WERELD & DENKEN
 
 

Ploerten: de Volkskrant, plebs

13 jul.2016

Dat de Volkskrant niet alleen een elitekrant maar ook een ploertenkrant is, weet iedere onafhankelijke waarnemer. Je kan niet zo veel ploertigheid van ploertige columnisten uitleg of detail en andere scribenten uitleg of detail (een paar, de lijst is nog jong) produceren, zonder zelf een ploertenkanaal te zijn.
    Oh ja, hadden we hier al verteld wat een ploert is? Een ploert is iemand die geld afpakt van armeren om dat te geven aan de rijkeren.
    Wat natuurlijk slechts een speciaal geval is van: iemand die rechten afpakt van armeren en geeft aan de rijkeren. Of ook wel: iemand die rechten afpakt van lageropgeleiden en geeft aan de hogeropgeleiden.
    Wat weer wat nader gespecificeerd kan worden tot: iemand die directe democratie met beleidsbepaling door het hele volk wil vervangen door vertegenwoordigende democratie met beleidsbepaling door de elite.

Toch is het promoten van ploertigheid weer wat anders dan je ploertigheid openlijk gaan belijden:

En was geen "missertje" van de webredactie:

Het betoog: "Het tandeloze volk moet zijn bek houden en de elite laten regeren naar zij goeddunkt"
    Geen enkele twijfel over mogelijk.
    Volgt direct uit de combinatie van illustratie en kop.
    Dat de inhoud navenant is, spreekt volkomen voor zich (de Volkskrant, 13-07-2016, door Ton Zwaan, was als onderzoeker verbonden aan het NIOD en de Universiteit van Amsterdam):
  Referenda zijn in strijd met de democratie

De Brexit en het Oekraïne-referendum tonen aan dat het houden van referenda volksverlakkerij is.

Tussentitel: De stabiliteit van Europa is te belangrijk om over te laten aan neppolitici en pseudo-intellectuelen

Die koppen zijn maar even volledig gereproduceerd om nog eens te kunnen bendrukken wat het niveau is waarop men opereert: je reinste elite-onderbuikgevoelens. En die tussentitel om meteen te kunnen beginnen met het directe bewijs van onderbuiktaal: de retorische truc. Die in de ondertitel zijnde het meest heldere teken van onderbuiktaal: het Ad hominem .
    Gevolgd door (eerste zin):
  Tijdens het raadgevend referendum in Nederland over het associatieverdrag met Oekraïne op 6 april van dit jaar spraken sommige Duitse media ronduit van 'referendumzwendel'. ...

Het Ad verecundiam , oftewel: beroep op autoriteit.
    Gevolgd door (tweede zin):
  De herinnering aan de frauduleuze 'volksafstemmingen' uit de jaren dertig is daar nog niet verdwenen.

De "moderne klassieker": de Godwin.
    Gevolgd door (derde zin):
  Afgezien van enkele uitzonderingen, behoren referenda inderdaad tot het standaardrepertoire van dictatoriale regimes, zoals nu bijvoorbeeld die van Poetin en Erdogan.

De botte "onjuistheid" , hier van de subsoort "hondsbrutalteit" : precies het omgekeerde is waar.
  Nu zijn leugen en bedrog in de politiek uiteraard niet beperkt tot dictaturen, ze komen ook voor in parlementair democratische stelsels. Onder andere rondom referenda.

En hier de eerste opmerking die enige waarheid bevat: inderdaad: de leugen en bedrog die de parlementaire democratie gebruikt om te verhullen dat ze een elite-democratie is, komt ook voor rond referenda.
     Dit dus wat betreft de uitingen van de onderbuikgevoelens, in de eerste alinea's. Dan volgt de oorzaak van de gevoelens zelf:
  Van een streek van Pietje Bell tot de benauwde spruitjeslucht van 'eigen volk eerst'. De populisten van links en van rechts, de SP en de PVV, waren er als de kippen bij. Dat bleek het ware motief: zand in de machine ten bate van anti-Europa-agitatie.

