WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Retorische trucs: mens, allemaal

13 jun.2015

"Het zijn toch allemaal mensen ..." is een argument dat zo veel voorbijkomt dat het even duurde voordat het opviel. Hier is het artikel dat de aanleiding vormde (de Volkskrant, 13-06-2015, ingezonden brief van Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam, Heleen de Boer, fractievoorzitter GroenLinks Utrecht, Pepijn Boekhorst, fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen):
  Mensschap als paspoort

Drie VVD-raadsleden halen hard uit Naar het bed-, bad- en broodbeleid van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen (O&D, 9 juni). Doordat onze steden het bed-, bad- en broodakkoord direct verwierpen, zouden wij lijnrecht ingaan tegen de 'oplossingen' van dit kabinet voor het asielprobleem. ...
    ... het mensschap als paspoort geeft toegang tot de meest basale levensbehoeften: bed, bad en brood.    ...

Dat laatste schrijven de auteurs toe aan "heel Nederland", maar natuurlijk hebben ze het alleen over zichzelf, en hun elitegroepje. Tweederde tot driekwart van de Nederlanders is tegen verdere immigratie. Alle of bijna alle verdere immigratie - van het soort lieden dat "asielzoeker" en dergelijke heet.
    En omdat ze geen goede argumenten hebben voor een beleid van "iedereen toelaten", gebruiken ze argumenten als "het zijn toch allemaal mensen", of:
  Er heerst in onze steden een groot moreel plichtsbesef ...

Oftewel: wie tegenstander is van "iedereen toelaten" is immoreel.
    Tussen twee haakjes: voor wie opmerkt dat deze mensen niet letterlijk stellen datr ze voor een berleid van "iedereen toelaten" zijn: deze redactie heeft nog nooit meegemaakt dat mensen die op enigerlei wijze voor illegalen of "asielzoekers" pleiten, bereid zijn ook maar één enkel criterium te noemen aangaande het al dan niet toelaten van mensen.

In het hele "debat" rond de vluchtlingencrisis van 2015 bestaat de hele argumentatie voor opvangen bijna alleen uit dat ene punt (de Volkskrant, 09-10-2015, column door Toine Heijmans):
  Speech

De toespraak die nooit werd uitgesproken.


In een prullenbak op het vliegveld van Atlanta vond ik een toespraak, handgeschreven, op briefpapier van Hotel Intercontinental. Het papier was tot een prop gemaakt en weggegooid, maar gladgestreken nog goed leesbaar. Dit is de tekst.    ...

Je moet het ze nageven: des moeilijker de tijden, des te inventiever wordt de retoriek. Fatsoenlijke mensen voelen al snel de innerlijke pijn ten gevolge van gelieg te zeer opkomen - het journalisme en met name het columnisme heeft daar geen enkele last van. Mede bedacht naar anleiding van dit geval, als verlenging van de bekende volkswijsheid over politici: "Wanneer liegt een journalist? Zodra hij begint met schrijven!". Hier liegt Heijmans ten gunste van de o zo goede zaak: onbeperkte toegang voor de islamitische asieleisers, door de rol van de premier aan te nemen (dat is de persoon die in Atlanta was). En hier het relevante fragment:
  De mensen die naar Nederland komen, zijn in de eerste plaats mensen. Net als ik. Met namen, met plannen, met dromen.

Dat die dromen mede bestaan uit ht verdrijven of vermoorden van sjiieten en alevieten (door soennieten), soennieten (door alevieten en sjiieten) van christeenn en ongelovigen (door soennieten, alevieten en sjiieten), en et vestigen van het kalifaat door allemaal, is een zaak die er hier natuurlijk helemaal niet toe doet.... Dat doen ze alleen als ze in Syrië, Irak, of de rst van Arabirië zijn. Hier zijn het dus meteen vrijheidslievende burgers ...

Hier de best mogelijke bron voor het feit dat moslims mensen zijn: een wetenschapsjournalist genaamd Asha ten Broeke uitleg of detail , die de Volkskrant onveilig maakt met zeer onwetenschappelijke uitspraken (de Volkskrant, 29-01-2016, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist):
  Moslims zijn mensen

Hier een paar soortgelijke uitspraken die de wetenschapsjournalist gezien de rest van haar/zijn schrijverij ongetwijfeld meteen weet te weerleggen:
-   Immigratietegenstanders zijn mensen.
-   Azc-tegenstanders zijn mensen.
-   PVV-aanhangers zijn mensen.
-   Geert Wilders is een mens.
-   Moslim-haters zijn mensen.
-   Xenofoben zijn mensen.
-   Racisten zijn mensen.
-   Fascisten zijn mensen.
-   Nazi's zijn mensen.
Allemaal absoluut en helemaal niet waar, deze uitspraken.

Nog iemand die het heel groot ziet in het mens-zijn, zelfs dus van PVV'ers en Geert Widers (de Volkskrant, 03-03-2016, column door Bert Wagendorp):
  Opslagplaats

Tussentitel: Een ontmenselijkte golf van afgeronde aantallen

...  deze krant meldde gisteren dat Griekenland 'bezwijkt' onder de vluchtelingen en als dat zo is, krijgen negen mobiele hulpposten iets treurigs.     ...
     De vluchtelingen zijn iets abstracts aan het worden, een dreigende en ontmenselijkte golf van op tienduizend afgeronde aantallen. ... Dat het om individuen gaat valt alleen nog af te lezen uit de hoeveelheden mensen die door verschillende landen nog wel worden toegelaten ..
    ... goed bewaakte opslagplaats voor miljoenen zielen te willen fungeren. ...
   De vluchtelingenmassa is niet alleen ontmenselijkt ...
    ... Mijn bewondering voor bondskanselier Merkel neemt daarom almaar toe. ... Je kunt het zien als ... een standvastig pleidooi, dwars tegen alle stormen in, voor menselijkheid ...

Hé, niets over PVV'rs en Geert Wilders en huu mensenlijkheid ... De o zo menselijke auteur Bert Wagendorp schrijft wel regelmatig over PVV'rs en Geert Wilders uitleg of detail  . Best wel veel, eigenlijk. Maar, als je een oude grap gebruikt: als je de lelijke woorden weglaat,  blijft er niets over ... Nee, dat zij geen mensen. Wie mensen zijn, zijn die lui die elkaar in Syrië uitmoorden omdat ze op een andere manier over Allah praten ...


Naar Retorica, trucs  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , of site home  .