WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Kapitalisme, ideologie: private vice en public good


22 mrt.2009

De relatie tussen private vice en public good laat zich lenen voor logische analyse, omdat het twee eenvoudige factoren betreft. De combinatie van twee factoren leidt tot vier mogelijkheden, meestal voorgesteld in een diagram:
 
  1 private vice public good
  2 private vice public vice
  3 private good public good
  4 private good public vice

Van deze vier mogelijkheden kunnen we er meteen eentje schrappen: nummer 4. Mandeville beweert wel anders, maar heeft geen enkel bewijs voor zijn stelling. Daarentegen laat de maatschappij talloze voorbeelden zien van mogelijkheid 3. Als in de moderne maatschappij het overgrote deel der mensen zou weigeren om belasting te betalen, mogelijkheid 4, zou de modere maatschappij niet meer bestaan - of nooit tot ontstaan zou komen, zoals te zien is in landen waar belastingbetalen inderdaad een uitzondering is - dat zijn allemaal derde-wereld landen. Dus het diagram wordt:

  1 private vice public good
  2 private vice public vice
  3 private good public good

Nu moeten we nog kiezen tussen eerste twee. Laten we aannemen dat Mandeville en Smith gelijk hebben. Dan valt mogelijkheid 2 af. En houden we over:
 

  1 private vice public good
  3 private good public good

En dan krijgen we dus als uitkomst dat we altijd public good krijgen. Nou, met dat laatste zijn zelfs de neoliberale ideologen het van harte mee oneens - ze kankeren dat het een lieve lust is op die veel te grote staat. We moeten dus een van onze keuzes vervangen, om tot de neoliberale keuze te komen, en aangezien 1 vaststaat, moet dat dus zijn:
 

  1 private vice public good
  4 private good public vice

We hebben al eerder gezien dat mogelijkheid 4 leidt tot de ondergang van de moderne staat. Onze conclusie is dus dat neoliberale streven naar de ondergang van de moderne staat. En dat klopt dan weer met dat ander stukje theorie onder hun ideologie: het recht van de sterkste - want het recht van de sterkste regeert natuurlijk echt in een omgeving zonder andere regels. De echte neoliberale staat is een staat als AlbaniŽ uitleg of detail .


Naar Kapitalisme, ideologie  , Economie lijst , Economie overzicht , of site home .