Riposte: Het referendum gaf een gelegenheid zich uit te spreken tegen de benauwde zwavel-, knoflook- en vampierlucht van internationalisme, kosmopolitisme, neoliberalisme, en Joodsisme. Dat was het ware motief: zand in machine van het Europese Neoliberale Dictatoriale Imperium.
  De kwade trouw ten voeten uit.

Inderdaad.
  Dat ontging overigens het leeuwendeel van de kiesgerechtigden niet: meer dan tweederde (68 procent) gaf er de voorkeur aan geen stem uit te brengen bij het referendum.

Humor. Het al eindeloze malen weerleegde argument, ook in de actuele context, van "Wie niet stemde, stemde voor mij".
    Het bewijs dat deze meneer volkomen van het rechte pad was. Het plaatsen van zijn abjecte onzin laat nogmaals zien dat de Volkskrant even ver heen is.
    Gevolgd door een tweede helft van het artikel met nog eens zo'n portie van dezelfde rotzooi, inclusief nog wat herhalingen van het niet-stemmers argument:
  Van de 32 procent die wel een stem uitbracht, bleek landelijk 61 procent tegen en 38 procent voor. Zwak geïnformeerd en door de verenigde populisten vals voorgelicht en bang gemaakt, brachten tweeënhalf miljoen kiezers hun 'proteststem' uit. Dat staat gelijk aan één op de vijf kiesgerechtigden, in feite een kleine minderheid. ...
    ... de uitslag van het eveneens raadgevende referendum van 23 juni in Groot-Brittannië uiteraard van groter gewicht. Een kleine meerderheid van de deelnemers (bijna 52 procent tegen ruim 48 procent) heeft gekozen voor vertrek uit de EU. ... Bijna zeventienenhalf miljoen kiezers - ook in dit geval een feitelijke minderheid van iets meer dan één op de drie kiesgerechtigden

Plus ook nog wat onderbuik:
  Daarmee is ook gekozen voor isolationisme, nationalisme en achterlijkheid.

Mooi. Dat is goed neergezet.
    Die illustratie past daar volkomen bij, en bij de positie van de Volkskrant: (de Volkskrant, 12-07-2016, ingezonden brief van Maarten van Gulik, Rotterdam, anglofiel en historicus):
  Leve de eigenzinnige Britten

Eindelijk! Het heeft drie weken geduurd, maar daar was het dan: een positiever stuk over de Brexit. ...

Oftewel: ken je nagaan hoe de rest was ...
   En rechts van het artikel van Zwaan dit volgende (de Volkskrant, 13-07-2016, door Janita Naaijer):
  Heel Europa snakt naar een betekenisvol verhaal

'De Brexit is een poging om geloof en gemeenschap opnieuw vorm te geven', zegt Matthias Smalbrugge, predikant en bijzonder hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de VU. 'In heel Europa snakken we naar een verhaal dat gebaseerd is op een mensbeeld dat ons vertrouwen geeft in samenleven.'

En dat "betekenisvol Europa" is naturlijk niet dit:
  En wat betreft Europa: terug naar de natiestaat?
'Alsjeblieft niet zeg!

Maar wel dit (de illustratie):

Het foto-onderschrift: "Betogers verwelkomen vluchtelingen op de Dam, 2015". De werkleijkheid: "Elite verwelkomt vluchtelingen" (de lange blonde lijkt allemachtig veel op SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en die daarnaast een bekende PvdA-dame)

Het leidt geen enkele twijfel dat een groot tot overgroot deel van de zo ernstig bedorven onderbuik van Volskkrant en Zwaan haar origine vindt in het besef dat wat er bij de refenmreda een cruciale rol speelt, is de afkeer van het ruim grosste dele van de bevolking van allochtoine immigratie

De allochtone immigratie die ten koste gaat van de onderste tweedere van de bevolking.

De reden dat al genoemden, onder aanvoering van de Volkskrant, ploerten zijn.

Met een goede kans op het niet-overleven van een revolutie.

