WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Wetenschap en religie

2 nov.2003

Naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen beschrijft wetenschapsjournalist Huub Schellekens in de Volkskrant (30 oktober 2004) de invloed van de religieuze opvattingen van president George W. Bush: 'Zo staat hij niet toe dat met geld van de centrale overheid nieuwe stamcellijnen van menselijke embryo's worden gemaakt. Gezien zijn streng religieuze opvattingen is zo'n verbod nog enigszins te billijken.'
    De laatste zin geeft aan dat de invloed van religie op wetenschap zelfs deels wordt geaccepteerd, in plaats van gepresenteerd als de waanzin die het historisch gezien is gebleken.
    En nog een later gevonden aanwijzing:


Uit: De Volkskrant, 11-05-2010, column door David Brooks (The New York Times)

Zweden blijven Zweden, waar ze ook zitten

...  laten we realistisch zijn. De invloed van beleid en politieke interventie wordt vaak verdrongen door de invloed van cultuur en etniciteit.
    Je ziet dat ook binnen de VS. Een week geleden publiceerde het American Human Development Project het rapport A Century Apart. Het geeft een overzicht van demografische verschillen in de VS. Zoals te verwachten, is etniciteit zeer bepalend voor het levenspatroon. Landelijk heeft 50 procent van de volwassen Aziatische Amerikanen een universitaire graad, tegen 31 procent van de blanken, 17 procent van de Afrikaanse Amerikanen en 13 procent van de Latino’s.   ...


Red.:   Met dus een duidelijker trend: hoe geloviger, hoe sterker het academische wanpresteren. Om dit te bevestigen zijn nog wat meer cijfers en onderzoek nodig, maar deze cijfers rechtvaardigen zo'n onderzoek ten volste.
    Merk overigens op dat de relatie tussen etniciteit en intellectuele prestaties wel eens het gevolg zou kunnen zijn van een basalere, namelijk die tussen religie, met name de monotheïstische versie, en intellectuele prestaties  . Zoals bekend zijn latino's streng katholiek, en Aziaten hoogstens meer verlichte godsdiensten als boeddhisme toegedaan.


Naar Wetenschap en religie  , Wetenschap lijst  , of site home  .