WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: topambtenaren

10 jul.2016

Een rechtsstaat is ingericht naar normen zoals opgeschreven in de Trias Politica, een manier om te zorgen voor de scheiding der machten. Zodat als eerste politieke en controlerende macht niet in één hand liggen.
    Waarop iedereen die ook maar enigszins kritisch de laatste decennia heetf gevolg, in een homerisch en enigszins cynisch gelach uitbart, want de besturende macht volledig  de handen van de elite en de contorlerend emacht evenzeer. Waarbij de poppetjes misschien verschillen, maar de belangne absoluut niet. Waardoor die zogenaamde scheiding der machten verworden is tot een stinkende  "vestzak-broekzak"-situatie, niet duidelijker geïllustreerd dan door het feit dat nu de bevolking via verkiezingen en sinds kort vooral referenda roet in het eten dreigt te gooien, de uitgesproken afkeer van de democratie bij de elite steeds harder klinkt. Het volk mag wel stemmen, maar niet op Geert Wilders dus tegen immirgatie, en niet tegen het Europese Imperium.
    Bij dit verhaal hoort nog een derde macht: de ambtenarij. Diezelfde kritische geesten weten ook allang dat het daar echt niet anders ligt. Min of meer ambtelijke instellingen zoals De Nederlandsche Bank uitleg of detail en het Centraal Planbureau uitleg of detail zijn zo neoliberaal, dat je moet vermoeden dat in iedere werkkamer de werken van Ayn Rand op de rand van het bureau liggen.
    Hier een voorbeeldje slaande op een nog onbehandelde groep: topambtenaren op ministeries:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2016, van verslaggever Robert Giebels

Ambtenaren adviseren net zolang tot ze hun zin krijgen

Rond de verkiezingen regent het voorstellen en beleidsopties uit de ambtenarij. Niet zelden gaan afgekeurde adviezen daarbij in de herkansing.

Tussentitel: Moeten ambtenaren niet louter uitvoeren wat politici hebben bedacht?

Gepensioneerden moeten voortaan ook AOW-premie betalen. ... Het tarief voor zowel de inkomsten- als de winstbelasting gaat 8 procentpunt omlaag. ...
    Dit lijkt een opsomming uit een verkiezingsprogramma van een politieke partij. Voorstellen waarover de kiezer in het stemhokje kan laten weten wat hij ervan vindt. Maar dit zijn geen partijstandpunten. Dit is wat de top van alle ... ambtenaren vindt dat er moet gebeuren. ...
    ...  dat de ambtelijke adviezen invloed hebben, is de laatste jaren aangetoond. Aan het einde van de Balkenende-periode in 2009 en 2010 kwamen twintig ambtelijke werkgroepen met een indrukwekkende stapel adviezen genaamd Brede heroverwegingen. Ambtenaren mochten doen alsof zij het land regeerden en kregen één opdracht: bezuinig 20 procent op jouw terrein.
    De kabinetten-Rutte I en II zetten een groot deel van die adviezen nauwgezet om in daden, in hervormingen. Ook hielden die kabinetten zich keurig aan de bezuinigingopdrachten van de topambtenaren.
    De Brede heroverwegingen bestonden uit twintig rapporten. De Studiegroep Duurzame Groei komt met elf. ...
    De Studiegroep pleit ook voor een belastingherziening. Eentje die door stevige tariefsverlagingen 39 miljard euro kost. ...


Red.:   Het omgekeerde is nodig: verhoging van de belastingen voor de hogere inkomensgroepen, om de inegestorte sociale maatschappij te herstellen.
    Dit zijn dus allemaal neoliberale ploerten, wier veroordeling bij het volkstribunaal na de opstand al bijna vaststaat.


Naar Ploerten, inleiding , of site home