Bij de Volkskrant is er nog steeds wel af en toe de mogelijkheid om te reageren op artikelen, maar dit wordt streng gecensureerd. En afwezig hier. Wel kon men regaeren bij GeenStijl, die dit natuurlijk oppikte als een wel een bijzonder grove manier om normaal Nederland te schofferen (GeenStijl,, 13-07-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Babyboomer en Azijnbode: 'Het volk is dom tuig'Mja. Er is dus een stukje haatkots in de antidemocratiemachine van de MSM blijven hangen en dat wordt vandaag door de Azijnbode opgehoest. Ene Tom Zwaan (Radboud, UvA, NIOD, 1946 - clichébingo!) schrijft dat referenda 'in strijd zijn met de democratie'. ... En dan moeten wij dus weer zuchtend in het toetsenbord klimmen om zo'n antiperistaltisch artikel met een roze doekje weg te poetsen. Azijnbode blij, want clicks & ophef. Je wil d'r ook wel om lachen want het is een hilarisch stuk waarin *alle* sleetse non-argumenten (van de onvermijdelijke Godwin via de Poetwin tot de liefdesverklaring aan de allerheilige EU) weer de revue passeren om referenda en haar aanjagers door het slijk te trekken. ...

Waarna volgt een stukje GeenStijl-serieus waar de kwaliteitskrant een punt aan kan zuigen. Sla het gerust over als u al weet wat demcratie is - lees het drie keer al u denkt dat dit hetzelfde is als "parlementaire democratie":
  Maar het is eigenlijk allemaal intens droef. Het is treurig om in deze tijd van grotesk falen van de EU wéér in een "kwaliteitskrant" te moeten lezen dat degenen die zich het verval van de democratie aantrekken en zich ertegen uitspreken als de slechteriken worden afgeschilderd. Democratie is na zoveel jaar vrede zó vanzelfsprekend geworden, en het vertrouwen in de zittende macht zó stellig, dat we zijn vergeten dat democratie iets is waar je constant aan moet werken, constant kritisch op moet zijn en die alleen zuurstof kan krijgen bij constant debat over interne verschillen.

De levensader van kritisch debat is vervangen door de overtuiging dat de macht het goede wil en het goede doet, dat de bijna onhoorbare en onzichtbare oppositie (in Den Haag, maar ook in Brussel) het democratisch gehalte van het politieke bestuur voldoende schraagt, en dat eenieder die daar van buitenaf kritisch op is een vijand van de democratie zou zijn. De bejaarde stukjesbraker in de Azijnbode vandaag is er het bewijs van, en het feit dat de krant het afdrukt, onderstreept dat er binnen de kringen van media en elite een overtuiging bestaat dat zij met de neuzen dezelfde kant op staan als de macht, en dat ze vanuit die positie de verplichting hebben om zich te weren tegen geluiden van buiten. Geluiden van het volk. Kritische geluiden, van mensen die de status quo niet meer als zaligmakend beschouwen en niet met open ogen de afgrond van het "één geworden" Europa in willen lopen.

Je mag hopen dat er een lezer in de pen kruipt om een tegenstuk te produceren, maar zo niet, deden wij bij dezen toch maar weer zuchtend het weerwoord. Omdat de zwakzinnige afkeer van een boze babyboomer niet de norm van democratische discussie mag zijn. En omdat wij niet denken dat een beetje méér democratie schadelijk is voor de democratie. Ohja, en die foto hierboven? Zo ziet de "Volks"krant kiezers in een referendum: als tandeloze, dikke, een beetje vieze en vermoedelijk ontzettend domme mensen. Mocht u het nog niet door hebben: media die dit soort elitaire schuimbekkerij onweersproken afdrukken, zijn medeschuldig aan het democratisch tekort.

Amen.

