WERELD & DENKEN
 
 

Allochtone evenredigheid: vertegenwoordigd voelen

7 mei 2008

Achter een groot deel van de de pogingen om meer allochtonen in allerlei functies en op zaken als tv te krijgen zit het argumenten: ze integreren beter als ze zich vertegenwoordigd voelen. Hier gaat het alleen om het argumenten van dat vertegenwoordigd voelen.
   Er zijn wat betreft dat "vertegenwoordigd voelen" in extrema twee mogelijkheden: allochtonen voelen zich door mensen van eigen etnie wel of niet meer vertegenwoordigd dan door mensen van andere etnie. Mogelijkheid twee is simpel: dan is het hele gedoe rond allochtonen evenredigheid volkomen overbodig. Maar uit het feit dat dat dat gedoe wel bestaat, plus het gezond verstand dat je dat vooraf al zegt, lijkt dat het andersom is: allochtonen voelen zich door eigen etnie meer vertegenwoordigd dan door een andere etnie. Voor de volledigheid een bron, natuurlijk uit een andere context, want anders krijg je zoiets natuurlijk nooit te horen:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 18-2008, door  Ilona Eveleens

Nu Nollywood!

Zwarte magie, overspel en corruptie zijn de voornaamste onderwerpen in Nigeriaanse films.

Dialogen zijn  vaak matig, karakters meestal stereotypen, het geluid afschuwelijk en het einde geheid mierzoet. Perfectie is niet de belangrijkste term van de Nigeriaanse filmindustrie, Nollywood. ...
    Zo'n duizend films worden per jaar in Nigeria gedraaid. ...
    Nollywood films zijn uiterst populair niet alleen bij Nigerianen maar in heel Afrika evenals in Afrikaanse gemeenschappen in Europa en de VS. 'Het heeft niet de kwaliteit van wat elders wordt gemaakt maar we kunnen ons met de karakters vereenzelvigen. Veel meer dan met de figuren in Amerikaanse of Indiase films,' meent de eigenaar van een bar/restaurant in Lagos, het economische centrum van Nigeria.   ...


Red.:   En zo is het natuurlijk: men vereenzelvigt zich met eigen etnie en cultuur. Nigerianen in Nigeria - en ook Nigeriaanse immigranten in Nederland, en andere immigranten in Nederland.
   Geeft dit hen dan het recht op evenredige vertegenwoordiging? Absoluut niet! Want wat geldt voor Nigerianen, Nigeriaanse immigranten, en alle andere andere immigranten, geldt ook voor de autochtone Nederlanders: die vereenzelvigen zich ook met mensen uit eigen etnie en cultuur.
    Maar waar de Nigeriaanse immigranten, bij een wens naar vereenzelviging, zich kunnen wenden tot Nigeria, Turkse immigranten zich kunnen wenden tot Turkije, Marokkaanse immigranten zich kunnen weden naar Marokko, kunnen autochtone Nederlanders zich tot niets anders wenden om zich te vereenzelvigen dan tot Nederland. Als er dus ooit sprake is van concurrentie wat betreft het recht op vereenzelviging, gaat in Nederland de autochtonen cultuur en etnie dus altijd voor. Nederland is de enige verblijfplaats van de Nederlandse cultuur.
    Wat de achterliggende motieven ook zijn, een feit si dat onder de drang van het multiculturalisme ook een sterke drang naar allochtonen moeten zich ook vertegenwoordigd voelen bestaat. En dat geldt dan natuurlijk voor alle groepen allochtonen, want wat je de Marokkanen geeft ("want ze voelen zich er niet bij horen in de hun achterstandswijken") geldt natuurlijk ook voor de Turken - maar dan gaan de Surinamers zich achtergesteld voelen, dan de Ghanezen, Nigerianen en Kaap-Verdianen, de Somaliërs, Bosniërs, en Iraniërs, enzovoort. Op deze manier:
 

De Volkskrant, 26-04-2008, van verslaggever Jan Hoedeman

Volgend jaar moet lintjesregen niet zo’n ‘witte bedoening’ zijn

Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland, bijvoorbeeld, gaat veertig Turken voordragen.


