WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, Joods: Thomas von der Dunk

7 jun.2016

Thomas von der Dunk behoort tot de vaste bijdragers aan de Nederlandhaat, en dit speciale geval van mei-juni 2016 laat hij niet aan zich voorbij gaan. Thomas von der Dunk is cultuurhistorcus, dus je zou verwachten dat hij zaken in hun culturele en historische context zou bekijken. Dat lukt hem meestal ook wel, behalve alle zaken die op enigerlei wijze een connectie heben met het begrip (im)migratie. En vooral immigratie in Nederland, natuurlijk. Daarbij, maar dat spreekt gezien zijn Joodse afkomst voor zich, altijd volkomen redenerend vauit de belangen van de (im)migrant. Als de andere partij, de residente, belangen heeft zijn zowel die belangen als die residente partij zelf fout. En niet zo maar fout, maar "FOUT!!!" zoals in "Fout in de oorlog". NSB'ers.

Dus dat Sylvana zich aansluit bij de Turk-nazi's van DENK is niets fouts mee, want immigrant. Alletwee.

En dat men Sylvana onder andere aansprak op haar hypocrisie in dat haar enige maatschaapijke punt: "De Slavernij!!!", toch best wel enigszins lijkt op iets wat de Turk-nazi's zelf hebben uitgevreten, de Armeense genocide, en dat ze dat hardnekkig ontkennen, iets dat Sylvana de Nederlanders verwijt, was dus eigenlijk al heel fout.
    Dus wat doe je als migratiefundamentalist, in zo'n situatie waarin de immigrant in het nauw komt? Je gaat aan het "jij-bakken" of het "red herring"-en (de Volkskrant, 07-06-2016, door Thomas von der Dunk,  cultuurhistoricus):
  ...

Sylvana Simons heeft de nodige kritiek gekregen op haar besluit voor DENK de politiek in te gaan, vanwege het standpunt aangaande de Armeense genocide ...
    Die kritiek op Simons is zeker niet onterecht, maar opmerkelijk genoeg heeft dat niet geleid tot enige autochtone zelfreflectie over de omgang met ons eígen pijnlijk nationaal verleden. ...

Omdat dat niet de issue is. De issue is de keuze van Sylvana. Sylvana doet een beroep op een bepaald soort verleden, en dient dan dat bepaalde soort verleden consequent te behandelen, en daarin niet te shoppen al naar gelang het haar uitkomt. Type: "Bombarderen is fout, behalve als wij het doen".
     Er is dus geen aanleiding om aan 'autochtone zelfreflectie' te doen naar aanleiding van deze specifieke zaak.
     En dan volgt is de rest van het artikel wat er al in eindeloos vele artikelen heeft gestaan: "We hebben het te weinig over de koloniale tijd". Honderden artiklen over dat we te weinig aan de koloinale tijd doen. En deed je elke dag aan flagelleren over de koloniale tijd, ook dan nog zouden mensen als Thomas von der Dunk erover schrijven dat we te weinig doen aan het schrijven over de koloinale tijd, zodra één of andere allochtoon weer iets absurds gezegd heeft of gedaan. Want immigrant hè, die allochtoon.
    En dit alles gelardeerd met het bekende soort larmoyante verhalen:
  Afgelopen najaar hield ik in Bronbeek een lezing over deze kwestie. Onder mijn gehoor bevond zich een oudere Javaanse dame, die schetste hoezeer haar vader, bediende in een koloniaal huishouden, het als vernedering had ervaren van een ander toilet gebruik te moeten maken.

Een reageerder:
  J.L. Nijholt - dinsdag 7 juni 03:15
De heer von der Dunk heeft natuurlijk een punt. Het is wel ironisch dat een historicus zulke curieuze voorbeelden aanhaalt. Zo komt het ook heden wel voor dat personeel een ander toilet gebruikt dan de werkgever - en niet alleen in Nederland. ...

Om aan het einde van zijn bijdrage volledig te ontsporen:
  Nog Martin Sommer reageerde 21 mei afwijzend op de suggestie van hoogleraar Caribische geschiedenis Alex van Stipriaan om aan de slavernij evenveel aandacht te besteden als aan de Tweede Wereldoorlog, omdat dat laatste volgens Sommer toch belangrijker is. Dat is nog maar de vraag.

De riposte waarvan iedereen kan bedenken:
  EddieVaIiant - dinsdag 7 juni 02:57
De Nederlandse slavenhandel, een zwarte bladzijde in ons geschiedenis, is alweer een paar eeuwen geleden. Van de Tweede Wereldoorlog hebben we nog steeds ooggetuigen en slachtoffers. Vandaar dat we daar meer aandacht aanbesteden. Zo vreemd is dat niet. De boze reacties op Simons worden verklaard door haar aanval op ons slavernij verleden van eeuwen geleden terwijl ze de meer recente Armeense genocide totaal negeert.

Twee voorbeelden van mensen die doen wat Thomas von der Dunk volledig heeft nagelaten: de zaken in hun historische en sociale context plaatsen. En er waren nog veel meer reactie die meer zakelijke of wetenschappelijke waren dan het verhaaltje van meneer Von der Dunk zelf. Met als meest saillante deze zeswoordige:
  Enno de Witt - dinsdag 7 juni 09:09
Dus de Gouden Eeuw was de twintigste?

Dodelijk. Een enigszins eerbaar persoon zou zijn diploma als cultuurhistoricus inleveren en zich niet meer in de openbaarheid van de media vertonen.

En dat allemaal om het haatzaaien van Sylvana Simons goed te praten.

En dit alles onder sponsering van de haatzaaikrant - hier is kop van de webversie:
  We willen keerzijde Gouden Eeuw niet zien

Wat weliswaar een leugen is maar een deugdelijke samenvatting van het betoog van de auteur. Maar dit werd het in de krant zelf:
  Te weinig oog voor het leed anderen aangedaan

De larmoyante "gescheiden toilet"-versie van het verhaal.

Wat een smerigheid ...
 
Wat een haatzaaierij ...

Meer van dit soort haatzaaierij en kwaadaardigheid van Von der Dunk hier uitleg of detail .


Naar Haatzaaien, allochtoon , Cultuur, gelijkheid, joods  , Westerse organisatie  , of site home  .