WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: Han Entzinger

29 jan.2017

Professor Han Entzinger was decennialang een bepleiter van gekleurde immigratie. Er was althans niks mis mee, toen de eerste tegenstemmen er kwamen. Hij was dan ook vaak in de media en bij de Volkskrant te vinden.

Hij is nu al een paar jaar met emeritaat, maar is er een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer dat de "inburgeringscursus" niet werkt. Zoiets als "We hebben uitgevonden dat 's nachts de zon niet schijnt - wat gaan we eraan doen?". En Entzinger, 'zelf D66-lid', mede idee-gever van het "Het gaat allemaal goed komen"-concept, wordt te hulp geroepen.

En leren we, zoals bekend, dat het aan de gekleurde immigrant niet kan liggen:
  ...Rotterdamse jongens en meisjes die ontzettend hun best doen,  ...
    ... deelt Entzinger niet het pessimisme over de integratie die in politiek Den Haag alomtegenwoordig is. 'De cijfers zijn helemaal niet zo slecht. Als je kijkt naar onderwijs en arbeidsdeelname, dan is het bewonderenswaardig hoe binnen een of twee generaties flink wat sociale stijging heeft plaatsgevonden. Op het hbo zijn studenten met een migratieachtergrond al evenredig vertegenwoordigd, op de universiteit nog niet, maar dat duurt ook niet lang meer.'

Een zeer rooskleurige versie van: "Tegenwoordig schelden ze ons staande op de Erasmsusbrug met Turkse vlaggen in de hand in het Nederlands uit in plaats van in het Turks". En over de Marokkaanse koppensnellers, snelkraakbendes en jihadgangers zullen we het maar niet hebben. De bovenste 5 tot 10 procent komt wat beter mee op school, en schrijft daarna haatstukjes bij Joop.nl.

Oké, het ligt niet aan de gekleurde immigranten, en toch gaat het niet goed. Waar ligt de schuld dan wel? Natuurlijk:
   'Veel mensen met een migratieachtergrond hebben het idee dat zij niet voor volwaardig worden aangezien, ik hoor dat ook van studenten hier aan de universiteit. In feite gewoon Rotterdamse jongens en meisjes die ontzettend hun best doen, maar die toch het gevoel hebben dat ze niet zo meetellen als autochtone jongeren. Dat leidt tot frustratie, sommigen wenden zich af van de Nederlandse maatschappij. Dat is het sentiment waar Denk nu op drijft.'

Inderdaad: de schuld ligt bij de Nederlanders ...

Want die gekleurde immigranten zijn dan wel uit volkomen vrije wil en tegen de wil van de meerderheid der Nederlanders hierheen gekomen, we moeten ze toch pamperen en koesteren:
   De Britten doen dat bijvoorbeeld beter, daar laat de burgemeester zijn gezicht geregeld zien in de moskee of organiseert iets op een hindoefeestdag. Kleine dingen, waarmee de overheid toont: jullie horen er bij.'

En zelf hoeven ze daar ...
    'Je kunt nieuwkomers niet dwingen te assimileren', zegt Entzinger. ...

... totaal niets aan te doen. Dat assimileren moet wij maar doen.

En zo draaien we vrolijk haatzaaiend verder ...


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home .