En omdat het voor een enkeling nauwelijks in woorden uitgedrukt kan worden hoe ernstig dit geval is, een uitvoerige selectie uit de reacties bij GeenStijl:
  Vier weken voor niks heb ik de azijnbode , het moslim fascisme straalt er van af .
blauwe zander | 13-07-16 | 10:09

Het jammere is wel dat ongeveer 50% van de lezers dit voor waarheid aannemen. Noord Koreaanse praktijken hierzo..
MinderStijl | 13-07-16 | 10:09

Ik heb het net gelezen.Wat een ondemocratisch stuk. Volkshater in Volkskrant.
eef 47 | 13-07-16 | 10:10

Ik ben ook tegen referenda. Maar om nou met godwins te gaan smijten vind ik wat ver gaan. Vóór referenda zijn is net zo'n legitieme mening als de mijne.
two ball cane | 13-07-16 | 10:11

De Referendumwet is door een meerderheid van het democratisch gekozen parlement goedgekeurd. Maar dat vergeet deze stinkzwalm voor het gemak maar even.
Piet Karbiet | 13-07-16 | 10:12

In amsterdam staat een mooi monument met een tekst als een volk zwicht voor tirannen dan dooft het licht..ook hier geld dat stuk tekst weer mach ach een keer per jaar kijkt men ernaar deponeert een paar obligate kransen en maakt zich snel weer uit de voeten.
j.cohen | 13-07-16

Bij de vraag "is iets democratisch?" toetst men vaak aan de staatsinrichting van westerse land. Echter betekend democratie simpel weg: het volk regeert. Men moet niet proberen krom te lullen wat gewoon recht is. Referenda zijn hartstikke democratisch. Hilarisch om te zien hoe D66'ers en groen linksers nu ineens afgeven op dit democratisch instrument. Verongelijkt goedvolk.
vindead | 13-07-16 | 10:15

Inhoudelijk een belangrijke discussie, maar als de Volkskrant zich tot dit niveau (met dergelijke foto) gaat verlagen, haak ik ook af.
jawor36 | 13-07-16 | 10:15

Die foto is juist goed gekozen, zo zie je direct hoe de schijn-elite over ons denkt. Nekschot werd voor dit soort tekeningen 's nachts door de politie van zijn bed gelicht.
Piet Karbiet | 13-07-16

Ik ga het artikel hier (en bij de Volkskrant) niet eens uitlezen. Die Tom LapZwaans is de grootste lamlul hier. Roepen dat referenda anti-democratisch zijn en Putin en Erdogan er bij halen terwijl daar naar mijn weten nog nooit referenda zijn gehouden. Hij zou het moeten vergelijken met Zwitserland, referenda-land pur-sang.
    Wat een eurofiele smeerlapperij weer, en ontzettend doorzichtige slappe dweilen-geouwehoer weer. Lekker roepen dat de eurocritici een onsamenhangend verhaal lopen op te hangen terwijl het enige wat de eurofielen doen, niet veel verder dan bangmakerij en propaganda gaat.
    Zou hij betaalt worden door de gevestigde orde in Den Haag of zo?
kanon0503 | 13-07-16 | 10:17

Wat een kutsstuk in de azijnbode zeg! Je kan ook stemmen onderaan het stuk. Ik schrik nu een beetje van de uitkomst. De mensen die die krant lezen vinden het inderdaad een slecht idee om referenda te houden... Kunnen we hier niet iets aan doen? Pollfuck.....?
brtnsnwbrd | 13-07-16 | 10:23

De democratie wordt voor ons geregeld, daar hebben we Bilderberg voor.
rechtsdwalendeautist | 13-07-16 | 10:23

In de ogen van De VolksKrant is de elite een ambtenaar en/of establishmentjournalist (heel PvdA-correct zonder stropdas) en het volk een "tokkie" met rollator.
solcama | 13-07-16 | 10:24

HA! hij sluit af met 'stabiliteit', bij uitstek HET argument van de dictatuur.
En hij laat welgevallig weer eens Zwitserland weg. Het (weliswaar saaie) land van de referenda waar alles wel nog steeds goed wordt geregeld.
Hemmenaar7 | 13-07-16 | 10:24

