WERELD & DENKEN
 
 

Algemeen semantische krachten en begrippen

.2013

Deze verzameling van begrippen-met-(korte)-uitleg vormt de inventarisatie van de relevante factoren zoals geïntroduceerd in Menswetenschappen, regels uitleg of detail , voor wat betreft de algemene semnatiek. De onderlinge referenties binnen deze verzameling zijn een startpunt voor de tweede stap uit de regels: de bepaling van hun onderling belang. Voor nadere uitwerkingen verwijzen de items naar artikelen en bronverzamelingen elders op de site.  Nul-A: (afk.) Niet-Aristotelisch. Aristotelisme is het idee dat het denken voorgesteld kan worden met behulp van één-op-één regels van de vorm: als-A-dan-B én als-B-dan-C waar zijn, dan is als-A-dan-C ook waar. Nul-A stelt dat in de werkelijke wereld geen enkele zaak volledig waar of onwaar is, en dat die waarheid afhangt van allerlei omstandigheden, zodat in ieder geval de genoemde regel in principe onjuist is. Een voorbeeld: regel 1: als er water uit de hemel valt regent het; regel 2: als het regent is er lage luchtdruk; conclusie: als er water uit de hemel valt is er lage luchtdruk. De eerste twee regels zijn grotendeels waar, maar de conclusie is op zijn best half waar.
    Meer informatie over Nul-A hier  - meer over de basis, Algemene semantiek, hier  .

Semantiek:
Leer van de betekenis van woorden of symbolen. In Algemene semantiek: de leer van de relatie tussen woorden en de werkelijkheid. Zie ook hier  .

   
Naar Alg semantiek, inleiding Menswetenschappen, regels uitleg of detail , of site home .