WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij In het kort: geleidelijkheid

  Als je voor een probleem of een situatie met meerdere oplossingen of wegen staat, en er is geen overduidelijke voorkeur, kies dan voor de meest natuurlijke, de geleidelijke, de groeiende. Als er een overduidelijke voorkeur voor een andere weg is, vraag je dan drie keer af waar die voorkeur vandaan komt.

Dit is één van die waarheden waar iedereen in zijn hart wel van op de hoogte is. Net als bij alle andere waarheden zijn er ook wel uitzonderingen, maar die zijn vrijwel altijd terug te voeren tot compensatie: de afwijking is nodig omdat elders al eerder afgeweken was. Het kan nodig zijn een machthebber met behulp van geweld uit de weg te ruimen. Dat is niet erg geleidelijk. Maar het is veroorzaakt doordat die machthebber zelf niet-natuurlijk en niet-geleidelijk te werk is gegaan. Dat doen machthebbers namelijk zelden, zie ook Gezag en macht .

Meer over de theoretische achtergrond hier .


Naar In het kort , of site home .