Minderheden in Nederland vinden de lintjesregen de laatste jaren veel te wit. Zo zijn er vrijwel geen Turken en Marokkanen onderscheiden. De onderscheidingen moeten de komende jaren veel meer neerdalen op etnische groepen. ‘Dat heeft een bindend effect’, zegt Fouad Soudali, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen Nederland.
    ‘Het is een witte bedoening’, zegt Edwin Marshall van het Surinaams Inspraakorgaan. Daarom zocht hij contact met het Kapittel, dat zijn handreiking aanvaardde een commissie in te stellen die geschikte Surinamers voordraagt.
    Het Kapittel voor de Civiele Orden gaat de komende tijd praten met Marokkanen, Turken, vrouwen, Surinamers en Antillianen. Dit zegt woordvoerster Orchida Bachnoe. Zij wijst erop afhankelijk te zijn van voordrachten uit de samenleving. Het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT) gaat voor de volgende lintjesregen veertig Turken voordragen.
    Ook Soudali zal positief reageren op een uitnodiging van het Kapittel. ‘Ik zie heel wat mensen in onze gemeenschap die een lintje verdienen. Neem zangeres Hind. Wij zijn trots op haar!’


Red.:   Op pagina 3 van diezelfde krant staat het criterium voor het krijgen van een lintje:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2008, van verslaggever Jan Hoedeman

Opnieuw vooral lintjes voor vrijwilligers

Van de 3.548 lintjes die vrijdag zijn toegekend, gingen er 3.438 naar vrijwilligers | Brabant weer koploper met aantal lintjes: 700.

...

Red.:   Het criterium voor het krijgen van een lintje is dus: het doen van vrijwilligerswerk. En hoe zit het met allochtonen en hun bijdragen aan vrijwillige organisaties en activiteiten: nihil. Dat is zo universeel bekend, dat zelfs multiculturalisten dit "een aandachtspunt" noemen.
    Dus wat is het recht van allochtonen op lintjes: ook nihil. En toch eisen ze openlijk hun portie op, op grond van getalsmatige evenredigheid - of "het zich vertegenwoordigd willen zien".
    Iets waar de Volkskrant trouwens al op inspeelt, gezien de illustraties ijna hetzlefde artikle


Uit: De Volkskrant, 26-04-2008, van verslaggever Jan Hoedeman

Opnieuw vooral lintjes voor vrijwilligers

Tussenstuk:
...
Geportretteerde winnaars. Met een Moluks paar en een Hindoestaanse (teksten weggelaten).

 


Red.:   De selectie door de Volkskrant van gewone burgers uit de lintjesregen. Daar waar de allochtone vertegenwoordiging klaagt dat er zo weinig allochtonen in de lintjes vallen, zien we er hier twee uit de zes, een derde. Terwijl bij een getalsmatig evenredige vertegenwoordiging van allochtonen je al niet verder zou komen dan een tiende, en het vrijwilligersaspect meenemende, tot iets dat misschien nog wel een factor tien lager ligt. Bij een selectie van 6 stuks iets van 0,06 allochtoon - afgerond: 0 (nul).
    Dit is volkomen symptomatisch voor de Volkskrant: bij neutrale of positieve fotoreportages zijn allochtonen zwaar vertegenwoordigd - bij fotoreportages met negatieve aspecten zijn ze meestal zwaar ondervertegenwoordigd en autochtonen zwaar oververtegenwoordigd, als je het percentage allochtonen in de betrokken kwestie meeneemt: men laat bij overlastzaken of geweld op scholen en dergelijke graag een allochtoon en een autochtoon zien, waarschijnlijk "om niet te stigmatiseren". Terwijl er een zware oververtegenwoordiging van allochtonen is bij deze kwesties.
    Een voorbeeld van dezelfde dag als dit artikel is geschreven, stammende uit het katern Hart en Ziel, maar volkomen representatief voor de Volkskrant als geheel, gedurende de laatste jaren - ten einde een betrouwbare indruk te krijgen, is de pagina als geheel gescand en gereproduceerd:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2008, katern Hart en Ziel, pagina 3.


Red.:   De verhouding autochtoon-allochtoon: ongeveer één op één (ruimhartig genomen - het is drie op vier). De verhouding autochtoon-allochtoon over de Nederlandse bevolking: tien op één. En daarbij komt nog dat, algemeen bekend, kinderfeestjes nu niet een echt allochtoon cultuurverschijnsel zijn - om heel precies te zijn vieren moslims bijvoorbeeld nauwelijks verjaardagen - de vraag "Wat koop jij voor een verjaardag?" bij een sollicitatieprocedure door allochtonen wordt aangevoerd als een vorm van cultural bias, omdat ze nauwelijks of geen verjaardag vieren uitleg of detail . Dus zeg dat bijvoorbeeld één op de tien allochtonen verjaardagen vieren - en kinderfeestjes zijn meestal verjaardagen. Dan zitten we in de buurt van de één op de honderd kinderfeestjes die allochtoon zijn. En zelfs als dit ietwat gunstiger ligt, zitten we nog steeds volkomen voorbij de horizon van het hier door de Volkskrant afgebeelde één op één. Ook hier is sprake van glaszuivere propaganda, met als enig argument het "willen betrekken van de gekleurde etnie".
    Tot welke totaal absurde zaken dit leidt lijkt uit het volgende:


Van: www.elsevier.nl, 04-05-2008

Bussemaker: Les over rol allochtonen bevrijding

PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) wil dat er grotere nadruk komt te liggen op de rol die allochtonen hebben gespeeld bij de bevrijding van Nederland en Europa in de Tweede Wereldoorlog. Ze vindt dat Pabo-studenten er les over moeten krijgen.


Dat zei Bussemaker in een interview met de Nederlandse Moslim Omroep (NMO).
    Volgens Bussemaker is te weinig bekend dat ook Marokkanen en Antillianen hebben gevochten tegen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.
   Ze vindt het nodig dat Pabo-studenten les krijgen over de betekenis die deze allochtonen hebben gehad in de oorlog, 'zodat ze hun kennis later aan hun leerlingen kunnen doorgeven'.
    In het hele land worden vandaag de doden herdacht die zijn omgekomen door oorlogen, sinds de Tweede Wereldoorlog.


Red.:   Bij de dodenherdenking zelf werd het "allochtonen zich vertegenwoordigd willen laten voelen" ook nog in praktijk gebracht: er mochten 63 schoolkinderen (het aantal verstreken jaren na de bevrijding) een bloem leggen bij het monument op de Dam - kinderen uit Amsterdam-Slotervaart - Allochtonië - voor de duidelijkheid werd het er ook nog even bij vermeld: dit in de hoop het schoppen tegen herdenkingskransen door "zich niet vertegenwoordigd voelende" allochtone jongeren te voorkomen. Dit vond zelfs de Volkskrant te ver gaan uitleg of detail .
    Maar ondertussen zijn er door het streven van de multiculturalistische elite en media wel de volgende stadia bereikt:

Via evenredige vertegenwoordiging: uit iedere subcultuur eentje.
 
Tot dit: een promotiefoto van het nationale BBC-kinderprogramma Blue Peter - de blanke etnie bleek het meest te missen.
    Dezelfde dag als het schrijven van dit artikel viel het oog van de IRP-hoofdredacteur op de televisie, even voor het zes-uurjournaal, en wat ziet zijn oog: zo'n zelfde soort verschijnsel. Snel opgezocht: het is Sesamstraat. Daarna even googlen naar een plaatje:
Nou, is dat geen mooi zoekplaatje? De opdracht: zoek de blonde of autochtone kindjes, en vertel ome Aart eens hoeveel het er zijn ...
 
En zo komen we tot dit Nederland: zwart met een beetje wit - illustratie bij een column van koran-vertaler en -propagator Kader Abdolah.

Het netto-effect van het voldoen aan de wens tot allochtone representativiteit betekent dus uiteindelijk altijd een verwatering van de Nederlandse cultuur, en in vele gevallen, zelfs in ernstige mate, zoals geïllustreerd. En wie de Nederlandse cultuur gaat verwateren, verwatert de culturele diversiteit van de wereld. Hetgeen samengevat is in de stelling uit In het kort :

Wie wil strijden voor een multiculturele wereld, moet strijden voor het behoud van de Nederlandse cultuur.

Ten bewijze van het voortduren van de Volkskrant-campagne, nog maar eens eentje:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2008, van verslaggever Peter de Waard.

'Over 15 jaar heb ik drie kinderen en een mooi huis'

Leidse leerlingen die hun basisschool vaarwel zeggen, zijn voor een jaarboek gefotografeerd in hun droomberoep.

Red.:   Van links naar rechts: Akin, Maroua, en Maurice - Turk, Marokkaanse, Nederlander.


Naar Allochtone evenredigheid, voorstellen Allochtone evenredigheid Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .