclusief D66 niet snel genoeg. Daarom moeten mensen met een wat hoger inkomen in een goedkopere woning er zo snel mogelijk uit om plaats te maken voor mensen met een laag inkomen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe eerder we er een aantal probleemwijken bij krijgen. Want maatschappelijke problemen kleven vooral aan mensen met een laag inkomen en als je die mensen concentreert, concentreer je dus ook die problemen waardoor ze steeds moeilijker oplosbaar worden.
    In de hele wereld is de ijzeren wet van de vrije woningmarkt te zien: naarmate de woningmarkt vrijer is, is het aantal probleemwijken en getto’s groter. En moeten er miljarden worden uitgetrokken om die problemen beheersbaar te maken. Door te stimuleren dat mensen met de laagste inkomens in de goedkoopste woningen gaan wonen, verwordt het volkshuisvestingsbeleid tot een vorm van armenzorg, zoals in de Angelsaksische landen is te zien.
    Het past in de tendens de hele verzorgingsstaat te hervormen tot armenzorg. Met als gevolg dat mensen die er zelf geen baat meer bij hebben, de bereidheid verliezen er aan mee te betalen. Met hartelijke steun van D66.


Red.:   Een illustratie hiervan: er was wat strijd over de inhoud van een nieuwe regeling voor de pensioenen, gestart omdat de werkgevers niet langer voor de pensioenen willen opdraaien, aan de politieke kant vertegenwoordigd door de VVD'er Kamp. Welke kant D66 kiest, is voorspelbaar;


Uit: De Volkskrant, 22-08-2011, van verslaggever Gijs Herderscheê

FNV: twijfels over pensioenvoorstel

De FNV blijft twijfelen over het pensioenakkoord. De handreiking die minister Kamp (VVD) van Sociale Zaken zaterdag in de Volkskrant aankondigde, overtuigt de FNV nog niet.   ... 
    Volgens het pensioenakkoord met vakbeweging en werkgevers wordt de AOW 6,5 procent gekort bij elk jaar dat de AOW eerder wordt opgevraagd. ...
    Binnen de FNV beraden de bonden zich nog over het akkoord. ...
D66-Kamerlid Wouter Koolmees vindt juist dat Kamp zich te veel door de FNV laat leiden. 'Onverantwoord dat het kabinet mensen stimuleert eerder met pensioen te gaan in een tijd dat we juist van iedereen moeten vragen langer en meer te werken.


Red.:   Natuurlijk moeten werkende mensen langer werken - dat is opdat niet-werkende mensen als D66 en zijn aanhang langer en meer kunnen profiteren en graaien.
    Nog een een teken dat uit de kantlijn van een heel andere bericht gediept moet worden:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2011, van verslaggever  Robert Giebels

Bankencode 600 keer geschonden

Bonussen groter dan een jaarsalaris zijn uitgekeerd door banken, die daarmee de regels overtreden. Sommige banken betalen werknemers zelfs meer dan de hoogste baas.

...    'Maar de tweehonderd werknemers die in Nederland een te grote bonus krijgen, zijn er tweehonderd te veel', zegt Tweede Kamerlid Ronald Plasterk van de PvdA. Hij wil in regels vastleggen dat werknemers van banken als bonus hooguit een dertiende maand krijgen. 'Per slot vervullen de banken een nutsfunctie.' In maart stemde de Kamer in meerderheid voor een verbod op alle bankbonussen.
    D66'er Wouter Koolmees ziet niets in nieuwe regels en gelooft in de zelfregulering zoals die in de Code is vastgelegd. ...


Red.:    D66 doet zich voor als netter dan de VVD, maar is doodgewoon een neoliberale schoftenpartij: de vakbonden moeten weg en de rijken mogen hun eigen inkomen bepalen.
   Met het ernstiger worden van de finacile problemen van Europa, wordt ook de noodzaak om openlijk stelling te nemen groter. En die openlijke stellingname laat het volgende zien:


Uit: De Volkskrant, 23-11-2011, door Alexander Pechtold, voorzitter van de D66-fractie en buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer, en Marietje Schaake, voor D66 in het Europees Parlement.

Nederland beter af met EU-diplomatie

Tussen de machtsblokken en opkomende landen maakt Europa geen vuist met 27 economieën, 27 regeringen en 27 diplomatieke diensten.

Tussentitels: De 27 lidstaten hebben samen negentigduizend diplomaten
Nederland kan zijn belangen veel beter door Europa laten behartigen


... Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken ... zou ... er goed aan doen zich sterk te maken voor een betere en goedkopere vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland via nieuwe Europese diplomatie.
    Veel Nederlandse ambassades zijn over een tijd niets meer dan heilige huisjes. In veel landen is het niet langer nodig dat alle 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) een volwaardige vertegenwoordiging hebben naast een EU-ambassade die ook paspoorten en visa kan uitgeven, consulaire bijstand kan bieden of rapportages kan maken. ...
    De Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) is sinds 1 januari 2011 operationeel en bestaat nu uit 3.750 diplomaten. ...
    Binnen de internationale organisaties is Nederland sterk onderdeel van Europa: een vorm van 'nieuwe soevereiniteit' op het internationale toneel. Daarvoor is een compacte diplomatieke dienst nodig met een helder mandaat. Met meer waarde voor ons geld. Ook voor Nederland. Want in die nieuwe diplomatieke realiteit dient de EU het Nederlandse belang veel beter. ...


Red.:   Maar het kan nog duidelijker:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2011, door Gerard Schouw is vice-fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer.

Wees nu eerlijk over soevereiniteitsoverdracht

Het kabinet moet er niet meer omheen draaien, maar bij monde van premier Rutte, eerlijk zeggen dat het tijd is om meer bevoegdheden over te dragen naar Brussel.

Tussentitels: Halve waarheden van het kabinet helpen niet bij het herstel van onze economie
 Kabinet durft noodzaak van verdere politieke integratie niet onder ogen te zien


Meer bevoegdheden overdragen aan Europa is nodig om de Economische en Monetaire Unie overeind te houden, concludeert het Centraal Planbureau in het deze week gepubliceerde boek Europa in Crisis. ... Het fundamentele probleem is dat de Europese economische unie niet gepaard is gegaan met een Europese politieke unie.    ...
    Rutte weet de oplossing, maar durft die niet te noemen. De woorden lijken moeilijker dan de daden: het is tijd om meer bevoegdheden aan Brussel over te dragen.


Red.:   De mening van D66 is duidelijk: Nederland moet opgeheven worden, en deel gaan uitmaken van de fascistische dictatuur van Barosso cum suis  . Is ook de conclusie van Pechtold:
  Bevinden we ons niet in de nadagen van de natiestaten?

Allemaal naar het fascisme van Amerika, Rusland en China.
    Columniste Nausicaa Marbe legt uit waarom D66 zo weinig moeite heeft met dit soort nihilistische ideeën:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, column door Nausicaa  Marbe, schrijfster

De benauwende leegte van D66

Tussentitel: D66 scoort met een inversie van wat Wilders zegt

De afgelopen week is veel gespeculeerd over het einde van het kabinet. ...
    Vanzelfsprekend is D66 een kansrijke nieuwe coalitiepartner. ...
    Zonder twijfel wanen D66-kiezers zich echte liberalen, verheven boven het rancunevolk dat niets van democratie snapt. ...


Red.:    Een sneer van Marbe, omdat D66 beweert voor meer democratie te zijn, maar weigert een keuze voor de opheffing van Nederland aan het volk voor te leggen.
  Maar durft D66 zijn weldenkende consensus te toetsen aan de werkelijkheid? Kan D66 zijn idealen vertalen in politiek voor iedereen? Realistisch kijken naar urgente zaken die haaks staan op de partijretoriek?
    De voortekenen zijn niet goed. Afgelopen woensdag schreef Alexander Pechtold een opinieartikel dat begon met een sneer naar minister Rosenthal en 'het Nederlandse belang' en culmineerde in een jubelkreet over de 'nadagen van de natiestaten' (O&D, 23 november). Het liefst ziet Pechtold de nationale diplomaten verdwijnen ten bate van een Europese diplomatieke dienst met gedeelde posten en waarden.

Maar het gaat hier om een ander onderwerp:
  ... de nieuwe integratienota van D66. Een en al diversiteit en respect voor verschillen, maar nergens staat wat te doen als juist de opvattingen over respect onverzoenlijk verschillen. Nergens wordt concreet gekeken naar patronen van discriminatie. Of naar de spanning tussen seculiere en religieuze waarden. Door alles vaag te houden, kijkt D66 bewust weg van de integratiewerkelijkheid waarin PvdA en GroenLinks eindelijk eens nuttig werk verrichten.
    Van diversiteit maakt D66 overigens een scharminkel. De politieke Europese diversiteit kan de pot op. De nationale diversiteit houdt vooral het gebod in dat monocultuur irreëel is. ...

Hé, Marbe ziet het ook: D66 is voor diversiteit, zeggen ze. Maar wat betreft Europa gaan ze voor de zeer ondiverse monocultuur.
    Maar dat is weinig verwonderlijk als je beseft waar dit soort ideeën geboren worden: uit het puurste materiële eigenbelang. Met als verschil met de ploerten van de VVD dat er een blinkerende papiertje omheen zit.
    Verder met Marbe:
  Maar het bontst maakt D66 het met een stellingname tegen 'een praktijk die mensen vastzet in religieuze en etnische hokjes en de eigen onveranderlijke cultuur als norm stelt'. Een praktijk? Van wie? Zeggen ze niet. Uit gloednieuw onderzoek blijkt dat veel allochtonen zichzelf in hokjes opsluiten. Een overdonderende meerderheid van Turken en Marokkanen wil een partner van hetzelfde geloof én dezelfde etnische afkomst. Dit zou Pechtold bij autochtonen als racistisch weghonen. Maar als je je integratienota wazig misleidend houdt, voorkom je discussie over importracisme.
    Nog zoiets: de 'werkelijke oorzaak' van marginalisering van migranten is niet het feit dat ze geëmigreerd zijn, meent D66. Hoe oppervlakkig worden de valkuilen van migratie weggepoetst. Niet iedereen kan (of wil) aarden. Je moet blind zijn om, zoals D66, te ontkennen dat verhuizing van het islamitische platteland naar de westerse grootstad, investering in het land en de cultuur van herkomst ten koste van behuizing en aanpassing in Nederland, gedwongen huwelijken en het dumpen van vrouwen en kinderen in den vreemde geen effect hebben op marginalisering.

Een ander te constateren feit is dat deze absurditeiten tijdens interviews met D66'ers, met name natuurlijk Pechtold, nooit aangekaart, laat staan doorgeprikt worden. Omdat de media in ditzelfde "complot" zitten.
    Marbe trekt een aardige conclusie:

  Maar wacht, D66 ontkent niets in concreto. D66 mengt zich niet, zoals PvdA en GroenLinks dat vaak doen, in het integratiegesprek. Waar D66 mee scoort, is een inversie van wat Wilders zegt. Automatisch het tegendeel beweren, of dat wel of geen hout snijdt. Zie hier de benauwende leegte die doorgaat voor beschaving. Verontrustend.

Inderdaad.


Naar Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .