WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: Liever atoomdood dan rood

  Geen duidelijker aanwijzing van het morele gelijk in de Koude Oorlog dan Reagan's uitspraak 'Better dead than red', of in zijn welluidender Nederlandse versie: Beter atoomdood dan rood.

De leidraad is het oordeel van Salomon in het dispuut van de twee vrouwen over het kind: degene die het kind levend wil houden ook al moet het het afstaan, is de echte moeder.

Degene die het leven belangrijker vindt dan ideologie is dus de echt beschaafde mens. Dat zijn dus niet de westerse Koude-Oorlogideologen, maar de Sovjet-communisten, die zonder oorlog zijn vertrokken uitleg of detail uitleg of detail .


Naar In het kort , Algemeen, overzicht , Site map , of site home .