Het is heel simpel. Ik vind het prima om te werken met een vertegenwoordigende democratie waarbij ik niet voor elke scheet een stem moet uitbrengen.
    Maar. Dan wil ik wél het vertrouwen hebben dat a) degenen die het volk vertegenwoordigen deskundig zijn mbt de zaken waarover ze beslissen, en b) de bevolking altijd de mogelijkheid heeft om zich uit te spreken over de politieke koers van een land op de belangrijkste thema's.
    Wat betreft de EU zijn beide zaken aantoonbaar afwezig. Parlementariërs hebben een lijvig associatieverdrag niet gelezen, maar gaan er wel mee akkoord. Idem IORP-2, CETA, TTIP etc.
    En de manier waarop wij participeren in een EU waar het wegnemen van inspraak en transparantie een doel in zichzelf is, dat lijkt me toch iets waarover wij als volk iets van mogen vinden en daar ook richting aan moeten geven.
    Kortom, referenda zijn broodnodig als de vertegenwoordigende politici vergeten waar hun macht vandaan komt en wie ze behoren te vertegenwoordigen.
raskol | 13-07-16 | 10:24

Zwitserland is inderdaad het grootste dictoriale land ter wereld.
Mokum Kosher | 13-07-16 | 10:26

U ziet het weer helemaal verkeerd.
Deze eloquente intellectueel is niet tegen referenda, maar alleen tegen referenda waarbij de uitslag niet strookt met de mening van de politiek correcte, linkse (zichzelf liberaal noemende) elite.
Wie dat niet wil begrijpen is een racistische laag opgeleide populist.
jemagookniksmeer | 13-07-16 | 10:26

Je mag dus ook niet reageren op het stuk.
Niet dat ik de moeite neem om te reageren op die krakkemikkige opinieshit van de Azijnbode maar het toont aan dat ze bang zijn voor een weerwoord.
Verder heb ook ik het met verbazing gelezen.
Deze heer haat democratie en minacht eenieder die niet hetzelfde denkt als hem.
bakoenin | 13-07-16 | 10:27

stukje in de Volkskrant is riool-journalistiek, de foto is beledigend jegens de vrouw die staat afgebeeld en ook insinuerend t.a.v. allen die aan het referendum hebben deelgenomen, dus van hun democratisch recht hebben gebruik gemaakt. Volkskrant, het wordt hoog tijd voor een grondige zelfreflectie. Dit is vuiligheid.
krelus | 13-07-16 | 10:29

Ook Zwaan laat zich wel heel erg kennen als hyper-arrogant en zeer slecht verliezer, iemand die liever gaat slaan en schelden ('populisten', 'nep-journalisten') in plaats van gebruik te maken van inhoudelijke argumenten die zijn betoog moeten ondersteunen.
    Je kunt met deze mensen geen discussie voeren. Die zijn zó overtuigd van de superioriteit van hun eigen denkbeelden, dat ze andere standpunten teveel minachten om er überhaupt serieus naar te luisteren.
raskol | 13-07-16 | 10:30

Die foto, die kan door de Volkskrant nog eens worden gebruikt na de verkiezingen, als de uitslag niet zint.
Dan kunnen deze daarna ook ongeldig worden verklaard en tenslotte geheel worden afgeschaft.
De auteur kan zich vervolgens benoem tot President.
Sinister-President | 13-07-16 | 10:32

Altijd leuk, zo'n stuk van iemand die zichzelf tegenspreekt.
Heeft het over manipulatie die ook voorkomt in een parlementaire democratie. Maar alleen het referendum moet afgeschaft worden. De rest dus kennelijk niet.
EEn verder die zinnen over dat het feitelijk de minderheid is die tegen heeft gestemd. Als bij de 'normale' verkiezingen slechts 40% komt stemmen, dan zijn het ook de feitelijke minderheden die bepalen wat er gebeurd.
helaas nederlander | 13-07-16 | 10:35

Stereotype foto hoor, bij dat artikel. Riekt naar racisme!
John McClane | 13-07-16 | 10:38

dus volgens hem is zwitserland een dictatuur, dat zegt dus al genoeg, ik hoop niet dat zo'n idioot les mag geven.
isotope 465 | 13-07-16 | 10:38

Omdat in het bovenstaande al de nodige reductii ad Hitleranum gemaakt zijn, kan ik volstaan met een verwijzing naar der euwige jude. Omdat de mainstream media al jaren niet anders zijn dan een propagandakanaal van de heersende macht kan je ervan uitgaan dat men sinds de emancipatie van de arbeider klaar is, op zoek is naar een ander volk. Het oude heeft afgedaan, heeft de kans gehad zich aan te passen en de rest wordt verzocht op te rotten of weg te rotten. Niet anders dan een oorlogsverklaring van de macht aan u.
Glasgow Argus | 13-07-16 | 10:39

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.
John F. Kennedy
bambi1970 | 13-07-16 | 10:42

De vijand van de democratie moet behandeld worden als de vijand van het volk.
The walking bob | 13-07-16 | 10:43

Dezelfde vrouw stond afgelopen maandag al in NRC. Met de beste bedoelingen natuurlijk, want daar hebben ze het meer gemunt op 50+ vrouwen met een kort pittig kapsel en een rugzakje.
Kan iemand mij zeggen hoe ik mijn haar moet doen en eventueel welke tas geschikt is?
marie furie | 13-07-16 | 10:48
    Dit soort Goedvolk stond samen met de NOS te juichen om de EU staatsgreep in Italië, willen ze hier ook.
compitaal | 13-07-16 | 10:49

Erg goed dat GS dit aankaart. Het dedain druipt werkelijk van dit VK artikel af. Werkelijk een dieptepunt in de antidemocratische standpunten van de linkse kerk, ronduit walgelijk zelfs!
Batavi Magistralis | 13-07-16 | 10:49

Politiekcorrectheid is dan ook een destructieve religie. Heeft sowieso niets met ratio, vrijheid , democratie, en rechtstaat te maken.
    En vergist u niet. Inmiddels zijn politiekcorrecten net zo gevaarlijk voor de gewone burger als Islamoordenaars.
    Vergelijkbare retoriek, vergelijkbare neiging tot dwang, vergelijkbare neiging tot het rechtvaardigen van geweld om het eigen gelijk.
Parel van het Zuiden | 13-07-16 | 10:49

De Volkskrant, de papierenversie van JOOP, die alleen nog bestaansrecht heeft in gebieden waar PvdA, GroenLinks en D66 het kromzwaard zwaaien.
Uw Psychiater | 13-07-16 | 10:50

Ze zijn zélf dom tuig. En nog arrogant ook.
Ohja | 13-07-16 | 10:56

Dat gelul vind ik achterhaalde koek. Werkelijk niets nieuws, alleen bij gebrek aan betere argumenten maar steeds grovere Godwins. Maar het artikel is in elk geval een duidelijk gemarkeerd als een opinie-artikel. Je weet wat je krijgt: een mening.
    Wat ik wel kwalijk vind is de framing die de Volkskrant met die foto van die mevrouw met de rollator. Inderdaad niet moeders mooiste, maar dat kun je stellen van alle baarddragende, shag-rokende, ongewassen VK-redacteuren. Deze framing zorgt voor kleuring in het onderbewustzijn van de lezertjes. En dat is een keuze van de ‘volstrekt onafhankelijke’ redactie zelf.
ole guapa | 13-07-16 | 10:56

"Referenda zijn in strijd met de democratie"
WTF, dat verzin je toch niet? Het is de meest directe vorm van democratie.
Die lui daar zijn echt totaal rijp voor een gesticht!
Mastermattie | 13-07-16 | 10:57

De revolutie moge deze ploertige elite halen, en vermalen ...

Natuurlijk kwamen er vervolgen, waarvan eentje het allemaal nog eens bevestigde - alleen de laatste zin is nodig (de Volkskrant, 15-07-2016, door Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University):
  Roep om referenda is niet te stuiten

Helemaal afzien van volksstemmingen zoals Ton Zwaan deze week betoogde, is niet reëel. In het huidige tijdsgewricht zullen referenda linksom of rechtsom de vertegenwoordigende democratie gaan opschudden. We kunnen daar maar beter het beste van proberen te maken.

...    Wettelijke mogelijkheden voor volksstemmingen wegnemen zal geen of tegendraads effect sorteren. We kunnen maar beter proberen er het beste van te maken.

Wie die 'we' zijn is glashelder: de elite. En de positionering idem: het is eltie versus volk. Parlementaire democratie versus referendum-democratie. 


Naar Ploerten, inleiding , of site home .